معرفی شهر کبک

به اشتراک گذاری
  • کبک یکی از ایالات کانادا است که شهر مرکزی آن شهر کبک و بزرگ‌ترین شهر آن، مونترال است.
  • در کانادا ساکنین سایر ایالات، انگلیسی زبان هستند اما در کبک، مردم اغلب به زبان فرانسه صحبت می‌کنند و زبان رسمی نیز فرانسه است.
  • کبک بزرگ‌ترین ایالت در کانادا است.