نیمی از مهاجران جدید و ماهر تجربه ی کار در کانادا دارند.

نیمی از مهاجران جدید و ماهر تجربه ی کار در کانادا دارند.

مهاجران زیادی در کانادا زندگی کرده، درس خوانده، کار کرده و سپس اقامت دائم می گیرند.

در سال های اخیر، مهاجران توانسته اند با تجربه ی کاری و تحصیلی در کانادا اقامت دائم بگیرند.

تعداد کارگران و دانشجویان خارجی در کانادا مابین سال های 2000 و 2018 افزایش یافت. و بیش از نیمی از آنها، 59 درصد متقاضیان اصلی طبقات اقتصادی از بین کارگران موقت سال 2018 بودند.

در سال ۲۰۰۹، کارگران خارجی با اقامت موقت توانستند با کمک برنامه ی انتخابی استانی کانادا و کلاس تجربه کانادایی اقامت دائم بگیرند. در سال ۲۰۱۸، کلاس تجربه ی کانادایی به ۲۰ درصد از متقاضیان اصلی تمامی طبقات اقتصادی اقامت دائم داده، در حالی که برنامه ی کارگر ماهر فدرال به ۲۵ درصد از متقاضیان و برنامه ی انتخابی استانی به ۴۶ درصد از متقاضیان اقامت دائم دادند.

کار و تحصیل در کانادا و سپس مجوز اقامت دائم را فرایند ۲ مرحله ای مهاجرت می نامند. در این فرایند ابتدا دانشجویان و مهاجرین ماهر اقامت موقت گرفته و کارفرما آنها را ارزیابی می کند. سپس درخواست اقامت دائم داده که معیار انتخاب آنها برنامه ی ایالتی و فدرال مهاجرت به کاناداست.

فرایند ۲ مرحله ای مهاجرت به بهبود تناسب بین تعداد کارگران ماهر و تقاضای باز کار کمک می کند. هم اکنون به دلیل تاثیرات ناشی از کرونا ویروس نیاز به کارگران خارجی بیشتر احساس می شود.

و مابین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ درآمد اکثر مهاجرین در سال اول مهاجرت خوب بوده است. افزایش اشتغال به دلیل افزایش تعداد مهاجرینی است که با درآمد متوسط (۲۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ دلار در سال) و درآمد بالا (بیش از ۵۰۰۰۰ دلار در سال) در کانادا کار کرده اند.

در نتیجه کارگرانی با تجربه ی کار در کانادا زودتر استخدام شده و درآمد سالانه ی آنها بیشتر است که یک دلیل آن تلاش دولت کانادا در جهت ایجاد اشتغال برای کارگران خارجی با سابقه ی کار در کاناداست.

به خدمات اخذ ویزای کاری کانادا نیاز دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید