چه مدت ‌زمانی برای بررسی و انجام پروسه‌ی مهاجرتی خوداشتغالی کشاورزی وقت نیاز است؟ آیا لازم است سفر کاری توریستی پیش از ثبت‌نام داشته باشیم؟

انجام فرآیند مهاجرت اقتصادی به کانادا چیزی حدود 1 سال زمان‌ می‌برد. این مدت ‌به ‌واسطه ارائه‌ی دیر هنگام مدارک و مستندات، داشتن نقصی مدارک، صلاح‌دید افسر بررسی پرونده بر ایجاب مصاحبه، نوع پرونده و غیره تا 2 سال یا حتی در برخی موارد، بیشتر هم طول خواهد کشید. لذا عملکرد شما در نحوه درخواست و اقدامات در این راستا در موفقیت و زمان انجام کار بسیار تأثیرگذار است.

در این مسیر مهاجرتی به‌خصوص، سفر کاری توریستی پیش از درخواست مهاجرت الزامی نیست اما قویاً توصیه می‌شود. سرمایه‌گذاری به ارزش 500.000 دلار کانادا قطعاً نیاز به تحقیقات محلی دارد و عقد قرارداده‌های مشروط خرید املاک و رزرو خدمات و تجهیزات برای نشان دادن جدیت در اجرای پروژه‌ی کشاورزی شما به ایالت آلبرتا لازم و بسیار تأثیرگذار است. سفر کاری توریستی پیش از درخواست مهاجرت شانس پذیرش شما را افزایش خواهد داد.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *