فرصت سرمایه گذاری در صنعت تفریحات و سرگرمی کانادا

فرصت سرمایه گذاری در صنعت تفریحات و سرگرمی کانادا

سرمایه گذاری در صنعت تفریحات و سرگرمی کانادا

صنعت تفریحات و سرگرمی در کانادا، یکی از صنایع پر رونق این کشور است. اگر در این صنعت تجربه فعالیت دارید یا از علاقمندان صنعت تفریحات و سرگرمی هستید و قصد دارید از فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت تفریحات و سرگرمی کانادا استفاده کنید، بهتر است قبل از هر اقدامی این متن را بخوانید. با خواندن این مقاله، می‌توانید عملکرد مالی صنعت تفریحات و سرگرمی در کانادا و میزان رشد آن را بررسی کنید، با انواع کسب و کارهای این صنعت که در کانادا و خدمات آن‌ها آشنا شوید و عملکرد مالی هر کدام را نیز به طور مجزا مشاهده کنید.

پادکست بشنوید!

پادکست سرمایه گذاری در کانادا

رادیو تراست

موضوع: سرمایه گذاری در کانادا

گروه صنعتی تفریحات و سرگرمی در کانادا موسساتی را در بر می‌گیرد که کار اصلی آنها اداره مجموعه ها و تسهیلات و خدمات تفریحی و سرگرمی است. چند مثال از موسسات فعال در این بخش عبارتند از زمین‌های گلف، تسهیلات اسکی، قایق‌های تفریحی، ورزش‌های تفریحی و مراکز بدنسازی و تناسب اندام، مراکز بولینگ، پارک‌های شادی، شهربازی و کلوپ‌های بازی‌های ویدئویی.

درباره فرصت سرمایه گذاری در صنعت هنر و سرگرمی کانادا هم بخوانید.

اطلاعات آماری صنعت تفریحات و سرگرمی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت تفریحات و سرگرمی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات فعال در صنعت تفریحات و سرگرمی: 24،056
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 95.8 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت تفریحات و سرگرمی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 401.2 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 70.7 درصد

حقوق و دستمزد در صنعت تفریحات و سرگرمی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 401.2 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 70.7 درصد

صنعت تفریحات و سرگرمی در کانادا خود شامل دسته‌های مختلفی است که هر کدام، عملکرد مالی، شرایط و اطلاعات آماری مربوط به خود را دارند. در ادامه، این بخش‌ها را به صورت جزئی‌تر بررسی می‌کنیم.

صنعت پارک های شادی و شهربازی ها در کانادا

این صنعت موسساتی را در بر می‌گیرد که کارشان راه‌اندازی و اداره پارک‌های شادی، شهربازی‌ها و تسهیلات مشابه است.

درباره طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) بیشتر بخوانید.

اطلاعات آماری صنعت پارک های شادی و شهربازی ها در کانادا

اطلاعات آماری صنعت پارک های شادی و شهربازی ها در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پارک های شادی و شهربازی ها در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات پارک‌های شادی و شهربازی‌ها: 768
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 95.2 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنعت پارک های شادی و شهربازی ها در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 477.2 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 63.3 درصد

حقوق و دستمزد صنعت پارک های شادی و شهربازی ها در کانادا

 • سال: 2018
 • دستمزد ساعتی: 16.80 دلار کانادا

صنعت پارک های شادی و موضوعی در کانادا

این بخش صنعتی، پارک‌های شادی را در بر می‌گیرد و فعالیت اصلی موسسات در این بخش، اجرای فعالیت‌های دارای جاذبه و متنوع مثل بازی با وسایل مکانیکی، سرسره آبی، بازی، نمایش و نمایش‌های موضوعی است. موسسات فعال در این بخش می‌توانند مکانی که در اختیار دارند به دیگران اجاره دهند.

برای اطلاع از ویزای سرمایه‌گذاری روی لینک کلیک کنید.

اطلاعات آماری صنعت پارک های شادی و موضوعی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت پارک های شادی و موضوعی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات فعال در بخش پارک‌های شادی و موضوعی: 305
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 88.8 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پارک های شادی و موضوعی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 555 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 62.3 درصد

صنعت شهربازی در کانادا

این صنعت شامل موسساتی می‌شود که کارشان راه‌اندازی، گرداندن و مدیریت شهربازی‌هاست. نمونه‌هایی از بخش‌های فعال در این بخش عبارتند از مراکز تفریحی خانوادگی، شهربازی‌های سرپوشیده، مراکز بازی‌های ویدئویی و مراکز بازی پین بال.

اطلاعات آماری صنعت شهربازی در کانادا

اطلاعات آماری صنعت شهربازی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت شهربازی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات فعال در صنعت شهربازی: 463
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 99.3 درصد

برای اطلاع از 40 بیزینس سودآور برای مهاجران کانادایی روی لینک کلیک کنید.

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت شهربازی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 428.8 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 64 درصد

سایر صنایع تفریح و سرگرمی در کانادا

این گروه صنعتی شامل موسساتی است که در هیچ گروه صنعتی دیگری دسته‌بندی نشده‌اند و فعالیت اصلی آن‌ها اداره تسهیلات سر باز یا سرپوشیده، یا فراهم کردن خدماتی است که به کارفرماها و مشتریان امکان شرکت در فعالیت‌های ورزشی و تفریحی را می‌دهد. چند مثال از بخش‌ها و موسساتی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از زمین‌های گلف، تسهیلات اسکی، قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی، مراکز تفریحی، ورزشی و تناسب اندام یا فیتنس و مراکز بولینگ.

اطلاعات آماری سایر صنایع تفریح و سرگرمی در کانادا

تعداد کسب و کارهای فعال در سایر صنایع تفریح و سرگرمی کانادا‍

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات فعال در سایر صنایع تفریح و سرگرمی: 22،144
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 96.3 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط سایر صنایع تفریح و سرگرمی در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 391.6 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 70.3 درصد

حقوق و دستمزد سایر صنایع تفریح و سرگرمی در کانادا

 • سال: 2018
 • دستمزد ساعتی: 17.51 دلار کانادا

درباره حداقل مبلغ سرمایه گذاری در کانادا بیشتر بدانید.

صنعت زمین های گلف و کلوپ های ورزشی و تفریحی در کانادا

این گروه صنعتی شامل موسسات و بخش‌هایی می‌شود که در کار راه‌اندازی و اداره زمین‌های گلف و کلوپ‌های ورزشی و تفریحی هستند و در کنار اداره زمین‌های گلف، تسهیلات رستوران و سایر تسهیلات تفریحی را نیز اداره می‌کنند. این بخش‌ها خدمات خوراک و نوشیدنی، کرایه تجهیزات و آموزش گلف نیز دارند.

اطلاعات آماری صنعت زمین های گلف و کلوپ های ورزشی و تفریحی در کانادا

اطلاعات آماری صنعت زمین های گلف و کلوپ های ورزشی و تفریحی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت زمین های گلف و کلوپ های ورزشی و تفریحی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت زمین‌های گلف و کلوپ‌های ورزشی و تفریحی: 2248
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 90.9 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنعت زمین های گلف و کلوپ های ورزشی و تفریحی در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 862.2 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 55.2 درصد

بخش تسهیلات اسکی در کانادا

این صنعت شامل موسسات و بخش‌هایی می‌شود که کار اصلی‌شان اداره مناطق اسکی و فراهم کردن تجهیزات اسکی است. تسهیلات و مجموعه‌های فعال در این بخش اغلب خدمات خوراک و نوشیدنی، خدمات کرایه تجهیزات و خدمات آموزش اسکی نیز در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

درباره اقتصاد کانادا بیشتر بدانید.

اطلاعات آماری بخش تسهیلات اسکی در کانادا

تعداد کسب و کارهای بخش تسهیلات اسکی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات بخش تسهیلات اسکی: 320
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 70.2 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط بخش تسهیلات اسکی در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 765.6 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 67.8 درصد

صنعت قایق و کشتی های تفریحی در کانادا

این گروه صنعتی شامل موسساتی می‌شود که تسهیلات تفریح و سرگرمی مستقر در بندرگاه‌ها را اداره می‌کنند و ممکن است فعالیت‌های وابسته به این تسهیلات را نیز انجام دهند یا ندهند؛ فعالیت‌های جانبی عبارتند از فروش سوخت و لوازم دریایی، تعمیر و نگهداری قایق و خدمات کرایه. کلوپ‌های دریانوردی که در کار اداره قایق‌های تفریحی هستند نیز در این بخش دسته‌بندی می‌شوند.

اطلاعات آماری صنعت قایق و کشتی های تفریحی در کانادا

اطلاعات آماری صنعت قایق و کشتی های تفریحی در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت قایق و کشتی های تفریحی در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت قایق و کشتی‌های تفریحی در کانادا: 931
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 99.2 درصد

عملکرد مالی صنعت قایق و کشتی های تفریحی در کانادا

 • سال: 2018
 • متوسط درآمد: 582.6 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 75.3 درصد

صنعت مراکز ورزشی – تفریحی و فیتنس در کانادا

این گروه شامل موسساتی است که کار اصلی‌شان راه‌اندازی و گرداندن کلوپ‌های سلامت و تسهیلات مشابه است که ورزش‌های تفریحی، فیتنس، شنا، اسکیت و مانند این‌ها در آن‌ها ارائه می‌شود.

اطلاعات آماری صنعت مراکز ورزشی – تفریحی و فیتنس در کانادا

تعداد کسب و کارهای صنعت مراکز ورزشی – تفریحی و فیتنس در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد گروه‌ها و موسسات صنعت مراکز ورزشی – تفریحی و فیتنس: 8879
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 97.3 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در صنعت مراکز ورزشی – تفریحی و فیتنس در کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 291.9 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 71.5 درصد

درباره نظام مالیات کانادا بیشتر بخوانید.

مراکز بولینگ در کانادا

این گروه صنعتی شامل بخش‌هایی می‌شود که کار اصلی‌شان اداره مراکز بولینگ است. این موسسات اغلب خدمات خوراک و نوشیدنی نیز در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

اطلاعات آماری مراکز بولینگ در کانادا

اطلاعات آماری مراکز بولینگ در کانادا

تعداد کسب و کارهای مراکز بولینگ در کانادا

 • سال: 2019
 • تعداد مراکز بولینگ: 675
 • درصد شرکت‌های کوچک و متوسط (99 – 0 کارمند): 100 درصد

عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط در مراکز بولینگ کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 521.2 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 72.7 درصد

سایر صنایع تفریحی و سرگرمی در کانادا

این گروه صنعتی شامل موسساتی است که در هیچ صنعت دیگری دسته‌بندی نمی‌شوند و فعالیت اصلی‌شان اداره مراکز و تسهیلات و خدمات تفریحی و سرگرمی مثل خدمات راهنمای گردشگری، شکار و ماهیگیری است.

اطلاعات آماری سایر صنایع تفریحی و سرگرمی در کانادا

عملکرد مالی شرکت‌ های کوچک و متوسط در سایر صنایع تفریحی و سرگرمی کانادا

 • سال: 2018
 • میانگین درآمد حاصل: 302.9 هزار دلار کانادا
 • سوددهی: 73 درصد

اگر قصد دارید در یکی از بخش‌های معرفی شده در این مقاله سرمایه‌گذاری در کانادا را تجربه کنید، همین حالا با وکلای ما در تراست تماس بگیرید تا مقدمات مهاجرت خود را بچینید. تراست مفتخر است که مشتریان خود را با رضایت کامل به سوی مقصد خود راهی کند. شما می‌توانید صفر تا صد کار مهاجرت خود را به وکلا و مشاوران متعهد و پیگیر بسپارید و دیگر هیچ نگرانی نداشته باشید. برای تماس با وکلا و گرفتن مشاورۀ تخصصی می‌توانید همین الان جلسۀ خصوصی رزرو کنید.

جدول مقایسه راه اندازی و خرید بیزینس در کانادا

راه اندازی بیزینس جدید در کانادا

 • هزینه: کم (بیش از ۵۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): بالا
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقل ۱۲ ماه
 • دشواری انجام بیزینس: دشوار
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: فعال بودن در کانادا، داشتن دفتر تجاری، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی، ۱۲ ماه فعالیت

خرید بیزینس در کانادا

 • هزینه: بالا (بیش از ۱۵۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): متوسط
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: متوسط
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: دارا بودن حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت، فعال بودن شرکت، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی

خرید سهام یک بیزینس در کانادا

 • هزینه: متوسط (بیش از ۱۰۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): متوسط
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: آسان
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: حداقل ۱۲ ماه از تاسیس شرکت گذشته باشد، فعال بودن شرکت، وجود سرمایه کافی در شرکت

خرید فرانچایز در کانادا

 • هزینه: متوسط (بیش از ۱۰۰ هزار دلار)
 • ریسک (سود احتمالی): کم
 • زمان فعالیت بیزینس قبل از اقدام برای اقامت دائم: حداقلی تعیین نشده
 • دشواری انجام بیزینس: آسان
 • شرایط اقدام برای اقامت دائم: فعال بودن شرکت، به کارگیری حداقل ۱ کارمند کانادایی
کتاب راهنمای عزیمت به کانادا
چک لیست عزیمت به کانادا
 • چک لیست مدارک و وسایل موردنیاز
 • راهنمای قوانین کانادا
 • شروع زندگی در کانادا

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا با موسسه تراست

دریافت مشاوره اولیه

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی ها و شرایط خاص خود را دارند. مشاوره با وکیلی خبره شما  را در انتخاب بهترین مسیر یاری خواهد کرد.

تنظیم قرار داد

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان، می توانید با تنظیم یک قرارداد تمامی مراحل انجام کار را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعلام شده نیز ممکن است متفاوت باشد. مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری موردنظر و نیز مدارک مرتبط با ارزش دارایی های نقدی از جمله این مدارک هستند.

ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه

برای سرمایه گذاری در کانادا نیاز است تا ابتدا اظهار علاقه مندی و یا به اصلاح Expression of Interest انجام شود. در ادامه، با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعلام شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری (ITA) از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار

از آنجایی که نیاز است تا بیزینس پلن پیشنهادی با جزئیات به موارد سرمایه گذاری و برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، میزان سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این طرح پیشنهادی، شما را یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات لازم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه  اجرای تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند.

دریافت نامه حمایتی

بعد از امضای توافق نامه، یک نامه حمایتی (letter of support) و یا یک تأییدیه (Letter of Confirmation) از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

ارائه درخواست صدور ویزا

با توجه به نامه حمایتی صادر شده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت سرمایه گذاری در کانادا اقدامات لازم انجام خواهد شد.

دریافت ویزا

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا تقدیم شما  می گردد.

کتابخانه مهاجرت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در آنتاریو
سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا
سرمایه‌گذاری در استان آلبرتا
سرمایه‌گذاری در استان کبک
سرمایه‌گذاری در ساسکاچوان
سرمایه گذاری در استان منیتوبا
سرمایه‌گذاری در پرنس ادوارد آیلند
سرمایه گذاری در نیوبرانزویک
سرمایه‌گذاری در آبوتسفورد
سرمایه‌گذاری در یوکان
سرمایه گذاری در میلتون
سرمایه‌گذاری در سوری
سرمایه گذاری در شارلوت تاون
سرمایه گذاری در پرنس جورج
سرمایه گذاری در میسیساگا
سرمایه گذاری در شهر نورث بی
سرمایه‌گذاری در شهر بری
سرمایه گذاری در پیتـربورو
سرمایه گذاری در نوناووت
سرمایه گذاری در نانایمو
سرمایه گذاری در برمپتون
سرمایه گذاری در همیلتون
سرمایه گذاری در رددیر
سرمایه گذاری در یلونایف
سرمایه گذاری در مناطق شمال غربی

خدمات موسسه تراست برای مهاجرت

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

مشاوره معتبر بگیرید!

قوانین مهاجرت بسیار پیچیده است، ولی اصلاً نگران نباشید؛ چراکه وکلای با تجربه و حرفه‌ای تراست با تمامی روش‌های قانونی مهاجرت آشنا هستند.

سوالات متداول

چه کارها و فعالیت هایی در کانادا در بخش تفریح و سرگرمی دسته بندی می شود؟

کسب و کارهای مرتبط با تفریح و سرگرمی در کانادا فعالیت‌هایی هستند که تسهیلات و مجموعه‌هایی برای گلف، ورزش‌های آبی، اسکی یا دیگر فعالیت‌های تفریحی و ورزش‌های مشابه در اختیار افراد قرار می‌دهند.

چه نوع تفریحاتی در کانادا متداول و محبوب است؟

مردم کانادا بسیار فعال و پر جنب و جوش هستند و در تمام طول سال در فعالیت‌های تفریحی در مجموعه‌های سرپوشیده یا سر باز شرکت می‌کنند. از جمله محبوب‌ترین این فعالیت‌ها می‌توان به فوتبال، هاکی، بیس بال، بسکتبال، والیبال، شنا، صخره‌نوردی، پیاده‌روی، اردو، دوچرخه‌سواری، اسکی، اسنو بورد و ورزش‌های آبی اشاره کرد.

برای راه اندازی پارک های تفریحی در کانادا به چه میزان سرمایه نیاز است؟

ساخت پارک‌های آبی کوچک در کانادا ممکن است کمتر از 1 میلیون دلار کانادا هزینه داشته باشد (این پارک‌ها بیشتر زمین‌های بازی آبی محسوب می‌شوند) اما برای ساخت و راه‌اندازی پارک‌های آبی بزرگ، چیزی که مردم به پارک آبی می‌شناسند و انتظارش را دارند، سرمایه‌ای بین 10 میلیون تا 40 میلیون دلار کانادا لازم است. برای ساخت پارک‌های موضوعی سرپوشیده نیز به طور میانگین 10 میلیون تا 30 میلیون دلار لازم است.

کدام پارک موضوعی در کانادا بیشترین درآمد را دارد؟

پارک ها و تفریحگاه‌های دیزنی بیشترین درآمد را در بین پارک‌های موضوعی در کانادا دارند. البته پارک‌های موضوعی دیگر نیز در حال پا گرفتن هستند و به تدریج بین مردم محبوبیت پیدا می‌کنند.

آیا سرمایه گذاری در بخش زمین های گلف در کانادا سرمایه گذاری خوبی است؟

بازی گلف در کانادا کسب و کار بزرگی است و میلیاردها دلار کانادا وارد اقتصاد این کشور می‌کند. درآمد این بخش در چند سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و به نزدیک 85 میلیارد دلار کانادا رسیده است.

درآمد صنعت فیتنس در کانادا چقدر است؟

درآمد باشگاه‌های ورزشی، سلامت و فیتنس در کانادا، در سال 2021 معادل 4.6 میلیارد دلار کانادا تخمین زده شده است.

سرمایه گذاری در باشگاه های ورزشی در کانادا چه مراحلی دارد؟

پیدا کردن محل، نوشتن طرح کسب و کار خوب، گرفتن تمام مجوزها، استخدام مربیان دارای مجوز، تهیه تجهیزات مناسب، سرمایه‌گذاری در طراحی داخلی و پیش‌بینی راهکارهای جذب و حفظ مشتری.

آیا صنعت فیتنس کانادا در حال رشد است؟

بله، صنعت فیتنس کانادا در ده سال گذشته 3 درصد رشد داشته و فقط در سال 2018 رقمی معادل 30 میلیارد کانادا درآمد کسب کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://t.me/TrustImmigrationhttps://www.instagram.com/trustimms/https://www.youtube.com/c/Trustimm

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه مهاجرتی تراست می باشد. استفاده از مطالب برای موارد غیرتجاری بلامانع است.