فرم ارزیابی رایگان

با تکمیل پرسشنامه ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا، از شرایط خود برای اخذ اقامت کانادا مطلع شوید.

پرکردن این فرم به صورت دقیق به مشاوران ما کمک می کند تا بهترین راه را برای مهاجرت شما پیشنهاد دهند. اطلاعات شخصی که به موسسه مهاجرتی تراست ارائه می دهید نزد این موسسه محفوظ بوده و تنها به منظور ارزیابی پتانسیل مهاجرت به کانادا با توجه به معیارهای حال حاضر اداره مهاجرت کانادا جمع آوری می شود.

برای محاسبه امتیاز و پیشنهاد بهترین راه مهاجرت، حتما باید این فرم را برای همسر یا common Law Partner خود نیز پر کنید. برای این کار پس از ثبت این فرم صفحه را مجددا refresh نموده و فرم را پر کنید.

زبان

لطفا نمرات مهارتهای IELTS خود را وارد کنید

لطفا نمرات مهارتهای TOEFL خود را وارد کنید

تحصیلات

برای ثبت مدرک و سابقه تحصیلی خود، دکمه اضافه کردن مدرک را بزنید. اگر تمایل به اضافه کردن مدارک بیشتر دارید، مجددا دکمه را بزنید و مدرکتان را اضافه کنید .

1
کار

برای ثبت سابقه کاری خود، دکمه اضافه کردن کار را بزنید. برای اضافه کردن شغلهای بیشتر، مجددا دکمه را بزنید و کارتان را اضافه کنید .

1
سال پیش تمام شده
خویشاوندی

لطفاً کلیه اقوام خود و / یا همسرو / یا common-law partner تان را در کانادا ذکر کنید

1

این سوال اختیاری است.
مقدار دارایی برای سنجش برخی از برنامه های مهاجرت لازم است. لطفا مقدار دارایی خود را به دلار کانادا وارد کنید.

اتمام

لطفا اطلاعات تماس خود را بصورت دقیق وارد کنید، در غیر این صورت تماس با شما نا ممکن خواهد بود و ممکن است فرصت شما برای انتخاب روش مهاجرتی صحیح از دست برود.

در این قسمت می توانید اطلاعات اضافی را که فکر می کنید مربوط به ارزیابی مهاجرت شما باشد ارائه دهید.