کانادا مقصد تحصیلی محبوب تر از ایالات متحده امریکا

کانادا مقصد تحصیلی محبوب تر از ایالات متحده امریکا

کاهش محبوبیت ایالات متحده امریکا به معنای افزایش میزان محبوبیت کانادا و انگلستان به عنوان دو مقصد تحصیلی خارج از کشور است.

بر اساس پژوهشی که در زمینه تحصیلات بین‌المللی صورت گرفته است، کانادا و انگلستان با پیشی گرفتن از امریکا اکنون مقاصد تحصیلی محبو‌ب تری به شمار می روند. البته این مسئله ناشی از افزایش علاقه ‌مندی دانشجویان به تحصیل در کانادا (studying in Canada) یا انگلستان نسبت به گذشته نیست، بلکه به دلیل کاهش قابل توجه محبوبیت امریکا است که باعث شده دیگر در رأس مقاصد برتر تحصیلی نباشد.

در ژانویه 2018، ایالات متحده امریکا محبو‌ب ترین مقصد دانشجویان بین المللی بود. در اکتبر 2020 رتبه این کشور به رده سوم تنزل یافت. این کاهش علاقه ‌مندی دانشجویان در طول این دوره نسبتاً ثابت بوده است. شیوع COVID-19، یکی از دلیل اصلی افت علاقه ‌مندی دانشجویان به تحصیل در امریکا است.

در این دوره کانادا و انگلستان با افزایش تدریجی محبوبیت در بین دانشجویان مواجه شدند. در حد فاصل ژانویه 2018 تا اکتبر 2020 درصد دانشجویانی که کانادا را به عنوان مقصد تحصیلی انتخاب کردند از 1/10 درصد به 8/13 درصد افزایش یافته است. در حالی که در همین مدت، محبوبیت امریکا از 6/21 درصد به 7/10 درصد کاهش یافت.

مزایای پس از تحصیل، معیاری مهم در انتخاب یک کشور برای تحصیل

امکان اقامت پس از فارغ التحصیلی به یکی از معیارهای مهم در انتخاب یک کشور به عنوان مقصد تحصیلی تبدیل شده است. این مسئله یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش محبوبیت امریکا به شمار می رود، زیرا سیاستهای امریکا در زمینه ویزا برای فارغ التحصیلان بین المللی بسیار سختگیرانه تر است.

در مقایسه کانادا از این مسئله بسیار استقبال میکند و فارغ التحصیلان این امکان را دارند که برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (Post-Graduate Work Permit) درخواست دهند، این گواهی در واقع مجوز کار آزاد است و به دانشجویانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند اجازه کار کردن برای یک کارفرما به انتخاب خودشان را می دهد.

هزینه زندگی، زبان و فرهنگ، امنیت، فضای اجتماعی، سیاسی و شهرت سیستم آموزشی مهمترین عوامل انتخاب یک کشور برای تحصیل به شمار می روند. این عوامل نقش بسزایی در تعیین محبوبیت کشورها به عنوان مقاصد تحصیلی دارند.

مزایای پس از فارغ التحصیلی طی دو سال اخیر در بین دانشجویان از اهمیت رو به رشدی برخوردار بوده است. به طوری که در ژانویه 2018 در رتبه نهم اهمیت قرار داشت و امروز به رتبه سوم ارتقا یافته است.

چگونه میتوان در کانادا تحصیل کرد؟

علیرغم تداوم پاندمی COVID-19، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) همچنان به پردازش درخواستهای تحصیل در کانادا (study permit) ادامه داده است.

برای تحصیل در کانادا (study in Canada) شما باید ابتدا برنامه تحصیلی (academic program) و موسسه مورد علاقه خود را انتخاب کنید. سپس باید درخواست خود را برای یک موسسه آموزشی واجد شرایط تعیین شده یا DLI ارسال کنید (designated learning institution).

به محض دریافت نامه پذیرش (letter of acceptance) میتوانید فرایند تقاضا را برای دریافت مجوز تحصیل را شروع کنید. این سند برای تحصیل قانونی در کانادا الزامی است.

به خدمات اخذ ویزای تحصیلی نیاز دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید