فرصت سرمایه گذاری در صنعت دامداری در کانادا

فرصت سرمایه گذاری در صنعت دامداری در کانادا

سرمایه گذاری در صنعت دامداری در کانادا

صنعت دامداری در کانادا، یکی از صنایع پر رونق این کشور است. اگر در این صنعت تجربه فعالیت دارید یا از علاقمندان صنعت دامداری هستید و قصد دارید از فرصت سرمایه گذاری در کانادا به ویژه در صنعت دامداری کانادا استفاده کنید، بهتر است قبل از هر اقدامی این متن را بخوانید. با خواندن این مقاله، می‌توانید عملکرد مالی صنعت دامداری در کانادا و میزان رشد آن را بررسی کنید، با انواع کسب و کارهای این صنعت در کانادا آشنا شوید و عملکرد مالی هر کدام را نیز به طور مجزا مشاهده کنید. پس در ادامه برای آشنایی بیشتر با فرصت سرمایه گذاری در صنعت دامداری در کانادا با تراست همراه باشید.

این گروه صنعتی به فعالیت‌هایی مثل پرورش حیوانات و دام‌ها و انجام فعالیت‌های حمایتی و حفاظتی مربوط می‌پردازد.

پادکست بشنوید!

پادکست سرمایه گذاری در کانادا

رادیو تراست

موضوع: سرمایه گذاری در کانادا

اطلاعات آماری صنعت دامداری کانادا

اطلاعات آماری صنعت دامداری کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت دامداری کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات دامداری: 227،942
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 99.4 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت دامداری کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 608 هزار دلار کانادا

تولید ناخالص داخلی در صنعت دامداری کانادا

 • سال: 2018
 • GDP: 1 درصد

سوددهی صنعت دامداری کانادا

 • سال: 2018
 • شاخص سوددهی کار: 3.1 درصد

حقوق و دستمزد در صنعت دامداری کانادا

 • سال: 2018
 • دستمزد ساعتی: 28.49 دلار کانادا

بازرگانی و تجارت در صنعت دامداری کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 31.5 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 15.4 میلیارد دلار کانادا

صنعت دامداری شامل دسته‌های مختلفی می‌شود که هر کدام، عملکرد مالی، شرایط و اطلاعات آماری مربوط به خود را دارند. در ادامه، این بخش‌ها را به صورت جزئی‌تر بررسی می‌کنیم.

درباره طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) بیشتر بخوانید.

صنعت پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی در کانادا

گروه صنعتی دامداری شامل موسسات و گروه‌هایی مثل رنچ‌ها، مزارع و دامداری‌ها می‌شود که در وهله اول به کار پرورش حیوانات، تولید محصولات دامی و پروار کردن حیوانات می‌پردازند. واحدهای صنعتی به عواملی چون چراگاه‌ها یا مراتع مناسب، ساختمان‌های تخصصی، نوع تجهیزات و مقدار و نوع کار مورد نیاز توجه می‌کنند.

کسب و کاری که حداقل پنجاه درصد از تولیدات آن محصولات دامی و حیوانی باشد، در این گروه صنعتی دسته‌بندی می‌شود.

اطلاعات آماری صنعت پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی: 75،936
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 99.8 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 876.6 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 26.2 درصد

تولید ناخالص داخلی در صنعت پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی در کانادا

نیو برانزویک:

 • سال: 2018
 • GDP: 14.1 درصد

آلبرتا:

 • سال: 2018
 • GDP: 3.1 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش حیوانات و تولید محصولات حیوانی در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 3.4 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 1.1 میلیارد دلار کانادا

صنعت کشت پرورش و نگهداری چهارپایان در کانادا

این صنعت شامل بخش‌هایی می‌شود که در کار پرورش و نگهداری چهارپایان، شیردوشی و پروار کردن چهارپایان هستند.

برای اطلاع از 40 بیزینس سودآور برای مهاجران کانادایی روی لینک کلیک کنید.

اطلاعات آماری صنعت پرورش و نگهداری چهارپایان در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش و نگهداری چهارپایان در کانادا 

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش و نگهداری چهارپایان در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت پرورش و نگهداری چهارپایان: 48،438
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش و نگهداری چهارپایان در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 809.7 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 23.6 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش و نگهداری چهارپایان در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 1.3 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 265.9 میلیون دلار کانادا

صنعت پرورش گاو گوشتی در کانادا

در این صنعت موسسات و گروه‌هایی قرار می‌گیرند که کار اصلی‌شان پرورش و پروار کردن دام به ویژه گاو گوشتی است. پرورش گاو شیرده نیز در این گروه صنعتی قرار می‌گیرد.

اطلاعات آماری صنعت پرورش گاو گوشتی در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش گاو گوشتی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش گاو گوشتی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت پرورش گاو گوشتی: 35،253
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 99.9 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش گاو گوشتی در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 652،7 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 29.6 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش گاو گوشتی در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 1.2 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 265.9 میلیون دلار کانادا

صنعت پرورش گاو شیرده و تولید محصولات شیر در کانادا

این گروه صنعتی شامل تولیدکنندگان و پرورش دهندگانی می‌شود که فعالیت اصلی‌شان شیردوشی از گاوها و سایر دام‌های شیرده است.

درباره اقتصاد کانادا بیشتر بدانید.

اطلاعات آماری صنعت پرورش گاو شیرده و تولید محصولات شیر در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش گاو شیرده و تولید محصولات شیر در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش گاو شیرده و تولید محصولات شیر در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت پرورش گاو شیرده و تولید محصولات شیر: 13،185
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنعت پرورش گاو شیرده و تولید محصولات شیر در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 923.9 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 19.3 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش گاو شیرده و محصولات شیر در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 46.9 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 0

صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ در کانادا

این گروه صنعتی شامل تولیدکنندگان و گروه‌هایی است که به پرورش ماکیان برای تولید گوشت و تخم مرغ مشغولند.

اطلاعات آماری صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ در کانادا

اطلاعات آماری صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات مرغداری و تولید تخم مرغ: 4676
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 99.4 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1.3 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 18.9 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت مرغداری و تولید تخم مرغ در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 143.8 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 188.1 میلیون دلار کانادا

صنعت تولید تخم مرغ در کانادا

این صنعت شامل بخش‌هایی است که به پرورش مرغ برای تولید تخم‌مرغ در بخش مصرف و جوجه‌گیری می‌پردازند.

درباره نظام مالیات کانادا بیشتر بخوانید.

اطلاعات آماری صنعت تولید تخم مرغ در کانادا

اطلاعات آماری صنعت تولید تخم مرغ در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت تولید تخم مرغ در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت تولید تخم مرغ: 1280
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 99.6 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنعت تولید تخم مرغ در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1.5 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 22.1 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت تولید تخم مرغ در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 74.2 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 101.1 میلیون دلار کانادا

صنعت تولید جوجه و دیگر انواع گوشت مرغ در کانادا

این صنعت شامل تولیدکنندگان و پرورش دهندگانی می‌شود که فعالیت اصلی‌شان پرورش جوجه و مرغ برای تولید گوشت است.

اطلاعات آماری صنعت تولید جوجه و دیگر انواع گوشت مرغ در کانادا

اطلاعات آماری صنعت تولید جوجه و دیگر انواع گوشت مرغ در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت تولید جوجه و دیگر انواع گوشت مرغ در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت تولید جوجه و دیگر انواع گوشت مرغ: 2438
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 99.8 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت تولید جوجه و دیگر انواع گوشت مرغ در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1.3 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 16.2 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت تولید جوجه و دیگر انواع گوشت مرغ در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 1.6 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 958 هزار دلار کانادا

صنعت تولید بوقلمون در کانادا

فعالان این بخش صنعتی به کار پرورش بوقلمون برای تولید گوشت و تخم بوقلمون می‌پردزاند.

اطلاعات آماری صنعت تولید بوقلمون در کانادا

اطلاعات آماری صنعت تولید بوقلمون در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت تولید بوقلمون در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات تولید بوقلمون در کانادا: 320
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 99.3 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت تولید بوقلمون در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1.4 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 23 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت تولید بوقلمون در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 14.4 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 5.3 میلیون دلار کانادا

صنعت مرغداری و جوجه کشی در کانادا

این گروه شامل گروه‌هی است که کار اصلی آن‌ پرورش طیور، مرغداری و جوجه‌کشی است.

درباره مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کاری بیشتر بخوانید.

اطلاعات آماری صنعت مرغداری و جوجه کشی در کانادا

اطلاعات آماری صنعت مرغداری و جوجه کشی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت مرغداری و جوجه کشی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات مرغداری و جوجه کشی: 94
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 94.7 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت مرغداری و جوجه کشی در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 1.8 میلیون دلار کانادا
 • سوددهی: 42.9 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت مرغداری و جوجه کشی در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 53.6 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 80.7 میلیون دلار کانادا

صنعت تولید سایر ماکیان در کانادا

این گروه صنعتی شامل بخش‌هایی است که در هیچ بخش صنعتی دیگری دسته‌بندی نمی‌شود اما کار آن‌ها پرورش طیور و ماکیان است، مانند اردک، غاز، قرقاول، بلدرچین، شترمرغ و مانند اینها. گروه‌هایی که ترکیبی از ماکیان را برای تولید گوشت یا تخم مرغ پرورش می‌دهند و در بخش‌های دیگر این صنعت دسته‌بندی نشده‌اند، در این گروه صنعتی گنجانده می‌شوند.

اطلاعات آماری صنعت تولید سایر ماکیان در کانادا

اطلاعات آماری صنعت تولید سایر ماکیان در کانادا

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت تولید سایر ماکیان در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 932.6 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 24.2 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت تولید سایر ماکیان در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 29.5 هزار دلار کانادا
 • واردات: 87.8 هزار دلار کانادا

صنعت پرورش گوسفند و بز در کانادا

این گروه صنعتی پرورش‌دهندگان گوسفند و بز و تغذیه و پروارسازی بره‌ها را در بر می‌گیرد.

اطلاعات آماری صنعت پرورش گوسفند و بز در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش گوسفند و بز در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات پرورش گوسفند و بز: 1912
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش گوسفند و بز در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 377.3 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 23 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش گوسفند و بز در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 3.3 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 171.7 هزار دلار کانادا

صنعت پرورش گوسفند در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی است که کار اصلی‌شان پرورش گوسفند و بره و تغذیه و همچنین پروار کردن آن‌هاست.

برای اطلاع از کار در کانادا روی لینک کلیک کنید.

اطلاعات آماری صنعت پرورش گوسفند در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش گوسفند در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش گوسفند در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها در صنعت پرورش گوسفند: 1394
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش گوسفند در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 373.8 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 27.9 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش گوسفند در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 3 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 66 هزار دلار کانادا

صنعت پرورش بز در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی است که در کار پرورش بز هستند. تمام فعالیت‌های مربوط به پرورش بز از جمله تولید شیر و پشم آنقوزه یا موهر نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اطلاعات آماری صنعت پرورش بز در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش بز در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش بز در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌های فعال در صنعت پرورش بز: 518
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش بز در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 384.6 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 12.9 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش بز در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 215.6 هزار دلار کانادا
 • واردات: 105.7 هزار دلار کانادا

صنعت آبزی داری در کانادا

این صنعت گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که در کار پرورش ماهی، صدف یا دیگر انواع آبزیان هستند. این گروه‌ها در فرآیند پرورش مداخلاتی می‌کنند تا تولید را بهبود و افزایش بخشند، به عنوان مثال آبزیان را در در استخرهای پرورش نگه می‌دارند تا از دست شکارچیان و صیادان در امان بمانند. برخی فعالیت‌های تولیدی این گروه صنعتی عبارتند از تولید مروارید پرورشی، پرورشگاه ماهی، تولید و پرورش قورباغه و صدف و غیره.

اطلاعات آماری صنعت آبزی داری در کانادا

اطلاعات آماری صنعت آبزی داری در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت آبزی داری در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت آبزی داری: 604
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 96.6 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت آبزی داری در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 465.9 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 65.1 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت آبزی داری کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 1 میلیارد دلار کانادا
 • واردات: 212.5 میلیون دلار کانادا

صنعت تولید سایر حیوانات در کانادا

این صنعت از گروه‌هایی تشکیل شده است که در هیچ گروه صنعتی دیگری قرار نمی‌گیرند و فعالیت اصلی آن‌ها پرورش حیواناتی مثل زنبور عسل، اسب و دیگر اسب سان‌ها، خرگوش و دیگر جانواران مودار، لاما، آهو، کرم، جیرجیرک، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات خانگی مثل گربه و پرنده‌ها و غیره است.

اطلاعات آماری صنعت تولید سایر حیوانات در کانادا

اطلاعات آماری صنعت تولید سایر حیوانات در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت تولید سایر حیوانات در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت تولید سایر حیوانات: 16،420
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت تولید سایر حیوانات در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 592.1 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 36.3 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت تولید سایر حیوانات در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 529.5 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 443.9 میلیون دلار کانادا

صنعت پرورش زنبور در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی است که کار اصلی‌شان پرورش زنبور، جمع‌آوری عسل و انجام دیگر فعالیت‌های زنبورداری است.

اطلاعات آماری صنعت پرورش زنبور در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش زنبور در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش زنبور در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت پرورش زنبور: 1116
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش زنبور در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 635.7 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 44.4 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش زنبور در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 16.1 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 14.9 میلیون دلار کانادا

صنعت پرورش اسب و سایر اسب سان ها در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی است که در کار پروش اسب، قاطر، الاغ و دیگر اسب سان‌ها هستند.

اطلاعات آماری صنعت پرورش اسب و سایر اسب سان ها در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش اسب و سایر اسب سان ها در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پرورش اسب و سایر اسب سان ها در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت پرورش اسب و سایر اسب سان‌ها: 4848
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش اسب و سایر اسب سان ها در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 352.2 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 36.5 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت پرورش اسب و سایر اسب سان ها در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 97 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 94.7 میلیون دلار کانادا

صنعت پرورش خرگوش و حیوانات مودار در کانادا

این صنعت گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که کار اصلی آن‌ها پرورش حیوانات مودار از جمله خرگوش و تولید خز است.

اطلاعات آماری صنعت خرگوش و حیوانات مودار در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت خرگوش و حیوانات مودار در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت خرگوش و حیوانات مودار: 253
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت خرگوش و حیوانات مودار در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 868 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 13 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت خرگوش و حیوانات مودار در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 283.1 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 226 میلیون دلار کانادا

صنعت پرورش و تولید حیوانات دیگر در کانادا

این صنعت شامل گروه‌هایی است که در هیچ بخش صنعتی دیگری دسته‌بندی نشدند و کار اصلی آن‌ها پرورش حیواناتی چون لاما، گاومیش، آهو، کرم، جیرجیرک، حیوانات آزمایشگاهی و غیره است.

درباره مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کاری در استان های کانادا بیشتر بخوانید.

اطلاعات آماری صنعت پرورش و تولید حیوانات دیگر در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پرورش و تولید حیوانات دیگر در کانادا

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پرورش و تولید تمام حیوانات دیگر در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 684.4 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 35.9 درصد

بازرگانی و تجارت در صنعت کشت پرورش و تولید تمام حیوانات دیگر در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 133.3 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 108.3 میلیون دلار کانادا

فعالیت های پشتیبانی از تولید حیوانات در کانادا

این صنعت شامل موسسات و گروه‌هایی است که به فعالیت‌های پشتیبانی از پرورش دام و حیوانات اهلی می‌پردازند. به عنوان مثال خدمات تکثیر حیوانات اهلی، تکثیر ماکیان، نعل بندی، پشم‌زنی گوسفندان و غیره را می‌توان در این دسته قرار داد.

اطلاعات آماری فعالیت های پشتیبانی از تولید حیوانات در کانادا

تعداد کسب و کارهای فعالیت های پشتیبانی از تولید حیوانات در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات فعالیت‌های پشتیبانی از تولید حیوانات: 4078
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (۹۹ – ۰ کارمند): 98.6 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در فعالیت های پشتیبانی از تولید حیوانات در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 220.2 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 81.3 درصد

بازرگانی و تجارت در فعالیت های پشتیبانی از تولید حیوانات در کانادا

 • سال: 2019
 • صادارت: 120.9 میلیون دلار کانادا
 • واردات: 15.5 میلیون دلار کانادا

تراست برای صرفه‌جویی در هزینه‌های شما مشتریان عزیز، به‌رایگان شرایط شما را برای مهاجرت ارزیابی می‌کند. همین حالا فرم ارزیابی رایگان تراست را تکمیل کنید تا متخصصان تراست شرایط شما برای مهاجرت را بررسی کنند. نتیجه در ایمیلی خدمتتان اعلام خواهد شد.

جدول مقایسه راه اندازی و خرید بیزینس در کانادا

راه اندازی بیزینس جدید در کانادا

 • هزینه: کم (بیش از ۵۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): بالا
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقل ۱۲ ماه
 • دشواری انجام بیزینس: دشوار
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: فعال بودن در کانادا، داشتن دفتر تجاری، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی، ۱۲ ماه فعالیت

خرید بیزینس در کانادا

 • هزینه: بالا (بیش از ۱۵۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): متوسط
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: متوسط
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: دارا بودن حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت، فعال بودن شرکت، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی

خرید سهام یک بیزینس در کانادا

 • هزینه: متوسط (بیش از ۱۰۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): متوسط
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: آسان
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: حداقل ۱۲ ماه از تاسیس شرکت گذشته باشد، فعال بودن شرکت، وجود سرمایه کافی در شرکت

خرید فرانچایز در کانادا

 • هزینه: متوسط (بیش از ۱۰۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): کم
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: آسان
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: فعال بودن شرکت، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی
کتاب راهنمای عزیمت به کانادا
چک لیست عزیمت به کانادا
 • چک لیست مدارک و وسایل موردنیاز
 • راهنمای قوانین کانادا
 • شروع زندگی در کانادا

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا با موسسه تراست

دریافت مشاوره اولیه

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی ها و شرایط خاص خود را دارند. مشاوره با وکیلی خبره شما  را در انتخاب بهترین مسیر یاری خواهد کرد.

تنظیم قرار داد

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان، می توانید با تنظیم یک قرارداد تمامی مراحل انجام کار را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعلام شده نیز ممکن است متفاوت باشد. مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری موردنظر و نیز مدارک مرتبط با ارزش دارایی های نقدی از جمله این مدارک هستند.

ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه

برای سرمایه گذاری در کانادا نیاز است تا ابتدا اظهار علاقه مندی و یا به اصلاح Expression of Interest انجام شود. در ادامه، با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعلام شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری (ITA) از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار

از آنجایی که نیاز است تا بیزینس پلن پیشنهادی با جزئیات به موارد سرمایه گذاری و برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، میزان سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این طرح پیشنهادی، شما را یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات لازم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه  اجرای تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند.

دریافت نامه حمایتی

بعد از امضای توافق نامه، یک نامه حمایتی (letter of support) و یا یک تأییدیه (Letter of Confirmation) از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

ارائه درخواست صدور ویزا

با توجه به نامه حمایتی صادر شده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت سرمایه گذاری در کانادا اقدامات لازم انجام خواهد شد.

دریافت ویزا

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا تقدیم شما  می گردد.

کتابخانه مهاجرت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در آنتاریو
سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا
سرمایه‌گذاری در استان آلبرتا
سرمایه‌گذاری در استان کبک
سرمایه‌گذاری در ساسکاچوان
سرمایه گذاری در استان منیتوبا
سرمایه‌گذاری در پرنس ادوارد آیلند
سرمایه گذاری در نیوبرانزویک
سرمایه‌گذاری در آبوتسفورد
سرمایه‌گذاری در یوکان
سرمایه گذاری در میلتون
سرمایه‌گذاری در سوری
سرمایه گذاری در شارلوت تاون
سرمایه گذاری در پرنس جورج
سرمایه گذاری در میسیساگا
سرمایه گذاری در شهر نورث بی
سرمایه‌گذاری در شهر بری
سرمایه گذاری در پیتـربورو
سرمایه گذاری در نوناووت
سرمایه گذاری در نانایمو
سرمایه گذاری در برمپتون
سرمایه گذاری در همیلتون
سرمایه گذاری در رددیر
سرمایه گذاری در یلونایف
سرمایه گذاری در مناطق شمال غربی

خدمات موسسه تراست برای مهاجرت

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

مشاوره معتبر بگیرید!

قوانین مهاجرت بسیار پیچیده است، ولی اصلاً نگران نباشید؛ چراکه وکلای با تجربه و حرفه‌ای تراست با تمامی روش‌های قانونی مهاجرت آشنا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید