فصل 133

در متن این راهنما، به قوانین و دستورالعمل­های تصویب شده در حیطۀ رانندگی در بریتیش کلمبیا ارجاع داده شده است. این راهنما قوانین رانندگی بریتیش کلمبیا را تا دسامبر سال ۲۰۱۲ در بر می­گیرد. این منابع به شکل ساده نوشته شده­اند تا درک تأثیر آن‌ها برای رانندگان راحت­تر باشد. در صورت مشاهدۀ هرگونه تفاوت بین متن یادگیری رانندگی هوشمندانه و هر قانون و دستورالعملی، باید قانون و دستورالعمل جدید به کار گرفته شود.

حتماً یک ساعت پیش از شروع آزمون کتبی در اداره حضور داشته باشید.