قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک

قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک
قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک
قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک
قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک
قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک
قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک

مقدمه

رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ کوچک بسیار پرخطر است. این نوع وسایل، سبک‌تر هستند، ثبات کمتری دارند و در تصادفات رانندگی بسیار آسیب‌پذیرتر از سایر وسایل نقلیه در جاده هستند. رانندگان جدید بیش از سایر رانندگان در معرض خطر تصادف قرار دارند، زیرا با نحوۀ کنترل و مشخصه‌های وسایل نقلیۀ کوچک آشنایی ندارند.

حتی اگر یک رانندۀ باتجربه در راندن خودروهای سواری هستید، وقتی که یک وسیلۀ نقلیۀ کوچک را می‌رانید، فراموش نکنید که شما یک تازه‌کارید! همیشه ایمن رانندگی کنید. سعی کنید با احتیاط و رعایت نکات ایمنی در زمان رانندگی، موقعیت‌های خطرناک را پیش‌بینی کرده و از وقوع آن‌ها جلوگیری کنید. تصادف کردن به معنی از دست دادن درآمد، سلامتی و یا شاید جان یک فرد است!

این کتاب راهنما شامل اطلاعاتی در رابطه با قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک است. برای اطلاع از سایر کتاب‌های راهنمای رانندگان و برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ آیین‌نامۀ ایمنی در جاده و اصول رانندگی کم خطر، کتاب راهنمای رانندگان حرفه‌ای و موتورسیکلت به ادارۀ ثبت آلبرتا یا سایت مراجعه نمایید:

اگر چه در این کتاب تلاش شده است تا وضعیت کنونی قوانین و مقرّرات در زمان انتشار آن اطلاع‌رسانی شود، اما این کتاب مجوز قانونی برای جایگزین شدن با قانون ایمنی ترافیک و سایر مقرّرات ضمیمۀ آن را ندارد و به این منظور نیز آماده نشده است. کاربران برای اطلاع از این قوانین می‌توانند به سایت مراجعه کنند و از تفاسیر و کاربرد این قوانین مطلع شوند. هرگونه اتکا به اطلاعات ارائه شده در این کتاب با مسئولیت خود خواننده است.

گروه حمل و نقل آلبرتا

اکتبر 2017

تعاریف رایج

تعاریف رایج مهم که ممکن است برای حداقل یکی از وسایل نقلیۀ ذکر شده در این راهنما به کار رود:

 1. واژۀ «Cycle» به معنی دوچرخه، دوچرخۀ برقی، موتوسیکلت یا موتورگازی است. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)
 2. واژۀ موتورسیکلت «motorcycle» به معنی وسیلۀ نقلیۀ موتوری یا انواع موتور گازی که دارای 2 یا 3 چرخ هستند و شامل تمامی وسایل نقلیۀ موتوری که در این صنعت به‌عنوان موتورسیکلت‌ها و اسکوترها شهرت دارند. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)
 3. وسایل نقلیۀ موتوری «motor vehicle» به معنی: 1- یک وسیلۀ نقلیه که به جای نیروی انسانی، با نیروی موتور حرکت می‌کند؛ 2- یک موتور گازی. مواردی چون دوچرخه، دوچرخۀ برقی، هلی‌شات، تجهیزات کشاورزی یا وسایل نقلیه که تنها روی ریل حرکت می‌کنند، در این مجموعه قرار ندارند. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)
 4. وسیلۀ نقلیه «vehicle»، هر وسیله غیر از موارد بخش 6، به معنی هر دستگاهی‌ست که به وسیلۀ آن یک فرد یا یک شیء حمل می‌شود یا در بزرگراه و جاده رانده می‌شود و شامل مجموعه‌ای از وسایل نقلیه به غیر از تجهیزات کمک حرکتی است. (قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)
 5. بزرگراه «highway» به معنی تمامی راه‌های اصلی، خیابان‌ها، جاده‌های اصلی و فرعی، مسیرها، باغ‌ راه‌ها، جاده‌های خصوصی، پل‌ها، کوچه‌های بزرگ و کوچک، میادین، گذرگاه‌ها، جاده‌های خارج شهری یا سایر اماکن و بخش‌های مربوط به آن‌ها با مالکیت عمومی یا خصوصی‌ست که مردم حق استفاده یا عبور از آن راه یا پارک کردن وسیلۀ نقلیه را داشته باشند و شامل مواردی به شرح زیر است:

الف- پیاده‌رو، شامل بلوار مجاور با پیاده‌رو.

ب- آب‌راه، اگر آبراهی در مجاورت و موازی با راه اصلی باشد،

ج- اگر حق عبور از یک بزرگراه بین حصارهای یک ملک تعین شده باشد یا بین حصار یک ملک و لبۀ جادۀ اصلی قرار باشد، تمامی زمین بین حصارها یا تمامی زمین بین حصار و لبۀ جاده، هر کدام که باشد را شامل می‌شود، به جز منطقه‌ای که از سوی قانون مسیر رفت و آمد اعلام نشده باشد.

(قانون ایمنی ترافیک، بخش اول)

راهنمای سریع

گواهینامۀ رانندگی الزامی

حداقل سن رانندگی

ثبت نام الزامی

بیمه الزامی

کلاه ایمنی الزامی

دوچرخه‌های برقی

خیر

12

خیر

خیر

بله

موتورهای گازی

کلاس

7

14

بله

بله

بله

موتورسیکلت‌ها

کلاس 6

16

بله

بله

بله

تجهیزات کمک حرکتی

خیر

N / A

خیر

خیر

خیر

وسایل نقلیۀ جاده‌ای

بله+ خیر

14

بله

بله

بله

وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه

استفاده از این وسایل نقلیه در تمامی مسیرها یا پیاده‌رو‌ها ممنوع است.

کلاه‌ ایمنی موتورسیکلت

کلاه‌ ایمنی موتورسیکلت

کلاه‌های ایمنی موتورسیکلت باید توسط رانندگان وسایل نقلیه به شرح زیر استفاده شوند:

 1. دوچرخه‌های برقی (راننده می‌تواند از یک کلاه ایمنی تأیید شده و مخصوص دوچرخه نیز استفاده نماید).
 2. موپدها (موتورهای گازی).
 3. موتورسیکلت‌ها.
 4. اکثر وسایل نقلیه‌ای که خارج از بزرگراه استفاده می‌شوند.

استانداردهای تأیید شده برای کلاه ایمنی:

کلاه‌های ایمنی موتورسیکلت باید علامت یا برچسبی داشته باشند که یکی از استانداردهای زیر را نشان‌ دهد:

انجمن استانداردهای کانادا (CSA)؛ دپارتمان حمل و نقل ایالات متحده آمریکا (DOT) (استاندارد 218)؛ مؤسسۀ استاندارد بریتانیا (BSI)؛ استانداردهای قابل اجرای مؤسسۀ Snell یا کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (ECE).

موارد زیر برای کلاه‌های ایمنی به تصویب رسیده و مطابق با بند (1) اِعمال می‌شوند:

الف) استاندارد شمارۀ CAN3-D230-M85 انجمن استانداردهای کانادا (CSA).

ب) استاندارد شمارۀ 218 دپارتمان حمل و نقل ایالات متحده آمریکا (DOT)، بخش 571.218 از آیین‌ نامۀ مقرّرات فدرال (ایالات متحده آمریکا)، سرفصل 49.

ج) استاندارد شمارۀ BS 6658 – 1985 مؤسسۀ استاندارد بریتانیا.

د) استاندارد شمارۀ M2000 مؤسسۀ Snell.

ه) استاندارد شمارۀ M2005 مؤسسۀ Snell.

و) استاندارد شمارۀ 2010  مؤسسۀ Snell برای محافظ سر.

ز) مقرّرات شمارۀ 22-05 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا.

هیچ فردی مجاز به خرید، فروش یا پیشنهاد فروش یک کلاه ایمنی به رانندگان یا مسافران انواع cycle، شامل: دوچرخه، دوچرخۀ برقی، موتوسیکلت، موتور گازی و دیگر وسایل نقلیه‌ای که خارج از بزرگ‌راه کاربرد دارند را ندارد، مگر این کلاه‌های ایمنی مطابق با استانداردهای مذکور باشد.

برای حفظ ایمنی خود از کلاه ایمنی‌تان به خوبی نگهداری و محافظت کنید و در صورت نیاز آن را مطابق با توصیه‌های تولیدکننده تعویض نمایید.

یادداشت:

کلاه‌های ایمنی جدید با استانداردهای CSA، BSI و استانداردهای قدیمی مؤسسۀ Snell تولید و تأیید نمی‌شوند. این استانداردها همچنان بر روی برخی از کلاه‌های ایمنی قدیمی‌تر درج شده و ممکن است هنوز هم در جاده‌های آلبرتا مورد استفاده باشند.

دوچرخه‌های برقی

«دوچرخۀ برقی» یک دوچرخۀ مجهز به موتور برقی است که تحت قوانین و مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) قرار دارد (C.R.C., c. 1038).

قوانین و مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) (C.R.C., c. 1038):

«دوچرخۀ مجهز به موتور برقی» به معنای دوچرخه‌ای است که:

(الف) دارای دستۀ فرمان و مجهز به پدال باشد؛

(ب) برای حرکت با حداکثر سه چرخ روی زمین طراحی شده باشد؛

(ج) با نیروی انسانی قادر به حرکت باشد؛

(د) مجهز به حداقل یک موتور الکتریکی باشد و این موتور یا تمام موتورهای مورداستفاده، شامل مشخصاتی به شرح زیر باشد:

(1) مقدار ثابتی از توان خروجی پیوسته کلی داشته باشد و اندازۀ آن در محور هر موتور حداکثر 500 وات باشد.

(2) اگر موتور برقی در کنار نیروی انسانی عمل می‌کند، با توقف نیروی انسانی، موتور برقی هم بلافاصله از حرکت بایستد.

(3) اگر موتور برقی مجهز به یک کنترل‌کنندۀ شتاب باشد، وقتی ترمزها عمل می‌کنند، موتور برقی هم بلافاصله از حرکت بایستد.

(4) زمانی که سرعت دوچرخه روی سطح زمین به 32 کیلومتر بر ساعت برسد، موتور برقی نتواند به حرکت دوچرخه کمک کند.

(ه) دارای برچسب دائمی تولیدکننده باشد؛ این برچسب باید در محلی کاملاً در معرض دید قرار گرفته و به هر دو زبان رسمی کشور نوشته شده باشد. علاوه بر این باید بر روی برچسب مشخص شده باشد که این وسیلۀ نقلیه، یک دوچرخۀ مجهز به موتور برقی است، (همان‌طور که در این بخش تعریف شده است).

(ز) مجهز به یکی از مشخصه‌های ایمنی به شرح زیر باشد:

(1) یک مکانیسم برای روشن / خاموش کردن موتور الکتریکی که مجزا از کنترل‌کنندۀ شتاب است و به گونه‌ای روی دوچرخه نصب شده باشد که برای راننده قابل استفاده باشد.

(2) یک مکانیسم که از عملکرد موتور، پیش از رسیدن سرعت دوچرخه به 3 کیلومتر بر ساعت، جلوگیری کند؛

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

گواهی‌نامۀ رانندگی:

شما در زمان راندن یک دوچرخۀ برقی، ملزم به داشتن یک گواهی‌نامۀ رانندگی نیستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 51 (الف)، گواهینامۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری که در بخش 1 قانون ایمنی ترافیک ارائه شده است، شامل دوچرخه‌های برقی نیست.)

خیر

حداقل سن رانندگی

حداقل سن رانندگی:

حداقل سن برای راندن یک دوچرخۀ برقی، 12 سال است. برای این کار، شما باید رضایت‌نامۀ کتبی از یکی از والدین یا قیّم خود در اختیار داشته باشید. (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی. رضایت‌نامۀ والدین بایستی به صورت یک فرم تأیید شده در دفتر ثبت باشد یا فرد دارای یک گواهی معتبر باشد، بخش 9).

12 سال

ثبت نام الزامی

ثبت:

شما ملزم به اخذ گواهی ثبت برای دوچرخه‌های برقی نیستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 52 (1) (الف)، گواهی ثبت مورد نیاز برای «وسایل نقلیه موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیه موتوری شامل دوچرخه‌های برقی نیست.)

خیر

ثبت نام الزامی

بیمه:

شما ملزم به اخذ بیمه برای دوچرخه‌های برقی نیستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 54 (1) (الف)، بیمۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل دوچرخه‌های برقی نیست.)

خیر

کلاه ایمنی الزامی

کلاه ایمنی:

در زمان استفاده از این دوچرخه‌ها شما ملزم به استفاده از یک کلاه ایمنی تأیید شده موتورسیکلت می‌باشید (مقررات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 108) یا لازم است از یک کلاه ایمنی تأیید شده دوچرخه استفاده نمایید (مقررات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 112) که به موجب معافیت اداره ثبت به تاریخ 20 نوامبر 2018 به مجاز شده باشد:

بله

قوانین اختصاصی:

(الف) شما می‌بایست تا حد امکان در طرف راست بزرگراه برانید و در بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ جاده قرار داشته باشید، به جز مواقعی که قصد گردش به چپ را دارید. در زمان عبور از خیابان یک طرفه در ناحیۀ شهری،  تا حد امکان می‌توانید نزدیک به بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ هر طرف از جاده برانید.

(استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش 77)

ب) اگر کمتر از 16 سال سن دارید، حمل مسافر با دوچرخۀ برقی برای شما ممنوع است.

تجهیزات:

شما باید در زمان راندن یک دوچرخۀ برقی، مجهز به ابزارهایی چون چراغ جلو، چراغ عقب، منعکس‌کنندۀ نور، ترمز و بوق باشد.

(مقرّراتِ تجهیزات وسایل نقلیه، بخش‌های 10، 13، 50، 54 و 60). به خاطر داشته باشید که دوچرخه‌های برقی دیگر نیازی به چراغ ترمز یا آینۀ کناری ندارند. برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیۀ معافیت ادارۀ ثبت به تاریخ 20 نوامبر 2018، در آدرس مراجعه نمایید:

موتورهای گازی (موپدها)

موتورهای گازی (موپدها)

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای».

«موپد» به معنای یک وسیلۀ نقلیه است که:

 1. با قدرت یک موتور الکتریکی حرکت می‌کند یا یک موتور غیرالکتریکی که حجم آن حداکثر 50 سانتی‌متر مکعب است دارد.
 2. نوعی موتورسیکلت با سرعت محدود که تحت مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) (C.R.C., c. 1038) قرار دارد.

قوانین و مقرّرات ایمنی وسایل نقلیۀ موتوری (کانادا) (C.R.C., c. 1038):

(الف) دارای دسته فرمانی کاملاً محدود باشد که چرخش آن به محور تنها چرخ متّصل به زمین بسته است.

ب) دارای حداکثر سرعت 70 کیلومتر بر ساعت یا کمتر باشد.

(ج) حداقل ارتفاع صندلی خالی و بدون بار از زمین، 650 میلی‌متر باشد.

(د) فاقد ساختار کلی یا جزئی مجزا برای راننده و مسافر باشد، (به غیر از فضای موجود در جلوی راننده یا فضایی که در پشت صندلی راننده است).

یادداشت:

برخی از وسایل نقلیه ممکن است در ردۀ موپدها قرار گیرند؛ هرچند در صورتی که اندازۀ موتور این وسایل نقلیه بیش از 50 سی‌سی باشد یا دارای سرعت مجاز بیش از 70 کیلومتر بر ساعت باشند، این وسایل در گروه موپد طبقه‌بندی نشده و به‌عنوان موتور سیکلت در نظر گرفته می‌شوند.

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

گواهی‌نامۀ رانندگی:

برای راندن یک موپد، ملزم به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی کلاس 7 هستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 51 (الف)، گواهینامۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری، شامل تعریف موپدها نیز می‌شود.)

کلاس 7

حداقل سن رانندگی

حداقل سن رانندگی:

حداقل سن برای راندن یک موپد، 14 سال است. (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 28 (2) سن صدور گواهی‌نامۀ مبتدی را شرح داده است. بخش 32 (2) (الف) شرح داده است که گواهی‌نامۀ مبتدی کلاس 7 در زمان راندن یک موپد به‌عنوان یک گواهی‌نامۀ مبتدی در نظر گرفته نمی‌شود و نیازی به نظارت ندارد.)

14 سال

ثبت نام الزامی است

ثبت:

قبل از راندن یک موپد، شما ملزم به اخذ گواهی ثبت هستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 52 (1) (الف)، گواهی ثبت موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل موپدها نیز می‌شود.)

بله

بیمه الزامی است

بیمه:

قبل از راندن یک موپد، شما ملزم به اخذ گواهی بیمه هستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 54 (1) (الف)، بیمۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد. تعریف وسایل نقلیۀ موتوری شامل موپدها نیز می‌شود.)

بله

کلاه ایمنی الزامی

کلاه ایمنی:

در زمان استفاده از یک موپد شما ملزم به استفاده از یک کلاه ایمنی تأیید شدۀ موتورسیکلت هستید (مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 93)

بله

قوانین اختصاصی:

(الف) شما می‌بایست تا حدّ امکان در طرف راست بزرگراه برانید و در بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ جاده باشید، مگر اینکه قصد گردش به چپ را داشته باشید. در زمان عبور از یک خیابان یک طرفه در ناحیۀ شهری، می‌توانید تا حدّ امکان نزدیک به بخش قابل استفاده از حاشیه یا لبۀ هر طرف از جاده برانید.

(استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش 77)

ب) اگر کمتر از 16 سال سن دارید، حمل مسافر بر روی موپد برای شما ممنوع است.

(استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش 76)

تجهیزات:

شما باید در زمان راندن یک موپد، مجهز به وسایلی نظیر چراغ جلو، چراغ عقب، منعکس‌کنندۀ نور، ترمز، بوق، صدا خفه‌کنِ اگزوز و آینه باشید.

(مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش‌های 10، 13، 18، 19، 50، 54، 60، 61 و 110).

موتور سیکلت‌ها

موتور سیکلت‌ها
موتور سیکلت‌ها

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «قانون ایمنی ترافیک».

«موتورسیکلت» به معنی یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری غیر از موتور گازی (موپد) است که 2 یا 3 چرخ دارد و شامل تمامی وسایل نقلیۀ موتوری که در این صنعت به‌عنوان موتورسیکلت‌ها و اسکوترها شهرت دارند می‌شود.

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

گواهی‌نامۀ رانندگی:

برای راندن یک موتور سیکلت، ملزم به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی کلاس 6 هستید. (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 26)

کلاس 6

حداقل سن رانندگی

حداقل سن رانندگی:

حداقل سن برای راندن یک موتورسیکلت، 16 سال است. (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 26) قوانین برای افراد مبتدی یا رانندگان حرفه‌ای اِعمال می‌شود. (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 28- برای رانندگی با موتورسیکلت باید گواهینامۀ کلاس 7 و حداقل 16 سال سن داشته باشید.)

16 سال

یادگیری رانندگی:

سن شما باید 16 سال باشد تا بتوانید یاد گرفتن رانندگی با موتور سیکلت را شروع کنید. فرد مبتدی باید گواهی کلاس 7، 5، 4، 3، 2 یا 1 را داشته باشد. (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 29 (4)). افراد مبتدی باید با نظارت افراد بالای 18 سال (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 29 (3)) که گواهی‌نامۀ کلاس 6 دارند، رانندگی کنند؛ گواهی‌نامۀ کلاس 6 به‌عنوان گواهی‌نامۀ پایان دورۀ رانندگی (GDL) در نظر گرفته نمی‌شود. فرد ناظر می‌بایست بر روی موتورسیکلت، همراه با فرد مبتدی یا بر روی موتورسیکلت دیگری در نزدیکی فرد مبتدی باشد. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 51 (f)، (f.1) و (f.2))

در صورتی که فرد مبتدی دارای گواهی‌نامۀ مبتدی کلاس 7 باشد، نمی‌تواند با موتورسیکلت در طول شب رانندگی کند. (یعنی یک ساعت پس از غروب آفتاب تا یک ساعت قبل از طلوع آفتاب روز بعد.) (مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 32 (6)).

ثبت نام الزامی است

ثبت:

قبل از راندن یک موتورسیکلت، شما ملزم به اخذ گواهی ثبت هستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 52 (1) (الف)، گواهی ثبت موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد.)

بله

بیمه الزامی است

بیمه:

قبل از راندن تمامی انواع موتورسیکلت، شما باید وسیلۀ نقلیه را بیمه کنید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 54 (1) (الف)، بیمۀ موردنیاز برای «وسایل نقلیۀ موتوری» را شرح می‌دهد.)

بله

کلاه ایمنی الزامی است

کلاه ایمنی:

در زمان راندن یک موتورسیکلت، شما ملزم به استفاده از یک کلاه ایمنی تأیید شده برای موتورسیکلت هستید (مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 108). استانداردهای الزامی نیز در این بخش از قانون ارائه شده است.

بله

قوانین اختصاصی:

(الف) شما فقط می‌توانید همان تعداد سرنشینی که موتورسیکلت برای آن طراحی شده را جابه‌جا کنید. (استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش 77)

(ب) مسافر باید بر روی جایگاهی که برای مسافرین طراحی شده، سوار شود و از پایه‌های مخصوص مسافر استفاده کند. (استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش 77)

(ج) رانندگی در کنار انواع وسایل نقلیۀ cycle به طور هم‌زمان بر روی یک لاین مجاز نیست، مگر زمانی که قصد عبور از کنار این نوع وسایل نقلیه را داشته باشید.

(د) راندن یک وسیلۀ نقلیه cycle در نزدیکی یک وسیلۀ نقلیه cycle دیگر وقتی هر دو وسیلۀ نقلیه در جهت مشابه حرکت می‌کنند، مجاز نیست.

(استفاده از بزرگراه‌ها و قوانین آیین‌نامۀ جاده‌ای، بخش 78)

تجهیزات:

شما باید الزامات مندرج در مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه را رعایت نمایید.

تجهیزات کمک حرکتی

(اسکوترهای برقی/ ویلچرها)

تجهیزات کمک حرکتی
تجهیزات کمک حرکتی

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «قانون ایمنی ترافیک».

«تجهیزات کمک حرکتی» عبارتند از دستگاهی مجهز به یک صندلی عادیِ دارای امکان جهت‌یابی، که برای تسهیل حمل و نقل یک فرد با ناتوانی جسمی استفاده می‌شود.

«عابر پیاده» به معنی:

(1) فردی است که با پاهای خود مسافتی را طی می‌کند.

(2) فردی که به وسیلۀ تجهیزات کمک حرکتی مسافتی را طی می‌کند.

«وسیلۀ نقلیه» عبارت است از هر وسیله‌ای غیر از موارد بخش 6؛ به عبارت دیگر هر دستگاهی که یک فرد با استفاده از آن می‌تواند در یک بزرگراه حرکت کند یا مسافتی نسبتاً طولانی را طی کند و شامل مجموعه‌ای از وسایل نقلیه می‌شود که تجهیزات کمک حرکتی از حیطۀ آن خارج‌اند.

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

گواهی‌نامۀ رانندگی:

برای راندن تجهیزات کمک حرکتی، نیازی به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی نیست.

خیر

حداقل سن رانندگی

حداقل سن رانندگی:

الزامی برای حداقل سن جهت استفاده از این تجهیزات وجود ندارد. هر فردی می‌تواند از تجهیزات کمک حرکتی استفاده کند.

N/A

ثبت نام الزامی است

ثبت:

شما ملزم به اخذ گواهی ثبت برای تجهیزات کمک حرکتی نیستید.

خیر

بیمه الزامی است

بیمه:

کاربران تجهیزات کمک حرکتی نیازی به اخذ گواهی بیمه برای این تجهیزات ندارند.

خیر

کلاه ایمنی الزامی است

کلاه ایمنی:

در زمان استفاده از تجهیزات کمک حرکتی، شما ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نیستید. البته توصیه می‌شود، به ویژه وقتی بر روی سطوح ناهموار حرکت می‌کنید، از کلاه ایمنی استفاده کنید (مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه، بخش 112)

خیر

قوانین اختصاصی:

طبق تعاریف، کاربر تجهیزات کمک حرکتی به‌عنوان عابر پیاده در نظر گرفته می‌شود. تمامی قوانین حاکم بر عابرین پیاده بر افرادی که از تجهیزات کمک حرکتی استفاده می‌کنند نیز اِعمال می‌شوند.

(قانون ایمنی ترافیک، بخش 1، تعریف «عابر پیاده»)

تجهیزات:

در زمان استفاده از تجهیزات کمک حرکتی، الزامی به استفاده از تجهیزات خاصی وجود ندارد.

وسایل نقلیۀ off-highway

(وسایل نقلیه ATV، برف‌رو (اسنومُبیل)، موتورهای تریل)

(وسایل نقلیه ATV، برف‌رو (اسنومُبیل)، موتورهای تریل)
(وسایل نقلیه ATV، برف‌رو (اسنومُبیل)، موتورهای تریل)
(وسایل نقلیه ATV، برف‌رو (اسنومُبیل)، موتورهای تریل)

تعاریفِ این بخش مطابق است با مفاد «قانون ایمنی ترافیک».

«وسایل نقلیۀ off-highway» عبارتند از هر گونه وسایل حمل و نقلی که موتورشان مخصوص سفرهای خارج از جادۀ اصلی (بر روی زمین، آب، برف، یخ، زمین‌های مردابی یا باتلاقی یا هر نوع جادۀ ناهموار دیگری) طراحی شده است. وسایل نقلیه‌ای که به طور اختصاصی برای سفرهای مذکور طراحی شده باشند، شامل موارد زیر هستند:

الف) وسایل نقلیۀ دارای چهار چرخ محرّک.

ب) وسایل نقلیۀ دارای لاستیک کم‌فشار.

ج) موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیۀ دارای دو چرخ.

د) وسایل نقلیۀ آبی ـ خاکی.

ه) وسایل نقلیۀ همه‌جارو (A.T.V).

و) وسایل نقلیۀ موتوری مینیاتوری.

ز) وسایل نقلیۀ برف‌رو.

ح) مینی‌بایک‌ها (موتورسیکلت‌های کوچک).

ت) هر نوع وسیلۀ حمل و نقل که با نیرویی غیر از نیروی انسان یا باد حرکت کند (که شامل قایق‌های موتوری نمی‌شود).

یادداشت: برای اطلاع از تعاریف و محدودیت‌های مربوط به وسایل نقلیۀ مینیاتوری و مینی‌بایک‌ها به بخش وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه مراجعه نمایید.

عملیات ممنوع:

یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway اجازۀ حضور در بزر‌گراه، جاده یا آبراه را ندارد، مگر مجوز فعالیت این وسایل نقلیه صراحتاً اخذ شده باشد. در رابطه با بزرگراه‌های ایالتی باید خاطر نشان کرد که اجازۀ استفاده از این وسایل نقلیه در طول بزرگراه مربوطه تنها با حکم یا مجوز وزیر داده می‌شود (قانون ایمنی ترافیک، بخش 120 (4) (الف) (1) و (2)). در رابطه با یک ناحیۀ شهری، شورای شهر می‌تواند با توجه به آیین‌نامۀ اجرایی، مجوز استفاده از چنین وسایل نقلیه در طول یک بزرگراه را صادر کند (قانون ایمنی ترافیک، بخش 120 (4) (ب)).

یادداشت: تعریف بزرگراه شامل تمامی آبراه‌های کنار جاده‌ای نیز می‌شود.

عبور از بزرگراه:

یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway می‌تواند تحت شرایطی که در زیر شرح داده شده‌اند، از یک طرف به طرف دیگر بزرگراه (شامل جاده‌های اصلی، مسیر پارکینگ یا بخشی از پیاده‌رو) برود:

 • راننده می‌بایست قبل از عبور از بزرگراه، وسیلۀ نقلیۀ off-highway را به طور کامل متوقف کند.
 • تمامی مسافرین باید از وسیلۀ نقلیۀ off-highway و وسایلی که متصل به آن هستند، قبل از اینکه راننده عبور از بزرگراه را شروع کند، پیاده شوند.
 • راننده باید اجازه دهد تا سایر وسایل نقلیه و افراد حاضر در سمت راست بزرگراه اول عبور کنند.
 • راننده باید از مستقیم‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر موجود حرکت کند.
 • برای عبور کردن از یک طرف به سمت دیگر بزرگراه نیازی به مجوز نیست.

گواهینامۀ رانندگی:

در اراضی خصوصی: شما برای رانندگی این نوع وسایل نقلیه در اراضی خصوصی ملزم به داشتن گواهی‌نامۀ رانندگی نیستیدید. (این اراضی در تعریف بزرگراه قرار ندارد و قانون ایمنی ترافیک، بخش 119 (2)، اخذ گواهی ثبت یا بیمه تحت این شرایط را الزامی نمی‌داند.)

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

رانندگی خارج از بزرگراه:

شما در زمان راندن این وسایل نقلیه در اراضی غیر از بزرگراه، ملزم به داشتن یک گواهی‌نامه رانندگی نیستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 51 (الف) شرح داده است که «شما بدون اخذ گواهی‌نامۀ رانندگی معتبر، اجازۀ رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری در یک بزرگراه (طبق تعریف ارائه شده برای بزرگراه) را ندارید.» از آنجا که این وسایل نقلیه خارج از بزرگراه یا (off-highway) هستند، این قانون برای این نوع وسایل اِعمال نمی‌شود.)

خیر

گواهی‌نامۀ رانندگی الزامی است

رانندگی خارج از بزرگراه:

شما در زمان راندن این وسایل نقلیه در بزرگراه، ملزم به داشتن یک گواهی‌نامۀ رانندگی هستید. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 120 (2) (ب) و (4)، رانندگی با این وسایل نقلیه در یک بزرگراه را تنها در صورتی مجاز می‌داند که مجوزهای مربوطه از وزیر یا شهرداری گرفته شده باشد. طبق مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی، بخش 26 (1)، برای این منظور می‌توان از یک گواهی‌نامۀ کلاس 6 استفاده کرد. طبق بخش 32 (2) از یک گواهی‌نامۀ کلاس 7 نیز می‌توان در این شرایط استفاده کرد. در واقع تمامی کلاس‌های 1 تا 7 گواهی‌نامۀ رانندگی قابل استفاده هستند.) در صورتی که تنها قصد عبور از یک طرف بزرگراه به طرف دیگر را داشته باشید، داشتن گواهی‌نامه الزامی نیست.

بله

حداقل سن رانندگی:

حداقل سن رانندگی:

حداقل سن برای راندن وسایل نقلیۀ off-highway در اراضی عمومی یا بزرگ‌راه‌ها، در مناطق مجاز 14 سال است. اگر شما کمتر از 14 سال سن دارید، می‌توانید تنها تحت نظارت فردی بالای 18 سال در اراضی عمومی رانندگی کنید، فرد ناظر باید یا روی وسیلۀ نقلیۀ off-highway همراه شما باشد یا بر روی یک وسیلۀ نقلیۀ دیگر در نزدیکی شما باشد.

(مقرّرات وسیلۀ نقلیۀ off-highway، بخش2). برای رانندگی با وسایل نقلیۀ off-highway در اراضی خصوصی محدودیت سنی اِعمال نمی‌شود.

14 سال

ادارۀ حمل و نقل آلبرتا توصیه می‌کند مطابق با توصیه‌ها و هشدارهای تولیدکننده، به ویژه در رابطه با حداقل سن و ظرفیت سرنشین عمل نمایید. در صورتی که تولیدکننده توصیه کرده سرنشینان دیگری به غیر از راننده روی یک وسیلۀ نقلیه سوار نشوند، یا محل نشستن برای سرنشینان دیگر در این وسیله نقلیه طراحی نشده است، ادارۀ حمل و نقل آلبرتا اکیداً توصیه می‌کند سرنشین دیگری را بر این وسیله سوار نکنید. به علاوه سرنشینان دیگر تنها در صورتی می‌توانند سوار شوند که بتوانند به گونه‌ای مناسب از دستگیره و جای پای ویژۀ مسافرین استفاده کنند.

در هشدار ایمنی A.T.V دوره‌های رانندگی A.T.V شورای ایمنی آلبرتا و کانادا آمده است که: «هرگز یک مسافر را بر روی یک خودروی A.T.V تک‌سرنشین، سوار نکنید. حمل یک مسافر اضافه ممکن است تعادل خودروی A.T.V را برهم زده و کنترل آن از دست راننده خارج شود.» مرکز تحقیقات و کنترل آسیب‌دیدگی آلبرتا یک کارگروه مربوط به A.T.V تشکیل داده است و این گروه هشدار می‌دهد که هرگز مسافر کمتر از 12 سال یا هر فردی که قادر به گرفتن دستگیره یا استفاده از جای پای مخصوص مسافر نباشد را بر این وسیله سوار نکنید.

•اکثر از کودکان فاقد مهارت‌های مناسب برای کنترل وسایل نقلیۀ موتوری و توانایی کنترل و رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway (OHV) هستند، به‌ویژه وقتی یک OHV مخصوص بزرگسالان را سوار می‌شوند.

•هر ساله بسیاری از کودکان و نوجوانان در حال رانندگی با یک OHV به شدت آسیب می‌بینند یا حتی کشته می‌شوند.

•در کانادا حدود 25 درصد از مرگ و میرهای ناشی از رانندگی با OHV مربوط به کودکان زیر 15 سال است.

•بیش از یک سوم از صدمات شدید تصادفات OHV در بین کودکان زیر 15 سال اتفاق می‌افتد.

ثبت نام الزامی است

ثبت:

قبل از استفاده از وسایل نقلیۀ off-highway در جاده‌های آلبرتا، شما ملزم به اخذ گواهی ثبت هستید. این گواهی تنها برای اراضی عمومی و بزرگ‌راه‌ها استفاده می‌شوند. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 119.) در صورت استفاده از این خودروها در املاک خصوصی، نیازی به اخذ گواهی ثبت نیست.

بله

بیمه الزامی است

بیمه:

در صورتی که قصد دارید از وسایل نقلیۀ off-highway در اراضی عمومی یا بزرگراه‌های مجاز استفاده کنید، تمام انواع این خودروها به گواهی بیمه نیاز دارند. (قانون ایمنی ترافیک، بخش 119.) در صورت استفاده از این خودروها در املاک خصوصی، نیازی به اخذ گواهی بیمه نیست.

بله

کلاه ایمنی الزامی است

کلاه ایمنی:

کلاه ایمنی: تمامی افراد در زمان رانندگی با یک OHV، استفاده، سوار شدن یا یدک‌کش کردن این نوع خودروها در اراضی عمومی، می‌بایست از کلاه‌های ایمنی استفاده کنند. تحت شرایط به شرح ذیل در زمان استفاده از یک OHV ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نیستید: • استفاده در املاک خود. • استفاده در املاک خصوصی با اجازۀ مالک. • استفاده در اراضی اقوام اولیۀ کانادا یا اراضی مردم متی، مگر اینکه این اقوام قانونی داشته باشند که استفاده از کلاه ایمنی را الزامی کرده باشد. • استفاده از خودروهای دارای ساختارهای ایمنی، محافظ واژگونی که تولیدکننده نصب کرده و کمربندهای ایمنی، به طوری که لوازم ایمنی آن‌ها تغییر نکرده‌ باشند و به شکلی مناسب استفاده شوند. • با رعایت استانداردهای یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری که برای استفاده در یک جاده طراحی شده است؛ یعنی دارای کمربند ایمنی مطابق با مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه باشد، فردی که از وسیلۀ نقلیه استفاده می‌کند، کمربندی ایمنی را بسته باشد (مانند خودروهای شاسی بلند 4×4 اصلاح نشده، خودروهای شاسی بلند (SUV) و جیپ‌ها). • اگر عضو واقعی مذهب سیک باشید که از دستار سر استفاده می‌کنند. • در حین عملیات کشاورزی یا دام‌‌داری معاف از قوانین ایمنی و سلامت کاری آلبرتا؛ • در حین عملیات کار، در مواردی که استفاده از کلاه ایمنی OHV مشمول معافیت قوانین ایمنی و سلامت کاری آلبرتا شده باشد. استفاده از کلاه ایمنی OHV برای تمامی کاربران OHV توصیه می‌شود، حتی اگر آن‌ها مشمول معافیت قانونی باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ معافیت‌های کلاه ایمنی لطفاً به قانون ایمنی ترافیک، بخش‌های 128.1 و 129 و قانون وسایل نقلیۀ off-highway بخش 9.1 مراجعه کنید.

(مقرّرات وسیلۀ نقلیۀ off-highway، بخش2). برای رانندگی با وسایل نقلیۀ off-highway در اراضی خصوصی محدودیت سنی اِعمال نمی‌شود.

بله

ادارۀ حمل و نقل آلبرتا توصیه می‌کند مطابق با توصیه‌ها و هشدارهای تولیدکننده، به ویژه در رابطه با حداقل سن و ظرفیت سرنشین عمل نمایید. در صورتی که تولیدکننده توصیه کرده سرنشینان دیگری به غیر از راننده روی یک وسیلۀ نقلیه سوار نشوند، یا محل نشستن برای سرنشینان دیگر در این وسیله نقلیه طراحی نشده است، ادارۀ حمل و نقل آلبرتا اکیداً توصیه می‌کند سرنشین دیگری را بر این وسیله سوار نکنید. به علاوه سرنشینان دیگر تنها در صورتی می‌توانند سوار شوند که بتوانند به گونه‌ای مناسب از دستگیره و جای پای ویژۀ مسافرین استفاده کنند.

در هشدار ایمنی A.T.V دوره‌های رانندگی A.T.V شورای ایمنی آلبرتا و کانادا آمده است که: «هرگز یک مسافر را بر روی یک خودروی A.T.V تک‌سرنشین، سوار نکنید. حمل یک مسافر اضافه ممکن است تعادل خودروی A.T.V را برهم زده و کنترل آن از دست راننده خارج شود.» مرکز تحقیقات و کنترل آسیب‌دیدگی آلبرتا یک کارگروه مربوط به A.T.V تشکیل داده است و این گروه هشدار می‌دهد که هرگز مسافر کمتر از 12 سال یا هر فردی که قادر به گرفتن دستگیره یا استفاده از جای پای مخصوص مسافر نباشد را بر این وسیله سوار نکنید.

•اکثر از کودکان فاقد مهارت‌های مناسب برای کنترل وسایل نقلیۀ موتوری و توانایی کنترل و رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway (OHV) هستند، به‌ویژه وقتی یک OHV مخصوص بزرگسالان را سوار می‌شوند.

•هر ساله بسیاری از کودکان و نوجوانان در حال رانندگی با یک OHV به شدت آسیب می‌بینند یا حتی کشته می‌شوند.

•در کانادا حدود 25 درصد از مرگ و میرهای ناشی از رانندگی با OHV مربوط به کودکان زیر 15 سال است.

•بیش از یک سوم از صدمات شدید تصادفات OHV در بین کودکان زیر 15 سال اتفاق می‌افتد.

 • اکثر از کودکان فاقد مهارت‌های مناسب برای کنترل وسایل نقلیۀ موتوری و توانایی کنترل و رانندگی با یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway (OHV) هستند، به‌ویژه وقتی یک OHV مخصوص بزرگسالان را سوار می‌شوند.
 • هر ساله بسیاری از کودکان و نوجوانان در حال رانندگی با یک OHV به شدت آسیب می‌بینند یا حتی کشته می‌شوند.
 • در کانادا حدود 25 درصد از مرگ و میرهای ناشی از رانندگی با OHV مربوط به کودکان زیر 15 سال است.
 • بیش از یک سوم از صدمات شدید تصادفات OHV در بین کودکان زیر 15 سال اتفاق می‌افتد.

تحت شرایط به شرح ذیل در زمان استفاده از یک OHV ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نیستید:

 • استفاده در املاک خود.
 • استفاده در املاک خصوصی با اجازۀ مالک.
 • استفاده در اراضی اقوام اولیۀ کانادا یا اراضی مردم متی، مگر اینکه این اقوام قانونی داشته باشند که استفاده از کلاه ایمنی را الزامی کرده باشد.
 • استفاده از خودروهای دارای ساختارهای ایمنی، محافظ واژگونی که تولیدکننده نصب کرده و کمربندهای ایمنی، به طوری که لوازم  ایمنی آن‌ها تغییر نکرده‌ باشند و به شکلی مناسب استفاده شوند.
 • با رعایت استانداردهای یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری که برای استفاده در یک جاده طراحی شده است؛ یعنی دارای کمربند ایمنی مطابق با مقرّرات تجهیزات وسایل نقلیه باشد، فردی که از وسیلۀ نقلیه استفاده می‌کند، کمربندی ایمنی را بسته باشد (مانند  خودروهای شاسی بلند 4×4 اصلاح نشده، خودروهای شاسی بلند (SUV) و جیپ‌ها).
 • اگر عضو واقعی مذهب سیک باشید که از دستار سر استفاده می‌کنند.
 • در حین عملیات کشاورزی یا دام‌‌داری معاف از قوانین ایمنی و سلامت کاری آلبرتا؛
 • در حین عملیات کار، در مواردی که استفاده از کلاه ایمنی OHV مشمول معافیت قوانین ایمنی و سلامت کاری آلبرتا شده باشد.

استفاده از کلاه ایمنی OHV برای تمامی کاربران OHV توصیه می‌شود، حتی اگر آن‌ها مشمول معافیت قانونی باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ معافیت‌های کلاه ایمنی لطفاً به قانون ایمنی ترافیک، بخش‌های 128.1 و 129 و قانون وسایل نقلیۀ off-highway بخش 9.1 مراجعه کنید.

قوانین اختصاصی:

لطفاً برای اطلاع از قوانین اختصاصی به قانون ایمنی ترافیک مراجعه کنید.

(قانون ایمنی ترافیک، بخش 117 تا 129 و مقرّرات وسایل نقلیۀ off-highway)

تجهیزات وسایل نقلیه:

وسایل نقلیۀ off-highway باید مجهز به چراغ جلو، چراغ عقب و صدا خفه‌کن اگزوز باشند.

(مقرّرات وسایل نقلیۀ off-highway، بخش‌های 5, 6 و 8)

دسترسی به تریل:

رانندگان وسایل نقلیۀ off-highway باید به هزاران کیلومتر تریل (مسیر) در چشم‌اندازهای مختلف دسترسی داشته باشند. البته اجازۀ استفاده از وسایل نقلیۀ off-highway در تمامی مناطق وجود ندارد. رانندگان باید از تمامی محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های مناطقی که قصد رانندگی در آن‌ها را دارند، آگاهی داشته باشند.

 • قبل از رانندگی در املاک خصوصی و اکثریت اراضی عمومی تحت اجارۀ بخش کشاورزی می‌بایست مجوزهای مربوطه را دریافت نمایید.
 • به طور کلی استفاده از وسایل نقلیۀ off-highway در پارک‌ها، مناطق محافظت شده و محیط‌های طبیعی ممنوع است.

کاربرد اشتراکی و احترام به حقوق سایرین:

بسیاری از مناطق به صورت اشتراکی با کاربران اراضی تفریحی و صنعتی استفاده می‌شوند. رانندگان وسایل نقلیۀ off-highway می‌توانند برای احترام به حقوق سایرین و کاهش منازعه با افراد دیگر برخی اقدامات ساده را انجام دهند:

 • به اندازۀ کافی فضا برای حرکت وسایل غیرموتوری (مانند اسب‌ها، افراد پیاده‌، دوچرخه‌سوارها، اسکی‌بازها و…) بگذارید.
 • وقتی نزدیک افراد دیگر هستید، حجم موتور و سرعت وسیلۀ نقلیه را کاهش دهید.
 • به عملیات‌های احیای خاک و پوشش گیاهی احترام بگذارید.
 • آشغال‌ها و زباله‌های خود را جمع‌آوری کنید.

محیط زیست:

وسایل نقلیۀ off-highway ممکن است باعث مشکلات بلندمدت برای خاک، آب، پوشش گیاهی، انواع ماهیان و حیات‌وحش شوند. نواحی مرطوب و کوهستانی بیشتر در معرض خطر قرار دارند. با انجام اقدامات زیر به کاهش میزان صدمات کمک کنید:

 • در مسیرهای موجود رانندگی کنید. هر زمان که ممکن ود و زمانی که مسیرها خشک هستند، با این وسایل رانندگی کنید.
 • از رودخانه‌ها و تالاب‌ها (اراضی مرطوب) دوری کنید.
 • از حضور در حیات‌وحش و زیستگاه‌های حساس خودداری کنید. 
 • میزان لیز خوردن و چرخیدن در این نواحی را به حداقل برسانید.
 • ماشین‌ها را تمیز نگه دارید تا میزان انتقال علف‌های هرز را کاهش دهید و از گرم شدن بیش از حد که منجر به آتش‌سوزی می‌شود جلوگیری کنید.

ایمنی:

گِل، آب، سطوح لغزنده و زمین‌های ناهموار باعث افزایش ریسک تصادف می‌شوند. مدت زمان امدادرسانی و خدمات اورژانس در نواحی دورافتاده طولانی‌تر خواهد بود.

 • مقصد و زمان بازگشت خود را به فرد دیگری اطلاع دهید.
 • بر اساس توانایی‌های خود رانندگی کنید.
 • تنهایی رانندگی نکنید.
 • از تجهیزات ایمنی استفاده کنید. ابزار و تجهیزات اورژانسی را با خود همراه داشته باشید.
 • تعمیرات لازم و مناسب را برای ماشین انجام دهید.
 • با مسئولیت سفر کنید و قوانین استفاده از گذرگاه‌ها و مسیرهای مشترک را رعایت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ مسئولیت‌های مربوط به مناطق تفریحی در اراضی عمومی، لطفاً به سایت پارک‌ها و محیط‌ زیست مراجعه نمایید:

وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه

وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه
موتورسیکلت کوچک (pocketbike)
وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه
ماشین حمل بازیکنان گلف (golf cart)
وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه
اسکیت برد موتوری
وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه
اسکوتر برقی
وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه

وسیلۀ نقلیۀ انفرادی

وسایل نقلیۀ مینیاتوری ممنوعه

خودروهای چرخ‌باز (go cart)

عملیات ممنوع:

این وسایل نقلیه، به‌عنوان وسایل نقلیۀ موتوری در نظر گرفته می‌شوند و تعریف آن‌ها در قانون ایمنی ترافیک آورده شده است؛ اگرچه در تعریف «وسایل نقلیۀ مینیاتوری» برشمرده شده‌اند که استفاده از آن‌ها در بزرگراه‌های آلبرتا، شامل پیاده‌روهای کنار جاده‌ای، مجاز نیست. در حالی‌که با بسیاری از این نوع وسایل نقلیۀ موتوری، مانند افراد پیاده برخورد می‌شود، اما رانندگان این وسایل شامل تعریف قانونی «فرد پیاده» نیستند.

عملیات مجاز:

درست است که از وسایل نقلیۀ مینیاتوری نمی‌توانید در بزرگراه‌های آلبرتا استفاده کنید، اما می‌توانید در املاک خصوصی از این وسایل استفاده نمایید. تعریف بزرگراه در ابتدای متن حاضر ارائه شده است و شامل مناطقی که مالکیت خصوصی دارند هم می‌شود؛ مناطقی که مردم معمولاً از آن‌ها برای عبور یا پارک کردن وسایل نقلیۀ خود استفاده می‌کنند یا حق استفاده از آن را دارند. به‌عنوان مثال می‌توان به پارکینگ‌های مراکز خرید اشاره کرد.

از نظر قانونی، این وسایل نقلیه با تعریف یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری مطابقت دارند، اگرچه با تعاریف ارائه شده برای تجهیزات کمک حرکتی، موتورسیکلت‌ها یا افرد پیاده مطابقت ندارند.

قانون ایمنی ترافیک

«وسیلۀ نقلیۀ موتوری» به این معنی است:

(1) یک وسیلۀ نقلیه که به جای نیروی انسانی، با نیروی موتور حرکت می‌کند.

(2) موتور گازی (موپد)، دوچرخۀ برقی، هلی‌شات، تجهیزات دام‌داری یا وسایل نقلیه که تنها روی ریل حرکت می‌کنند، در این مجموعه قرار ندارند.

بخش 1: «تجهیزات کمک حرکتی» به معنی دستگاهی مجهز به یک صندلی عادی دارای جهت‌یابی است که برای تسهیل حمل و نقل افراد دارای ناتوانی جسمی استفاده می‌شود.

بخش 1: «موتور سیکلت» به معنی یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری یا انواع موتور گازی (موپد) است که دارای 2 یا 3 چرخ باشد و شامل تمامی وسایل نقلیۀ موتوری که در این صنعت به‌عنوان موتورسیکلت‌ها و اسکوترها شهرت دارند، می‌شود.

بخش 1 : «عابر پیاده» به معنی:

(1) فردی که با پاهای خود مسافتی را طی می‌کند. (2) فردی که به وسیلۀ تجهیزات کمک حرکتی مسافتی را طی می‌کند و شامل افرادی می‌شود که به موجب قانون به‌عنوان افراد پیاده در نظر گرفته می‌شوند

بخش 52 : به غیر مواردی که تحت این قانون مجاز اعلام شده است، کسی مجاز به راندن یک وسیلۀ نقلیه یا تریلر در بزرگراه نمی‌باشد، مگر گواهی ثبت معتبر برای وسیلۀ نقلیۀ مربوطه صادر شده باشد.

تعریفِ وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری مطابق است با «مقرّرات کنترل وسایل نقلیه و اخذ مجوز رانندگی»

(1) یک وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری نباید به‌عنوان یک وسیلۀ نقلیۀ موتوری ثبت شود.

(2) در این بخش، «وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری» به معنی یک خودروی چرخ‌باز، یک وسیلۀ نقلیۀ 3 یا 4 چرخ کوچک‌تر از اندازۀ استاندارد، یک ماشین حمل بازیکنان گلف، یک وسیلۀ نقلیۀ 3 یا 4 چرخ است که ادارۀ ثبت آن را به دلیل اندازۀ متمایز یا مشخصه‌های عملکردی‌اش، خطری برای سایر کاربران بزرگراه در نظر بگیرد، یا یک وسیلۀ نقلیه که در ذیل بخش‌های (3) و (4) به آن اشاره شده باشد.

(3) یک وسیلۀ نقلیۀ off-highway، اگر دارای 3 یا 4 چرخ باشد و اندازۀ آن کوچک‌تر از اندازۀ استاندارد باشد، یک وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری در نظر گرفته می‌شود.

(4) یک موتورسیکلت یا موتورگازی (موپد) تحت شرایطی به شرح زیر، به‌عنوان یک وسیلۀ نقلیۀ مینیاتوری در نظر گرفته می‌شود:

(الف) ارتفاع صندلی خالی و بدون بار، کمتر از 70 سانتی‌متر باشد.

(ب) اندازۀ دور چرخ کمتر از 25 سانتی‌متر باشد.

(ج) فاصلۀ بین محور جلو و عقب، وقتی از مرکز یک محور تا مرکز محور دیگر اندازه‌گیری شود، کمتر از 100 سانتی‌متر باشد.

قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک
قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک
قوانین و مقرّرات مربوط به وسایل نقلیۀ کوچک

ادارۀ حمل و نقل آلبرتا

شماره تلفن: 8901-427–780

شماره تلفن رایگان: 0000-310

آخرین به‌روزرسانی نوامبر 2018

www.saferoads.com