مطالب عمومی مرتبط با مهاجرت

آیا کشور کانادا را به عنوان مقصد مهاجرتی خود انتخاب کرده اید؟ دولت کانادا راه های زیادی برای شما و سایر متقاضیان مهاجرت به کانادا طراحی کرده است. ممکن است بیش از یک یا چند راه مهاجرتی برای شما وجود داشته باشد. اولین قدم شما، پیدا کردن مناسب ترین مسیر/روش مهاجرتی است که منافع شما را به بهترین نحو تضمین کند.

ما در مطالب زیر به صورت جزئی و دقیق هر موضوع را پوشش دادیم ایم اگر میخواهید یک دید کلی درمورد مهاجرت کانادا بدست آورید لطفا صفحه قوانین جدید مهاجرت به کانادا را مطالعه کنید