بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی منطقه ای است که شما در آن احساس امنیت کنید و از نظر مهاجرپذیر بودن مشکلی برایتان به وجود نیاید. شاید کمتر کشوری این دو مزیت را در اختیار شما قرار دهد که از مهم ترین آن ها می توان به کانادا اشاره کرد.

البته، دیگر کشورها نیز وجود دارند که مزایایی را ارائه می دهند اما در صورتی که به دنبال یک گزینه تمام عیار باشید، بهترین انتخاب کانادا خواهد بود. در ادامه مطلب می توانید شرایط مهاجرت به کشورهای مختلف را در مورد رشته روانشناسی بررسی کنید.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی در یک نگاه

فاکتوربهترین کشور
کیفیت زندگیکانادا، دانمارک، هلند، سوئیس
بازار کارکانادا، آلمان، آمریکا
کیفیت سیستم تحصیلاتآمریکا، کانادا، سوئیس
مهاجرت خانوادگیکانادا، سوئیس
کسب اقامت دائمکانادا، استرالیا
آب و هوااسترالیا، آلمان، سوئیس
ارزان بودنکانادا، آلمان، سوئیس
مهاجرپذیر بودنکانادا، استرالیا
زبانکانادا، استرالیا، آمریکا، انگلیس
دانشگاه های برترآمریکا، کانادا، آلمان
بیزینس و سرمایه گذاریکانادا، استرالیا
راحتی رفت و آمدترکیه، کانادا(آسان بودن ویزا)

لینک های مفید!

کانادا؛ بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

 • رنکینگ US News: رتبه ۱
 • شاخص GDP: بیش از ۲ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و بازار کار پر تقاضا
 • مزایای مهم: روش های مهاجرتی متنوع، اقامت آسان، بازار کار پر تقاضا
 • معایب مهم: آب و هوا در بعضی از مناطق
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی، ویزای سرمایه گذاری، ویزای استارتاپ
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا دو سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۱۰۰
شرایط کارآفرینی۸۳
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۱۰۰

ببینید و بشنوید!

ویدیو تجربه تحصیل روانشناسی در کانــادا

پادکست تجربه تحصیل روانشناسی در کانــادا

گفتگو با زهرا ؛ روانشناسی در کانادا

رادیو تراست

موضوع: روانشناسی در کانادا

آمریکا

 • رنکینگ US News: رتبه ۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲۱.۴ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: ۳۲۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: بازار کار پر قدرت، موقعیت های شغلی متنوع، شرایط تحصیلی خوب
 • معایب مهم: پروسه دشوار ویزا
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی، سرمایه گذاری
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۴۶
شرایط کارآفرینی۹۷
شرایط بازار و بیزینس۴۸
پویایی۱۰۰

استرالیا

 • رنکینگ US News: رتبه ۵
 • شاخص GDP: بیش از ۱.۳۹ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۲۵.۴ میلیون نفر
 • مزایای مهم: روش های مهاجرتی متنوع، ویزای شغلی، ویزای سرمایه گذاری
 • معایب مهم: فاصله با ایران، نبود دانشگاه های زیاد و موقعیت های شغلی متنوع
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای سرمایه گذاری، ویزای تحصیلی
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیلات: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۸۹
شرایط کارآفرینی۶۹
شرایط بازار و بیزینس۷۱
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۸۷

آلمان

 • رنکینگ US News: رتبه ۳
 • شاخص GDP: بیش از ۳.۸ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب
 • جمعیت: بیش از ۸۳ میلیون نفر
 • مزایای مهم: نزدیکی با ایران، بازار کار خوب، قدرت صنعتی
 • معایب مهم: نیاز به آموزش زبان اضافی، نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • مدت زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۸۴
شرایط کارآفرینی۹۹
شرایط بازار و بیزینس۶۶
پویایی۹۴
شاخص اجتماع۷۳

دانمارک

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۲
 • شاخص GDP: بیش از ۳۴۸ میلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: متوسط و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: استانداردهای زندگی
 • معایب مهم: شرایط دشوار زندگی، نیاز به آموزش زبان اضافی
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی
 • مدت زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۹۷
شرایط کارآفرینی۶۸
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۸۱
شاخص اجتماع۹۶

نروژ

 • رنکینگ US News: رنکینگ رتبه ۱۳
 • شاخص GDP: بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: متوسط و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵.۳ میلیون نفر
 • مزایای مهم: استانداردهای زندگی
 • معایب مهم: نبود قدرت اقتصادی خوب، نیاز به آموزش زبان اضافی
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی
 • مدت زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۹۲
شرایط کارآفرینی۶۱
شرایط بازار و بیزینس۸۲
پویایی۷۱
شاخص اجتماع۹۲

انگلستان

 • رنکینگ US News: رتبه ۸
 • شاخص GDP: بیش از ۲.۸ تریلیارد دلار
 • جمعیت: بیش از ۶۶.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: کشور انگلیسی زبان، صنعت قدرتمند
 • معایب مهم: نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۶۹
شرایط کارآفرینی۸۸
شرایط بازار و بیزینس۵۹
پویایی۸۰
شاخص اجتماع۶۷

ایتالیا

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲ تریلیارد دلار
 • جمعیت: بیش از ۵۹.۷ میلیون نفر
 • مزایای مهم: رقابت کم و هزینه تحصیل پایین
 • معایب مهم: نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • روش های مهاجرت: ویزای تحصیل، ویزای سرمایه گذاری
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۴۳
شرایط کارآفرینی۵۰
شرایط بازار و بیزینس۵۳
پویایی۶۶
شاخص اجتماع۴۰

مراحل انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

مشاوره تخصصی

مهم ترین مرحله از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی استفاده از مشاوره تخصصی است. شاید این مشاوره زمان زیادی را از شما نگیرد و در کمتر از یکی دو ساعت بتوانید به بهترین گزینه برای مهاجرت دست پیدا کنید.

مشاوران تخصصی مهاجرت تجربه هزاران پرونده را در اختیار دارند و در بهترین شرایط می توانند شما را در این مسیر راهنمایی کنند.

بررسی شرایط بازار کار

در مورد رشته روانشناسی، بهتر است در همان قدم های اولیه شرایط بازار کار را در کشور مقصد و حتی در منطقه مورد نظر بررسی کنید.

این کار به شما اطمینان خواهد داد که پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی از نظر شغل و یافتن آن مشکلی نخواهید داشت. از نظر بازار کار، کشورهایی مانند کانادا یا آمریکا در حال حاضر دارای شرایط خوبی هستند.

شرایط اقامت دائم

اقامت دائم در بسیاری از کشورها پروسه دشواری دارد و شما در کشورهای اروپایی و حتی در آمریکا مسیر پر پیچ و خمی را دارید تا به اقامت دائم دست پیدا کنید.

بهتر است برای رسیدن به اقامت دائم سریع روی کشور کانادا تمرکز کنید چرا که بیشترین تنوع روش های مهاجرتی در آن ارائه شده است که شما را در نهایت به اقامت دائم خواهد رساند.

در صورتی که یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید، در کمتر از دو سال خواهید توانست به اقامت دائم دست پیدا کنید که این کار از طریق روش تحصیلی، شغلی و سرمایه گذاری امکان پذیر است.

درآمد

درآمد در رشته روانشناسی در مقایسه با سایر رشته های دانشگاهی خوب است و حتی در بسیاری از موارد این درآمد بیشتر از میانگین‌ها است.

در حالت کلی، متخصصان روانشناسی در کشورهای خارج بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دلار در سال درآمد دارند و این میزان در کشورهایی مانند کانادا بیشتر است. شما می توانید با افزایش سوابق شغلی به راحتی در کانادا این میزان درآمد را افزایش دهید.

هزینه ها

هزینه های زندگی در کشور مقصد نکته اساسی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی است. این هزینه ها شامل بسیاری از موارد است و شما باید هزینه های تحصیل و اجاره بها را نیز در نظر داشته باشید.

در بعضی از کشورها و شهرهای بزرگ مانند آمستردام و لندن این هزینه ها بسیار بالا است و در صورتی که بخواهید از نظر هزینه ها در شرایط خوبی باشید، بهتر است روی شهرهای مختلف کانادا تمرکز کنید.

زبان کشور مقصد

به گفته بسیاری از کارشناسان مهاجرت بهتر است کشوری انتخاب شود که زبان آن انگلیسی است. این موضوع برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند و انتخاب یک کشور انگلیسی زبان مزایای بسیاری برایتان به همراه خواهد داشت.

در صورتی که یکی از کشورهای اروپایی مانند هلند یا حتی سوئیس را انتخاب کنید، حداقل دو سال زمان برای تسلط نسبی به زبان آن ها نیاز خواهید داشت.

روش های مهاجرتی

در کشورهایی مانند کانادا تنوع بالایی در مورد روش های مهاجرتی ارائه شده است و شما در عمل می توانید با ویزای تحصیلی، ویزای شغلی و سرمایه گذاری به منطقه مورد علاقه تان مهاجرت کنید.

در این کشور شما فراغ بال بیشتری خواهید داشت تا در هر ایالتی که علاقه داشته باشید از روش های مهاجرت استفاده کنید و از این نظر محدودیتی برای مهاجران ارائه نشده است.

روش های مهاجرتی که در کشور کانادا ارائه شده است می تواند در کمتر از دو سال شما را به اقامت دائم این کشور برساند.

نکات مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

 • برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی بهتر است به فاکتورهایی مانند مهاجرپذیر بودن، میزان درآمد، تنوع شغلی و شرایط تحصیل دقت زیادی داشته باشید.
 • در مورد زبان کشور مقصد، شما بهتر است کشوری انگلیسی زبان را انتخاب کنید و اهمیت این موضوع در مورد رشته روانشناسی بسیار بیشتر است.
 • کانادا روش های متنوع مهاجرتی را در اختیار شما قرار داده است و شما به عنوان یک نیروی متخصص خارجی می توانید در بخش های مختلف بهداشت و درمان در این کشور مشغول به کار شوید.
 • در هر مرحله از مهاجرت یا انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی که باشید، متخصصان تراست آماده راهنمایی شما هستند.
 • شما می توانید در اولین فرصت با مشاوران و وکلای تخصصی تراست تماس حاصل فرمایید تا صفر تا صد پرونده شما را بر عهده بگیرند.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی کدام است؟

در حالتی که شاخص های مختلف را به همراه همدیگر در نظر بگیریم، کانادا بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و دیگر رشته های دانشگاهی است. در این کشور شما با همان زبان انگلیسی می توانید به شرایط خوب شغلی و تحصیلی دست پیدا کنید و نیازی نخواهد بود تا دو سال اضافی برای آموزش زبان صرف کنید.

بهتر است برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به فاکتور مهاجرپذیر بودن دقت زیادی کنید تا پس از حضور در کشور مقصد بدون مشکل به پیشرفت فکر کنید.

فاکتورهای زیر جزو مهم ترین نکات برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی محسوب می شوند که با توجه به آن ها می توانید به بازدهی بالایی پس از مهاجرت دست پیدا کنید.

کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

نکته اساسی که در مورد کانادا وجود دارد، امکان ورود مستقیم به بازار کار با استفاده از سیستم اکسپرس انتری است. شما با ثبت نام در این سیستم و کامل کردن مدارک تان می توانید در شرایط بسیار عالی یک ویزای شغلی دریافت کنید و پس از اخذ ویزای شغلی به این کشور مهاجرت کنید.

از نظر منطقه مهاجرت، کانادا محدودیتی را برای مهاجران قرار نداده است و افراد خارجی می توانند در بخش بهداشت و درمان این کشور وارد بازار کار شوند.

اگر قصد ادامه تحصیل را در این کشور داشته باشید، کانادا دارای مزایای متعددی است و شما می توانید در دانشگاه های معتبر جهانی در این کشور ادامه تحصیل دهید. در اکثر موارد، دانشگاه های کانادا دارای دپارتمان روانشناسی هستند که رشته روانشناسی و گرایش های مختلف آن را ارائه داده اند.

اخذ ویزای تحصیل در رشته روانشناسی یکی از بهترین گزینه ها برای مهاجرت به این کشور محسوب می شود و شما خواهید توانست با این نوع ویزا در کشور مقصد حاضر شده و با شرایط زندگی در آن آشنا شوید.

دانشگاه هایی که مجوز کار پس از تحصیل را ارائه می دهند، گزینه خوبی برای تحصیل هستند که بهترین آن ها در شهرهایی مانند کبک، تورنتو، مونترال، ونکوور و اتاوا قرار دارد. اگر هدف شما استفاده از روش سرمایه گذاری در بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی است، کانادا مزایای زیادی را در اختیارتان قرار خواهد داد.

در این کشور در اکثر ایالت ها روش مهاجرت سرمایه گذاری ارائه شده است و با استفاده از آن می توانید در شرایط منحصر به فرد یک پروژه شخصی بیزینسی را در این کشور شروع کنید.

کشور آمریکا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

کشور آمریکا در لیست بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی قرار دارد و در این کشور می توانید به مزایای متنوعی دسترسی داشته باشید. آمریکا این قابلیت را در اختیار شما قرار خواهد داد تا یک سرمایه گذاری در این کشور انجام دهید یا با ویزای شغلی در این کشور حضور پیدا کنید.

دقت داشته باشید که این کشور انگلیسی زبان است و در آن با زبان انگلیسی خواهید توانست به بازدهی خوبی از کار کردن و تحصیل دست پیدا کنید. یک عیب بزرگ آمریکا دشوار بودن روند ویزا است که با توجه به آن، بسیاری از متقاضیان مهاجرت این کشور را انتخاب نمی کنند.

در کشور آمریکا شما برای دسترسی به ویزا نیاز دارید تا پروسه دشواری را پشت سر بگذارید که در عمل بسیاری از افراد نمی توانند موفق به اخذ این ویزا شوند. کشور آمریکا در حال حاضر تقاضای بالایی برای استخدام متخصصان روانشناسی دارد و در این کشور رسیدن به درآمدهای بالاتر از ۸۰ هزار دلار در سال امکان پذیر است.

با این حال در نظر داشته باشید که در شهرهای بزرگ این کشور هزینه ها نیز بسیار زیاد است و شما باید بخش عمده درآمد را صرف هزینه ها کنید.

در صورتی که قصد استفاده از روش تحصیلی را برای مهاجرت به این کشور داشته باشید، دانشگاه های خوبی در آن حضور دارند که در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری رشته روانشناسی در آن ها ارائه شده است.

شما می توانید در این کشور وارد بخش بهداشت و درمان شوید یا حتی امکان این وجود دارد تا به عنوان یک استاد در بخش آموزش عالی ورود پیدا کنید. در صورتی که موفق به اخذ ویزای این کشور شوید، آمریکا می تواند به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار رود.

کشور استرالیا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

کشور استرالیا یکی از مقاصد مهم برای مهاجران است و این کشور به دلیل داشتن شرایط مهاجرپذیر بودن در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی قرار دارد. در این منطقه شما دانشگاه های خوبی را مشاهده خواهید کرد که در گرایش ها و مقاطع مختلف رشته روانشناسی را ارائه کرده اند.

استرالیا مزایای مختلفی را در اختیار شما قرار خواهد داد و در این کشور می توانید از روش های متنوع مهاجرتی استفاده کنید. با این حال، تنوع روش های مهاجرت به استرالیا به اندازه کانادا نیست و شما تنها به روش های محدودی برای مهاجرت به استرالیا دسترسی خواهید داشت.

امکان اخذ ویزای تحصیلی به استرالیا وجود دارد و پس از پایان تحصیلات خواهید توانست در این کشور مشغول به فعالیت شغلی شوید. بهتر است در زمان انتخاب دانشگاه یکی از مراکز علمی معتبر این کشور را انتخاب کنید که تعداد آن ها در استرالیا تنها چند عدد است.

با تحصیل در این مراکز علمی مجوز حضور در بازار کار به راحتی در اختیارتان قرار خواهد گرفت. در صورتی که قصد سرمایه گذاری در یک کشور خارجی را داشته باشید، استرالیا به صورت محدود روش های سرمایه گذاری را در اختیار متقاضیان قرار داده است.

این کشور یک منطقه انگلیسی زبان به شمار می رود و شما در آن با همان زبان انگلیسی خواهید توانست وارد بازار کار شوید. البته، بهترین کار برای ورود به بازار کار روانشناسی در این کشور درس خواندن در یکی از مراکز علمی معتبر آن است. رشته روانشناسی از جمله رشته هایی است که در صورت آشنا نبودن با شرایط زندگی در کشور مقصد در عمل نمی توان به موفقیت در بازار کار دست پیدا کرد.

کشور سوئیس به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

کشور سوئیس به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار می رود و مزیت اساسی این کشور استانداردهای بالای زندگی است. در مورد کشور سوئیس بهتر است به نکات منفی نیز توجه داشته باشید که یکی از آن ها نبود موقعیت های شغلی و تحصیلی متنوع است.

شما در این کشور موقعیت های شغلی زیادی را مشاهده نخواهید کرد و در مورد مراکز علمی آموزشی نیز تنها در شهرهای بزرگ دانشگاه های معتبر وجود دارند.

سوئیس کشوری است که زبان آن آلمانی و فرانسوی است و برای رسیدن به موفقیت در این کشور بهتر است به زبان آن تسلط داشته باشید. این موضوع به خصوص در رشته روانشناسی اهمیت بیشتری پیدا می کند و بدون دانستن زبان کشور مقصد در عمل نمی توانید به موفقیت و درآمد خوبی دست پیدا کنید.

این کشور دارای شرایط آب و هوایی خوبی است و مراکز علمی معتبر آن شرایط خوبی را برای ادامه تحصیل در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

از جمله معایبی که در سوئیس مشاهده خواهید کرد، روند دشوار ویزا است و در مورد مقطع فوق لیسانس ممکن است با محدودیت های سنی مواجه شوید. این نکته بسیار بزرگی است که در مورد کشوری مانند کانادا در عمل محدودیتی را برای مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری مشاهده نخواهید کرد.

در صورتی که به دنبال اخذ اقامت بدون دردسر هستید، مطمئنا گزینه های دیگری به غیر از سوئیس وجود دارند که به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی محسوب می شوند و در آن به آسانی می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید.

کشور آلمان به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

کشور آلمان در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی قرار دارد و در این کشور می توانید فرصت های خوبی را در این رشته به دست آورید. اهمیت این کشور از نظر دسترسی به بازار کار پر درآمد است و شما در شهرهای بزرگ این کشور می توانید دانشگاه های خوبی را نیز در اختیار داشته باشید.

آلمان کشوری است که با صنعت خود در جهان شناخته می شود و در این کشور به راحتی می توانید به موقعیت های شغلی دسترسی داشته باشید. البته، تعداد این موقعیت های شغلی در آلمان بیش از کشوری مانند کانادا نیست و شما در کانادا امکانات بهتری را برای زندگی در اختیار خواهید داشت.

از نظر ورود به بازار کار آلمان، شما مطمئنا نیاز خواهید داشت تا به زبان این کشور تسلط کامل داشته باشید. رشته روانشناسی یکی از حوزه هایی است که بدون تسلط به زبان نمی توانید وارد بازار کار شوید چرا که ارتباط برقرار کردن با مردم نیازمند رسیدن به سطح خوبی از زبان آلمانی در این کشور است.

اگر آلمان را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی انتخاب کرده باشید، بهتر است حداقل دو سال قبل از مهاجرت شروع به آموزش زبان آن کنید تا در زمان مورد نظر به اهداف تان دست پیدا کنید.

در کشور آلمان امکان کسب درآمد تا بیش از ۸۰ هزار دلار در سال فراهم است و در این کشور بهتر است شما شهرهای بزرگ را برای زندگی و ورود به یک موقعیت شغلی انتخاب کنید.

در واقع، در کشورهای اروپایی تنها شهرهای بزرگ هستند که محیط خوبی برای زندگی و درآمد پیشنهاد می دهند و تنها در این نوع مناطق خواهید توانست تا وارد دانشگاه های سطح برتر شوید.

کشور دانمارک به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

به دلیل استانداردهای بالای زندگی، دانمارک در لیست بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی قرار گرفته است و در دانمارک می توانید تا مقاطع بالاتر از فوق لیسانس نیز تحصیل کنید. دسترسی به کیفیت بالای زندگی و کیفیت تحصیلات منجر شده است تا دانمارک به یک مقصد خوب برای مهاجرت تبدیل شود.

در این کشور شما موقعیت های شغلی متنوعی را برای ورود به رشته روانشناسی در اختیار نخواهید داشت و تنها در بعضی از مناطق می توانید به راحتی در این رشته وارد بازار کار شوید. دانمارک کشوری است که از نظر استانداردهای زندگی در سطح بالایی قرار گرفته است و همین امر منجر شده است تا بازار کار این رشته در آن قابل توجه نباشد.

در این کشور شهرهای مهمی وجود دارند که در آن ها شما به راحتی خواهید توانست تا وارد یک موقعیت تحصیلی شوید. دانمارک از جمله کشورهایی است که شرایط تحصیل در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را فراهم کرده است و با تسلط به زبان این کشور خواهید توانست به راحتی در این مقاطع تحصیل کنید.

البته، اگر قصد ورود به پروژه های تحقیقاتی را داشته باشید، در این کشور پوزیشن های تحقیقاتی نیز وجود دارند که در بخش دانشگاهی خواهید توانست در آن ها مشغول به فعالیت شوید.

مشکل زبان در این کشور نیز وجود دارد و شما برای ورود به بازار کار و حتی دانشگاه نیاز خواهید داشت تا به زبان این کشور تسلط خوبی داشته باشید. البته، در صورتی که بتوانید به سطح خوبی از زبان این کشور دست پیدا کنید، مسیر شما برای موفقیت هموارتر خواهد شد و می توانید در شرایطی منحصر به فرد درآمد بالایی به دست آورید.

کشور هلند به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

به دلایل مختلف کشور هلند را می توان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار آورد. در این کشور شرایط ورود به بازار کار مهیا است و می توان با شرایطی خوب در این کشور وارد بازار کار شد. هلند کشوری است که در آن می توانید تا مقاطع بالاتر از لیسانس نیز تحصیل کنید و بهترین موقعیت ها را در این کشور برای زندگی و ادامه تحصیل در اختیار خواهید داشت.

در کشور هلند تنها چند شهر مهم وجود دارند که تحصیل در دانشگاه های آن شرایط خوبی برایتان فراهم خواهد کرد.

با دانستن زبان این کشور، شما می توانید در موقعیت های تحصیلی که به زبان هلندی ارائه شده است، حضور پیدا کنید. اخذ مدرک از یکی از دانشگاه های این کشور مجوزی مطمئن برایتان است تا به راحتی و در شرایط ایده آل وارد بازار کار شوید.

تسلط به زبان هلندی حداقل دو تا سه سال زمان نیاز دارد تا شما بتوانید به صورت آسان به بازار کار رشته روانشناسی در این کشور ورود پیدا کنید.

اگر قصد مهاجرت سرمایه گذاری را به این کشور داشته باشید، شرایط آن فراهم است و با روش هایی که ارائه شده است می توان در این کشور سرمایه گذاری کرد. البته، این روش ها در مقایسه با کشور کانادا بسیار اندک هستند و شما باید قبل از اقدام تحقیق دقیقی در مورد منطقه انتخاب شده در این کشور داشته باشید.

کشور انگلستان به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

کشور انگلستان از جمله مناطقی به شمار می رود که زبان آن انگلیسی است و برای مهاجرت به آن نیازی ندارید تا یک زبان اضافی را بیاموزید. در این کشور قدرت صنعتی خوبی وجود دارد و شرایط راه اندازی بیزینس در آن فراهم است.

البته، اگر بخواهیم کشورهای مختلف را از نظر شرایط راه اندازی بیزینس و آسان بودن آن تقسیم بندی کنیم، انگلستان نمی تواند امتیاز بالایی به دست آورد و این موضوع به خصوص برای مهاجران دشوارتر است.

این کشور بازار کار خوبی در مورد رشته روانشناسی دارد و تنها در شهرهای بزرگ می توانید به درآمد خوب و قابل قبولی دست پیدا کنید. اگر انگلستان را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی انتخاب کرده باشید، بهتر است روی شهرهای بزرگ مانند لندن تمرکز کنید که امکان دسترسی به موقعیت های شغلی زیاد در آن ها وجود دارد.

در این کشور شما می توانید دانشگاه های خوب و سطح بالایی را مشاهده کنید که ادامه تحصیل در هر یک از آن ها مجوز ورودتان به یک موقعیت شغلی در این کشور خواهد بود.

با بررسی آمار US News کیفیت زندگی در انگلستان در حد قابل توجهی نیست و در مقایسه با کشورهای کانادا و اسکاندیناوی، انگلستان شرایط زندگی منحصر به فردی را پیشنهاد نمی دهد. در کشور انگلستان، شما فرصت تحصیل در دانشگاه هایی مانند کمبریج و آکسفورد را خواهید داشت و در مقاطع مختلف می توانید در آن تحصیل کنید.

با این حال، در صورتی که به دنبال گزینه نهایی و مقصد بدون نقص هستید، بهتر است در مورد کشورهای آمریکای شمالی مانند کانادا یا آمریکا خوب تحقیق کنید.

رشته روانشناسی از جمله رشته هایی است که احساس نیاز به آن در کشورهای کانادا و آمریکا زیاد است و با یک بررسی کلی می توانید مناطق منحصر به فردی را در کانادا مشاهده کنید که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار در سال را نیز پیشنهاد می دهند. انگلستان می تواند بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به حساب آید اما در صورتی که به دنبال کیفیت زندگی بالا و بدون دغدغه هستید، بهتر است به گزینه های دیگری فکر کنید.

کشور ترکیه به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

ترکیه در چند سال گذشته به یکی از مقاصد مهاجرت تبدیل شده است و اهمیت این کشور نزدیکی به ایران و ویزای آسان است. البته، شاید در مورد ترکیه همین دو مزیت وجود داشته باشد و در صورتی که یک بررسی کلی داشته باشیم، ترکیه نمی تواند شرایط خوبی را برای متخصصان روانشناسی پیشنهاد دهد.

شما در این کشور الزاما نیاز خواهید داشت تا به زبان ترکی استانبولی تسلط کافی داشته باشید و در غیر این صورت نمی توانید وارد بازار کار شوید. بسیاری از موقعیت های تحصیلی در این کشور نیز به زبان ترکی استانبولی ارائه شده اند و برای ورود آسان به بازار کار نیاز خواهید داشت تا این زبان را بیاموزید.

در صورتی که ترکیه را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی انتخاب کرده باشید، بهتر است قبل از مهاجرت به زبان آن تسلط پیدا کنید. از نظر کیفیت زندگی و شرایط بازار کار، ترکیه فرصت های منحصر به فردی را پیشنهاد نمی دهد و این کشور تنها می تواند یک سکوی پرتاب برای رسیدن به فرصت های بهتر به شمار رود.

در این کشور شما با کمی جستجو می توانید موقعیت های تحصیلی را بیابید که به زبان انگلیسی ارائه شده اند اما تعداد آن ها اندک است و در این موقعیت ها امکان تحصیل تا مقاطع بالاتر از لیسانس نیز وجود دارد.

از نظر قدرت اقتصادی، ترکیه در حد ایران است و از معایب آن نرخ گرانی ها در سال های اخیر است که مورد توجه مردم این کشور بوده است. اگر به دنبال یک مقصد نهایی و بدون دردسر هستید، بهترین کار این است تا در مورد رشته روانشناسی کشوری انگلیسی زبان و پیشرفته را انتخاب کنید.

کشور ایتالیا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

کشور ایتالیا به عنوان یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار می رود و این کشور دارای دانشگاه های معروفی است. در مراکز علمی ایتالیا شما امکان این را خواهید داشت تا در مقاطع بالاتر از لیسانس و حتی در مقطع دکتری تحصیل کنید و شرایط ورود به پروژه های تحقیقاتی نیز در این کشور فراهم است.

ایتالیا کشوری است که با صنعت خود شناخته می شود و در صورت تصمیم به ورود مستقیم به بازار کار این کشور، شاید با مشکلاتی مواجه شوید.

تسلط به زبان ایتالیایی مطمئنا زمان زیادی را از شما خواهد گرفت و بدون تسلط به آن در عمل نخواهید توانست تا در یک موقعیت شغلی خوب مشغول به فعالیت شوید. در این کشور متخصصان روانشناسی بهتر است ابتدا در یک موقعیت دانشگاهی تحصیل کنند و پس از آن به راحتی خواهند توانست در بازار کار ورود پیدا کنند.

در ایتالیا میزان درآمد تا بیش از ۸۰ هزار دلار در سال می رسد و این میزان درآمد با افزایش مهارت ها و سابقه کاری قابل افزایش است.

البته، در صورتی که بخواهید با روش سرمایه گذاری وارد بازار کار این کشور شوید، ایتالیا شرایط خوبی را پیشنهاد می دهد. فرصت های سرمایه گذاری در ایتالیا بسیار زیاد نیستند اما شما در شرایطی خوب خواهید توانست در این کشور سرمایه گذاری کنید.

ایتالیا به دلیل ارزان بودن هزینه ها می تواند بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار رود اما کشورهایی مانند هلند، کانادا، آمریکا و استرالیا شرایط بسیار بهتری را برای متخصصان روانشناسی پیشنهاد می دهند.

کشور اتریش به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

کشور اتریش به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار می رود و در این کشور شرایط خوبی را از نظر استانداردهای زندگی و تعداد موقعیت های شغلی در اختیار خواهید داشت. اتریش دارای دانشگاه های خوبی است که در شهرهای بزرگ آن قرار دارند.

در مقایسه با کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و استرالیا، اتریش دارای فرصت های بسیار کمتری از نظر تحصیل است و در بازار کار آن نیز شما تنوع بالایی از نظر موقعیت های شغلی مشاهده نخواهید کرد.

مزیت مهم این کشور کیفیت بالای زندگی و دسترسی به امکانات نوین است و در صورتی که این کشور را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی انتخاب کرده باشید، اتریش فرصت های خوبی را به شما پیشنهاد خواهد داد.

در کشور اتریش شرایط آن فراهم است تا پس از تسلط به زبان آلمانی یا فرانسوی به راحتی یک شغل بیابید. برای آموزش زبان این کشور بهتر است منطقه مورد نظر را به دقت بررسی کنید و پس از آن به فکر مهاجرت باشید چرا که زبان رسمی در آن ها ممکن است متفاوت باشد.

اتریش از کشورهای اروپایی سطح بالا به شمار می رود و در مقایسه با کشوری مانند انگلستان شرایط بهتری را برای زندگی پیشنهاد می دهد. در این کشور تنها شهرهای بزرگ انتخاب مناسب هستند و در آن ها شما دانشگاه های سطح برتر را مشاهده خواهید کرد. در صورتی که تنوع دانشگاه ها و رقابت کم برایتان اهمیت داشته باشد، در کشور کانادا این مزیت در اختیارتان قرار خواهد داشت.

فاکتورهای مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

 برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی بهتر است مشخصه هایی را در نظر بگیرید که از مهم ترین آن ها شرایط مهاجر پذیری و انطباق پذیری در کشور مقصد خواهد بود.

کانادا از این نظر دارای مزیت رقابتی بین کشورهای مختلف است و در این کشور شما شرایط منحصر به فردی را در اختیار خواهید داشت تا اهداف تان را از مهاجرت عملی کنید. از دیگر مزایایی که کانادا پیشنهاد می دهد دسترسی به کیفیت بالای زندگی و دانشگاه های سطح برتر است که در کمتر منطقه ای خواهید توانست نظیر آن ها را بیابید.

فاکتور درآمد برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

فاکتور درآمد یکی از مشخصه های مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار می رود و شما در این مسیر بهتر است در مورد مناطق مختلف در کشور مقصد نیز تحقیق کنید. شاید در یک منطقه خاص درآمد بیشتر باشد و شما تنوع موقعیت های شغلی بیشتری را نیز مشاهده کنید.

درآمد به صورت کلی در رشته روانشناسی بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دلار در سال است و در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا شما شرایط درآمدی بهتری را نیز در اختیار خواهید داشت.

درآمد در شهرهای بزرگ کانادا مانند تورنتو و ونکوور بیشتر است و با احداث یک شرکت شخصی یا بیزینس می توانید انتظار درآمد بسیار بیشتری را داشته باشید. با افزایش سطح تحصیلات مطمئنا خواهید توانست به درآمد بالاتری دست پیدا کنید و بهتر است بدانید متخصصانی که صاحب مدرک دکتری هستند می توانند بیش از ۱۵۰ هزار دلار در سال درآمد داشته باشند.

این مورد مزیت کانادا به حساب می آید که در آن شرایط افزایش درآمد به راحتی و با خیال آسوده امکان پذیر است.

فاکتور تمکن مالی برای انتخاب بهترین کشور برای رشته روانشناسی

فاکتور تمکن مالی از مواردی است که در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی بهتر است آن را در نظر داشته باشید. با انتخاب یک کشور که تمکن مالی ویزای آن کم است، در شرایط بهتری خواهید توانست منتظر ویزا باشید که این مزیت در مورد کشوری مانند کانادا وجود دارد.

شما برای رسیدن به موفقیت در پروسه ویزا نیاز دارید تا میزان اندوخته ای را در حساب بانکی یا به صورت املاک به سفارت نشان دهید تا افیسرها مطمئن شوند شما توانایی زندگی در کشور مقصد را دارید.

این تمکن مالی در مورد کشورهایی مانند آمریکا بسیار زیاد است و برای سرمایه گذاری در آن به سرمایه های بسیار بالایی نیاز خواهید داشت. در مورد ورود به موقعیت های تحصیلی نیز، کشور آمریکا تمکن مالی بالایی درخواست می کند و همین امر منجر به دشوار شدن پروسه ویزا در این کشور شده است.

برای موفقیت در پروسه ویزای کانادا برای ویزای تحصیلی شما تنها به ۲۰ تا ۴۰ هزار دلار تمکن مالی نیاز خواهید داشت و برای مهاجرت شغلی تنها نیاز دارید تا تمکن مالی ۱۳ تا ۱۵ هزار دلاری را برای زندگی در این کشور نشان دهید.

فاکتور زبان برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

فاکتور زبان برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی نکته مهمی به حساب می آید و به عقیده کارشناسان مهاجرت بهتر است کشوری را انتخاب کنید که زبان آن انگلیسی است. با این انتخاب، شما با اخذ یک مدرک زبان انگلیسی خواهید توانست در موقعیت های شغلی یا تحصیلی حضور پیدا کنید و به راحتی به ویزا دست پیدا کنید.

یک عیب بزرگ در مورد کشورهای اسکاندیناوی و کشورهایی مانند سوئیس و آلمان نبود امکان ورود به بازار کار با زبان انگلیسی است.

شما در این کشورها نیاز دارید تا حداقل دو سال زمان ارزشمند خود را صرف کنید تا در رشته روانشناسی مدرک زبان اضافی را بگیرید و به یک موقعیت شغلی خوب دست پیدا کنید. برای راحتی تحصیل در کشور مقصد نیز بهتر است کشوری انتخاب شود که انگلیسی زبان است.

با این کار در شرایطی منحصر به فرد خواهید توانست یک مدرک از کشور مقصد دریافت کرده و در موقعیت های شغلی در آن مشغول به فعالیت شوید.

از نظر مدرک زبان بهتر است به جدول زیر توجه کنید که برای موفقیت در کشور مقصد نیاز خواهد بود تا به آن ها تسلط داشته باشید.

بهترین کشورزبان رسمی
انگلیسیدر ۹۰ درصد موارد انگلیسی
آمریکازبان رسمی انگلیسی
استرالیازبان رسمی انگلیسی
آلمانزبان رسمی آلمانی
سوئیسزبان رسمی آلمانی و فرانسوی
ترکیهزبان رسمی ترکی استانبولی
دانمارکزبان رسمی دانمارکی
هلندزبان رسمی هلندی

فاکتور مهاجرپذیر بودن برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

فاکتور مهاجرپذیر بودن را می توان مهم ترین نکته برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار آورد. در صورتی که قصد مهاجرت خانوادگی را داشته باشید، این موضوع اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد و با انتخاب یک کشور خوب می توانید از نبود مشکلات آینده مطمئن شوید.

مهاجرپذیر بودن از مزایای رقابتی است که کانادا در اختیار متقاضیان مهاجرت قرار می دهد و در این کشور خیال شما از همه نظر آسوده است.

ثبت نام بیش از ۳۵۰ هزار نفر برای ویزای شغلی این کشور اثبات کننده شرایط خوب در این کشور برای متخصصان است و این نکته نشان از اطمینان خاطر متقاضیان مهاجرت از شرایط شغلی و تحصیلی در این کشور است. کانادا دارای قوانین سفت و سختی برای حمایت از نیروی کار خارجی است و همین امر منجر شده است تا نیروی کار علاقه زیادی به مهاجرت به این کشور داشته باشند.

فاکتور ثبات سیاسی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

ثبات سیاسی هر کشور مقدمات پیشرفت صنایع و بیزینس ها را در آن فراهم خواهد کرد و شما با دقت داشتن به این فاکتور مهم می توانید بهترین گزینه را انتخاب کنید. ثبات سیاسی در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا و حتی استرالیا از مزایای خوب به شمار می رود و در این کشورها شما دغدغه ای از نظر پیشرفت و توسعه نخواهید دید.

دو کشور آمریکا و کانادا روابط دوستانه و اقتصادی با همدیگر دارند و همین امر منجر شده است تا کانادا به پیشرفت های قابل توجهی در سال های اخیر دست پیدا کند. روابط سیاسی این کشور با کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس منجر شده است تا شرایط برای رشد بیزینس های بین المللی در این کشور ایده آل باشد که در نهایت اقتصاد آن را رو به پیشرفت برده است.

فاکتور امنیت برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

امنیت نکته مهمی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و سایر رشته های دانشگاهی است. در کشورهایی مانند آمریکا و حتی کشورهای اروپایی شما مشکلات امنیتی را در مناطق مختلف مشاهده خواهید کرد که در عمل شرایط مهاجرت خانوادگی را سخت کرده است.

با مراجعه به این آدرس اینترنتی می توانید شرایط امنیت اجتماعی را در کشورهای مختلف بررسی کنید که کشورهایی مانند کانادا، دانمارک و سوئیس از جمله بهترین مناطق از نظر امنیت به شمار می روند.

شرایط امنیت در کشور کانادا به صورتی است که شما حتی در شهرهای بزرگ نیز می توانید به صورت خانوادگی زندگی خوبی داشته باشید. اگر امنیت برایتان مهم است، کانادا پیشنهادهای منحصر به فرد و تکرار نشدنی دارد و در مناطق مختلف شهری و غیر شهری می توانید نرخ پایین جرم و جنایت را مشاهده کنید.

فاکتور تنوع شغلی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

فاکتور تنوع شغلی از مواردی است که با بررسی آن با اطمینان خاطر بیشتری خواهید توانست به کشور مورد نظر مهاجرت کنید.

در کشورهایی مانند سوئیس و اتریش شما این تنوع شغلی را در مورد رشته روانشناسی مشاهده نخواهید کرد و این موضوع در مورد دانمارک و هلند نیز از نکات منفی است. در صورتی که به دنبال تنوع شغلی در بخش بهداشت و درمان هستید، کانادا فرصت های خوبی را پیشنهاد می دهد.

در این کشور خواهید توانست تا در بخش های خصوصی و بیمارستان های دولتی مشغول به کار شوید و در کنار آن، مجموعه های آموزشی و دانشگاهی نیز فرصت های شغلی خوبی را پیشنهاد می دهند.

در شهرهایی مانند ونکوور، تورنتو، مونترال و کبک فرصت های شغلی فراهم شده است و در آن می توانید تا بیش از ۱۰۰ هزار دلار نیز در رشته روانشناسی درآمد داشته باشید.

فاکتور قوانین شغلی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

قوانین شغلی خوب منجر به پیشرفت اقتصادی یک کشور خواهد شد و از نظر حضور نیروی کار خارجی، قوانین شغلی مناسب از مهم ترین نکات به شمار می رود. در بسیاری از کشورها که به عنوان بهترین مقصد مهاجرت به حساب می آیند، شما قوانین شغلی مناسب و قابل اتکایی برای نیروی کار خارجی مشاهده نمی کنید که مشکلاتی مانند پرداختی کم و دیرکرد در پرداختی ها را به وجود می آورد.

کشور کانادا از نظر وجود قوانین شغلی قابل اتکا برای مهاجران و نیروی متخصص خارجی یکی از بهترین مناطق به شمار می رود و مزیت این کشور وجود مراجع قانونی است که به صورت سفت و سخت قوانین را اجرا می کنند. به همین دلیل است که در بسیاری از سال ها بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهاجر وارد خاک این کشور شده و در موقعیت های شغلی تخصصی و غیر تخصصی در آن مشغول به فعالیت شده اند.

فاکتور پیشرفت و توسعه برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

فاکتور پیشرفت و توسعه نیز از مشخصه هایی است که به شما کمک خواهد کرد گزینه خوب را انتخاب کنید. در صورتی که در آینده قصد احداث یک بیزینس را در کشور مقصد داشته باشید، این موضوع اهمیت بالایی پیدا خواهد کرد.

در کشورهایی مانند ترکیه یا حتی بیشتر کشورهای اروپایی شما به صورت سریع به امکانات نوین و به روز دسترسی نخواهید داشت و در بسیاری از مراحل راه اندازی یک شرکت ممکن است به مشکل برخورد کنید.

کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا از این نظر دارای مزیت رقابتی هستند و بهترین شرایط را در اختیار شما قرار خواهند داد. باید اشاره کرد که شرکت های جهانی در کانادا شعبه دارند و بسیاری از استارتاپ های موفق از این کشور شروع به کار کرده اند.

همین امر منجر شده است تا افرادی که قصد شروع یک پروژه کارآفرینی یا استارتاپی را دارند، به راحتی به امکانات پیشرفته دسترسی داشته باشند.

فاکتور اقامت دائم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

در صورتی که قصد مهاجرت را دارید، بهتر است در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به فاکتور اقامت دائم دقت زیادی داشته باشید. این موضوع اصلی تعیین کننده به شمار می رود و شما پس از حضور در کشور مقصد مطمئنا نیاز دارید تا به اقامت دائم دست پیدا کنید.

در کشورهایی مانند آمریکا یا بیشتر کشورهای اروپایی فرصت ها برای اخذ اقامت دائم بسیار کم است و در عمل شما با چند روش مهاجرتی مشخص می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید.

در حال حاضر، کانادا به دلیل شرایط اقامت دائم منحصر به فرد و متنوع بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و سایر رشته های دانشگاهی به شمار می رود. در این کشور شما خواهید توانست با روش های متنوعی مانند ویزای شغلی، ویزای تحصیلی و ویزای سرمایه گذاری به اقامت دائم دست پیدا کنید.

از جمله مزایای این کشور امکان استفاده از اقامت دائم برای سایر اعضای خانواده است و پس از اخذ آن به راحتی می توانید از تحصیل رایگان و حق کار برای فرزندان و همسر استفاده کنید.

بهترین دانشگاه های کانادا برای مهاجرت با رشته روانشناسی

کانادا دارای دانشگاه های مختلفی است که شما می توانید مدرک خود را از آن دریافت کنید و با شرایط آسان تری وارد بازار کار شوید. در صورتی که هدف شما حضور در شهرهای پر جمعیت باشد، مطمئنا دانشگاه های سطح برتر در این کشور حضور دارند.

البته، در شهرهای کم جمعیت این کشور نیز دانشگاه های مهمی وجود دارند که رشته ها و گرایش های روانشناسی را ارائه داده اند. فهرست زیر شامل بهترین مراکز علمی آموزشی کانادا است که شرایط خوبی را برای تحصیل ارائه داده است. در صورت نیاز به انتخاب دانشگاه می توانید این آدرس اینترنتی را بررسی کنید.

دانشگاه بریتیش کلمبیا برای مهاجرت رشته روانشناسی

دانشگاه بریتیش کلمبیا را می توان بهترین مرکز آموزش عالی در این کشور در رشته روانشناسی به حساب آورد که حضور آن در کشور کانادا آن را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی تبدیل کرده است.

این مرکز علمی آموزشی در سال ۱۹۰۸ تاسیس شده است و سابقه طولانی مدتی در عرصه تحقیق و پژوهش دارد. دانشجویان می توانند در رشته روانشناسی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در این مرکز آموزش عالی تحصیل کنند و موفق به اخذ مدرک دوره شوند.

دوره های کارشناسی ارشد در این مرکز آموزشی ۲۴ ماهه است که در آن نیاز به گذراندن دروس تخصصی و پایان نامه خواهد بود. شما در این مرکز آموزشی به امکانات نوین جهانی دسترسی خواهید داشت که می توانید گرایش تحقیقاتی و پژوهشی خود را در بخش های مختلف انتخاب کنید.

دانشگاه تورنتو برای مهاجرت رشته روانشناسی

دانشگاه تورنتو یکی از بهترین مراکز آموزش عالی در این کشور به حساب می آید که در آن رشته های مختلف دانشگاهی ارائه شده است. در این مرکز آموزشی رشته روانشناسی یکی از محبوب ترین ها به شمار می آید که سالانه دانشجویان بسیاری از کانادا یا خارج از این کشور در آن حضور پیدا می کنند.

دانشگاه تورنتو بین ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است و شما می توانید در مقاطع مختلف این دانشگاه در رشته روانشناسی تحصیل کنید.

کمپ های این مرکز آموزشی در شهرهای میسیساگا، سن جورج، تورنتو و اسکاربرو وجود دارند و بر اساس شرایط می توانید در آن ها تحصیل کنید.

دانشگاه مک گیل برای مهاجرت رشته روانشناسی

دانشگاه مک گیل یکی از جوامع علمی معتبر و قدرتمند در این کشور است که رشته روانشناسی نیز در آن ارائه شده است. در این مرکز آموزشی که در سال ۱۸۲۱ میلادی تاسیس شده است، گرایش های مختلف روانشناسی تدریس می شوند و امکان حضور در پروژه های تحقیقاتی در مراکز آن وجود دارد.

در صورتی که امکانات آموزشی و دسترسی به منابع آموزشی برایتان اهمیت داشته باشد، مک گیل بهترین مقصد برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا خواهد بود.

در این مرکز آموزشی اساتید با تجربه حضور دارند که در جهان شناخته شده هستند و شما فرصت همکاری با آن ها را قبل از حضور در بازار کار این کشور به دست خواهید آورد.

دانشگاه واترلو برای مهاجرت رشته روانشناسی

دانشگاه واترلو برای مهاجرت رشته روانشناسی از گزینه های مناسب به حساب می آید که دپارتمان روانشناسی آن ۵۰ سال قبل تاسیس شده است. در این مرکز علمی آموزشی شما می توانید در پروژه های تحقیقاتی شرکت کنید و در مقاطع بالاتر از لیسانس این فرصت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانشگاه واترلو در یکی از زیباترین مناطق کشور کانادا واقع شده است و امکان تحصیل در دوره های سه ساله و چهار ساله در این مرکز علمی برای رشته روانشناسی وجود دارد.

دانشگاه آلبرتا برای مهاجرت رشته روانشناسی

دانشگاه آلبرتا برای مهاجرت رشته روانشناسی از بهترین انتخاب ها است و این مرکز آموزشی بین چند دانشگاه مهم کانادا و حتی جهان در این رشته قرار دارد. این مرکز علمی در سال ۱۹۰۸ تاسیس شده است و در ادمونتون قرار دارد. شهر ادمونتون از پیشرفته ترین مناطق کشور به حساب می آید و شما در این شهر خواهید توانست با روش های مختلف مهاجرت کنید.

دپارتمان روانشناسی این دانشگاه در سال ۱۹۶۰ میلادی شروع به کار کرده است اما کورس های روانشناسی در آن از سال ۱۹۰۹ ارائه شدند تا دانشجویان علاقه مند بتوانند در آن تحصیل کنند. دانشگاه البرتا از نظر ارائه امکانات آموزشی مانند منابع درسی یکی از منحصر به فردترین مراکز علمی در جهان به شمار می رود. 

بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت رشته روانشناسی

به دلیل وجود مناطق بی نظیر شهری، کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به شمار می رود. در این کشور شما فرصت حضور در شهرهایی مانند تورنتو و ونکوور را در اختیار خواهید داشت که از بهترین جوامع جهانی برای پیشرفت و توسعه هستند.

در صورتی که قصد استفاده از روش های تحصیلی، شغلی یا سرمایه گذاری را برای مهاجرت داشتید، بهتر است فهرست زیر را در نظر داشته باشید که حضور آن ها در کشور کانادا آن را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و سایر رشته های دانشگاهی تبدیل کرده است.

تورنتو برای مهاجرت رشته روانشناسی

تورنتو شهری است که با پیشرفت و توسعه و فناوری شناخته می شود و بر اساس آخرین آمار جمعیت این شهر به بیش از ۴ میلیون نفر می رسد. البته، در صورتی که مناطق اطراف این شهر را نیز در نظر بگیریم، جمعیت آن به بیش از ۶ میلیون نفر خواهد رسید.

شما در شهر تورنتو فرصت راه اندازی یک بیزینس شخصی را در اختیار خواهید داشت چرا که دولت انتاریو از تشکیل بیزینس ها در این شهر حمایت می کند و استارتاپ های آن از موفق ترین ها در جهان به شمار می روند. باید اشاره کرد که تورنتو دارای سهم تولید ناخالص بیش از ۴۲۰ میلیارد دلاری در سال است و حضور این چنین شهرهایی کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی تبدیل کرده است.

شما در این شهر می توانید در دانشگاه تورنتو تحصیل کنید که رتبه علمی آن کمتر از ۱۰۰ در جهان است. در صورتی که قصد ورود مستقیم به بازار کار را داشته باشید، ثبت نام در سیستم اکسپرس انتری به مقصد تورنتو امکان پذیر است که در نهایت منجر به اقامت دائم خواهد شد.

تورنتو شهری است که با صنایع متنوع خود شناخته می شود و نیروی کار خارجی اجازه دارد تا در این صنایع کار کند یا حتی یک بیزینس شخصی در تورنتو احداث کند.

روش کارآفرینی در این شهر در اختیار شما قرار دارد و شما می توانید یک شرکت مرتبط با بخش بهداشت و درمان را در آن شروع کنید که در کمتر از دو سال شما را به اقامت دائم خواهد رساند. از نظر زیبایی های طبیعی، تورنتو یک منطقه غنی به حساب می آید که به همین دلیل صنعت توریسم و گردشگری در آن رشد بالایی دارد.

اگر به دنبال یک شهر با زیبایی تمام عیار و قدرت اقتصادی بالا هستید، تورنتو بهترین گزینه برایتان خواهد بود.

ونکوور برای مهاجرت رشته روانشناسی

ونکوور شهری است که بین ۱۰ منطقه مهم کانادا از نظر اقتصادی و بازار کار قرار دارد و رشد علم و فناوری در این شهر قابل توجه است. در شهر ونکوور شما می توانید به راحتی یک موقعیت شغلی بیابید و نیاز به متخصصان در آن بالا است.

در مورد رشته روانشناسی در این شهر درآمد تا بیش از ۸۰ هزار دلار می رسد و در بسیاری از شرایط می توان انتظار درآمد تا بیش از ۱۰۰ هزار دلار را نیز داشت. شما می توانید از طریق این آدرس اینترنتی شرایط بازار کار در ونکوور را بررسی کنید.

در صورتی که بتوانید مدرک تحصیلی در مقاطع ارشد و دکتری را در این کشور اخذ کنید و به عنوان روانشناس ارشد در یک بخش مشغول به کار شوید، حتی انتظار درآمدی تا نزدیک ۲۰۰ هزار دلار در سال نیز وجود دارد.

مزیت بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی در این است که میزان درآمد در این کشور بر اساس سوابق شغلی تعیین می شود و شما با افزایش سابقه شغلی و سطح تحصیلات تان می توانید به درآمدهای بالاتری دسترسی داشته باشید.

از نظر تنوع صنایع، ونکوور یک شهر قدرتمند چند صنعتی به شمار می رود که صنایع فناوری، توریسم و خدماتی در آن از بهترین ها در سیستم اقتصادی هستند. در شهر ونکوور شما می توانید از روش سرمایه گذاری بریتیش کلمبیا استفاده کنید و با تاسیس یک استارتاپ یا بیزینس شخصی به راحتی به اقامت دائم دست پیدا کنید.

در صورتی که هدف شما ورود مستقیم به بازار کار در این کشور است، ونکوور این امکان را به شما می دهد تا با دریافت یک جاب آفر به صورت تضمین شده با ویزای کار به این منطقه مهاجرت کنید.

مونترال برای مهاجرت رشته روانشناسی

مونترال شهری است که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی در کانادا دارد و این کشور به عنوان یکی از مناطق اصلی صنعتی و تولیدی به حساب می آید. پیشرفت شهری در مونترال به حدی است که آن را در سطح جهان معروف کرده است و می توان گفت، این شهر قدرت بالایی از نظر فناوری و استارتاپ ها دارد.

در این شهر صنایع متنوعی حضور دارند که از جمله آن ها می توان به تولید کارخانه ای، توریسم، بهداشت و درمان و صنایع حمل و نقل را بیان کرد.

مونترال شهری است که سهم تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است و می توان در آن در موقعیت های شغلی مختلف وارد بازار کار شد. در صورتی که علاقه به دریافت جاب آفر دارید، می توانید از طریق این لینک موقعیت های شغلی را بررسی کنید.

به طور کلی، درآمد میانگین رشته روانشناسی در این شهر به ۸۰ هزار دلار در سال می رسد و با افزایش سوابق شغلی می توانید آن را افزایش دهید.

در شهر مونترال برنامه های استانی سرمایه گذاری ارائه شده است که شما از طریق برنامه استان کبک می توانید به این منطقه مهاجرت کنید. در صورتی که علاقه به کارآفرینی یا تاسیس استارتاپ پزشکی را در این شهر داشته باشید، مونترال از بهترین فرصت ها از این نظر برخوردار است.

این شهر امکانات لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد تا با حمایت های شرکت های سرمایه گذاری بتوانید در کمتر از دو سال به اقامت دائم دست پیدا کنید و یک بیزینس را در آن راه اندازی کنید.

شهر کبک برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر کبک همواره به عنوان یکی از بهترین مناطق این کشور شناخته شده است که مقصدی خوب برای متقاضیان مهاجرت به حساب می آید. در این شهر به آسانی می توانید در یک موقعیت تحصیلی یا شغلی ورود پیدا کنید و دسترسی به امکانات نوین و فناوری های جدید در آن منجر شده است تا کبک به یکی از بهترین مناطق برای مهاجرت تبدیل شود.

کبک از نظر فناوری های زیستی و علوم بهداشت و درمان یکی از مناطق مهم کانادا به حساب می آید و این شهر با صنعت بهداشت و درمان خود در کانادا شناخته می شود.

در بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی شما فرصت حضور در کبک را دارید که یکی از زیباترین مناطق جهان به حساب می آید و منابع طبیعی و معادن آن پشتوانه ای قوی برای اقتصاد این شهر به شمار می رود. اگر قصد راه اندازی یک بیزینس شخصی یا پروژه کارآفرینی را داشته باشید، کبک تمامی فرصت ها را در اختیار شما قرار خواهد داد تا در یک مسیر مشخص به اقامت دائم دست پیدا کنید.

بهتر است تا بدانید کبک یک شهر فرانسوی زبان است که می توان گفت برای رسیدن به بهترین فرصت ها در این شهر بهتر است زبان فرانسوی را بیاموزید. این شهر از نظر زیبایی طبیعی یک منطقه منحصر به فرد است و همین امر منجر شده است تا صنعت توریسم در آن رشد بالایی پیدا کند.

شهر اتاوا برای مهاجرت رشته روانشناسی

اتاوا پایتخت کانادا به شمار می رود و در این شهر شما دانشگاه و مراکز آموزشی سطح بالایی را در اختیار دارید. اتاوا این امکان را در اختیار شما قرار خواهد داد تا یک بیزینس شخصی را با سرمایه های شرکت های سرمایه گذاری شروع کنید که در نهایت منجر به اخذ اقامت دائم خواهد شد.

اتاوا دارای فضای طبیعی و هوای پاک است و در این شهر شما شرایط پیشرفت منحصر به فردی را در اختیار خواهید داشت. اگر قصد شما شروع یک پروژه شخصی سرمایه گذاری است، با استفاده از برنامه های استانی می توانید به اتاوا مهاجرت کنید.

خرید بیزینس آماده و کارآفرینی دو روش مهم سرمایه گذاری در این شهر هستند که در مدت یک تا دو ساله شما را به اقامت دائم خواهند رساند. از نظر دسترسی به امکانات زندگی و امکانات مورد نیاز برای تاسیس بیزینس، اتاوا یک شهر متمایز به حساب می آید چرا که با مسیرهای تبادل آبی، هوایی و زمینی به بهترین مناطق کانادا دسترسی دارد.

شما در این شهر صنایع متنوعی را مشاهده خواهید کرد که از مهم ترین آن ها صنعت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل، توریسم و تولید کارخانه ای است.

مهاجرت سرمایه گذاری به اتاوا در هر یک از این صنایع از بهترین روش ها به حساب می آید و شما با این روش می توانید برای خانواده خود و فرزندان تان نیز اقامت دریافت کنید.

ادمونتون برای مهاجرت رشته روانشناسی

در شهر ادمونتون آلبرتا همواره موقعیت های شغلی برای رشته روانشناسی وجود دارد و شما با بررسی این آدرس اینترنتی می توانید تنوع موقعیت های شغلی را در این شهر مشاهده کنید. در این شهر حقوق ساعتی رشته روانشناسی تا بیش از ۱۰۰ دلار نیز می رسد و در صورتی که میزان درآمد در سال را در نظر بگیریم، این مقدار تا بیش از ۱۰۰ هزار دلار نیز خواهد رسید.

ادمونتون از نظر صنعت بهداشت و درمان و پیشرفت علوم زیستی از بهترین مناطق به شمار می رود و در این شهر می توانید در جوامع دانشگاهی و به عنوان کمک استاد نیز فرصت های منحصر به فردی را در اختیار داشته باشید.

در صورتی که علاقه به تحقیق و توسعه را در دانشگاه داشته باشید، دانشگاه معروف این شهر گزینه ای مناسب برای ورود به بازار کار است و شما با حضور در آن می توانید با شرایط زندگی در کانادا آشنا شوید. ادمونتون یک شهر صنعتی بسیار مهم در کانادا است که صنایع نفت و گاز و معادن در شهر بسیار قدرتمند هستند.

به همین دلیل است که بیزینس ها در ادمونتون دارای فرصت های رشد و توسعه زیادی هستند و می توانند در فرصتی کم به رشد و توسعه دست پیدا کنند.

امکان اخذ ویزای شغلی یا تحصیلی به مقصد ادمونتون فراهم است و متقاضیان خارجی از این نظر محدودیتی را ندارند. شما می توانید به عنوان یک کارآفرین یا مدیر استارتاپ نیز به ادمونتون مهاجرت کنید و با این روش به درآمد بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار در سال دست پیدا کنید.

استفاده از روش کارآفرینی یا سرمایه گذاری مزیت مهمی دارد که شما پس از اخذ ویزای کار و کارت اقامت دائم می توانید از مزایای آن برای همسر و فرزندانتان استفاده کنید.

شهر کیچنر برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر کیچنر در بخش جنوبی ایالت انتاریو واقع شده است و منطقه مهم واترلو نیز در این شهر قرار دارد. بر اساس بررسی ها، کیچنر یکی از مهم ترین شهرهای انتاریو به حساب می آید که سهم بالایی در تولید نا خالص داخلی دارد.

در این شهر می توانید صنایع مهمی را مشاهده کنید و این به دلیل توسعه شهری و حضور متخصصان در آن است. در حال حاضر نیاز به متخصصان روانشناسی در کیچنر وجود دارد و بر اساس آمار این وب سایت می توانید شرایط بازار کار آن را بررسی کنید.

در منطقه کیچنر که به زیبایی شهری و مکان های دیدنی معروف است، توریسم و گردشگری سهم بالایی در اقتصاد دارد و از بهترین موقعیت های تاسیس بیزینس می توان به حمل و نقل و توریسم اشاره کرد.

در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی انتخاب کرده باشید، کیچنر پیشنهادهای خوبی برایتان خواهد داشت. این شهر در یک مسیر تبادل مهم در کانادا واقع شده است و به همین دلیل است که توسعه زیادی در سال های اخیر داشته است.

در شهر کیچنر منطقه واترلو قرار دارد که دانشگاه معروفی را در خود جای داده است. در این مرکز آموزش عالی دپارتمان روانشناسی وجود دارد که این رشته را در مقاطع مختلف ارائه کرده است. به جرات می توان گفت تحصیل در این دانشگاه مسیر شما را برای مهاجرت هموارتر خواهد کرد و خواهید توانست تا با خیال راحت برای بازار کار کانادا اقدام کنید.

اگر قصد مهاجرت سرمایه گذاری را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی داشته باشید، استفاده از خرید بیزینس آماده یکی از بهترین و آسان ترین روش ها برای مهاجرت به منطقه کیچنر و واترلو است.

شهر لندن برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر لندن در بخش جنوبی انتاریو واقع شده است و این شهر شهرت زیادی از نظر رشد اقتصادی و توسعه شهری دارد. لندن شهری است که جمعیت پایینی دارد و در آن با فضایی پیشرفته سر و کار دارید که نیاز به متخصصان علوم زیستی و بهداشت و درمان احساس می شود.

در مقایسه با شهرهایی مانند تورنتو و کیچنر، لندن در قسمت جنوبی تر انتاریو قرار دارد اما در این منطقه فرصت های منحصر به فردی برای متقاضیان وجود دارد. در واقع، این مناطق دارای پتانسیل رشد بالایی هستند و به دلیل نزدیکی با کشورهای پیشرفته فرصت پیشرفت زیادی برای آن ها وجود دارد.

در لندن انتاریو شما می توانید در یک موقعیت شغلی وارد بازار کار شوید و از این نظر محدودیتی برای نیروی کار خارجی وجود ندارد. شما با برنامه های استانی انتاریو و سیستم اکسپرس انتری خواهید توانست تا در کمتر از یک سال ویزای شغلی دریافت کنید و به سمت اخذ اقامت دائم کانادا حرکت کنید.

در لندن انتاریو این مزیت ارائه شده است تا متقاضیان بتوانند با ویزای تحصیلی پروسه اقامت را شروع کنند. با بررسی این آدرس اینترنتی می توانید مدارک مورد نیاز برای پذیرش از دانشگاه وسترن انتاریو لندن را مشاهده کنید.

شاید هدف شما شروع یک بیزینس شخصی باشد که در این صورت بهتر است به صنایع مهم این شهر توجه داشته باشید. صنایع مهمی در این شهر حضور دارند که می توان تولید کارخانه ای، حمل و نقل، توریسم، فناوری و بهداشت و درمان را اشاره کرد که در هر کدام از آن ها می توان با روش استارتاپ یا کارآفرینی به لندن انتاریو مهاجرت کرد.

اهمیت این شهر دسترسی به شهرهای مهم کانادا و آسان بودن تامین تجهیزات و امکانات است و در صورتی که در بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی قصد تاسیس یک بیزینس را داشته باشید، مشکلی در این شهر مشاهده نخواهید کرد.

شهر کلگری برای مهاجرت رشته روانشناسی

کلگری را می توان یکی از دو شهر معروف و مهم آلبرتا به شمار آورد و این شهر در یکی از بهترین مناطق کانادا واقع شده است. کلگری از نظر قدرت صنعتی و وفور منابع طبیعی بین چند منطقه مهم کانادا قرار دارد و این شهر کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و سایر رشته های دانشگاهی تبدیل کرده است.

اگر قصد مهاجرت تحصیلی را داشته باشید، کلگری پیشنهادهای خوبی برایتان دارد و دانشگاه آن اعتبار بالایی دارد که شرایط تحصیل در آن را می توانید در این آدرس اینترنتی بررسی کنید.

شهر کلگری یک منطقه زیبا از نظر توریستی به شمار می رود و شما پس از حضور در این شهر می توانید از امکانات مدرن و زیبایی های طبیعی شهر استفاده کنید.

مهاجرت با تاسیس بیزینس در کلگری یکی از مهم ترین و محبوب ترین روش ها در این شهر است و در صورتی که قصد مهاجرت سرمایه گذاری را داشته باشید، فرصت های منحصر به فردی در اختیار شما است. برنامه مهاجرت کشاورزی این شهر در اختیار متقاضیان قرار دارد و شما بدون اتلاف زمان می توانید تنها در یک تا دو سال به اقامت دائم دست پیدا کنید.

در حال حاضر، نیاز به نیروی کار ماهر و با تجربه در رشته روانشناسی در کلگری وجود دارد و صنعت بهداشت و درمان در این شهر توسعه زیادی پیدا کرده است. میزان درآمد در این شهر در مورد رشته روانشناسی با سابقه شغلی معمولی به ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار در سال می رسد و بهتر است تا بدانید این شهر از نظر درآمد متخصصان بهداشت و درمان یکی از بهترین مناطق کانادا به حساب می آید.

در کلگری صنایع اساسی حضور دارند که در صورت مهاجرت سرمایه گذاری بهتر است آن ها را در نظر داشته باشید. این صنایع شامل حمل و نقل، تولید کارخانه ای، تولید محصولات غذایی، کشاورزی، توریسم، نفت و گاز و انرژی هستند.

شهر میسیساگا برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر میسیساگا در چند قدمی تورنتو واقع شده است و موقعیت مکانی این شهر منحصر به فرد است. شاید بتوان رشد و توسعه این شهر در سال های اخیر را به دلیل موقعیت مکانی آن دانست و در کنار این موضوع، حمایت های دولتی نیز منجر به توسعه بالای میسیساگا در صنایع مختلف شده است.

یک شعبه از دانشگاه تورنتو در میسیساگا حضور دارد و شما در این منطقه فرصت تحصیل در یک مرکز علمی سطح برتر را در اختیار خواهید داشت.

شهر میسیساگا بیشتر از نظر مهاجرت سرمایه گذاری یک منطقه خوب به حساب می آید که در آن صنایع مهمی وجود دارند. به دلیل وجود امکانات عالی در این منطقه، میسیساگا در سال های اخیر به یکی از مقاصد اصلی مهاجران و سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده است که سطح زندگی مناسب و درآمد خوبی را پیشنهاد می دهد.

از جمله مهم ترین صنایع این شهر باید به حمل و نقل، ساخت و  ساز و مسکن، فناوری، توریسم و تولید کارخانه ای اشاره کرد که در هر کدام از آن ها می توانید فرصت های خوبی را در اختیار داشته باشید.

شهر همیلتون برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر همیلتون انتاریو در یکی از بهترین موقعیت های مکانی در کانادا قرار گرفته است و در این شهر شما فرصت های منحصر به فردی را در اختیار خواهید داشت. درآمد در شهر همیلتون انتاریو به بیش از ۸۰ هزار دلار در سال نیز می رسد و از نظر رشته روانشناسی، همیلتون یک منطقه خوب به حساب می آید.

این شهر در جوار رودخانه سن لورنس واقع شده است و شرایط خوبی برای پیشرفت و توسعه آن وجود دارد. در صورتی که در بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی به دنبال یک منطقه بی نظیر می گردید، همیلتون دارای بهترین شرایط است.

در این آدرس اینترنتی می توانید درآمد و تعداد موقعیت های شغلی مرتبط با روانشناسی را بررسی کنید که در همیلتون نیاز به متخصصان این رشته احساس می شود. شما در این شهر می توانید یک مدرک دانشگاهی دریافت کنید و با این کار در شرایط بهتری خواهید توانست تا به بازار کار ورود پیدا کنید.

مسیرهای تبادل آبی، هوایی و زمینی در همیلتون انتاریو برقرار است و در صورتی که قصد خرید یا تاسیس یک بیزینس شخصی را داشته باشید، مطمئنا مشکلی از نظر امکانات در این منطقه نخواهید داشت.

بهتر است تا بدانید همیلتون فاصله چندانی با شهر بزرگ تورنتو ندارد و ارتباط نزدیک آن با شهرهای مهمی مانند کیچنر، تورنتو و لندن منجر شده است تا موقعیت های خوبی از هر نظر در این شهر وجود داشته باشد. مهاجرت سرمایه گذاری با استارتاپ یکی از بهترین ایده های مهاجرت به مقصد همیلتون است که شما می توانید در کمترین زمان به اقامت دائم در آن دست پیدا کنید.

شهر ویکتوریا برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر ویکتوریا که در ایالت بریتیش کلمبیا واقع شده است، گل سرسبد شهرهای کانادا است و این منطقه به زیبایی شهری معروف است. شما در این منطقه می توانید از شرایط جغرافیایی متمایز و امکانات منحصر به فرد استفاده کنید و باید اشاره کرد که در ویکتوریا امکان استفاده از روش های مهاجرت تحصیلی، سرمایه گذاری و کاری وجود دارد.

برنامه استانی و سیستم اکسپرس انتری این اجازه را به شما خواهد داد تا بتوانید با روش های مورد علاقه به ویکتوریا مهاجرت کنید.

صنایع مهمی در این شهر حضور دارند که از مهم ترین آن ها باید به توریسم، حمل و نقل، فناوری و امور مالی اشاره کرد و صنعت بهداشت و درمان جایگاه ویژه ای در سیستم اقتصادی ویکتوریا بر عهده دارند. اگر قصد ادامه تحصیل را در کشور کانادا داشته باشید، مقصد ویکتوریا می تواند یکی از بهترین انتخاب ها باشد.

در واقع، شما می توانید در دانشگاه معروف و معتبر ویکتوریا تحصیل کنید و پس از اخذ مدرک خود فرصت حضور مستقیم در بازار کار را در اختیار خواهید داشت.

در این لینک می توانید شرایط ورود به رشته روانشناسی را در دانشگاه ویکتوریا مشاهده کنید که شرایط مناسبی دارد و با ارائه مدارک و نمرات متوسط می توان در آن پذیرش گرفت. در شهر ویکتوریا درآمد رشته های روانشناسی و گرایش های مختلف آن به بیش از ۷۰ هزار دلار در سال نیز می رسد و شما می توانید در کنار ورود به بازار کار، در یکی از موقعیت های شغلی دانشگاهی نیز در این شهر مشغول به کار شوید.

شهر هالیفاکس برای مهاجرت رشته روانشناسی

شاید بسیاری از متقاضیان مهاجرت به شهر هالیفاکس توجهی نداشته باشند اما این شهر از نظر صنعتی و اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. شهر هالیفاکس در ایالت نوا اسکوشیا واقع شده است و پیشرفت صنعتی آن منجر شده است تا این منطقه به یکی از بهترین مقاصد مهاجرت تبدیل شود.

در بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی شما فرصت حضور در شهرهایی مانند هالیفاکس را در اختیار خواهید داشت و باید اشاره کرد که روش مهاجرت سرمایه گذاری در این منطقه یکی از بهترین گزینه ها به حساب می‌ آید.

هالیفاکس یکی از بهترین مناطق از نظر رشد فناوری است و این منطقه با عنوان فناوری های اقیانوس و اقتصاد اقیانوس شناخته می شود. در صورتی که با روش های سرمایه گذاری یا کارآفرینی قصد حضور در این منطقه را داشته باشید، بهتر است به صنایعی مانند اقیانوس، توریسم، حمل و نقل و تولید کشاورزی دقت زیادی داشته باشید.

هالیفاکس از نظر حضور شرکت های معتبر بین المللی نیز یکی از بهترین شهرهای این کشور است و بسیاری از شرکت های جهانی و بین المللی در این شهر شعبه دارند.

دانشگاه معتبر دالهاوزی در این منطقه حضور دارد که شهرت جهانی دارد و دپارتمان روانشناسی آن یکی از معتبرترین مراکز علمی برای ادامه تحصیل در این رشته است. شما می توانید با بررسی این لینک دانشگاه شرایط مختلف تحصیل در آن و اخذ پذیرش را مشاهده کنید.

هالیفاکس یکی از مهم ترین مناطق از نظر درآمد رشته روانشناسی در کانادا است و شما می توانید این میزان را تا بیش از ۱۶۰ هزار دلار در سال نیز برسانید. با اخذ مدرک دکتری در یک دانشگاه معتبر در این منطقه، مطمئنا فرصت های درآمدی و شغلی بسیار خوبی در هالیفاکس در انتظار شما خواهد بود که اطلاعات آن را می توانید در این آدرس اینترنتی بررسی کنید.

شهر وینیپگ برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر وینیپگ که در ایالت منیتوبا واقع شده است، از شهرهای مهم این کشور به حساب می آید که مرکز استان در این ایالت است. در شهر وینیپگ درآمد رشته روانشناسی و گرایش های مختلف آن به بیش از ۸۰ هزار دلار در سال می رسد و این میزان درآمد میانگین است.

در صورتی که بتوانید در مقاطع بالاتر از لیسانس یک مدرک از این شهر دریافت کنید، مطمئنا میزان درآمدتان افزایش پیدا خواهد کرد. با مدرک دکتری این میزان درآمد تا بیش از ۱۵۰ هزار دلار در سال نیز می رسد و شما در کنار ورود به بازار کار می توانید در جامعه دانشگاهی نیز به راحتی مشغول به کار شوید.

شهر وینیپگ روش های متنوع مهاجرتی را در اختیار شما قرار خواهد داد تا در یک شرایط بسیار مناسب به اقامت دائم در این کشور برسید. روش مختص کشاورزی در این شهر نیز وجود دارد و در صورتی که قصد اخذ اقامت دائم در زمان کوتاهی را داشته باشید، روش هایی مانند خرید بیزینس و خرید فرانچایز به مقصد وینیپگ از گزینه های خوب به حساب می آید.

شما می توانید در این آدرس اینترنتی شرایط بازار کار روانشناسی و گرایش های مختلف‌ آن را در وینیپگ بررسی کنید. موقعیت های شغلی در این شهر بسیار زیاد هستند و طیف وسیعی از بخش ها را تشکیل می دهند. شغل های کلینیکی، بیمارستانی و دانشگاهی در این شهر وجود دارند و می توانید به آسانی در این بخش ها مشغول به کار شوید.

شما می توانید این لینک را بررسی کنید که اطلاعات مورد نیاز برای ورود به دانشگاه منیتوبا را ارائه کرده است و بهتر است بدانید دپارتمان روانشناسی این دانشگاه از بهترین مراکز آموزشی در این حوزه به حساب می آید.

شهر ساسکاتون برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر ساسکاتون در ایالت ساسکاچوان قرار دارد و این ایالت یکی از بهترین گزینه ها برای مهاجرت آسان به کانادا است. شهرهای مهم رجینا و ساسکاتون در این ایالت حضور دارند که از بهترین مناطق آن به حساب می آیند و شما در آن ها به روش های مهاجرت کاری، تحصیلی و سرمایه گذاری دسترسی خواهید داشت.

ساسکاتون شهری است که در یک مسیر تبادل مهم در کشور واقع شده است و همین امر مقدمات پیشرفت و توسعه آن را فراهم کرده است.

در شهر ساسکاتون شما به طیف وسیعی از موقعیت های شغلی و تحصیلی دسترسی خواهید داشت و در این منطقه امکان ورود به دانشگاه و اخذ یک مدرک روانشناسی برای مهاجران وجود دارد. البته، در صورتی که قصد ورود مستقیم را به بازار کار این کشور داشته باشید، مزایای مهمی در اختیار شما است که یکی از آن ها ثبت نام از طریق برنامه استانی به مقصد ساسکاتون است.

میزان درآمد میانگین رشته روانشناسی در این شهر به بیش از ۸۰ هزار دلار در سال نیز می رسد و با گرفتن یک مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری می توانید این میزان درآمدی را افزایش دهید.

صنایع مهمی در ساسکاتون حضور دارند که در صورت تصمیم به مهاجرت سرمایه گذاری بهتر است آن ها را در نظر داشته باشید.

در این شهر شما فرصت این را خواهید داشت تا در صنایعی مانند کشاورزی،‌ تولید محصولات غذایی، فناوری، گردشگری، حمل و نقل و تولید کارخانه ای یک بیزینس شخصی را شروع کنید و بهتر است تا بدانید برنامه مختص کشاورزی نیز در این ایالت ارائه شده است که در کمتر از دو سال شما را به اقامت دائم خواهد رساند.

شهر کینگستون برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر کینگستون برای مهاجرت رشته روانشناسی از مناطق بسیار منحصر به فرد به حساب می آید و شما در این شهر فرصت های بی نظیری را برای اخذ اقامت دائم کانادا در اختیار خواهید داشت. کینگستون در یک منطقه خوب از نظر اقتصادی و صنعتی قرار دارد و این شهر در نزدیکی دو منطقه مهم تورنتو و اتاوا قرار دارد که امکانات پیشرفت آن را فراهم کرده است.

تولیدات پیشرفته کارخانه ای و صنایع تولید قطعات از مهم ترین بخش ها در شهر کینگستون کانادا به حساب می آیند و شما با روش های سرمایه گذاری می توانید در هر یک از این صنایع بیزینس خودتان را شروع کنید.

موقعیت های شغلی متنوعی در این شهر وجود دارند که شما در هر یک از آن ها می توانید وارد بازار کار شوید. با بررسی این آدرس اینترنتی، می توانید تنوع موقعیت های شغلی را در بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی مشاهده کنید که درآمد در آن ها به بیش از ۸۰ هزار دلار در سال می رسد.

در شهر کینگستون کانادا شما فرصت این را خواهید داشت تا این میزان درآمد را با ادامه تحصیل یا افزایش سابقه شغلی بهتر کنید.

دانشگاه کوئینز کانادا در کینگستون قرار دارد که یکی از جوامع علمی معتبر و منحصر به فرد در این کشور به شمار می رود. شما می توانید در این مرکز علمی در مقاطع لیسانس و تحصیلات تکمیلی درس بخوانید تا با یک رزومه متمایز برای موقعیت های شغلی این کشور اقدام کنید. با بررسی این آدرس اینترنتی می توانید شرایط پذیرش در این مرکز آموزشی را مشاهده کنید که شرایط دشواری نیز ندارد.

شهر رجینا برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر رجینا در واقع یکی از دو شهر معروف ایالت ساسکاچوان است که صنایع مهمی در آن حضور دارند و این شهر سهم تولید ناخالص بیش از ۱۸ میلیارد دلاری در اقتصاد کل کانادا دارد. رجینا شهری است که با فناوری، توسعه شهری، تولید کشاورزی، صنعت بهداشت و درمان و صنایع خلاقانه و فرهنگ شناخته می شود و با رشته روانشناسی به راحتی می توانید در این شهر یک موقعیت شغلی خوب پیدا کنید.

میزان درآمد در رشته روانشناسی در این شهر با سوابق شغلی بالا به بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال نیز می رسد و مزیت شهر رجینا نبود محدودیت از نظر روش های مهاجرتی است.

روش مهاجرت تحصیلی در این شهر ارائه شده است که شما با پذیرش در دانشگاه این شهر می توانید فرصت آشنایی با زندگی در این کشور و ورود به بازار کار را در اختیار داشته باشید. کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی محسوب می شود چرا که در آن دانشگاه های خوبی برای تحصیل در این رشته حضور دارند که در سطوح مختلف گرایش های این رشته را ارائه داده اند.

دانشگاه رجینا مجموعه ای از امکانات آموزشی است که شما در آن به اساتید برجسته کانادایی دسترسی خواهید داشت.

اگر هدف شما اخذ اقامت دائم از این کشور است، در شهرهایی مانند رجینا شرایط آسان تری را مشاهده خواهید کرد. دلیل این امر پایین بودن شرایط رقابتی است و تنها با داشتن یک رزومه معمولی خواهید توانست فرصت حضور در این شهر را در اختیار داشته باشید.

شهر ویندزور برای مهاجرت رشته روانشناسی

شهر ویندزور یکی از مناطق استان انتاریو است که در نزدیک ترین مکان به آمریکا قرار گرفته است. در شهر ویندزور شما خواهید توانست تا در رشته روانشناسی وارد بازار کار شوید و موقعیت های شغلی مختلفی برای کسب درآمد بالا در این منطقه وجود دارد.

ویندزور درآمد بالایی را به متخصصان بخش بهداشت و درمان پیشنهاد می دهد و در صورتی که علاقه به حضور در یک منطقه خوب از نظر درآمد و موقعیت های شغلی را داشته باشید، ویندزور یک منطقه خوب به شمار می رود.

این شهر یک منطقه صنعتی به شمار می رود و اهمیت آن از نظر تنوع صنایع است. در این شهر صنایع مهمی مانند مدیریت دولتی، بهداشت و درمان، فناوری، تولید کارخانه ای و توریسم و گردشگری حضور دارند که در هر کدام از آن ها می توانید یک بیزینس شخصی را شروع کنید.

ویندزور میزبان بسیاری از شرکت های بین المللی است که به رشد و توسعه آن کمک کرده اند. دولت انتاریو دست مهاجران را باز گذاشته است تا با روش هایی مانند استارتاپ، کارآفرینی، خرید بیزینس آماده یا خرید فرانچایز به این منطقه مهاجرت کنند و شما در ویندزور به تمامی این روش ها دسترسی خواهید داشت.

هزینه های زندگی پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی بهتر است نگاهی هم به هزینه های زندگی در کشور مقصد بیاندازید. زمانی که شما با رشته روانشناسی مهاجرت کنید، به تمکن مالی اولیه نیاز خواهید داشت که این میزان در کشورهای مختلف متفاوت است.

در مورد کشور کانادا در حالت کلی شما حدود ۱۳ هزار دلار تمکن مالی نیاز خواهید داشت تا با استفاده از روش مهاجرت کاری ویزا دریافت کنید.

در حالتی که به صورت خانوادگی مهاجرت می کنید، این تمکن مالی بیشتر است و در شهرهای بزرگ این کشور بین ۴ تا ۵ هزار دلار کانادا در ماه برآورد شده است.

رستوران و غذادلار کانادا
وعده غذایی برای یک نفر در رستوران ارزان۲۰
وعده غذایی برای دو نفر در رستوران های معمولی۸۰
مک میل و مک دونالد۱۲
کاپوچینو معمولی۴.۵
آب بطری ۳۰۰ میلی لیتری۱.۹
نوشابه کوچک۲.۳
اجناس بازاردلار کانادا
شیر یک لیتری معمولی۲.۶
قرص نان ۵۰۰ گرمی۳
برنج یک کیلوگرم۳.۹
تخم مرغ ۱۲ عدد۱۴.۲
سیب یک کیلوگرم۴.۵
پرتقال یک کیلوگرم۴.۳
گوشت قرمز یک کیلوگرم۱۷.۳
سیب زمینی یک کیلوگرم۳
فیله مرغ یک کیلوگرم۱۴
حمل و نقلدلار کانادا
بلیط یک طرفه محلی۳.۲
بلیط عبور و مرور ماهانه۱۰۰
هزینه شروع تاکسی۴
هزینه یک ساعت انتظار تاکسی۳۴
هزینه یک کیلومتر اضافی تاکسی۲
یک لیتر بنزین۱.۷
خرید یک خودرو معمولیبین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار
هزینه های منزلدلار کانادا
آب، برق، گرمایش و سرمایش۱۷۰
باشگاه فیتنس برای یک نفر ماهانه۵۳
باشگاه تنیس یک ساعت آخر هفته۲۱
بلیط سینما یک نفر۱۴
هزینه فرزنداندلار کانادا
پیش دبستان تمام وقت خصوصی ماهانه۱۱۰۰
دبستان بین الملل تمام وقت سالانه۱۷۵۰۰
لباس و پوشاکدلار کانادا 
شلوار جین برند۶۵
یک دست لباس تابستانه در فروشگاه زنجیره ای۴۵
یک جفت کفش ورزشی برند۱۰۳
یک جفت کفش چرم مردانه۱۲۸
اجاره بهادلار کانادا 
آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر۱۵۰۰
آپارتمان یک خوابه در خارج از مرکز شهر۱۳۰۰
آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر۲۵۰۰
آپارتمان سه خوابه در خارج از مرکز شهر۲۲۰۰
خرید هر متر آپارتمان در مرکز شهر۹۰۰۰
خرید هر متر آپارتمان در خارج از مرکز شهر۶۵۰۰
میزان درآمد میانگین شغل های مختلف پس از کسر مالیات۴۵۰۰

با تراست همراه باشید

 • انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی کمی دقت می خواهد چون در بسیاری از کشورها برای آن موقعیت های شغلی متنوعی وجود ندارد.
 • بهتر است برای رسیدن به بهترین بازدهی در مورد کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، استرالیا و بعضی از کشورهای اروپایی تمرکز کنید.
 • کانادا از هر نظر در حال حاضر گزینه ای عالی است و شما در آن به مزایای منحصر به فردی دسترسی خواهید داشت.
 • در صورتی که در مرحله آماده سازی مدارک یا اخذ ویزا مشکل یا سوالی داشتید، متخصصان تراست آماده راهنمایی شما هستند.
 • وکلای تراست و مشاوران تخصصی مهاجرت تراست پرونده شما را از صفر تا صد رهبری خواهند کرد و با اطمینان خاطر خواهید توانست تا به اقامت دائم دست پیدا کنید.

وکیل مهاجرت چه کمکی در مسیر مهاجرت به شما خواهد کرد؟

در صورتی که پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی کار پرونده تان را به یک وکیل قانونی بسپارید، به مزایای زیادی دسترسی خواهید داشت. یک وکیل قانونی و رجیستر شده در واقع رهبر پرونده شما خواهد بود و در این مسیر در هر مرحله ای که باشید، می توانید از مشاوره های یک وکیل استفاده کنید.

وکیل مهاجرت همکاری نزدیکی با مشاوران مهاجرت، حسابداران و متخصصان دارد و در یک مسیر مطمئن پرونده شما را به نتیجه خواهد رساند. شاید انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و رشته های دیگر کمی دشوار باشد و در عمل نتوانید روشی را انتخاب کنید که شما را به اقامت دائم برساند.

با این حال، سپردن کار به یک وکیل و متخصص اطمینان خاطر بالایی به شما خواهد بخشید تا بدانید در نهایت و پس از مدت زمان تعیین شده به اهداف تان از مهاجرت خواهید رسید.

نقش مشاور مهاجرت برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی

مشاورین مهاجرت تجربه بسیار ارزنده ای در مسیر مهاجرت دارند و شما با یک مشاوره کوتاه مدت که هزینه چندانی هم نخواهد داشت می توانید بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی را انتخاب کنید.

یک مشاور مهاجرت باتجربه با بررسی شرایط و پرونده شما دقیق ترین و آسان ترین روش را در اختیارتان خواهد گذاشت تا در یک زمان معین به اقامت دائم دست پیدا کنید.

مشاوره مهاجرت در ابتدای کار می تواند سوالات بسیاری را از شما بر طرف کند و با این کار با دید بهتری خواهید توانست به سمت عملی کردن اهداف تان حرکت کنید. اگر به دنبال استفاده از تجربه مشاوران تراست هستید، با روش های ارتباطی می توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.

فعالیت موسسه مهاجرتی تراست، اختصاصا در حوزه مهاجرت به کانادا، شامل روش های تحصیلی، کاری و سرمایه گذاری می باشد.

خدمات موسسه مهاجرتی تراست برای مهاجرت

 • صفر تا صد اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از مدارس، کالج و دانشگاه های کانادا
 • کاریابی، اخذ مجوز LMIA و ویزای کاری
 • استارت آپ
 • ثبت شرکت
 • اسپانسرشیپ و سوپر ویزا
 • ویزای همراه و توریستی
 • اکسپرس اینتری و برنامه های استانی (PNP)
 • کارآفرینی، راه اندازی و خرید بیزینس
 • ویزای خوداشتغالی
 • تمدید PR و اخذ شهروندی

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

از کجا شروع کنم؟

اگر می‌خواهید در کمترین زمان فرآیند مهاجرت خود را طی کنید، همین حالا تماس بگیرید!

سوالات متداول

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی کدام است؟

بر اساس بررسی های مختلف از سوی وب سایت رسمی US News بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و رشته های دیگر دانشگاهی کانادا است. اگر فاکتورهای مختلف را در مورد این کشور بررسی کنیم، کانادا به عنوان یکی از بهترین مناطق به شمار می رود که مزیت مهاجرپذیر بودن و بسیاری از مزایای دیگر را در اختیار متقاضیان مهاجرت قرار داده است. در این کشور شما شرایط منحصر به فردی را برای پیشرفت و توسعه در اختیار خواهید داشت.

آیا مهاجرت با رشته روانشناسی روش مناسبی است؟

اگر علاقه به این رشته داشته باشید و قصد ورود به بازار کار روانشناسی را در یک کشور خارجی داشته باشید، این رشته جزو پر درآمد ترین رشته های دانشگاهی به حساب می آید. در رشته روانشناسی شما می توانید به درآمدهای بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال نیز دست پیدا کنید که این موضوع وابسته به علاقه شما و موقعیت شغلی مورد نظر است. از نظر مهاجرت تحصیلی نیز روانشناسی از بهترین رشته ها برای تحصیل است و در صورتی که بتوانید در یک دانشگاه معتبر درس بخوانید، بهترین فرصت ها برای ورود به بازار کار این رشته و کسب درآمد وجود خواهد داشت.

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی درآمد در چه حدی خواهد بود؟

شما می توانید درآمد این رشته را در کشوری مانند کانادا بررسی کنید که میزان آن در مناطق مختلف این کشور به بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال نیز می رسد. با مراجعه به این آدرس اینترنتی می توانید شغل های موجود در این رشته را مشاهده کنید که طیف وسیعی از رده های شغلی را تشکیل داده است. به طور کلی درآمد میانگین در رشته روانشناسی در این کشور بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار برآورد شده است که در کلینیک های خصوصی، بیمارستان ها و بخش های تحقیقاتی شغل برای آن وجود دارد.

رنکینگ کانادا در سیستم رده بندی جهانی از نظر بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی چند است؟

در حال حاضر رنکینگ کانادا ۱ است و سیستم US News فاکتورهای مختلفی را برای ارائه این رتبه در نظر داشته است. کانادا به دلیل داشتن قوانین شغلی خوب، فضای توسعه منحصر به فرد، حمایت از بیزینس ها و داشتن شرایط تحصیل مناسب به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی و سایر رشته های دانشگاهی شناخته شده است.

کدام شهرهای کانادا برای مهاجرت رشته روانشناسی خوب هستند؟

رشته های مختلفی در کشور کانادا حضور دارند که در آن ها می توانید به موفقیت شغلی و تحصیلی دست پیدا کنید. از جمله بهترین این مناطق باید به تورنتو، مونترال، کبک، ونکوور و شهر اتاوا اشاره کرد که درآمد رشته روانشناسی و گرایش های آن در این مناطق به بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال نیز می رسد. البته، در صورتی که علاقه به مهاجرت به مناطق کم جمعیت را داشته باشید، در حال حاضر تقاضا در این مناطق نیز وجود دارد.

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی آیا مهاجرت شغلی بهتر است یا مهاجرت تحصیلی؟

هر کدام از این روش ها دارای مزایای مختص به خود هستند و شما باید اهداف خود را در این مسیر در نظر داشته باشید. در صورتی که علاقه به تحصیل و تحقیق داشته باشید، ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه های برتر کانادا بهترین مزایا را در اختیار شما قرار خواهد داد. از نظر ورود به بازار کار، شما باید دقت داشته باشید که منطقه پر درآمد و پر تقاضا را انتخاب کنید تا به بهترین بازدهی در این رشته دست پیدا کنید. در حالت کلی، امکان مهاجرت از هر دو طریق ویزای شغلی و ویزای تحصیلی در این رشته امکان پذیر است و شما می توانید با هر دو به موفقیت دست پیدا کنید.

آیا ادامه تحصیل در رشته روانشناسی برای مهاجرت ایده خوبی است؟

در حالتی که بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی را انتخاب کرده باشید، می توانید به بهترین مزایا دست پیدا کنید. ادامه تحصیل در کشورهایی مانند کانادا یا آمریکا شرایط مناسبی را برایتان فراهم خواهد کرد تا بتوانید به راحتی وارد بازار کار شوید و مزیت این روش آشنایی با بازار کار هدف قبل از ورود به آن است. با حضور در یک مرکز آموزشی در این کشورها خواهید توانست در بهترین حالت با شرایط زندگی و بازار کار در کشور مقصد آشنا شوید.

چه روش هایی برای مهاجرت به کانادا ارائه شده است؟

روش های مختلفی برای مهاجرت به کشور کانادا ارائه شده است که می توان ویزای تحصیلی و ویزای شغلی را از مهم ترین آن ها به حساب آورد. کانادا بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی است چرا که شما در این کشور به روش های مهاجرتی متنوعی دسترسی دارید. اگر قصد مهاجرت آسان را داشته باشید، می توانید با روش ویزای سرمایه گذاری در مدت زمان کمتر از دو سال به اقامت دائم دست پیدا کنید. اگر قصد ادامه تحصیل یا ورود مستقیم به بازار کار را داشته باشید، این کشور برنامه های متنوعی را در هر استان در اختیار شما قرار داده است.

چرا کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی شناخته می شود؟

کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی شناخته می شود چرا که شما در آن به دانشگاه های سطح برتر دسترسی خواهید داشت. در این کشور امکانات و بیمارستان ها به حدی پیشرفته هستند که شما در عمل می توانید در بهترین شرایط به ادامه تحصیل و تحقیق بپردازید. از نظر دسترسی به فضای تفریحی نیز کانادا از بهترین گزینه ها به حساب می آید و در کمتر کشوری می توان امکانات طبیعی و تفریحی کانادا را یافت. اگر شما قصد سرمایه گذاری یا تاسیس استارتاپ را در این کشور داشته باشید، تحت حمایت های دولتی قرار دارید و می توانید به نام خودتان یک بیزینس شخصی را احداث کنید.

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی آیا سن ملاک مهمی است؟

سن ملاک مهمی است در صورتی که شما قصد مهاجرت با روش تحصیل در کالج را داشته باشید. البته، بازه سنی برای این روش وجود دارد که بین ۱۸ تا ۳۰ سال است که یک محدوده مناسب برای بسیاری از افراد است. در دیگر روش ها سن زیاد اهمیتی ندارد و برای مثال شما در بازه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال به راحتی می توانید وارد جامعه دانشگاهی شوید. در روش های سرمایه گذاری امکان این فراهم شده است تا متقاضیان در بازه سنی ۲۰ تا ۵۵ سال در کشوری مانند کانادا ویزای شغلی این کشور را دریافت کنند.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی از نظر امنیت کدام است؟

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی از نظر امنیت کانادا است و این کشور در بسیاری از سال ها به عنوان اولین کشور امن جهانی رده بندی شده است. نرخ جرم و جنایت در این کشور به قدری پایین است که به راحتی می توان از آن چشم پوشی کرد و این به دلیل وجود استانداردهای بالای زندگی و رفاه اجتماعی در این کشور است. کانادا کشوری است که قوانین اجتماعی خوبی دارد و از این نظر مردم شرایط زندگی مناسبی را در اختیار دارند.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی از نظر تنوع شغلی کدام است؟

کشورهای مختلفی وجود دارند که از نظر تنوع شغلی در شرایط مناسبی قرار دارند. برای نمونه، شما در کشور کانادا می توانید در شهرهای بزرگ به تنوع شغلی خوبی دست پیدا کنید. از دیگر کشورهای خوب از نظر تنوع شغلی می توان به آمریکا یا کشورهای اروپایی مانند هلند و سوئیس اشاره کرد. اگر به دنبال تقاضای شغلی بالا در رشته روانشناسی هستید، بهتر است در مورد استرالیا نیز تحقیق کنید که از گزینه های خوب برای بعضی از متقاضیان مهاجرت است.

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی انطباق پذیری چقدر اهمیت دارد؟

انطباق پذیری از جمله فاکتورهای اساسی در این مسیر است که شما باید آن را در نظر داشته باشید. در صورت مهاجرت خانوادگی، این موضوع اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند و برای این کار باید شرایط مهاجر پذیر بودن را در کشور مقصد به صورت کامل بررسی کنید. کانادا کشوری است که از این نظر دارای مزیت رقابتی است و در شهرهای بزرگ و مناطق کم جمعیت آن بدون مشکل از نظر نژاد پرست بودن می توانید به زندگی و پیشرفت شغلی و تحصیلی فکر کنید. کانادا توسط مهاجران به پیشرفت های کنونی دست پیدا کرده است و دولت این کشور از حضور متخصصان خارجی در آن حمایت می کند.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی از نظر زبان کدام است؟

از نظر زبان بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی کانادا، آمریکا، استرالیا و انگلیس است. شما در هر یک از این کشورها بدون اتلاف زمان می توانید در یک موقعیت شغلی وارد بازار کار شوید و مزیت این کشورها امکان تحصیل با زبان انگلیسی است. شاید در بعضی از کشورها مانند هلند یا سوئیس زمان زیادی لازم باشد تا به زبان آن تسلط پیدا کنید که تا دو سال هم اتلاف زمان خواهد داشت. با این حال، در صورتی که یک کشور انگلیسی زبان انتخاب کنید، در شرایط بهتری خواهید توانست ویزای شغلی یا تحصیلی دریافت کنید.

پس از تحصیل در خارج از کشور در رشته روانشناسی آیا می توان وارد بازار کار شد؟

بله. در صورتی که روش مهاجرت تحصیلی را انتخاب کرده باشید، می توانید وارد بازار کار شوید و اخذ یک مدرک از کشور مقصد بهترین روش برای ورود آسان به بازار کار است. شما پس از بررسی مجوزهای PGWP در کشور کانادا می توانید یک دانشگاه معتبر یا کالج انتخاب کنید و با گرفتن مدرک در بهترین کشور برای مهاجرت رشته روانشناسی خواهید توانست در شرایط بهتری وارد بازار کار شوید.

دیدگاهتان را بنویسید