مهاجرت به کانادا: تغییرات مهم در NOC 2022

مهاجرت به کانادا تغییرات مهم در NOC 2022

اداره مهاجرت کانادا (IRCC) و اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) از پاییز 2022 تغییراتی را در مقررات خود اعمال خواهند کرد.

کانادا به تازگی طبقه ‌بندی NOC 2021 را معرفی کرده است و اصلاحات این طبقه ‌بندی بر سیستم مهاجرت 2022 اِعمال خواهد شد.

طبقه‌ بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) نقش مهمی در سیستم مهاجرت کانادا ایفا می ‌کنند. داوطلبان نیروی کار متخصص و کارمندان موقت خارجی باید مدارک اثبات سابقه کاری خود را ارائه دهند تا شرایط NOC برنامه مهاجرتی که برای آن تقاضا داده ‌اند را داشته باشند. به عنوان مثال، اکسپرس انتری، مسیر اصلی ورود به کانادا به عنوان یک نیروی کار متخصص به شمار می رود. بنابراین داوطلبان باید نشان دهند که سابقه کاری ایشان در سطح تخصص 0، A یا B تعیین شده در NOC قرار می گیرد، این مسئله یکی از موارد تعیین صلاحیت برنامه اکسپرس انتری است.

NOC که مرجع ملی طبقه بندی مشاغل کانادا است، فعالیت های استخدامی در کانادا را طبقه بندی کرده است و در این راستا به تشخیص و درک ساختار بازار کار کانادا، اجرای برنامه های دولت، افزایش پیشرفت در مهارت ها و اجرای تحقیقات کمک می کند. به علاوه به کانادا در مدیریت برنامه های مهاجرت و نیروی کار خارجی کمک می کند.

دولت فدرال هر 10 سال طبقه بندی NOC را به طور دقیق بازبینی می کند. در نهایت NOC را به روز رسانی می کند و سطح توسعه اقتصاد و بازار کار کانادا را مشخص می کند. اداره آمار کانادا و اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا در سپتامبر 2021 طبقه‌ بندی NOC 2021 را معرفی کردند.

در حال حاضر اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا و استان ها و اراضی کانادا از NOC 2016  برای اجرای برنامه های مهارت و نیروی کار متخصص خارجی استفاده می کنند. لازم به ذکر است که ادارات مربوطه اعلام کردند طبقه بندی NOC 2021 تا پاییز 2022 اجرا نخواهد شد. دولت فدرال قصد دارد زمان کافی در اختیار متقاضیان مهاجرت قرار دهد تا نحوه اجرای NOC 2021 را کاملاً درک کنند.

تغییرات مهم در NOC 2021

طبقه بندی کنونی NOC شامل چهار گروه یا سطح مهارت و تخصص با یک سیستم جدید شامل 6 گروه جایگزین خواهد شد که سطح تحصیلات (Training)، آموزش و مهارت (Education)، سوابق کاری (Experience) و مسئولیت ها و وظایف کاری (Responsibilities) مورد نیاز هر شغل را شرح می‌دهند و به طور مختصر TEER خوانده می شوند.

چهار گروه یا سطح مهارت و تخصص NOC

 • NOC A: مشاغلی که اغلب نیاز به مدرک دانشگاهی دارند.
 • NOC B: مشاغلی که نیاز به مهارت و تخصص عملی با حداقل نیاز به یک مدرک کالج دارند.
 • NOC C: مشاغلی که نیاز به مهارت های متوسط یا دوره‌ های آموزشی مختص هر حرفه دارند. 
 • NOC D: مشاغلی که در گروه کارگری قرار دارند و نیاز به آموزش در حین کار دارند.

در NOC 2021، مشاغل با استفاده از یک چارچوب سلسله مراتبی 5 سطحی طبقه بندی خواهند شد. در نتیجه مشاغل از این پس با استفاده از یک عدد 5 رقمی به جای عدد چهار رقمی کدگذاری خواهند شد.

NOC 2021 جایگزین گروه های قدیمی (NOC A, B, C, D) می شوند، در این طبقه بندی، اعداد 0، 1، 2، 3، 4 و 5 به انتهای TEER اضافه می شوند.

 • TEER 0: مشاغل مدیریت
 • TEER 1: مدرک دانشگاهی (کارشناسی، ارشد یا دکترا) یا (در صورت لزوم) در گروه شغلی مربوطه دارای 2 سال سابقه کاری باشد.
 • TEER 2: گواهی پایان دوره آموزش عالی 2 تا 3 ساله در یک کالج منطقه ای، آموزشگاه فنی، یا مراکز پیش دانشگاهی یا آموزش فنی و حرفه ای استان کبک (CEGEP)، یا گواهی پایان دوره کارآموزی 2 تا 5 ساله، یا مشاغل دارای مسئولیت های سرپرستی یا امنیتی (مأمورین پلیس و آتش نشانی)؛ یا (در صورت لزوم) در گروه شغلی مربوطه دارای 3 سال سابقه کاری باشد.
 • TEER 3: گواهی پایان دوره آموزش عالی 2 ساله در یک کالج منطقه ای، آموزشگاه فنی، یا مراکز پیش دانشگاهی یا آموزش فنی و حرفه ای استان کبک (CEGEP)، یا دوره کارآموزی کمتر از 2 سال، یا بیش از 6 ماه آموزش در حین کار، دوره های آموزشی یا سابقه کار با دیپلم دبیرستان؛ یا (در صورت لزوم) در گروه شغلی مربوطه دارای 4 سال سابقه کاری باشد.
 • TEER 4: فارغ التحصیل دبیرستان، چندین هفته آموزش در حین کار در کنار دیپلم دبیرستان؛ یا (در صورت لزوم) در گروه شغلی مربوطه دارای 5 سال سابقه کاری باشد.
 • TEER 5: نیاز به حضور رسمی در مدرسه ندارد و متقاضی فقط باید مدارک نشان دهنده سابقه کاری خویش را ارائه دهد.

تأثیر طبقه بندی جدید بر مهاجران و نیروی کار بین الملل

NOC 2021 حداقل تأثیر را بر متقاضیان مهاجرت و نیروی کار خارجی دارد و در برخی موارد نیز هیچ گونه تأثیری ندارد. در حقیقت با وجود تغییرات در طبقه بندی NOC، سابقه کاری افراد همچنان با شرایط صلاحیت برنامه مهاجرت نیروی کار متخصص مطابقت دارد. البته اِعمال اصلاحات ممکن است به نفع برخی داوطلبان و به ضرر برخی دیگر شود. به عنوان مثال برخی از داوطلبان که سابقه کاری آنها اصلاح شده است، ممکن است اکنون واجد شرایط مهاجرت برنامه های بیشتری باشند. در مقابل، برخی از داوطلبان ممکن است پس از اصلاح سابقه کاری دیگر واجد شرایط مهاجرت این نوع برنامه ها نباشند.

در حال حاضر هنوز تأثیر دقیق این تغییرات بر پرونده متقاضیان مشخص نیست. بهتر است منتظر اطلاعات بیشتر از سوی ادارات IRCC و ESDC ماند.

به گفته اداره آمار کانادا، سیستم TEER به دو دلیل جایگزین مدل قبلی می شود:

 1. سیستم TEER به دنبال شفاف ساختن سطح تحصیلات و سابقه کار مورد نیاز برای هر شغل به صورت اختصاصی است
 2. مدل قبلی در طبقه بندی سطح تخصص و مهارت، اشتباهات بسیاری داشته است و مشاغل با سطح مهارت بالا و پایین از یکدیگر به خوبی متمایز نشده اند. در سیستم TEER، مهارت های مورد نیاز هر شغل با دقت و شفافیت بیشتری مشخص شده است.

به خدمات ویزای کار کانادا نیاز داری؟

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.