ویزای نیروی کار فدرال

ویزای کارکنان ماهر فدرال کانادا

این ویزا برای متقاضیان برنامه ی جذب سریع نیروهای ماهر کاری فدرال تدوین شده است. این برنامه ی مهاجرتی، تکنسین های فعال در حوزه های کاری نجاری، تعمیرات هواپیما، ماشین های سنگین، مکانیکی حرفه ای، لوله کشی، برق کاران حرفه ای، جوشکاری و سایر مهارت های فنی را هدف قرار می دهد.

بیشتر
ویزای تجربه کانادایی

ویزای تجربه کانادایی

این ویزا را تنها افرادی می توانند دریافت نمایند که در کانادا حداقل 1 سال تجربه ی کار تمام وقت داشته اند. با دارا بودن این تجربه ی اسکان و کار، متقاضی می تواند از طریق ویزای تجربه ی کانادایی، شانس مهاجرتی بیشتری نسبت به سایر ویزا های اکسپرس انتری داشته باشد.

بیشتر

ویزای اسپانسرشیپ کانادا

ویزای اسپانسرشیپ یا حمایت مالی کانادا این اجازه را به دارندگان اقامت دائم و یا شهروندان کانادا می دهد که اعضای نزدیک خانواده ی خود را به صورت دائمی به کانادا بیاورند. برای آوردن تحت حمایت گرفتن هر عضو از اعضای خانواده و نزدیکان، سطح درآمدی مشخصی وجود دارد و متقاضی باید تعهدات کامل حمایتی از اعضای اسپانسر شده را بدهد.

بیشتر

ویزای سرمایه گذاری کانادا

ویزای سرمایه گذاری کانادا برای افرادی صادر می شود که مبلغ کلانی از سرمایه خود را در بخش های صنعتی کانادا به مدت حداقل 5 سال سرمایه گذاری بودن سود نمایند. در حال حاضر تنها ایالت کبک این ویزا را صادر می کند که برای مسیر مهاجرتی سرمایه گذرای کبک تدوین شده است.

بیشتر
ویزای استارت آپ کانادا

ویزای استارتاپ کانادا

ویزای استارت آپ را متقاضیانی می توانند دریافت نمایند که بتوانند در کانادا یک شرکت جدید احداث نمایند و سرمایه های کانادایی را برای شرکت خود جذب نمایند. افرادی که این ویزا را دریافت می نمایند، مدت زمانی تعیین شده خواهند داشته تا شرکت خود را تاسیس نموده و به سود آوری تعیین شده ای برسانند.

بیشتر
ویزای خود اشتغالی در کانادا

ویزای خود اشتغالی کانادا

ویزای افراد خود اشتغال برای مسیر های مهاجرتی خود اشتغالان ایجاد شده است. افرادی مانند هنرمندان، ورزش کاران، بازرگانان، کشاورزان خود اشتغال می توانند با دریافت این ویزا به صورت دائمی وارد خاک کانادا شده و در این کشور اسکان و مشغولیت کاری داشته باشند.

بیشتر
ویزای برنامه مددکاری اجتماعی کانادا

ویزای برنامه مددکاری اجتماعی کانادا

این ویزا به افرادی داده می شود که شرایط لازم برای سرپرستی، پرستاری و مددکاری سالمندان کم توان و یا کودکان نیازمند و یا کم توانان جسمی و یا روحی را داشته باشند. افرادی که این ویزا را دریافت می نمایند باید شایستگی و قصد انجام این خدمات را داشته باشند.

بیشتر
اکسپرس انتری کانادا

اکسپرس اینتری کانادا

ویزای اکسپرس انتری برای جذب سریع نیرو های متخصص کاری طراحی شده است. این ویزا دارای چهار شاخه ی مختلف است که برای مسیر های مهاجرتی متفاوت اکسپرس انتری تدوین شده اند. این چهار مسیر مهاجرتی عبارت اند از: کارکنان ماهر فدرال (FSTP)؛ نیروی متخصص فدرال (FSWP)؛ برنامه انتخاب استانی (PNP) و تجربه کانادایی.

بیشتر