معرفی رشته ام بی ای در کانادا

به اشتراک گذاری

رشته‌ی ام بی ای مجموعه‌ی وسیعی از حوزه‌های کسب و کار مثل بازاریابی، حسابداری و مدیریت را پوشش می‌دهد.

این رشته برای چه کسانی مناسب است؟

کسانی که به کارآفرینی فکر می‌کنند و قصد دارند کسب و کار خودشان را راه‌اندازی کنند. ️کسانی که در سمت‌های مدیریتی یا سرپرستی اشتغال دارند یا چنین موقعیت‌هایی را در مسیر خود پیش‌بینی کرده‌اند.