فصل 5

رعایت احتیاط هنگام رانندگی

هنگام رانندگی در ترافیک باید رویکردتان پیشگیرانه باشد. همیشه بااحتیاط رانندگی کنید. برخلاف رانندگان سایر وسایل نقلیه، درصورت وقوع تصادف، شما کمربند ایمنی یا محافظ ندارید. تصادفات بین موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه‌ی دیگر اغلب موجب جراحت راننده‌ی موتوسیکلت می‌شود.

دیدن موتورسیکلت‌ و سرنشینانش نسبت‌به خودروهای سواری و وسایل نقلیه‌ی دیگر بسیار دشوارتر است. رانندگان بسیاری از وسایل نقلیه‌ی موتوری حضور موتورسیکلت‌ها در جاده را پیش‌بینی نمی‌کنند، آن‌ها را نمی‌بینند و صدایشان را نمی‌شنوند. برخی از رانندگانی که با موتورسیکلت تصادف کرده‌اند می‌گویند به‌هیچ‌وجه آن موتورسیکلت و راننده را ندیده‌اند.

شما نمی‌توانید مطمئن باشید که رانندگان دگر شما را حتماً می‌بینند. بنابراین همیشه باید سایر کاربران جاده را در نظر بگیرید و اقدامات آن‌ها را پیش‌بینی کنید. اگر راننده‌ای شما را نبیند، ممکن است جلوی شما بپیچد یا به لاینی که شما در آن هستید تغییر مسیر دهد. حتماً در قسمتی از جاده قرار بگیرید که امکان دارد سایر رانندگان بهتر شما را ببینند. شاید لازم باشد بوق بزنید تا به دیگران هشدار دهید در نزدیکی آن‌ها هستید. 

نقاط کور

حتی وقتی آینه‌های دید عقب درست تنظیم شده باشد، منطقه‌ی وسیعی در پشت و طرفین راننده را فقط با آینه‌ نمی‌توان دید. این مناطق درحقیقت نقاط کورند. هنگام راندن موتورسیکلت، همیشه از روی شانه پشت‌سرتان را نگاه کنید تا قبل از تغییر لاین مطمئن شوید نقاط کورتان خالی از ترافیک است.

تا حد امکان از نقاط کور سایر رانندگان دور بمانید. موتورسیکلت و راننده‌ی آن به‌راحتی می‌توانند در نقطه‌ی کور پنهان شوند. اگر در نقطه‌ی کور یک راننده باشید و آن راننده بدون بررسی موقعیت پشت‌سر خود تغییر لاین دهد، احتمالاً شما را نخواهد دید و به‌سمت فضای رانندگی شما حرکت خواهد کرد. وقتی پشت‌سر یا طرفین سایر وسایل نقلیه رانندگی می‌کنید، در قسمتی از جاده قرار بگیرید که در آینه‌های داخل یا خارج آن به‌وضوح دیده شوید. اگر شما نتوانید راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر را در آینه‌هاای یک وسیله‌ی نقلیه ببینید، آن راننده هم احتمالاً نمی‌تواند آن‌ را ببیند.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که راننده‌ی خودروی سواری در آینه‌های دید عقب داخل یا خارج خودرو می‌تواند راننده‌ی موتورسیکلت B را ببیند، اما قادر به دیدن رانندگان C و D نیست.

در قسمتی از جاده رانندگی که در معرض دید رانندگان دیگر باشید. راننده به‌وضوح می‌تواند منطقه‌ی زردرنگ را در آینه‌های دید عقب داخل و خارج خودروی خود مشاهده کند.

مدیریت فضای پیرامون خود و در معرض دید بودن

هرگز فرض را بر این نگذارید که سایر رانندگان شما را می‌بینند. مسیر روبرو و پیرامون خود را نگاه کنید. یک مسیر فرار برای موقعیت‌های اضطراری درنظر بگیرید. بهترین محافظت ایجاد فاصله‌ای قابل‌مدیریت در اطراف است؛ یعنی فاصله‌ی ایمن بین شما و سایر وسایل نقلیه. ایجاد چنین فاصله‌ای فرصت این را در اختیار شما می‌گذارد که:

 • زمان و فضای مناسب برای اقدام‌کردن را داشته باشید و از بروز خطر یا تصادف جلوگیری کنید.
 • اگر امکان توقف ندارید، مسیر فرار پیدا کنید.
 • احتمال تصادف وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر از عقب را کاهش دهید.
 • رانندگان دیگری که جلو، عقب و اطرافتان‌اند شما را راحت‌تر ببینند.
 • زمان بیشتری برای عکس‌العمل نشان‌دادن در برابر اقدامات دیگران داشته باشید.

فاصله‌ی ایمنی با وسایل نقلیه‌ی جلویی

 • فاصله با وسایل نقلیه‌ی جلویی، فضایی است که کاملاً در کنترل راننده است. مدیریت فضای عقب و طرفین ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما راننده به‌خوبی می‌تواند فضای روبرو را مدیریت کند؛
 • فاصله‌ای ایمن با وسیله‌ی نقلیه‌ی جلویی داشته باشید. هرچه به وسیله‌ی نقلیه‌ی جلویی نزدیک‌تر باشید، احتمال تصادف بیشتر می‌شود و زمان کافی برای مواجهه‌ی درست با خطرات در لاین خود مانند چاله یا زباله را نخواهید داشت.
 • حداقل دو تا سه ثانیه قبل از وسیله‌ی نقلیه‌ی جلویی بمانید.
 • در سرعت‌های بالاتر یا وقتی شرایط مناسب نیست، نور ضعیف یا آب‌وهوای نامساعد، حداقل سه تا چهار ثانیه عقب‌تر از وسیله‌ی نقلیه‌ی جلویی حرکت کنید.

توصیه شده حداقل دو تا سه ثانیه با وسیله‌ی نقلیه‌ی جلویی فاصله داشته باشید. درصورت مساعدنبودن شرایط این فاصله را افزایش دهید.

فاصله‌ی ایمنی با وسیله‌ی نقلیه‌ی پشتسر

 • در آینه‌های موتورسیکلت بینید وسیله‌ی نقلیه‌ای پشت‌سرتان هست یا نه.
 • اگر وسیله‌ی نقلیه‌ی پشت شما، فاصله‌اش را با شما کم کرده و بهتان نزدیک می‌شود، سرعتتان را به‌تدریج کم کنید تا اجازه دهید از کنارتان عبور کند و فاصله‌تان را با او، که اکنون در جلوی شما قرار گرفته، بیشتر کنید. این کار زمان و فضای بیشتری را برای کاهش سرعت یا توقف تدریجی به شما می‌دهد. به‌علاوه، گزینه‌های بیشتری برای انجام اقدام به‌موقع در برابر وسیله‌ی نقلیه‌ی عقبی خواهید داشت. با این کار احتمال تصادف از عقب را کاهش می‌دهید.

فاصله‌ی ایمن با وسیله‌ی نقلیه‌ی کناری

 • برای حفظ فاصله‌ی ایمن با وسایل نقلیه‌ی کناری، موتورسیکلت را کنار وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر یا در نقاط کور وسایل نقلیه‌ی لاین کناری نرانید. راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی لاین کناری ممکن است بدون بررسی موقعیت با نگاه‌کردن از روی شانه به‌سمت لاین شما حرکت کند.
 • هرگز کنار یک موتورسیکلت دیگر در یک لاین رانندگی نکنید. این کار غیرقانونی است. همچنین با این کار گزینه‌های کمتری برای مسیر فرار خواهید داشت.
 • نزدیک لبه‌ی لاین یا لبه‌ی جدول خیابان نرانید. این کار رانندگان دیگر را ترغیب به حرکت به‌سمت لاین شما خواهد کرد.

فاصله‌ی ایمن با وسایل نقلیه‌ی سنگین

 • بین خود و وسایل نقلیه‌ی سنگین فاصله‌ی بیشتری ایجاد کنید. رانندگان این نوع وسایل نقلیه نقاط کور بزرگ‌تری در پشت و طرفین خود دارند. اگر فاصله‌ی بسیار کمی با وسیله‌ی نقلیه‌ی سنگین جلویی داشته باشید، رانندهنمی‌تواند شما را ببیند. دیدتان به روبروی جاده هم کاهش خواهد یافت و رانندگان سایر وسایل نقلیه‌ی جلویی هم کمتر امکان دیدن شما را دارند.

فاصله‌ی ایمن در زمان گردش به راست

 • هرگز در حد فاصل بین جدول خیابان و یک وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر رانندگی نکنید، به‌ویژه یک وسیله‌ی نقلیه‌ی سنگین که قصد گردش به راست دارد. در این موقعیت راننده‌ی آن وسیله‌ی نقلیه ممکن استنتواند شما را ببیند. سعی کنید در این موقعیت قرار نگیرید. تا وقتی که گردش به راست آن خودرو تمام نشده است، نزدیک نشوید.

راننده باید از حضور در موقعیت‌های خطرناک اجتناب کند. به مسیر حرکت چرخ‌های عقب در تصویر توجه کنید.

فاصله‌ی ایمن با وسایل نقلیه‌ی پارک‌شده

 • هنگام عبور از کنار وسایل نقلیه‌ی پارک‌شده، در طرف چپ لاین جاده بمانید. با این کار احتمال حرکت ناگهانی فردی از جلوی وسیله‌ی نقلیه‌ی پارک‌شده یا بازشدن درب خودرو به‌سمت مسیر حرکتتان را در نظر گرفته‌اید.
 • توجه داشته باشید که ممکن است راننده‌ بخواهد خودروی خود را از کنار جدول یا لاین پارکینگ حرکت دهد، پس باید همیشه فضای کافی را برای این منظور در نظر بگیرید. این راننده هنگام خروج از پارک از روی شانه نگاه کرده تا وضعیت جاده را بررسی کند، اما ممکن است شما را ندیده باشد.
 • به علائمی که نشان می‌دهد راننده درحال حرکت از کنار جدول یا لاین پارکینگ است توجه کنید. سرنشین کنار راننده، چشمک‌زدن چراغ راهنما، روشن‌شدن چراغ‌های ترمز، و علامت‌دادن با دست از جمله علائم نشان‌دهنده‌ی این حرکت‌اند. سرعت خود را کم کنیئ و آماده‌ی بوق‌زدن باشید، لاین را تغییر دهید یا بایستید.

انتخاب لاین و موقعیت لاین

ایمن‌ترین لاین و ایمن‌ترین موقعیت در آن را باتوجه‌به شرایط خود انتخاب کنید. یک مسیر فرار برای خود در نظر بگیرید. هنگام تصمیم‌گیری درباره لاینی که انتخاب می‌کنید، به شرایط جاده توجه کنید. آمادگی تصحیح موقعیتتان در لاین خودتان و نسبت‌به سایر وسایل نقلیه را داشته باشید و برای تغییر لاین‌‌ هنگام تغییر وضعیت ترافیک جاده آماده باشید.

مسیرهای چهارلاین به بالا (حداقل دو لاین در هر جهت جاده)

در جاده‌ی چهارلاینه، درصورت امکان در لاین سفر سمت راست برانید. در بخش چپ لاین خودتان رانندگی کنید. در این حالت وقتی وسایل نقلیه‌ی دیگر وارد لاین شما می‌شوند و به چپ حرکت می‌کنند، شما می‌توانید فضای لاین خود را حفظ کنید.

وقتی مجبورید در لاین کناری خط زرد جداکننده برانید، در طرف راست این لاین رانندگی کنید؛ یعنی جایی که چرخ‌های راست یک وسیله‌ی نقلیه حرکت می‌کند. با این کار مسیری در چپ و راست لاین شما مسیری بدون استفاده خواهد بود و بدین طریق می‌توانید دو مسیر فرار برای موقعیت‌های خطرناک و اضطراری ایجاد می‌کنید. در این حالت وقتی وسایل نقلیه‌ی دیگر وارد لاین شما می‌شوند و به راست حرکت می‌کنند، شما می‌توانید فضای لاین خود را حفظ کنید. البته فراموش نکنید که خیلی نزدیک به وسایل نقلیه‌ی جلویی حرکت نکنید، وسایل نقلیه‌ی لاین روبرو که قصد گردش به چپ دارند شما را در آنجا نمی‌بینند.

مسیرهای دولاینه (یک لاین در هر جهت جاده)

بخش چپ لاین، جایی که چرخ‌های چپ یک وسیله‌ی نقلیه حرکت می‌کنند، معمولاً امن‌ترین منطقه برای راندن موتورسیکلت در مسیرهای دولاینه است. در این موقعیت:

 • رانندگان وسایل نقلیه‌ی روبرویی به‌وضوح شما را می‌بینند.
 • به‌راحتی در آینه‌های دید عقب وسایل نقلیه‌ی جلویی دیده می‌شوید.
 • به‌راحتی وسایل نقلیه‌ی روبرو را می‌بینید.
 • در محل تلاقی جاده که در سمت چپ شما قرار دارد به‌راحتی ترافیک جاده را می‌بینید و دیده می‌شوید.
 • فاصله‌ی مناسبی از وسایل نقلیه‌ای دارید که از سمت راست وارد لاین می‌شوند.
 • فاصله‌ی مناسبی از عابرین پیاده، حیوانات، خیابان‌ها، آشغال‌های جاده و جدول دارید.
 • می‌توانید از لغزندگی‌های ناشی از نشتی وسایل نقلیه در وسط لاین جاده دوری کنید.
 • از بخش مرکزی لاین دوری کنید زیرا وزن ترافیک ثابت آن در بخش‌های چپ و راست لاین، اغلب بالاتر است.

این نکات نشان می‌دهند که چرا بهتر است از بخش چپ لاین استفاده کنید. البته گاهی هم راندن در بخش راست و به‌ندرت بخش مرکزی لاین امن‌تر است و شرایط دیده‌شدن و دیدن وسایل نقلیه‌ی دیگر و مدیریت فاصله‌ی ایمن را فراهم می‌آورند.

هیچ موقعیتی از لاین را نمی‌توان ایمن‌ترین موقعیت در همه‌ی شرایط دانست. در ادامه به بعضی دیگر از شرایطی اشاره شده است که باید در آن امن‌ترین جای لاین برای رانندگی را انتخاب کنید:

 • قبل از بالارفتن از یک تپه، از بخش راست لاین خود استفاده کنید. وسیله‌ی نقلیه‌ی روبرو هم ممکن است بخواهد در لاین شما از آن تپه عبور کند.
 • هنگام رانندگی در منطقه‌ی پیچ‌دار، موقعیتی از لاین را انتخاب کنید که بهترین دید را به پیچ روبرو بهتان بدهد.
 • خودروی سنگینی که به‌سمت شما می‌آید می‌تواند حالت باد جاده را تغییر دهد. این خودرو ممکن است جلوی باد مخالف قوی را بگیرد یا با عبور از کنار شما باد شدیدی را ایجاد کند. در هر حالت می‌تواند باعث شود کنترل موتورسیکلت را از دست بدهید. هنگام نزدیک‌شدن یک وسیله‌ی نقلیه‌ی سنگین در بخش راست لاین خود باشید و محکم دستگیره‌های فرمان را نگه دارید. پس از عبور این وسیله‌ی نقلیه و قبل از بازگشت به موقعیت قبلی‌تان در لاین باید چند ثانیه صبر کنید.

به بخش راست لاین خود حرکت کنید تا در برابر تغییر حالت باد آماده باشید.

تغییر لاین‌

در تغییر لاین‌ نباید ریسک کنید. مسیرتان را از قبل برنامه‌ریزی کنید تا تغییر لاین به حداقل برسد. درصورت نیاز به تغییر لاین به شرح زیر عمل کنید:

 • اطمینان یابید وضعیت تغییر لاین امن و قانونی باشد.
 • قبل از تغییر لاین به ترافیک و خطرات احتمالی توجه کنید. در آینه‌ها ترافیک پشت‌سرتان را ببینید.
 • نقاط کور لاینی را که قصد حرکت به آن دارید، با نگاه‌کردن از روی شانه به پشت‌سر بررسی کنید.
 • چراغ راهنما را روشن کنید و درصورت تمایل با دست علامت دهید.
 • دوباره از روی شانه پشت‌سرتان را نگاه کنید و اگر شرایط امن بود، لاین را تغییر دهید. اگر شرایط امن نبود، دوباره از اول مراحل تغییر لاین را شروع کنید.

تقاطع‌ها

قوانین رانندگی در تقاطع‌ها برای رانندگان موتورسیکلت مشابه سایر رانندگان است. باتوجه‌به اینکه در تقاطع امکان گردش به چپ، گردش به راست و حرکت مستقیم وجود دارد، احتمال تصادف در آن زیاد است. احتیاط، پیش‌بینی شرایط و کنترل سرعت برای حرکت در تقاطع‌ها ضروری است.

بسیاری از تصادفات در تقاطع اتفاق می‌افتد. برخی از این تصادفات به دلیل قضاوت اشتباه درباره‌ی زمان و فضای موجود است وقتی:

 • راننده‌ی موتورسیکلت درحال گردش به چپ در جلوی وسایل نقلیه‌ی روبرویی است.
 • رانندگان وسایل نقلیه‌ی روبرویی درحال گردش به چپ در جلوی راننده‌ی موتورسیکلتی هستند که قصد حرکت به مسیر مستقیم را دارد.
 • رانندگان وسایل نقلیه از جاده‌های سمت چپ یا راست راننده موتورسیکلت در حال ورود به تقاطع هستند.

برای کاهش احتمال تصادفات در تقاطع‌ها اینطور عمل کنید:

 • هنگام نزدیک‌شدن به تقاطع، برای کاهش سرعت و ترمزکردن آماده باشید.
 • فاصله‌ی ایمن مناسب در تمامی جهات موتورسیکلت را در لاین خود حفظ کنید، بدین طریق به‌خوبی در معرض دید قرار می‌گیرید و دید خوبی هم خواهید داشت.
 • هنگام نزدیک‌شدن به تقاطع چندین مرتبه سمت چپ، راست و نواحی مرکزی را بررسی کنید تا از وجود عابرین پیاده، ترافیک و خطرات احتمالی آگاه شوید.
 • به آینه‌های موتورسیکلت نگاه کنید تا از وضعیت ترافیک آگاه شوید.
 • برای تغییر لاین یا موقعیت خود در لاین آماده باشید تا بتوانید خودتان را از خطرات احتمالی دور نگه دارید.

هنگام نزدیک‌شدن به تقاطع، امن‌ترین موقعیت لاین به محل موقعیت سایر وسایل نقلیه بستگی دارد. اگر راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی روبرو قصد گردش به چپ دارد، یا راننده‌ای درصدد ورود به تقاطع از سمت چپ است، سرعتتان را کم کنید و به بخش مرکزی یا سمت راست لاین خود حرکت کنید. این کار فضای بین شما و سایر وسایل نقلیه را بیشتر می‌کند. برای موقعیتی که این وسیله‌ی نقلیه مسیر شما را قطع کند یک مسیر فرار انتخاب کنید. هرگز فرض را بر این نگذارید که سایر رانندگان شما را می‌بینند و متوجه شما هستند.

درصورتی‌که وسیله‌ی نقلیه‌ی روبرو قصد گردش به چپ دارد، راننده‌ی موتورسیکلت باید به سمت بخش مرکزی یا سمت راست لاین خود حرکت کند.

اگر راننده‌ای قصد ورود به تقاطع از سمت راست را دارد، در سمت چپ لاین خود بمانید. این کار فضای بین شما و وسیله‌ی نقلیه‌ی درحال ورود از سمت راست را بیشتر می‌کند. برای موقعیتی که این وسیله‌ی نقلیه مسیر شما را قطع کند یک مسیر فرار انتخاب کنید.

وقتی یک وسیله‌ی نقلیه قصد ورود به تقاطع از سمت راست را دارد، راننده‌ی موتورسیکلت باید در سمت چپ لاین خود قرار بگیرد.

اگر چند وسیله‌ی نقلیه قصد ورود به تقاطع از هر دو طرف تقاطع را دارند، در سمت چپ لاین قرار بگیرید. در این صورت اگر یکی از آن‌ها جلوی شما حرکت کند، فضا و زمان بیشتری برای عکس‌العمل دارید. 

وقتی چند وسیله‌ی نقلیه درحال ورود به تقاطع از هر دو سمت تقاطع‌اند، راننده‌ی موتورسیکلت باید در سمت چپ لاین خود قرار بگیرد.

اگر موتورسیکلت شما در تقاطع خراب شده و استارت نمی‌زند، باید به خارج از تقاطع حرکت کنید. در شرایطی امن، درحالی که در سمت چپ موتورسیکلت قرار گرفته‌اید، آن را حرکت دهید تا از ترافیک و تقاطع خارج شود. اگر موتورسیکلت شما چراغ خطر دارد، این چراغ‌ها را روشن کنید.

سبقت‌گرفتن

سبقت‌گرفتن از وسایل نقلیه‌ی دیگر، اقدامی پرخطر است. تا وقتی لازم نیست، هرگز سبقت نگیرید. فقط در منطقه‌ی سبقت قانونی و درصورت امن بودن شرایط سبقت بگیرید.

چه زمان نباید سبقت گرفت؟

هرگز از وسیله‌ی نقلیه‌ای که درحال حرکت در مسیر مشابه شماست سبقت نگیرید، اگر:

 • برای یک عابر پیاده توقف کرده است.
 • به‌صورت ناگهانی و غیرمنتظره سرعتش را کم کرده است.
 • در حال نزدیک‌شدن یا توقف در مسیری است که خط راه‌آهن از آن عبور کرده است.

هرگز سبقت نگیرید

 • وقتی در نزدیکی یک تپه یا در بالای آنید.
 • وقتی در تقاطع هستید یا به آن نزدیک می‌شوید.
 • در جایی هستید که دید واضحی از مسیر روبرو ندارید، مانند پیچ‌ها.
 • وقتی در شانه‌ی جاده (لاین توقف موقعیت‌های اورژانسی) رانندگی می‌کنید.

هرگز با عبور از بین دو وسیله‌ی نقلیه و در فضای بین لاین‌ها سبقت نگیرید. این کار غیرقانونی و خطرناک است.

هرگز در فضای فشرده‌ی بین وسایل نقلیه رانندگی نکنید و سبقت نگیرید.

هنگام سبقت‌گرفتن از خودروهای امدادی یا کامیون‌های چرثقیل‌دار که در جاده توقف کرده‌‌اند و چراغ‌های چشمک‌زنشان روشن است، باید سرعتتان را به شصت کیلومتر بر ساعت یا به حداکثر سرعت مجاز، هر کدام که پایین‌تر است، کاهش دهید. این قانون برای لاین‌های کناری وسایل نقلیه‌ی متوقف‌شده اِعمال می‌شود. جریمه‌ی افزایش سرعت در این مناطق دوبرابر می‌شود. 

حداکثر سرعت 60 کیلومتر بر ساعت هنگام سبقت‌گرفتن از خودروهای امدادی

البته اگر در لاین کناری وسایل نقلیه‌ی متوقف‌شده قرار ندارید هم باید کاملاً مراقب باشید و بااحتیاط برانید. سرعتتان را کم کنید و بین خودتان و کارکنان و تجهیزات امدادی حاضر در صحنه فاصله‌ی زیادی ایجاد کنید. همچنین مراقب حرکت کارکنان در اطراف صحنه‌ی حادثه باشید.

سبقت در بزرگراه‌های دولاینه

هنگام نیاز به استفاده از لاین روبرو برای سبقت‌گرفتن در بزرگراه دولاینه، قوانین زیر را رعایت کنید و به‌خاطر بسپارید که تخطی از سرعت مجاز غیرقانونی است.

 • در بخش چپ لاین خود برانید تا فاصله‌ی دید مقابل خود را افزایش دهید.
 • حداقل دو ثانیه فاصله‌ی ایمن تا خوروی جلویی را حفظ کنید، تا زمانی که آماده‌ی سبقت باشید.
 • ترافیک لاین روبرو را بررسی کنید تا اطمینان یابید فضا و زمان کافی برای سبقت ایمن در اختیار دارید.
 • آینه‌ها را برای بررسی ترافیک پشت‌سرتان نگاه کنید.
 • از روی شانه به‌سمت چپ نگاه کنید تا اطمینان یابید کسی قصد سبقت‌گرفتن از شما را ندارد.
 • چراغ راهنمای سمت چپ را روشن کنید و از علائم دستی استفاده کنید.
 • دوباره ترافیک لاین روبرو را بررسی کنید.
 • مطمئن شوید که هنوز فضا و زمان لازم برای سبقت‌گرفتن در اختیار دارید.
 • به‌سمت لاین روبرو حرکت کنید تا از وسیله‌ی نقلیه‌ی مدنظر سبقت بگیرید.
 • قبل از بازگشت به لاین خود مطمئن شوید می‌توانید مسیر جلوی آن وسیله‌ی نقلیه را در آینه‌ی دید عقب سمت راست خود ببینید.
 • از روی شانه سمت راست نگاه کنید تا مطمئن شوید فضای کافی برای شما در جلوی این وسیله‌ی نقلیه وجود دارد.
 • علامت دهید و به لاین حرکت خود برگردید.

وقتی از شما سبقت می‌گیرند

وقتی یک وسیله‌ی نقلیه از شما در یک بزرگراه دولاینه سبقت می‌گیرد، سرعت ثابت و موقعیت خود در لاین حرکت را حفظ کنید. افزایش سرعت در زمان سبقت سایر وسایل نقلیه از شما غیرقانونی و خطرناک است.

اگر وسیله‌ی نقلیه‌ای که سبقت گرفته نیاز به بازگشت سریع به لاین شما دارد تا از موانع و ترافیک روبرو اجتناب کند، شما باید سرعت خود را کاهش دهید و به‌سمت راست حرکت کنید. به وسیله‌ی نقلیه سبقت‌گرفته کمک کنید تا فضای کافی برای بازگشت به لاین امن را داشته باشد. پس از اینکه آن وسیله‌ی نقلیه کاملاً سبقت گرفت به‌سمت چپ لاین خود بازگردید.

وقتی وسیله‌ی نقلیه برای سبقت‌گرفتن نیاز به همکاری شما دارد، به بخش راست لاین حرکت کنید.

نکات مهم

در ادامه به برخی نکات مهم برای کاهش احتمال تصادف اشاره شده است:

 • با رانندگی در امن‌ترین لاین و موقعیت لاین تا حد امکان سعی کنید در معرض دید رانندگان سایر وسایل نقلیه‌ی موتوری قرار بگیرید.
 • به محیط اطراف خود و سایر وسایل نقلیه‌ی موتوری آگاه باشید.
 • با استفاده از علائم گردش و چراغ ترمز سعی کنید در تقاطع‌ها با سایر رانندگان و موتورسواران ارتباط برقرار کنید.
 • با استفاده از علائم دست، احتمال دیده‌شدن خود را افزایش دهید.
 • حداقل دو تا سه ثانیه فاصله‌ی ایمن را با وسیله‌ی نقلیه‌ی جلویی حفظ کنید.
 • فاصله‌ی ایمن مناسب را در همه‌ی جهات مسیر حرکتتان حفظ کنید.
 • مسیر حرکت را حداقل 12 ثانیه قبل در نواحی شهری و 20 تا 25 ثانیه قبل در نواحی روستایی بررسی کنید.
 • خطرات احتمالی و واکنش‌های مناسب، مانند کاهش سرعت یا تغییر لاین‌ برای جلوگیری از بروز خطر یا کاهش آن، را شناسایی کنید.