تجربه کار در کانادا

تجربه کار در کانادا

ماه اول در کانادا را چطور مدیریت کنیم

پادکست گفتگو با محمدرضا ؛ ماه اول در کانادا را چطور مدیریت کنیم؟

گفتگو با محمدرضا ؛ ماه اول در کانادا را چطور مدیریت کنیم

رادیو تراست

موضوع: ماه اول در کانادا را چطور مدیریت کنیم؟

تجربه کارآفرینی در کانادا

پادکست گفتگو با میترا ؛ بانوی موفق و کارآفرین ایرانی در کانادا

رادیو تراست

موضوع: بانوی موفق و کارآفرین ایرانی در کانادا

تجربـه تحصیل و کار در کانادا

ویدیو گفت و گو با مهدی دکتـرای سیستم های انرژی از دانشگاه واتـرلو کانادا و مدیـر فنـی شرکـت Edgecom کـانـادا

پادکست گفت و گو با مهدی دکتـرای سیستم های انرژی از دانشگاه واتـرلو کانادا و مدیـر فنـی شرکـت Edgecom کـانـادا

رادیو تراست

موضوع: تجربـه تحصیل و کار در کانادا

پادکست گفتگو با محمدرضا ؛ تجربـه تحصیل و کار در کانادا

گفتگو با محمدرضا ؛ تجربـه تحصیل و کار در کانادا

رادیو تراست

موضوع: تجربـه تحصیل و کار در کانادا

کتاب بازار کار کانادا

شرایط خود را بسنجید!

نمی دانید از کجا شروع کنید؟ مشاوران ما برای راهنمایی شما آماده هستند!

دیدگاهتان را بنویسید