کارآفرینی بریتیش کلمبیا

این مسیر مهاجرتی زیر شاخه ای تازه تاسیس شده از برنامه ی مهاجرت استانی کار آفرینان بریتیش کلمبیا می باشد. مطالعه صفحه فوق را پیش از مطالعه این صفحه به شما پیش نهاد می دهیم.

دولت محلی بریتیش کلمبیا برای تمرکز زدایی از شهر های بزرگ و گسترش رونق اقتصادی و کیفیت زندگی در مناطق کم جمعیت تر، این برنامه ی مهاجرتی را به تازگی تدارک دیده است. قرار است این مسیر مهاجرتی، به صورت موقت، از تاریخ 14 مارس 2019 به مدت 2 سال پذیرش داشته باشد. در واقع این برنامه ی مهاجرتی، شرایط جذاب تر و کم رقابت تری برای مهاجران کار آفرین ایجاد می کند که به مناطق کم جمعیت مهاجرت نمایند. اما به مانند سایر برنامه های مهاجرتی استانی، این برنامه مهاجرتی نیز اهداف کنترل جمعیت را به دنبال دارند و مهاجرت از این مسیر، مستلزم قبول کردن به اسکان در یک منطقه ی کم جمعیت به صورت دائمی است.

مقصد متقاضی باید حداقل 30 کیلومتر از شهر های بزرگ استان بریتیش کلمبیا فاصله داشته باشد و جمعیت منطقه ی مورد نظر باید کمتر از 75.000 نفر باشد. متقاضیان کار آفرینی در مناطق حاشیه ای بریتیش کلمبیا، در فاز اول برنامه ی مهاجرتی اقامت موقت کاری دریافت می نمایند. در بدو ورود برای اقامت موقت کاری، قرار دادی مبنی بر حسن انجام کار با ایالت امضا خواهد کرد و ظرف مدت 12 ماه از ورود به مقصد مورد نظر، فرصت خواهند داشت طرح کارآفرینی خود را اجرایی نمایند. در صورت احراز موفقیت طرح کاری، به آنها اقامت دائم اعطا خواهد شد.

مشخصه های اصلی مسیر مهاجرتی کار آفرینان مناطق کم جمعیت استان بریتیش کلمبیا

مشارکت حمایتی هیئت های محلی از مهاجرین کار آفرین

ساز و کاری در این برنامه ی مهاجرتی تدارک دیده شده که هیئت های محلی به کمک متقاضیان کار آفرینی در آن مناطق بیایند. این برنامه برای شناخت بهتر منطقه، آشنایی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی و شناسایی پتانسیل های موجود و خدمات مورد در دسترس است.

الزام به سفر تحقیقاتی کاری پیش از ثبت نام برای مهاجرت

این پیش نیاز در این مسیر مهاجرت وجود دارد که متقاضیان پیش از ارائه ی درخواست مهاجرتی خود، باید سفر تحقیقاتی کاری به منطقه ی مورد نظر داشته باشند. طرح کاری آفرینی ای که ارائه می شود، باید کاملاً منطبق با نیاز های منطقه ای باشد که بدون حضور فیزیکی مورد قابل حاصل شدن نیست.

وجود برنامه ی استقبال برای ورود کار آفرینان به مناطق محلی

برنامه ی استقبالی برای مهاجرین کارآفرینی از طرف شورا های محلی وجود خواهد داشت که برای ورود، اسکان و خدمات مورد نیاز ابتدایی کمک حال آنها باشند. این برنامه ی حمایتی برای موفقیت هر چه سریعتر و بهتر برای کارآفرینان مهاجر تدارک دیده شده است.

اولویت گذاری برای انتخاب مهاجران کارآفرین برای مناطق محلی

این برنامه ی مهاجرت با توجه به نیاز مدیریت و کنترل جمعیت و رونق اقتصادی ایالت ایجاد شده است و متقاضیان این مسیر، دارای اولویت پذیرش هستند. با وجود محدودیت های موجود در این مسیر مهاجرتی، شانس بالاتر پذیرش مشوق کارآفرینان خواهد باشد.

خصوصیت مقصد مورد نظر برای مسیر مهاجرتی کار آفرینی محلی استان بریتیش کلمبیا

مقصد مورد نظر برای معرفی به عنوان محل احداث کسب و کار شما باید جز مناطق کم جمعیت، دارای کمتر از 75.000 نفر باید باشد. حداقل فاصله 30 کیلومتری از کلان شهر های کانونی، باید در مورد مقصد شما صدق کند که این معیار، برای جلو گیری از پدیده حاشیه نشینی شهر های بزرگ است.

شما در این مسیر مهاجرتی تنها نیستید. یک نماینده از شوراهای محلی برای پیشبرد سیر مهاجرتی و کار آفرینی شما باید معرفی شود و وظایف و اختیاراتی برای این افراد تفویض شده است. این افراد از طرف شورا های محلی انتخاب می شوند و آموزش های حرفه ای با تکیه بر هدایت و حمایت از شما و اشتغال زایی دیده اند. برای اداره مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا، عملکرد نمایندگان شورا های محلی نیز در روند مهاجرتی شما اهمیت دارد. به عنوان مثال، این افراد باید تعهد به معرفی خدمات و ملزومات مورد نیاز برای کسب و کار شما را به اداره ی مهاجرت استان بدهند. این تعهد نامه، نیازمند توافق قبلی شما با هیئت های محلی است.

ارسال استشهاد محلی درباره ی بررسی طرح کسب و کار ارائه شده متقاضی کار آفرینی

در دستور عمل اجرایی این مسیر مهاجرتی این نکته قید شده است که این مسیر مهاجرتی، برای احداث واحد های اقتصادی جدید تدوین شده است. لذا سناریوی خرید کسب و کار دایر در این مناطق جزء طرح های قابل قبولی برای این مسیر مهاجرتی نمی باشند. به منظور ممیزی طرح اقتصادی پیشنهاد شده ی متقاضیان، اداره ی مهاجرت بریتیش کلمبیا، یک استشهاد نامه در مورد نظر هیئت های محلی از طرح شما مقرر کرده است. لذا پیش از ارائه ی طرح اقتصادی به اداره ی مهاجرت بریتیش کلمبیا، باید طرح را شورای محلی مطرح کرده پس از بررسی، استشهاد نامه ی آنها را ضمیمه ی پرونده ارسالی خود به استان نمایید.

شما باید مقصد خود را با کسب و کاری که می خواهد در آن تاسیس کنید به خوبی تطبیق دهید. چرا که نیاز های مناطق با هم متفاوت بوده و شورا های محلی بر اساس نیاز های اعلام شده ی خود استشهاد نامه ی خود در باره ی طرح شما را می نویسند. برای مشاهده لیست شورا های محلی اعلام شده از طرف اداره ی مهاجرتی بریتیش کلمبیا می توانید به این آدرس مراجعه کنید.

مراحل انجام سیر مهاجرتی برنامه ی کار آفرینی در مناطق حاشیه ای بریتیش کلمبیا

پیش نیاز های برنامه مهاجرتی کار آفرینی حاشیه ای را با شرایط خود تطبیق دهید

برای اینکه شما بتوانید از این مسیر مهاجرتی اقدام نمایید، باید حداقل شرایط احراز به شرح زیر را داشته باشید. این شرایط اولین فیلتر برای ممیزی ثبت نام کنندگان است و نداشتن هر یک از شرایط زیر به رد شدن پرونده ی متقاضی منجر خواهد شد.

داشتن حداقل 300.000 دلار کانادا سرمایه و دارایی. این سرمایه می تواند حاصل جمع موارد متعددی از متعلقات متقاضی از قبیل املاک، حساب های بانکی، سهام و غیره باشد.

داشتن تجربه ی مدیریت، مالکیت و اجرای یک کسب و کار در 5 سال گذشته در یکی از حالات زیر:

 • 3 سال یا بیشتر مالکیت و مدیریت یک کسب و کار در 5 سال گذشته
 • 4 سال یا بیشتر مدیریت ارشد یک کسب و کار
 • ترکیب مدیریت ارشد حداقل 2 سال و مالکیت حداقل 1 سال یک کسب و کار

ارائه مدرک زبان مبنی بر توانایی ابتدایی زبان انگلیسی یا فرانسوی با نمره ی معادل CLB 4 که معادل حدوداً IELTS 4 می باشد.

ارائه ی برنامه ی کاری مبنی بر احداث یک کسب و کار جدید و قانونی در مناطق حاشیه ای بریتیش کلمبیا.

داشتن تجربه ی پست معاونت یک کسب و کار یا مالکیت 100% یک مجموعه به مدت حداقل 3 سال در 5 سال گذشته.

متقاضی باید حداقل بیش متلک بیش از 51% از کسب و کار احداث شده را داشته باشد.

سرمایه گذاری بیش از 100.000 دلار کانادا در طرح احداث کسب و کار اعلام شده. سرمایه گذاری باید پس از دعوت به مصاحبه و دریافت مجوز موقت کار انجام شده باشد و نه پیش از آن و همین طور نه در سفر کاری پیش از ثبت نام.

یک سفر توریستی کاری برای شناخت بیشتر منطقه و ملاقات با شورای محلی تدارک ببینید

تمامی متقاضیان باید پیش از ثبت نام اولیه، یک سفر تحقیقاتی توریستی برای شناخت شرایط منطقه مورد نظر برای احداث کسب و کار را داشته باشند. همین طور در این سفر، شما باید با شورای محلی ارتباط برقرار کنید. شورای محلی در بدو ورود شما را استقبال خواهند کرد و در شناخت و بررسی دقیق شرایط و پتانسیل ها به شما کمک خواهند کرد. پس از انجام این سفر شما باید طرح اقتصادی احداث کسب و کار خود را به همین شورا تقدیم ارائه دهید و از آنها استشهاد محلی برای اداره برنامه های مهاجرتی ایالت دریافت نمایید.

طرح کار آفرینی خود را به هیئت محلی ارائه دهید و استشهاد محلی  شورا را دریافت نمایید

اداره ی برنامه های مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا، بررسی و تصمیم گیری درمورد طرحهای اقتصادی پیش نهاد شده را به شورا های محلی واگذار کرده است. بنا براین، شما باید شورا های محلی را متقاعد به سودمندی و توسعه بخشی در منطقه مورد نظر کنید. برای حصول این کار نکات زیر را باید در نظر داشته باشید:

 • منطقه ی مورد نظر خود را به خوبی بشناسید، بخش های اقتصادی آن را کامل رصد نمایید و با نیاز ها و اولویت های اقتصادی و کاری آنها آشنا شوید.
 • بازار های محلی را بررسی کنید، تامین کنندگان ملزومات و خدمات مورد نیاز برای انجام کار خود را پیدا کنید و آنها را در طرح اقتصادی خود قید نمایید.
 • طرح اقتصادی خود را با رعایت همخوانی با بخش خصوصی، صنعت و منابع انسانی منطقه ارائه دهید.
 • باید یک نماینده از شورای محلی برای بررسی و حمایت طرح شما انتخاب شود. با نماینده ی انتخاب شده طرح خود را مطرح نمایید و از او مشورت های مورد نیاز را دریافت نمایید.

پس از جمع آوری کامل اطلاعات، طرح اقتصادی خود را تکمیل نمایید و به شورای محلی ارائه دهید. شورای محلی پس از بررسی و تایید طرح، توسط نماینده انتخاب شده برای پرونده شما استشهاد نامه ای مبنی بر تایید طرح به اداره مهاجرت ایالت ارسال نماید. پس از آن شما قادر خواهید بود به صورت رسمی در سایت برنامه های مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا ثبت نام نمایید. موارد زیر جزء مشاغل قابل قبول برای این مسیر مهاجرتی نمی باشند:

 • هتل های ارائه دهنده خدمات تخت و صبحانه.
 • مزارع غیر حرفه ای و به صورت تفریحی و تولید پایین.
 • مشاغل خانگی.
 • بنگاه های معاملات مسکن و املاک.
 • شرکت های بیمه.
 • شرکت های کاریابی و یا دلالی فرصت های شغلی.

در سیستم برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا ثبت نام کنید و امتیاز مهاجرتی خود را دریافت نمایید

در صورت مثبت بودن نظر شورای محلی بر سودمندی طرح اقتصادی شما و انعکاس آن در استشهاد نامه، می توانید ادامه ی پروسه ی مهاجرت را با ثبت نام در سامانه ی اینترنتی مهاجرت ایالتی ادامه دهید. در این مرحله شما اطلاعات خود به صورت خود اظهاری در سایت وارد می نمایید و طبق اطلاعات ارائه شده، امتیاز دریافت می کنید. هزینه ی ثبت نام اولیه 300 دلار کانادا است و این هزینه را با یک نسخه کپی از استشهاد نامه ی شورای محلی باید همراه با اطلاعات خود اظهاری وارد نمایید.

در کل 200 امتیاز قابل دریافت است که 140 نمره، به اطلاعات خود اظهاری و 60 نمره به طرح اقتصادی ارائه شده اختصاص دارد. معیار هایی همچون میزان سرمایه، طرح اقتصادی ارائه شده، تحصیلات، تجربه ی کاری و میزان مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی در محسابه نمره مهاجرتی شما بررسی خواهند شد که نحوه ی امتیاز دهی به پرونده مهاجرتی شما طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد.

معیار انتخاب

امتیاز

اطلاعات خود اظهاری

از نمره کل 140

میزان تجربه ی مالکیت یا مدیریت ارشد یک کسب و کار

22

مالکیت 100% یک کسب و کار دایر

2

میزان سرمایه کل شخصی متقاضی

6

میزان سرمایه گذاری در کسب کار در طرح احداث

10

تعداد فرصت های شغلی تولید شده

15

جمعیت مقصد مورد نظر

6

حوزه ی منطقه ای مقصد مورد نظر

12

سطح مهارت زبان

23

سطح تحصیلات

16

سن

16

داشتن اقوام نزدیک در منطقه مقصد مورد نظر

4

داشتن تجربه ی کار، تحصیل یا فعالیت اقتصادی در کانادا

9

طرح اقتصادی

از نمره کل 60

جامع بودن و شفافیت بیزینس پلن یا طرح اقتصادی

12

توضیحات در مورد بازار، خدمات و محصولات تولید شده

4

میزان سرمایه شخصی وارد شده در کار

4

نحوه و برنامه ی زمانی سرمایه گذاری

8

میزان سهم مالکیت در کسب و کار

2

انتقال مهارت و نوآوری

15

سود آوری اقتصادی

5

نوع و سطح مشاغل ایجاد شده

10

تکمیل پرونده را انجام دهید و تمامی مدارک مورد نیاز را ارسال نمایید

در مرحله ی ثبت نام اولیه، شما پروفایل خود را در سامانه برنامه های مهاجرت استانی ایالت بریتیش کلمبیا تشکیل می دهید و  بر اساس شرایط اعلام شده امتیاز دریافت می نمایید. در صورتی که حداقل شرایط و امتیاز مورد نیاز را کسب نمایید، شما به لیست انتظار برای انتخاب منتقل خواهید شد. در این مرحله طبق امتیازی که دریافت کرده اید، با سایر متقاضیان رقابت خواهد کرد.

در صورتی که از لیست انتظار (یا به اصطلاح استخر انتخاب) انتخاب شدید، به مرحله تکمیل پرونده دعوت خواهد شد. در مرحله ی تکمیل پرونده، 4 ماه فرصت خواهید داشت تمامی مواردی که در مرحله پیش ثبت نام اعلام کرده اید را اثبات و مستندات کافی برای هر یک ارائه نمایید. برای این مرحله نیز مجدداً باید هزینه ی 3500 دلار کانادا برای بررسی مدارک را پرداخت نمایید. ممکن است در حین بررسی مدارک، شما به مصاحبه ی حضوری دعوت شوید که در این صورت، باید در تاریخ معین به ونکوور سفر داشته باشید.

جواز کار موقت خود را بگیرید، کسب و کار خود را راه اندازی و شرایط قرار داد حسن انجام کار را تامین کنید

در صورتی که با پرونده ی شما موافقت شود، ایالت بریتیش کلمبیا قراردادی به عنوان حسن انجام کار یا Performance Agreement عقد خواهد کرد که به واسطه ی این قرار داد، متعهد به اجرای طرح کارآفرینی خود خواهد شد. تنها پس از عقد این قرار داد می توانید برای ادامه ی سیر مهاجرت و اخذ ویزای کار موقت اقدام نمایید. پس از عقد قرار داد حسن انجام کار، اداره ی مهاجرت استان بریتیش کلمبیا معرفی نامه ای خطاب به سازمان مهاجرت کانادا می دهد که همراه با آن، می توانید ویزای کاری 2 ساله خود را دریافت نمایید.

پس از دریافت ویزای موقت کاری خود، شما می توانید به خاک کانادا وارد شود و در مقصد خود اسکان یابید. از بدو ورود به خاک کانادا، شما 60 روز فرصت خواهید داشت که خود را به اداره ی مهاجرت بریتیش کلمبیا معرفی نمایید و اطلاعات تکمیلی خود اعم از محل اسکان، اطلاعات تماس و وضعیت انتقال سرمایه برای شروع کار را اعلام نمایید. به علاوه، 365 روز مهلت نیز تولید اولین فرصت شغلی تمام وقت به شما وقت داده می شود که طبق قرار داد حسن انجام کار، باید ظرف این مدت اولین نیروی کاری خود را از میان شهروندان کانادایی استخدام نمایید.

در دوره موقت 2 ساله ی کار آفرینی شما، موارد زیر باید به موقع انجام شوند تا بتوانید پس از این مدت برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایید.

 • باید ظرف مدت 610 روز، حدود 20 ماه، متقاضی حداقل مقدار 100.000 دلار کانادا در طرح کار آفرینی اعلام شده سرمایه گذاری انجام دهد.
 • در مدت 12 ماه اول، باید حداقل 1 فرصت شغلی تمام وقت برای شهروندان یا دارندگان اقامت دائم کانادا تولید نماید.
 • حداقل 12 ماه کسب و کار احداث شده تحت مدیریت متقاضی فعال باشد و خروجی عملکرد مستند سازی گردد.
 • حداقل 75 درصد از زمان 2 ساله خود را در منطقه ی محلی محل احداث کسب و کار خود ساکن باشند و کار کنند.

برای اقامت دائم کانادا ثبت نام نمایید

پس از 20 ماه از گذشت ورود به ایالت بریتیش کلمبیا، و همچنین 12 ماه فعالیت موفقیت آمیز کسب و کار احداث شده، شما می توانید گزارش نهایی عملکرد خود را به اداره مهاجرت استان ارسال نمایید. این گزارش با مفاد قرار داد حسن عملکرد مقایسه و موفقیت کار آفرینی شما ممیزی می شود. در صورتی عملکرد شما قابل قبول ارزیابی شود، اداره ی مهاجرت بریتیش کلمبیا شما را به عنوان کاندیدای مهاجرت دائمی به سازمان مهاجرت کانادا معرفی خواهد کرد.

پس از معرفی به سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) شما می توانید برای دریافت اقامت دائم خود و خانواده ی خود درخواست دهید. ممکن در این مرحله نیز از شما برای مصاحبه حضوری دعوت شود. برای اخذ اقامت دائم، مجدداً قرار دادی باید با اداره ی مهاجرت کانادا امضا نمایید که به سبب آن، ملزم خواهید بود در استان و محدوده ای که در آن ساکن هستید، به صورت طولانی مدت سکونت و کار کنید. به طور کل، تمامی این مراحل حدوداً 4 ماه زمان خواهند برد.