معرفی رشته پزشکی در کانادا

به اشتراک گذاری

پزشکی علم و روش تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری هاست.

رشته پزشکی را می توان در زمره رشته‌های پردرآمد قرار داد. محیط شغلی پزشکان بیمارستان ها، درمانگاه ها، اورژانس ها و کلیه مراکز درمانی در بخش های دولتی و خصوصی، ورزشگاه ها و … است. همچنین پزشکان می توانند در صورت داشتن توانایی مالی مطب نیز تاسیس کنند.