بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع کشوری است که از نظر توسعه صنعتی و تنوع موقعیت های شغلی در شرایط خوبی قرار داشته باشد. کشورهای پیشرفته ای برای مهاجرت مهندسی صنایع وجود دارند اما بهتر است برای انتخاب بهترین گزینه تمامی شرایط را با هم در نظر بگیرید.

در حال حاضر، کانادا، استرالیا، آلمان و سوئیس از جمله کشورهایی هستند که برای مهاجرت دارای شرایط خوبی هستند و در آن ها می توانید به مزایای متنوعی دست پیدا کنید.

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع در یک نگاه

فاکتوربهترین کشور
کیفیت زندگیکانادا، دانمارک، نروژ، سوئد
بازار کارآمریکا، کانادا، آلمان
تحصیلات رایگانآلمان، ایتالیا، کانادا، نروژ، دانمارک
مهاجرت خانوادگیدانمارک، کانادا، سوئد، نروژ
کسب اقامت آسانکانادا، استرالیا
آب و هوااسترالیا، آلمان، سوئیس
ارزان بودنکانادا، آلمان، سوئیس
مهاجر پذیر بودنکانادا، استرالیا
زبانکانادا، آمریکا، انگلستان، استرالیا
دانشگاه های برترآمریکا، کانادا، آلمان
بیزینس و سرمایه گذاریکانادا، استرالیا، آمریکا
راحتی رفت و آمدترکیه، کانادا (از نظر ویزا)

لینک های مفید!

کانادا؛ بهترین کشور در رنکینگ جهانی

 • رنکینگ US News: رتبه ۱
 • شاخص GDP: بیش از ۲ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب، بازار کار پر تقاضا
 • جمعیت: بیش از ۳۷.۶ میلیون نفر
 • مزایای مهم: روش های اقامتی متنوع، بازار کار پر تقاضا، استانداردهای بالای زندگی، اقامت سریع
 • معایب مهم: وضعیت آب و هوا در بعضی از مناطق
 • روش های مهاجرتی: ویزای کاری، ویزای تحصیلی، سرمایه گذاری، استارتاپ، خود اشتغالی
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: یک تا دو سال

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۱۰۰
شرایط کارآفرینی۸۳
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۱۰۰

آمریکا

 • رنکینگ US News: رتبه ۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲۱.۴ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب، بازار کار عالی
 • جمعیت: ۳۲۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: بازار کار پر قدرت، موقعیت های شغلی متنوع، شرایط تحصیل عالی
 • معایب مهم: روند دشوار ویزا، هزینه های بالای زندگی
 • روش های مهاجرتی: ویزای کار، ویزای تحصیلی، کارآفرینی
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک سال تا پنج سال

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۴۶
شرایط کارآفرینی۹۷
شرایط بازار و بیزینس۴۸
پویایی۱۰۰
شاخص اجتماع۳۴

استرالیا

 • رنکینگ US News: رتبه ۵
 • شاخص GDP: بیش از ۱.۳۹ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: ۲۵.۴ میلیون نفر
 • مزایای مهم: روش های مهاجرتی مختلف، بازار کار پر قدرت
 • معایب مهم: فاصله با ایران
 • روش های مهاجرتی: ویزای تحصیلی، ویزای شغلی، سرمایه گذاری
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک سال تا پنج سال

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۸۹
شرایط کارآفرینی۶۹
شرایط بازار و بیزینس۷۱
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۸۷

آلمان

 • رنکینگ US News: رتبه ۳
 • شاخص GDP: بیش از ۳.۸۹ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: عالی و رو به پیشرفت
 • جمعیت: بیش از ۸۳ میلیون نفر
 • مزایای مهم: نزدیکی به ایران، قدرت صنعتی عالی، بازار کار پر قدرت
 • معایب مهم: نیاز به آموزش زبان آلمانی، نبود روش های متنوع مهاجرتی
 • روش های مهاجرتی: ویزای تحصیلی، ویزای کاری
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک سال تا پنج سال

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۸۴
شرایط کارآفرینی۹۹
شرایط بازار و بیزینس۶۶
پویایی۹۴
شاخص اجتماع۷۳

کشور دانمارک

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۲
 • شاخص GDP: بیش از ۳۴۸ میلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: متوسط رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: جمعیت پایین، استانداردهای بالای زندگی
 • معایب مهم: شرایط دشوار مهاجرت، نیاز به آموزش زبان اضافی
 • روش های مهاجرتی: ویزای کار، ویزای تحصیلی
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک سال تا پنج سال در روش های مختلف

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۹۷
شرایط کارآفرینی۶۸
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۸۱
شاخص اجتماع۹۶

کشور نروژ

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۳
 • شاخص GDP: بیش از ۴۰۶ میلیون دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵.۳ میلیون نفر
 • مزایای مهم: استانداردهای زندگی
 • معایب مهم: نبود قدرت اقتصادی بالا، نیاز به آموزش زبان اضافی
 • روش های مهاجرتی: ویزای تحصیلی، ویزای کار
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک سال تا پنج سال

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۹۲
شرایط کارآفرینی۶۱
شرایط بازار و بیزینس۸۲
پویایی۷۱
شاخص اجتماع۹۲

انگلستان

 • رنکینگ US News: رتبه ۸
 • شاخص GDP: بیش از ۲.۸ تریلیون دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: عالی رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۶۶.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: کشور انگلیسی زبان، صنعت قدرتمند
 • معایب مهم: نبود کیفیت بالای زندگی
 • روش های مهاجرتی: ویزای کار، ویزای تحصیلی، سرمایه گذاری
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک سال تا پنج سال

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۶۹
شرایط کارآفرینی۸۸
شرایط بازار و بیزینس۵۹
پویایی۸۰
شاخص اجتماع۶۷

ایتالیا

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: متوسط رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵۹.۷ میلیون نفر
 • مزایای مهم: رقابت کم و صنعتی بودن
 • معایب مهم: نیاز به آموزش زبان اضافی
 • روش های مهاجرتی: ویزای کار، ویزای تحصیلی
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک سال تا پنج سال

امتیاز بعضی از پارامترهای مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۴۳
شرایط کارآفرینی۵۰
شرایط بازار و بیزینس۵۳
پویایی۶۶
شاخص اجتماع۴۰

مراحل انتخاب بهترین کشور برای مهندسی صنایع

مشاوره تخصصی

برای رسیدن به بهترین گزینه برای مهاجرت مهندسی صنایع، بهتر است از یک مشاور تخصصی کمک بگیرید تا شرایط رشته شما را در کشور مورد نظر به طور کامل بررسی کند.

یک مشاوره تخصصی شاید زمان و هزینه زیادی از شما نگیرد اما در مدت زمان کوتاهی می توانید به اطلاعات به روز و دقیق دست پیدا کنید. زمان مورد نیاز برای زیر و رو کردن وب سایت های مهاجرتی بسیار زیاد است و شما برای این کار نیاز دارید تا بسیاری از وب سایت ها را بررسی کنید.

اگر زمان برای شما ارزش دارد، استفاده از راهنمایی های یک مشاور تخصصی می تواند در بهترین شرایط شما را به اهداف تان برساند.

بررسی شرایط بازار کار

بازار کار در کشورهای مختلف در مورد مهندسی صنایع تفاوت زیادی با هم دارد. بررسی بازار کار برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع از فاکتورهای مهم است و در صورتی که با روش های مهاجرت کاری قصد حضور در کشور مورد نظر را دارید، حتما باید شرایط بازار کار را از قبل تحلیل کنید.

در کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی شرایط خوبی از نظر بازار کار برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع وجود دارد.

شرایط اقامت دائم

کشورهای زیادی وجود دارند که اقامت دائم در آن ها پروسه طولانی مدتی دارد و با روش های معمول نمی توانید در آن ها اقامت دریافت کنید. در مورد کشورهایی مانند کانادا و استرالیا این موضوع بر عکس است و شما می توانید با تخصص یا مدرک تحصیلی خود به این کشورها مهاجرت کنید و در آن ها به اقامت دائم دست پیدا کنید.

در مورد کشور کانادا نکته مهم این است که تقریبا با اکثر روش های مهاجرتی شما در نهایت به اقامت دائم خواهید رسید و همین امر خیال متقاضی را راحت می کند که از ابتدا در مسیر اخذ اقامت دائم کانادا قرار دارد.

درآمد

درآمد نکته مهمی است که در کشورهای مختلف مقدار آن برای مهندسی صنایع متفاوت خواهد بود. در حالت کلی، در کشورهای خارجی مهندسان صنایع درآمدهایی بین ۴۰ تا ۸۰ هزار دلار در سال دارند و این میزان بر اساس میزان سابقه شغلی و توانایی های فرد است.

در صورتی که با سابقه شغلی بالا و مهارت های زیاد برای یک رده شغلی اپلای کنید، انتظار درآمد بیش از ۸۰ هزار دلار نیز وجود دارد.

هزینه ها

هزینه ها در کشور مقصد نکته ای تعیین کننده است و دقت داشته باشید که این هزینه ها در بعضی از کشورهای اروپایی بسیار بالا است.

در کشوری مانند هلند، هزینه های زندگی به گونه ای است که ممکن است شما برای تامین هزینه های زندگی به مشکل بر خورد کنید و این هزینه ها در کشوری مانند آمریکا نیز بسیار زیاد است.

در صورتی که هزینه های زندگی برای شما اهمیت داشته باشد و بخواهید یک منطقه خوب را از این نظر انتخاب کنید، بهتر است روی کشورهایی مانند کانادا تحقیق کنید که معمولا در شهرهای آن هزینه ها بین ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد کمتر از شهرهای گران قیمت دنیا است.

انتخاب برنامه مهاجرتی

روش های مختلفی وجود دارند که شما با استفاده از آن ها می توانید به یک کشور خارجی مهاجرت کنید. این روش مهاجرتی می تواند مسیر شما را در ابتدا تعیین کند و شما برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع، می توانید با روش تحصیلی یا کاری اهداف خود را دنبال کنید.

بهتر است کشورهای مختلف را بررسی کنید تا بدانید چه کشوری با این دو روش مهاجرتی بهترین شرایط را به شما پیشنهاد می دهد.

زبان کشور مقصد

زبان کشور مقصد از نکات بسیار مهم به شمار می رود که شما می توانید با بررسی کشورهای مختلف یک گزینه ایده آل را انتخاب کنید. بهتر است بدانید برای ایرانیان بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع کشوری است که بتوانید با همان زبان انگلیسی در آن به تحصیل یا کار بپردازید و بهتر است کشوری انتخاب شود که نیاز نداشته باشید یک زبان اضافی بیاموزید.

البته، یادگیری یک زبان جدید می تواند بسیار جذاب باشد اما زمان زیادی لازم است تا یک زبان بیاموزید و بتوانید در کشور مقصد فعالیت شغلی یا تحصیلی را دنبال کنید. کشورهای انگلیسی زبان می توانند بهترین انتخاب ها برای مهاجرت مهندسی صنایع به شمار روند.

نکات مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهندسی صنایع

 • مهندسی صنایع رشته ای است که در کشورهای پیشرفته بازار کار خوبی برای آن وجود دارد اما شما باید شهرهای صنعتی و پیشرفته را انتخاب کنید.
 • کشورهای مختلف روش های مهاجرتی متفاوتی را ارائه داده اند و بر اساس شرایط خودتان باید تعیین کنید که با کدام روش مهاجرتی قصد مهاجرت به کشور مورد نظر را دارید.
 • شما برای موفقیت در این مسیر می توانید بین روش مهاجرت تحصیلی و مهاجرت شغلی یکی را انتخاب کنید و این گزینه ها بهترین روش ها در مورد مهاجرت مهندسی صنایع به شمار می روند.
 • در حال حاضر، کشور کانادا دارای روش های مختلفی برای اعطای اقامت دائم است و این کشور از آسان ترین شرایط برای اخذ اقامت دائم برخوردار است.
 • در کنار این کشور، شما می توانید روی کشورهای اروپایی مانند آلمان یا هلند نیز تمرکز کنید که مناطق خوبی برای ادامه تحصیل یا کار برای مهندسان صنایع به حساب می آیند.
 • در هر مرحله از مهاجرت که باشید می توانید از طریق مشاوران تراست به به روز ترین اطلاعات مهاجرتی دست پیدا کنید.
 • مشاوران و وکلای قانونی تراست آماده هستند تا در تمامی ایام هفته شما را در مسیر مهاجرت و اخذ اقامت دائم راهنمایی کنند.

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع چه ویژگی هایی دارد؟

فاکتورهای مهمی وجود دارند که در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع باید آن ها را در نظر بگیرید. مهم ترین این فاکتورها، میزان درآمد، ثبات اقتصادی و بازار کار کشور مقصد است تا بتوان در آن در رده شغلی مهندسی صنایع وارد کار شد.

از نظر فراوانی موقعیت های شغلی و میزان درآمد چند کشور مهم وجود دارند که در مقایسه با سایر کشورها شرایط بهتری را پیشنهاد می دهند. آمریکا، کانادا، هلند، آلمان، استرالیا و سوئیس از جمله این کشورها به حساب می آیند که در آن می توانید بهترین شرایط را برای مهاجرت مهندسی صنایع در اختیار داشته باشید.

در سال های اخیر، بسیاری از متقاضیان به دنبال مهاجرت به کشورهای همسایه هستند که مهم ترین آن ها ترکیه است و این کشور به دلیل نزدیکی با ایران دارای شرایط خوبی از نظر رفت و آمد است.

با این حال، بهتر است شما توجه داشته باشید که اخذ اقامت در این کشورها دارای چه شرایطی است و بهتر است روش های دریافت اقامت را بررسی کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنید.

کشور کانادا برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور کانادا یکی از بهترین انتخاب ها برای مهندسی صنایع است و بسیاری از جمعیت این کشور را مهاجران ایرانی تشکیل داده اند. کانادا می تواند بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به شمار رود و در این رشته می توانید در کانادا موقعیت های شغلی متنوعی را در شهرهای بزرگ به دست آورید.

کانادا از نظر تعدد موقعیت های شغلی و تنوع روش های مهاجرتی از بهترین گزینه ها برای اخذ اقامت دائم و شهروندی است که در سال های اخیر این تعداد روش های مهاجرتی افزایش بسیاری پیدا کرده است.

در صورتی که با رزومه قوی و سابقه شغلی زیاد برای یک موقعیت شغلی مرتبط با مهندسی صنایع اپلای کنید، مطمئنا موقعیت های خوبی را در اختیار دارید که در نهایت این کار شما را به اخذ اقامت دائم خواهد رساند.

به جرات می توان گفت این کشور برای تمامی تخصص ها و بر اساس سوابق هر متقاضی روش مهاجرتی مخصوص دارد و شما با روش های مهاجرت کاری یا مهاجرت تحصیلی می توانید به کانادا مهاجرت کنید.

از نظر ارائه موقعیت های شغلی، درآمد، تنوع تخصص ها، امکانات تحصیلی و پیشرفت کشوری، کانادا از گزینه های منحصر به فرد به حساب می آید که می توانید با روش اکسپرس انتری یا برنامه های استانی از طریق ویزای کار به این کشور مهاجرت کنید.

البته، در صورتی که قصد ادامه تحصیل را داشته باشید، انتخاب کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع از گزینه های عالی خواهد بود. کانادا بیش از ۲۰۰ دانشگاه دارد و تعداد کالج های آن نیز به بیش از ۲۰۰ عدد می رسد. در این مراکز علمی می توانید با خیال راحت و بدون دغدغه به ادامه تحصیل بپردازید.

کشور آمریکا برای مهاجرت مهندسی صنایع

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع می تواند آمریکا باشد. این کشور دارای بزرگ ترین اقتصاد جهانی است و در حال حاضر چند صد دانشگاه برتر در ایالت های مختلف آن وجود دارند.

از نظر تحصیلی و شغلی شما در این کشور با مشکل مواجه نخواهید شد و متخصصان و مهندسانی که در رشته صنایع تحصیل کرده اند، در این کشور می توانند با خیال راحت به ادامه تحصیل بپردازند یا وارد بازار کار شوند. مشکل اصلی کشور آمریکا برای مهاجرت نیاز به پروسه دشوار ویزا است که مشکلاتی را برای ایرانیان به وجود آورده است.

در این کشور می توانید در هر ایالتی دانشگاه سطح برتر را بیابید و در آن به ادامه تحصیل بپردازید. همچنین، به دلیل رشد و توسعه صنایع مهم در آن، شرایط برای شروع یک شغل و پیشرفت در آن فراهم است. در کشور آمریکا شما به تمامی امکانات برای پیشرفت تحصیلی و شغلی دسترسی دارید و می توان گفت، آمریکا یکی از گزینه های اصلی در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع قرار دارد.

با این حال، در صورتی که قصد شما مهاجرت به آمریکا است، باید دقت داشته باشید که نیاز به تمکن مالی بالایی خواهید داشت و احتمالا باید از یک پروسه دشوار برای ویزا شدن نیز عبور کنید.

کشور استرالیا برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور استرالیا در سال های قبل شرایط خوبی را برای مهاجران فراهم کرده است و این کشور می تواند به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب آید. در استرالیا شما مهاجران متعددی را مشاهده خواهید کرد که از کشورهای مختلف جهان به آن مهاجرت کرده اند و در رده های شغلی مختلف مشغول به کار هستند.

دانشگاه های مطرحی در کشور استرالیا حضور دارند و در صورتی که قصد ادامه تحصیل در این کشور را داشته باشید، شرایط ایده آلی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه ها وجود دارد.

به دلایل مختلف استرالیا از جمله کشورهای خوب برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب می آید که یکی از آن ها میزان درآمد بالا برای این رده شغلی است. در شهرهای پیشرفته و توسعه یافته این کشور، شما می توانید صنایع متنوعی را مشاهده کنید که در آن ها نیاز به مهندسان صنایع و متخصصان تولید کارخانه ای است.

استرالیا پس از کانادا دارای بهترین شرایط برای اقامت است اما دقت داشته باشید که این کشور در یک منطقه خاص جغرافیایی قرار دارد و در مقابل کانادا دارای شرایط پیشرفت کمتری است. مزیت مهم کانادا این است که این کشور در همسایگی آمریکا قرار دارد و همین امر منجر شده است تا در سال های اخیر پیشرفت زیادی برای کانادا به وجود آید.

از نظر مهاجرپذیر بودن، استرالیا یکی از کشورهای خوب به حساب می آید که مردم از فرهنگ های مختلف می توانند در این کشور در کنار هم زندگی کنند. همین امر منجر شده است تا بیشتر متخصصان این کشور را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع انتخاب کنند و در رده های شغلی مختلف مهندسی صنایع به این کشور مهاجرت کنند.

شما در کشور استرالیا نیز روش های مهاجرتی متنوعی را در اختیار دارید که می توان مهاجرت تحصیلی، شغلی یا سرمایه گذاری را بیان کرد.

کشور آلمان برای مهاجرت مهندسی صنایع

آلمان از جمله کشورهای صنعتی به حساب می آید که نرخ تولید ناخالص قابل توجهی در این کشور وجود دارد. شما با یک بررسی کلی می توانید مشاهده کنید که کمپانی های بزرگ جهانی در این کشور حضور دارند و اقتصاد آلمان روی صنایع کارخانه ای و تولیدی پایدار است.

حتما نام شرکت هایی مانند بنز و زیمنس را شنیده اید که مرکز اصلی آن ها در آلمان قرار دارد و این شرایط بی نظیری است تا متخصصان مهندسی صنایع برای مهاجرت به این کشور تمرکز کنند. آلمان می تواند بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب آید و باید اشاره کرد که این کشور دارای بازار کار پر تقاضایی در مورد متخصصان مهندسی است.

در مورد کشور آلمان، نکته منفی این است که شما لزوما برای ورود به بازار کار این کشور نیاز دارید تا زبان آلمانی را یاد بگیرید. برای تحصیل رایگان در این کشور نیز لازم است تا متقاضی بتواند سطح خوبی از زبان آلمانی را ارائه دهد که حداقل بی ۲ است.

یادگیری یک زبان اضافی می تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان به وجود آورد که این مشکل در مورد کشورهای انگلیسی زبان وجود ندارد. البته، در بعضی از شرایط شما نیاز دارید تا زمان طولانی برای مرحله سفارت منتظر بمانید و اخذ ویزا برای آلمان یکی از مشکلات به حساب می آید.

با این حال، شرایط مهاجرت تحصیلی یا مهاجرت شغلی برای مهندسان صنایع بسیار ایده آل است و در این کشور شما دانشگاه های برتر جهانی را مشاهده خواهید کرد که گرایش های مختلف مهندسی صنایع در آن ها تدریس می شوند.

در صورتی که در شهرهایی مانند برلین، هامبورگ یا مونیخ بتوانید یک موقعیت شغلی به دست آورید، میزان درآمد بالایی نصیب تان خواهد شد و به راحتی می توانید به پیشرفت شغلی و حتی تحصیلی فکر کنید.

کشور هلند برای مهاجرت مهندسی صنایع

متخصصان صنایعی که به دنبال مهاجرت هستند، بهتر است در مورد هلند نیز تحقیقات دقیقی را انجام دهند. در بسیاری از مواقع، هلند به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد مهاجرت برای متخصصان رده های شغلی مختلف تلقی می شود و دقت داشته باشید که این کشور یکی از مناطقی است که نرخ رفاه در آن بسیار عالی است.

در کشور هلند نیز در صورتی که قصد ورود به بازار کار را داشته باشید، شما باید یک زبان دوم یاد بگیرید و یادگیری این زبان از جمله مشکلات اصلی است. در دانشگاه های انگلیسی زبان هلند امکان این وجود دارد تا به همان زبان انگلیسی به تحصیل بپردازید اما در صورتی که بخواهید از تمامی امکانات موسسات سطح برتر استفاده کنید، یادگیری زبان هلندی از اصول اولیه است.

برای ورود به بازار کار بیشتر کشورهای اروپایی نیاز است تا زبانی غیر از انگلیسی را نیز یاد بگیرید که این موضوع برای بسیاری از متقاضیان که برای مهاجرت عجله دارند، یک نکته منفی تلقی می شود. در کنار این موضوع، کشور هلند از نظر گرانی و بالا بودن هزینه های زندگی از گران ترین کشورها به حساب می آید و در شهرهای بزرگ این کشور گرانی از مشکلات اصلی برای مهاجران تلقی می شود.

کشور هلند می تواند بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب آید اما در صورتی که ارزان بودن هزینه ها و اجاره بها برایتان مهم است، بهتر است به دنبال گزینه های دیگر باشید.

در کشور هلند دانشگاه سطح برتر دلفت وجود دارد که در آن رشته های مهندسی با بهترین کیفیت تدریس می شوند و شما در این کشور می توانید به ادامه تحصیل نیز فکر کنید. استانداردهای زندگی در اکثر کشورهای منطقه شمال غربی اروپا بالا است و در آن به کیفیت عالی دسترسی دارید.

با این حال، بهتر است روش مهاجرتی مورد نظر را به دقت بررسی کنید تا بدانید آیا کشور مورد نظر به شما اقامت خواهد داد یا خیر. در واقع، مهاجرت تنها خارج شدن از کشور مبدا نیست و پس از این کار شما نیاز دارید تا برای زندگی در کشور مورد نظر و دریافت اقامت دائم نیز برنامه ریزی کنید. بسیاری از کشورها مانند هلند دارای شرایط خاصی هستند که شاید برای بعضی از افراد زندگی در آن ها جالب به نظر نرسد.

کشور انگلستان برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور انگلستان از جمله گزینه هایی است که می توانیم آن را در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع قرار دهیم. در این کشور شرایط برای زندگی خوب است و شما نیاز ندارید برای ورود به بازار کار یا تحصیل در آن یک زبان اضافی را بیاموزید.

در کشور انگلستان دانشگاه های برتر جهانی حضور دارند که می توان از مهم ترین آن ها دانشگاه آکسفورد را بیان کرد. در کنار این دانشگاه ها، شما به موسسه های فنی و حرفه ای و آموزشی نیز دسترسی دارید که شرایط را برای ادامه تحصیل و افزودن به دانش تخصصی ایده آل کرده اند.

در صورتی که به دنبال یک کشور پیشرفته هستید که دارای صنایع متنوعی باشد، انگلستان یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود. با این حال، به دلیل تحولات اخیر انگلستان نمی تواند بهترین گزینه در حال حاضر به حساب آید. نرخ گرانی در شهرهای بزرگ این کشور زیاد است و شما در مورد هزینه های زندگی در آن ممکن است به مشکل بر خورد کنید.

بهتر است بدانید فارغ التحصیلان مهندسی صنایع به شرایط خوبی در این کشور دسترسی دارند و از نظر موقعیت های شغلی و درآمد، شغل های مهندسی در این کشور جزو بهترین ها به حساب می آید.

نرخ بیکاری در این کشور پایین است و شما مزیت مهمی را در این کشور در اختیار دارید که همان دوستی با کشورهای پیشرفته و ارتباط اقتصادی نزدیک با آن ها است. انگلستان برای افرادی خوب است که قصد اقامت از طریق تحصیل یا کار را دارند و با این روش ها می توانید به این کشور مهاجرت کنید و به اقامت آن دست پیدا کنید.

کشور سوئیس برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور سوئیس یکی از بهترین گزینه ها برای مهاجرت ایرانیان است اما قوانین خاصی برای مهاجران در آن وجود دارد و سخت گیری های بسیاری در آن برای اقامت مهاجران در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در صورتی که با مهاجرت خرید ملک بخواهید به این کشور مهاجرت کنید، مشکلاتی وجود خواهد داشت.

این کشور از گزینه هایی است که شما بهتر است با روش هایی مانند تحصیلی به آن مهاجرت کنید و پس از آن در این کشور به دنبال اخذ اقامت باشید. سوئیس کشوری پیشرفته برای مهاجرت مهندسان صنایع به حساب می آید و نرخ بیکاری در آن بسیار پایین است.

از نظر تنوع موقعیت های شغلی و وجود درآمد بالا، سوئیس می تواند بهترین کشور برای مهاجرت مهندسان صنایع به حساب آید و دقت داشته باشید که استانداردهای زندگی در سوئیس زبانزد خاص و عام است.

سوئیس دارای جمعیت پایینی است و در این کشور به راحتی می توانید یک موقعیت شغلی بیابید که در رده مهندسی باشد و با استفاده از آن به راحتی خواهید توانست هزینه های زندگی خود را تامین کنید. نکته مهم در مورد کشور سوئیس امنیت بالای آن است و شما در این کشور کمترین مشکلات از نظر امنیت را مشاهده خواهید کرد.

دانشگاه های سوئیس جزو برترین موسسات آموزش عالی در سطح جهانی هستند و در صورتی که قصد ادامه تحصیل را داشته باشید، سوئیس کشوری است که شرایط منحصر به فردی را به شما پیشنهاد می دهد. در این کشور زبان های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی به صورت رسمی شناخته شده اند و برای رسیدن به بهترین موقعیت های شغلی بهتر است به غیر از انگلیسی یک زبان دیگر را نیز بیاموزید.

در صورتی که قصد یادگیری زبان مورد نظر را داشته باشید، ابتدا بهتر است منطقه دلخواه را انتخاب کنید تا بدانید چه زبانی در آن رایج است. با صرف زمانی یک تا دو ساله می توانید به سطح خوبی از زبان آلمانی یا فرانسوی دست پیدا کنید و برای یک دانشگاه یا موقعیت شغلی در این کشور اپلای کنید.

کشور دانمارک برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور دانمارک از جمله کشورهایی به شمار می رود که به امنیت و استانداردهای بالای زندگی معروف است و شما در این کشور می توانید شرایط ایده آلی را برای پیشرفت شغلی و تحصیلی در اختیار داشته باشید. بهتر است اشاره کنیم که دانمارک در رده بندی های جهانی از نظر کیفیت زندگی در بهترین شرایط قرار دارد و این کشور در کنار سوئیس و نروژ سه کشور مهم از نظر کیفیت بالای زندگی به شمار می روند.

کشور دانمارک دارای زمستان های طولانی و سرد است و برای مهاجرت به این کشور باید آب و هوای این کشور را در نظر داشته باشید. در صورتی که به دنبال آب و هوایی ملایم و تابستانی باشید، بهتر است به کشورهای اسکاندیناوی و دانمارک فکر نکنید.

کشور دانمارک از جمله مناطقی است که در آن تقاضای بالایی در مورد رشته های مهندسی وجود دارد و شما با صرف کمترین زمان ممکن و گرفتن مدرک زبان می توانید یک پیشنهاد شغلی در شهرهای بزرگ این کشور به دست آورید. جالب است تا بدانید دانمارک و نروژ تنها در چند سال اخیر به پیشرفت های قابل توجهی در علوم مهندسی دست پیدا کرده اند و در آن می توانید شرایط مناسبی را نیز از نظر ادامه تحصیل در رشته های مهندسی در اختیار داشته باشید.

از نظر سطح زندگی و درآمد بالا، دانمارک می تواند در فهرست ما برای بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب آید و در این منطقه شما صنایع متنوعی را مشاهده خواهید کرد که می توانید در آن ها شروع به کار کنید.

در صورتی که قصد ورود به بازار کار دانمارک در مورد رشته مهندسی صنایع را داشته باشید، بهتر است بدانید تسلط به زبان دانمارکی یکی از موارد ضروری به حساب می‌ آید. با آموزش این زبان شما در شرایط رقابتی می توانید یک مزیت مهم در رزومه خود داشته باشید که شرایط را برای پیشرفت شغلی و تحصیلی برای شما فراهم خواهد کرد.

در صورتی که قصد ادامه تحصیل در این کشور را داشته باشید، بهتر است باز هم روی آموزش زبان دانمارکی تمرکز کنید تا در شرایط بهتری در یک رشته تخصصی در این کشور شروع به تحصیل کنید.

کشور ترکیه برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور ترکیه در سال های اخیر به یک مقصد مهم برای مهاجران تبدیل شده است و ایرانیان بسیاری به این کشور مهاجرت می کنند. از نظر شرایط زندگی و آزادی اجتماعی، ترکیه می تواند در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب آید. شما در این کشور با خیال آسوده می توانید به زندگی و پیشرفت شغلی فکر کنید و از شرایط خوب برای تحصیل و زندگی برخوردار باشید.

مانند بیشتر کشورها، ترکیه نیز دارای معایبی است و به همین دلیل، ترکیه نمی تواند به عنوان یک مقصد نهایی برای مهاجرت مهندسی صنایع به شمار رود. شما در این کشور الزاما نیاز دارید تا به زبان ترکی استانبولی تسلط داشته باشید چرا که بدون وجود آن نخواهید توانست تا وارد بازار کار شوید و درآمد داشته باشید.

در بسیاری از رده های شغلی در این کشور، نیاز است تا با متخصصان ترک زبان ارتباط داشته باشید و ارتباط برقرار کردن با مشتریان نیز به زبان ترکی از جمله الزامات کار است. ترکیه از این نظر می تواند بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به شمار رود که به کشور ایران نزدیک است و شما می توانید به راحتی به این کشور سفر کنید و در ایام مختلف به ایران باز گردید.

نبود شرایط سخت برای ویزا از دیگر مزایای مهاجرت مهندسی صنایع به ترکیه است که مسیر را برای شما هموار کرده است.

در صورتی که قصد اقامت دائمی داشته باشید، بهتر است به فکر کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی باشید چرا که شرایط برای کار متخصصان خارجی در ترکیه کمی متفاوت است و ممکن است در آن به مشکلاتی برخورد کنید.

در سال های اخیر میزان هزینه ها نیز در این کشور افزایش زیادی پیدا کرده است و همین امر منجر شده است تا مهاجران زیادی مقصد خود را از ترکیه به کشورهای دیگر تغییر دهند.

کشور ایتالیا برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور ایتالیا می تواند در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع قرار داشته باشد و اهمیت این کشور به دلیل صنعتی بودن آن است. شاید بسیاری از متقاضیان مهاجرت مهندسی صنایع به این کشور توجهی نکنند اما بهتر است تا بدانید این کشور از نظر صنعتی و رشد کارخانه های تولیدی به توسعه زیادی در سال های اخیر دست پیدا کرده است.

در کشور ایتالیا شما صنایع متنوعی را مشاهده خواهید کرد و برای ورود به بازار کار در این کشور می توانید از طریق رده شغلی مهندسی صنایع نیز اقدام کنید.

روش های مختلفی وجود دارد تا بتوانید به کشور ایتالیا و با استفاده از رشته مهندسی صنایع مهاجرت کنید. ایتالیا دارای شرایط تحصیل قابل قبول برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است و در دانشگاه های معروف این کشور می توانید به شرایط خوبی از نظر کیفیت تحصیل دست پیدا کنید.

در صورتی که قصد مهاجرت از طریق کار را داشته باشید، این کشور دارای موقعیت های شغلی متعددی برای مهندسان است.

تسلط به زبان این کشور از مهم ترین نکات برای رسیدن به موفقیت تحصیلی یا شغلی است و بهتر است بدانید اکثر موقعیت های شغلی نیاز به داشتن دانش خوبی از زبان ایتالیایی دارند. شهرهایی مانند میلان و رم دارای شرایط خوبی از نظر وفور موقعیت های شغلی هستند و در صورتی که به دنبال ادامه تحصیل باشید، می توانید در این شهرها شرایط مناسبی را در اختیار داشته باشید.

نکته مهم در مورد ایتالیا نبود رقابت زیاد برای مهاجرت است و در صورتی که با مدارک کامل اقدام کنید، امکان مهاجرت سریع برایتان فراهم خواهد بود.

کشور اتریش برای مهاجرت مهندسی صنایع

کشور اتریش از جمله مناطقی است که شما می توانید با استفاده از رشته مهندسی صنایع به آن مهاجرت کنید. مزیت مهم اتریش امنیت و داشتن شرایط تحصیل خوب است و متقاضیان می توانند این کشور را در لیست بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع قرار دهند.

در صورتی که علاقه به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را داشته باشید، شرایط خوبی برای شما فراهم است و به راحتی می توانید در دانشگاه های سطح برتر اتریش به تحصیل بپردازید. زبان این کشور به صورت رسمی آلمانی و انگلیسی است و در بیشتر شرایط شما نیاز به زبان آلمانی خواهید داشت تا به موفقیت در رده های شغلی و تحصیل دست پیدا کنید.

اتریش کشوری است که از نظر امکانات پیشرفت تحصیلی و شغلی شرایط خوبی را به شما پیشنهاد می دهد و در این کشور مطمئنا خواهید توانست تا به کیفیت خوب زندگی دست پیدا کنید.

گرفتن ویزای اتریش برای افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی را دارند آسان است و با اپلای برای یک دانشگاه معتبر می توانید آینده شغلی خوبی را برای خود متصور شوید. با این حال، از نظر زبان و شرایط آب و هوایی شما در این کشور مشکلاتی را مشاهده خواهید کرد و باید تحقیق کنید که کدام منطقه آن برایتان مناسب است.

مردم این کشور بیشتر به زبان آلمانی صحبت می کنند و برای این که به پیشرفت دست پیدا کنید، نیاز است مدرک زبان آلمانی حداقل سطح بی ۲ را دریافت کنید. بیشتر متخصصان توصیه می کنند خواندن این زبان را دو سال قبل از شروع مراحل مهاجرت شروع کنید چرا که تسلط نسبی به این زبان نیازمند صرف زمان زیادی است.

فاکتورهای مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

فاکتور تمکن مالی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

فاکتور تمکن مالی از جمله مهم ترین موارد برای موفقیت در مسیر اپلای تحصیلی و شغلی به حساب می آید. در بیشتر کشورها، در صورتی که شما تمکن مالی کافی را نداشته باشید، نخواهید توانست تا برای رشته ها و موقعیت های شغلی اپلای کنید.

در واقع، دانشگاه مورد نظر یا سفارت کشور مقصد باید مطمئن شود که شما توانایی مالی برای حضور در این کشور را دارید و می توانید در مدت زمان تعیین شده در کشور هزینه های خود را تامین کنید. در مورد کشورهایی مانند کانادا، شما به تمکن مالی معقول نیاز دارید که در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا، این تمکن مالی بسیار مناسب است.

در روش تحصیلی تنها با داشتن تمکن مالی بین ۲۰ هزار دلار تا ۵۰ هزار دلار در سال می توانید برای مقاطع مختلف اپلای کنید.

در صورتی که قصد مهاجرت کاری را داشته باشید، این میزان پایین تر نیز هست و شما با داشتن حدود ۲۰ هزار دلار و نشان دادن این مبلغ به سفارت می توانید در مرحله ویزا موفق شوید. کشور کانادا یکی از بهترین شرایط را از نظر هزینه های تحصیلی و هزینه های زندگی دارد و برای اخذ اقامت دائم در آن و ویزای شغلی شما نیاز ندارید تا تمکن مالی چند صد هزار دلاری نشان دهید.

البته، در صورتی که با روش های سرمایه گذاری برای این اقامت اقدام می کنید، نیاز است تا تمکن مالی مورد نیاز برای زندگی در کشور مورد نظر و تاسیس پروژه بیزینسی را نشان دهید.

کانادا از این نظر می تواند بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب آید و در کنار این کشور، شما در کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز می توانید با تمکن مالی معقول یک ویزای تحصیلی یا شغلی دریافت کنید. البته، در صورتی که شرایط کلی اخذ اقامت را در نظر داشته باشیم، کانادا در حال حاضر از هر نظر شرایط مساعدی را برای متقاضیان پیشنهاد می دهد.

فاکتور زبان برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

زبان از اصلی ترین و ابتدایی ترین فاکتورها برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع و رشته های دیگر مهندسی است. شما پس از پایان تحصیل در مقطع کارشناسی، می خواهید به صورت سریع وارد مقطع بالاتر شوید یا در یک موقعیت شغلی مشغول به کار شوید.

در صورتی که مانع بزرگی به نام زبان پیش روی شما باشد، مطمئنا وقفه بلند مدتی در پروسه اخذ پذیرش یا اپلای شغلی تان به وجود خواهد آمد. بسیاری از متخصصان پیشنهاد می دهند که تا حد امکان به دنبال مهاجرت به کشوری باشید که زبان انگلیسی در آن رسمی است و مردم آن بیشتر به زبان انگلیسی صحبت می کنند.

کشور کانادا از این نظر نیز دارای مزیت رقابتی بین تمامی کشورها است. در کشورهایی مانند استرالیا، آمریکا و اتریش نیز شما می توانید با زبان انگلیسی برای یک مقطع تحصیلی اپلای کنید اما شرایط کلی کانادا مناسب تر است چرا که اقامت دائم کانادا از طریق روش های متنوع و به راحتی قابل دریافت است.

برای نمونه آمریکا را در نظر بگیرید که زبان رسمی آن انگلیسی است اما نکته منفی در مورد آن گذراندن پروسه دشوار ویزا در مورد مهاجرت به این کشور است. در کشوری مانند اتریش نیز شما بعد از اتمام تحصیل و حضور در یک موقعیت شغلی الزاما نیاز دارید تا با شرایط کشور مورد نظر آشنا شوید تا به بازدهی خوبی از تحصیل یا ادامه شغل در آن دست پیدا کنید.

یکی از فاکتورها که برای پیشرفت شغلی و افزایش مهارت ها الزامی است، زبان خواهد بود که در کشورهای مختلف برای ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل باید مدرک مربوط به آن را دریافت کنید. در مورد زبان انگلیسی، شما می توانید پس از اتمام رشته مهندسی در مقطع کارشناسی به سرعت برای مدرک زبان انگلیسی آماده شوید و نیازی نیست تا زمان زیادی برای گرفتن این مدرک صرف شود.

با این حال، در مورد زبان های دیگر مانند آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی مطمئنا زمان زیادی از شما تلف خواهد شد که می توانید آن را صرف ادامه تحصیل یا افزایش تجربه کاری خودتان کنید.

در مورد زبان کشور مقصد دقت داشته باشید که برای موفقیت باید بر اساس جدول زیر به یک یا حتی دو زبان اضافی تسلط داشته باشید تا بتوانید در کشور مورد نظر به موفقیت دست پیدا کنید.

کشور مقصدزبان های رسمی
کانادادر ۹۰ درصد از ایالت ها زبان رسمی انگلیسی است
آمریکازبان رسمی انگلیسی
استرالیازبان رسمی انگلیسی
آلمانزبان رسمی آلمانی
فرانسهزبان رسمی فرانسوی
سوئیسزبان رسمی آلمانی و فرانسوی
ترکیهزبان رسمی ترکی استانبولی

فاکتور مهاجرپذیر بودن برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

فاکتور بسیار مهم و اساسی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع وجود دارد که می توان آن را مهاجرپذیر بودن کشور مقصد دانست. مهاجرپذیر بودن بسیاری از دغدغه های فکری شما را از میان بر خواهد داشت و با این موضوع می توانید بدون مشکل در کشور مقصد به پیشرفت و ادامه تحصیل فکر کنید.

بسیاری از کشورها مانند آلمان و فرانسه وجود دارند که شما مطمئنا در آن به مشکل بر خواهید خورد و این به دلیل نبود تنوع نژادی و مشکلات مربوط به آن است. بهتر است کشوری را انتخاب کنید که سطح فکری مردم آن بسیار خوب است و بین یک فرد مهاجر و یک فرد بومی فرقی قائل نیستند.

این مزیت در مورد کشورهایی مانند کانادا و حتی آمریکا وجود دارد و به دلیل پیشرفت فرهنگی مردم، در کانادا عملا به مشکل بر نخواهید خورد. جالب است تا بدانید هزاران هزار ایرانی در کشور کانادا زندگی می کنند و دانشگاه های کانادایی میزبان خیل عظیمی از ایرانیانی هستند که در سال های مختلف برای تحصیل و پیشرفت به این کشور مهاجرت کرده اند.

این شرایط ایده آلی برای افرادی است که از ایران قصد مهاجرت به یک کشور خارجی را دارند. در اکثر شهرها و مناطق این کشور، شرایط چند فرهنگی برقرار است و مردم از نقاط مختلف دنیا در این کشور حضور پیدا کرده اند.

برای یک نمونه، می توانید شهر تورنتو را در نظر بگیرید که به عنوان اقتصاد برتر کانادا شناخته می شود و در آن بسیاری از مهاجران و افراد غیر کانادایی حضور دارند.

با یک بررسی کلی، می توانید مشاهده کنید که کشور کانادا بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع است چرا که بیزینس های قدرتمند این کشور توسط افراد خارجی مدیریت می شوند. در رده های شغلی مختلف می توانید مشاهده کنید که افراد ایرانی فعالیت دارند و بخش بزرگی از متخصصان این کشور در رده های مهندسی را افراد ایرانی تشکیل داده اند.

فاکتور تنوع قومیتی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

تنوع قومیتی نکته مهمی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع است که شاید برای بسیاری از متقاضیان از اصول مهم به شمار رود. شما در کشورهایی مانند انگلستان، استرالیا، آمریکا و کانادا می توانید شرایط خوبی را از نظر تنوع قومیتی مشاهده کنید و افراد با تنوع فرهنگی زیاد در این کشورها زندگی می کنند.

نکته مهمی است که یک فرهنگ مشکلی برای دیگر فرهنگ ها و قومیت ها به وجود نیاورد و این مورد در بسیاری از کشورها به وضوح مشخص است و مردم بومی سخت گیری هایی را برای مهاجران دارند.

پیشنهاد می شود برای مهاجرت مهندسی صنایع و رده های شغلی مهندسی کشوری را انتخاب کنید که در آن مردم با فرهنگ های مختلف در کنار هم زندگی می کنند که این انتخاب می تواند آمریکا، استرالیا یا کانادا باشد. پیشرفت فرهنگی و سطح فکر مردم کشور مقصد یکی از نکات مهم برای مهاجرت است و در صورتی که در ابتدا این نکته را در نظر داشته باشید، در آینده می توانید جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرید.

شما اهداف متعددی را از طریق مهاجرت به یک کشور دنبال می کنید و قصد دارید تا به تمامی آن ها دست پیدا کنید. در صورتی که تمرکز شما از اهداف تان دور شود و مشکلات مختلف مانع این تمرکز شوند، در عمل از مهاجرت به یک کشور پشیمان خواهید شد.

با توجه به شرایط خوب در کشور کانادا، بسیاری از متخصصان مهاجرت این کشور را پیشنهاد می دهند و در صورتی که تنوع قومیتی، چند فرهنگ بودن و مهاجرپذیر بودن در شهرهای آن برایتان اهمیتی داشته باشد، کانادا و استرالیا از جمله گزینه های خوب در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب می آیند.

فاکتور ثبات سیاسی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

ثبات سیاسی فاکتور تاثیرگذار بعدی به حساب می آید که در عمل اساس پیشرفت و توسعه یک کشور را تشکیل می دهد. در صورتی که یک کشور را برای مهاجرت انتخاب می کنید، باید ثبات سیاسی و اقتصادی آن را در نظر داشته باشید.

داشتن روابط دوستانه با کشورهای پیشرفته دنیا منجر خواهد شد تا یک کشور به سمت پیشرفت حرکت کند و از نظر تامین امکانات برای شهروندان مشکلی به وجود نیاید. بین کشورهای مختلف، شما در کشورهای اروپایی مانند آلمان، دانمارک، هلند و سوئیس ثبات سیاسی و اقتصادی بی نظیری مشاهده خواهید کرد که همین امر منجر شده است تا این کشورها به توسعه قابل توجهی در سال های قبل دست پیدا کنند.

در مورد کشوری مانند کانادا، ثبات سیاسی و داشتن روابط دوستانه با کشورهای همسایه منجر شده است تا جهش اقتصادی در این کشور به وجود آید. کشور آمریکا شریک اقتصادی قدرتمند کانادا به حساب می آید که این دو کشور در سال های اخیر روابط اقتصادی قدرتمند و دوستانه ای با هم داشته اند.

یکی از مزیت های مهم کانادا همین هم جواری با آمریکا است که به راحتی می توان به شرایط بی نظیری برای توسعه و رشد کاری و بیزینسی در این کشور دسترسی داشت.

در کنار این موضوع، کانادا سالانه صادرات قابل توجهی به کشورهای اروپایی دارد که می توان از مهم ترین آن ها آلمان و فرانسه را بیان کرد. وجود شرایط خوب دوستانه بین کانادا و کشورهای پیشرفته جهان منجر شده است تا بیزینس ها در آن به پیشرفت خوبی دست پیدا کنند و بتوانند کسب و کار خود را به صورت بین المللی در این کشور توسعه دهند.

در صورتی که قصد اپلای تحصیلی و ادامه تحصیل را در این کشور داشته باشید، مطمئنا شرایط خوبی را در اختیار خواهید داشت و بدون نگرانی می توانید به ادامه تحصیل در این کشور بپردازید. کانادا از آن جهت در لیست بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع قرار دارد که شما از نظر پیشرفت شغلی و تحصیلی در این کشور گزینه های بدون محدودیتی دارید و شرایط سیاسی نمی تواند مشکلی برایتان به وجود آورد.

فاکتور امنیت برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

امنیت از فاکتورهای مهم برای مهاجرت به یک کشور است و بهتر است از این نظر استانداردهای جهانی را بررسی کنید. کشورهایی مانند کانادا در رده بندی های جهانی بین چند کشور بی نظیر از نظر امنیت دسته بندی شده اند که آمار آن را می توانید در این آدرس اینترنتی نیز مشاهده کنید.

در صورتی که به دنبال کشورهای امن هستید، این گزینه می تواند کانادا، استرالیا یا حتی آلمان باشد. کشور سوئیس و اتریش نیز در رده بندی های جهانی جزو امن ترین کشورها دسته بندی شده اند.

در سال های مختلف، کانادا از نظر استاندارد پایین بودن جرم و جنایت همواره در صدر جدول قرار گرفته است و همین امر منجر شده است تا بسیاری از متخصصان این کشور را به عنوان مقصد نهایی انتخاب کنند. امنیت مسئله ای مهم برای مهاجران به حساب می آید و ممکن است به این نکته توجه نداشته باشید اما در بسیاری از شرایط ممکن است امنیت منطقه مورد نظر منجر به مشکلاتی شود.

بر اساس این بررسی، کانادا در رتبه ششم بین کشورهای امن قرار گرفته است که رتبه قابل قبولی به حساب می آید. کشورهای امن که هم سطح کانادا به شمار می روند، دانمارک، سنگاپور، چک، سوئیس و اتریش هستند. می توان ادعا کرد که در مناطق شهری و بزرگ کانادا میزان جرم به حدی پایین است که رقم آن به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دو مورد بیان شده است. این میزان می تواند مزیت رقابتی کانادا در جدول کشورهای امن به حساب آید.

در نظرسنجی های مختلف، بیش از ۸۴ درصد از کانادایی ها پاسخ داده اند در این کشور احساس امنیت می کنند و کشورشان را برای ادامه زندگی دوست دارند.

فاکتور تنوع موقعیت های شغلی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

تنوع موقعیت های شغلی اصل مهم دیگر برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع است که شما در مناطق صنعتی و کشورهای توسعه یافته می توانید این مزیت را در اختیار داشته باشید. از نظر تنوع موقعیت های شغلی در کشورهای مختلف پیشرفته، آمریکا در رتبه اول در رده شغلی مهندسی صنایع قرار دارد چرا که صنایع متنوع و توسعه یافته ای در آن ها وجود دارد.

در این کشور شرایط برای ورود به بازار کار یکی از شغل های مهندسی صنایع به راحتی فراهم است و شما می توانید گزینه های متنوعی را در شهرهای بزرگ این کشور در اختیار داشته باشید. در صورتی که به دنبال بازار کار قدرتمند هستید، بهتر است به کشورهای آلمان، سوئیس، ایتالیا و کانادا نیز فکر کنید.

رشد صنعتی و تنوع کارخانه ها در این کشورها منجر شده است تا کارفرماها به دنبال استخدام متخصصان مهندسی صنایع باشند و می توان ادعا کرد در شهرهای بزرگ این کشورها شرایط برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع خوب است.

از جمله شهرهای مهم از این نظر می توان تورنتو کانادا و شهرهای خط جنوبی این کشور را بیان کرد که در آن ها کارخانه های متنوعی را مشاهده خواهید کرد که محصولات مختلف را تولید و به بازار عرضه می کنند.

از نظر تنوع صنعتی و وفور موقعیت های شغلی، شهرهای خط جنوبی ایالت کبک کانادا و بریتیش کلمبیا نیز از شرایط خوبی برای مهندسان صنایع برخوردار است و در شهرهای بزرگ ایالت آلبرتا نیز می توانید موقعیت های شغلی و تقاضای بالایی را در مورد رده شغلی مهندسی صنایع مشاهده کنید.

شاید شما علاقه به یک گرایش خاص مهندسی صنایع داشته باشید و در این صورت لازم خواهد بود تا شرایط آن را در کشور مقصد بررسی کنید. در بسیاری از کشورها ممکن است موقعیت شغلی مورد نظرتان را پیدا نکنید و برای جلوگیری از این مشکلات بهتر است شرایط را دقیقا در منطقه مورد نظر و در شهر صنعتی انتخاب شده بررسی کنید.

تنوع موقعیت های شغلی برای انتخاب بهترین کشور برای مهندسی صنایع می تواند اصلی تاثیرگذار باشد و برای بررسی آن می توانید وب سایت های آگهی شغلی آنلاین را مشاهده کنید که به صورت روزانه و حتی ساعتی به روز می شوند و موقعیت های شغلی جدید را در اختیار مخاطبان قرار می دهند.

فاکتور میزان درآمد برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

میزان درآمد در مورد مهندسی صنایع در کشورهای مختلف بر اساس توانایی های فرد و مهارت های تخصصی وی متغیر است. در حالت کلی، یک مهندس صنایع می تواند انتظار درآمد بین ۴۰ هزار دلار تا ۸۰ هزار دلار را داشته باشد اما با ارائه رزومه قوی و پر بار می توان انتظار درآمد تا بیشتر از این مقدار را نیز داشت.

کشورهایی مانند آمریکا دارای شرایط درآمدی بهتری هستند اما دقت داشته باشید که میزان هزینه های زندگی نیز در آمریکا بسیار بالا است. بهتر است در این مورد کشوری را انتخاب کنید که تناسب خوبی بین درآمد و میزان هزینه ها در آن وجود داشته باشد و در نهایت با ورود به بازار کار بتوانید پس انداز خوبی نیز داشته باشید.

در کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند و دانمارک نیز شرایط درآمدی خوبی وجود دارد و در این کشورها شما می توانید به درآمد سالانه تا ۸۰ هزار یورو نیز دست پیدا کنید. میزان درآمد در رشته های مهندسی دقیقا وابسته به سطح توانایی های فرد و سابقه شغلی وی است و با افزایش این سابقه شغلی خواهد بود که می توانید درآمد خود را افزایش دهید.

البته، این میزان درآمد بر اساس صنعت مورد نظر و موقعیت شغلی و وظایف آن نیز متغیر است و سختی کار در رده های شغلی مهندسی در کشورهای پیشرفته در نظر گرفته می شود.

در کشور کانادا شما می توانید در شهرهای بزرگ به دنبال موقعیت های شغلی پر درآمد بگردید که میزان حقوق مناسبی نیز در این شهرها برای متخصصان رشته های مهندسی تعیین شده است. درآمد میانگین برای این رده شغلی در کانادا بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار در شهرهای مختلف است اما شما می توانید با افزایش مهارت ها و سابقه شغلی این مقدار حقوق را افزایش دهید.

شهرهایی مانند تورنتو، همیلتون، لندن، کیچنر، ادمونتون، مونترال و ونکوور دارای بهترین شرایط برای شروع یک شغل در این کشور هستند و به دلیل وجود موقعیت های شغلی متنوع در این کشور، کانادا می تواند بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب آید.

فاکتور قوانین شغلی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

حمایت از نیروی کار و وجود قوانین شغلی که بتوان روی آن حساب باز کرد از جمله مهم ترین نکات برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع است. قوانین شغلی در کشورهای مختلف برای نیروی کار خارجی متفاوت است و حتی ممکن است این قوانین در یک کشور بسیار نگران کننده باشد.

برای نمونه، کشور ترکیه را تصور کنید که مهاجران و نیروهای کار در آن شرایط خوبی را ندارند و نمی توانند روی قوانین نیروی کار خارجی حساب باز کنند. کشورهای اروپایی دارای قوانین شغلی خوبی هستند و شما در صورت اقدام قانونی برای ویزا و اخذ اقامت، مطمئنا می توانید مشکلات خود را با مراجع قانونی در میان بگذارید.

ایجاد مشکل برای نیروی خارجی نکته منفی برای شرکت های اروپایی و آمریکایی تلقی خواهد شد و در اکثر موارد مشکلی از این نظر برای متخصصان رشته های مهندسی در این کشورها به وجود نخواهد آمد.

در حال حاضر، کشورهایی مانند هلند، سوئیس، کانادا و آلمان دارای بهترین قوانین برای استخدام نیروهای کار خارجی و متخصص هستند و بین این کشورها، کانادا کشوری است که به راحتی شرایط را برای اعطای اقامت دائم به متخصصان فراهم کرده است.

در کشور کانادا شما به راحتی می توانید با یک سال کار کردن و فراهم کردن مقدمات اقامت دائم، برای آن اقدام کنید و با ویزای کار در این کشور شرایط خوبی برای پیشرفت خواهید داشت. نکته بسیار مهمی است تا یک نیروی کار خارجی بتواند روی اقامت دائم حساب باز کند که این نکته در بسیاری از کشورها وجود ندارد و شما برای رسیدن به اقامت دائم باید در کشورهای مختلف مراحل پر پیچ و خمی را پشت سر بگذارید.

با این حال، کانادا سیستم اکسپرس انتری و برنامه های استانی را در اختیار شما قرار داده است که با استفاده از آن ها به راحتی و در کمترین زمان ممکن می توانید ویزای کار را دریافت کنید و در موقعیت شغلی مورد نظر حضور پیدا کنید.

فاکتور پیشرفت و توسعه برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

پیشرفت و توسعه یک کشور اصل مهمی است که در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت باید آن را در نظر داشته باشید. پیشرفت یک کشور منجر خواهد شد تا شما به امکانات خوبی دسترسی داشته باشید که به خصوص در شغل های مهندسی این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است.

در صورتی که به دنبال یک کشور پیشرفته و از هر نظر کامل می گردید، گزینه های مختلفی پیش روی تان وجود دارد. از جمله این گزینه ها آمریکا، کانادا و استرالیا است که در این سه کشور می توانید به امکانات متنوعی دسترسی داشته باشید.

در کنار کشورهای آمریکای شمالی، در کشورهای اروپایی نیز شرایط خوبی فراهم است و مزیت مهم کشورهای اروپایی ارتباط نزدیک با کشور آمریکا و کشور کانادا است. اگر قصد دارید در کشوری حضور داشته باشید که از نظر امکانات کمبودی نداشته باشد، بدون شک آمریکا از بهترین گزینه ها است.

با این حال، کانادا نیز شرایط ایده آلی را پیشنهاد می دهد که مهندسان و متخصصان رده های شغلی فنی حرفه ای در این کشورها به راحتی می توانند به پیشرفت فکر کنند.

نبود مشکلات در تامین امکانات و نیازها نکته اساسی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع است و در صورتی که شما در آینده بخواهید یک بیزینس مستقل ایجاد کنید، دسترسی به این امکانات اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد. کانادا کشوری است که از راه اندازی بیزینس های مهندسی حمایت می کند و تا جایی که ممکن است امکانات و نیازها را در اختیار کارآفرینان و متخصصان قرار می دهد.

با انتخاب یکی از کشورهای آمریکا یا کانادا و تاسیس بیزینس خود در آن یا شروع به کار در یک رده شغلی، شما با خیال راحت خواهید توانست به پیشرفت فکر کنید و مانعی از نظر امکانات پیش روی شما وجود نخواهد داشت.

فاکتور اقامت دائم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

هدف اصلی تمامی متقاضیان برای انتخاب بهترین کشور برای مهندسی صنایع رسیدن به اقامت دائم است که در بعضی از کشورها شما شرایط خوبی را برای رسیدن به این مزیت دارید. در حال حاضر، کشورهایی که به راحتی اقامت دائم اعطا می کنند کانادا و استرالیا هستند که برای رشد جمعیت و افزایش نیروهای متخصص این امکان فراهم شده است.

در صورتی که رسیدن به اقامت دائم در زمان کوتاه برایتان اهمیت داشته باشد، بهتر است در مورد روش های مهاجرتی مختلف کانادا تحقیق خوبی کنید و دقت داشته باشید که بیش از ۱۰۰ روش مهاجرتی برای دریافت اقامت دائم در این کشور در اختیار شما قرار دارد.

شما برای اخذ اقامت دائم در این کشور می توانید با روش مهاجرت تحصیلی اقدام کنید و در کنار آن، این مزیت وجود دارد که شما از همان ابتدا برای ویزای شغلی اقدام کنید.

بهترین مزیت کانادا این است که در هر استانی روش اقامتی ارائه شده است که شما در ابتدای مسیر می توانید آن را تعیین کنید و به سمت محقق کردن شرایط حرکت کنید. در صورتی که در رشته مهندسی صنایع تحصیل کرده باشید، می توانید با تاسیس یک استارتاپ به این کشور مهاجرت کنید.

البته، برای کارآفرینان برتر نیز کانادا دارای روش های مختلفی است که در تمامی ایالت های آن در اختیار متقاضیان مهاجرت قرار گرفته است. به جرات می توان گفت در صورتی که یک مسیر مشخص و برنامه ریزی شده را انتخاب کنید، در نهایت می توانید به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنید که مزایای بی شماری را برای خودتان و اعضای خانواده تان به دنبال خواهد داشت.

اگر هدف اصلی شما رسیدن به شهروندی کشور مورد نظر است، کانادا یکی از بهترین گزینه ها است چرا که پس از اخذ اقامت دائم و زندگی سه ساله در این کشور می توانید شهروندی آن را به دست آورید. در مقایسه با کشورهای مختلف مانند آمریکا، آلمان و حتی استرالیا، در حال حاضر کشور کانادا دارای بهترین شرایط از نظر اخذ اقامت دائم است.

آشنایی با بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع در حال حاضر کانادا است چرا که شما با مهاجرت به این کشور می توانید در شرایط خوب و بدون دردسر به اقامت دائم دست پیدا کنید. در صورتی که تمامی فاکتورها را به همراه همدیگر در نظر داشته باشیم، می توان گفت کانادا در صدر جدول از نظر مقاصد مهاجرت قرار دارد.

ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور منجر شده است تا شرایط برای پیشرفت بیزینس ها فراهم شود و استانداردهای زندگی در آن بهترین مزیت برای زندگی در یک کشور پیشرفته و توسعه یافته است.

کانادا بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع است چرا که دانشگاه های متعددی در آن وجود دارند که در آن می توانید شرایط تحصیل ایده آلی را مشاهده کنید. به جرات می توان گفت در تمامی شهرهای این کشور چند کالج و دانشگاه مهم وجود دارند که تعداد این دانشگاه ها و کالج ها در سطح کشور به بیش از ۴۰۰ عدد می رسد.

کانادا یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای رشته های مهندسی و مخصوصان مهندسی صنایع به حساب می آید چرا که می توانید در آن به مزایای زیر دست پیدا کنید.

 • استانداردهای زندگی: در بررسی های مختلف، بیش از ۸۰ درصد از مردم کانادا اظهار داشته اند که از زندگی در این کشور از نظر امنیتی و شغلی راضی هستند و این آمار در شهرهای مهمی مانند مونترال، ونکوور، کبک و تورنتو بهتر از سایر شهرها است. استانداردهای زندگی در کانادا در سطح قابل قبولی قرار دارد و دسترسی به تحصیل رایگان و درمان رایگان منجر شده است تا کانادا به یکی از مقاصد اصلی برای افرادی تبدیل شود که قصد دریافت اقامت دائم را دارند. در حالت کلی، تنها چند کشور در جهان وجود دارد که شرایط خوبی در آن از نظر زندگی وجود دارد و استانداردهای آن در سطح عالی هستند. کانادا یکی از این کشورها است که شرایط آن باعث شده است بسیاری از متخصصان رشته های مهندسی این کشور را برای زندگی انتخاب کنند.
 • امنیت اجتماعی: امنیت اجتماعی کشور کانادا زبانزد خاص و عام است و این کشور در رده بندی های مختلف بین ده کشور امن جهان قرار گرفته است. شما در طول شبانه روز می توانید در این کشور به فعالیت بپردازید و مطمئن هستید که مشکل خاصی برایتان از نظر امنیت به وجود نخواهد آمد. کشور کانادا در سال های قبل عنوان بهترین کشور امن جهان را نیز به دست آورده است که در مقایسه با کشورهایی مانند هلند و دانمارک در رده های بالاتری در بعضی از سال ها قرار گرفته است.
 • شرایط تحصیلی بی نظیر: دسترسی به طیف وسیعی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منجر شده است تا بسیاری از افرادی که قصد ادامه تحصیل را دارند، کانادا را انتخاب کنند. در این کشور شما می توانید در مدارس پیشرفته تحصیل کنید و حتی امکان حضور در دانشگاه و مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز خواهید داشت. در صورتی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری در مهندسی صنایع را دارید، بهترین شرایط در کانادا برایتان فراهم است و دانشگاه های این کشور تا مقطع دکتری را برای مهندسی صنایع ارائه کرده اند.
 • تنوع موقعیت های شغلی: در شهرهای بزرگ این کشور و مناطق خط جنوبی بهترین شرایط برای یافتن یک موقعیت شغلی در مورد مهندسی صنایع وجود دارد که این کشور را به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل کرده است. دقت داشته باشید که شما بهتر است شهری را انتخاب کنید که اتکای اصلی اقتصادی آن روی صنایع کارخانه ای و تولیدی است و این شهرها می توانند یکی از مناطق تورنتو، کبک، مونترال، ونکوور، ادمونتون و کلگری باشند.
 • درآمد بالا: درآمد بالا و متناسب با هزینه های زندگی در کانادا منجر شده است تا این کشور به یک مقصد محبوب برای مهاجرت مهندسان صنایع تبدیل شود. در صورتی که قصد حضور در یک موقعیت شغلی با درآمد بالا را دارید، می توانید شهرهای بزرگ را انتخاب کنید که شهرهای مرکز استان در این کشور از این گزینه ها به حساب می آیند. درآمد رشته های مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع در این کشور بالا است و به دلیل نیاز صنایع مختلف به مهندسان با تجربه، با داشتن سوابق شغلی خوب و مهارت های تخصصی شما می توانید انتظار درآمد بالایی را در این کشور داشته باشید.
 • زیبایی های طبیعی: زیبایی های کانادا از جمله مزایای آن است که شما در این کشور به فضای طبیعی بکر و منحصر به فرد دسترسی دارید. مطمئنا در کانادا جذابیت های طبیعی و گردشگری وجود دارند و به جرات می توان گفت در هر استانی می توانید این جاذبه های گردشگری را مشاهده کنید. اگر زیبایی های طبیعی و مناطق گردشگری برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع برایتان مهم است، بهتر است روی استان هایی مانند انتاریو، کبک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا تمرکز کنید.
 • نیاز به نیروی کار: به دلیل برنامه های توسعه در کشور کانادا، بخش های دولتی این کشور به دنبال متخصصان و مهندسانی هستند که در رده های شغلی مختلف در این کشور مشغول به کار شوند. می توان گفت، سالانه بیش از صد هزار نفر طی برنامه اکسپرس انتری به این کشور مهاجرت می کنند که اکثر آن ها از بین متخصصان و مهندسان در رده های شغلی مختلف انتخاب شده اند. مزیت مهم این کشور این است که روند رو به رشدی در صنایع مختلف دارد و همین امر منجر شده است تا نیاز به نیروی کار در ایالت های مختلف آن روز به روز افزایش پیدا کند.

بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهرهای مختلفی در کشور کانادا وجود دارند که آن را به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل کرده است. برای نمونه، شهرهای بزرگی مانند تورنتو و ونکوور دارای شرایط خوبی برای مهاجرت مهندسان و متخصصان در رده های شغلی مهندسی صنایع هستند و شما در این مناطق می توانید به شرایط تحصیل خوبی نیز دسترسی داشته باشید.

در واقع، کانادا یک کشور ایده آل از نظر پیشرفت است و افرادی که بخواهند به پیشرفت تحصیلی و شغلی به صورت یکجا دسترسی داشته باشند، می توانند این کشور را برای مهاجرت انتخاب کنند.

مهندسان صنایع در کانادا وظایف متعددی دارند که از مهم ترین آن ها توانایی در به کارگیری فناوری های جدید برای افزایش کیفیت محصولات است و این متخصصان باید بتوانند بازدهی تولید را افزایش داده و میزان هدر رفت را در کارخانه ها به حداقل برسانند.

بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت مهندسی صنایع به صورت زیر است که در هر یک از آن ها شما می توانید به راحتی به پیشرفت شغلی و تحصیلی فکر کنید.

تورنتو برای مهاجرت مهندسی صنایع

تورنتو در یکی از بهترین موقعیت های جغرافیایی کانادا قرار گرفته است و این شهر به راحتی به مسیرهای تبادل آبی، زمینی و هوایی دسترسی دارد. شرایط ایده آل جغرافیایی و رشد جمعیتی در این شهر منجر شده است تا تورنتو به یک منطقه بی نظیر تبدیل شود که شرایط را برای رشد صنعتی آن فراهم کرده است.

صنایع متنوعی در تورنتو حضور دارند و این شهر را می توان به عنوان یک شهر چند صنعتی و مهم در کانادا به حساب آورد. مطمئنا، صنایع تولید کارخانه ای در تورنتو، از تولید محصولات غذایی گرفته تا تولید قطعات خودروسازی نقش اساسی در تولید ناخالص این شهر دارند و می توان در این شهر قدرت بالای این نوع صنایع را مشاهده کرد.

از دیگر صنایع تورنتو باید به فناوری اشاره کرد که استارتاپ های متعددی در این شهر حضور دارند که در بخش فناوری فعالیت می کنند. به همین دلیل، استفاده از فناوری های نوین در این شهر بسیار توسعه پیدا کرده است و تمرکز بسیاری از بیزینس ها و صنایع روی به کارگیری روش های نوین برای کاهش ضایعات کارخانه ای و افزایش بازدهی کار است.

در صورتی که موقعیت های شغلی تورنتو در مورد مهندسی صنایع را در این آدرس اینترنتی بررسی کنید، خواهید فهمید که این شهر یکی از بهترین گزینه ها است که تنوع موقعیت ها در آن منجر شده است سالانه بسیاری از متخصصان مهندسی صنایع جذب بازار کار در کارخانه ها و تولیدی ها در این شهر شوند.

درآمد متخصصان تولید کارخانه ای در این شهر بسیار بالا است و در صورتی که تخصص و مهارت های ویژه ای در این مورد دارید، می توانید انتظار درآمد تا ۹۵ هزار دلار را نیز در تورنتو داشته باشید. تولید کارخانه ای بخش جدایی ناپذیر از صنعت کانادا و به خصوص شهرهای منطقه جنوبی ایالت انتاریو به حساب می آید که نقش مهمی در تولید ناخالص آن دارد.

کارخانه های تولیدی تورنتو نه تنها محصولات مورد نیاز برای این کشور را تولید می کنند، بلکه بخش بزرگی از تولیدات کارخانه ای و صنعتی در این شهر به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی صادر می شود. برای نمونه، از جمله اساسی ترین تولیدات در مناطق جنوبی ایالت انتاریو باید به قطعات خودروسازی اشاره کرد که در کمپانی های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

ونکوور برای مهاجرت مهندسی صنایع

ونکوور یکی از شهرهای زیبا در این کشور به شمار می رود که نرخ تولید ناخالص داخلی آن بسیار قابل توجه است و این شهر را به یکی از مناطق صنعتی در کانادا تبدیل کرده است. در صورتی که به دنبال یک منطقه با شرایط آب و هوایی خوب و شرایط صنعتی عالی می گردید، ونکوور کانادا از جمله شهرهایی است که می توانید آن را در فهرست خود قرار دهید.

وجود شهرهایی مانند ونکوور منجر شده است تا این کشور به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل شود و باید اشاره کرد که شما در این کشور به موقعیت های شغلی متنوعی در این رده شغلی دسترسی دارید.

این موقعیت های شغلی را می توانید از طریق وب سایت های آگهی استخدام بررسی کنید که طیف وسیعی از گرایش های شغلی در بخش مهندسی صنایع در این شهر وجود دارند. میزان درآمد میانگین در این شهر برای متخصصان مهندسی صنایع در حدود ۵۰ هزار دلار تا ۷۵ هزار دلار برآورد شده است و باید اشاره کرد که به راحتی می توانید با داشتن یک رزومه خوب، یک جاب آفر در این رده شغلی در ونکوور دریافت کنید.

تمرکز اصلی در شهر ونکوور روی تولید کارخانه ای و به کارگیری فناوری های نوین است که مزیت مهم دنیای امروزی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در بخش تولید به حساب می آید. دقت داشته باشید که موقعیت های شغلی در این شهر برای افراد تازه وارد نیز فراوان است و الزاما شما نیاز ندارید تا با یک رزومه قوی برای موقعیت های شغلی اقدام کنید.

امکان اخذ ویزای تحصیلی به مقصد ونکوور برای متخصصان وجود دارد و پس از اتمام تحصیل می توانید در یکی از موقعیت های شغلی این شهر پیشنهاد شغلی دریافت کنید و به صورت کارآموز وارد بازار کار شوید. باید اشاره کرد که متخصصان شغلی سطح ارشد در این رده شغلی می توانند تا بیش از ۹۵ هزار دلار نیز درآمد داشته باشند و این در صورتی است که شما مهارت های ویژه شغلی ارائه دهید و با یک رزومه قوی اپلای کنید.

شهر مونترال برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهر مونترال از شهرهای مدرن این کشور در ایالت کبک است که سهم تولید ناخالص داخلی آن به بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. در مونترال صنایع متنوعی وجود دارند و همین امر منجر شده است تا مونترال به عنوان یک شهر چند صنعتی و مهم در کشور به شمار رود.

در صورتی که پیشرفت شهری و توسعه صنایع برای شما اهمیت داشته باشد، مطمئنا مونترال از جمله شهرهایی است که می توانید در آن یک موقعیت شغلی خوب در رده شغلی مهندسی صنایع بیابید. در این منطقه که در نزدیکی رودخانه استراتژیک سن لارنس واقع شده است، شرایط برای رشد صنعتی و پیشرفت شهری مساعد است و این شهر با مسیرهای تبادل متنوع به شهرهای مهم جهان دسترسی دارد.

مونترال از نظر تولید صنعتی در رتبه های برتر در کانادا قرار گرفته است و این شهر اهمیت زیادی از نظر تولید کارخانه ای دارد. مهندسان صنایع که قصد مهاجرت به یک کشور پیشرفته را دارند، می توانند روی کانادا حساب باز کنند و در یک منطقه مانند مونترال به پیشرفت شغلی و تحصیلی فکر کنند.

در شهر مونترال شما از نظر امکانات زندگی و تاسیس یک بیزینس نیز با مشکل مواجه نخواهید بود چرا که این شهر به عنوان یکی از مناطق منحصر به فرد در جهان شناخته شده است.

شهر ادمونتون برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهر ادمونتون در اکثر موارد از دید متقاضیان مهاجرت با رشته مهندسی صنایع دور می ماند و باید دقت داشته باشید که ادمونتون از قدرت صنعتی و تولید بالایی در آلبرتا برخوردار است. این شهر را می توان مهم ترین شهر این ایالت از نظر صنعتی بودن به حساب آورد و ادمونتون در صنایعی مانند تولید کارخانه ای و تولید انرژی از بهترین مناطق در کل کانادا به شمار می رود.

در صورتی که قصد فعالیت در بخش نفت و گاز یا معدن را دارید، این شهر می تواند بهترین انتخاب برای مهندسی صنایع باشد چرا که این گونه صنعت ها در ادمونتون پیشرفت زیادی کرده اند. ورود به بازار کار تولید کارخانه ای در ادمونتون یکی از گزینه های پر سود با بازدهی بالا است چرا که این شهر دارای کارخانه های متعددی در بخش های مختلف صنعت است.

در حالت کلی، ایالت آلبرتا بزرگ ترین تولید کننده گاز طبیعی در کانادا است و در کنار آن، تولید نفت خام این ایالت نیز بخش بزرگی از اقتصاد کانادا را تشکیل داده است. صنعت شهر ادمونتون نیز اتکای بالایی به این گونه صنایع دارد و بیش از ۲.۳ میلیون نفر تنها در بخش نفت و گاز و تولید معدنی مشغول به فعالیت هستند.

ادمونتون کانادا یکی از شهرهایی است که در آن به امکانات مهمی دسترسی خواهید داشت تا بتوانید بیزینس خود را در حوزه صنایع و تولید صنعتی راه اندازی کنید. در صورتی که پیشرفت شهری برایتان اهمیت داشته باشد، ادمونتون یکی از بهترین مناطق از این نظر است.

استفاده از فناوری های نوین در بخش تولید کارخانه ای ادمونتون رشد زیادی به خود دیده است و شما می توانید در صنایعی مانند کشاورزی، امور مالی و انرژی این فناوری ها را به وضوح مشاهده کنید. در واقع، در تمامی شهرهای مهم این کشور تمرکز روی افزایش بازدهی کار و کاهش هزینه ها است که می توان با به کارگیری فناوری های نوین در صنایع به این مهم دست پیدا کرد.

شما به عنوان یک مهندس صنایع باید بتوانید از قابلیت ها و فناوری های جدید استفاده کنید و این مهارت ها می تواند در پیشرفت شغلی تان تاثیر بالایی داشته باشد.

شهر وینیپگ برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهر وینیپگ یکی از انتخاب های منحصر به فرد است که وجود این شهرها کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل کرده است. وینیپگ مرکز استان منیتوبا به شمار می رود و در این منطقه جمعیت بیش از ۷۵۰ هزار نفر زندگی می کنند.

تولید کارخانه ای و تولید محصولات پیشرفته جزء جدایی ناپذیر از صنعت وینیپگ به حساب می آید و می توان این بخش را مهم ترین بخش در صنعت شهر به حساب آورد. وینیپگ دارای کارخانه های تولید محصولات حمل و نقل و قطعات پیشرفته است که وجود این نوع کارخانه ها فرصتی بی نظیر برای مهندسان صنایع به وجود آورده است.

در صورتی که به دنبال یک شهر صنعتی و مهم در کانادا می گردید، وینیپگ می تواند در صدر جدول انتخاب ها باشد. در این شهر شرکت های بین المللی حضور دارند که دو مورد از آن ها مکدان و NFI Group است.

به دلیل وجود کارخانه های تولیدی مختلف در حوزه حمل و نقل، این شهر به عنوان بزرگ ترین تولید کننده قطعات و تجهیزات در این بخش معرفی شده است و کارخانه هایی که محصولات ارزش افزوده تولید می کنند، بزرگ ترین استخدام کننده ها در وینیپگ هستند.

صنعت هوافضا نیز در این شهر رشد زیادی کرده است و در سال های قبل بخش های تولیدی و تحقیق و توسعه در آن توسعه زیادی دارد. این شهر به عنوان یکی از مناطق اصلی برای حضور کارخانه های هوافضا شناخته می شود و بخش بزرگی از تحقیق و توسعه این نوع صنایع در وینیپگ منیتوبا انجام می شود.

اگر قصد ورود به بازار کار کشاورزی و صنایع تولید محصولات مرتبط را دارید، وینیپگ از جمله بهترین انتخاب ها برای شما است که فرصت های منحصر به فردی را در اختیارتان قرار خواهد داد. در این شهر نیز مانند شهرهای پیشرفته کانادا تمرکز روی افزایش بازدهی با استفاده از فناوری های نوین و قابلیت های جدید مانند هوش مصنوعی و نرم افزار است.

شهر همیلتون برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهرهایی مانند همیلتون کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل کرده اند. در صورتی که بخواهیم شهرهای مهم کانادا را برای مهاجرت مهندسی صنایع فهرست کنیم، مطمئنا همیلتون در آن جایگاه ویژه ای دارد. از نظر تولیدات پیشرفته کارخانه ای، شهر همیلتون یکی از مناطق مهم انتاریو و کانادا به حساب می آید که تولید فولاد در این منطقه جایگاه ویژه ای در سیستم اقتصادی آن دارد.

شما در این شهر کارخانه های پیشرفته و بین المللی را مشاهده خواهید کرد که در حوزه تولید محصولات فلزی مانند فولاد فعالیت دارند و بیشتر این محصولات به کشورهای پیشرفته صادر می شود. شرایط صادرات در مناطق جنوبی انتاریو به حدی خوب است که بیش از نیمی از تولید بسیاری از صنایع به کشورهای دیگر صادر می شود و این شرایط بهترین فرصت برای تاسیس یک بیزینس مرتبط در جنوب انتاریو است.

تولید محصولات پیشرفته کارخانه ای در همیلتون باعث شده است تا ۱۲ میلیارد دلار از سهم اقتصادی انتاریو در دست همیلتون باشد که در حدود ۴ درصد از قدرت اقتصادی ایالت است. از سال ۲۰۱۲ به بعد، تمرکز زیادی روی تولید محصولات پیشرفته کارخانه ای در همیلتون شده است و همین امر منجر شده است تا کمپانی های بزرگی در این شهر شروع به فعالیت کنند.

تولید محصولات مرتبط با خودروسازی و محصولات شیمیایی نیز بخش بزرگی از صنعت همیلتون را تشکیل داده است و این منطقه یکی از مراکز اصلی تولید خودروسازی به حساب می آید.

در صورتی که علاقه به ورود به بازار کار کشاورزی و صنایع مرتبط را دارید، همیلتون کانادا یکی از مناطقی است که فرصت های بی نظیری را پیشنهاد می دهد و در این شهر شرکت ها و کارخانه های بزرگی مرتبط با محصولات غذایی و فرآوری کشاورزی وجود دارد.

همیلتون نیز مانند اکثر شهرهای جنوب ایالت انتاریو به مسیرهای تبادل آبی، زمینی و هوایی دسترسی دارد و همین امر مقدمات پیشرفت صنعتی آن را فراهم کرده است.

شهر کلگری برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهر کلگری نیز از جمله شهرهایی است که عنوان شهر صنعتی را به خود اختصاص داده است و در آن می توانید صنایع مهم کانادا را مشاهده کنید. کلگری شرایط خوبی را فراهم کرده است تا کانادا به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل شود.

از مهم ترین صنایعی که در کلگری فعالیت می کنند می توان به هوافضا و تولیدات آن اشاره کرد که شرکت های بین المللی متعددی در این شهر حضور دارند. تولید تجهیزات هوافضا و قطعات مرتبط از جمله اساسی ترین بخش ها در صنعت کلگری است و می توانید در این بخش موقعیت های شغلی متنوعی را مشاهده کنید که می توان از طریق آن ها ویزای کار را دریافت کرد.

کلگری آلبرتا از جمله شهرهایی است که در بحث تولید انرژی و تولید کارخانه ای نیز قدرت بالایی دارد و شرکت های بسیاری وجود دارند که شعبه خود را در این شهر تاسیس کرده اند. صنعت کلگری به تولید انرژی گره خورده است و در بخش های تولید برق از انرژی باد، آب و بیومس این شهر در رتبه های نخست تولید انرژی در کانادا قرار دارد.

کلگری به عنوان یک شهر چند صنعتی شناخته می شود که صنایع مهم دیگری مانند کشاورزی و فرآوری محصولات غذایی، حمل و نقل و فناوری در آن از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می روند. در صورتی که پیشرفت شهری برای شما مهم است، کلگری از جمله شهرهایی به شمار می رود که رشد شهری زیادی در سال های اخیر داشته است و در این منطقه بیش از ۱.۳ میلیون نفر زندگی می کنند.

به دلیل موقعیت جغرافیایی شهر کلگری، می توان ادعا کرد که از نظر لجستیک و حمل و نقل، این شهر یکی از مهم ترین مناطق کل کانادا به حساب می آید. کلگری دارای مسیرهای حمل و نقل هوایی، راه آهن و زمینی است و مسیرهای آن برای ارتباط با شهرهای بزرگ دنیا برقرار است.

کلگری دارای شلوغ ترین فرودگاه ها در کل کانادا است و در این شهر شرکت های حمل و نقل زیادی حضور دارند که به توسعه صنعتی آن کمک کرده اند.

شهر کبک برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهر کبک و در کل ایالت کبک از مناطق صنعتی این کشور به حساب می آید که صنایع تولید کارخانه ای، هوافضا، حمل و نقل و کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد آن دارد. کبک به تنهایی بیش از ۸ میلیارد دلار در سال صادرات محصولات غذایی دارد و می توان این شهر را از قدرت های برتر کانادا در بخش تولید محصولات غذایی و فرآوری آن دانست.

در صورتی که قصد ورود به بخش تولید کارخانه ای و فعالیت به عنوان مهندس صنایع را در این کشور دارید، کبک و مناطق مختلف آن جزو بهترین گزینه ها است چرا که در بیشتر مناطق آن می توانید صنایع پیشرفته ای را مشاهده کنید.

از نظر منابع طبیعی و وفور معادن، کبک یکی از مهم ترین مناطق در جهان به حساب می آید و تولید آلومینیوم این شهر نقش مهمی در بازارهای جهانی بازی می کند. کبک به عنوان چهارمین تولید کننده آلومینیوم خام شناخته شده است که وجود همین منابع طبیعی و صنایع این شهر را به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل کرده است.

می توان گفت، معدن و تولید محصولات معدنی بخش اساسی صنعت کبک به حساب می آیند که در مناطق مختلف آن می توانید پیشرفت این صنعت را مشاهده کنید.

کبک در حال حاضر دارای معادن فعال متعددی است و هنوز هم بسیاری از معادن در آن به صورت کشف نشده هستند. در حالت کلی، شهر کبک و مناطق مختلف ایالت کبک می توانند یک مقصد مهم و منحصر به فرد برای مهندسان صنایع به حساب آید و در این ایالت می توانید موقعیت های شغلی متعددی را مرتبط با گرایش های مختلف مهندسی صنایع مشاهده کنید.

میزان درآمد برای مهندسان صنایع در کبک که از طریق این لینک می توانید آن را بررسی کنید، در موقعیت های شغلی مختلف بین ۵۰ تا ۹۰ هزار دلار است و شما می توانید با افزایش مهارت ها و سوابق شغلی این درآمد را افزایش دهید.

شهر ساسکاتون برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهر ساسکاتون برای مهاجرت مهندسی صنایع یکی از گزینه های خوب است و این شهر به عنوان مهم ترین منطقه ایالت ساسکاچوان شناخته می شود. در این شهر بسیاری از صنایع حضور دارند و می توان ساسکاتون را یک شهر صنعتی مهم در این کشور به حساب آورد.

برای نمونه، شما در ساسکاتون می توانید صنایع تولید محصولات غذایی و نوشیدنی متعددی را مشاهده کنید که حضور این نوع صنایع کشور کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل کرده است. در کنار صنایع غذایی و فرآوری محصولات غذایی، ساسکاتون از نظر تولید ماشین آلات و قطعات مرتبط نیز یک منطقه بسیار مهم در کانادا به حساب می آید که شرکت ها و بیزینس های موفقی در آن فعالیت دارند.

تولید محصولات و تجهیزات مرتبط با حمل و نقل بخش مهمی از صنعت ساسکاتون است که در کنار آن، شما می توانید در بخش تولید محصولات شیمیایی و تولید محصولات مرتبط با جنگل نیز یک موقعیت شغلی خوب در این شهر بیابید.

البته، این تنها چند نمونه از صنایع مختلف این شهر است و بخش های صنعتی مانند هوافضا، محصولات پیشرفته خودروسازی و صنایع الکترونیک نیز در حال تبدیل شدن به بخش مهم اقتصادی در ساسکاتون هستند. در حالت کلی، ساسکاتون یک شهر بسیار قابل اتکا برای مهاجرت مهندسی صنایع است و اثبات کننده این ادعا فراوانی صنایع در اقصی نقاط شهر ساسکاتون است.

ایالت ساسکاچوان از مناطق مهم از نظر تولید انرژی در کل کانادا به حساب می آید و این منطقه در آمارهای مختلف به عنوان یکی از چند منطقه مهم کانادا از نظر معدن رده بندی شده است.

تولید انرژی ساسکاچوان در شهر مرکزی آن با روش های مختلفی انجام می گیرد و شما در این شهر می توانید معادن مختلفی را مشاهده کنید. بر اساس آخرین آمار، ایالت ساسکاچوان دارای بیش از ۲۰ معدن فعال است که در سراسر نقاط آن وجود دارند و فلزاتی مانند سنگ آهن، زغال سنگ و طلا را پوشش می دهند.

شهر لندن برای مهاجرت مهندسی صنایع

کانادا بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع به حساب می آید و این به دلیل وجود مناطقی مانند لندن انتاریو است که سهم اساسی در تولید این کشور دارند. شهر لندن انتاریو در بخش جنوبی ایالت قرار دارد و سهم زیادی از تولید کارخانه ای، تولید محصولات غذایی و صنعت حمل و نقل کانادا در دست این شهر است.

در این شهر می توانید بخش های کارخانه ای متعددی را مشاهده کنید که شامل تولید محصولات غذایی، محصولات صنعتی فلزی و قطعات مورد نیاز برای صنایع مختلف است. در صورتی که به دنبال یک منطقه شهری پیشرفته در انتاریو می گردید، لندن می تواند یکی از گزینه های خوب و منحصر به فرد باشد که پیشرفت تکنولوژی در آن نیز قابل توجه است.

لندن انتاریو بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و اکثر جمعیت آن در بخش تولید کارخانه ای، صنایع خدماتی، تولید محصولات غذایی، دیجیتال مدیا و فناوری و خدمات فنی حرفه ای فعالیت می کنند. این شهر در یکی از مناطق منحصر به فرد کانادا واقع شده است و همین امر منجر شده است تا شرایط صادرات در آن فراهم باشد.

از جمله محبوب ترین تولیدی ها در این شهر می توان به تولید مبل، جواهر آلات، پوشاک و نساجی اشاره کرد. نساجی نقش مهمی در اقتصاد شهرهای بزرگ این کشور دارد که در این بین، سهم لندن انتاریو نیز قابل توجه است.

شهر کیچنر برای مهاجرت مهندسی صنایع

شهر کیچنر و در حالت کلی، منطقه واترلو در جنوب انتاریو از بهترین شرایط برای راه اندازی بیزینس های مرتبط با تولید کارخانه ای و صنایع پیشرفته برخوردار است. در شهر کیچنر که در نزدیکی منطقه تورنتو واقع شده است، بزرگ ترین صنایع شامل تولید کارخانه ای، تولید صنعتی و تولید محصولات مرتبط با غذا و فرآوری محصولات غذایی است.

قدرت اصلی کیچنر و منطقه واترلو روی صنایعی مانند خودروسازی متمرکز شده است و شما در این منطقه می توانید شرکت ها و بیزینس های بزرگی را مرتبط با خودروسازی و تولید قطعات مشاهده کنید.

در صورتی که قصد ورود به بازار کار مهندسی صنایع را دارید، کیچنر و منطقه واترلو از جمله انتخاب های منحصر به فرد خواهد بود که می توان در این منطقه صنایعی را مشاهده کرد که در حوزه تولید محصولات پیشرفته کارخانه ای نیز فعالیت می کنند.

کیچنر با قدرت صنعتی و تولیدی خود شناخته می شود و بسیاری از شرکت های بین المللی مانند تویوتا در این شهر شعبه دارند. از جمله دیگر بخش های صنعتی که نقش اساسی در تولید ناخالص این شهر دارد می توان به فناوری و تولید مدیا اشاره کرد که در سال های اخیر میزان استفاده از این فناوری ها در صنایع کیچنر رشد زیادی کرده است.

هزینه های زندگی پس از مهاجرت مهندسی صنایع به کانادا

هزینه های زندگی از جمله موارد مهمی است که شما باید در ابتدا آن را بررسی کنید تا بدانید میزان درآمد و مخارج در کشور مقصد متعادل است یا خیر. در مورد کشور کانادا، این هزینه ها تقریبا ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار کانادا است و این میزان بر اساس سبک زندگی شما متغیر خواهد بود.

با این حال، با هزینه های حداقل ۱۰۰۰ دلاری در ماه می توانید در این کشور زندگی کنید که این میزان بدون اجاره بها محاسبه شده است.

در صورتی که به همراه خانواده خودتان به این کشور مهاجرت می کنید، دقت داشته باشید که بر اساس تعداد خانوار این هزینه ها باید محاسبه شوند.

در حالت کلی، برای یک خانواده چهار نفره، هزینه ها بین ۴ هزار تا ۵ هزار دلار در ماه متغیر است. در صورتی که بخواهید ریز هزینه های زندگی در این کشور را مشاهده کنید، می توانید از جدول زیر کمک بگیرید.

رستوران و غذادلار کانادا
وعده غذایی برای یک نفر در رستوران ارزان۲۰
وعده غذایی برای دو نفر در رستوران های معمولی۸۰
مک دونالد یا مک میل۱۲
کاپوچینو معمولی۴.۵
آب بطری ۳۰۰ میلی لیتر۱.۹
نوشابه ۳۰۰ میلی لیتر۲.۳
اجناس بازاردلار کانادا
شیر یک لیتری معمولی۲.۶
قرص نان ۵۰۰ گرمی۳
برنج یک کیلوگرم۳.۹
تخم مرغ ۱۲ عدد۳.۸
پنیر محلی ۱ کیلوگرم۱۴.۲
سیب یک کیلوگرم۴.۵
پرتقال یک کیلوگرم۴.۳
سیب زمینی یک کیلوگرم۳
فیله مرغ یک کیلوگرم۱۴
گوشت قرمز یک کیلوگرم۱۷.۴
حمل و نقلدلار کانادا
بلیط یک طرفه به مقصد محلی۳.۲
بلیط عبور و مرور ماهانه۱۰۰
هزینه شروع تاکسی۴
هزینه یک کیلومتر اضافی تاکسی۲
هزینه ۱ ساعت انتظار تاکسی۳۴
یک لیتر بنزین۱.۷
خرید یک خودرو معمولیبین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار
هزینه های مختلف منزلدلار کانادا
آب، برق، گرمایش و سرمایش۱۷۰
اینترنت پر سرعت نا محدود۸۰
ورزش و سرگرمیدلار کانادا
باشگاه فیتنس مردانه ماهانه۵۳
باشگاه تنیس یک ساعت آخر هفته۲۱
بلیط سینما یک صندلی۱۴
هزینه فرزنداندلار کانادا
پیش دبستان خصوصی تمام وقت ماهانه۱۱۰۰
دبستان بین المللی تمام وقت سالانه۱۷۵۰۰
لباس و پوشاکدلار کانادا
شلوار جین برند۶۵
یک دست لباس تابستانی در فروشگاه زنجیره ای۴۵
یک جفت کفش ورزشی برند۱۰۳
یک جفت کفش چرم مردانه۱۲۸
اجاره بهادلار کانادا
آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر۱۵۰۰
آپارتمان یک خوابه در خارج از مرکز شهر۱۳۰۰
آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر۲۵۰۰
آپارتمان سه خوابه در خارج از مرکز شهر۲۲۰۰
خرید هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر۹۰۰۰
خرید هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز شهر۶۵۰۰
میزان درآمد میانگین پس از کسر مالیات۴۵۰۰

با تراست همراه باشید

 • بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع کشوری است که از هر نظر ایده آل باشد و شرایط پیشرفت شغلی و تحصیلی در آن فراهم باشد.
 • در اکثر کشورهای پیشرفته شما به این شرایط دسترسی خواهید داشت اما نکته مهم این است که مهاجرت به این کشورها اقامت دائم را به شما ارائه دهد.
 • با مشاوره با یک وکیل مهاجرتی به راحتی می توانید کشورهایی را انتخاب کنید که در کنار تمامی مزایا، اقامت دائم را نیز به شما پیشنهاد می دهند. بسیاری از کشورها مانند ترکیه این مزیت را ندارند و شما عملا با صرف زمان و هزینه به تمامی اهداف تان در آن ها نخواهید رسید.
 • برای دریافت به روزترین اخبار می توانید با مشاوران مهاجرت در تراست تماس حاصل فرمایید.
 • مشاوران و وکلای قانونی تراست در هر روز از هفته آماده هستند تا شرایط شما را بررسی کنند و راه حل اختصاصی را در اختیارتان قرار دهند.

مشاور مهاجرت چه کمکی به شما در مسیر مهاجرت خواهد کرد

انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع اصل مهمی در ابتدای مسیر است که شاید سرنوشت شما را به کلی تغییر دهد. شما در ابتدای کار نیاز دارید تا زمان زیادی را روی انتخاب کشور مورد نظر صرف کنید و یکی از بهترین ها را برای خود انتخاب کنید.

در این مسیر، این وظیفه مشاور مهاجرت است تا شما را از موانع و مشکلات مطلع کند و در مورد تمامی کشورها اطلاعات جامع و کاملی را برایتان ارائه دهد. یک مشاور حرفه ای می تواند دید خوبی به شما دهد تا بتوانید در شرایط بهتری بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع را بر گزینید.

مشاوران تخصصی مهاجرت در تراست آماده هستند تا این مسیر را برای شما تحلیل کنند و شما با یک مشاوره کوتاه مدت می توانید از شرایط بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع مطلع شوید.

شاید از نظر تنوع شغلی و درآمد بسیاری از کشورها در جهان وجود داشته باشند که برای مهندسان صنایع شرایط خوبی را پیشنهاد می دهند. با این حال، شما ممکن است شرایطی مانند اقامت دائم یا امنیت و مهاجرت پذیر بودن را در نظر نداشته باشید.

در واقع، مقصدی برای مهاجرت مهندسی صنایع خوب است که شما را در یک مسیر مشخص و روشن به اقامت دائم برساند و در آن شرایط شغلی خوب و قابل اتکایی داشته باشید. مشاوران تخصصی مهاجرت تمامی این نکات را به صورت یکجا در نظر دارند و شما با دریافت مشاوره های تخصصی پر بازده ترین روش مهاجرت برای مهندسی صنایع را به دست خواهید آورد.

در تمامی ایام هفته می توانید با مشاوران تخصصی مهاجرت در تراست تماس حاصل فرمایید و نکات مختلف مربوط به مهاجرت مهندسی صنایع را به دست آورید.

فعالیت موسسه مهاجرتی تراست، اختصاصا در حوزه مهاجرت به کانادا، شامل روش های تحصیلی، کاری و سرمایه گذاری می باشد.

خدمات موسسه مهاجرتی تراست برای مهاجرت

 • صفر تا صد اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از مدارس، کالج و دانشگاه های کانادا
 • کاریابی، اخذ مجوز LMIA و ویزای کاری
 • استارت آپ
 • ثبت شرکت
 • اسپانسرشیپ و سوپر ویزا
 • ویزای همراه و توریستی
 • اکسپرس اینتری و برنامه های استانی (PNP)
 • کارآفرینی، راه اندازی و خرید بیزینس
 • ویزای خوداشتغالی
 • تمدید PR و اخذ شهروندی

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

مشاوره معتبر بگیرید!

قوانین مهاجرت بسیار پیچیده است، ولی اصلاً نگران نباشید؛ چراکه وکلای با تجربه و حرفه‌ای تراست با تمامی روش‌های قانونی مهاجرت آشنا هستند.

سوالات متداول

بهترین کشورهای دنیا برای مهاجرت مهندسین صنایع کدام ها هستند؟

مهندسی صنایع از جمله رشته هایی است که در اکثر کشورها خواهان دارد و در صنایع مختلف می توان از طریق این رشته مشغول به کار شد. با این حال، شما بهتر است شرایط خاص خود را در نظر بگیرید و مشخص کنید که به چه دلیل می خواهید مهاجرت کنید. هر کشوری دارای مزیت هایی است اما در مورد کشورهایی مانند کانادا، آلمان و آمریکا این مزایا بیشتر است. در صورتی که به دنبال اخذ اقامت دائم آسان هستید، کانادا یکی از بهترین گزینه ها برایتان خواهد بود. در این کشور با حضور تنها یک تا سه ساله می توانید ویزای کاری خود را به اقامت دائم تبدیل کنید.

آیا مهاجرت با مهندسی صنایع گزینه خوبی برای مهاجرت است؟

مهاجرت از طریق رشته مهندسی صنایع یکی از گزینه های خوب به حساب می آید و دلیل این امر میزان تقاضای زیاد در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان به این رشته است. برای نمونه، شما در کشوری مانند کانادا صنایع مختلف تولیدی و خدماتی را مشاهده خواهید کرد که در بخش های مختلف آن نیاز به مهندسان صنایع است. بهتر است قبل از تصمیم گیری شرایط صنایع مختلف در کشور مقصد را به خوبی بررسی کنید و گزینه ای را انتخاب کنید که کاملا برای رشته شما دارای موقعیت خوبی باشد.

رنکینگ کانادا در رتبه بندی های مختلف برای مهاجرت چند است؟

یکی از معتبرترین سیستم های رتبه بندی US News نام دارد که این کشور را بر اساس شاخص های مختلفی مانند کیفیت زندگی و شرایط تاسیس بیزینس در رتبه یک دسته بندی کرده است. کشور کانادا دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بیش از ۲ تریلیارد دلار است و بر همین اساس بین ده اقتصاد برتر جهانی قرار دارد.

درآمد مهندسان صنایع در کشورهای مختلف به چه میزان است؟

درآمد مهندسان صنایع به سابقه شغلی و توانایی های فردی آن ها وابسته است و هر اندازه مهارت شما در این رشته بیشتر باشد و بتوانید سابقه شغلی بیشتری ارائه دهید، می توانید انتظار درآمد بالاتری را داشته باشید. برای نمونه، درآمد میانگین یک مهندس صنایع با سابقه شغلی ۲ تا ۳ ساله در کانادا بیش از ۷۰ هزار دلار در سال است و این میزان در کشور آمریکا با افزایش سابقه شغلی به بیش از ۹۰ هزار دلار در سال نیز خواهد رسید. بر اساس سابقه شغلی و مهارت ها، شما می توانید کشوری را انتخاب کنید که از نظر نیاز به مهندسان صنایع در شرایط خوبی قرار داشته باشد و با این کار می توانید آینده شغلی تان را تضمین کنید.

کدام شهرهای کانادا برای مهاجرت مهندسی صنایع خوب هستند؟

شهرها و استان های صنعتی کانادا از این نظر خوب هستند. بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع می تواند کانادا باشد چرا که در اکثر شهرهای بزرگ آن شما صنایع قدرتمندی را مشاهده خواهید کرد. برای نمونه، در شهرهای جنوب ایالت انتاریو شما شرایط خوبی را از نظر تنوع صنایع و کارخانه های تولیدی مشاهده خواهید کرد. شهرهایی مانند تورنتو، همیلتون، لندن، اتاوا، مونترال، کبک و ونکوور از بهترین مناطق برای حضور مهندسان صنایع در این کشور هستند.

وظیفه یک مهندس صنایع در خارج از کشور چیست؟

پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع، اصل مهمی است که در مورد وظایف شغلی نیز تحقیق دقیقی داشته باشید. مهندسان صنایع در این کشور وظیفه دارند تا روی مدیریت کارخانه ها، افزایش کیفیت محصولات، افزایش بهره وری و کنترل فرآیندها تمرکز کنند. از نقش های مهم مهندسان صنایع باید به کاهش ضایعات و کاهش هزینه های غیر ضروری اشاره کرد که در نهایت به افزایش بهره وری منجر خواهد شد.

مهاجرت شغلی برای مهندسان صنایع بهتر است یا مهاجرت تحصیلی؟

از نظر انتخاب روش مهاجرتی شما باید اهداف خودتان را در نظر بگیرید. در صورتی که قصد دارید به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع بروید، دو مسیر پیش روی شما است که مهاجرت تحصیلی یا شغلی خواهد بود. افرادی که قصد ادامه تحصیل را دارند، در کشورهایی مانند کانادا شرایط ایده آلی برای مهندسان صنایع وجود دارد. افرادی که قصد ورود مستقیم به بازار کار را دارند بهتر است شرایط کشور مقصد را به خوبی بررسی کنند و کشوری را انتخاب کنند که دارای صنایع پیشرفته و موقعیت های شغلی متنوع برای مهندسان صنایع است. با مهاجرت شغلی شما از ابتدا می توانید به درآمد برسید و به صورت مستقیم به بازار کار کشور مورد نظر ورود پیدا کنید.

کدام دانشگاه های دنیا برای مهندسان صنایع بهترین است؟

دانشگاه های مختلفی در سطح کشورهای پیشرفته وجود دارد که بزرگ ترین آن ها در کشورهای آمریکا و کانادا حضور دارند. از بهترین این گزینه ها می توان میشیگان آمریکا، دانشگاه کلمبیا نیویورک، دانشگاه استنفورد، دانشگاه تورنتو، دانشگاه کنکوردیا و دانشگاه دالهاوزی را بیان کرد.

 آیا مهاجرت با ادامه تحصیل در رشته صنایع عقلانی است؟

ادامه تحصیل برای افرادی گزینه مناسب تلقی می شود که به تحقیق و توسعه علاقه دارند و از فضای آرام دانشگاهی لذت می برند. متقاضیانی که علاقه دارند تا در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری به یادگیری علوم جدید بپردازند و با استفاده از آن ارتقای شغلی پیدا کنند، می توانند با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع در مقاطع فوق لیسانس یا دکتری مشغول به تحصیل شوند. با این حال، در صورتی که به مباحث تحقیقاتی علاقه ای ندارید، بهترین کار این است که به مهاجرت از طریق سرمایه گذاری یا ویزای کاری فکر کنید.

 چه روش هایی برای مهاجرت مهندسان صنایع وجود دارد؟

یک مهندس صنایع می تواند با روش های مختلفی به کشورهایی مانند کانادا مهاجرت کند. اولین روشی که به ذهن شما خواهد رسید، مهاجرت از طریق تحصیل برای مهندس صنایع است که برای آن در ابتدا نیاز دارید تا مدارک زبان و ترجمه مدارک تحصیلی را در اختیار داشته باشید. پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع، روش دوم می تواند مهاجرت شغلی باشد که سالانه هزاران نفر با این روش به کشورهایی مانند کانادا مهاجرت می کنند.
در واقع، به دلیل آسان بودن مهاجرت شغلی به کانادا متقاضیان آن نیز زیاد است. مهندسان صنایع می توانند با استفاده از روش های دیگری مانند خرید بیزینس آماده یا حتی کارآفرینی و استارتاپ نیز به این کشور مهاجرت کنند. در صورتی که ایده تجاری خوب داشته باشید، کانادا از شما حمایت می کند تا به راحتی بتوانید این ایده را در یکی از مناطق آن احداث کنید.

چرا کانادا بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع است؟

دلایل مختلفی وجود دارد تا بتوان یک کشور را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع معرفی کرد. در ابتدا، درآمد و امنیت شغلی در این مورد اهمیت دارد که شما در کانادا به این مزایا دسترسی خواهید داشت.
نکته مهم بعدی این است که کشور مورد نظر دارای موقعیت های شغلی مختلف باشد و در منطقه انتخاب شده بتوان به راحتی موقعیت شغلی مورد نظر را پیدا کرد. در صورتی که در ایالت هایی مانند انتاریو به دنبال موقعیت های شغلی بگردید، می توانید بسیاری از موقعیت های شغلی مرتبط با مهندسی صنایع را بیابید که در بخش های تولیدی و خدماتی آن ارائه شده اند. ارائه اقامت دائم آسان و بدون دردسر از طرف اداره مهاجرت کانادا دیگر مزیت این کشور است و آن را به بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع تبدیل کرده است.

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع آیا سن ملاک مهمی است؟

بله. البته شما باید بر اساس روش مهاجرتی مورد نظر این نکته را در نظر داشته باشید. سن در بعضی از روش ها می تواند برای شما مشکل ساز باشد اما در روش هایی مانند سرمایه گذاری یا روش ویزای شغلی زیاد تاکیدی روی سن متقاضی نشده است. در صورتی که با روش مهاجرت تحصیلی قصد اقدام برای ویزا را دارید، معمولا سن معقول بین ۱۸ سال تا ۳۰ سال است و پس از آن در بعضی از شرایط ممکن است سن منجر به رد شدن ویزا شود.

از نظر دریافت جاب آفر بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع کدام است؟

شما در کشورهای مختلف می توانید جاب آفر دریافت کنید و دریافت این پیشنهاد شغلی وابسته به رزومه شما و سطح زبان تان است. با این حال، در حال حاضر در کشورهای اروپایی و کشور کانادا امکان اخذ جاب آفر با شرایط عالی وجود دارد. شما می توانید در وب سایت های مختلف آگهی شغلی موقعیت ها را بررسی کنید و با آماده کردن یک رزومه حرفه ای می توانید برای آن ها اپلای کرده و جاب آفر دریافت کنید.

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع از نظر آسان بودن پروسه ها کدام است؟

کشور کانادا در حال حاضر بهترین و آسان ترین شرایط را پیشنهاد می دهد. به دلیل ارائه اقامت دائم با روش های مختلف، شما می توانید این کشور را انتخاب کنید و روی اخذ اقامت دائم از آن تمرکز کنید. کشور کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع محسوب می شود چرا که بیش از صد روش مهاجرتی به این کشور ارائه شده است که شما بر اساس شرایط و سوابق شغلی تان می توانید با آن ها به کانادا مهاجرت کنید.

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع انطباق پذیری چقدر اهمیت دارد؟

انطباق پذیری اصل بسیار مهمی برای مهاجران است و برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع نیز باید این نکته را در نظر داشته باشید. شرایط کشور مقصد نکته ای تعیین کننده برای زندگی و کار کردن است و در صورتی که شما با این شرایط منطبق نشوید، مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد. یکی از مهم ترین نکات زبان کشور مقصد است که در بسیاری از کشورها نیاز دارید تا یک زبان اضافی را نیز یاد بگیرید. در صورتی که یک کشور انگلیسی زبان انتخاب کنید، از این نظر خیالتان راحت خواهد بود.

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع از نظر امنیت و مهاجرپذیر بودن کدام است؟

دو کشور کانادا و استرالیا از این نظر در شرایط خوبی قرار دارند و شما با مهاجرت به آن ها از نظر یک نیروی خارجی مشکلی را نخواهید داشت. کانادا کشوری است که توسط مهاجران به پیشرفت امروزی دست پیدا کرده است و دولت مردان آن مدیون نیروهای متخصص خارجی هستند. در بسیاری از شهرهای کانادا می توان مهاجرانی را مشاهده کرد که در رده های شغلی اساسی و تخصصی مشغول به کار هستند و از نظر زندگی و امنیت مشکلی برای آن ها وجود ندارد.

بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع از نظر زبان کدام است؟

بهتر است برای مهاجرت کشوری را انتخاب کنید که انگلیسی زبان است چرا که در آن نیازی به یادگیری یک زبان اضافه نخواهید داشت. بهتر است در انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت مهندسی صنایع بحث زبان را جدی بگیرید چون ممکن است زمان زیادی لازم باشد تا یک زبان مانند آلمانی یا فرانسوی را بیاموزید. کشورهای انگلیسی زبان که شرایط خوبی را پیشنهاد می دهند شامل کانادا، نیوزیلند، استرالیا، انگلستان و آمریکا هستند که شما می توانید شرایط مهاجرت مناسبی را در آن ها مشاهده کنید.

آیا می توان پس از فارغ التحصیلی در کانادا وارد بازار کار شد؟

این امکان وجود دارد تا فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع پس از تمام کردن دانشگاه با ویزای کار وارد بازار کار این کشور شوند. البته، شما می توانید بلافاصله در یک مقطع بالاتر نیز مشغول ادامه تحصیل شوید اما در صورتی که بخواهید به بازار کار راه پیدا کنید، این امکان در مورد کشور کانادا وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره
تماس
تلفن ایران تلفن کانادا واتساپ کانادا پیج اینستاگرام
https://t.me/TrustImmigrationhttps://www.instagram.com/trustimms/https://www.youtube.com/c/Trustimm

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه مهاجرتی تراست می باشد. استفاده از مطالب برای موارد غیرتجاری بلامانع است.