ساسکاچوان در برنامه انتخابیه استانی بعدی از ۵۰۲ متقاضی برای مهاجرت دعوت به عمل می آورد

ساسکاچوان در برنامه انتخابیه استانی بعدی از ۵۰۲ متقاضی برای مهاجرت دعوت به عمل می آورد

ساسکاچوان بزرگترین انتخابیه خود پس از شروع همه گیری کرونا از ماه مارس منجر به منع سفر به کانادا شد را اجرا می کند

۵۰۲ متقاضی مهاجرت دیگر پس از شروع برنامه انتخابی استان ساسکاچوان در ۲۹ جولای یک قدم به اقامت دائم نزدیک تر می شوند.

برنامه انتخابیه مهاجرت ساسکاچوان (SNIP) متقاضیان را از گروه کارگران ماهر بین المللی در دو زیر گروه انتخاب می کند: اکسپرس انتری و فرصت های شغلی بر حسب تقاضا.

برای دعوت شدن در این دوره، متقاضیان در هر دو زیر گروه باید پروفایل ابراز علاقه (EOI) خود را از طریق SINP ارسال کرده باشند.

SINP یا برنامه انتخابیه استانی ساسکاچوان به منظور انتخاب متقاضیان با بهترین پتانسیل رشد در استان از سیستم EOI استفاده می کند. متقاضیان باید با ارائه تجربه کاری، تحصیلات، مهارت در زبان، سن و ارتباط با استان خود تعهدشان نسبت به ساخت یک زندگی در ساسکاچوان را ابراز دهند.

SINP از پنج عامل برای سنجش متقاضیان استفاده می کند و نمره ای از ۱۰۰ در شبکه سنجش امتیازی کارگران ماهر بین المللی به آنها اختصاص می دهد. سپس برای متقاضیان با بالاترین امتیاز ها دعوتنامه درخواست برای انتخابیه استانی ساسکاچوان ارسال می شود.

حداقل امتیاز مورد نیاز برای دوره های ۲۹ جولای برای هر دو زیر گروه ۷۰ بود.

زیر گروه اکسپرس انتری

در آخرین دور انتخابی، ساسکاچوان ۲۵۴ دعوتنامه برای افراد دارای پروفایل در مجموعه اکسپرس انتری فدرال ارسال کرد.

مجموعه اکسپرس انتری فدرال سه گروه اصلی متقاضیان برنامه های مهاجرت اقتصادی به کانادا را مدیریت می کند: برنامه کارگران ماهر فدرال، برنامه تاجران ماهر فدرال و گروه افراد با تجربه حضور در کانادا.

اگر متقاضیان در مجموعه اکسپرس انتری فدرال پروفایل EOI یا ابراز علاقه برای ساسکاچوان نیز پر کرده باشند، و در شبکه سنجش امتیازی SINP نیز نمره ۷۰ را کسب کرده باشند احتمالا در آخرین دوره انتخابی دعوتنامه دریافت کرده اند.

متقاضیان اکسپرس انتری که درخواست داده و در انتخابیه استانی از طرف ساسکاچوان دعوت شده باشند ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم رتبه بندی یکپارچه (CRS) دریافت می کنند. این امتیاز تضمینی است که در انتخابیه بعدی اکسپرس انتری فدرال دعوتنامه درخواست برای اقامت دائم دریافت خواهند کرد.

زیر گروه فرصت های شغلی بر حسب تقاضا

زیر گروه فرصت های شغلی بر حسب تقاضا برای متقاضیان مهاجرتی باز است که پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند.

برای ۲۴۸ متقاضی نیاز به پر کردن فرصت های شغلی دعوتنامه درخواست در انتخابیه استانی ارسال شد، و همانند زیر گروه اکسپرس انتری، متقاضیان باید به منظور انتخاب شدن حداقل به ۷۰ امتیاز استانی نیاز دارند.

برای دیدن فهرست ۴۳ شغل مورد نیاز در این دوره، صفحه اینترنتی دولت را ببینید.

به خدمات اخذ ویزای کاری نیاز دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید