آزمون تافل برای مهاجرت

آزمون تافل

آزمون تافل چیست

آزمون تافل آزمونی تقریباً چهار ساعته جهت ارزیابی مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی است که مخصوص دانشجویان غیر انگلیسی زبان می‌باشد.

شرط لازم (و البته نه کافی) قبولی دانشجویان در دانشگاه های انگلیسی زبان، داشتن حداقل نمره آزمون تافل (و یا آزمون جایگزین آن، آیلتس)، که توسط دانشگاه مقصد مشخص می‌شود، می‌باشد؛ لذا، شرکت در این آزمون برای دانشجویانی که قصدشان اپلای برای دانشگاه های انگلیسی زبان است، الزامی است.

امتحان تافل دو نوع کاغذی و اینترنتی دارد که تقریباً تمامی دانشجویان امروزه در نوع اینترنتی آن شرکت می‌کنند. تایمر در این آزمون همواره و در هر بخش وجود دارد که شخص موردنظر باید زمان خود را با آن مدیریت کند چرا که زمان در این آزمون فاکتور خیلی مهمی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: آزمون تافل برای کانادا

کتاب راهنمای آزمون تافل
کتاب راهنمای آزمون تافل

بخش های آزمون تافل برای مهاجرت

همانطور که پیش از این گفتیم، این آزمون (به ترتیب) چهار مهارت خواندن، شنیدن، حرف زدن و نوشتن به زبان انگلیسی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد:

مهارتتعداد سوالاتزمان (دقیقه)
ریدینگ56 – 3680 – 60
لیسنینگ51 – 3490 – 60
استراحت10
اسپیکینگ6 تسک20
رایتینگ2 تسک50

جزئیات هر بخش، به ترتیب در زیر آورده شده است.

ریدینگ

اولین بخش آزمون، بخش ریدینگ است که در آن به طور تصادفی، سه یا چهار متن آورده می‌شود که هریک به طور میانگین شامل 12 سوال تستی خواهند بود. پس می‌توان گفت که به طور معمول، زمان اختصاص داده شده به هر متن باید 20 دقیقه باشد.

این بخش نمره منفی نداشته؛ لذا، هیچگاه کسی سوالی از این قسمت را بی پاسخ نمی‌گذارد! متن های آورده شده عموماً دارای موضوعات علمی (انقراض دایناسورها، نحوه زندگی گونه‌ای خاص از پرندگان، ویژگی های نوعی از گیاهان و…) تاریخی (چگونگی ماندگار شدن بعضی از نقاشی های درون غارها، چگونگی پیدایش برخی از خط های منسوخ شده)، هنری (ویژگی سبک خاصی از موسیقی، ویژگی نقاشی های معروف در دوران رنسانس و …) و یا موضوعاتی از این قبیل می‌باشند.

در این بخش، هر یک از سوالات به صورت جدا جدا ظاهر می‌شوند که در سمت راست سوالات، پاراگرافی از متن که سوال از آنجا طرح شده است نمایش داده می‌شود. این کار باعث راحتی پاسخ دادن شخص به سوالات می‌شود.

در بخش ریدینگ، می‌توان سوالی را جواب نداد و به سوال بعدی رفت. همچنین، گزینه‌ای وجود دارد که با زدن آن، سوالات پاسخ داده نشده مشخص خواهند شد و این سبب می‌شود که به راحتی بتوان به آن سوالات رجوع کرد. نوع سوالاتی که در بخش ریدینگ مطرح می‌شوند را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

 • معنی لغات: در این نوع سوالات کلمه ای از متن انتخاب می‌شود که شما باید مترادف آن کلمه را از بین گزینه ها انتخاب کنید. به عنوان مثال:

:Q: The word promptly in the passage is closest in meaning to

A.   purportedly
B.   secretly
C.   forcefully
D.   hastily

 • جزئیات: در این بخش از شما خواسته می‌شود که داده ای که مستقیماً در متن به آن اشاره شده است را بین گزینه ها پیدا کنید. به عنوان مثال، عنوان این دسته از سوالات به صورت زیر می‌تواند باشد:

?………According to paragraph 2, why did DETAIL do
?……….According to the first paragraph, how did DETAIL do

 • منظور (قصد): در این نوع سوالات، که سوالات تحلیلی محسوب می‌شوند، پرسیده می‌شود که هدف نویسنده متن از عنوان کردن موضوعی خاص چه بوده است. این نوع سوالات می‌توانند به صورت زیر طرح شوند:

?Q: Why does the author mention European dance music in paragraph 2 

 • اطلاعات منفی: این نوع سوالات که معمولاً سوالات راحتی به حساب می‌آیند به دنبال گزینه‌ای هستند که در متن ذکر نشده است و یا طبق اطلاعات متن، برعکس آن اتفاق افتاده است. به طور معمول، در صورت این سوالات Except و یا Not وجود دارد. برای مثال:

Q: According to paragraph 3, all of the following were results of the wide disappearance of American Chestnut trees EXCEPT

 • خلاصه سازی عبارات: در این نوع سوالات، قسمتی از متن (یک یا چند جمله) هایلایت می‌شود و از شما خواسته می‌شود تا یکی از گزینه ها را که در واقع خلاصه همان عبارت است (البته بدون حذف اطلاعاتی از عبارت اصلی) انتخاب کنید. حل کردن این نوع سوالات با رد گزینه ساده تر خواهد بود. به عنوان مثال:

Q: Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential information

 • ارجاع: در این نوع سوالات معمولاً ضمیری مشخص می‌شود و پرسیده می‌شود که ضمیر مورد نظر به کدام کلمه بر‌می‌گردد. این نوع سوالات معمولاً مانند زیر نمایش داده می‌شوند:

:Q: The word it in the passage refers to

A.   night
B.   sun
C.   passage
D.   data

 • استنتاج: این نوع سوالات که در دسته سوالات تحلیلی طبقه بندی می‌شوند از داوطلب می‌خواهند که قسمتی از متن را خوانده و بیان کنند که چه نکته‌ای از آن برداشت می‌شود. لذا، پاسخ این سوالات صراحتاً در متن ارائه نشده و شخص مجبور است با برداشت خود به دنبال گزینه صحیح بگردد. نحوه پرسش اینگونه سوالات معمولاً به صورت زیر است:

?Q: What can be inferred from paragraph 1

 • جای خالی را پر کن!: در این دسته از سوالات، جمله‌ای جدید معرفی می‌شود و در پاراگرافی در متن، چهار مکان مشخص می‌شود. فرد باید بتواند تشخیص دهد که جمله ارائه شده در کدام یک از جاهای مشخص شده معنی کامل و درست می‌دهد. مانند زیر:

Part of a passage: Their demise also resulted in the extinction of a half-dozen species of forest insects and the severe crippling of other animal populations such as the wild turkey: these all relied on the American Chestnut as a source of habitat and food. ——- Affected wildlife attempted to adapt to their disrupted environment by looking to other species of trees, such as the Acorn, and seed- bearing plants for food. ——- This placed great ecological pressure on those species, as none could equal the American Chestnut in its ability to provide a consistently abundant crop of nuts. ——- The problems the American Chestnut blight engendered thus show the ripple effects that can occur within any ecosystem when new elements are introduced in an unsound manner

Q: Look at the four squares —— that indicate where the following sentence could be added to the passage

The Sentence: In fact, is it widely believed that the scope of its devastation far eclipses even that of the fungal disease, also accidentally introduced, that ravaged Dutch Elm trees across Europe and North America, from 1910 to 1928.

Where would it best fit

 • خلاصه سازی کل متن: این سوال که در واقع همواره آخرین سوال هر متن محسوب می‌شود و نوع‌های مختلف دارد، درباره کلیات ارائه شده در متن عباراتی ارائه می‌دهد که فرد باید از میان آن‌ها که معمولاً شش گزاره هستند، سه عبارت را به عنوان گزاره‌هایی که کل متن را خلاصه می‌کنند انتخاب کند. از دیگر مدل‌های این سوال، اینگونه است که مثلاً کل متن قابل تقسیم به دو موضوع مختلف است. سپس، در این سوال ویژگی‌های زیادی بیان می‌شود. داوطلب باید هر یک را به موضوع مربوط به خود وصل کند تا ارتباطات درست را اینگونه مشخص کند. ارزش این سوال، بیشتر از یک است (برخلاف سوالات دیگر).

سوال زیر را در نظر بگیرید:

Directions: Select the appropriate phrases from the answer choices and match them to the Radiocarbon Dating and Faunal Analysis to which they relate. Some of the answer choices will NOT be used. This question is worth 4 points.

Drag your answer choices to the spaces where they belong. To remove an answer choice, drag it back. To review the passage, click VIEW TEXT

Faunal Analysis in Cuba and CaliforniaRadiocarbon dating in Two Creeks Fossil Forest
———-———

a. tar and benzene are used in the analytical process

b. this analytical method has determined when the Pleistocene epoch ended

c. initial estimates were made by comparing with similar occurrences in Scandinavia

d. over 70 tests were done on fossil samples

e. radiocarbon dating tracked the fossils to 13,370 years before present

f. successful radiocarbon dating of the forest samples proves the end of glaciations in North America.

لیسنینگ

این بخش از آزمون شامل دو یا سه بخش است (زمان پاسخگویی به سوالات هر بخش 10 دقیقه می‌باشد) که هر یک از بخش ها به صورت زیر می‌باشند:

مشخصات هر بخش در قسمت لیسینینگ

تعداد در هر بخشزمان تقریبی (دقیقه)تعداد سوالاتنوع صحبت
27- 46ارائه درس توسط استاد
14 – 25مکالمه دو نفره

در این بخش، برخلاف قسمت اول امتحان، نمی‌توان به سوالی بازگشت و تمامی سوالات باید پاسخ داده شوند. در قسمت ارائه درس، مفهوم مورد بررسی علمی، تاریخی و … (در واقع می‌تواند مانند هر یک از موضوعات ریدینگ باشند، و در بعضی موارد حتی دیده شده است که موضوعی که در ریدینگ آمده است، با تغییر اندکی در لیسینینگ هم آمده است) می‌باشد.

در قسمت مکالمه دو نفره، معمولاً بحث بین یکی از دانشجویان با مسئولی از دانشگاه، استاد وی، دوست هم دانشگاهیش و… حول مسائل درسی، دانشگاهی، سرویس رسانی در امور دانشگاهی و غیره می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که معمولاً لهجه افراد در این بخش آمریکایی بوده و گاهی دیده می‌شود که در یکی از قسمت‌ها لهجه بریتیش به کار می‌رود؛ پس، باید در هنگام تمرین این بخش به لهجه بریتیش هم تسلط خوبی داشت.

اسپیکینگ

پس از دو بخش اول، و البته بعد از استراحت 10 دقیقه ای وسط آزمون، مهارت مکالمه فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بخش از شش سوال تشکیل شده است.

نحوه سوالات در بخش اسپیکینگ

نوع سوالنوع پاسخزمان آماده سازیزمان پاسخ
سوالی با موضوع آزاد پرسیده می‌شوددو دلیل باید برای جواب خود ارائه کرد15 ثانیه45 ثانیه
سوالی با موضوع آزاد پرسیده می‌شود ولی اینبار باید از بین دو گزینه، جواب را انتخاب کردباید یک گزینه را با حداقل دو دلیل انتخاب کرد15 ثانیه45 ثانیه
تغییری حول مسائل دانشگاهی رخ داده است (به صورت متن نمایش داده می‌شود) و دو دانشجو در این باره بحث می‌کنند (به صورت فایل صوتی)معمولاً خواسته می‌شود که اطلاعات ارائه شده در سوال خلاصه شود و نظر یکی از افراد در حال بحث نیز بیان شود30 ثانیه60 ثانیه
یک موضوع علمی ارائه می‌شود (به صورت متن) و سپس ارائه ای دو یا سه دقیقه ای از آن ارائه می‌شودخلاصه سازی ارائه علمی30 ثانیه60 ثانیه
شخصی برایش در دانشگاه مشکلی پیش می‌آید و یکی از دوستانش چند راه حل ارائه می‌کندخلاصه سازی مشکل پیش آمده و انتخاب یکی از راه حل ها به عنوان راه حل بهتر با ارائه دلیل20 ثانیه60 ثانیه
ارائه علمی از یک مبحث (به صورت فایل صوتی) پخش می‌شودخلاصه سازی ارائه علمی20 ثانیه60 ثانیه

در این بخش نکته حائز اهمیت زمان است که متقاضی باید تلاش کند در زمان مشخص شده، پاسخ خود را آماده کند و در زمان تعیین شده صحبت خود را کامل کند. در این بخش از آزمون، برخلاف آزمون آیلتس، فردی برای صحبت با آن در محل آزمون نیست، بلکه تمامی سوالات این بخش با استفاده از هدست داده شده در امتحان، در کامپیوتر ذخیره می‌شوند. این قضیه به خودی خود مقداری از استرس شخص را کاهش می‌دهد!

رایتینگ

در بخش پایانی آزمون، دو سوال مطرح می‌شوند که مهارت نوشتار به زبان انگلیسی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این بخش، به شرح زیر است:

نحوه سوالات در بخش رایتینگ

نوع سوالپاسخزمان پاسخ (دقیقه)حداقل کلمات
خواندن متنی که موضوعی را با ارائه سه دلیل رد (قبول) می‌کند و پس از آن شنیدن ارائه‌ علمی که همان موضوع را با ارائه سه دلیل قبول (رد) می‌کندمقایسه دلایل ارائه شده توسط نویسنده متن و استاد ارائه دهنده20220
ارائه دو (یا تعداد بیشتری) موضوع خاص که تقریباً در تقابل همدیگر هستندانتخاب یکی از موضوعات ارائه شده و ارائه حداقل دو دلیل برای انتخاب30300

در این بخش، باید پاسخ مربوط به سوالات تایپ شود، لذا داشتن سرعت تایپ نسبتاً بالا می‌تواند در این قضیه یاری گر باشد! صفحه ای که در آن می‌توان تایپ کرد قابلیت کپی، پیست، و نمایش تعداد کلمات تایپ شده را دارد.

ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که صفحه تایپ در این بخش، قابلیت تصحیح غلط املایی را طبیعتاً ندارد (!) و حتی اگر کلمه ای را اشتباه نوشته باشید، زیر آن خط نمی‌کشد.

مراحل ثبت نام آزمون تافل برای مهاجرت

در این قسمت سعی شده است که گام های ثبت نام آزمون به طور کامل شرح داده شود. این مراحل، به ترتیب زیر خواهد بود:

ساخت اکانت در سایت ETS.org/TOEFL

ثبت نام در سایت ETS
 • در این مرحله باید دقت کنید که اطلاعات خود را به طور کامل و صحیح (و منطبق بر پاسپورت) وارد کنید. رعایت این نکته ضروری است.
 • در صورتیکه پاسپورت ندارید، به گونه ای نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید که در آینده می‌خواهید در پاسپورت خود وارد کنید. همچنین، پیشوند (سید، سیده و…) و پسوند نام خود را نیز حتماً وارد کنید.
 • در مراحل بعدی ثبت نام نیز، یوزر و پسورد خود را می‌سازید و ثبت نام تمام می‌شود.

پیدا کردن زمان و مکان مناسب برای آزمون تافل

پس از ثبت نام در سایت، به قسمت Register / Find Test Centers, Dates بروید:

پیدا کردن سنتر برای آزمون

در صفحه باز شده نام شهر مورد نظر جهت ثبت نام و بازه تقریبی خود را مشخص کنید:

وارد کردن مکان آزمون و تاریخ تقریبی

در مرحله بعد تاریخ‌های باز برای آزمون در بازه مورد نظر مشخص می‌شود که به ترتیب زیر است:

تاریخ های باز برای آزمون
 • با انتخاب تاریخ موردنظر، گزینه Register ظاهر می‌شود.
 • در صفحه بعدی، پس از تأیید قوانین سایت، اطلاعات پاسپورت یا گواهینامه و یا کارت ملی را وارد کنید.
 • بعد از بازبینی اطلاعات ارائه کرده، وارد صفحه پرداخت خواهید شد.

پرداخت هزینه آزمون تافل برای مهاجرت

هزینه هر آزمون تافل، 170 دلار آمریکا است. برای پرداخت این مبلغ روش های زیادی وجود دارد که چندی از آن ها به ترتیب زیر می‌باشند:

 • از طریق شریف ویزا، تهران پیمنت یا سایت های مشابه: با وارد شدن به آدرس سایت مشخصات خود را وارد می‌کنید و آن ها به صورت خودکار پرداخت را انجام می‌دهند. (در هر یک از این سایت‌ ها به طور جداگانه فایل راهنمای چگونگی پرداخت برایشان ارائه شده است که با مراجعه به آن می‌توانید مبلغ را واریز و ثبت نام کنید). در فایل های ضمیمه، راهنمای خرید از سایت شریف ویزا پیوست شده است. همچنین، بدیهی است که هر یک از سایت های موردنظر کارمزدی متناسب با سیاست های خود روی قیمت دلار در بازار اضافه تر در نظر می‌گیرند.
 • از طریق آشنا های خارج از کشور: نسبت به روش بالا ارزان تر ولی احتمالاً چون باید با آمریکا ارتباط برقرار کنید کمی زمان گیر تر است.
 • از طریق خرید Voucher: آموزشگاه هایی مانند علامه سخن، امیربهادر، خاتم و … خدماتی ارائه می‌دهند که شما یک کد مخصوص برای ثبت نام در آزمون های تافل در ازای مبلغی پول دریافت می‌کنید. این روش برای کسانی خوب است که اول مطمئن هستند امتحان می‌دهند، دوم زمان مشخصی برای دادن امتحان ندارند چون ووچر ها یک سال اعتبار دارند و سوم می‌خواهند جلوی ضرر احتمالی ناشی از افزایش قیمت دلار را بگیرند.

نکته مهم! تمام روش های بالا را باید در نظر داشته باشید و بهترین را متناسب با شرایط خود انتخاب کنید.

نمی دانید از کجا شروع کنید؟

مشاورین ما برای راهنمایی شما آماده هستند. همین حالا تماس بگیرید!

فرمت لانگ در لیسنینگ یا ریدینگ تافل

دلیل اینکه تعداد سوالات بخش‌های ریدینگ و لیسینینگ متغیر اعلام شده این است که ETS به صورت کاملاً رندوم بخش ریدینگ یا لیسینینگ آزمون هر فرد را به اصطلاح لانگ فرمت می‌کند. این بدین معنی است که اگر ریدینگ لانگ شود، به جای سه متن، چهار متن ارائه می‌شود (و طبیعتاً 20 دقیقه به زمان پاسخگویی آن اضافه می‌شود) و اگر لیسینینگ لانگ شود، به جای دو بخش، سه بخش ارائه می‌شود (در این حالت هم زمان مورد نظر برای پاسخگویی بخش سوم اضافه می‌شود).

نکته جالب این است که بخشی که لانگ فرمت شده است، یکی از متن ها (برای ریدینگ) و یا یکی از بخش ها (برای لیسینینگ) ترتیب اثر داده نمی‌شود. توجیه این کار هم برای سازمان ETS این چنین است که سوال هایی که قرار است در آینده در امتحان خود وارد کند را یک بار به صورت آزمایشی وارد آزمون می‌کند (ولی بدون تأثیر دادن نمره آن) تا بازخورد داوطلبان را دریافت کند و ببیند که آیا سوال های جدید، استاندارد های لازم را دارا است یا خیر.

نکته قابل توجه این است که پیدا کردن اینکه کدام متن (یا بخش) در نمره فرد محاسبه نمی‌شود کاملاً غیر ممکن است چرا که فرآیندی رندوم است؛ لذا، از پیدا کردن هرگونه ترفند، حقه، الگوریتم، اثبات و… جلوگیری کنید! تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که تمامی بخش ها و متن ها را طوری جواب دهید گویی که همگی آن ها ترتیب اثر داده خواهند شد.

منابع آزمون تافل برای مهاجرت

منابعی که در ادامه مطرح می‌شوند برای آمادگی هر چه بیشتر دانشجویان است. تعداد منابع موجود برای آزمون تافل (و دیگر آزمون های مشابه) بسیار زیاد بوده و طبیعتاً یک شخص نمی‌تواند همه آن‌ها را با هم بخواند؛ لذا، بحث تصمیم‌گیری و انتخاب از بین گزینه‌های موجود است.

ما در اینجا سعی کرده‌ایم منابعی را در دسترس قرار دهیم که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند (بیشتر این منابع هم به صورت لینک در کانال‌های تلگرامی می‌باشند). طبیعی است که خواندن این منابع لزوماً منجر به نتیجه بهتر نمی‌شود و هم چنین منابع معتبر دیگری نیز ممکن است خارج از این لیست باشد.

اکثر این کتاب ها و منابع در اپلیکیشن ممرایز در دسترس است. اپلیکیشن ممرایز که سایت آن هم موجود است بدین صورت است که کورس های بسیار زیادی برای یادگیری زبان‌های مختلف (از جمله انگلیسی) را دارا می‌باشد و شما می‌توانید هر کورسی را که به آن علاقه‌مندید در صفحه شخصی خود ذخیره کنید و آن را مطالعه کنید. روش مطالعه هم اینگونه است که هر روز تعداد مشخصی لغت را با ارائه مثال و معنی انگلیسی یا فارسی آن واژه (که بستگی به چگونگی تعریف شدن کورس موردنظر در این سایت دارد) فرا می‌گیرید.

منابع لغت آزمون تافل برای مهاجرت

نکته: دقت کنید که از بین کورس های ممرایز بالا (مورد 2 تا 4)، ورژن‌های مختلفی وجود دارد. می‌توانید ورژن‌های مختلف را با سرچ در سایت ممرایز پیدا کرده، مقایسه کرده، و منطبق‌ترین را براساس سلایق خود انتخاب کنید.

منابع گرامر تافل برای مهاجرت

منابع بخش ریدینگ آزمون تافل برای مهاجرت

منابع بخش لیسنینگ آزمون تافل برای مهاجرت

منابع بخش اسپیکینگ آزمون تافل برای مهاجرت

منابع بخش رایتینگ آزمون تافل برای مهاجرت

منابع آزمون کامل تافل برای مهاجرت

نکته: برای مطالعه بیشتر هر بخش، می‌توان کتاب‌های انتشارات مختلف را تهیه کرد، کتاب‌هایی که برای تمامی بخش‌های آزمون طراحی شده و عموماً شامل نرم‌افزارهایی که دارای چند آزمون آزمایشی هستند، می‌باشند. انتشاراتی نظیر آکسفورد، تامسون، کمبریج و … .

TPO چیست

تی پی او در واقع نمونه آزمون‌های واقعی تافلی است که توسط عده‌ای بزرگوار هک شده است و در دسترس تمامی داوطلبان قرار گرفته است؛ در نتیجه، می‌توان گفت که بهترین منبع برای آزمایش و ارزیابی خود آزمون‌های TPO است.

این مجموعه شامل 54 آزمون می‌باشد که معمولاً به دانشجویان پیشنهاد می‌شود که از آزمون 20 شروع کنند (آزمون های قبل از آن به دلیل قدیمی بودن ممکن است خیلی منبع خوبی برای آزمون‌های امروزی تافل نباشند ولی در صورت داشتن وقت کافی، خواندن آن‌ها نیز پیشنهاد می‌شود).

آزمون‌های 21 تا 54 ضروری بوده و لازم است که هر شخصی که می‌خواهد در آزمون نمره نسبتاً خوبی بگیرد، این آزمون‌ها را خوانده و تحلیل کند. این مجموعه در قالب یک نرم‌افزار تهیه شده است و استفاده از آن آسان است.

از آنجا که زبان این نرم افزار چینی است، برای برخی استفاده از آن ممکن است خیلی راحت و آسان نباشد! در همین راستا، یک سایت ایرانی آزمون‌های 1 تا 54 را به صورت آنلاین در آدرس زبان اگزم قرار داده است. استفاده از این سایت بسیار ساده بوده و برای افرادی که می‌توانند آنلاین آزمون دهند مفید است. از طرفی، ورژن اصلی این نرم افزار را که شامل آزمون های 1 تا 53 می‌باشد می‌توانید از سایت تافل3 دانلود کنید. توجه داشته باشید که حتماً فایل راهنمای ارائه شده از این سایت را نیز دانلود و مطالعه کنید چرا که زبان کل نرم افزار چینی است و عملاً چیزی را متوجه نخواهید شد!

آزمون های آزمایشی تافل برای مهاجرت

آزمون های آزمایشی تافل در مراکز مختلفی مانند تافل3، زبان نگار، امیر بهادر و… برگزار می‌گردد. اطلاعات جامع تر راجع به این آزمون ها را می‌توان با سرچ در گوگل به راحتی یافت.

شرکت در این آزمون ها الزامی نبوده، ولی به عنوان آزمونی جهت کاهش استرس آزمون اصلی می‌تواند مفید باشد. همچنین، همانطور که پیش از این اشاره شد، نرم افزار هایی نظیر کمبریج، آکسفورد و … نیز در راستای طرح سوالات آزمایشی تافل کوشیده‌اند.

در هر یک از این نرم افزارها چندین آزمون کامل شبیه‌سازی شده‌اند که می‌توانند کارآمد واقع شوند هرچند که آزمون‌های TPO در اولویت بیشتری نسبت به دیگر نرم‌افزارهای موجود قرار دارند چرا که سوالات واقعی آزمون می‌باشند؛ با این وجود، در صورت داشتن وقت کافی، آزمون‌های شبیه‌سازی شده ذکر شده می‌توانند مفید واقع شوند.

مراکز آزمون تافل

برخی از نکاتی که باید برای انتخاب مرکز (یا سنتر) آزمون درنظر گرفت عبارتند از: نحوه برخورد عوامل سنتر، راحتی صندلی، هدست و کیبورد کامپیوتر ها، داشتن فاصله مناسب هر میز با میز مجاور خود، وضعیت دمایی اتاق امتحان، متناسب بودن تعداد افرادی که در اتاق امتحان می‌دهند با سایز اتاق، نزدیک بودن سرویس بهداشتی به اتاق امتحان و فاکتور هایی از این قبیل.

بالاخره امتحانی تقریباً چهار ساعته (چیزی مانند کنکور کارشناسی!) نیازمند دارا بودن یک سری شرایط راحت می‌باشند. به عنوان مثال، اگر جمعیت اتاق خیلی زیاد باشد، در هنگام اسپیکینگ، همهمه عجیبی در اتاق ایجاد خواهد شد که طبیعتاً باب میل خیلی از افراد نخواهد بود!

جهت مطلع شدن از ویژگی های هر کدام از سنتر ها، می‌توان از تجربیات افرادی که اخیراً (چرا که ممکن است مشکلی که دو سال پیش در سنتر وجود داشت بعد از مدت کوتاهی برطرف شده باشد!) در آن مرکز امتحان داده اند استفاده کرد. لذا، تحقیق در این راستا که کدام مرکز آزمون (با توجه به مدت زمانی که مهلت دارید) برای شما بهتر است، از نکاتی می‌باشد که باید به آن توجه کنید.

ارسال رایگان نمرات آزمون تافل برای دانشگاه ها

یکی از لازمه های اپلای برای دانشگاه ها، فرستادن نمره رسمی تافل برای دانشگاه مقصد است. باید به خاطر داشت که اینگونه نیست که بتوانید نمره خود رو برایشان آپلود کنید؛ لذا، برای هر دانشگاه مجبورید سفارشی به خود سایت ETS دهید تا نمره شما را به صورت رسمی برای دانشگاه مورد نظرتان بفرستد. هزینه ارسال آن هم 20 دلار آمریکا است که هزینه کمی نیست.

مدت زمانی هم که طول می‌کشد نمره از ETS به دانشگاه ارسال شود، زمانی تقریبی از 7 تا 13 روز است. سازمان ETS این قابلیت را به کسانی که امتحان تافل (و جی آر ای) می‌دهند داده است تا بتوانند نمره خود را به چهار دانشگاه به طور رایگان ارسال کنند. با توجه به قیمت دلار، این فرصت خوبی برای ماست. جهت استفاده از این قابلیت باید توجه داشت که زمان مشخص کردن دانشگاه های گیرنده نمره شما، حداکثر ساعت 22 شب قبل امتحان شماست. لذا، تا آن زمان باید برای ارسال نمرات اقدام کرده باشید.

برای ثبت سفارش، به پروفایل شخصی خود در سایت ETS مراجعه کنید و بر روی گزینه Order Score Reports کلیک کنید. در صفحه بعد تا سقف چهار دانشگاه را می‌توانید وارد کنید (یا به صورت اسم دانشگاه، یا به صورت کد مخصوص تافل).

موردی که ممکن است باعث سردرگمی شما شود این است که ممکن است از یک دانشگاه چند گزینه برای ارسال وجود داشته باشد. این حالت بدین معنی است که در دانشگاه مقصد شما دپارتمان ها جدا از هم فعالیت کرده و هر دپارتمانی کد مخصوص خود را دارد. برای مطمئن بودن از انتخاب مقصد درست، ‌می‌توانید در گوگل (و طبیعتاً در سایت دانشگاه مورد نظرتان) کد مخصوص دپارتمان خود را سرچ کنید و همان را در صفحه مورد نظر کپی کنید.

معرفی دانشگاه‌های کانادا
 • ددلاین اپلای
 • حداقل نمرات زبان مورد نیاز برای پذیرش
 • میانگین شهریه و سایر اطلاعات ضروری
معرفی کالج‌های کانادا
 • ددلاین اپلای
 • حداقل نمرات زبان مورد نیاز برای پذیرش
 • میانگین شهریه و سایر اطلاعات ضروری

نحوه برگزاری آزمون تافل برای مهاجرت

 • در همان ابتدا، به یاد داشته باشید که هنگام مراجعه به مکان آزمون کارت ملی (پاسپورت یا گواهینامه، و یا حتی شناسنامه! ضرری ندارد) خود را به همراه داشته باشید.
 • در ابتدا، پس از تطبیق دادن اطلاعات ثبت نامی شما با هویتتان، عکسی از شما گرفته می‌شود.
 • سپس، باید تعهدنامه‌ای که بیان می‌کند که هیچگونه تقلبی در این آزمون نخواهید کرد را امضا کنید، و پس از آن، متنی را به انگلیسی خوانده تا نمونه صدایتان را داشته باشند.
 • پس از انجام تمامی این مراحل و تحویل دادن هر آنچه همراهتان است (حتی خوراکی هایتان!) راهی اتاق آزمون خواهید شد.
 • در آزمون، به آب (و در بعضی از مراکز، به قند!) دسترسی دارید. همچنین، دو مداد و تعدادی چرک نویس خواهید داشت که در صورت اتمام هریک، یکی دیگر به شما داده می‌شود. لذا به همراه بردن اتود، انواع مداد طراحی، غیر طراحی، B6، B12 و … بی فایده خواهد بود!
 • شروع آزمون، همانطور که پیش تر ذکر شد، با بخش ریدینگ خواهد بود. سپس، بخش لیسینینگ و بعد از آن استراحت بین آزمون.
 • باید توجه داشت درصورتی که اگر بخشی از امتحان را زودتر از زمان معین شده تمام کنید، می‌توانید به مرحله بعد بروید و این بدین معنی است که بعضی از افراد استراحتشان زودتر خواهد بود. پس، ممکن است شما در پایان بخش لیسینینگ خود باشید و عده ای در حال بلند شدن از میزشان (و احتمالاً در حال ایجاد سر و صدای جزئی) باشند؛ لذا، باید بتوانید در این شرایط تمرکز خودتان را حفظ کنید.
 • از طرفی، افرادی که زودتر به استراحت می‌روند، زودتر بازخواهند گشت و با توجه به سیاست های سنتر، ممکن است اسپیکینگ آن ها زودتر شروع شود (در بعضی از مراکز، سیاست اینگونه است که تمامی افراد، حتی دسته ای که زودتر دو بخش اول را تمام کرده اند، باید صبر کنند تا همگی تمام کرده، و با هم اسپیکنگ را شروع کنند تا در حق کسی اجحاف نشود. این مورد را می‌توانید تحقیق کنید).
 • بخش سوم و چهارم امتحان هم به همین منوال برگزار می‌شوند.
 • نکته دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست این است که، در زمان اسپیکینگ، مکالمه بقیه دوستان و در زمان رایتینگ، صدای تایپ دیگر افراد حاضر در اتاق ممکن است باعث اختلال در تمرکز حواس شما شود (مخصوصاً آن دسته از افرادی که با سرعت بالای تایپ می‌کنند!) لذا، برای جلوگیری از همچین اتفاقی می‌توانید حرف زدن و یا تایپ سوال های رایتینگ در محیط های شلوغ را تمرین کنید.

نمره دهی و کارنامه آزمون تافل برای مهاجرت

به طور متوسط 10 روز پس از آزمون نمرات آزمون تافل، نمرات برای شما ایمیل می‌شود. نمره تافل، از 120 محاسبه می‌شود به طوریکه برای هر یک از مهارت ها، 30 نمره در نظر گرفته می‌شود که نحوه اینکه چگونه هر سوال صحیح به نمره از 30 تبدیل می‌شود در سایت های مختلف با تعابیر متفاوت آمده است که می‌توانید به آن ها مراجعه کنید (تقریباً همگی نزدیک هم هستند).

نامه نمره نهایی آزمون تافل

نمره دهی و کارنامه آزمون تافل

برای هر مهارت، در کادری جدا، عوامل کلی از دست دادن نمره شرح داده شده است که برای اطلاعات بیشتر مفید می‌باشد.

نکات اضافی و پیشنهاد درباره آزمون تافل

 • نتایج آزمون تافل تا 2 سال اعتبار دارد.
 • ریپورت های رایگان برای دانشگاه های مقصد فراموش نشود! همچنین در انتخاب دانشگاه های خود منطقی عمل کنید: دانشگاه هایی که مطمئن هستید برایشان اپلای می‌کنید را وارد کنید، نه دانشگاه های رنک 1 تا 10!
 • برای ریپورت نمرات اضافی فقط می توانید از نحوه پرداخت اول و دوم استفاده کنید.
 • اگر دیر اقدام به ثبت نام در آزمون کنید (به این حالت اصطلاحاً Late میگویند) باید مبلغ 225 دلار آمریکا را بپردازید.
 • برای لغو آزمون یا جابه جا کردن آن تا 4 روز قبل از آزمون فرصت دارید. پس از لغو آزمون، بازگشت پول (Refund) تحت شرایط زیر انجام می‌شود:
  • نهایتاً 50 درصد از هزینه آزمون به شما بازگردانده می‌شود.
  • مبنای هزینه آزمون، مبلغ ثبت نام به صورت Regular deadline است و چنانچه شما به صورت Late  ثبت نام کرده باشید، نیمی از هزینه Regular به شما بازگردانده می‌شود.
 • خیلی مهم: در زمان حضور در آزمون حتما “کارت ملی” یا “پاسپورت” برای احراز هویت داشته باشید. “شناسنامه” برای احراز هویت قابل قبول نیست.

کانال ها و منابع مفید آزمون تافل

کانال ها و گروه‌ های تلگرامی مفید

منابع آزمونApply Club Channel (Channel)
پرسیدن سوالات و رفع مشکلTOEFL Preparation – ApplyAbroad (Group)
اشتراک گذاری منابع آزمونTOEFL & GRE Sharing (Channel)
نمونه رایتینگ و تجربه آزمونAalaee TOEFL iBT (Channel)
پرسیدن سوالات و رفع مشکلAalaee TOEFL iBT (Group)

منابع مفید

بخشمنابع
لغت1212 Words (Memrise)
لغت504 Essential Words
لغت400 Must-Have Words for the TOEFL
لغت400 Zhan Vocabularies
لغتBarron’s Essential Words for the TOEFL
لغتMagoosh TOEFL Vocabulary Flashcards (Android and iOS)
گرامرMagoosh Grammer
ریدینگNoteFull Videos
ریدینگNoteFull Summary
ریدینگMagoosh Sample Reading Questions
ریدینگMagoosh Reading Videos
ریدینگZhenti Reading
لیسینینگNoteFull Videos
لیسینینگNoteFull Summary of Listening
لیسینینگMagoosh Listening Videos
لیسینینگTED
اسپیکینگNoteFull Videos
اسپیکینگ278 TOEFL iBT Speaking Topics by Aalaee
اسپیکینگLinguamarina
رایتینگNoteFull Videos
رایتینگMagoosh Videos

ببینید و بشنوید!

ویدیو گفتگو با محمدرضا ؛ مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کانادا

پادکست گفتگو با محمدرضا ؛ مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کانادا

مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کانادا

رادیو تراست

موضوع: مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کانادا

خدمات موسسه تراست برای مهاجرت

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

شرایط خود را بسنجید!

نمی دانید از کجا شروع کنید؟ مشاوران ما برای راهنمایی شما آماده هستند!

سوالات متداول

آیا آزمون تافل سخت است؟

در مقایسه با سایر آزمون ‌های استاندارد مانند SAT ،ACT، و GRE، تافل به طور کلی آسان ‌تر در نظر گرفته می ‌شود (با فرض اینکه مهارت‌ های انگلیسی قوی دارید) زیرا تمرکز آن بیشتر از آزمایش دانش شما در ریاضیات یا مهارت های نوشتن، بر آزمودن مهارت ‌های زبان انگلیسی شما است.

آیا می توان در آزمون تافل آنلاین شرکت کرد؟

آزمون TOEFL iBT ® Home Edition، بیست و چهار ساعت شبانه روز و 4 روز در هفته در دسترس است و قرار ملاقات ها 24 ساعت پس از ثبت نام در دسترس است.
برای اینکه بتوانید در خانه در آزمون تافل شرکت کنید، باید الزامات تجهیزات و محیط را داشته باشید. برای اینکه بتوانید در این آزمون آنلاین شرکت کنید باید حساب ETS داشته باشید.

نمره تافل خوب چند است؟

میانگین نمره تافل حدود 90 است و ممکن است از 85 تا 95 متغیر باشد. هر نمره ای بالاتر از 100 در آزمون تافل، نمره خوب محسوب می شود.

بهترین منابع ازمون تافل کدامند؟

تعداد منابع موجود برای آزمون تافل بسیار زیاد است. تیم تراست چند تا از بهترین و در دسترس ترین منابع معتبر برای آمادگی هر بخش از آزمون تافل را برای شما آورده است:
منابع لغت آزمون تافل:  1212 Words (Memrise)، 504 Essential Words، 400 Must-Have Words for the TOEFL، 400 Zhan Vocabularies، Barron’s Essential Words for the TOEFL،
منابع گرامر تافل: Magoosh Grammer
منابع بخش ریدینگ آزمون تافل: NoteFull Videos، NoteFull Summary، Magoosh Sample Reading Questions، Magoosh Reading Videos، Zhenti Reading
منابع بخش لیسنینگ آزمون تافل: NoteFull Videos، NoteFull Summary of Listening، Magoosh Listening Videos، TED
منابع بخش اسپیکینگ آزمون تافل: NoteFull Videos، 278 TOEFL iBT Speaking Topics by Aalaee
منابع بخش رایتینگ آزمون تافل: NoteFull Videos، Magoosh Videos
منابع آزمون کامل تافل: TPO، ETS Sample Tests، ETS TOEFL iBT Quick Prep، Magoosh Practice Test

چگونه می توان برای آزمون تافل ثبت نام کرد؟

برای ثبت نام در آزمون تافل باید مراحل زیر را طی کنید.
ساخت اکانت در سایت ETS.org/TOEFL
پیدا کردن زمان و مکان مناسب برای آزمون تافل
پرداخت هزینه آزمون تافل

آزمون تافل چند سوال دارد؟

آزمون تافل شامل چهار مهارت است که تعداد سوالات هر کدام به شرح زیر است:
ریدینگ: ۵۶-۳۶ سوال    
لیسنینگ: ۵۱-۳۴ سوال
اسپیکینگ: ۶ تسک / ۲۰ سوال
رایتینگ: ۲ تسک / ۵۰ سوال

آیلتس آسان است یا تافل؟

آیلتس و تافل هر دو آزمون های پایه سنجش مهارت زبان انگلیسی هستند. آیلتس از نظر اکثر شرکت کنندگان ساده تر از آزمون تافل است.

هزینه آزمون تافل چقدر است؟

هزینه هر آزمون تافل، 185 تا 190 دلار آمریکا است. شما می توانید برای پرداخت این مبلغ از طریق شریف ویزا، تهران پیمنت یا سایت های مشابه، از طریق آشنا های خارج از کشور و همینطور از طریق خرید Voucher اقدام کنید.

آیا امتحان تافل آزمون های آزمایشی دارد؟

آزمون های آزمایشی تافل در مراکز مختلفی مانند تافل۳، زبان نگار، امیر بهادر و… برگزار می ‌گردد. اطلاعات جامع تر راجع به این آزمون ها را می‌توان با سرچ در گوگل به راحتی یافت. همچنین، همانطور که پیش از این اشاره شد، نرم افزار هایی نظیر کمبریج، آکسفورد و … نیز در راستای طرح سوالات آزمایشی تافل کوشیده ‌اند.
در هر یک از این نرم افزارها چندین آزمون کامل شبیه‌ سازی شده ‌اند که می ‌توانند کارآمد واقع شوند هرچند که آزمون‌ های TPO در اولویت بیشتری نسبت به دیگر نرم ‌افزارهای موجود قرار دارند چرا که سوالات واقعی آزمون می‌ باشند؛ با این وجود، در صورت داشتن وقت کافی، آزمون‌ های شبیه‌ سازی شده ذکر شده می ‌توانند مفید واقع شوند.

دیدگاهتان را بنویسید