فرم ارزیابی رایگان

با تکمیل پرسشنامه ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا، از شرایط خود برای اخذ اقامت کانادا مطلع شوید.

پرکردن این فرم به صورت دقیق به مشاوران ما کمک می کند تا بهترین راه را برای مهاجرت شما پیشنهاد دهند. اطلاعات شخصی که به موسسه مهاجرتی تراست ارائه می دهید نزد این موسسه محفوظ بوده و تنها به منظور ارزیابی پتانسیل مهاجرت به کانادا با توجه به معیارهای حال حاضر اداره مهاجرت کانادا جمع آوری می شود.

اطلاعات شخصی


برای محاسبه امتیاز و پیشنهاد بهترین راه مهاجرت، حتما باید این فرم را برای همسر یا common Law Partner خود نیز پر کنید. برای این کار پس از ثبت این فرم صفحه را مجددا refresh نموده و فرم را پر کنید.

زبان

وضعیت زبان


لطفا نمرات مهارتهای IELTS خود را وارد کنید

لطفا نمرات مهارتهای TOEFL خود را وارد کنید

بسیار خوب: استدلال ها و سناریوهای پیچیده را به خوبی مدیریت می کنید. شرایط ناآشنا ممکن است منجر به اشتباهات یا سوء تفاهم های جزئی شود.
خوب: شما می توانید با وجود برخی از اشتباهات و سوء تفاهم های گاه به گاه، خود را بیان کرده و زبان پیچیده را متوجه شوید.
متوسط: اگر موضوع برای شما آشنا باشد، تا حدی از عهده ارتباط بر می آیید.
محدود: درک و بیان برای شما دشوار است.

تحصیلات

مدرک تحصیلی


برای ثبت مدرک و سابقه تحصیلی خود، دکمه اضافه کردن مدرک را بزنید. اگر تمایل به اضافه کردن مدارک بیشتر دارید، مجددا دکمه را بزنید و مدرکتان را اضافه کنید.
1
سابقه کار

سابقه کاری


برای ثبت سابقه کاری خود، دکمه اضافه کردن کار را بزنید. برای اضافه کردن شغلهای بیشتر، مجددا دکمه را بزنید و کارتان را اضافه کنید.
1
سال پیش تمام شده

پروفایل اکسپرس انتری


پیشنهاد کاری از کانادا (Canadian Job Offer)


خویشاوندی

خانواده یا دوست در کانادا


لطفاً کلیه اقوام خود و / یا همسرو / یا common-law partner تان را در کانادا ذکر کنید

1

دارایی ها


مقدار دارایی برای سنجش برخی از برنامه های مهاجرت لازم است. لطفا مقدار دارایی خود را به دلار کانادا وارد کنید.
اتمام

تماس با شما


لطفا اطلاعات تماس خود را بصورت دقیق وارد کنید، در غیر این صورت تماس با شما نا ممکن خواهد بود و ممکن است فرصت شما برای انتخاب روش مهاجرتی صحیح از دست برود.

در این قسمت می توانید اطلاعات اضافی را که فکر می کنید مربوط به ارزیابی مهاجرت شما باشد ارائه دهید.