گفتگو با امیررضا ؛ تجربه تحصیل در دانشگاه ای تی اس مونترال

امیررضا عظیمی

دانشجوی ارشد مهندسی برق در دانشگاه ای تی اس مونترال

به اشتراک گذاری

سایر گفتگوها

گفتگو با

آرش عسگری

گفتگو با آرش ؛ دانشجوی دکتری دانشگاه آلبرتا

گفتگو با

سعیده بیگدلو

گفتگو با سعیده ؛ پذیرش فرصت مطالعاتی در دانشگاه واترلو کانادا

گفتگو با

آرش زرگر

گفتگو با آرش ؛ مهندسی مکانیک در کانادا

گفتگو با

شمیم

گفتگو با شمیم ؛ اپلای تحصیلی کانادا در دوران کرونا

گفتگو با

میترا افسری

گفتگو با میترا ؛ بانوی موفق و کارآفرین ایرانی در کانادا

گفتگو با

مهدی

گفتگو با مهدی ؛ تجربـه تحصیل و کار در کانادا

گفتگو با

امین

گفتگو با امین ؛ مهندسی برق در کانادا

گفتگو با

آرمان بنارویی

گفتگو با آرمان ؛ تجربیـات اپلای کارشنـاسی ارشد در کـانـادا

گفتگو با

میلاد

گفتگو با میلاد ؛ تجربیـات تحصیل در دانشگاه یورک کـانـادا

گفتگو با

ملیکه احقاقی

گفتگو با ملیکه ؛ دیتا ساینس در کانادا

گفتگو با

محمدرضا رخ فروز

گفتگو با محمدرضا ؛ ماه اول در کانادا را چطور مدیریت کنیم

گفتگو با

زهرا

گفتگو با زهرا ؛ روانشناسی در کانادا

گفتگو با

محمدرضا

گفتگو با محمدرضا ؛ تجربـه تحصیل و کار در کانادا

گفتگو با

مریم

گفتگو با مریم ؛ پذیرش تحصیلی دانشگاه کویینز

گفتگو با

مبینا مبارکی

گفتگو با مبینا ؛ تجربه تحصیل در دانشگاه یو بی سی کانادا

گفتگو با

مهدی هوشمندی

گفتگو با مهدی ؛ رشته نوروساینس در کانادا

گفتگو با

امیررضا عظیمی

گفتگو با امیررضا ؛ تجربه تحصیل در دانشگاه ای تی اس مونترال

گفتگو با

فرزاد نیکزاد

گفتگو با فرزاد ؛ تجربه تحصیل پرستاری در کانادا

گفتگو با

شادی

گفتگو با شادی ؛ تجربه تحصیل در دانشگاه مک مستر کانادا

گفتگو با

نرگس حیدری

گفتگو با نرگس ؛ تجربه تحصیل در دانشگاه واترلو کانادا

گفتگو با

حمید تالی

گفتگو با حمید ؛ مهندسی شیمی در کانادا

گفتگو با

مژده مهدی زاده

گفتگو با مژده ؛ تجربه تحصیل فارماکولوژی در کانادا

گفتگو با

علی برجیان

گفتگو با علی ؛ رشته حقوق در کانادا

گفتگو با

سولا اکبریه

گفتگو با سولا ؛ تجربه تحصیل MBA در کانادا

گفتگو با

محمدرضا زمانی

گفتگو با محمدرضا ؛ تجربه تحصیل در دانشگاه ویکتوریا

گفتگو با

حسین ایزدی

گفتگو با حسین ؛ تجربه تحصیـل مهنـدسی نفت در کانـادا

گفتگو با

علیرضا صبوخی

گفتگو با علیرضا ؛ تجربه تحصیـل در دانشگاه کنکوردیـا

گفتگو با

رضا

گفتگو با رضا ؛ تجربه تحصیل در دانشگاه کانادا وست

گفتگو با

لیلی قاضی زاده

گفتگو با لیلی ؛ مهندسی پزشکی در کانادا

گفتگو با

حمید

گفتگو با حمید ؛ تجربه کار کارگردانی انیمیشن در کانادا

گفتگو با

نیلوفر محتاط

گفتگو با نیلوفر ؛ برنامه ریزی شهری در کانادا

گفتگو با

محمود

تجربه تحصیل مهندسی مواد در دانشگاه مک گیل کانادا