فرصت سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی در کانادا

فرصت سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی در کانادا

سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی در کانادا

صنعت کشاورزی در کانادا، یکی از صنایع پُر رونق این کشور است. اگر در این صنعت تجربه فعالیت دارید یا از علاقمندان صنعت کشاورزی هستید و قصد دارید از فرصت سرمایه گذاری در کانادا در صنعت کشاورزی کانادا استفاده کنید، بهتر است قبل از هر اقدامی این متن را بخوانید. با خواندن این مقاله، می‌توانید عملکرد مالی صنعت کشاورزی در کانادا و میزان رشد آن را بررسی کنید، با انواع کسب و کارهای این صنعت در کانادا آشنا شوید و عملکرد مالی هر کدام را نیز به طور مجزا مشاهده کنید.

این گروه صنعتی به فعالیت‌هایی مثل پرورش محصولات کشاورزی و انجام فعالیت‌های حمایتی و حفاظتی مربوط، می‌پردازد.

پادکست بشنوید!

پادکست سرمایه گذاری در کانادا

رادیو تراست

موضوع: سرمایه گذاری در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشاورزی کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشاورزی کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات کشاورزی: 227،942
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 99.4 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 608 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 55.8 درصد

تولید ناخالص داخلی و سودهی در صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2018
 • GDP: 1 درصد
 • سال: 2018
 • شاخص سوددهی کار: 3.1 درصد

حقوق و دستمزد در صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2018
 • دستمزد ساعتی: 28.49 دلار کانادا

بازرگانی و تجارت در صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 31.5 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 15.4 میلیارد دلار کانادا

صنعت کشاورزی خود شامل دسته‌های مختلفی می‌شود که هر کدام عملکرد مالی، شرایط و اطلاعات آماری مربوط به خود را دارند. در ادامه، این بخش‌ها را به صورت جزئی‌تر بررسی می‌کنیم.

درباره طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) بیشتر بخوانید.

تولید محصولات کشاورزی در کانادا

این صنعت بخش‌هایی چون مزارع، باغستان‌ها، بیشه‌ها، گلخانه‌ها و محل‌های پرورش و فروش گیاهان را در بر می‌گیرد که کار اصلی‌شان پرورش محصولات، گیاهان، قلمه گیاهان، نهال، درخت و بذر آن‌هاست.

صنایع ایجاد شده در این بخش، عوامل تاثیرگذاری چون زمین مناسب، شرایط اقلیمی، نوع تجهیزات و میزان کار مورد نیاز را مد نظر قرار می‌دهند. فرآیند تولید عموماً زمانی تکمیل می‌شود که مواد خام یا محصولات پرورشی برای فروش به «در مزرعه» می‌رسند، یعنی در نقطه اولین فروش یا تعیین قیمت. اجزای این بخش صنعتی می‌توانند از روش‌های سنتی تولید محصولات استفاده کنند، محصولات تغییر یا بهبود یافته را به کار برند یا شیوه تولید ارگانیک را به کار گیرند.

کسب و کاری که حداقل پنجاه درصد از تولیدات کشاورزی آن محصولات کشاورزی باشد، در این گروه صنعتی دسته‌بندی می‌شود.

اطلاعات آماری صنعت کشاورزی کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشاورزی کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات کشاورزی: 103،473
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 99.1درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 834.8 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 36.1 درصد

تولید ناخالص داخلی در صنعت کشاورزی کانادا

 • بریتیش کلمبیا:

سال: 2018

GDP: 8.3 درصد

 • انتاریو:

سال: 2018

GDP: 7.2 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشاورزی کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 23.5 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 12.9 میلیارد دلار کانادا

صنعت کشت بذر و دانه های روغنی کانادا

این صنعت شامل بخش‌هایی می‌شود که در کار پرورش بذر و دانه‌های روغنی هستند.

اطلاعات آماری صنعت بذر و دانه های روغنی کانادا

اطلاعات آماری صنعت بذر و دانه های روغنی کانادا    

تعداد کسب و کارهای صنعت بذر و دانه های روغنی کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت بذر و دانه‌های روغنی: 62،361
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

برای اطلاع از 40 بیزینس سودآور برای مهاجران کانادایی روی لینک کلیک کنید.

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت بذر و دانه های روغنی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 862.7 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 32.4 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت بذر و دانه های روغنی کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 18.8 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 1.7 میلیارد دلار کانادا

صنعت کشت دانه سویا در کانادا

در این صنعت تمرکز اصلی بر تولید و پرورش دانه‌های سویاست.

اطلاعات آماری صنعت کشت دانه سویا کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت دانه سویا کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت دانه سویا کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت کشت دانه سویا: 6035
 • درصد شرکت‌های با سایز کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت دانه سویا کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 2.1 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 302.6 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت دانه های روغنی به جز سویا کانادا

این گروه صنعتی شامل تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان گیاهان فیبرداری می‌شود که دانه‌های روغنی از آن‌ها گرفته می‌شود. به عنوان مثال می‌توان کشت کانولا، تخم کتان، دانه خردل و دانه آفتابگردان را نام برد.

درباره رشته مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کانادا بیشتر بخوانید.

اطلاعات آماری صنعت کشت دانه های روغنی به جز سویا کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت دانه های روغنی به جز سویا کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت دانه های روغنی به جز سویا کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات کشت دانه‌های روغنی (به جز سویا): 10،101
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت ‌های کوچک و متوسط صنعت کشت دانه های روغنی به جز سویا کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 34.2 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت دانه‌ های روغنی به جز سویا کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 4.8 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 280.6 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت لوبیا و نخود خشک در کانادا

این گروه صنعتی شامل کشت و زرع عدس، لوبیا و نخود خشک می‌شود. به عنوان مثال می‌توان پرورش‌دهندگان مزارع لوبیای خشک، نخود خشک، باقلا، عدس خشک، بنشن خشک و مانند این‌ها را مثال زد.

درباره اقتصاد کانادا بیشتر بدانید.

اطلاعات آماری صنعت کشت لوبیا و نخود خشک در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت لوبیا و نخود خشک در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت لوبیا و نخود خشک در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات آژانس‌های کاریابی: 2280
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنعت کشت لوبیا و نخود خشک در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 863.4 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 24.2 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت لوبیا و نخود خشک در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 3.1 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 247 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت گندم در کانادا

این صنعت شامل بخش‌هایی می‌شود که به کشت و پرورش گندم می‌پردازند. به عنوان مثال می‌توان به پرورش دهندگان گندم و گندم دوروم اشاره کرد.

اطلاعات آماری صنعت کشت گندم کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت گندم کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت گندم کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت کشت گندم: 10،393
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 99.9 درصد

عملکرد مالی شرکت‌ های کوچک و متوسط صنعت کشت گندم در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 648 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 39.1 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت گندم در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 7.1 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 65.4 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت ذرت در کانادا

این صنعت شامل تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان ذرت می‌شود.

اطلاعات آماری صنعت کشت ذرت در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت ذرت در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت ذرت در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت کشت ذرت: 5812
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت ذرت در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 633 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 36.9 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت ذرت در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 320.8 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 697 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت برنج در کانادا

فعالان این بخش صنعتی به کار کاشت و داشت و برداشت برنج، به جز برنج وحشی، می‌پردزاند.

درباره نظام مالیات کانادا بیشتر بخوانید.

اطلاعات آماری صنعت کشت برنج در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت برنج در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت برنج در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات خدمات پشتیبانی کسب و کارهای کانادا: 14
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت برنج در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 156.9 هزار دلار کانادا
 • واردات: 189.1 هزار دلار کانادا

صنعت کشت سایر دانه ها در کانادا

این گروه شامل صنایعی می‌شود که در بخش‌های صنعتی دیگر قرار نگرفته‌اند و کار اصلی آن‌ها پرورش دانه‌ها و غلات است. مزارعی که در کار پرورش ترکیبی بذر و دانه‌های روغنی هستند نیز در این گروه قرار می‌گیرند. از جمله محصولاتی که در این بخش قرار می‌گیرند می‌توان به جو، گندم سیاه، دانه قناری، ارزن، جو دوسر، چاودار و برنج وحشی اشاره کرد.

اطلاعات آماری صنعت کشت سایر دانه ها در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت سایر دانه ها در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت سایر دانه ها در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات کشت سایر دانه‌ها: 27،726
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت سایر دانه ها در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 946.5 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 29.8 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت سایر دانه ها در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 1.4 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 66.6 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت سبزیجات و ملون در کانادا

این گروه صنعتی شامل بخش‌هایی می‌شود که کار اصلی‌شان پرورش و کشت سبزیجات و خانواده ملون‌هاست. موسساتی که در کار تولید بذر سبزیجات و ملون‌ها و درست کردن باغچه برای سبزیجات و ملون‌ها هستند نیز در این گروه صنعتی قرار می‌گیرند.

اطلاعات آماری صنعت کشت سبزیجات و ملون در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت سبزیجات و ملون در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت سبزیجات و ملون در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد موسسات و گروه‌های کشت سبزیجات و ملون: 3483
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 98.3 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت سبزیجات و ملون در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1.3 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 34.1 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت سبزیجات و ملون در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 857.8 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 3.9 میلیارد دلار کانادا

صنعت کشت درخت میوه و میوه های مغز دار در کانادا

این گروه صنعتی پرورش‌دهندگان میوه و میوه های مغز دار را دربر می‌گیرد.

اطلاعات آماری صنعت کشت درخت میوه و میوه های مغز دار در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت درخت میوه و میوه های مغز دار در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت درخت میوه و میوه های مغز دار در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات کشت درخت میوه و میوه‌های مغزدار: 4168
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 98.3 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت درخت میوه و میوه های مغز دار در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 695.8 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 48 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت درخت میوه و میوه های مغز دار در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 404.3 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 5.9 میلیارد دلار کانادا

صنعت کشت درختستان های پرتقال در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی می‌شود که کار اصلی‌شان پرورش درختان پرتقال است.

اطلاعات آماری صنعت کشت درختستان های پرتقال در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت درختستان های پرتقال در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت درختستان های پرتقال در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها در صنعت کشت درختستان‌های پرتقال: 0
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 0 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت درختستان های پرتقال در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 0
 • واردات: 532.2 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت مرکبات به جز پرتقال در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی می‌شود که در کار پرورش مرکباتی به جز پرتقال هستند.

اطلاعات آماری صنعت کشت مرکبات به جز پرتقال در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت مرکبات به جز پرتقال در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت مرکبات به جز پرتقال در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌های فعال در صنعت کشت مرکبات (به جز پرتقال): 13
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت مرکبات به جز پرتقال در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 0
 • واردات: 218.7 میلیون دلار کانادا

صنعت گلخانه و پرورش گل و گیاه در کانادا

این صنعت گروه‌هایی را دربر می‌گیرد که در کار پرورش هر نوع محصول تحت پوشش، گلخانه‌داری و پرورش گل هستند. «تحت پوشش» شامل گلخانه‌ها، جعبه‌های روی گیاه و مانند این‌ها می‌شود. محصولات پرورش یافته در چند مرحله از بلوغ، جا به جا می‌شوند.

اطلاعات آماری صنعت گلخانه و پرورش گل و گیاه در کانادا

اطلاعات آماری صنعت گلخانه و پرورش گل و گیاه در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت گلخانه و پرورش گل و گیاه در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت گلخانه و پرورش گل و گیاه: 4183
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 95.1 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت گلخانه و پرورش گل و گیاه در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 42.7 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت گلخانه و پرورش گل و گیاه در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 2.3 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 948.1 میلیون دلار کانادا

صنعت محصولات غذایی پرورش یافته تحت پوشش کانادا

این صنعت از گروه‌هایی تشکیل شده است که کار اصلی آن‌ها پرورش محصولات غذایی زیر پوشش‌های شیشه‌ای و محافظتی است.

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت محصولات غذایی پرورش یافته تحت پوشش در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1.2 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 29 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت محصولات غذایی پرورش یافته تحت پوشش در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 1.7 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 397.5 میلیون دلار کانادا

صنعت پرورش گل و گیاه در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی می‌شود که محصولات گلخانه‌ای مثل درختچه، گل‌های شاخه بریده، بذر گل، گل‌های گلدانی و گیاهان برگی، باغچه‌ای، زینتی و مواد تکثیر مثل قلمه و کشت بافت را پرورش می‌دهند.

پرورش رشد نوبتی کوتاه مثل درخت کاج و صنوبر برای خمیر چوب که دوره رشد ده ساله یا کمتر دارند نیز در این گروه صنعتی قرار می‌گیرد.

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش گل و گیاه در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 951.9 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 47.4 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش گل و گیاه در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 611.1 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 550.6 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت سایر محصولات در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی می‌شود که در هیچ گروه صنعتی دیگری قرار نگرفته‌اند و فعالیت اصلی آن‌ها پرورش محصول است، مثل توتون و تنباکو، بادام زمینی، چغندر قند، پنبه، نیشکر، یونجه خشک، آگاو، سبزیجات و ادویه‌ها، نعناع، رازک و بذر چمن. کشت ترکیبی محصولات و جمع‌آوری شیره افرا نیز در این گروه صنعتی قرار می‌گیرد.

اطلاعات آماری صنعت کشت سایر محصولات در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت سایر محصولات در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت سایر محصولات در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت اپراتورهای تور: 29،278
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 99.8 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت سایر محصولات در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 548.4 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 46 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت سایر محصولات در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 1.1 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 456.8 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

این صنعت گروه‌هایی را دربر می‌گیرد که کار اصلی آن‌ها کشت توتون و تنباکوست.

اطلاعات آماری صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت کشت توتون و تنباکو: 290
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 609.3 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 30 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 83.5 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 6.5 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت پنبه در کانادا

این صنعت شامل گروه‌های می‌شود که در صنعت کشت پنبه در کانادا فعالیت دارند.

اطلاعات آماری صنعت کشت پنبه در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت پنبه در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت پنبه در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت کشت پنبه: 5
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 0 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 57.9 هزار دلار کانادا
 • واردات: 4.2 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت نیشکر در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی می‌شود که در بخش کشت نیشکر فعالیت دارند.

اطلاعات آماری صنعت کشت نیشکر در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت نیشکر در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت نیشکر در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت کشت پنبه: 2
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 0 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت توتون و تنباکو در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 0
 • واردات: 1 میلیون دلار کانادا

صنعت کشت علوفه و یونجه خشک در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی می‌شود که کار اصلی آن‌ها کشت و تولید علوفه و یونجه خشک، چمن و علوفه ترکیبی است.

اطلاعات آماری صنعت کشت علوفه و یونجه خشک در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت علوفه و یونجه خشک در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت کشت علوفه و یونجه خشک در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت کشت علوفه و یونجه خشک: 7457
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت علوفه و یونجه خشک در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 325.1 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 47.4 درصد

صنعت کشت سایر محصولات کشاورزی در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی می‌شود که در هیچ گروه صنعتی دیگری قرار نمی‌گیرند و فعالیت اصلی آن‌ها پرورش محصولات کشاورزی و گیاهی است، محصولاتی مثل بادام زمینی، چغندر قند، آگاو، علوفه و بذر چمن، سبزیجات و ادویه‌ها، نعناع، رازک و جلبک و جمع‌آوری چای و شیره افرا. کشت ترکیبی میوه و سبزیجات نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اطلاعات آماری صنعت کشت سایر محصولات کشاورزی در کانادا

اطلاعات آماری صنعت کشت سایر محصولات کشاورزی در کانادا

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت کشت سایر محصولات کشاورزی در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 609.8 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 46.4 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت سایر محصولات کشاورزی در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 869.3 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 415.4 میلیون دلار کانادا

تیم تراست برای رفاه حال متقاضیان، شرایط افراد برای مهاجرت را به‌رایگان بررسی می‌کند. همین حالا می‌توانید با متخصصان ما در تراست تماس بگیرید یا از طریق فرم ارزیابی رایگان اقدام کنید.

جدول مقایسه راه اندازی و خرید بیزینس در کانادا

راه اندازی بیزینس جدید در کانادا

 • هزینه: کم (بیش از ۵۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): بالا
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقل ۱۲ ماه
 • دشواری انجام بیزینس: دشوار
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: فعال بودن در کانادا، داشتن دفتر تجاری، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی، ۱۲ ماه فعالیت

خرید بیزینس در کانادا

 • هزینه: بالا (بیش از ۱۵۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): متوسط
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: متوسط
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: دارا بودن حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت، فعال بودن شرکت، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی

خرید سهام یک بیزینس در کانادا

 • هزینه: متوسط (بیش از ۱۰۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): متوسط
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: آسان
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: حداقل ۱۲ ماه از تاسیس شرکت گذشته باشد، فعال بودن شرکت، وجود سرمایه کافی در شرکت

خرید فرانچایز در کانادا

 • هزینه: متوسط (بیش از ۱۰۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): کم
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: آسان
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: فعال بودن شرکت، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی
کتاب راهنمای عزیمت به کانادا
چک لیست عزیمت به کانادا
 • چک لیست مدارک و وسایل موردنیاز
 • راهنمای قوانین کانادا
 • شروع زندگی در کانادا

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا با موسسه تراست

دریافت مشاوره اولیه

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی ها و شرایط خاص خود را دارند. مشاوره با وکیلی خبره شما  را در انتخاب بهترین مسیر یاری خواهد کرد.

تنظیم قرار داد

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان، می توانید با تنظیم یک قرارداد تمامی مراحل انجام کار را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعلام شده نیز ممکن است متفاوت باشد. مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری موردنظر و نیز مدارک مرتبط با ارزش دارایی های نقدی از جمله این مدارک هستند.

ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه

برای سرمایه گذاری در کانادا نیاز است تا ابتدا اظهار علاقه مندی و یا به اصلاح Expression of Interest انجام شود. در ادامه، با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعلام شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری (ITA) از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار

از آنجایی که نیاز است تا بیزینس پلن پیشنهادی با جزئیات به موارد سرمایه گذاری و برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، میزان سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این طرح پیشنهادی، شما را یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات لازم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه  اجرای تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند.

دریافت نامه حمایتی

بعد از امضای توافق نامه، یک نامه حمایتی (letter of support) و یا یک تأییدیه (Letter of Confirmation) از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

ارائه درخواست صدور ویزا

با توجه به نامه حمایتی صادر شده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت سرمایه گذاری در کانادا اقدامات لازم انجام خواهد شد.

دریافت ویزا

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا تقدیم شما  می گردد.

کتابخانه مهاجرت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در آنتاریو
سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا
سرمایه‌گذاری در استان آلبرتا
سرمایه‌گذاری در استان کبک
سرمایه‌گذاری در ساسکاچوان
سرمایه گذاری در استان منیتوبا
سرمایه‌گذاری در پرنس ادوارد آیلند
سرمایه گذاری در نیوبرانزویک
سرمایه‌گذاری در آبوتسفورد
سرمایه‌گذاری در یوکان
سرمایه گذاری در میلتون
سرمایه‌گذاری در سوری
سرمایه گذاری در شارلوت تاون
سرمایه گذاری در پرنس جورج
سرمایه گذاری در میسیساگا
سرمایه گذاری در شهر نورث بی
سرمایه‌گذاری در شهر بری
سرمایه گذاری در پیتـربورو
سرمایه گذاری در نوناووت
سرمایه گذاری در نانایمو
سرمایه گذاری در برمپتون
سرمایه گذاری در همیلتون
سرمایه گذاری در رددیر
سرمایه گذاری در یلونایف
سرمایه گذاری در مناطق شمال غربی

خدمات موسسه تراست برای مهاجرت

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

مشاوره معتبر بگیرید!

قوانین مهاجرت بسیار پیچیده است، ولی اصلاً نگران نباشید؛ چراکه وکلای با تجربه و حرفه‌ای تراست با تمامی روش‌های قانونی مهاجرت آشنا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره
تماس
تلفن ایران تلفن کانادا واتساپ کانادا پیج اینستاگرام
https://t.me/TrustImmigrationhttps://www.instagram.com/trustimms/https://www.youtube.com/c/Trustimm

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه مهاجرتی تراست می باشد. استفاده از مطالب برای موارد غیرتجاری بلامانع است.