چگونه می‌توانم شانس خود را برای دریافت ویزای خوداشتغالی آلبرتا افزایش دهم؟ تراست چه کمکی به من می‌کند؟

گزینش متقاضیان عمدتاً تحت سیستم نمره‌دهی برنامه‌های مهاجرتی انجام می‌شود. شما با بررسی امکانات و احتمالات شرایط خود و سیستم نمره‌دهی، باید برای افزایش امتیاز خود و بهبود شرایط مهاجرتی تلاش کنید. این فرآیند قطعاً زمان‌بر و هزینه‌بر است. به‌ عنوان ‌مثال، بهبود زبان انگلیسی و فرانسوی توصیه‌ای است که تراست به ‌تمامی متقاضیان می‌کند چرا که فارق از سایر شرایطی که بعضاً قابل تغییر نیست، این مهارت در نمره شما تأثیر مهمی خواهد گذاشت. پربار کردن تجربه‌ی کاری و اخذ گواهی‌نامه‌های فنی و حرفه‌ای و همین‌طور توصیه‌نامه از تمامی منابع ممکن بسیار مؤثر است.

در کنار بهبود وضعیت خود همراه با برنامه‌ریزی برای مهاجرت، باید به این نکته هم توجه داشته باشید که نامه‌نگاری‌های صحیح، نگارش انگیزه‌نامه و طرح‌های اجرای کار و توجیه اقتصادی دقیق و سایر اقدامات مهاجرتی، در شانس پذیرش شما تأثیر مستقیم دارد. شما با ارسال پرونده‌ی مهاجرتی در واقع این شانس را خواهید داشت که شایستگی خود را برای اعطای اجازه‌ی مهاجرت به کانادا نشان دهید و در صورتی‌ که در این امر موفق نباشید، تمامی شرایط واقعی شما نادیده قرار خواهد گرفت.

به همین منظور، تراست  در مرحله مشاوره، واقع‌گرایانه‌ترین برآورد را بر اساس امکانات مبنا قرار خواهد تا بدین‌وسیله، بهترین برنامه مهاجرتی برای شما تدوین گردد. و در مرحله‌ی اجرا اطمینان حاصل شود که به بهترین نحو مکاتبات، ثبت‌نام‌ها، ارسال مدارک و سایر اقدامات مهاجرتی انجام گردد. تراست  به شما کمک می‌کند شانس پذیرش خود را افزایش دهید.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *