تجربه تحصیل در کانادا

تجربه تحصیل در کانادا

تجربه پذیرش تحصیلی کانادا

ویدیو گفتگو با آرش ؛ دانشجوی دکتری دانشگاه آلبرتا

پادکست گفتگو با آرش ؛ دانشجوی دکتری دانشگاه آلبرتا

پذیرش تحصیلی در کانادا

رادیو تراست

موضوع: پذیرش تحصیلی کانادا

تجربیـات پذیـرش کارشنـاسی ارشد در کـانـادا

ویدیو گفت‌و‌گو با آرمان بنارویی؛ دانشجوی سال آخر ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه یـورک کانادا

پادکست گفت‌و‌گو با آرمان بنارویی؛ دانشجوی سال آخر ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه یـورک کانادا

تجربیـات اپلای کارشنـاسی ارشد در کـانـادا

رادیو تراست

موضوع: تجربیـات اپلای کارشنـاسی ارشد در کـانـادا

تجربه اپلای تحصیلی کانادا در دوران کرونا

ویدیو گفتگو با شمیم ؛ دانشجوی علوم مدیریتی دانشگاه واترلو کانادا

پادکست گفتگو با شمیم ؛ دانشجوی علوم مدیریتی دانشگاه واترلو کانادا

اپلای تحصیلی کانادا در دوران کرونا

رادیو تراست

موضوع: اپلای تحصیلی کانادا در دوران کرونا

تجربـه تحصیل و کار در کانادا

ویدیو گفت و گو با مهدی ؛ دکتـرای سیستم های انرژی از دانشگاه واتـرلو کانادا و مدیـر فنـی شرکـت Edgecom کـانـادا

پادکست گفت و گو با مهدی ؛ دکتـرای سیستم های انرژی از دانشگاه واتـرلو کانادا و مدیـر فنـی شرکـت Edgecom کـانـادا

رادیو تراست

موضوع: تجربـه تحصیل و کار در کانادا

تجربیـات تحصیل در دانشگاه یورک کـانـادا

ویدیو گفتگو با میلاد ؛ دانشجوی PHD مهندسی مکانیک دانشگاه یـورک کانادا

پادکست گفتگو با میلاد ؛ دانشجوی PHD مهندسی مکانیک دانشگاه یـورک کانادا

تجربیـات تحصیل در دانشگاه یورک کـانـادا

رادیو تراست

موضوع: تجربیـات تحصیل در دانشگاه یورک کـانـادا

تجربه تحصیل مهندسی مکانیک در کانادا

ویدیو گفتگو با آرش ؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آلبرتا

پادکست گفتگو با آرش ؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آلبرتا

مهندسی مکانیک در کانادا

رادیو تراست

موضوع: مهندسی مکانیک در کانادا

تجربه تحصیل مهنــدسی بــرق در کانــادا

ویدیو گفتـگو با امیـن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق در دانشگاه یورک کانادا

پادکست گفتـگو با امیـن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق در دانشگاه یورک کانادا

رادیو تراست

موضوع: مهندسی برق در کانادا

تجربه فرصت مطالعاتی در کانادا

ویدیو گفتگو با سعیده ؛ پذیرش فرصت مطالعاتی در دانشگاه واترلو کانادا

پادکست گفتگو با سعیده ؛ پذیرش فرصت مطالعاتی در دانشگاه واترلو کانادا

فرصت مطالعاتی در کانادا

رادیو تراست

موضوع: فرصت مطالعاتی در کانادا

شرایط و قوانین مربوط به استفاده از سایت و حریم خصوصی را مطالعه کرده ام
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات