سوپر ویزای کانادا

سوپر ویزای کانادا

سوپر ویزای کانادا سریعترین راه برای آوردن والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگان به کانادا است. این ویزا به صورت برای مدت زمان اقامت 2 سال صادر می شود و با ویزای اقامت دائم اسپانسرشیپ اعضای خانواده تفاوت دارد. ویزا اسپانسرشیپ برای اقامت دائم و سوپر ویزا برای اقامت موقت والدین تدارک دیده شده است.

بیشتر
ویزای بیزینس کانادا

ویزای بیزینس کانادا

این ویزا برای افرادی صادر می شود که قصد یک سفر کاری موقت در کانادا را دارند. با ارائه ی مدارک کاری و یا اعلام قصد از سفر، و یا دریافت دعوت نامه می توان برای این ویزا اقدام نمود. مسیر های مهاجرتی سرمایه گذاری، به عنوان مثال، در مراحل اول خود نیاز به یک سفر کاری تحقیقاتی دارند که به برای این منظور، دریافت ویزای کاری لازم است.

بیشتر
ویزای تولد فرزند در کانادا

ویزای تولد فرزند در کانادا

این ویزا برای زوجینی صادر می شود که و قصد دارند در کانادا فرزند خود را به دنیا بیاورند. به دنیا آمدن فرزند در یکی از بیمارستان های کانادا به معنای دریافت شهروندی این کشور است و این کار، سرمایه گذاری مهمی برای فرزند شماست. این ویزا تنها در صورتی صادر می شود که ورود متقاضی باردار در مدت زمان خطرآفرین بارداری نباشد.

بیشتر
ویزای کار در کانادا

ویزای کار کانادا

ویزای کار کانادا برای کسانی است که می خواهند برای کار در کانادا موقتاً اقامت داشته باشند. کانادا در حال حاضر با کمبود نیروی کار مواجه است نیاز های کوتاه مدت نیروهای انسانی را از این طریق تامین می کند. این ویزا به چند دسته مختلف تقسیم می شود که به تناسب نوع کار، پیش نیاز های متفاوتی دارند.

بیشتر
ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا

برای موارد خاص و محدود تری نیز در لیست ویزا های کانادا انتخاب هایی وجود دارد که می توان مواردی همچون، ویزا های دیپلماتیک، افتخاری، شرکت در همایش های خاص، سرمایه گذاری موقت و غیره را نام برد. این ویزا های با توجه به نوع درخواست، دعوت نامه ها و مدارک تسلیم شده صادر می شوند.

بیشتر
ویزای مولتی کانادا

ویزای مولتی کانادا

ویزای توریستی، مجوز ورود به کانادا برای مقاصد توریستی و یا دیدار با آشنایان صادر می گردد. این ویزا در دو حالت یک بار ورود و یا ورود متعدد صادر می گردد. در صورتی دلیلی برای ورود متعدد داشته باشید، می توانید ویزای توریستی به اختصار ویزای مولتی و یا ویزای مالتیپل (Multi و یا Multiple) را دریافت کنید که 5 تا 10 سال اعتبار دارد.

بیشتر