فصل 9

رانندگی گروهی

ایمنی در زمان رانندگی گروهی

رانندگی به‌صورت گروهی قوانینی دارد که به حفظ ایمنی تمامی موتورسواران گروه در طول مسیر حرکت کمک می‌کند. هر عضو گروه از طرفی مسئول ایمنی خودش است و از طرف دیگر نباید سایر اعضای گروه را درموقعیت خطرناک قرار دهد.

در رانندگی گروهی نباید بیش از پنج راننده حضور داشته باشند. تعداد بیشتر باعث می‌شود رانندگان در نواحی شهری از گروه جدا شوند. همچنین در رانندگی گروه‌های بزرگ‌تر، سبقت‌گرفتن و سبقت سایر وسایل نقلیه در بزرگراه بسیار خطرآفرین است.

سرعت رانندگی تمامی راننده‌ها باید متناسب با دیگران باشد و هر راننده باید ازطریق بررسی آینه‌های عقب  مراقب راننده‌های پشت‌سرش باشد.

برنامه‌ریزی از قبل ضروری است. تمام اعضای گروه باید مسیر را بشناسند. همچنین باید از علائم مربوط‌به سوخت‌گیری، تغییر لاین، توقف، دوره‌ی استراحت، خطرات جاده‌ای و موقعیت‌های اضطراری آگاه باشند.

برخی موقعیت‌ها راننده‌ها را مجبور به توقف رانندگی در گروه می‌کند، تا وقتی که شرایط رانندگی برای راندن موتورسیکلت ایمن شود. پس از ایمن‌شدن شرایط می‌توان دوباره گروه را تشکیل داد.

الگوی زیگزاگ

راننده‌ای باتجربه باید رهبر یا پیشتاز گروه باشد. راننده‌های کم‌تجربه‌تر نباید رهبر گروه شوند. راننده رهبر یا پیشتاز مسئول تصمیم‌گیری‌ها درباره‌ی حفظ ایمنی گروه است. گروه از این تصمیمات پیروی می‌کند، مگر اینکه موقعیت برای انجام آن ایمن نباشد.

تمامی رانندگان باید از زمان و فاصله‌ی توصیه‌شده نسبت‌به سایر رانندگان جلویی مطلع باشند و موقعیت هر راننده در لاین را بدانند.

هرگز از موتورسیکلتی که در لاین شماست سبقت نگیرید. رانندگی کنار موتورسیکلت دیگر در یک لاین مشابه غیر قانونی است. رانندگی کنار وسیله‌ی نقلیه‌ یا موتورسیکلت دیگر در لاین‌های متفاوت نیز ایمن نیست و توصیه نمی‌شود. هر دوی این موارد ممکن است توانایی راننده برای حرکت در موقعیت‌های اضطراری را محدود کند. این کار باعث مسدودشدن مسیر تردد در جهت مشابه و با سرعت‌های مختلف شود. برای حفظ موقعیت رانندگی گروهی و رعایت فاصله‌ی ایمن و مناسب طبق الگوی زیگزاگی در یک لاین  مشابه رانندگی کنید.

در الگوی زیگزاگی، راننده‌ها در موقعیت‌های متغیر چپ و راست، پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز گروه قرار دارند. هر راننده یک مسیر فرار دارد و باید فاصله‌ی ایمنی را با سایر وسایل نقلیه در جلو و پشت‌سر رعایت کند.

  • راننده‌ی دوم با فاصله‌ی حداقل یک ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز در موقعیتی دیگر از لاین مشابه او می‌ماند.
  • راننده‌ی سوم با فاصله‌ی حداقل دو ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز در موقعیت مشابه حرکت راننده‌ی پیشتاز رانندگی می‌کند.
  • راننده‌ی چهارم با حفظ فاصله‌ی حداقل دو ثانیه پشت‌سر راننده‌ی دوم حرکت می‌کند.
  • راننده‌ی پنجم با فاصله‌ی حداقل چهار ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز و با فاصله‌ی حداقل دو ثانیه پشت‌سر راننده‌ی سوم در موقعیت مشابه همان لاین رانندگی می‌کند.

تعداد اعضای گروه باید عددی فرد باشد تا راننده‌ی پیشتاز و راننده‌ی آخر بتوانند با علائم دستی ارتباط برقرار کنند و هنگام رانندگی طبق الگوی زیگزاگی به‌راحتی همدیگر را ببینند.

نمونه‌ای از الگوی زیگزاگی با رعایت حداقل فاصله‌ی ایمنی از موتورسیکلت جلویی

راننده‌ی پیشتاز  در موقعیت اصلی جاده

راننده‌ی پیشتاز همیشه باید در قسمت اصلی جاده در لاین مشابه اعضای گروه رانندگی کند. حضور موتورسیکلت در این موقعیت از لاین مانع ورود وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر به این لاین می‌شود، درنتیجه وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر به‌نحوی ایمن از راننده‌ی پیشتاز سبقت می‌گیرد. باقی اعضای گروه لاین حرکت را در فرم زیگزاگی اشغال می‌کنند.

راننده‌ی پیشتاز در موقعیت اصلی صحیح از لاین

راننده‌ی پیشتاز در موقعیت صحیح لاین قرار ندارد، درنتیجه لاین برای خود راننده‌ی پیشتاز و سایر گروه ایمن نیست.

بزرگراه‌های دولاینه

موقعیت‌یابی لاین

در بزرگراه‌های دولاینه (یک لاین برای هر مسیر)، راننده‌ی پیشتاز باید در موقعیت چپ لاین حرکت کند. در این نوع جاده‌ها، طرف چپ لاین موقعیت اصلی برای راننده‌ی پیشتاز است. مسیر فرار راننده‌ی پیشتاز، طرف راست لاین است.

راننده‌ی دوم با فاصله‌ی حداقل یک ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز و در طرف راست لاین مشابه حرکت می‌کند. راننده‌ی سوم با فاصله‌ی دو ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز در طرف چپ همان لاین حرکت می‌کند و راننده‌های دیگر نیز به‌همین‌ترتیب باید قرار بگیرند.

الگوی زیگزاگی راندن در بزرگراه دولاینه

سبقت‌گرفتن

فقط درصورتی که ضروری است سبقت بگیرید. رانندگان در بزرگراه‌های دولاینه باید فقط در شرایط ایمن و قانونی هر دفعه فقط از یک وسیله‌ی نقلیه‌ی سبقت بگیرند. 

راننده‌ی پیشتاز اولین راننده‌ای است که سبقت می‌گیرد. او پس از سبقت‌گرفتن به‌صورت ایمن باید به طرف چپ لاین برگردد و فاصله‌ی ایمن را با قسمت جلوی وسیله‌ی نقلیه‌ای که از آن سبقت گرفته است رعایت کند و فضای کافی برای راننده‌ی بعدی را ایجاد کند.

پس از عبور کامل راننده‌ی پیشتاز، راننده‌ی دوم باید به موقعیت چپ لاین بیاید و صبر کند تا شرایط امن شود تا سبقت بگیرد. راننده‌ی دوم باید صبر کند تا فضای کافی در جلوی وسیله‌ی نقلیه‌ای که از آن سبقت گرفته ایجاد شود و به‌صورت ایمن در جلوی آن قرار گیرد. این روش بسیار ایمن‌تر و راحت‌تر از شلوغ‌کردن جلوی وسیله‌ی نقلیه‌ای است که از آن سبقت گرفته‌اید.

سایر اعضای گروه باید همین روش را به‌کار گیرند. پس از سبقت‌گرفتن، هر راننده باید در موقعیت قبل از سبقت خود در لاین حرکت قرار بگیرد.

بزرگراه‌های چندلاینه- دو لاین در هر طرف مسیر

 لاین راست- موقعیت راننده

وقتی گروه در یک بزرگراه دارای دو لاین در جهت مشابه رانندگی می‌کند، گروه باید در لاین سفر به راست حرکت کند. راننده‌ی پیشتاز باید در موقعیت چپ در لاین راست رانندگی کند. در این موقعیت راننده‌ی پیشتاز دو مسیر فرار برای موقعیت‌های اضطراری دارد، یکی به‌سمت راست لاین و دیگری به‌سمت چپ لاین.

راننده‌ی دوم با فاصله‌ی حداقل یک ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز در سمت راست لاین مربوطه قرار می‌گیرد. راننده‌ی سوم با فاصله‌ی دو ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز در سمت چپ همین لاین رانندگی می‌کند، سایر رانندگان نیز به‌همین‌ترتیب باید رانندگی کنند.

الگوی زیگزاگی برای رانندگی در بزرگراه چندلاینه، وقتی در لاین سفر به‌سمت راست حرکت می‌کنند.

لاین چپ- موقعیت راننده

اگر نیاز به استفاده از لاین چپ باشد، راننده‌ی پیشتاز باید در سمت راست این لاین حرکت کند. در این شرایط، موقعیت راست لاین موقعیت غالب است تا از لاین دربرابر ورود وسایل نقلیه‌ی دیگر محافظت کند. به‌علاوه، قرارگرفتن در این موقعیت به راننده‌ی پیشتاز دو مسیر فرار، به‌سمت چپ و راست لاین، می‌دهد.

راننده‌ی دوم با فاصله‌ی حداقل یک ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز در موقعیت چپ از لاین مربوطه قرار می‌گیرد. راننده‌ی سوم با فاصله دو ثانیه پشت‌سر راننده‌ی پیشتاز در موقعیت راست این لاین رانندگی می‌کند، سایر رانندگان نیز به‌همین‌ترتیب باید رانندگی کنند.

تغییر لاین گروهی

برای تغییر لاین‌ در بزرگراه چندلاینه، راننده‌ی پیشتاز باید قصد خود را با علامت‌دهی و استفاده ‌از علائم دستی از قبل تعریف‌شده نشان دهد. سپس تمامی راننده‌های دنبال‌کننده هم باید با علامت‌دهی قصدشان برای تغییر لاین را نشان دهند.

وقتی فضای کافی در لاین بعدی باشد، آخرین راننده‌ی لاین، اولین نفری است که لاین خود را تغییر می‌دهد. وقتی راننده‌ی آخر با ایمنی کامل به لاین جدید منتقل شد، سایر اعضای گروه به‌ترتیب لاین خود را تغییر می‌دهند. گروه باید ترتیب تغییر لاین سایر اعضای گروه  را قبل از آغاز رانندگی مشخص کند، البته به‌غیر از راننده‌ی آخر که اولین نفر لاین خود را تغییر می‌دهد. یکی از ترتیب‌های توصیه‌شده برای این کار از این قرار است: راننده‌ی آخر، راننده‌ی چهارم، راننده‌ی سوم، راننده‌ی دوم و سپس راننده‌ی پیشتاز.

اگر گروه برای سبقت‌گرفتن تغییر لاین‌ می‌دهد، گروه قبل از بازگشت به لاین اولیه‌ی خود باید صبر کند تا تمامی رانندگان از آن وسیله‌ی نقلیه سبقت بگیرند.

راننده‌ی پیشتاز باید قصد خود برای بازگشت به لاین اولیه را با علامت‌دهی و استفاده از علائم دستی از قبل تعریف‌شده نشان دهد. سپس تمامی رانندگان از راننده‌ی اول تا راننده‌ی آخر با علامت‌دهی قصدشان برای تغییر لاین را نشان می‌دهند.

پس از سبقت‌گرفتن از وسیله‌ی نقلیه‌ی مربوطه و وقتی فضای کافی برای تمامی موتورسیکلت‌ها موجود باشد، راننده‌ی آخر اولین نفری است که به لاین اولیه برمی‌گردد. وقتی راننده‌ی آخر با ایمنی کامل تغییر لاین داد، سایر اعضای گروه به‌ترتیب لاین خود را تغییر می‌دهند. ترتیب باید از قبل تعیین شده باشد. یکی از ترتیب‌های توصیه‌شده از این قرار است: راننده‌ی آخر، راننده‌ی چهارم، راننده‌ی سوم، راننده‌ی دوم و سپس راننده‌ی پیشتاز. رانندگان گروه باید موقعیت مشابه خود قبل از سبقت را در لاین اشغال کنند.

بزرگراه‌های چندلاینه- حداقل سه لاین در هر طرف مسیر

در بزرگراه‌های چندلاینه معمولاً بهترین انتخاب برای گروه، رانندگی در دورترین لاین به سمت راست است. دومین انتخاب لاین چپ دورتر است. اگر گروه مجبور به رانندگی در لاین دیگری غیر از این دو لاین باشد، راننده‌ی پیشتاز باید در بخشی از لاین رانندگی کند که برای مدیریت این قسمت جاده، موقعیت غالب است. سایر اعضای گروه باید موقعیت‌های خود در الگوی زیگزاگی را براساس موقعیت راننده‌ی پیشتاز تنظیم کنند.

حرکت منظم در صف پشت‌سرهم

وقتی راننده‌ی پیشتاز تصمیم بگیرد، حرکت گروه از موقعیت زیگزاگی به موقعیت حرکت در صف پشت‌سرهم تغییر می‌کند. این حرکت معمولاً وقتی انجام ‌می‌شود که گروه به پیچ تند، مسیرهای زاویه‌دار، تپه، جاده‌های باریک و پل‌ها نزدیک می‌شود. در تکنیک حرکت در صف پشت‌سرهم، فاصله‌ی بین هر راننده با راننده‌ی جلویی باید حداقل دو ثانیه باشد. رانندگان گروه باید موقعیتی از لاین را انتخاب کنند که هم مسیر روبرو را ببینند و هم در معرض دید سایر رانندگان جاده باشند.