شهرهای کانادا

در این مطلب قصد داریم تمامی اطلاعاتی که باید درمورد شهرهای کانادا بدانید را در اختیارتان قرار دهیم. اما قبل از هر چیز، نگاهی می اندازیم به پایتخت یا مرکز هر یک از استان های این کشور:

 • کانادا – پایتخت: اتاوا
 • آلبرتا – مرکز: ادمونتون
 • بریتیش کلمبیا – مرکز: ویکتوریا
 • مانیتوبا – مرکز: وینیپگ
 • نیوبرانزویک – مرکز: فردریکتون
 • نیوفاندلند و لابرادور – مرکز: سنت جانز
 • نوا اسکوشیا – مرکز: هلیفکس
 • انتاریو – مرکز: تورنتو
 • جزیره پرینس ادوارد – مرکز: شارلوت تاون
 • کبک – مرکز: کبک سیتی
 • ساسکاچوان – مرکز: رجاینا
 • مناطق شمال غربی – مرکز: یلونایف
 • نوناووت – مرکز: ایکالویت
 • یوکان – مرکز: وایت هورس

و اکنون، می توانید نام هر یک از شهرهای کانادا را به تفکیک هر استان به همراه یک سری اطلاعات کلی درمورد آن ها مشاهده کنید.

آلبرتا

کلگری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۲۲۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱ میلیون و ۹۶ هزار و ۸۳۳
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۲۵.۵۶

ادمونتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۳۲ هزار و ۵۴۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۱۲ هزار و ۲۰۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۴.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۸۵.۲۵

رد دیر

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰۰ هزار و ۴۱۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹۰ هزار و ۵۶۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۰.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰۴.۷۳

لتبریج

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۲ هزار و ۷۲۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۳ هزار و ۵۱۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۲۲.۰۹

سینت آلبرت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۵ هزار و ۵۸۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶۱ هزار و ۴۶۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۸.۴۵

مدیسن هت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۳ هزار و ۲۶۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶۰ هزار و ۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱۲.۰۴

گرند پریری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۳ هزار و ۱۶۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۵ هزار و ۶۵۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۳.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۳۲.۷۳

ایردری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۱ هزار و ۵۸۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۳ هزار و ۲۷۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴۲.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۴.۵۷

اسپروس گرو

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۴ هزار و ۶۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۶ هزار و ۱۷۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳۰.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۲.۲

لدوک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۹ هزار و ۹۹۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۴ هزار و ۳۰۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲۳.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۲.۴۴

فورت ساسکاچوان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۴ هزار و ۱۴۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۹ هزار و ۵۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲۶.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۸.۱۸

چسترمر

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۹ هزار و ۸۸۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۴ هزار و ۸۲۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳۴.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۲.۹۴

لویدمینستر

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۹ هزار و ۶۴۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۸ هزار و ۳۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴.۰۴

کامرز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۸ هزار و ۷۴۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۷ هزار و ۲۷۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۲.۶۲

بومونت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۷ هزار و ۳۹۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳ هزار و ۲۸۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰.۴۷

کلد لیک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴ هزار و ۹۶۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳ هزار و ۸۳۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵۹.۹۲

بروکس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴ هزار و ۴۵۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳ هزار و ۶۷۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۸.۵۹

لاکومب

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳ هزار و ۵۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱ هزار و ۷۰۷۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۱.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۰.۸۱

وتاسکیوین

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲ هزار و ۶۵۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲ هزار و ۵۲۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۸.۳۱

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲ میلیون ۸۳۷ هزار و ۵۱۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۲۱۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲ میلیون ۴۶۵.۹۴

بریتیش کلمبیا

ونکوور

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۳۱ هزار و ۴۸۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶۰۳ هزار و ۵۰۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱۴.۹۷

سوری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۱۷ هزار و ۸۸۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۶۸ هزار و ۲۵۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۰.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۱۶.۴۱

برنابی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۳۲ هزار و ۷۵۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۲۳ هزار و ۲۱۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۹۰.۶۱

ریچموند

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۹۸ هزار و ۳۰۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۹۰ هزار و ۴۷۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۲۹.۲۷

ابتسفورد

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴۱ هزار و ۳۹۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳۳ هزار و ۴۹۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۷۵.۵۵

کوکوئیتلام

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳۹ هزار و ۲۸۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲۶ هزار و ۸۰۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۹.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۲۲.۳۰

کلونا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲۷ هزار و ۳۸۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱۷ هزار و ۳۱۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۱۱.۸۵

دلتا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰۲ هزار و ۲۳۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹۹ هزار و ۸۶۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۸۰.۲۰

نانایمو

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۰ هزار و ۵۰۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۳ هزار و ۸۱۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۹۰.۷۶

کاملوپس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۰ هزار و ۲۸۰
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۵ هزار و ۶۷۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۹۹.۲۵

ویکتوریا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸۵ هزار و ۷۹۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۰ هزار و ۱۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۷.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۹.۴۷

چیلیواک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸۳ هزار و ۷۸۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۷ هزارو ۹۳۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۷.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۶۱.۶۵

میپل ریج

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸۲ هزار و ۲۵۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۶ هزار و ۵۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۶۶.۷۸

پرینس جورج

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۴ هزار و ۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۱ هزار و ۹۷۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۱۸.۲۶

نیو وست مینیستر

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۰ هزار و ۹۹۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶۵ هزار و ۹۷۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۷.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۵.۶۳

پورت کوکوئتلام

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۸ هزار و ۶۱۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۵ هزار و ۹۵۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۹.۱۷

ونکوور شمالی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۲ هزار و ۸۹۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۸ هزار و ۱۹۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱.۸۵

ورنون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۰ هزار و ۱۱۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۸ هزار و ۱۸۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۹۶.۰۵

لانگفورد

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۵ هزار و ۳۴۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۹ هزار و ۲۲۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲۰.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۹.۹۴

پنتیکتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۳ هزار و ۷۶۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۲ هزار و ۸۷۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۲.۱۰

پورت مودی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۳ هزار و ۵۵۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۳ هزار و ۱۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۵.۸۹

وست کلونا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۲ هزار و ۶۵۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۲۳.۵۳

کمپبل ریور

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۲ هزار و ۵۸۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۱ هزار و ۱۸۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴۴.۳۶

لانگلی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۵ هزار و ۸۸۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۵ هزار و ۸۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰.۲۲

کورتنای

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۵ هزار و ۵۹۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۴ هزار و ۲۱۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۹.۳۸

فورت سینت جان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۰ هزار و ۱۵۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۸ هزار و ۶۰۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۶.۲۷

کرنبروک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۰ هزار و ۴۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۹ هزار و ۳۱۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۲

وایت راک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۹ هزار و ۹۵۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۹ هزار و ۳۳۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵.۱۲

پیت میدوز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۸ هزار و ۵۷۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۷ هزار و ۷۳۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۶.۵۱

سالمون آرم

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۷ هزار و ۷۰۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۷ هزار و ۴۶۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۵۵.۲۸

پورت آلبرنی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۷ هزار و ۶۷۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۷ هزار و ۷۴۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۰.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۹.۷۶

کولوود

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۶ هزار و ۸۵۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۶ هزار و ۹۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۷.۶۷

پاول ریور

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳ هزار و ۱۵۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳ هزار و ۱۶۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۰.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۸.۹۱

پارکسویل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲ هزار و ۵۱۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱ هزار و ۹۷۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴.۵۶

پرینس روپرت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲ هزار و ۲۲۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲ هزار و ۵۰۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۲.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۶.۲۸

داوسون کریک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲ هزار و ۱۷۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱ هزار و ۵۸۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴.۳۷

تریس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۱ هزار و ۶۴۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱ هزار و ۴۸۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵۷.۳۶

ویلیامز لیک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰ هزار و ۷۵۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰ هزار و ۸۳۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۰.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۳.۱۳

نلسون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰ هزار و ۵۷۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰ هزار و ۲۳۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱.۵۹

کوئنل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹ هزار و ۸۷۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰ هزار و ۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۱.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۵.۳۹

کاستلگار

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸ هزار و ۳۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۸۱۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۹.۶۷

تریل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷ هزار و ۷۰۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۶۸۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۴.۹۳

ریولستوک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷ هزار و ۵۴۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۱۳۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۱.۳۱

کیمبرلی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷ هزار و ۴۲۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶ هزار و ۶۵۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۱.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۰.۶۲

مریت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷ هزار و ۱۳۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۱۱۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۶.۰۷

فرنی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵ هزار و ۲۴۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴ هزار و ۴۴۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۳.۵۰

آرمسترانگ

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵ هزار و ۱۱۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴ هزار و ۸۳۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵.۲۲

دونکان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴ هزار و ۹۴۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴ هزار و ۹۳۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲.۰۷

گرند فورکس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴ هزار و ۴۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳ هزار و ۹۸۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰.۴۳

رزلند

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳ هزار و ۷۲۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳ هزار و ۵۵۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵۹.۷۹

اندربی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲ هزار و ۹۶۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲ هزار و ۹۳۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴.۲۶

گرین وود

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۶۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۰۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۶.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲.۴۲

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۱۱۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۵۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۰۳
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۲۴۳

توضیحاتی درباره بریتیش کلمبیا:

 • ونکوور پرجمعیت ترین شهر استان بریتیش کلمبیا و هشتمین شهر بزرگ کل کانادا از نظر جمعیت به شمار می رود.
 • منطقه ونکوور شامل شهرهای برنابی، کوکوئیتلام، دلتا، لانگلی، میپل ریور، نیو وست مینیستر، ونکوور شمالی، پیت میداوس، پورت کوکوئیتلام، پورت مودی، ریچموند، سوری، ونکوور و وایت راک می باشد.
 • پایتخت یا مرکز استان بریتیش کلمبیا، منطقه ویکتوریا است که شامل شهرهای کلوود، لانگفورد و ویکتوریا می شود.

مانیتوبا

وینیپگ

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۰۵ هزار و ۲۴۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶۶۳ هزار و ۶۱۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۶۴.۳۳

برندون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۸ هزار و ۸۵۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۶ هزار و ۶۱
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۷۷.۴۱

اشتاینباخ

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۵ هزار و ۸۲۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳ هزار و ۵۲۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۵.۵۹

تامپسون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳ هزار و ۶۷۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳ هزار و ۱۲۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۰.۷۹

پورتج لا پریری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳ هزار و ۳۰۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲ هزار و ۹۹۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴.۶۸

وینکلر

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲ هزار و ۶۶۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰ هزار و ۶۷۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۸.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۷

سلکرک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰ هزار و ۲۷۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹ هزار و ۸۳۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴.۸۶

موردن

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸ هزار و ۶۶۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۸۱۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۶.۳۷

دوفین

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸ هزار و ۳۶۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸ هزار و ۲۵۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۲.۶۱

فلین فلان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴ هزار و ۹۹۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵ هزار و ۴۰۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۷.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۳.۸۷

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸۴۱ هزار و ۸۸۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۹۱ هزار و ۲۹۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۹۷.۵۱

توضیحاتی درباره مانیتوبا:

 • از نظر وسعت، دوفین کوچک ترین شهر مانیتوبا است.
 • از نظر جمعیت، فلین فلان کوچک ترین شهر مانیتوبا است.
 • شهر موردن جدیدترین شهری است که به استان مانیتوبا اضافه شده است. این شهر در تاریخ ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۲ به وجود آمده است.
 • همچنین، شهر وینیپگ که هم از نظر جمعیت و هم وسعت منطقه، بزرگ ترین شهر و مرکز استان مانیتوبا به شمار می رود، هفتمین شهر بزرگ کل کانادا نیز محسوب می شود.

نیوبرانزویک

مونکتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۱ هزار و ۸۸۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶۹ هزار و ۷۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴۱.۹۲

سینت جان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۷ هزار و ۵۷۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۰ هزار و ۶۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۳.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۱۵.۹۶

فردریکتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۸ هزار و ۲۲۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۶ هزار و ۲۲۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۳۲.۵۷

دیپه

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۵ هزار و ۳۸۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۳ هزار و ۳۱۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵۴.۰۵

میرامیچی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۷ هزار و ۵۳۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۱.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۷۹.۹۳

ادمونستون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۶ هزار و ۳۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰۶.۸۵

بترست

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۱ هزار و ۸۹۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲ هزار و ۲۷۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۳.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۹۲.۰۲

کمپبلتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶ هزار و ۸۸۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۳۸۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۶.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۸.۵۸

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۷۵ هزار و ۹۶۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۵۶ هزار و ۱۴۱ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰۴۰.۲۲

توضیحاتی درباره نیوبرانزویک:

 • شهر کمپبلتون هم از نظر وسعت و هم جمعیت، کوچک ترین شهر در استان نیوبرانزویک است.
 • شهر سینت جان نیز دومین شهر بزرگ این استان از نظر وسعت و جمعیت است.

نیوفاندلند و لابرادور

سینت جانز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰۸ هزار و ۸۶۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰۶ هزار و ۱۷۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۴۵.۸۸

مونت پیرل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۲ هزار و ۹۵۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۴ هزار و ۲۸۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۵.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۵.۷۶

کرنر بروک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۹ هزار و ۸۰۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۹ هزار و ۸۸۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۰.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴۸.۲۶

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۵۱ هزار و ۶۲۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۵۰ هزار و ۳۴۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۱.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۰۹.۹۰

توضیحاتی درباره نیوفاندلند و لابرادور:

 • از نظر جمعیت، کرنر بروک کوچک ترین شهر در استان نیوفاندلند و لابرادور کانادا به شمار می رود.
 • از نظر وسعت منطقه، مونت پیرل کوچک ترین شهر در استان نیوفاندلند و لابرادور به شمار می رود.
 • سینت جان مرکز استان نیوفاندلند و لابرادور می باشد و همچنین، هم از نظر جمعیت و هم وسعت منطقه، بزرگ ترین شهر این استان هم هست.

مناطق شمال غربی

یلونایف

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۹ هزار و ۵۶۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۹ هزار و ۲۳۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰۵.۴۷

نوا اسکوشیا

استان نوا اسکوشیا اکنون هیچ شهر مستقلی ندارد و همه ی آن ها در دهه ۱۹۹۰ به صورت یک شهرداری با یکدیگر ادغام شدند. مناطقی که اکنون در این استان وجود دارد، عبارت هستند از:

 • هالیفاکس: در گذشته، مرکز استان نوا اسکوشیا بود و همچنین، بزرگ ترین شهر این استان از نظر جمعیت نیز به شمار می رفت. اما اکنون بخشی از شهرداری منطقه ای هالیفاکس محسوب می شود.
 • سیدنی: در گذشته، کم جمعیت ترین شهر در استان نوا اسکوشیا بود و اکنون بخشی از شهرداری منطقه ای کیپ برتون است.
 • دارتموث: یکی از شهرهای استان نوا اسکوشیا بود که اکنون بخشی از شهرداری منطقه ای هالیفاکس می باشد.

نوناووت

ایکالوئت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷ هزار و ۷۴۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶ هزار و ۶۱۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۵.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵۲.۵۰

مانند سایر قلمروهای کانادا، نوناووت هم فقط دارای یک شهر است که مرکز آن نیز محسوب می شود.

انتاریو

تورنتو

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲ میلیون ۷۳۱ هزار و ۵۷۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۶۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۳۰.۲۰

اتاوا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۳۴ هزار و ۲۴۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۸۳ هزار و ۳۹۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۷۹۰.۳۰

میسیساگا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۲۱ هزار و ۵۹۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۱۳ هزار و ۴۴۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۹۲.۴۳

برمپتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۹۳ هزار و ۶۳۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۲۳ هزار و ۹۱۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱۳.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۶۶.۳۶

همیلتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۳۶ هزار و ۹۱۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۱۹ هزار و ۹۴۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱۱۷.۲۹

لندن کانادا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۸۳ هزار و ۸۲۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۶۶ هزار و ۱۵۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۲۰.۳۵

مارکهام

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۲۸ هزار و ۹۶۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۰۱ هزار و ۷۰۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۱۲.۳۵

ووگان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۰۶ هزار و ۲۳۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۸۸ هزار و ۳۰۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۷۳.۵۶

کیچنر

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۳۳ هزار و ۲۲۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۱۹ هزار و ۱۵۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۳۶.۷۷

ویندزور

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۱۷ هزار و ۱۸۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۱۰ هزار و ۸۹۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴۶.۳۸

ریچموندهیل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۹۵ هزار و ۲۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۸۵ هزار و ۵۴۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰۱.۱۱

برلینگتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۸۳ هزار و ۳۱۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۷۵ هزار و ۷۷۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۸۵.۶۶

گریتر سادبری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۶۱ هزار و ۵۳۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۶۰ هزار و ۲۴۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۲۲۸.۳۵

اوشاوا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۵۹ هزار و ۴۵۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۴۹ هزار و ۶۰۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴۵.۶۴

بری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴۱ هزار و ۴۳۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳۶ هزار و ۶۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۹۹.۰۴

سینت کاترینز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳۳ هزار و ۱۱۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۹۶.۱۳

گوئلف

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳۱ هزار و ۷۹۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲۱ هزار و ۶۸۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۷.۲۲

کمبریج

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲۹ هزار و ۹۲۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲۶ هزار و ۷۴۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱۳.۰۱

کینگستون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۲۳ هزار و ۷۹۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۲۳ هزار و ۳۶۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۵۱.۱۹

تاندربی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰۷ هزار و ۹۰۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰۸ هزار و ۳۵۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۰.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۲۸.۳۶

واترلو

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰۴ هزار و ۹۸۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹۸ هزار و ۷۸۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۴.۰۲

برنتفورد

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۷ هزار و ۴۹۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹۳ هزار و ۶۵۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۷۲.۴۴

پیکرینگ

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۱ هزار و ۷۷۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۸ هزار و ۷۲۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۳۱.۵۵

نیاگارا فالز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸۸ هزار و ۷۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۸۲ هزار و ۹۹۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۶.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۰۹.۷۳

پیتربورو

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸۱ هزار و ۳۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۸ هزار و ۶۹۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۴.۲۵

کاوارتا لیکز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۵ هزار و ۴۲۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۳ هزار و ۲۱۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۰۸۴.۳۸

سو سینت مری

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۳ هزار و ۳۶۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۵ هزار و ۱۴۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۲.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۲۳.۲۴

سارنیا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷۱ هزار و ۵۹۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۲ هزار و ۳۶۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۱.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۶۴.۸۵

نورفولک کانتی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۴ هزار و ۴۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶۳ هزار و ۱۷۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۶۰۷.۵۵

ولاند

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۲ هزار و ۲۹۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۰ هزار و ۶۳۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۱.۰۴

نورث بی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۱ هزار و ۵۵۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۳ هزار و ۶۵۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۳.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۱۹.۱۱

بلویل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۰ هزار و ۷۱۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۹ هزار و ۴۵۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴۷.۲۵

کورنوال

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۶ هزار و ۵۸۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۶ هزار و ۳۴۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۱.۵۶

هالدیماند کانتی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۵ هزار و ۶۰۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۴ هزار و ۸۷۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۲۵۱.۵۴

کوئینت وست

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۳ هزار و ۵۷۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۳ هزار و ۸۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۹۴.۰۲

تیمینز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۱ هزار و ۷۸۸ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۳ هزار و ۱۶۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۳.۲ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۹۷۸.۸۳

وودستاک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۰ هزار و ۹۰۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۷ هزار و ۷۵۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۸.۹۷

سینت توماس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۸ هزار و ۹۰۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۷ هزار و ۹۰۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۵.۶۳

برنت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۶ هزار و ۷۰۷ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۵ هزار و ۶۳۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۴۳.۲۵

استارتفورد

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۱ هزار و ۴۶۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۰ هزار و ۸۸۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۸.۲۸

اوریلیا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۱ هزار و ۱۶۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۰ هزار و ۵۸۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۸.۵۸

پرینس ادوارد کانتی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۴ هزار و ۷۳۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۵ هزار و ۲۵۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۲.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۰۵۰.۴۹

کلارنس راک لند

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۴ هزار و ۵۱۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۳ هزار و ۱۸۵ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۹۷.۷۱

براکویل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۱ هزار و ۳۴۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۱ هزار و ۸۷۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۲.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۰.۸۵

اوون ساند

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۱ هزار و ۳۴۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۱ هزار و ۶۸۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۱.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴.۲۷

تورولد

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۸ هزار و ۸۰۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۷ هزار و ۹۳۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۲.۹۹

پورت کولبورن

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۸ هزار و ۳۰۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۸ هزار و ۴۲۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۰.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۲۱.۹۶

کنورا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۵ هزار و ۹۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۵ هزار و ۳۴۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۱.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۱۱.۵۹

پمبروک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳ هزار و ۸۸۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۴ هزار و ۳۶۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۳.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴.۵۶

الیوت لیک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰ هزار و ۷۴۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱ هزار و ۳۴۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۱.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۱۱.۵۹

تمیسکامینگ شورز

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹ هزار و ۹۲۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: منفی ۴.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۷۸.۱۱

دریدن

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۷ هزار و ۷۴۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۶۱۷ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۱.۰۷ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۶.۱۹

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۷۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۹۲۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۳۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۶۰۴۵.۱۴

جزیره پرینس ادوارد

شارلوت تاون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۶ هزار و ۹۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۴ هزار و ۵۶۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۴ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۴.۳۴

سامرساید

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴ هزار و ۸۲۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۴ هزار و ۷۵۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۸.۴۹

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۰ هزار و ۹۲۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۹ هزار و ۳۱۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۴۵ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۷۲.۸۳

کبک

مونترال

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۶۹۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱ میلیون ۶۴۹ هزار و ۵۱۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۶۵.۶۵

کبک سیتی

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵۳۱ هزار و ۹۰۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۱۶ هزار و ۵۷۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۵۳.۳۸

لاوال

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴۲۲ هزار و ۹۹۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴۰۱ هزار و ۵۵۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۵.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴۷.۲۳

لونگوئیل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۳۱ هزار و ۴۰۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۶ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱۵.۷۵

شربروک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۶۱ هزار و ۳۲۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۵۴ هزار و ۶۰۱ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۵۳.۷۶

سگنه

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴۵ هزار و ۹۴۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱۴ هزار و ۷۴۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۰.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۱۲۸.۵۶

لویس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴۳ هزار و ۴۱۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳۸ هزار و ۷۶۹ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۳.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۴۹.۰۵

توا ریویرس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۳۴ هزار و ۴۱۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳۱ هزار و ۳۳۸ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۳ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۸۹.۳۲

تربان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۱۱ هزار و ۵۷۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰۶ هزار و ۳۲۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۵۴.۱۲

سنت ژان سور ریشلو

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹۵ هزار و ۱۱۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹۲ هزار و ۳۹۴ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۲.۹ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۲۶.۶۳

بروسارد

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۸۵ هزار و ۷۲۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷۹ هزار و ۲۷۳ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۸.۱ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۵.۲۳

مجموع تمامی شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۹۴۱ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۶ میلیون ۲۶۶ هزار و ۴۸۲ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۴.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸۱۶۷۴.۴۴

توضیحاتی درباره کبک کانادا:

 • استان کبک دارای ۲۲۳ شهر است که ما پرجمعیت ترینشان را در جدول بالا ذکر کردیم. برای مشاهده لیست کامل هر ۲۲۳ شهر این استان، می توانید به این لینک مراجعه کنید.
 • قانون مرزبندی شهرها در استان کبک متفاوت از سایر استان های کانادا است. در کبک، شهرها با اسم Ville (زبان فرانسوی: شهر) شناخته می شوند، اما معادل با شهرستان هستند که یک تمایز دلخواه و ذهنی است که در عمل، تفاوتی ایجاد نمی کند. با این حال، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به این لینک مراجعه کنید.
 • لا توک با ۲۵ هزار و ۱۱۲.۴۱ کیلومتر مربع مساحت، پهناورترین یا بزرگ ترین شهر کبک از نظر وسعت به شمار می رود.
 • لایل دوروال تنها با ۰.۱۹ کیلومتر مربع مساحت و ۵ نفر جمعیت، کوچک ترین شهر کبک از نظر مساحت و جمعیت به شمار می رود.
 • مونترال با ۱ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۶۹۴ نفر جمعیت، بزرگ ترین شهر استان کبک و دومین شهر بزرگ کل کانادا از نظر جمعیت می باشد.

ساسکاچوان

ساسکاتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۴۶ هزار و ۳۷۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۲۲ هزار و ۱۸۹ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۰۹.۵۶

رجینا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۱۵ هزار و ۱۰۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۹۳ هزار و ۱۰۰ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴۵.۴۵

پرینس آلبرت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۵ هزار و ۹۲۶ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۵ هزار و ۱۲۹ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۵.۷۴

موس جا

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۳۳ هزار و ۸۹۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۳۳ هزار و ۲۷۴ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۵۰.۶۸

سوییفت کارنت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۶ هزار و ۶۰۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۵ هزار و ۵۰۳ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۴.۰۴

یورکتون

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۶ هزار و ۳۴۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۵ هزار و ۶۶۹ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲۵.۷۷

نورت بتلفورد

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۴ هزار و ۳۱۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۳ هزار و ۸۸۸ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۳۳.۵۵

لویدمینیستر

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۱ هزار و ۷۶۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۹ هزار و ۷۷۲ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۷.۳۴

استوان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۱ هزار و ۴۸۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۱ هزار و ۵۴ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۸.۸۵

وارمان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۱ هزار و ۲۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۸۴ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۸.۵۴

ویبرن

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۱۰ هزار و ۸۷۰ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۱۰ هزار و ۴۸۴ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۸.۴۹

مارتنزویل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۹ هزار و ۶۴۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۷ هزار و ۷۱۶ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶.۲۳

ملفورت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵ هزار و ۹۹۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵ هزار و ۵۷۶ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴.۷۸

هامبولت

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵ هزار و ۸۶۹ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵ هزار و ۶۷۸ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۳.۴۶

میدو لیک

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۵ هزار و ۳۴۴ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵ هزار و ۴۵ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۷.۹۵

ملویل

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۴ هزار و ۵۶۲ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۴ هزار و ۵۴۶ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۱۴.۸۲

بخشی از فلین فلان

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۰۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۲۹ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۲.۳۷

مجموع کل شهرها

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۶۲۹ هزار و ۲۳۳ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۵۹۵ هزار و ۷۰۷ نفر
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۶۷۵.۲۵

توضیحاتی درباره ساسکاچوان:

 • مارتزویل کوچک ترین شهر استان ساسکاچوان از نظر وسعت منطقه است.
 • ملویل کوچک ترین شهر مستقل استان ساسکاچوان از نظر جمعیت است.
 • ساسکاتون از نظر وسعت منطقه و جمعیت، بزرگ ترین شهر استان ساسکاچوان است.
 • وارمان جدیدترین شهری است که به استان ساسکاچوان اضافه شده است. این شهر در تاریخ ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۲ به وجود آمده است.
 • شهر رجینا مرکز استان ساسکاچوان و اولین شهری است که در این استان (در تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۰۹۳) به وجود آمده.

یوکان

وایت هورس

 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۶): ۲۵ هزار و ۸۵ نفر
 • جمعیت (بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱): ۲۳ هزار و ۲۷۶ نفر
 • نرخ رشد جمعیت: ۷.۸ درصد
 • وسعت منطقه (کیلومتر مربع): ۴۱۶.۵۴ درصد

بهترین شهر کانادا برای ایرانیان

برای این که بدانید کدام یک از شهرهای کانادا برای مهاجرت ایرانیان بهتر است، توجه شما را به بخش زیر جلب می کنیم:

تورنتو

 • تورنتو مرکز استان اونتاریو و با جمعیتی نزدیک به ۳ میلیون نفر، بزرگ ترین شهر در سراسر کانادا است.
 • بزرگ ترین مزیت تورنتو، چند ملیتی و چند فرهنگی بودن آن است.
 • نیمی از جمعیت تورنتو در خارج از این شهر متولد شده اند.
 • یکی از بزرگ ترین شهرهای چند ملیتی و چند فرهنگی در سراسر دنیا است. بنابراین، آشنایی با آداب و رسوم ملل مختلف در آن بسیار راحت و ساده است.
 • تورنتو قطب فعالیت های اقتصادی مختلف و زیادی در کانادا است. بنابراین، فرصت های شغلی و اقتصادی بسیار عالی و بزرگی در اختیار تازه واردان قرار می دهد.
 • با توجه به چند فرهنگی بودن این شهر بزرگ، مسائلی از قبیل نژاد پرستی و یا خشونت های ناشی از اختلاف فرهنگی، مذهبی و مسائلی از این دست، کاملا در این شهر کم رنگ شده است.
 • این شهر دارای حضور جهانی در صنعت فیلم و رسانه است و همچنین دارای صنایع اقتصادی، مالی و فناوری بسیار ارزشمند و بزرگی هم می باشد.
 • منطقه The Greater Toronto Area میزبان تعداد بسیار زیادی از شرکت های استارت اپ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی در کانادا است.
 • با توجه به سیستم حمل و نقل دقیق و گسترده، شما نیازی به داشتن خودرو در تورنتو ندارید.
 • در حالی که زمستان ها به اندازه بسیاری از مناطق کانادا مانند مونترال، کلگری، یا هرجای دیگر در شمال شدید نیست، اما هنوز هم می تواند سرد باشد.
 • برخی روزهای زمستانی ممکن است آسمان صاف و آفتابی هم وجود داشته باشد. با این حال، میانگین دمای هوای زمستان در تورنتو، معمولا به -۱۰ درجه هم نمی رسد.
 • خوشبختانه، تورنتو به سبب گستردگی و جمعیت بسیار زیادی که دارد، از امکانات و زیرساخت های شهری بسیار قدرتمند و مدرنی برخوردار می باشد. بنابراین، نباید هیچ نگرانی خاصی داشته باشید. چرا که در سردترین روزهای سال و در شرایط برف سنگین هم شهر از حرکت متوقف نمی شود و به فعالیت خودش ادامه می دهد.

مونترال

 • مرکز استان کبک
 • اغلب جمعیت ساکن در این شهر، به زبان فرانسوی صحبت می کنند، اما به دلیل تنوع فرهنگی بسیار زیاد، جمعیت انگلیسی زبان بسیار زیادی هم دارد.
 • با داشتن ۳.۸ میلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهرها در سراسر کشور کانادا است.
 • به دلیل استانداردهای زندگی و نرخ پایین جرم و جنایت، یکی از بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت است.

ونکوور

 • مناظر طبیعی و چشم اندازهای خیره کننده بخش جدایی ناپذیری از زندگی در ونکوور هستند.
 • معمولا ونکوور همیشه به عنوان یکی از بهترین شهرهای دنیا برای زندگی شناخته می شود.
 • ونکوور دارای یکی از بهترین و پیشرفته ترین سیستم های بهداشتی و خدمات درمانی است. بیمه MSP یا Medical Service Plan استان بریتیش کلمبیا یک سازمان کاملا شناخته شده و معتبر به شمار می رود که خدمات بهداشتی و درمانی را با یک روش بسیار منظم و دقیق در اختیار کسانی که دارای اقامت دائم کانادا هستند، قرار می دهد.
 • سیستم حمل و نقل شهری در ونکوور به قدری دقیق و منظم است که هیچ وقت شما را منتظر نخواهد گذاشت. همچنین، سطح پوشش دهی گسترده ی خدمات شهری باعث شده شما به همه جای شهر با حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشید.
 • آب و هوای ونکوور قطعا یکی از بزرگ ترین مزیت های آن است.
 • ونکوور دارای یکی از معتدل ترین اقلیم های آب و هوایی در سراسر کانادا است.
 • اغلب روزهای سال بارانی و هوای شهر هم ابری است.
 • بارش برف در طول زمستان شاید فقط ۱ یا ۲ بار رخ دهد و زمستان های چندان سرد و منجمد کننده ای ندارد.
 • تابستان های ونکوور هم گرم تر از سایر استان های کانادا است.
 • ونکوور یک منطقه اقتصادی بکر برای کسب و کارهایی است که در زمینه فناوری اطلاعات، تکنولوژی و گردشگری فعالیت می کنند.

کلگری

 • بزرگ ترین شهر کانادا از نظر وسعت منطقه و سومین منطقه شهری بزرگ در این کشور است.
 • دارای اقتصاد داخلی قدرتمند و موفقی می باشد.
 • این شهر طرحی برای توسعه تجارت سنتی، انرژی و کشاورزی و حمل و نقل و توسعه طیف گسترده ای از صنایع و بخشهای جدیدتر مانند گردشگری، صنایع خلاق، علوم زندگی و بهداشت و خدمات مالی دارد.
 • سرویس حمل و نقل عمومی کلگری به وسیله اتوبوس و وسایل نقلیه ریلی انجام می شود.
 • با توجه به این که معمولا نیاز به جابجایی در سطح شهر وجود دارد و مسافت ها هم کمی طولانی تر از شهرهای کوچک هستند و سیستم حمل و نقل عمومی نیز به گستردگی شهرهایی مانند تورنتو یا ونکوور نیست، برای زندگی در کلگری به داشتن خودرو بیشتر از سایر شهرهای کانادا نیاز وجود دارد.
 • برخلاف ونکوور که معمولا یک شهر دو فصلی است و در اغلب روزهای سال هوای بارانی دارد، کلگری یک شهر چهار فصل است.
 • تابستان ها در کلگری می توانند گرم و خشک باشند و دما هم تا ۳۰ درجه سانتی گراد برسد.
 • اما زمستان های آن مانند اغلب شهرهای دیگر کانادا سرد با برف زیاد و متوسط دمای -۱۰ درجه سانتی گراد می باشد.

اتاوا

 • اتاوا پایخت کانادا است و در قسمت شرقی انتاریوی جنوبی واقع شده.
 • با وجود پایتخت بودن آن، هزینه های زندگی پایین تری نسبت به سایر شهرهای کانادا دارد.
 • یکی از امن ترین شهرهای کانادا است.
 • اتاوا یک شهر دو زبانه است که هم زبان فرانسوی و هم انگلیسی در آن جریان دارد و بسیاری از خدمات به هر دو زبان ارائه می شوند.
 • بخش فناوری و بهداشت و درمان از عوامل مهم در اقتصاد محلی در این شهر هستند، اما کارمندان دولتی بزرگترین بخش اقتصادی این شهر را تشکیل داده اند و همچنین، صنعت گردشگری آن نیز به شدت در حال رشد و تقویت شدن است.

هالیفاکس

 • هالیفاکس مرکز استان نوا اسکوشیا (و تنها شهر این استان) است.
 • هالیفاکس یک شهر بندری بسیار مهم و حائز اهمیت در جوار اقیانوس اطلس می باشد و نه تنها در کانادا بلکه در سراسر دنیا، به عنوان یکی از بهترین و مهم ترین شهرهای بندری شناخته می شود.
 • مانند اغلب شهرهای بزرگ کانادا، هالیفاکس هم هر ساله میزبان تعداد زیادی از فعالیت های هنری است که از این دست می توانیم به گالری های هنری، تئاترها، موزه ها و فستیوال های موسیقی و فرهنگی بسیار زیادی اشاره کنیم.
 • یکی از بهترین شهرهای اقتصادی کانادا برای داد و ستد و فعالیت های تجاری بزرگ می باشد.
 • هالیفاکس جزو برترین شهرهای دنیا در رتبه بندی از نظر فعالیت های افتصادی است.
 • هالیفاکس دومین شهر گرم کانادا هم محسوب می شود.
 • اگر دوست دارید از هیاهو و شلوغی شهرهای بزرگ دور باشید و در یک محیط ایده آل و آرام به انجام فعالیت های اقتصادی بپردازید، هالیفاکس بهترین انتخاب برای شما است.

جمعیت شهرهای کانادا

پرجمعیت ترین شهرهای کانادا را می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید (بر اساس آمار سرشماری سال ۲۰۱۶ در کانادا).

 1. تورنتو: ۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۵۷۱ نفر
 2. مونترال: ۱ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۶۹۴ نفر
 3. کلگری: ۱ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۲۲۰ نفر
 4. اتاوا: ۹۳۴ هزار و ۲۴۳ نفر
 5. ادمونتون: ۹۳۲ هزار و ۵۴۶ نفر
 6. میسیساگا: ۷۲۱ هزار و ۵۹۹ نفر
 7. وینیپگ: ۷۰۵ هزار و ۲۲۴ نفر
 8. ونکوور: ۶۳۱ هزار و ۴۸۶ نفر
 9. برمپتون: ۵۹۳ هزار و ۶۳۸ نفر
 10. همیلتون: ۵۳۶ هزار و ۹۱۷ نفر
 11. کبک سیتی: ۵۳۱ هزار و ۹۰۲ نفر
 12. سوری: ۵۱۷ هزار و ۸۸۷ نفر
 13. لاوال: ۴۲۲ هزار و ۹۹۳ نفر
 14. هلیفکس: ۴۰۳ هزار و ۱۳۱ نفر
 15. لندن: ۳۸۳ هزار و ۸۲۲ نفر
 16. مارکهام: ۳۲۸ هزار و ۹۶۶ نفر
 17. ووگان: ۳۰۶ هزار و ۲۳۳ نفر
 18. گاتینو: ۲۷۶ هزار و ۲۴۵ نفر
 19. ساسکاتون: ۲۴۶ هزار و ۳۷۶ نفر
 20. لانگوئیل: ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر

بهترین شهر کانادا برای زندگی

در این بخش، بهترین شهرهای کانادا را از جنبه های مختلف با یکدیگر مقایسه می کنیم.

کلگری

 • امکان به دست آوردن درآمد بالا حتی بالاتر از شهرهای بزرگی نظیر ونکوور و تورنتو (به طور میانگین: ۹۸ هزار و ۳۰۹ دلار)
 • خرج و مخارج و هزینه زندگی کم تر نسبت به شهرهای بزرگ و پرجمعیت دیگر کانادا نظیر ونکوور و تورنتو:
  • مسکن: ۱ هزار و ۱۰۰ دلار (برای یک آپارتمان یک خوابه)
  • تلفن: ۶۵ دلار
  • اینترنت: ۶۰ دلار
  • حمل و نقل: ۷۷ تا ۱۰۹ دلار
  • مواد غذایی: ۵۳۵ دلار
  • سرگرمی (شامل انواع و اقسام فعالیت های سرگرم کننده از رستوران و پیک نیک گرفته تا تماشای فیلم و سریال): ۶۱۲ دلار
  • ورزش: ۷۵ دلار
  • بیمه: ۱۵ دلار
 • وجود فعالیت های سرگرم کننده مختلف و زیاد در طول فصل های مختلف سال.
 • تنوع غذایی بالا در رستوران ها برای علاقه مندان به غذا.
 • نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی که کمی بیشتر از سایر شهرهای بزرگ کانادا است، اما همچنان بسیار پایین تر از شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا است.
 • کم جمعیت تر بودن نسبت به شهرهای بزرگی از قبیل تورنتو و مونترال.
 • تمرکز بخش اعظم فعالیت های اقتصادی بر روی نفت و گاز

ونکوور

 • یک شهر لوکس و روشن در طول شب
 • یکی از بهترین مکان های کانادا برای شروع فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری
 • سومین شهر پیشرفته کانادا
 • نرخ بیکاری بسیار پایین (۵.۴ درصد)
 • یکی از بهترین شهرها برای مهاجرت تحصیلی با وجود دانشگاه های بزرگ و معتبری از قبیل دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه سایمون فریزر
 • به دلیل لوکس بودن، هزینه زندگی در آن نسبت به برخی از شهرهای دیگر کانادا بالاتر است:
  • مسکن: ۲ هزار و ۹۶ دلار (برای یک آپارتمان یک خوابه)
  • تلفن: ۷۵ دلار
  • اینترنت: ۵۵ دلار
  • حمل و نقل: ۴۱ تا ۲۱۴ دلار
  • مواد غذایی: ۲۲۰ دلار
  • سرگرمی (شامل انواع و اقسام فعالیت های سرگرم کننده از رستوران و پیک نیک گرفته تا تماشای فیلم و سریال): ۴۵۰ دلار
  • ورزش: ۸۰ دلار
  • بیمه: ۲۰ دلار

تورنتو

 • پرجمعیت ترین شهر کانادا.
 • بستر مناسب برای فعالیت در زمینه امور مالی و فناوری.
 • نرخ بیکاری ۶.۴ درصدی باعث رقابتی بودن فضای شغلی در تورنتو شده است. اما با این حال، تقریبا برای هر کسی که با مهارت و دانش بالایی به این شهر مهاجرت کند، فرصت های شغلی بسیار عالی و پردرآمدی وجود دارد.
 • وجود سه دانشگاه بزرگ و معتبر در کل کانادا فقط در مرکز شهر تورنتو.
 • با توجه به بزرگی، جمعیت بالا و تنوع فرهنگی بسیار زیاد در این شهر، برخی از هزینه های زندگی در تورنتو نسبت به شهرهای دیگر کانادا بیشتر است:
  • مسکن: ۲ هزار و ۳۰۰ دلار (برای یک آپارتمان یک خوابه)
  • تلفن: ۶۵ دلار
  • اینترنت: ۵۷ دلار
  • حمل و نقل: ۱۲۲ تا ۱۵۱ دلار
  • مواد غذایی: ۴۸۰ دلار
  • سرگرمی (شامل انواع و اقسام فعالیت های سرگرم کننده از رستوران و پیک نیک گرفته تا تماشای فیلم و سریال): ۵۷۵ دلار
  • ورزش: ۶۴ دلار
  • بیمه: ۱۸ دلار
 • امکان دسترسی به بزرگ ترین شرکت ها و یا شعبه های آن ها در تورنتو به سادگی وجود دارد و این یعنی امکان برخورد با کارفرمایان بزرگ برای به دست آوردن فرصت های شغلی بسیار بالا است.
 • عدم وجود فضاهای طبیعی و سرسبز به اندازه شهرهایی نظیر ونکوور به دلیل فضا و هیاهوی زندگی شهری

اتاوا

 • شهر اتاوا به دلیل داشتن فعالیت های تفریحی بسیار متنوع، گسترده و پرشمار، یکی از بهترین شهرهای کانادا برای زندگی خانوادگی است.
 • اتاوا به خاطر داشتن هزینه زندگی بسیار پایین یکی از مقرون به صرفه ترین شهرهای کانادا است.
 • هزینه تربیت کردن و بزرگ کردن فرزندان در اتاوا بسیار کم تر از شهرهای بزرگ و لوکسی از قبیل تورنتو یا ونکوور است:
  • مسکن: ۵۰۰ دلار (برای یک خانه کوچک برای زندگی خانوادگی)
  • تلفن: ۶۵ دلار
  • اینترنت: ۵۷ دلار
  • حمل و نقل: ۹۲ تا ۱۲۰ دلار
  • مواد غذایی: ۴۸۰ دلار
  • سرگرمی (شامل انواع و اقسام فعالیت های سرگرم کننده از رستوران و پیک نیک گرفته تا تماشای فیلم و سریال): ۵۷۵ دلار
 • ورزش: ۷۳ دلار
 • بیمه: ۱۸ دلار

بهترین شهر کانادا برای مهاجرت

تورنتو ، اونتاریو

 • بزرگ ترین و شناخته شده ترین شهر کانادا و همینطور چهارمین شهر بزرگ در کل آمریکای شمالی است.
 • پرجمعیت ترین شهر کانادا و معروف به نیویورک سیستی کانادا است.
 • زندگی در تورنتو آمیخته با شور و هیجان زندگی در شهرهای بزرگ است و هیچ وقت از حرکت متوقف نمی شود.
 • تورنتو پر از رستوران های لوکس با انواع و اقسام غذاهای ملل مختلف است و با تئاترها، موزه ها، فستیوال های موسیقی و گالری های هنری، پر از جنب و جوش است.
 • قطب فعالیت های اقتصادی و امور مالی کانادا است.
 • دارای سیستم حمل و نقل شهری دقیق و بسیار مقرون به صرفه ای است که شما را به هر گوشه ای از این شهر پر جنب و جوش و شلوغ می برد.
 • اگرچه محیط داخل تورنتو، یک حال و هوای شهری و صنعتی به خود گرفته، اما تا بزرگ ترین و بهترین منظره های طبیعی در سراسر کانادا از قبیل آبشارهای نیاگارا فاصله بسیار کوتاهی دارد که با زمان کمی رانندگی می توان به آن ها رسید.
 • علیرغم شلوغی و جنب و جوش تورنتو، یکی از امن ترین نقاط برای زندگی در سراسر دنیا است. این موضوع از نرخ جرم و جنایت بسیار پایین و شاخص امنیت بالای آن کاملا مشخص است.

مونترال ، کبک

 • دومین شهر بزرگ کانادا است.
 • مونترال را می توانیم یکی از شهرهای فرانسه بدانیم که از این کشور دور افتاده، اما به ریشه های خود پایبند مانده. زیرا زبان رسمی این شهر فرانسوی است و بیش از نیمی از مردم آن به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
 • علیرغم این که دومین شهر بزرگ در سراسر کانادا است، اما یکی از مقرون به صرفه ترین شهرهای این کشور برای زندگی هم به شمار می رود. به طوری که اجاره یک آپارتمان دو خوابه چیزی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار در این شهر هزینه دارد که در مقایسه با شهرهای بزرگ و لوکسی از قبیل تورنتو یا ونکوور مثل یک شوخی است.
 • به لطف وجود فناوری های برق آبی در شمال مونترال، هزینه برق هم نسبت به سایر شهرهای کانادا پایین است.

ونکوور ، بریتیش کلمبیا

 • ونکوور اخیرا برای دومین سال متوالی توسط Economist Intelligence Unit به عنوان بهترین شهر دنیا برای زندگی انتخاب شده است.
 • لوکیشن خوش منظره ی ونکوور در کنار اقیانوس، محصور بودن در بین کوهستان های North Shore Mountains و ادغام سبک زندگی طبیعی با زندگی لوکس و شهری به همراه آب و هوای معتدلی که بسیار از تصورات مردم از زندگی در کانادا فاصله دارد، بزرگ ترین نقاط قوت ونکوور هستند که باعث شده یکی از بهترین شهرهای دنیا برای زندگی شناخته شود.
 • وجود مناظر طبیعی و چشم اندازهای خیره کننده در ترکیب با زندگی لوکس شهری باعث شده ونکوور یک منطقه بکر اقتصادی برای سرمایه گذاری و جذب توریست هم باشد.

کبک سیتی ، کبک

 • استان کبک بزرگ ترین استان کانادا است که حدودا ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در آن سکونت دارند.
 • مرکز این استان، کبک سیتی است که یکی از بهترین شهرهای کانادا برای افرادی است که فقط زبان فرانسوی می دانند.
 • کبک سیتی تنها شهر کانادا به شمار می رود که زبان رسمی آن فقط فرانسوی است.
 • تنوع فعالیت های اقتصادی در استان کبک به قدری زیاد است که باعث به وجود آمدن فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی بسیار بزرگی در این شهر شده است.

هالیفاکس ، نوا اسکوشیا

 • شهر بندری و مهم هالیفاکس نه تنها مرکز استان نوا اسکوشیا به شمار می رود، بلکه قطب و مرکز فعالیت های اقتصادی منطقه آتلانتیک کانادا نیز محسوب می شود.
 • تنها در خود شهر هالیفاکس نزدیک به ۳۷۵ هزار نفر جمعیت سکونت دارند که با احتساب مناطق اطراف این شهر، این تعداد بسیار بیشتر از این هم می شود.
 • هالیفاکس از مدت ها قبل به عنوان مهم ترین و حیاتی ترین بندر کانادا شناخته شده است و از اهمیت اقتصادی بسیار زیادی برای این کشور برخوردار است.
 • بخش قابل توجهی از کسب و کارهای فعال در منطقه هالیفاکس دولتی هستند و بخش دیگری نیز توسط بندر هالیفاکس هدایت و کنترل می شوند.
 • البته، درست مانند هر شهر بزرگ و مدرن دیگری در کانادا و سراسر دنیا، هالیفاکس میزبان تعداد زیادی شرکت خصوصی مهم و سرویس های صنعتی هم هست.

سینت جان ، نیو برانزویک

 • نیو برانزویک یکی از چهار استان آتلانتیک کانادا به شمار می رود که حدودا ۷۶۰ هزار نفر در آن سکونت دارند.
 • سینت جان، بزرگ ترین شهر استان نیو برانزویک با جمعیت تقریبا ۱۳۰ هزار نفری است.
 • مردم شهر سینت جان هم به زبان انگلیسی مسلط هستند و هم فرانسوی.
 • بسترهای بسیار مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به همراه هزینه های زندگی پایین نسبت به مناطق اقتصادی بزرگ کانادا، موقعیت بسیار مناسبی برای سینت جان به وجود آورده تا به یکی از قطب های اقتصادی در سراسر کانادا تبدیل شود.
 • چشم اندازهای طبیعی و آب و هوای معتدل سینت جان نیز یکی دیگر از پتانسیل های این شهر به شمار می رود که می تواند زمینه ساز جذب توریست و فعالیت عمیق و گسترده ی این شهر در این صنعت باشد.

اتاوا ، اونتاریو

 • اتاوا در شرق انتاریو، و در مرز کبک واقع شده است.
 • موقعیت جغرافیایی شهر اتاوا در کنار رودخانه بزرگی که با همین اسم شناخته می شود، زمینه ساز ایجاد فرصت های اقتصادی و گردشگری بسیار مناسب و بزرگی برای اهالی این شهر می باشد.
 • در نظرسنجی های شاخص زندگی، اتاوا عملکرد بسیار درخشان و مناسبی از خودش به نمایش گذاشته است.
 • شهرت اتاوا بیشتر به خاطر سکوت و محیط بسیار بکر آن برای داشتن یک زندگی آرام و راحت با خانواده است و مردم این شهر هم به جای زندگی شبانه، تمایل بیشتری به ورزش و فعالیت های هوازی دارند.
 • Mercer که به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های مدیریت دارایی در آمریکا شناخته می شود، اتاوا را پس از ونکوور به عنوان بهترین شهر آمریکای شمالی و چهاردهمین شهر برتر دنیا معرفی کرده است.
 • اما در عین حال، مجله کانادایی Money Sense اتاوا را بهترین شهر کانادا برای زندگی معرفی کرده است.

کینگستون ، اونتاریو

 • زندگی در کنار آب، فرهنگ پیشرفته، تحقیقات پیشرو و استارتاپ های جدید و بسیار خلاقانه، باعث شده تا کینگستون را محل تلاقی تاریخ و مدرنیته در کانادا به شمار بیاوریم.
 • اگر توجه کرده باشید، در سال های اخیر نام شهر کینگستون به عنوان یکی از بهترین شهرهای کانادا در نظرسنجی های مختلف بسیار بیشتر از قبل دیده می شود.
 • دلیل اصلی این امر، کیفیت و شاخص بالای زندگی در این شهر می باشد.
 • یکی از بزرگ ترین مزیت هایی که ساکنین این شهر از آن بهره می برند، ساعات کاری محدود و کم، عدم فشار کاری سنگینی که در شهرهای بزرگ و اقتصادی کانادا وجود دارد و فرصت استفاده از این تایم برای داشتن یک زندگی ایده آل و آرام در مناظر طبیعی و چشم اندازهای بکر این شهر و مناطق اطراف آن می باشد.
 • فرهنگ خلاقانه و نوآورانه ی ساکنین شهر کینگستون پایه های یک اقتصاد محکم و مقاوم را بنا نهاده است.

شهرهای معروف کانادا

معروف ترین و شناخته شده ترین شهرهای کانادا عبارت هستند از:

 • اتاوا
 • کلگری
 • تورنتو
 • ونکوور
 • مونترال
 • ادمونتون
 • برلینگتون
 • همیلتون
 • کبک
 • هالیفاکس
 • ویکتوریا
 • سینت جان
 • ساسکاتون
 • رجینا
 • وینیپگ
 • سوری
 • سینت جانز

ایرانیان در شهرهای کانادا

 • بر اساس آمارهایی که از سرشماری سال ۲۰۱۶ در کانادا به دست آمده است، مجموعا ۹۷ هزار و ۱۱۰ ایرانی در منطقه Greater Toronto سکونت دارند، ۴۶ هزار و ۲۵۵ نفر در منطقه Greater Vancouver زندگی می کنند و ۲۳ هزار و ۴۱۰ نفر نیز در منطقه Greater Montreal حضور دارند.
 • سایر ایرانیان مهاجر به کانادا نیز در سایر شهرها و مناطق بزرگ و مهم این کشور زندگی می کنند.
 • با این وجود، اغلب ایرانیانی که ساکن کانادا هستند، در سه استان اونتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک زندگی می کنند.
 • تعداد زیادی از این افراد در حومه شمال تورنتو یعنی مناطقی از قبیل ریچموند هیل، ووگان، مارکهام و تورنهیل زندگی می کنند.
 • مناطق مشخصی از منطقه ونکوور از قبیل ونکوور شمالی و غربی، برنابی و کوکوئیتلام را نیز باید به مناطق ایرانی نشین کانادا اضافه کنیم.

کدام شهر کانادا بیشترین ایرانی را دارد

طبق آمارهایی که از سرشماری سال ۲۰۱۶ در کانادا به دست آمده است، شهرها و مناطق زیر دارای بیشترین ایرانی در کانادا هستند.

 • تورنتو
 • ونکوور
 • مونترال
 • ادمونتون
 • کلگری
 • اتاوا

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد ایرانیان کانادا به این لینک مراجعه کنید.

بهترین شهر کانادا برای کار

برنتفورد

 • استان: اونتاریو
 • نرخ بیکاری: ۳.۶ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۲.۲ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۷.۷ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۱۷.۳ درصد

اتاوا

 • استان: اونتاریو
 • نرخ بیکاری: ۴.۴ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۰.۲ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۷.۷ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۸.۳ درصد

کلونا

 • استان: بریتیش کلمبیا
 • نرخ بیکاری: ۴.۱ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۱.۶ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۴.۶ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۵.۷ درصد

کبک سیتی

 • استان: کبک
 • نرخ بیکاری: ۳ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۰.۹ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۷ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۲.۷ درصد

کلگری

 • استان: آلبرتا
 • نرخ بیکاری: ۷.۱ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۱ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۸.۸ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۶.۱ درصد

ساسکاتون

 • استان: ساسکاچوان
 • نرخ بیکاری: ۵.۸ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۱.۵ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۵.۲ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۲.۸ درصد

آبتسفورد

 • استان: بریتیش کلمبیا
 • نرخ بیکاری: ۵ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: ۰.۲ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۳.۱ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۴.۷ درصد

هلیفکس

 • استان: نوا اسکوشیا
 • نرخ بیکاری: ۵.۷ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۰.۹ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۴.۷ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۳.۵ درصد

ویکتوریا

 • استان: بریتیش کلمبیا
 • نرخ بیکاری: ۳.۲ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۰.۷ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۱.۳ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۰.۴ درصد

تورنتو

 • استان: اونتاریو
 • نرخ بیکاری: ۵.۸ درصد
 • میزان تغییر نرخ بیکاری در ۱ سال اخیر: منفی ۰.۳ درصد
 • نرخ اشتغال: ۶۳.۱ درصد
 • میزان افزایش اشتغال در ۱ سال اخیر: ۵ درصد

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد برترین و بهترین شهرهای کانادا برای کار کردن، این ویدئو را نیز مشاهده کنید.

امن ترین شهر کانادا

کبک سیتی

 • نرخ جرم و جنایت: ۱۴.۹۸
 • نرخ امنیت: ۸۵.۲

مارکهام

 • نرخ جرم و جنایت: ۲۲.۲۲
 • نرخ امنیت: ۷۷.۷۸

برلینگتون

 • نرخ جرم و جنایت: ۲۳.۲۶
 • نرخ امنیت: ۷۶.۷۴

اتاوا

 • نرخ جرم و جنایت: ۲۵.۸۴
 • نرخ امنیت: ۷۴.۱۶

آکویل

 • نرخ جرم و جنایت: ۲۸.۹۵
 • نرخ امنیت: ۷۱.۵

مونترال

 • نرخ جرم و جنایت: ۲۸.۹۸
 • نرخ امنیت: ۷۱.۰۲

گوئلف

 • نرخ جرم و جنایت: ۳۰.۲۲
 • نرخ امنیت: ۶۹.۷۸

ویکتوریا

 • نرخ جرم و جنایت: ۳۳.۱۵
 • نرخ امنیت: ۶۶.۸۵

کلگری

 • نرخ جرم و جنایت: ۳۳.۲۲
 • نرخ امنیت: ۶۶.۷۸

ویندزور

 • نرخ جرم و جنایت: ۳۶.۱۴
 • نرخ امنیت: ۶۴.۸۶

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد امنیت شهرهای کانادا، به این لینک مراجعه کنید.

ارزان ترین شهرهای کانادا

هلیفکس

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۴ هزار و ۳۵۶ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۲۱۴ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۹.۳۹
 • میانگین درآمد سالیانه: ۳۹ هزار و ۹۱۵ دلار

کینگستون

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۴ هزار و ۳۵ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۱۲۲ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۸.۴۵
 • میانگین درآمد سالیانه: ۴۲ هزار و ۵۹۲ دلار

ادمونتون

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۴ هزار و ۱۹۱ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۱۸۳ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۵.۸۶
 • میانگین درآمد سالیانه: ۴۲ هزار و ۳۶۰ دلار

کلگری

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۴ هزار و ۱۱۰ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۱۵۴ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۵.۳۷
 • میانگین درآمد سالیانه: ۴۴ هزار و ۹۵۷ دلار

سینت جان

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۴ هزار و ۲۰۵ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۱۷۶ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۷.۹۸
 • میانگین درآمد سالیانه: ۳۰ هزار و ۱۰۵ دلار

رجاینا

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۴ هزار و ۱۲ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۱۲۴ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۴.۶۶
 • میانگین درآمد سالیانه: ۳۸ هزار و ۷۶۸ دلار

ساسکاتون

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۳ هزار و ۹۴۵ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۱۳۱ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۴.۴۰
 • میانگین درآمد سالیانه: ۳۶ هزار و ۹۳۰ دلار

کیچنر

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۳ هزار و ۷۸۶ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۷۱ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۱.۱۶
 • میانگین درآمد سالیانه: ۴۱ هزار و ۶۲۸ دلار

مونکتون

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۳ هزار و ۸۴۰ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۶۵ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۱.۱۷
 • میانگین درآمد سالیانه: ۲۹ هزار و ۲۱۰ دلار

وینیپگ

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۳ هزار و ۸۲۹ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۷۰ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۶۰.۶۶
 • میانگین درآمد سالیانه: ۳۲ هزار و ۸۶۵ دلار

لندن

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۳ هزار و ۶۴۶ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۱ هزار و ۱۳ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۵۸.۹۶
 • میانگین درآمد سالیانه: ۳۲ هزار و ۵۹۹ دلار

شربروک

 • هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره: ۳ هزار و ۲۰۶ دلار
 • هزینه زندگی برای یک فرد مجرد: ۸۷۸ دلار
 • شاخص هزینه زندگی: ۵۲.۰۱
 • میانگین درآمد سالیانه: ۲۸ هزار و ۲۴۲ دلار

پرجمعیت ترین شهر کانادا

پرجمعیت ترین شهرهای کانادا را می توانیم به شکل زیر لیست کنیم:

 • تورنتو
 • مونترال
 • کلگری
 • اتاوا
 • ادمونتون
 • میسیساگا
 • وینیپگ
 • ونکوور
 • برمپتون
 • همیلتون
 • کبک سیتی
 • سوری
 • لاوال
 • هالیفاکس
 • لندن

لیست شهرهای کانادا

در این بخش می توانید نام شهرهای کانادا را به صورت لیست شده و به تفکیک هر استان مشاهده فرمایید.

آلبرتا

 • بنف
 • بروکس
 • کلگری
 • ادمونتون
 • فورت مک موری
 • گرند پریری
 • جسپر
 • لیک لوئیس
 • لتبریج
 • مدیسین هت
 • رد دیر
 • سینت آلبرت

بریتیش کلمبیا

 • بارکرویل
 • برنابی
 • کمپبل ریور
 • چیلیوک
 • کورتنی
 • کرنبروک
 • داوسون کریک
 • دلتا
 • اسکوئیمات
 • فورت سینت جیمز
 • فورت سینت جان
 • هوپ
 • کملوپس
 • کلونا
 • کیمبرلی
 • کیتیمات
 • لنگلی
 • نانیمو
 • نلسون
 • نیو وستمینستر
 • ونکوور شمالی
 • اوک بی
 • پنتیکتون
 • پاول ریور
 • پرینس جورج
 • پرینس روپرت
 • کوئینل
 • رولستوک
 • رزلند
 • تریل
 • ونکوور
 • ورنون
 • ویکتوریا
 • ونکوور غربی
 • وایت راک

مانیتوبا

 • برندون
 • چرچیل
 • دافین
 • فلین فلون
 • کیلدونان
 • سینت بونیفیس
 • سوان ریور
 • تامپسون
 • وینیپگ
 • یورک فکتوری

نیو برانزویک

 • باتورست
 • کاراکی
 • دالهوس
 • فدریکتون
 • میرامیچی
 • مونکتون
 • سینت جان

نیوفاندلند و لابرادور

 • آرژانتین
 • بوناویستا
 • چنل پورت او باسکس
 • کرنر بروک
 • فریلند
 • گاندر
 • گرند فالز ویندسور
 • هپی ولی گوس بی
 • هاربور گریس
 • لابرادور سیتی
 • پلسنشیا
 • سینت انتونی
 • اس تی جانز
 • وابانا

مناطق شمال غربی

 • فورت اسمیت
 • هی ریور
 • اینوویک
 • توکتویاکتوک
 • یلونایف

نوا اسکوشیا

 • بددک
 • دیگبی
 • گلیس بی
 • هالیفاکس
 • لیورپول
 • لوئیزبورگ
 • لوننبورگ
 • پیکتو
 • پورت هاوکسبری
 • اسپرینگهیل
 • سیدنی
 • یارموت

نوناووت

 • ایکالویت

اونتاریو

 • بنکرافت
 • بری
 • بلویل
 • برامپتون
 • برنفورد
 • بروکویل
 • برلینگتون
 • کمبریج
 • چاتهام
 • چاتهام کنت
 • کورنوال
 • الیوت لیک
 • اتوبیکوک
 • فورت اری
 • فورت فرنسس
 • گانانوک
 • گوئلف
 • همیلتون
 • ایروکوی فالز
 • کاپوسکازینگ
 • کوارتا لیکز
 • کنورا
 • کینگستون
 • کرکلند لیک
 • کیچنر
 • لائورنتین هیلز
 • لندن
 • میدلند
 • میسیساگا
 • موس فکتوری
 • موسونی
 • نیاگارا فالز
 • نیاگاران ان د لیک
 • نورت بی
 • نورت یورک
 • اوکویل
 • اوریلیا
 • اوشاوا
 • اتاوا
 • پری ساند
 • پرث
 • پیتربرو
 • پیکتون
 • پورت کالبورن
 • سینت کاتارینس
 • سینت توماس
 • سارنیا کلیر واتر
 • ساولت سینت مری
 • اسکاربرو
 • سیمکو
 • استارتفورد
 • سادبری
 • تیمیسکمینگ شورز
 • تورولد
 • تاندربی
 • تیمینز
 • تورنتو
 • ترنتون
 • واترلو
 • ولاند
 • وست نیپیسینگ
 • ویندسور
 • وودستاک
 • یورک

جزیره پرینس ادوارد

 • بوردن
 • کاوندیش
 • چارلوت تاون
 • سوریس
 • سامرساید

کبک

 • آزبست
 • بائو کوما
 • بلوئیل
 • کاپ د لا مدلین
 • چمبر
 • چارلزبورگ
 • شاتگوئه
 • چیبوگامائو
 • ساحل سنت لوک
 • دوروال
 • گاز
 • گاتینو
 • گرانبی
 • هاور سنت پیر
 • هال
 • جانکویر
 • کوججواق
 • لا سال
 • لا توکه
 • لاچین
 • لاوال
 • لوویس
 • لونگوئیل
 • ماجوج
 • ماتان
 • مونترال
 • مونترال نورد
 • پرسه
 • بندر کارتیه
 • کبک
 • ریموسکی
 • روی نوراندا
 • ساگنای
 • سنت اوستاچ
 • سن هوبرت
 • سینت ان د بوپری
 • سینت فوی
 • سینت ترزه
 • سپتایلز
 • شربروک
 • سورل تریسی
 • توا ریویرس
 • ولدور
 • واسکاگانیش

ساسکاچوان

 • باتوچه
 • کامبرلند هاوس
 • استوان
 • فلین فلون
 • فک موز
 • پرینس آلبرت
 • رجینا
 • ساسکاتون
 • اورانیوم سیتی

یوکان

 • داوسون
 • واتسون لیک
 • وایت هورس

شهرهای نفتی کانادا

شهرهایی که دارای بیشترین ظرفیت اندوخته های نفتی در کانادا می باشند، عبارت هستند از:

 • اویل اسپرینگز – اونتاریو
 • ترنر ولی اویل فیلد – آلبرتا
 • لدوک اویل فیلد – آلبرتا
 • پمبینا اویل فیلد – آلبرتا
 • آتاباسکا اویل سندز – آلبرتا
 • پیس ریور اویل سندز – آلبرتا
 • کلد لیک اویل سندز – آلبرتا
 • دووِرنی فورمیشن – آلبرتا
 • مونتنی فورمیشن – آلبرتا
 • هیبمیا اویل فیلد – نیوفاندلند و لابرادور
 • ترا نوا اویل فیلد – نیوفاندلند و لابرادور
 • وایت رز اویل فیلد – نیوفاندلند و لابرادور

شما می توانید برای کسب اطلاعات کامل درمورد صنعت نفت در کشور کانادا به این لینک مراجعه کنید.

مهاجرت به شهرهای کوچک کانادا

برخی از بهترین شهرهای کوچک کانادا برای مهاجرت، عبارت هستند از:

 • نیاگارا آن د لیک – اونتاریو
 • مهون بی – نوا اسکوشیا
 • یوکیولت – بریتیش کلمبیا
 • داوسون سیتی – یوکان
 • ویکتوریا بای د سی – جزیره پرینس ادوارد
 • جسپر – آلبرتا
 • سینت سووِر – کبک
 • گلدن – بریتیش کلمبیا
 • آلما – نیو برانزویک
 • چرچیل – مانیتوبا
 • الورا – اونتاریو
 • اسکوامیش – بریتیش کلمبیا
 • فورت سیمپسون – مناطق شمال غربی
 • بی سینت پائول – کبک
 • مابو – نوا اسکوشیا

بهترین شهرهای کانادا برای تحصیل

 • این کشور نه تنها میزبان تعداد زیادی از دانشگاه های معتبر و سطح بالا در سطح جهانی است، بلکه علاوه بر اینکه یک مرکز علمی است، مزایای خارق العاده ای نیز در اختیار دانشجویان بومی و خارجی قرار می دهد.
 • پس از اتمام دوره تحصیل، کانادا هنجارهای انعطاف پذیری دارد. نمونه بارز آن هم این است که برای دانشجویان بین المللی، اخذ اقامت دائم پس از اتمام تحصیل آسان تر است. و این یعنی یک مسیر راحت و آسوده برای به دست آوردن تجربه کار در بازار بین المللی کانادا.

طبق رتبه بندی QS World University Rankings 2021، برترین دانشگاه ها و شهرهای کانادا برای تحصیل عبارت هستند از:

 1. دانشگاه تورنتو – شهر تورنتو – رتبه 1 در کانادا – رتبه 25 جهانی
 2. دانشگاه مک گیل – شهر مونترال – رتبه 2 در کانادا – رتبه 31 جهانی
 3. دانشگاه بریتیش کلمبیا – شهر ونکوور – رتبه 3 در کانادا – رتبه 45 جهانی
 4. دانشگاه مونترال – شهرمونترال – رتبه 4 کانادا – رتبه 118 جهانی
 5. دانشگاه البرتا – شهر ادمونتون – رتبه 5 در کانادا – رتبه 119 جهانی
 6. دانشگاه مک مستر – شهر ادمونتون – رتبه 6 در کانادا – رتبه 144 جهانی
 7. دانشگاه واترلو – شهر واترلو – رتبه 7 در کانادا – رتبه 166 جهانی

طبق رتبه بندی QS Best Cities Ranking 2020 بهترین شهرهای کانادا برای تحصیل عبارت هستند از:

 1. مونترال – رتبه 1 کانادا – رتبه 6 جهان
 2. ونکوور – رتبه 2 کانادا – رتبه 11 جهان
 3. تورنتو – رتبه 3 کانادا – رتبه 16 جهان
 4. اتاوا – رتبه 4 کانادا – رتبه 45 جهان
 5. کبک سیتی – رتبه 5 کانادا – رتبه 115 جهان

مونترال

 • مونترال، شهری چندزبانه و چند فرهنگی است که در بین مردم به عنوان “پایتخت فرهنگی” کانادا شناخته می شود.
 • یکی از بهترین شهرهای دنیا برای تحصیل است که حتی از پاریس هم رتبه بالاتری دارد.
 • حمل و نقل در مونترال با سیستم حمل و نقل عمومی ارزان و قابل دسترس بسیار راحت است.
 • مونترال بهترین شهر کانادا برای دوچرخه سواری است. زیرا فقط ۷۰۰ کیلومتر مسیر مخصوص دوچرخه سواری در آن وجود دارد. و این یعنی یک فرصت عالی برای کاهش هزینه های رفت و آمد به دانشگاه یا مدرسه.
 • به دست آوردن یک شغل پاره وقت در مونترال به هیچ وجه کار سختی نیست. بنابراین، می توانیم آن را یکی از بهترین شهرها برای کار کردن در حین تحصیل به شمار بیاوریم.
 • مونترال به وجود فرهنگ ها و نژادهای متنوع و مختلف در سطح شهر مانند آسیایی، لاتین، هندی، آفریقایی و صد البته، ایرانی افتخار می کند. این تنوع فرهنگی عمیق و گسترده، باعث برگزاری بیش از ۱۲۰ فستیوال و جشنواره بین المللی از قومیت های مختلف در طول سال در مونترال شده است.
 • McGill University, Concordia University به همراه University of Montreal جزو برترین دانشگاه های مونترال هستند.

ونکوور

 • اگرچه هزینه زندگی در ونکوور کمی بالا است، اما همانطور که در جدول فوق هم مشاهده می کنید، شانزدهمین شهر برتر دنیا برای تحصیل می باشد.
 • ونکوور نیز یکی از شهرهای چند ملیتی و چند فرهنگی در کانادا به شمار می رود که بخش اعظم مهاجران آن را اسکاتلندی ها و ایرلندی ها تشیکل داده اند و ایرانیان زیادی هم در آن سکونت دارند.
 • به دلیل تنوع فرهنگ و نژاد ساکنین ونکوور، رفتار مردم با یکدیگر دوستانه و محترمانه است.
 • فرصت استفاده و لذت بردن از مناظر و چشم اندازهای خیره کننده شهر در تعطیلات مدرسه یا دانشگاه وجود دارد.
 • ونکوور فرصت های شغلی جذابی را برای دانشجویان فراهم می کند و دستمزدهای سودآوری هم برای شاغلین در حین تحصیل به همراه دارد.
 • University of British Columbia, Simon Fraser University و برخی دیگر از دانشگاه های ونکوور، بهترین مکان های برای تحصیل در این شهر و در کل کانادا به شمار می روند.

تورنتو

 • ۱۷ درصد از جمعیت دانشجویان و دانش آموزان در تورنتو را خارجی ها تشکیل داده اند.
 • حدود ۱۴۰ زبان مختلف در تورنتو صحبت می شود و این امر باعث شده یکی از متنوع ترین و چند ملیتی ترین شهرها در کل دنیا باشد.
 • تورنتو یک شهر امن است که فرصت های شغلی بسیار مناسبی در اختیار ساکنین خود قرار می دهد (اگرچه نرخ بیکاری در این شهر به اندازه برخی دیگر از شهرهای بزرگ و برتر کانادا پایین نیست، اما دانشجویان در اولویت کارفرماها قرار دارند).
 • این شهر به خاطر بناهای تاریخی و همچنین جشنواره های غذا معروف است.
 • به دلیل جمعیت بسیار زیاد این شهر و کمبود مسکن نسبت به جمعیت آن، هزینه زندگی و مسکن در آن کمی بالا است، اما با شهرهایی از قبیل ونکوور در یک سطح قرار دارد.
 • برترین دانشگاه کانادا و بیست و پنجمین دانشگاه برتر دنیا یعنی University of Toronto در این شهر واقع شده و هر ساله هزاران دانشجوی بین المللی را به خودش جذب می کند.

اتاوا

 • بیش از نیمی از جمعیت اتاوا را خارجی ها تشکیل داده اند.
 • اتاوا ترکیبی از فرهنگ ها و قومیت های مختلف از سراسر دنیا است.
 • دانش آموزان در اینجا احتمالاً تجربه دست اول فرهنگ های متنوع را پیدا می کنند و در نهایت، زبان های جدیدی را نیز یاد می گیرند.
 • اتاوا دارای نرخ جرم و جنایت پایین و نرخ درآمد و امنیت بالایی است.
 • اتاوا یک سبک زندگی پر جنب و جوش را با جشنواره های مختلفی که هر ساله برگزار می شوند، در اختیار دانشجویان قرار می دهد.
 • فرصت های شغلی در این شهر برای مهاجران بسیار زیاد است.
 • این مکان از نظر زیبایی طبیعی نیز کاملا غنی است. شما از یافتن تعداد زیادی دریاچه آب شیرین و جنگل در اطراف این شهر و حتی داخل آن شگفت زده خواهید شد.
 • اتاوا در سهولت حمل و نقل و زیرساخت های شهری نیز امتیاز بالایی به دست می آورد.
 • این شهر برخی از معتبرترین موسسات دانشگاهی از جمله دانشگاه اتاوا و دانشگاه کارلتون را در خود جای داده است.

کبک سیتی

 • یک شهر فرانسوی زبان است که توریست ها و بازدید کنندگان بسیار زیادی از سراسر دنیا دارد. تعداد افرادی که در کبک سیتی به زبان انگلیسی صحبت می کنند، چندان زیاد نیست، اما زمانی که بحث دانشگاه های معتبر و بزرگ این شهر به میان آورده شود، ساختار یا مدیوم دروس ارائه شده، غالبا انگلیسی است.
 • این منطقه بعد از مونترال، دومین منطقه بزرگ شهری در سراسر کانادا است و مکانی بسیار امن هم به شمار می رود.
 • رفتار مردم کاملا دوستانه و مودبانه است و شما کاملا احساس می کنید که در یک جامعه لیبرال ساکن هستید. زیرا نرخ جرم و جنایت هم در این شهر بسیار پایین است.
 • کبک سیتی دارای پایین ترین نرخ بیکاری در بین تمامی شهرهای کانادا است.
 • این شهر روش های حمل و نقل بسیار متنوع و زیادی ارائه می کند که از این دست می توان به اتوبوس و تاکسی و کشتی و حتی وسایل نقلیه دو چرخ اشاره کنیم.
 • از نظر هزینه زندگی نیز، کبک یکی از مقرون به صرفه ترین شهرهای کانادا برای زندگی است و امکان تحصیل با کم ترین قیمت ممکن را فراهم کرده است.
 • Bishop’s University یکی از معتبرترین دانشگاه های این شهر است که دروس آن به زبان انگلیسی ارائه می شوند.