بخش سوم

تابلو­ها، علامت ها و نشانه­ گذاری­ های جاده ­ای

تابلوها

تابلوها

توقف

تابلوها

در طرف راست جاده

تابلوها

نشان‌دهنده قوانین جاده ­ای

تابلوها

استفاده از لاین را شرح می­ دهد

تابلوها

تابلوهای منطقه مدرسه­ ای

تابلوها

در مورد خدمات رانندگان اطلاع می­ دهد

تابلوها

نشان‌دهنده عمل مجاز است

تابلوها

نشان‌دهنده عمل ممنوع است

تابلوها

هشدار خطر در جلوتر

تابلوها

هشدار منطقۀ ساخت و ساز

تابلوها

تقاطع با خطوط ریلی

تابلوها

نشان‌دهنده جهت و فاصه

تابلوهای نظارتی

تابلوها

توقف کامل

تابلوها

سمت راست جاده را به دیگر
وسایل نقلیه و عابران پیادۀ عبوری بدهید

تابلوها

سرعت حداکثر قانونی در مواقعی که جاده آزاد و خشک بوده و دید افقی مناسب است

تابلوها

نشان‌دهنده کاهش سرعت در جلوتر است

در فاجعه­ های بزرگ از این خط استفاده نکنید! جاده ممکن است تنها توسط وسایل نقلیۀ اورژانسی مورد استفاده قرار گیرد

تابلوها

از این راه نروید! معمولاً جلوی رمپ­های خروجی به کار می­روند

تابلوها

جهت را در تقاطع ها نشان می‌دهد

تابلوها

وقتی این تابلو استفاده شده باید از زنجیر و چرخ­ های مخصوص زمستان استفاده کرد

تابلوها

ورود ممنوع

اگر قصد عبور ندارید به راست برانید


عبور ممنوع

(ترافیک دوطرفه) اگر قصد گردش ندارید در خط راست جاده بمانیدتا تقسیم کننده بعدی در سمت راست جاده حرکت کنید


بین این  تابلو و تابلوی توقف
ممنوع بعدی توقف نکنید

بین زمان نوشته شده روی این تابلو و تابلوی بعدی توقف نکنید


عبور دوچرخه از این‌جا به بعد
ممنوع است

گردش به راست با چراغ قرمز ممنوعخروجی وسایل نقلیۀ آهسته در چند متر جلوتر
محل خروج وسایل نقلیۀ آهسته

تابلوها

وسایل نقلیۀ آهسته منجر به ترافیک بیش از ۵ خودرو باید از خروجی استفاده کنند

تابلوها

خروجی مورد استفاده برای
وسایل نقلیۀ آهسته

تابلوهای خط عابر پیاده، مدرسه و زمین بازی

تابلوهایی که باید در نواحی خطوط عابر پیاده، مدارس و زمین‌های بازی به آن‌ها توجه کنید.

تابلوها


(خط عابر پیادۀ فعال) اگر چراغ چشمک می­زند آمادۀ توقف باشید

تابلوها


(خط عابر پیاده) حق تقدم با عابرین است

تابلوها

(خط عابر مدارس) حق تقدم با عابرین پیاده است! اگر گارد عبور وجود دارد از مسیر پیشنهادی استفاده کنید

تابلوها

(ناحیۀ مدرسه ­ای) وقتی کودکان حضور دارند از سرعت خود بکاهید

تابلوها

در این نزدیکی زمین بازی وجود دارد! آمادۀ کاهش سرعت باشید

تابلوها

(ناحیۀ زمین­ های بازی) محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت همه روزه از طلوع تا غروب خورشید اعمال می­شود

تابلوها

(ناحیۀ مدارس) محدودیت سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت از ۸ صبح تا ۵ عصر در روزهایی که مدارس دایر هستند و کودکان در شانۀ جاده یا خطوط عابر پیاده دیده می­ شوند اعمال می ­شود

تابلوها

(ناحیۀ مدارس) اگر عدد زیر تابلو باشد تنها محدودیت سرعت را نشان می­ دهد این محدودیت سرعت از ۸ صبح تا ۵ عصر در روزهایی که مدارس دایر هستند اعمال می­ شود

تابلوها

(ناحیۀ مدارس) مستطیل زیر تابلو نشان‌دهندۀ محدودیت سرعت و ساعات اعمال آن است (در این مورد، محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت از ۸ صبح تا ۵ عصر در روزهایی که مدارس دایر هستند اعمال می­ شود)

تابلوهای استفاده از خطوط جاده (لاین­ها)

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: به چپ بپیچید، مستقیم ادامه دهید، مستقیم ادامه دهید یا به چپ بپیچید.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: مستقیم ادامه دهید یا به راست بپیچید، وسایل نقلیه از دو طرف باید به چپ بپیچند، هیچ کس حق ادامۀ مسیر مستقیم را ندارد! وسایل نقلیه هردو این خطوط باید به چپ بپیچند.

تابلوهای کنترل گردش

تابلوهای کنترل گردش مستقیماً بالای تقاطع­ها نصب شده­اند، باید از دستور پیکان­ها پیروی کنید.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: به چپ بپیچید، مستقیم برانید (گردش ممنوع)، تنها به راست یا چپ بپیچید، در زمان اعلام شده گردش به راست ممنوع است.

تابلوهای پارک

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: پارک با محدودیت زمانی در ساعات مشخص شده، اینجا پارک نکنید، طی ساعات مشخص شده پارک ممنوع است، پارکینگ مخصوص وسایل نقلیۀ حمل معلولین.

تابلوهای خطوط رزرو شده (خطوط ویژه)

یک لوزی سفید رنگ شده روی سطح جاده نشان‌دهندۀ خطوط ویژه است. تابلوهای خطوط ویژه همچنین رو یا اطراف خطوط مخصوص وسایل نقلیۀ خاص مانند اتوبوس­ها یا وسایل نقلیۀ پرسرنشین (HOVs) نصب شده­اند. دیگر تابلوهای HOV ممکن است اطلاعات اضافی در مورد این‌که چه کسی ممکن است از خط HOV استفاده کند، بدهند.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: خط ویژه اتوبوس، (خط ویژه اتوبوس و HOV) ممکن است نشان‌دهندۀ تعداد سرنشینان HOV هم باشد، خط گردش به چپ در تقاطع بعدی خط ویژه است.

تابلوهای هشداری

بیشتر تابلوهای هشداری زرد رنگ و لوزی شکل هستند

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: پیچ­های پی در پی، تقاطع از راست، (پیچ خطرناک) تا سرعت پیشنهادی سرعت را بکاهید، (پیچ) از سرعت خود بکاهید، خط ورود به راه اصلی از راست.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: (ادغام دو جاده) خط اضافی از راست، جاده از راست باریک می ­شود (خط راست در جلوتر قطع می­ شود)، جاده دوطرفه می ­شود (پایان بزرگ‌راه) به راست برانید، جادۀ دوطرفه در جلوتر، جاده باریک می­ شود.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: ساختار باریک در جلوتر (معمولاً پل)، جاده دارای دست­ انداز است، جاده لغزنده است، سرپایینی (شیب زیاد) از سرعت خود بکاهید.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: تابلو توقف در جلوتر، میدان، چراغ راهنمایی، چراغ راهنمایی (وقتی چراغ­ها چشمک ­زن هستند آمادگی توقف داشته باشید).

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: خط عابر پیاده، خط عابر پیادۀ مدارس (این تابلو فلورسنت زرد ـ سبز است)، ایستگاه اتوبوس مدرسه، ممکن است روی جادۀ دوچرخه‌سوار وجود داشته باشد.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: ورودی ماشین آتش­نشانی، تقاطع محل عبور کامیون، خروجی اتوبان یا آزادراه (تا سرعت پیشنهادی از سرعت خود بکاهید)، پایان مسیر آسفالت.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: خطر در جلوتر (به راست یا چپ بپیچید)، مواظب گوزن ­ها باشید (محل عبور گوزن)، پل بازشونده، مراقب ریزش سنگ باشید (خطر ریزش سنگ).

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: تونل، عینک­ های خود را بردارید، خطر ریزش بهمن، چراغ­ های جلو را روشن کنید.

نشانگر اشیاء

به این نشانگرها به خوبی توجه کنید؛ این نشانه‌ها عمدتاً بر روی مسیرهای مسدود شده نصب میشوند.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: انسداد (به راست یا چپ برانید)، انسداد (به راست برانید)، انسداد (به چپ برانید)

تابلوهای ساخت و ساز

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: مسیر انحرافی، شانه نرم (مراقب باشید)، ساخت و ساز، شخص کنترل کنندۀ ترافیک.

تابلوها

کارگران مشغول کارند (از محدودیت سرعت خواسته شده پیروی کنید)، تیم نقشه برداری مشغول‌اند (از محدودیت سرعت خواسته شده پیروی کنید)، پایان منطقۀ محدودیت سرعت ساخت و ساز، از پیکان چشمک­زن پیروی کنید، هشدار جریمه سرعت بالاتر از محدودۀ مشخص شده، انفجار (از دستورالعمل روی تابلو پیروی کنید).

تابلوهای اطلاعاتی و مسیریابی

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: تابلوی مقصدیابی (فواصل به کیلومتر هستند)، تابلوی مسیریابی، نشانگر شمارۀ مسیر آزادراهی کانادا، تابلوی نشانگر آزادراه اولیه.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: بیمارستان، پمپ بنزین، اقامتگاه، اطلاعات سفر.

تابلوهای خطوط ریلی

تقاطع راه آهن (برای توقف آماده باشید)

تقاطع راه آهن در کنار جاده (برای توقف آماده باشید)


تقاطع راه آهن (توقف کنید) سپس در زمانی ایمن به راه خود ادامه دهید، تقاطع راه آهن (تا وقتی که مانع به طور کامل برداشته نشده توقف کنید).

علامت ­ها

چراغ­ های راهنمایی و رانندگی راهی برای کنترل جریان ترافیک هستند.

چراغ کنترل خطوط

چراغ ­های کنترل خطوط روی خطوط مختلف نصب شده ­اند تا نشان دهند کدام خط برای رانندگی آزاد است.

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: در این خط رانندگی نکنید، از این خط خارج شده و به خط با پیکان سبز حرکت کنید (اگر همۀ چراغ­های کنترل خطوط چشمک­زن زرد بودند سرعت خود را کم کرده و به آرامی به راه ادامه دهید)، در این خط رانندگی کنید.

چراغ ترافیک (چراغ راهنمایی و رانندگی)

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: چراغ قرمز (توقف) پس از ایستادن پشت چراغ اگر تابلویی این کار را منع نکند ممکن است به راست بپیچید یا وارد خیابان یک­طرفه شوید، چراغ سبز (اگر تقاطع آزاد است به راه خود ادامه دهید)، چراغ زرد (از سرعت خود بکاهید و قبل از تقاطع بایستید مگر اینکه نتوانید کاملاً در زمان کافی خودرو را متوقف کنید که در این‌صورت می­توانید ادامه دهید)، چراغ قرمز چشمک­زن (توقف کنید، سپس اگر ایمن است به حرکت ادامه دهید).

تابلوها

از چپ به راست: چراغ سبز چشمک ­زن (چراغ کنترل عابران پیاده – تنها وقتی که تقاطع آزاد است به مسیر ادامه دهید)، چراغ زرد چشمک ­زن  (از سرعت خود بکاهید و با احتیاط به مسیر ادامه دهید)، پیکان سبز (به جهت پیکان وارد شوید)، پیکان سبز (گردش به طرفین ممنوع؛ تنها مستقیم به راه ادامه دهید).

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: پیکان چشمک ­زن سبز با چراغ سبز (می­ توانید به جهت پیکان وارد شده یا مستقیم به مسیر ادامه دهید)، پیکان سبز چشمک ­زن با چراغ قرمز (اجازۀ گردش به چپ دارید؛ در مواقع ترافیک بالا باید پشت چراغ قرمز بایستید)، پیکان زرد (اجازۀ گردش به چپ در حال تغییر است، پشت تقاطع سرعت را کم کرده و توقف کنید مگر اینکه در زمان کافی نتوانید خودرو را متوقف کنید)، چراغ حق تقدم (چراغ مستطیلی)تنها اتوبوس ­ها اجازۀ رد کردن این چراغ را دارند.

نشانه ­گذاری­ های جاده ای

خطوط زرد

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: خط چین (در مواقع ایمن عبور مانعی ندارد)، خط چین و خط ممتد (وقتی ایمن است و خط چین در سمت شماست، می­توانید عبور کنید)، دو خط ممتد (اجازۀ عبور از روی خطوط را ندارید).

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: یک خط زرد ممتد (عبور با احتیاط زیاد مانعی ندارد)، خط چین زرد دوتایی (طرف حرکت بین خطوط قابل تغییر است – چراغ­های کنترل کنندۀ خطوط، اجازۀ استفاده از این خط را مشخص می­کنند)، خط دوطرفۀ گردش به چپ (رانندگان دو طرف این خط، برای گردش به چپ مشترکاً از این خط استفاده می­ کنند) نشانه ­گذاری­ ها ممکن است برعکس شوند (خطوط ممتد داخل خطوط خط چین).

خطوط سفید

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: خط ممتد (خط خود را تغییر ندهید)، خط چین (اجازۀ تعویض خط داده می ­شود)، خط توقف  (قبل از این خط توقف کنید).

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: خط عابر پیاده (برای عبور عابرین پیاده توقف کنید)، خط عابر پیاده (برای عبور عابرین پیاده توقف کنید)، خط عابر پیادۀ فعال با چراغ­های چشمک ­زن روی آسفالت (برای عبور عابرین پیاده توقف کنید).

نشانه­ گذاری­ های خطوط رزرو شده (ویژه)

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: خط ویژه (تابلوها و نشانه­ گذاری­ های دیگر نشان می­ دهند این خطوط مخصوص چه وسایلی هستند)، خط ویژۀ دوچرخه‌ سوارها (تنها ویژۀ دوچرخه‌ سواران، دوچرخه‌ سواران باید در جهت ترافیک اطراف­شان حرکت کنند – خط با شکل دوچرخه و گاهی با اشکال لوزی شکل مشخص شده است).

دیگر نشانه­ گذاری­ ها

تابلوها

تصاویر از چپ به راست: وسایل نقلیه روی این خط باید به چپ بپیچند، وسایل نقلیه روی این خط باید به چپ بپیچند یا مستقیم بروند، خطوط مورب  (به راست برانید و روی این خطوط رانندگی نکنید).