معرفی رشته پرستاری در کانادا

به اشتراک گذاری

پرستاری، حرفه‌ای است که مسئولیت مراقبت مداوم از بیماران، مجروحان، معلولان و افراد سالمند را بر عهده دارد.

در حال حاضر کانادا با کمبود پرستار مواجه است و تا سال ۲۰۲۲ به ۶۰ هزار پرستار نیاز دارد. اما جالب‌تر از آن، این است که نه تنها این کشور در حال حاضر نیاز شدیدی به پرستاران دارد، بلکه این نیاز تا ۱۰ سال آینده هم وجود خواهد داشت.