مساحت کانادا

کشور کانادا به قدری بزرگ است که بعد از کشور روسیه، دومین کشور دنیا از نظر وسعت محسوب می شود. مساحت خشکی‌ کشور کانادا به قدری است  که  این کشور را در رتبه چهارم کشورهای بزرگ دنیا از نظر وسعت خشکی قرار داده است. کانادا در حدود دو سوم قاره آمریکای شمالی را در بر گرفته است و از جنوب با آمریکا هم مرز است.

کانادا از شمال با اقیانوس منجمد شمالی،‌از غرب با آقیانوس آرام و از شرق با اقیانوس آتلانتیک هم جوار است. این کشور را می‌توان به 1130 بخش دارای شهرداری تقسیم کرد که 162 شهر کوچک و بزرگ را شامل می‌شود. با ما تا آخر مقاله همراه باشید تا به بررسی مساحت کانادا، مساحت استان‌های کانادا و مساحت شهرهای کانادا بپردازیم.

مساحت کل کشور کانادا شامل مساحت خشکی و مساحت آبی این کشور است. بخش خشکی این کشور مساحتی بالغ بر 9.093.507 کیلومتر مربع دارد. مساحت بخش آبی این کشور ۸۹۱.۱۶۳ کیلومتر مربع است. اگر چه که بخشی از اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی و اقیانوس آتلانتیک جز کشور کانادا محسوب می‌شود اما به عددی که مربوط به مساحت آبی این کشور است، اضافه نمی‌شود و مساحت آبی این کشور شامل رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و ذخایر آبی است که در این کشور وجود دارد. جمع مساحت خشکی و آبی کشور کانادا،‌ مساحت کل آن را می‌سازد. مساحت کل کانادا ۹.۹۸۴.۶۷۰ کیلومتر مربع است.

مساحت استان‌ های کانادا

کشور کانادا 10 استان و سه قلمرو دارد. مساحت استان‌های کانادا نیز به دو دسته مساحت خشکی استان‌های کانادا و مساحت آبی استان‌های کانادا تقسیم بندی می‌شود که مجموع آن‌ها به ترتیب مساحت خشکی و مساحت آبی کشور کانادا را ایجاد می‌کند. در ادامه هر دو دسته بندی را بررسی می‌کنیم.

مساحت خشکی استان ‌های کانادا

استان‌ها و قلمروهای کانادا را می‌توان از نظر مساحت خشکی آن‌ها به صورت زیر دسته بندی کرد.

 • قلمرو نوناووت: این قلمرو در بخش شمالی کشور کانادا قرار دارد و مساحت آن 1.936.113 کیلومتر مربع است. این ناحیه بزرگترین مساحت خشکی را در بین استان ها و قلمروهای دیگر کانادا داراست. در حدود 21 درصد از مساحت خشکی کانادا مربوط به این قلمرو است.
 • استان کبک: مساحت خشکی استان کبک 1.365.128 کیلومتر مربع است و از این نظر دومین استان بزرگ کانادا محسوب می‌شود و 15 درصد از مساحت خشکی کانادا را دربردارد.
 • قلمرو شمال غربی: مساحت قلمرو شمال غربی در حدود 1.183.085 کیلومتر مربع است و در رتبه سوم این رتبه بندی قرار دارد و 13 درصد از مساحت خشکی کانادا را دربردارد.
 • استان بریتیش کلمبیا: مساحت خشکی این استان 925.186 کیلومتر مربع است و حدود 10 درصد از مساحت خشکی کانادا مربوط به این استان است.
 • استان آنتاریو: این استان مساحتی بالغ بر 917.741 کیلومتر مربع دارد و حدود 10 درصد از خاک کشور کانادا را شامل می‌شود.
 • استان آلبرتا: مساحت خشکی استان آلبرتا 642.317 کیلومتر مربع است. حدود 7 درصد از خاک کانادا مربوط به این استان است.
 • استان ساسکاچوان: مساحت خشکی این استان 591.670 کیلومتر مربع است. 6.5 درصد از خاک کانادا مربوط به این استان است.
 • استان مانیتوبا: مساحت خشکی این استان 553.556 کیلومتر مربع است. این استان حدود 6 درصد از خاک کانادا را دربرمی گیرد.
 • قلمرو یوکان: این قلمرو مساحتی بالغ بر 474.391 کیلومتر مربع دارد و 5.2 درصد از خاک کانادا را شامل می‌شود.
 • استان نیوفاندلند و لابرادور: خاک این استان 373.872 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 4 درصد از کشور کانادا را شامل می‌شود.
 • استان نیوبرانزویک: مساحت این استان 71.450 کیلومتر مربع است و تنها 0.8 درصد از خاک کانادا مربوط به این استان است.
 • استان نوا اسکوشیا: یکی از کوچکترین استان‌های کانادا است و مساحت آن تنها 53.338 کیلومتر مربع است. این استان 0.6 درصد از خاک کانادا را شامل می‌شود.
 • استان پرنس ادوارد آیلند: کوچک‌ترین استان کانادا، جزیره پرنس ادوارد است. مساحت آن 5.660 کیلومتر مربع است و تنها 0.1 درصد از خاک کانادا به این استان تعلق می‌گیرد.

در بخش بعدی مقاله استان‌ها و قلمروهای کانادا را از نظر مساحت آبی با هم مقایسه می‌کنیم.

مساحت آبی استان ‌های کانادا

استان‌ها و قلمروهای کانادا را می‌توان بر اساس بیشترین میزان مساحت آبی تا کمترین میزان مساحت آبی، به صورت زیر طبقه بندی کرد.

 • استان کبک: این استان 176.928 کیلومتر مربع مساحت آبی دارد و حدود 19 درصد از مساحت آبی کل کشور کانادا را دربرمی گیرد.
 • قلمرو شمال غربی: مساحت آبی این استان 163.021 کیلومتر مربع است و 18.3 درصد از مساحت آبی کانادا مربوط به این استان است.
 • استان انتاریو: مساحت آن 158.654 کیلومتر مربع است و حدود 17 درصد از مساحت آبی این کشور را شامل می‌شود.
 • قلمرو نوناووت: 157.077 کیلومتر مربع مساحت دارد و در حدود 17 درصد از مساحت آبی کانادا را شامل می‌شود.
 • استان مانیتوبا: مساحت این استان 94.241 کیلومتر مربع است و 10.6 درصد از مساحت آبی کانادا متعلق به این استان است.
 • استان ساسکاچوان: 59.366 کیلومتر مربع مساحت آبی دارد و 6.7 درصد از مساحت آبی کانادا را دربرمی گیرد.
 • استان نیوفاندلند و لابرادور: این استان با مساحت 31.340 کیلومتر مربع حدود 3 درصد از مساحت آبی کانادا را از آن خود کرده است.
 • استان بریتیش کلمبیا: 19.549 کیلومتر مربع مساحت آبی دارد و 2.2 درصد از مساحت آبی کانادا مربوط به این استان است.
 • استان آلبرتا: 2.2 درصد از مساحت آبی کانادا مربوط به این استان است. مساحت آبی آلبرتا 13.531 کیلومتر مربع است.
 • قلمرو یوکان: قلمرو یوکان با داشتن 8.052 کیلومتر مربع مساحت 0.9 درصد از مساحت آبی کانادا را از آن خود کرده است.
 • استان نوا اسکوشیا: این استان 1.946 کیلومتر مربع مساحت دارد. تنها 0.2 درصد از مساحت آبی کانادا متعلق به این استان است.
 • استان نیوبرانزویک: 1.458 کیلومتر مربع مساحت دارد و 0.2 درصد از مساحت آبی کشور کانادا مربوط به آن است.
 • استان جزایر پرنس ادوارد: آخرین استان از نظر مساحت آبی،‌استان جزایر پرنس ادوارد است که هیچ گونه رودخانه،‌دریاچه ذخیره آبی ندارد و مساحت آبی آن 0 کیلومتر مربع است.

در دو بخش قبلی، مساحت خشکی و آبی استان‌ها را با هم مقایسه کردیم. در ادامه مجموع دو مساحت که شامل مساحت کل استان‌ها می‌شود را با هم بررسی می‌کنیم.

همچنین بخوانید: جغرافیای کانادا ، آب و هوای کانادا ، سرمای کانادا

مساحت کل استان‌ های کانادا

 در ادامه مساحت کل استان‌ها و قلمروهای کانادا را به ترتیب بزرگی مشاهده می‌کنید.

 • قلمرو نوناووت: این قلمرو با 2.093.190 کیلومتر مربع مساحت،‌21 درصد از مساحت کل کانادا را شامل می‌شود
 • استان کبک: کبک 1.542.056 کیلومتر مربع مساحت دارد و 15.4 درصد از مساحت کل کشور کانادا مربوط به این استان است.
 • قلمرو شمال غربی: مساحت این قلمرو 1.346.106 کیلومتر مربع است و 13.5 درصد از مساحت کشور کانادا مربوط به این قلمرو است.
 • استان انتاریو: مساحت کل آن 1.276.395 کیلومتر مربع است و 10.8 درصد از مساحت کانادا متعلق به آن است.
 • استان بریتیش کلمبیا: مساحت استان بریتیش کلمبیا 944.735 کیلومتر مربع است و 9.5 درصد از مساحت کل کانادا مربوط به این استان است.
 • استان آلبرتا: با 661.848 کیلومتر مربع مساحت 6.6 درصد از مساحت کل کانادا را از آن خود کرده است.
 • استان ساسکاچوان: این استان 651.036 کیلومتر مربع مساحت دارد و 6.5 درصد از مساحت کل کانادا را شامل می‌شود.
 • استان مانیتوبا: این استان 647.797 کیلومتر مربع مساحت دارد و در حدود 6.5 درصد از مساحت کل کانادا را شامل می‌شود.
 • قلمرو یوکان: این قلمرو 482.443 کیلومتر مربع مساحت دارد و 4.8 درصد از مساحت کل کشور کانادا مربوط به آن است.
 • استان نیوفاندلند و لابرادور: این استان دارای 482.443 کیلومتر مربع مساحت است و 4.8 درصد از مساحت کل کانادا در این استان قرار دارد.
 • استان نیوبرانزویک: 72.908 کیلومتر مربع مساحت دارد. 0.7 درصد از مساحت کل کانادا مربوط به این استان است.
 • استان نوا اسکوشیا: این استان 55.284 کیلومتر مربع مساحت دارد و 0.6 درصد از مساحت کل کانادا را شامل می‌شود.
 • استان جزایر پرنس ادوارد: کوچک‌ترین استان کانادا است و مساحتی بالغ بر 5.660 کیلومتر مربع دارد و تنها 0.1 درصد از مساحت کل کشور کانادا را شامل می‌شود.

در ادامه مقاله به بررسی مساحت شهرهای کانادا می‌پردازیم.

مساحت شهرهای کانادا

بزرگ‌ترین شهرهای کشور کانادا در سه استان کبک، انتاریو و مانیتوبا قرار دارند. در بین 20 شهر بزرگ کشور کانادا، 8 شهر در استان کبک، 8 شهر در استان انتاریو و 4 شهر در استان مانیتوبا قرار دارد. در ادامه مساحت 100 شهر بزرگ کانادا را به ترتیب بزرگی مشاهده می‌کنید.

 1.  لاتوک؛ مساحت این شهر 28.099 کیلومتر مربع است.
 2. سنتری؛ مساحت این شهر 16.324 کیلومتر مربع است.
 3. روین- نوراندا؛ مساحت این شهر 6.441 کیلومتر مربع است.
 4. وال-دور؛ مساحت این شهر 3.955 کیلومتر مربع است.
 5. گریتر سادبری؛ مساحت این شهر 3.201 کیلومتر مربع است.
 6. دریاچه‌های کاوارتا؛ مساحت این شهر 3.059 کیلومتر مربع است.
 7. تیمنز؛ مساحت این شهر 2.962 کیلومتر مربع است.
 8. اتاوا (پایتخت کانادا)؛ مساحت این شهر 2.778 کیلومتر مربع است.
 9. چاتهام کنت؛ مساحت این شهر 2.457 کیلومتر مربع است.
 10. گیلام؛ مساحت این شهر 1.996 کیلومتر مربع است.
 11. سپت-ییلس؛ مساحت این شهر 1.764 کیلومتر مربع است.
 12. نورفولک کانتری؛ مساحت این شهر 1.607 کیلومتر مربع است.
 13. لیف رپیدز؛ مساحت این شهر 1.272 کیلومتر مربع است.
 14. هالدیمند کانتری؛ مساحت این شهر 1.251 کیلومتر مربع است.
 15. اسنو لیک؛ مساحت این شهر 1.211 کیلومتر مربع است.
 16. ساگونی؛ مساحت این شهر 1.126 کیلومتر مربع است.
 17. گاسپِ؛ مساحت این شهر 1.121 کیلومتر مربع است.
 18. همیلتون؛ مساحت این شهر 1.117 کیلومتر مربع است.
 19. پورت – کارتیر؛ مساحت این شهر 1.101 کیلومتر مربع است.
 20. پرنس ادوارد کانتری؛ مساحت این شهر 1.050 کیلومتر مربع است.
 21. لین لیک؛ مساحت این شهر 910 کیلومتر مربع است.
 22. برانت؛ مساحت این شهر 843 کیلومتر مربع است.
 23. کلگری؛ مساحت این شهر 825 کیلومتر مربع است.
 24. شاوینیگان؛ مساحت این شهر 733 کیلومتر مربع است.
 25. تمیسکامینگ؛ مساحت این شهر 718 کیلومتر مربع است.
 26.  ایلیوت لیک؛ مساحت این 714 کیلومتر مربع شهر است.
 27. هانتس ویل؛ مساحت این شهر 710 کیلومتر مربع است.
 28. چیبوگاما؛ مساحت این شهر 699 کیلومتر مربع است.
 29. کالدن؛ مساحت این شهر 688 کیلومتر مربع است.
 30. ادمونتون؛ مساحت این شهر 684 کیلومتر مربع است.
 31. سینت ریموند؛ مساحت این شهر 670 کیلومتر مربع است.
 32. لارنتیان هیلز؛ مساحت این شهر 640 کیلومتر مربع است.
 33. تورنتو؛ مساحت این شهر 630 کیلومتر مربع است.
 34. بریس بریج؛ مساحت این شهر 625 کیلومتر مربع است.
 35. ایروکویی فالز؛ مساحت این شهر 599 کیلومتر مربع است.
 36. مانت لاریر؛ مساحت این شهر 590 کیلومتر مربع است.
 37. دگلیس؛ مساحت این شهر 556 کیلومتر مربع است.
 38. بلتر؛ مساحت این شهر 551 کیلومتر مربع است.
 39. موسنی؛ مساحت این شهر 550 کیلومتر مربع است.
 40. بای سینت پال؛ مساحت این شهر 546 کیلومتر مربع است.
 41. کچران؛ مساحت این شهر 539 کیلومتر مربع است.
 42. سوث بروس پنینسیلا؛ مساحت این شهر 538 کیلومتر مربع است.
 43. کرنی؛ مساحت این شهر 531 کیلومتر مربع است.
 44. لیک شر؛ مساحت این شهر 530 کیلومتر مربع است.
 45. بلایند ریور؛ مساحت این شهر 526 کیلومتر مربع است.
 46. میسیسیپی میلز؛ مساحت این شهر 519 کیلومتر مربع است.
 47. گریون هرثت؛ مساحت این شهر 518 کیلومتر مربع است.
 48. نورث ایسترن مانیتولین اند د ایلندز؛ مساحت این شهر 495 کیلومتر مربع است.
 49. کویینت وست؛ مساحت این شهر 494 کیلومتر مربع است.
 50. میرابل؛ مساحت این شهر 485 کیلومتر مربع است.
 51. فرمونت؛ مساحت این شهر 470 کیلومتر مربع است.
 52. وینیپگ؛ مساحت این شهر 464 کیلومتر مربع است.
 53. گری‌تر ناپانی؛ مساحت این شهر 461 کیلومتر مربع است.
 54. لا مالبی؛ مساحت این شهر 459 کیلومتر مربع است.
 55. ریویر روگ؛ مساحت این شهر 455 کیلومتر مربع است.
 56. شهر کبک؛ مساحت این شهر 454 کیلومتر مربع است.
 57. کینگستون؛ مساحت این شهر 451 کیلومتر مربع است.
 58. لویس؛ مساحت این شهر 449 کیلومتر مربع است.
 59. سنت جان؛ مساحت این شهر 446 کیلومتر مربع است.
 60. بکنکور؛ مساحت این شهر 440 کیلومتر مربع است.
 61. پرس؛ مساحت این شهر 432 کیلومتر مربع است.
 62. آموس؛ مساحت این شهر 430 کیلومتر مربع است.
 63. لندن کانادا؛ مساحت این شهر 420 کیلومتر مربع است.
 64. چندلر؛ مساحت این شهر 419 کیلومتر مربع است.
 65. وایت هورس؛ مساحت این شهر 416 کیلومتر مربع است.
 66. گریسفیلد؛ مساحت این شهر 386 کیلومتر مربع است.
 67. آبتسفورد؛ مساحت این شهر 375 کیلومتر مربع است.
 68. بی ورت؛ مساحت این شهر 371 کیلومتر مربع است.
 69. مونترال؛ مساحت این شهر 365 کیلومتر مربع است.
 70. سینت فلیسین؛ مساحت این شهر 363 کیلومتر مربع است.
 71. میلتون؛ مساحت این شهر 363 کیلومتر مربع است.
 72. شربروک؛ مساحت این شهر 353 کیلومتر مربع است.
 73. گاتینی؛ مساحت این شهر 342 کیلومتر مربع است.
 74. پهنگاموک؛ مساحت این شهر 340 کیلومتر مربع است.
 75. ریموسکی؛ مساحت این شهر 339 کیلومتر مربع است.
 76. بیکمی؛ مساحت این شهر 338 کیلومتر مربع است.
 77. تاندر بی؛ مساحت این شهر 328 کیلومتر مربع است.
 78. نورث بی؛ مساحت این شهر 319 کیلومتر مربع است.
 79. پلیمتن ویومینگ؛ مساحت این شهر 318 کیلومتر مربع است.
 80. پرنس جرج؛ مساحت این شهر 318 کیلومتر مربع است.
 81. سری؛ مساحت این شهر 316 کیلومتر مربع است.
 82. سنت جان؛ مساحت این شهر 315 کیلومتر مربع است.
 83. هپی ولی گوس وی؛ مساحت این شهر 305 کیلومتر مربع است.
 84. مینتو؛ مساحت این شهر 300 کیلومتر مربع است.
 85. کام لوپس؛ مساحت این شهر 299 کیلومتر مربع است.
 86. کلارنس راکلند؛ مساحت این شهر 297 کیلومتر مربع است.
 87. آرین؛ مساحت این شهر 297.75 کیلو متر مربع است.
 88. کوکشایر-ایتون؛ مساحت این شهر 295 کیلومتر مربع است.
 89. دلبی-میستاسینی؛ مساحت این شهر 295 کیلومتر مربع است.
 90. میسیساگا؛ مساحت این شهر 292 کیلومتر مربع است.
 91. ترویس ریورس؛ مساحت این شهر 288 کیلومتر مربع است.
 92. جورجینا؛ مساحت این شهر 287 کیلومتر مربع است.
 93. د بلو مانتینس؛ مساحت این شهر 287 کیلومتر مربع است.
 94. اینیسفیل؛ مساحت این شهر 284 کیلومتر مربع است.
 95. اسکس؛ مساحت این شهر 277 کیلومتر مربع است.
 96. مونو؛ مساحت این شهر 277 کیلومتر مربع است.
 97. هالتن هیلز؛ مساحت این شهر 276 کیلومتر مربع است.
 98. نیو تکماست؛ مساحت این شهر 274 کیلومتر مربع است.
 99. واگهان؛ مساحت این شهر 273 کیلومتر مربع است.
 100. برامپتون؛ مساحت این شهر 266 کیلومتر مربع است.

در این مقاله مساحت کانادا، مساحت استان‌های کانادا و مساحت شهرهای کانادا را بررسی کردیم و استان‌ها و شهرهای کانادا را از نظر بزرگی با هم مقایسه کردیم. ما در مقالات سایت تراست سعی می‌کنیم برای شما عزیزان اطلاعات جامع و دقیقی درباره کشور کانادا فراهم کنیم تا در صورتی که قصد مهاجرت به این کشور را دارید، آگاهانه ‌تر اقدام کنید. اما اگر فکر می‌کنید برای مهاجرت به کانادا نیاز دارید از راهنمایی‌های تخصصی وکلای با تجربه استفاده کنید،‌همین الان وقت مشاوره با وکلای تخصصی ما را رزرو کنید.

بیشتر بخوانید: جمعیت کانادا ، تاریخچه کشور کانادا ، اقتصاد کانادا

راهنمای تازه واردان استان آنتاریو
راهنمای تازه واردان استان آنتاریو
 • چک لیست مدارک و وسایل موردنیاز
 • راهنمای قوانین آنتاریو
 • شروع زندگی در آنتاریو
راهنمای تازه واردان استان آلبرتا
راهنمای تازه واردان استان آلبرتا
 • چک لیست مدارک و وسایل موردنیاز
 • راهنمای قوانین آلبرتا
 • شروع زندگی در آلبرتا
معرفی شهرهای کانادا
 • هزینه ها و شرایط زندگی
 • برترین دانشگاه ها
 • میانگین درآمد و سایر اطلاعات ضروری

خدمات موسسه تراست برای مهاجرت

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

در کنارتان هستیم!

وکلای و مشاورین باتجربه تراست با تمام روش‌های قانونی مهاجرت آشنا هستند و از ابتدا تا انتهای مسیر همراه‌تان خواهد ماند

سوالات متداول

مساحت کشور کانادا چقدر است؟

جمع مساحت خشکی و آبی کشور کانادا،‌ مساحت کل آن را می‌سازد. مساحت کل کانادا ۹.۹۸۴.۶۷۰ کیلومتر مربع است.

مساحت کشور کانادا به چه بخش هایی تقسیم می شود؟

مساحت کل کشور کانادا شامل مساحت خشکی و مساحت آبی این کشور است. بخش خشکی این کشور مساحتی بالغ بر 9.093.507 کیلومتر مربع دارد. مساحت بخش آبی این کشور ۸۹۱.۱۶۳ کیلومتر مربع است.

کانادا از نظر وسعت چندمین کشور جهان محسوب می شود؟

کشور کانادا بعد از کشور روسیه، دومین کشور دنیا از نظر وسعت محسوب می شود.

کشور کانادا در کدام قاره قرار دارد؟

کانادا در حدود دو سوم قاره آمریکای شمالی را در بر گرفته است و از جنوب با آمریکا هم مرز است. این کشور از شمال با اقیانوس منجمد شمالی،‌ از غرب با اقیانوس آرام و از شرق با اقیانوس آتلانتیک هم جوار است.

بزرگ ترین شهرهای کانادا در چه استان هایی قرار دارند؟

کبک، انتاریو و مانیتوبا

مساحت شهر تورنتو در کانادا چقدر است؟

مساحت این شهر 630 کیلومتر مربع است.

مساحت شهر کلگری در کانادا چقدر است؟

مساحت این شهر 825 کیلومتر مربع است.

مساحت شهر مونترال در کانادا چقدر است؟

مساحت این شهر 365 کیلومتر مربع است.

دیدگاهتان را بنویسید