معرفی رشته مدیریت مالی در کانادا

به اشتراک گذاری

کشور کانادا با اقتصادی پویا و رو به رشد فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی دارد.

یک مدیر مالی وظیفه تصمیمات تامین مالی، سرمایه‌گذاری و چگونگی سود‌ آوری برای یک شرکت را بر عهده دارد و این فرآیند باید در یک بازه زمانی مشخص صورت گیرد.

مدیریت مالی به عبارت ساده ، فرایند برنامه ریزی و سازماندهی صندوق های مالی برای رسیدن به هدف در یک سازمان است.