فصل 1

قبل از سوارشدن

برای اینکه واجد شرایط یادگیری رانندگی با موتورسیکلت باشید، باید:

 • حداقل 16 سال سن داشته باشید
 • یک گواهینامه‌ی رانندگی معتبر داشته باشید
 • در زمان یادگیری، یک فرد ناظر در کنار خود داشته باشید. حضور ناظر، تا زمانی که در آزمون عملی کلاس شش قبول شوید، الزامی است

شرکت در آزمون آیین‌نامه‌ی کلاس شش

آزمون آیین‌نامه شامل سی پرسش درباره‌ی رانندگی ایمن برای موتورسواران، قوانین جاده‌ای و علائم و نشانه‌های کنترل ترافیک، به‌علاوه‌ی اطلاعاتی مربوط‌به اخذ گواهینامه است. این آزمون به‌شکل کامپیوتری انجام می‌شود. پرسش‌های آزمون آیین‌نامه موتورسیکلت (کلاس شش) براساس مطالب کتاب حاضر و کتاب راهنمای مخصوص رانندگان برای راندن، ایمنی و اخذ گواهینامه هستند.

آزمون‌های آیین‌نامه در اکثر دفاتر نمایندگی ثبت آلبرتا برگزار می‌شود. مجوز آزمون باید آزمون آیین‌نامه خریداری شود. اگر بیش از یک آزمون نیاز باشد، برای هر آزمون باید یک مجوز خریداری کرد. قبل از آزمون عملی باید در آزمون آیین‌نامه موتورسیکلت قبول شد.

شرکت در دوره‌ی آموزشی رانندگی موتورسیکلت

توصیه شده که تمامی رانندگان جدید در دوره‌ی آموزش رانندگی ایمن موتورسیکلت شرکت کنند. مهارت‌های کنترل و حفظ تعادل و همچنین تعلیمات نظری راندن موتورسیکلت در این دوره‌‌ها آموزش داده می‌شود. برخی از مهارت‌های تخصصی که در این دوره‌ها آموزش داده می‌شود عبارتند از:

 • حرکت مارپیچی به چپ و راست از بین علائم و نشانه‌ها (مارپیچ)
 • ایجاد دایره یا هشت ضلعی در زمان رانندگی
 • رانندگی با سرعت پایین در مسیر مستقیم
 • تغییر دنده به بالا و پایین، سپس پیچیدن به چپ و راست
 • تغییر دنده‌ها در مسیرهای منحنی
 • روشن‌کردن و حرکت در تپه
 • توقف سریع در موقعیت‌های اورژانسی
 • روش‌های هدایت فرمان و ترمزکردن برای جلوگیری از تصادف یا برخورد با موانع

تمرین رانندگی

یک راننده‌ی تحت آموزش، قبل از دریافت گواهینامه‌ی کلاس شش، باید همراه با یک ناظر رانندگی کند. فرد ناظر نمی‌تواند در برنامه‌ی اخذ گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی رانندگی حضور داشته باشد. در این مورد باید به نکات زیر توجه کرد:

 • ناظر باید گواهینامه‌ی معتبر رانندگی کلاس شش داشته باشد.

نظارت باید در تمامی اوقات و به این شکل باشد که ناظر سوار  موتورسیکلت راننده‌ی تحت آموزش یا موتورسیکلت دیگری پشت‌سر آن راننده باشد. همچنین می‌تواند در وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری پشت‌سر راننده‌ی تحت آموزش باشد.

راننده‌ی تحت آموزشی که گواهینامه‌ی معتبر رانندگی کلاس هفت دارد (افراد مبتدی):

 • نباید در طول ساعات شب رانندگی کنند. ساعات شب برای موتورسواران دارای گواهینامه‌ی GDL، نیمه‌شب یا یک ساعت پس از غروب آفتاب، تا 5 صبح یا یک ساعت قبل از طلوع آفتاب است.
 • سطح مواد مخدر و الکل خون وی هنگام سواری یا راندن موتورسیکلت باید صفر باشد.
 • باید کمتر از هشت امتیاز منفی داشته باشد.

راننده‌ی تحت آموزشی که گواهینامه‌ی معتبر رانندگی کلاس 5- GDL دارد (دوره‌ی کارآموزی):

 • سطح مواد مخدر و الکل خون وی در زمان سواری یا راندن موتورسیکلت باید صفر باشد.
 • نمی‌تواند فرد ناظر راننده‌ی تحت آموزش (مبتدی) باشد.
 • باید کمتر از هشت امتیاز منفی داشته باشد.

راننده‌ی تحت آموزشی که گواهینامه‌ی رانندگی کلاس 1، 2، 3، 4 یا 5 دارد باید یک راننده‌ی ناظر داشته باشد.

شرکت در آزمون عملی کلاس شش

برای اخذ گواهینامه‌ی معتبر رانندگی کلاس شش باید موتورسیکلت را در مسیرهای عمومی بدون راننده‌ی ناظر برانید. آزمون عملی آخرین مرحله‌ی فرایند اخذ گواهینامه‌ی کلاس شش است.

آزمون‌های عملی را می‌توان به‌صورت آنلاین از طریق سیستم برنامه‌ریزی آنلاین دولت آلبرتا یا در دفاتر نمایندگی ثبت تعیین کرد. اگر بیش از یک آزمون نیاز باشد، برای هر آزمون باید هزینه‌ای‌ پرداخت شود.

آزمون عملی گواهینامه‌ی رانندگی موتورسیکلت در یک موقعیت ترافیکی انجام می‌شود. آزمون در اداره ثبت شروع می‌شود و در همانجا به‌پایان می‌رسد.

فردی که آزمون می‌دهد باید برای انجام آزمون عملی یک موتورسیکلت فراهم کند. همچنین گواهی معتبر بیمه و ثبت آن موتورسیکلت هم باید ارائه شود. مسئول آزمون موتورسیکلت را قبل از آغاز آزمون بررسی خواهد کرد و اگر از نظر مکانیکی ایمن نباشد، آزمون برگزار نخواهد شد.

آزمون عملی حدود شصت دقیقه است. در این مدت، مسئول آزمون فرصت دارد تا مهارت‌ها و توانایی‌های راننده را در انواع موقعیت‌های جاده‌ای و ترافیکی ارزیابی کند. آزمون عملی شامل موارد زیر است:

 • بررسی مناسب بودن تجهیزات و موتورسیکلت.
 • ارزیابی توانایی راننده در رعایت قوانین و مقررات جاده‌ای، پیروی از علائم به‌نحوی مناسب، پیچیدن به راست و چپ و ایمن راندن موتورسیکلت در تقاطعات.
 • ارزیابی مهارت‌های راننده در حفظ تعادل و کنترل سرعت و موقعیت در جاده.

مسئول آزمون آمادگی امتحان‌دهنده را ارزیابی می‌کند. بیسیم‌های یک‌طرفه‌ی ارتباطی به مسئول آزمون اجازه می‌دهد دستورات را به راننده بدهد، در موقعیت‌های خطرناک فوراً به راننده نکاتی را توصیه کند و درصورت‌ نیاز آزمون عملی را متوقف نماید.

مسئول آزمون راننده‌ی موتورسیکلت را در وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری دنبال می‌کند و دستورالعمل‌ها را در طول آزمون با استفاده از بیسیم یک‌طرفه به او می‌دهد. در طول آزمون، از راننده خواسته می‌شود موتور را کنار جاده براند و بااحتیاط پارک کند؛ سپس مسئول آزمون امتیازها را در چک‌لیست وارد می‌کند. طی برگزاری آزمون، راننده به‌همین ترتیب سه مرتبه باید توقف کند. این توقف‌ها جزء روند آزمون است و ارتباطی با اشتباهات راننده در طول آزمون ندارد.

پس از برگزاری آزمون عملی، مسئول آزمون نتیجه را شرح خواهد داد و مواردی که خوب انجام شده یا نیاز به توجه بیشتر دارد مشخص خواهد کرد. اگر نشانی ایمیل خود را داده باشید، مسئول آزمون یک نسخه از نتیجه‌ی آزمون عملی را برای شما ایمیل خواهد کرد.

اگر آزمون عملی را قبول شوید، باید به اداره‌ی ثبت بروید تا کلاس گواهینامه‌ی شما هم تعیین گردد. فقط قبول‌شدن در آزمون عملی، برای اخذ گواهینامه‌ی رانندگی کافی نیست. لازم است هزینه‌ی تعیین کلاس گواهینامه‌ی رانندگی‌تان را هم پرداخت نمایید.

اگر نتوانستید در آزمون عملی قبول شوید، باید دوباره تمرین کنید و سپس طبق همان فرایند آزمون قبلی، برای یک آزمون دیگر برنامه‌ریزی کنید.

شرایط و ضوابط مربوط‌به رانندگان دارای گواهینامه‌ی کلاس شش که هنوز در برنامه‌ی GDL هستند

اگر گواهینامه‌ی رانندگی کلاس هفت (مبتدی) دارید و آزمون عملی گواهینامه‌ی موتورسیکلت کلاس شش را قبول شده‌اید:

 • اکنون شما گواهینامه‌ی رانندگی کلاس 6- GDL را دارید. شما در مرحله‌ی کارآموزی دوساله خواهید بود و تابع شرایط و محدودیت‌های برنامه‌ی دوره‌ی پایان رانندگی (GDL) هستید.
 • اگر قصد خروج از برنامه‌ی GDL را دارید، باید مقررات مرحله‌ی کارآموزی دوساله را رعایت نمایید و با موفقیت آزمون عملی پیشرفته را پشت‌سر گذارید.

اگر گواهینامه‌ی رانندگی کلاس هفت (مبتدی) دارید و آزمون عملی دوره‌ی ابتدایی کلاس 5- GDL را قبول شده‌اید، قبل از قبولی در آزمون گواهینامه‌ی موتورسیکلت کلاس شش:

 • شما اکنون گواهینامه‌ی رانندگی کلاس 5 و 6-GDL دارید. شما در مرحله‌ی کارآموزی دوساله خواهید بود و تابع شرایط و محدودیت‌های برنامه‌ی دوره‌ی پایان رانندگی (GDL) هستید.
 • اگر قصد خروج از برنامه‌ی GDL را دارید، باید مقررات مرحله کارآموزی دوساله را رعایت نمایید و با موفقیت آزمون عملی پیشرفته را پشت‌سر گذارید.

مقررات رانندگان

مقررات موتورسواران

موتورسیکلت‌هاالزامات
گواهینامهکلاس شش یا کلاس 6- GDL
حداقل سنشانزده سال
گواهی ثبتالزامی
بیمهالزامی
تجهیزاتکلاه ایمنی تأییدشده‌ی موتورسیکلت
مقررات اختصاصیمقررات برای راننده‌ی مبتدی کلاس هفت:
رانندگی نکردن در ساعات شب
الزام به وجود راننده‌ی ناظر
سطح صفر مواد مخدر و غلظت الکل خون
تعلیق امتیاز و مجوز رانندگی درصورت گرفتن حداقل هشت نمره‌ی منفی

مقررات رانندگان موتورگازی و دوچرخه‌های برقی

موتور گازیدوچرخه های برقی
گواهینامهتمامی کلاس‌ها (یک تا هفت)الزامی نیست
حداقل سنچهارده سالدوازده سال
گواهی ثبتالزامیالزامی
بیمهالزامیالزامی
تجهیزاتکلاه ایمنی تأییدشده‌ی موتورسیکلتکلاه ایمنی تأییدشده‌ی موتورسیکلت
مقررات اختصاصیلازم است تا حد امکان در منتهی‌الیه سمت راست برانید.
اگر راننده زیر شانزده سال سن داشته باشد، اجازه‌ی حمل مسافر ندارد.
امتیاز و مجوز رانندگی درصورت گرفتن حداقل هشت نمره‌ی منفی تعلیق می‌شود.
لازم است تا حد امکان در منتهی‌الیه سمت راست برانید.
اگر راننده زیر شانزده سال سن داشته باشد، اجازه‌ی حمل مسافر ندارد.

تعریف موتورسیکلت، موتورگازی و دوچرخه‌ی برقی

موتورسیکلت‌ها

تعریفموتورسیکلت وسیله‌ی نقلیه‌ای موتوری غیر از موتورگازی است که دو یا سه چرخ دارد.
قدرت موتورالکتریکی یا غیرالکتریکی
سایر
سرعت
وزنپنجاه‌وپنج کیلوگرم به بالا

موتورگازی (شامل موتورسیکلت‌های سرعت محدود)

تعریفموتورهای گازی‌ای که مؤلفه‌های موتورسیکلت‌های سرعت محدود طبق مقررات وزارت حمل‌ونقل کانادا را داشته باشند، هرجا که دولت فدرال الزامی بداند مطابق با برچسب «LSM» طبقه‌بندی می‌شوند و در بخش نوع وسیله‌ی نقلیه روی این برچسب با عنوان موتور گازی معرفی می‌شوند.
قدرت موتورموتور برقی، یا موتوری با حجم حداکثر پنجاه سی‌سی (سانتی متر مکعب)
سایر ویژگی‌هاحداقل ارتفاع صندلی از زمین: 65 سانتی‌متر
سرعتحداکثر سرعت هفتاد کیلومتر بر ساعت
وزندارای هر وزنی می‌تواند باشد.

دوچرخه‌های برقی

تعریفدوچرخه‌هایی که مؤلفه‌های دوچرخه‌ی برقی را طبق مقررات وزارت حمل‌ونقل کانادا داشته باشند، هرجا که وزارت حمل‌ونقل کانادا الزامی بداند با عنوان «دوچرخه‌های برقی» علامت‌گذاری می‌شوند.
قدرت موتورموتور برقی با حداکثر قدرت پانصد وات
سایر ویژگی هادر دسترس نیست
سرعتحداکثر سرعت 32 کیلومتر بر ساعت
وزندارای هر وزنی می‌تواند باشد.