سوپر ویزای کانادا از زبان آقای شروین مدنی

شروین مدنی

وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا

به اشتراک گذاری

سوپر ویزا، یک ویزای توریستی مختص والدین و پدربزرگ و مادر بزرگ هایی است که قصد دارند به فرزندان خود در کانادا سری بزنند.

این ویزا در واقع همان ویزای توریستی است که با توجه به شرایط متقاضیان آن، جهت عرج و قرب نهادن هر چه بیشتر به والدین شهروندان کانادا، در آن تسهیلاتی بیشتر لحاظ شده است.

سایر گفتگوها

گفتگو با

شروین مدنی

دریافت نت آفیسر

گفتگو با

شروین مدنی

سوپر ویزای کانادا از زبان آقای شروین مدنی

گفتگو با

شروین مدنی

ویزای اکسپرس اینتری از زبان آقای شروین مدنی

گفتگو با

شروین مدنی

عدم دسترسی به فرم های ارسالی به اداره مهاجرت کانادا

گفتگو با

شروین مدنی

شرایط کاری کانادا

گفتگو با

شروین مدنی

ویزای استارت آپ کانادا از زبان آقای شروین مدنی

گفتگو با

شروین مدنی

ویزای توریستی کانادا از زبان آقای شروین مدنی

گفتگو با

شروین مدنی

ویزای اسپانسرشیپ کانادا از زبان آقای شروین مدنی

گفتگو با

شروین مدنی

مدارک موردنیاز برای اثبات تمکن مالی

گفتگو با

شروین مدنی

اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزند

گفتگو با

شروین مدنی

اخذ ویزای تحصیلی کانادا از طریق ویزای توریستی

گفتگو با

شروین مدنی

تاثیر گپ تحصیلی بر اخذ ویزای تحصیلی کانادا

گفتگو با

شروین مدنی

خدمات تراست جهت رفع ریجکت ویزای تحصیلی کانادا

گفتگو با

شروین مدنی

درخواست تبدیل ویزای توریستی به کاری در کانادا

گفتگو با

شروین مدنی

تغییر رشته یا دانشگاه پس از اخذ ویزای کانادا