معرفی رشته مهندسی صنایع در کانادا

به اشتراک گذاری

مهندسی صنایع یکی از گرایش‌های رشته مهندسی است که بر بهینه‌سازی فرآیندهای پیچیده، سیستم‌ها یا سازمان‌های در حال توسعه و همچنین بهبود و اجرای سیستم‌های یکپارچه انسانی، سرمایه، دانش، اطلاعات، تجهیزات، انرژی و مواد متمرکز است.