بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق کشوری است که در آن شرایط درآمدی و شرایط مهاجر پذیر بودن مناسب باشد. بسیاری از کشورها وجود دارند که شما در آن به درآمد بالایی دست پیدا خواهید کرد اما زمانی که شرایط مهاجر پذیر بودن را بررسی کنید، مطمئنا نکات منفی بسیاری را مشاهده می کنید. درآمد رشته حقوق در کشورهای مختلف بالا است اما در کنار این درآمد بهتر است به فاکتورهایی مانند استانداردهای زندگی، شرایط تحصیل و شرایط اقامت دائم نیز توجه داشته باشید.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق در یک نگاه

فاکتوربهترین کشور
کیفیت زندگیکانادا، دانمارک، هلند، سوئیس
بازار کارکانادا، آلمان، آمریکا
کیفیت سیستم تحصیلاتآمریکا، کانادا، سوئیس
مهاجرت خانوادگیکانادا، سوئیس
کسب اقامت دائمکانادا، استرالیا
آب و هوااسترالیا، آلمان، سوئیس
ارزان بودنکانادا، آلمان، سوئیس
مهاجرپذیر بودنکانادا، استرالیا
زبانکانادا، آمریکا، استرالیا، انگلیس
دانشگاه های برترآمریکا، کانادا، آلمان
بیزینس و سرمایه گذاریکانادا، استرالیا
راحتی رفت و آمدترکیه، کانادا(آسان بودن ویزا)

لینک های مفید!

امتیاز برخی از شاخص های مهم بر اساس US News ( امتیاز ها از 100 حساب شده اند )

کانادا بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۱
 • شاخص GDP: بیش از دو تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و بازار کار پر تقاضا
 • مزایای مهم: روش های مهاجرتی متنوع، اقامت آسان، بازار کار پر تقاضا
 • معایب مهم: آب و هوا در بعضی از مناطق
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی، ویزای سرمایه گذاری، ویزای استارتاپ
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا دو سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۱۰۰
شرایط کارآفرینی۸۳
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۱۰۰

ببینید و بشنوید!

ویدیو تجربه تحصیل رشته حقوق در کانادا

پادکست تجربه تحصیل رشته حقوق در کانادا

رشته حقوق در کانادا

رادیو تراست

موضوع: رشته حقوق در کانادا

آمریکا برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲۱.۴ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: ۳۲۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: بازار کار پر قدرت، موقعیت های شغلی متنوع، شرایط تحصیلی خوب
 • معایب مهم: پروسه دشوار ویزا
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی، سرمایه گذاری
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۴۶
شرایط کارآفرینی۹۷
شرایط بازار و بیزینس۴۸
پویایی۱۰۰

استرالیا برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۵
 • شاخص GDP: بیش از ۱.۳۹ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۲۵.۴ میلیون نفر
 • مزایای مهم: روش های مهاجرتی متنوع، ویزای شغلی، ویزای سرمایه گذاری
 • معایب مهم: فاصله با ایران، نبود دانشگاه های زیاد و موقعیت های شغلی متنوع
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای سرمایه گذاری، ویزای تحصیلی
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیلات: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۸۹
شرایط کارآفرینی۶۹
شرایط بازار و بیزینس۷۱
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۸۷

آلمان برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۳
 • شاخص GDP: بیش از ۳.۸ تریلیارد دلار
 • جمعیت: بیش از ۸۳ میلیون نفر
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب
 • مزایای مهم: نزدیکی با ایران، بازار کار خوب، قدرت صنعتی
 • معایب مهم: نیاز به آموزش زبان اضافی، نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای سرمایه گذاری، ویزای تحصیلی
 • مدت زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۸۴
شرایط کارآفرینی۹۹
شرایط بازار و بیزینس۶۶
پویایی۹۴
شاخص اجتماع۷۳

دانمارک برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۲
 • شاخص GDP: بیش از ۳۴۸ میلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: متوسط و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: استانداردهای زندگی، جمعیت پایین
 • معایب مهم: شرایط دشوار مهاجرتی، نیاز به آموزش زبان اضافی
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی
 • مدت زمان رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس شاخص US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۹۷
شرایط کارآفرینی۶۸
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۸۱
شاخص اجتماع۹۶

نروژ برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۳
 • شاخص GDP: بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: متوسط و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵.۳ میلیون نفر
 • مزایای مهم: استانداردهای زندگی
 • معایب مهم: نبود قدرت اقتصادی خوب، نیاز به آموزش زبان اضافی
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیل
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۹۲
شرایط کارآفرینی۶۱
شرایط بازار و بیزینس۸۲
پویایی۷۱
شاخص اجتماع۹۲

انگلستان برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۸
 • شاخص GDP: بیش از ۲.۸ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۶۶.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: کشور انگلیسی زبان، صنعت قدرتمند
 • معایب مهم: نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیل
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۶۹
شرایط کارآفرینی۸۸
شرایط بازار و بیزینس۵۹
پویایی۸۰
شاخص اجتماع۶۷

ایتالیا برای مهاجرت رشته حقوق

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲ تریلیارد دلار
 • جمعیت: بیش از ۵۹.۷ میلیون نفر
 • مزایای مهم: رقابت کم و هزینه تحصیل پایین
 • معایب مهم: نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • روش های مهاجرت: ویزای تحصیل، ویزای سرمایه گذاری
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News:

فاکتورآمار US News
کیفیت زندگی۴۳
شرایط کارآفرینی۵۰
شرایط بازار و بیزینس۵۳
پویایی۶۶
شاخص اجتماع۴۰

مراحل انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

مشاوره تخصصی

مشاوران مهاجرت تجربه منحصر به فردی در زمینه مهاجرت دارند و در کوتاه ترین زمان ممکن می توانند این تجربه بی نظیر را در اختیار شما قرار دهند. شاید دسترسی به منابع آموزشی و بررسی تمامی روش های مهاجرتی زمان بسیار زیادی را از شما بگیرد اما شما با مشاوره گرفتن از یک متخصص می توانید در زمان کوتاه تری بهترین روش برای مهاجرت رشته حقوق را به دست آورید.

مشاوران مهاجرت تجربه هزاران پرونده مهاجرتی را در اختیار دارند و رسیدن به این تجربه به صورت شخصی برای متقاضی شاید امکان پذیر نباشد. با این حال، مشاور مهاجرت می تواند به راحتی پرونده شما را بررسی کرده و بهترین روش را به شما پیشنهاد دهد.

بررسی شرایط بازار کار:

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق، بررسی شرایط بازار کار در کشور مقصد از نکات اولیه است. شما در شهرهای بزرگ می توانید تعداد و تنوع موقعیت های شغلی را بررسی کنید و با خیال راحت بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق را انتخاب کنید. از نظر بازار کار و قدرت اقتصادی، کانادا یکی از بهترین گزینه ها برای متقاضیان مهاجرت است چرا که در شهرهایی مانند تورنتو و ونکوور به مزیت تنوع موقعیت های شغلی و درآمد بالا دسترسی خواهید داشت.

شرایط اقامت دائم

شما باید کشوری را انتخاب کنید که شرایط اقامت دائم در آن آسان باشد. در بسیاری از کشورها مانند آمریکا یا حتی کشورهای اروپایی رسیدن به اقامت دائم مسیر پر پیچ و خمی دارد و در عمل برای بسیاری از متقاضیان رسیدن به این اقامت دائم امکان پذیر نیست.

کانادا کشوری است که روش های متنوعی را در این باره ارائه کرده است و در ایالت های مختلف این کشور می توانید از روش های ویزای کاری، تحصیلی و سرمایه گذاری استفاده کنید. در صورتی که به دنبال اقامت دائم آسان هستید، در کشور کانادا در کمتر از دو سال می توانید به این مزیت دسترسی داشته باشید.

درآمد

درآمد در رشته حقوق در کشورهای خارجی زیاد است اما بهتر است کشوری را بر گزینید که هزینه ها نیز در آن مناسب باشد. درآمد در کشوری مانند کانادا برای متخصصان حقوق و وکلا تا بیش از ۲۰۰ هزار دلار نیز می رسد و شما می توانید در این رشته بیزینس مختص خودتان را راه اندازی کنید و صاحب شغل خود باشید. در صورتی که هدف اصلی شما کسب درآمد بالا است، می توانید از روش های سرمایه گذاری استفاده کنید که در این کشور بهترین شرایط و درآمد را دارد.

هزینه ها

هزینه های زندگی در کشور مقصد از مهم ترین نکات برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق است. شما در کشور مقصد باید دقت داشته باشید که هزینه زندگی، هزینه تحصیل و هزینه های اجاره منزل به چه میزان است و در بسیاری از کشورها مانند هلند و دانمارک این هزینه ها سرسام آور است.

با این شرایط، بیشتر درآمد شما صرف هزینه های اجاره آپارتمان یا ادامه تحصیل خواهد شد. کشوری مانند کانادا پیشنهادهای منحصر به فردی برای متقاضیان مهاجرت دارد و با صرف هزینه های معقول در این کشور می توان زندگی خوبی داشت.

زبان کشور مقصد

در صورتی که به دنبال بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق می گردید، توجه به زبان آن از الزامات کار است. این مبحث در مورد رشته های انسانی اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند و بهترین کار این است تا کشوری را انتخاب کنید که زبان آن انگلیسی است.

زبان کشور مقصد می تواند مشکلات بزرگی را برای شما به وجود آورد و در صورت انتخاب یک کشور غیر انگلیسی زبان، باید حداقل دو سال زمان برای آموزش زبان کشور مقصد صرف کنید. در مورد زبان هایی مانند آلمانی یا هلندی، این موضوع دشوارتر است و تسلط به این زبان ها می تواند زمان زیادی را از شما بگیرد.

روش های مهاجرتی

در کشور کانادا متنوع ترین روش های مهاجرتی در حال حاضر ارائه شده است و شما می توانید بر اساس سوابق شغلی و توانایی هایتان از بین روش های مهاجرتی در این کشور انتخاب کنید. برای نمونه، استفاده از روش ویزای تحصیلی، ویزای کاری یا سرمایه گذاری در این کشور فراهم است و در تمامی ایالت های این کشور می توانید به این روش ها دسترسی داشته باشید.

در حالت کلی، تمامی روش های مهاجرتی به کانادا پس از مدت زمان معین اقامت دائم را به شما پیشنهاد خواهد داد و در صورت انتخاب یک روش خوب مهاجرتی می توانید در کمتر از دو سال به اقامت دائم این کشور دست پیدا کنید.

نکات مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

 • برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق بهتر است به زبان کشور مقصد و درآمد در آن توجه زیادی داشته باشید.
 • مبحث زبان و درآمد از اولین نکات مربوط به مهاجرت رشته حقوق است که در کشور کانادا شما به هر دو مزیت دسترسی خواهید داشت.
 • از نظر اقامت دائم، شما باید کشوری را بر گزینید که در مدت زمان کوتاهی اقامت دائم را به شما ارائه دهد و شاید در کشورهای بسیاری این مزیت وجود نداشته باشد.
 • انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق وابسته به تحقیق دقیق و بررسی شرایط بازار کار در منطقه مورد نظر است.
 • در این مسیر مشاوران مهاجرت تراست آماده هستند تا بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق را به شما معرفی کنند و شما را از شرایط زندگی و بازار کار در آن مطلع سازند.
 • در هر روز از هفته می توانید با مشاوران مهاجرت و وکلای تخصصی تراست تماس حاصل فرمایید.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق کدام است؟

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق کشوری است که در آن شرایط مهاجرپذیر بودن مهیا باشد و شما در این کشور بتوانید با خیال آسوده تنها به پیشرفت فکر کنید. بسیاری از گزینه ها وجود دارند که شما در آن ها نخواهید توانست به شرایط بازار کار و درآمد مناسبی دست پیدا کنید و در عمل ورود به بازار کار در آن ها بسیار دشوار است. برای مثال، کشور آلمان را فرض کنید که برای ورود به بازار کار رشته حقوق شما الزاما باید سطح خوبی در زبان این کشور داشته باشید و بدون داشتن این مزیت نخواهید توانست به پیشرفت خوبی دست پیدا کنید.

در حال حاضر، کشور کانادا برای مهاجرت رشته حقوق بهترین کشور به شمار می رود چرا که با بررسی فاکتورهای مختلف، می توان شرایط منحصر به فردی را در آن برای ادامه زندگی و ورود به بازار کار مشاهده کرد.

کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

کانادا کشوری است که در سال های پس از ۲۰۰۰ به پیشرفت های قابل توجهی در عرصه های اقتصادی و علمی دست پیدا کرده است. این پیشرفت ها با وجود نیروهای متخصص و حمایت های دولتی از بیزینس های این کشور بوده است و دلیل مهم برای توسعه کانادا حضور نیروهای کار خارجی است. این کشور سالانه بیش از صد هزار نفر را طی برنامه اکسپرس انتری جذب می کند و سالانه بیش از ۳۵۰ هزار نفر پروفایل اکسپرس انتری خود را برای مهاجرت کاری به این کشور تکمیل می کنند. شرایط برای ورود به بازار کار کانادا در حال حاضر فراهم است و شما با ارائه مدارک کامل پرونده می توانید یک ویزای کار دریافت کنید.

در صورتی که قصد ادامه تحصیل را در این کشور داشته باشید، مطمئنا به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبری دسترسی خواهید داشت. با انتخاب کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق، شما می توانید مزیت درآمد بالا و سطح زندگی عالی را در اختیار داشته باشید. شهرهایی مانند تورنتو، ونکوور، مونترال، کبک و اتاوا جزو بهترین شهرها برای مهاجرت رشته حقوق در کانادا به شمار می روند که شما در آن ها تنوع موقعیت های شغلی و درآمد بالا را مشاهده خواهید کرد.

در صورتی که قصد سرمایه گذاری را در این کشور داشته باشید، در بهترین شرایط می توانید در ایالت هایی مانند انتاریو، بریتیش کلمبیا یا آلبرتا سرمایه گذاری داشته باشید. شما با این روش مهاجرتی، حمایت های دولتی را در اختیار دارید و می توانید در کمتر از یک یا دو سال در این کشور اقامت دائم را دریافت کنید. کانادا کشوری است که اتکای بالایی روی بیزینس ها و کسب و کارهای خرد و متوسط دارد و با تاسیس یکی از این بیزینس ها می توانید ویزای کار و سپس اقامت دائم کانادا را دریافت کنید.

آمریکا برای مهاجرت رشته حقوق

کشور آمریکا از جمله کشورهایی به شمار می رود که می توان آن را جزو فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به حساب آورد. مزیت مهم آمریکا بازار کار پر تقاضا و اقتصاد پر قدرت است که این کشور را به یکی از مقاصد اصلی متخصصان حقوق تبدیل کرده است. با این حال، باید معایب این کشور را نیز در نظر داشته باشید که یکی از مهم ترین آن ها پروسه دشوار ویزای سفارت است. در سال های قبل اخذ ویزا از این کشور به قدری دشوار شده است که در عمل بسیاری از متقاضیان ترجیح می دهند کشور دیگری را برای مهاجرت انتخاب کنند.

هزینه های زندگی و هزینه های تحصیل نیز در این کشور بسیار بالا است و در شهرهای بزرگ این کشور نیاز است تا شما یک شغل خوب داشته باشید تا بتوانید به سطح زندگی قابل قبولی دست پیدا کنید. آمریکا از نظر تنوع مراکز آموزشی و تنوع روش های مهاجرتی یکی از بهترین کشورهای دنیا به حساب می آید و می توان در شهرهای مختلف این کشور دانشگاه های متعددی را مشاهده کرد. شما می توانید تا مقاطع دکتری در این کشور تحصیل کنید و با اخذ یک مدرک رسمی به صورت راحت تری وارد بازار کار شوید.

اهمیت کشور آمریکا از نظر زبان رسمی آن است که پروسه مهاجرت را برای بسیاری از افراد آسان تر کرده است. این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه یک جهانی قرار دارد و قدرت اقتصادی آن در حال حاضر بی رقیب است. از مشکلاتی که در این کشور وجود دارد شرایط امنیتی است و بهتر است قبل از مهاجرت در مورد مناطق مختلف آن به خوبی تحقیق کنید. در صورتی که به دنبال مهاجرت خانوادگی هستید، کشور آمریکا نمی تواند بهترین گزینه برایتان به شمار رود.

استرالیا برای مهاجرت رشته حقوق

کشور استرالیا از جمله گزینه هایی به حساب می آید که می توان روی آن تمرکز کرد و این کشور به دلیل مزیت های متعدد به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به شمار می رود. کشور استرالیا در مقابل کشورهایی مانند کانادا مزیت های کمتری دارد اما دقت داشته باشید که در آن به شرایط خوب زندگی و شرایط قابل قبول تحصیلی دسترسی خواهید داشت. روش های مهاجرتی در مورد استرالیا در مقایسه با کانادا یا آمریکا بسیار کمتر است اما شما می توانید از روش هایی مانند تحصیل یا ویزای کار برای مهاجرت به این کشور استفاده کنید. در کشور استرالیا دانشگاه های معتبری حضور دارند که تا مقطع دکتری را ارائه داده اند و می توانید با استفاده از زبان انگلیسی در این کشور تحصیل کنید.

البته، در صورتی که قصد مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را داشته باشید، این امکان فراهم است. مهاجرت سرمایه گذاری به استرالیا یکی از گزینه های آسان به حساب می آید که بسیاری از متقاضیان سالانه با این روش به اقامت دائم این کشور دست پیدا می کنند. در صورتی که به دنبال یک مقصد نهایی می گردید، مطمئنا گزینه های بهتری نسبت به استرالیا نیز وجود دارند که این گزینه می تواند کانادا باشد.

هزینه های زندگی در کانادا و تنوع روش های مهاجرتی آن را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و سایر رشته های دانشگاهی تبدیل کرده است. مزیت مهم این نوع کشورها نبود نیاز به مدرک زبان اضافی است و شما تنها به اخذ مدرک زبان انگلیسی به راحتی می توانید در کشور مورد نظر به فعالیت شغلی بپردازید یا در آن ادامه تحصیل دهید.

سوئیس برای مهاجرت رشته حقوق

سوئیس از جمله کشورهایی به شمار می رود که می توان آن را در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق قرار داد. اهمیت مهاجرت به سوئیس دسترسی به امکانات خوب تحصیلی و زندگی است و این کشور از نظر امکانات زندگی و سطح رفاه یکی از بهترین مناطق جهان به شمار می رود. شما در سوئیس و در شهرهای بزرگ این کشور به دانشگاه های معتبری دسترسی دارید که شرایط را برای تحصیل تا مقاطع فوق لیسانس و دکتری فراهم کرده است. البته، مطمئنا در این کشور دانشگاه های کمتری نسبت به کانادا یا آمریکا حضور دارد و شما در آن شاید رقابت بیشتری را پیش روی خود مشاهده کنید.

سوئیس کشوری است که از نظر زبان می تواند مشکلاتی را برای شما به وجود آورد. برای ورود به بازار کار در رشته حقوق و حتی ادامه تحصیل در این رشته، مطمئنا شما نیاز خواهید داشت تا به درک خوبی از زبان آلمانی یا فرانسوی دست پیدا کنید. برای آموزش این زبان ها نیاز است تا حداقل دو سال قبل از مهاجرت به فکر یادگیری آن باشید تا بدون مشکل برای موقعیت های شغلی در این کشور اپلای کنید. البته، در بعضی از مناطق این کشور امکان این وجود دارد تا به زبان انگلیسی نیز تحصیل کنید یا وارد بازار کار شوید که تعداد فرصت ها در این صورت کمتر خواهد بود.

از نظر بازار کار رشته حقوق مطمئنا سوئیس دارای فرصت های خوبی برای متخصصان این رشته است. این در صورتی است که اگر بتوانید یک مدرک رسمی از این کشور دریافت کنید، تعداد این فرصت ها بسیار بیشتر خواهد شد. در حال حاضر امکان اخذ ویزای تحصیلی در این کشور وجود دارد و می توان با ارائه رزومه مناسب به این کشور مهاجرت کرد. بهتر است قبل از مهاجرت به این کشور منطقه مورد نظر را به دقت بررسی کنید تا بر اساس اهداف و رزومه تان بهترین منطقه را برای مهاجرت انتخاب کنید.

آلمان برای مهاجرت رشته حقوق

کشور آلمان در سال های قبل به یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت رشته حقوق تبدیل شده است. به دلایل مختلف می توان آلمان را بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به حساب آورد. با این حال دقت کنید که زبان رسمی در این کشور آلمانی است و تسلط به این زبان برای ورود به بازار کار و موفقیت در آن از نکات الزامی است. کشور آلمان منطقه ای است که برای زندگی و حتی ورود به بازار کار یکی از بهترین گزینه ها به شمار می رود و در آن دانشگاه های معتبری حضور دارند. تا مقطع دکتری می توانید در دانشگاه های آلمان تحصیل کنید اما بهترین کار این است تا در اولین فرصت آموزش زبان آن را شروع کنید.

با یادگیری این زبان مطمئنا فرصت های بهتر و بیشتری پیش روی شما قرار خواهد گرفت و می توانید بدون مشکل ادامه تحصیل دهید یا وارد بازار کار شوید. کشور آلمان از جمله کشورهای صنعتی به حساب می آید که بین کشورهای اروپایی دارای اقتصاد قدرتمندی است. در این کشور فرصت های شغلی متنوعی وجود دارند اما ورود به آن ها در رشته حقوق نیازمند تجربه بالا، تسلط به زبان و حتی تحصیل در این کشور است. در صورتی که آلمان را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، بهتر است قبل از مهاجرت در مورد مناطق این کشور به خوبی تحقیق کنید تا مشکلی از نظر تنوع موقعیت های شغلی و بازار کار در کشور مقصد نداشته باشید.

از نظر مهاجرت سرمایه گذاری این امکان برای مهاجران فراهم شده است و با انتخاب یک منطقه قابل اتکا می توانید به دنبال سرمایه گذاری در این کشور باشید. مرحله اصلی در این روش مربوط به تحقیقات بازار و قانع کردن سفارت است که در این مرحله نیاز خواهید داشت تا با مدارک کامل اقدام کنید. البته، از نظر مقصد سرمایه گذاری گزینه های بسیار بهتری نیز وجود دارند که یکی از بهترین آن ها می تواند کانادا باشد که در تمامی ایالت های آن به روش های سرمایه گذاری و کارآفرینی دسترسی دارید.

دانمارک برای مهاجرت رشته حقوق

کشور دانمارک برای مهاجرت رشته حقوق یکی از گزینه های خوب اما دشوار است. دلیل این دشواری نیاز به آموزش زبان رسمی این کشور است چرا که در رشته حقوق شما الزاما نیاز دارید تا با استفاده از این زبان وارد بازار کار شوید. برای پیشرفت شغلی و تحصیلی در این کشور، تسلط به زبان کشور دانمارک اصلی مهم است و شاید به همین دلیل بسیاری از متقاضیان این کشور را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب نکنند.

کشور دانمارک از نظر سطح زندگی و میزان درآمد به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و سایر رشته های دانشگاهی به شمار می رود و شما در این کشور می توانید به مزیت های متنوعی دسترسی داشته باشید. در صورتی که استانداردهای زندگی و دسترسی به جدیدترین امکانات شغلی برایتان اهمیت داشته باشد، دانمارک از جمله بهترین مناطق برای زندگی و ادامه تحصیل است. در مورد رشته حقوق بهتر است در همان ابتدای مسیر و قبل از شروع دانشگاه، مقصد نهایی خود را انتخاب کنید چرا که با حضور در کشور مقصد و تحصیل در آن تغییر مسیر کمی دشوار خواهد بود.

به همین دلیل، بهتر است مقصد نهایی خود را کشوری انتخاب کنید که از هر نظر ایده آل باشد و از نظر پیشرفت کشوری در شرایط خوبی قرار داشته باشد. این گزینه می تواند کانادا باشد چرا که در حال حاضر تمامی مزیت ها از نظر امکانات زندگی و درآمد شغلی در آن وجود دارد و شما در این کشور نیازی به آموزش یک زبان اضافی ندارید. در کشوری مانند دانمارک قدرت اقتصادی نسبت به سایر مناطق جهان مانند آمریکا یا کانادا پایین تر است و تنوع موقعیت های شغلی نیز در این کشور بسیار بالا نیست.

هلند برای مهاجرت رشته حقوق

کشور هلند در سال های اخیر به یکی از گزینه های خوب تبدیل شده است که در آن می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید. اهمیت هلند که آن را در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق قرار داده است، از نظر سطح زندگی و رفاه اجتماعی است. در این کشور در بهترین شرایط می توانید یک زندگی خوب داشته باشید و از امکانات رفاهی استفاده کنید. در صورتی که هلند را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، بهتر است قبل از مهاجرت به آموزش زبان آن بپردازید. زبان هلندی یکی از سخت ترین زبان های دنیا است که به زبان آلمانی بسیار نزدیک است.

در رشته حقوق بدون تسلط به زبان کشور مقصد در عمل نخواهید توانست به اهداف تان دست پیدا کنید و دستیابی به درآمدهای بالا نیز امکان پذیر نیست. البته، اگر قصد ادامه تحصیل به صورت رایگان را داشته باشید، در کشورهای مختلف ارائه مدرک زبان یکی از اصلی ترین بخش های ماجرا است. هلند دانشگاه های خوبی دارد که از مقطع لیسانس تا مقطع دکتری را می توانید در آن ها اخذ کنید.

اگر هلند را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق برگزیده اید، بهتر است در مورد مناطق مختلف آن نیز به خوبی تحقیق کنید. مطمئنا در بعضی از مناطق و شهرهای این کشور فرصت های شغلی و تحصیلی بسیار بیشتر است. در حال حاضر امکان اخذ ویزای تحصیلی یا شغلی در این کشور وجود دارد و برای رسیدن به بهترین بازدهی بهتر است در مورد شهرهای بزرگی مانند آمستردام تمرکز بیشتری داشته باشید. اگر به دنبال گزینه های بهتری از نظر تحصیل هستید، هلند نمی تواند بهترین مقصد باشد چرا که تنها دانشگاه های معدودی در این کشور وجود دارند که اعتبار جهانی دارند.

انگلستان برای مهاجرت رشته حقوق

کشور انگلستان در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق قرار دارد و اهمیت اصلی این کشور زبان آن است. شما با انتخاب انگلستان به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق می توانید بدون آموزش یک زبان اضافی به ادامه تحصیل در این کشور بپردازید و حتی وارد بازار کار شوید. تنوع روش های مهاجرتی در این کشور خوب است اما در مقایسه با کشورهایی مانند کانادا شما در انگلستان تنوع روش های مهاجرتی کمتری را مشاهده خواهید کرد. امکان اخذ ویزای شغلی یا ویزای تحصیلی به مقصد انگلستان وجود دارد و شما می توانید بر اساس اهداف تان یکی از این گزینه ها را انتخاب کنید.

از معایبی که می توان به این کشور نسبت داد، کیفیت پایین زندگی نسبت به کشورهایی مانند کانادا، آمریکا یا هلند است. در صورتی که آمار مربوط به US News را بررسی کنید، انگلستان دارای معایبی است که یکی از آن ها سطح زندگی معمولی و شرایط سرمایه گذاری غیر قابل قبول است. البته، در این کشور می توانید در رشته حقوق و در دانشگاه های برتر تحصیل کنید که فرصتی مناسب برای ورود به بازار کار به شمار می رود.

انگلستان از جمله مناطقی است که امکان مهاجرت شغلی یا مهاجرت از طریق تحصیل را به شما می دهد و با این روش ها در نهایت می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید. اگر تنوع روش های مهاجرتی و وجود فرصت های متنوع برای شما اهمیت داشته باشد، گزینه های بهتری نیز نسبت به انگلستان وجود دارد که استانداردهای زندگی بهتر و شرایط مهاجرپذیری مناسب تری را به شما پیشنهاد خواهد داد. در مورد این کشور نیز بهتر است منطقه خوبی را برای مهاجرت انتخاب کنید چرا که در تمامی شهرها و مناطق آن شرایط ایده آلی برای مهاجرت وجود ندارد.


ترکیه برای مهاجرت رشته حقوق

در سال های قبل کشور ترکیه به یکی از مقاصد اصلی مهاجرت برای ایرانیان تبدیل شده است و به دلیل بعضی از ویژگی ها می توان ترکیه را در لیست بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق قرار داد. در کشور ترکیه می توانید با ویزای شغلی یا تحصیلی به اقامت برسید اما این کار پروسه دشواری دارد. البته، روش سرمایه گذاری نیز در این کشور وجود دارد و شما می توانید در شرایطی مناسب با انتخاب یک منطقه خوب در این کشور سرمایه گذاری کنید.

مشکلی که در مورد مهاجرت به این کشور وجود دارد، نیاز به تسلط به زبان رسمی آن است که در حدود ۲ سال زمان از شما خواهد گرفت. در صورتی که تسلط خوبی از این زبان نداشته باشید، در عمل نخواهید توانست به اهداف تان از مهاجرت به ترکیه دست پیدا کنید. ورود به بازار کار و حتی تحصیل در رشته حقوق در کشور ترکیه نیازمند تسلط به زبان رسمی آن است. این کشور از نظر نزدیکی به ایران دارای مزیت است و شما به راحتی می توانید هر زمان که خواستید به ایران برگردید.

از نظر درآمد و تنوع موقعیت های شغلی ترکیه در مقایسه با کشورهای پیشرفته تر حرف هایی ابرای گفتن ندارد و در چند سال اخیر میزان گرانی ها در این کشور منجر شده است تا بسیاری از متقاضیان مهاجرت به دنبال گزینه های بهتری باشند. اخذ اقامت دائم این کشور با روش های مختلف امکان پذیر است اما در صورتی که به دنبال فرصت های منحصر به فرد می گردید، مطمئنا ترکیه نمی تواند از گزینه های خوب به شمار رود.


ایتالیا برای مهاجرت رشته حقوق

کشور ایتالیا نیز از جمله کشورهایی به حساب می آید که قدرت اقتصادی خوبی در اروپا دارد و این کشور می تواند بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به حساب آید. اهمیت این کشور ارزان بودن تحصیل و مهاجرت به آن در مقایسه با سایر کشورها است و شما برای تحصیل در آن می توانید از بورسیه های دولتی نیز استفاده کنید. در کشور ایتالیا امکان این وجود دارد تا با استفاده از ویزای تحصیلی به راحتی از یک دانشگاه معتبر پذیرش دریافت کنید که این کار مجوز حضور شما در این کشور و ورود آسان به بازار کار خواهد بود.

بهتر است حداقل دو سال قبل از مهاجرت آموزش زبان ایتالیایی را شروع کنید تا پس از مهاجرت به فرصت های متنوع و منحصر به فردی دست پیدا کنید. به دلیل ماهیت رشته حقوق، شما نیاز خواهید داشت تا پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق زبان رسمی کشور مقصد را نیز بیاموزید. در حال حاضر نیاز به متخصصان حقوق و وکلای قانونی در این کشور احساس می شود و میزان درآمد نیز به حدی است که زندگی خوبی را در آن خواهید داشت.

دانشگاه های معتبری در این کشور حضور دارند که رشته حقوق را در مقاطع مختلف آموزش عالی ارائه داده اند. بهتر است برای مهاجرت به این کشور با روش تحصیلی یک شهر بزرگ و پیشرفته را انتخاب کنید چرا که دانشگاه های آن در سطح خوبی قرار دارند و می توانید به امکانات خوبی برای تحصیل دسترسی داشته باشید. در این کشور بهتر است قبل از ورود به بازار کار به دنبال اخذ یک مدرک دانشگاهی معتبر از دانشگاه های سطح برتر باشید تا در شرایط آسان تری وارد بازار کار شوید.

اتریش برای مهاجرت رشته حقوق

کشور اتریش از جمله کشورهای خوب برای مهاجرت به اروپا است که نیاز به متخصصان رشته حقوق در آن بالا است. در صورتی که بتوانید در یک دانشگاه خوب در این کشور تحصیل کنید، فرصت های بسیار عالی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اهمیت کشور اتریش برای مهاجرت از آن جهت است که متخصصان حقوق با خانواده خود می توانند به این کشور مهاجرت کنند و به دلیل امنیت و استانداردهای بالای زندگی در این کشور، اتریش از گزینه های خوب برای مهاجرت خانوادگی است.

ورود به بازار کار در این کشور نیازمند تسلط به یکی از زبان های رسمی آن است که این زبان می تواند آلمانی باشد. شما باید حداقل دو سال برای این زبان زمان بگذارید و پس از رسیدن به تسلط کافی می توانید در شرایط بهتری یک ویزای تحصیلی یا ویزای شغلی در این کشور دریافت کنید. کیفیت زندگی در این کشور بالا است و شما در آن به آب و هوای خوبی دسترسی خواهید داشت. البته، از نظر قدرت اقتصادی، اتریش از جمله کشورهای قدرتمند در جهان به حساب نمی آید و کشورهای دیگری مانند کانادا و آمریکا از این نظر قدرت بالاتری دارند.

در صورتی که به دنبال تنوع روش های مهاجرتی هستید و قصد دارید بدون دغدغه به یک کشور پیشرفته مهاجرت کنید، مطمئنا گزینه های بهتری نیز نسبت به اتریش وجود دارد. در کشور اتریش شما دانشگاه های خوبی را در اختیار خواهید داشت اما تعداد این دانشگاه ها در سطح کشور چند عدد است. در واقع، در تمامی کشورهای اروپایی شما در هر شهر تنها یک یا در نهایت دو دانشگاه معتبر و سطح برتر در اختیار دارید.

فاکتورهای مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

در مسیر انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق توجه به بعضی از فاکتورها اهمیت بالایی دارد. فاکتورهایی مانند درآمد، آسان بودن مهاجرت، مهاجرپذیر بودن و سطح زندگی از مهم ترین عوامل تعیین کننده برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق هستند. دقت داشته باشید که در کشور کانادا شما تمامی این مزایا را با هم در اختیار خواهید داشت و در یک شرایط منحصر به فرد می توانید به سمت عملی کردن اهداف تان از مهاجرت باشید. با زبان انگلیسی در این کشور می توانید تحصیل کنید و امکان ورود سریع به بازار کار در این کشور پس از اتمام تحصیل وجود دارد.

فاکتور درآمد

فاکتور درآمد برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق اهمیت بالایی دارد و در مورد درآمد رشته حقوق شما در کشوری مانند آمریکا یا کانادا بهترین شرایط را خواهید داشت. نیاز به متخصصان حقوق و وکلای رسمی در کشوری مانند کانادا احساس می شود و تنظیم قراردادهای رسمی برای شرکت ها و انجام امور حقوقی بیزینس ها در این کشور از بهترین فرصت های شغلی به شمار می رود. شما به عنوان یک متخصص حقوق می توانید در این کشور به مزایای متعددی دسترسی داشته باشید که درآمد بالا یکی از آن ها است.

درآمد میانگین برای یک فرد با سابقه شغلی کم حداقل ۱۰۰ هزار دلار در سال است اما شما با افزایش سوابق شغلی تان می توانید در این کشور تا بیش از ۲۰۰ هزار دلار در سال نیز درآمد داشته باشید. در صورتی که به دنبال بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق هستید و درآمد برایتان اهمیت دارد، کانادا در حال حاضر بهترین گزینه به شمار می رود. شما با اخذ یک مدرک دانشگاهی از این کشور و ورود به بازار کار می توانید پیشرفت شغلی داشته باشید و با افزایش سوابق شغلی امکان افزایش درآمد نیز در این کشور وجود دارد.

فاکتور تمکن مالی

فاکتور تمکن مالی برای بسیاری از متقاضیان مهاجرت از اهمیت زیادی برخوردار است. تمکن مالی به معنی دارایی های کلی شما است و شما برای موفقیت در مسیر اخذ ویزای کشور مقصد باید تمکن مالی مناسبی را به سفارت نشان دهید. اگر از نظر تمکن مالی کشورهای مختلف را بررسی کنیم، کانادا و آلمان دو کشور مهم هستند که در آن ها با شرایطی خوب می توانید به ویزا دست پیدا کنید. کانادا کشوری است که تمکن مالی بالایی را برای ارائه ویزا درخواست نمی کند و شما با داشتن تمکن مالی بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار می توانید در روش های مهاجرتی مختلف در این کشور به موفقیت دست پیدا کنید. 

از نظر تمکن مالی کشورهایی وجود دارند که برای مهاجرت به آن ها مطمئنا تمکن مالی بالایی مورد نیاز است که از جمله این کشورها باید آمریکا را بیان کرد. شما با تمکن مالی متوسط نخواهید توانست ویزای این کشور را دریافت کنید و این یکی از معایب کشور آمریکا است.

فاکتور زبان

در مورد رشته حقوق نکته بسیار مهمی وجود دارد که زبان کشور مقصد است و شما در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق باید این موضوع را در نظر داشته باشید. تحصیل در رشته حقوق و ورود به بازار کار در کشور مقصد نیازمند تسلط کامل به زبان آن است و در صورت داشتن سطح مناسبی از زبان شما فرصت های بی نظیری را در اختیار خواهید داشت. در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اتریش، سوئیس و هلند این مشکل وجود دارد که در زمان ورود به یک موقعیت شغلی نیاز است تا مدرک زبان را نیز ارائه دهید.

برای تسلط به هر یک از این زبان ها، حداقل دو سال زمان مورد نیاز است که صرف این زمان می تواند وقفه طولانی مدتی را در مسیر مهاجرت شما ایجاد کند. کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا از نظر مدرک زبان دارای مزیت مهمی هستند و شما با همان مدرک زبان انگلیسی می توانید در این کشورها تحصیل کنید یا وارد بازار کار شوید. در حالت کلی، زبان های رسمی در کشورهای پیشرفته به صورت زیر است که قبل از مهاجرت بهتر است پروسه یادگیری زبان مورد نظر را طی کنید.

کشور مهاجرت رشته حقوقزبان رسمی
کانادازبان رسمی انگلیسی
آمریکازبان رسمی انگلیسی
استرالیازبان رسمی انگلیسی
آلمانزبان رسمی آلمانی
سوئیسزبان رسمی آلمانی و فرانسوی
ترکیهزبان رسمی ترکی استانبولی
دانمارکزبان رسمی دانمارکی
هلندزبان رسمی هلندی

فاکتور مهاجر پذیر بودن

شاید بسیاری از متقاضیان مهاجرت در زمان انتخاب کشور مقصد به این فاکتور توجهی نکنند. مهاجرپذیر بودن در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق یکی از مهم ترین نکات است که در صورت مهاجرت خانوادگی اهمیت بیشتری پیدا می کند. در صورتی که یک کشور مهاجرپذیر مانند کانادا را انتخاب کنید، با خیال راحت و بدون دغدغه خواهید توانست تا اهداف خود را از مهاجرت دنبال کنید و تنها تمرکز شما روی پیشرفت خواهد بود.

در بسیاری از کشورها که به عنوان اصلی ترین مقصد مهاجرت شناخته می شوند، شما به مزیت مهاجرپذیر بودن دسترسی ندارید که از جمله این کشورها آمریکا و حتی کشور سوئیس و آلمان است. سالانه بیش از ۳۵۰ هزار نفر پروفایل اکسپرس انتری را برای مهاجرت به کانادا پر می کنند که این نشان از اعتماد مهاجران و متخصصان شغلی به شرایط زندگی در این کشور است.

فاکتور ثبات سیاسی

ثبات سیاسی هر کشور شرایطی ایده آل برای پیشرفت صنایع و بیزینس ها را در آن فراهم می کند و بدون این مزیت شما در عمل انتخابی نا مناسب خواهید داشت. در بسیاری از کشورهای اروپایی این ثبات سیاسی وجود ندارد و شما از نظر قوانین دولتی مشکلات متعددی را مشاهده خواهید کرد. از نظر فاکتور ثبات سیاسی کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و استرالیا از جمله مهم ترین مناطق برای مهاجرت به شمار می روند که به همین دلیل در سال های قبل به رشد و پیشرفت زیادی دست پیدا کرده اند.

کشور کانادا یکی از مهم ترین شرکای تجاری آمریکا است و این دو کشور در هر سال میلیاردها دلار تبادل تجاری و واردات و صادرات دارند. دوستی با بزرگ ترین اقتصاد دنیا منجر شده است تا کانادا در چند سال اخیر به رشد صنعتی بالایی دست پیدا کند و بیزینس های آن به راحتی می توانند محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. از جمله این کشورها باید به آلمان، فرانسه، انگلستان و مکزیک اشاره کرد که مهم ترین مقاصد صادرات محصولات تولیدی کانادا هستند.

فاکتور امنیت

فاکتور امنیت برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق از نکات مهم است. امنیت اجتماعی و شغلی در بسیاری از کشورها وجود ندارد و حتی در کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا نیز شما این مزیت را در اختیار نخواهید داشت. در صورتی که به دنبال امنیت اجتماعی می گردید و قصد دارید تا با خیال راحت مهاجرت کنید، کشور کانادا و کشورهای اسکاندیناوی از بهترین گزینه ها به شمار می روند. بر اساس این آمار، در کشور کانادا نرخ جرم و جنایت در شهرها بسیار پایین است و این کشور از نظر امنیت بین ده کشور برتر جهان در سال های قبل قرار گرفته است. اگر به صورت خانوادگی قصد مهاجرت دارید، توجه به این نکته اهمیت بیشتری پیدا می کند. شما در کشوری مانند کانادا که شرایط مهاجر پذیری بسیار ایده آلی دارد، با خیال راحت خواهید توانست به اهداف تان دست پیدا کنید و از شرایط و امکانات موجود برای رسیدن به پیشرفت استفاده کنید.

فاکتور تنوع شغلی

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق توجه به تنوع شغلی و وجود موقعیت های شغلی متنوع از اهمیت زیادی برخوردار است. در شهرهای بزرگ کشورها شما این تنوع شغلی را در مورد رشته حقوق مشاهده خواهید کرد و می توانید با ارائه رزومه خوب در یکی از آن ها مشغول به کار شوید. با این حال، تنوع موقعیت های شغلی در کشورهای کانادا و آمریکا نسبت به سایر مناطق بسیار بیشتر است و در آن به شرایط درآمدی بهتری نیز دسترسی خواهید داشت.

در حال حاضر در شهری مانند تورنتو یا ونکوور نیاز به وکلای رسمی و متخصصان حقوق بسیار بالا است و متخصصان این رشته می توانند در این شهرها به درآمدی بیش از ۲۰۰ هزار دلار در سال دست پیدا کنند. اگر به دنبال راه اندازی بیزینس شخصی خودتان هستید، در این کشور می توانید به مزایای متعددی دسترسی داشته باشید. برای نمونه، شما می توانید با روش کارآفرینی یا سرمایه گذاری یک شغل شخصی احداث کنید و با استفاده از آن به عنوان کارآفرین در این کشور شناخته شوید.

فاکتور قوانین شغلی

قوانین شغلی هر کشور از جمله نکات مهمی است که منجر به رشد بیزینس ها و رضایت نیروهای متخصص می شود. در کشور کانادا شما بهترین قوانین شغلی را در اختیار دارید و به همین دلیل است که مهاجران و متخصصان کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق می شناسند. از جمله مشکلاتی که همواره برای مهاجران وجود دارد، نبود حمایت های قانونی و شغلی است که این موضوع را به وضوح در کشوری مانند ترکیه و حتی کشورهای اروپایی مشاهده خواهید کرد.

این مشکلات به دلیل نبود قوانین سفت و سخت در شغل ها و نبود حمایت های دولتی از نیروهای کار خارجی است. با این حال، کشور کانادا به حمایت از نیروهای کار خارجی اهمیت زیادی می دهد و در صورت بروز هر گونه مشکل برای متخصصان در این کشور مراجع قانونی آماده کمک رسانی هستند. قوانین مربوط به سرمایه گذاری در این کشور در کمتر کشوری نظیر دارد و شما با سرمایه گذاری در این کشور صاحب اصلی بیزینس خود خواهید بود و می توانید یک بیزینس شخصی را در آن رهبری کنید.

فاکتور پیشرفت و توسعه

پیشرفت و توسعه هر کشوری منجر به رشد بیزینس ها و دسترسی آسان به امکانات مورد نیاز کسب و کارها خواهد شد. برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق بهتر است کشوری را بر گزینید که از نظر رشد و توسعه در شرایط خوبی قرار داشته باشد و امکانات خوبی را برای زندگی و فعالیت شغلی در اختیارتان قرار دهد. در صورت مهاجرت به یک کشور پیشرفته و توسعه یافته، شما در عمل مشکلی از نظر دسترسی به امکانات نخواهید داشت و با خیال راحت می توانید به پیشرفت شغلی یا تحصیلی فکر کنید.

در کشوری مانند ترکیه مطمئنا شما شرایط پیشرفت خوبی را مشاهده نخواهید کرد و دسترسی به امکانات نوین جهانی در این کشور بسیار دشوار است. با این حال، در صورتی که از همان ابتدا بتوانید به یک کشور پیشرفته مهاجرت کنید، دغدغه ای از این نظر نخواهید داشت. شهرهای پیشرفته جهان در کشورهایی مانند کانادا حضور دارند که شامل تورنتو، مونترال، ونکوور و اتاوا هستند که شرکت های توسعه یافته و به روزی در آن ها فعالیت دارند. در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، بهتر است به یکی از مناطق پر جمعیت و پیشرفته مهاجرت کنید چرا که امکانات نوین و به روزی را در این مناطق مشاهده خواهید کرد.

فاکتور اقامت دائم

دسترسی به اقامت دائم از مهم ترین بخش های کار است و در صورتی که در کشور مقصد به اقامت دائم دست پیدا نکنید، در عمل تمامی تلاش های شما بی نتیجه خواهد ماند. باید اشاره کرد که در بعضی از کشورها دسترسی به اقامت دائم و شهروندی کاری دشوار است و بیش از پنج سال زمان خواهد برد. در بسیاری از مناطق جهان نیز اخذ اقامت دائم با روش های معمولی مانند تحصیل یا ویزای کار کاری دشوار است که از این مناطق می توان به آمریکا اشاره کرد.

با این حال، در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، بیش از صد روش مهاجرتی را در اختیار خواهید داشت. شما در تمامی این روش ها در یک مسیر مشخص خواهید توانست تا به اقامت دائم دست پیدا کنید. رسیدن به اقامت دائم با روش مهاجرت تحصیلی یا کاری در این کشور امکان پذیر است و در صورتی که بخواهید با روش سرمایه گذاری اقدام کنید، کانادا بهترین پیشنهادها را به شما دارد. شما می توانید با استفاده از کارآفرینی، استارتاپ یا حتی خرید یک بیزینس در این کشور اقامت دائم دریافت کنید. وجود این تنوع در روش های مهاجرتی منجر شده است تا کانادا به بهترین کشور برای رشته مهاجرت رشته حقوق و سایر رشته های دانشگاهی تبدیل شود.

بهترین دانشگاه های کانادا برای تحصیل در رشته حقوق

به جرات می توان گفت کانادا از کشورهای برتر از نظر تنوع دانشگاه ها است و شما می توانید در این کشور به موقعیت های منحصر به فردی در شهرهای بزرگ و کوچک دسترسی داشته باشید. دانشگاه هایی مانند لاوال، یورک و دانشگاه ویکتوریا در این کشور حضور دارند که در سطح جهانی جزو برترین دانشگاه های حقوق و علوم انسانی به حساب می آیند. اگر در بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به دنبال بهترین دانشگاه و مرکز آموزشی می گردید، بهتر است به گزینه های زیر توجه داشته باشید.

دانشگاه لاوال برای مهاجرت رشته حقوق

دانشگاه لاوال در شهر فرانسوی زبان لاوال و در ایالت کبک واقع شده است که این مرکز آموزشی یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش عالی در این کشور به حساب می آید. در دانشگاه لاوال شما دانشجویان کمی را مشاهده خواهید کرد و به همین دلیل محیط آن برای تحصیل آرام و بدون دغدغه است. این مرکز آموزشی در سال ۱۸۵۲ در این کشور تاسیس شده است و دانشگاه حقوق لاوال تجربه بالایی در تربیت متخصصان حقوق و وکلا در کانادا دارد.

شما در مقاطع مختلف تحصیلی می توانید در این مرکز آموزشی تحصیل کنید و از جمله افتخارات این دانشگاه تربیت متخصصان حقوقی است که در بخش های دولتی این کشور مشغول به کار هستند. برای مثال، نخست وزیر پیشین کانادا لوئیس سن لارن و بریان ملرونی در این دانشگاه تحصیل کرده اند. اگر قصد حضور در یک منطقه فرانسوی زبان را در این کشور دارید، لاوال یکی از بهترین و منحصر به فردترین مناطق در این کشور به حساب می آید.

دانشگاه ویکتوریا برای مهاجرت رشته حقوق

پس از انتخاب کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق، می توانید از مزیت حضور دانشگاه هایی مانند ویکتوریا استفاده کنید. ویکتوریا در ایالت بریتیش کلمبیا واقع شده است و به دلیل دسترسی به امکانات مدرن آموزشی، شما در این منطقه می توانید بهترین کیفیت آموزشی را در اختیار داشته باشید. در ۲۵ سال اخیر، دانشگاه ویکتوریا توسط بخش ها و ارگان های دولتی حمایت شده است تا متخصصان حقوق و وکلای رسمی را تربیت کند تا در بخش های مختلف مشغول به کار شوند.

شما در این منطقه به بهترین کیفیت آموزشی دسترسی خواهید داشت و از مزیت های تحصیل در دانشگاه ویکتوریا اخذ مدرک معتبر است که با آن می توانید به راحتی وارد بازار کار شوید. دانشگاه ویکتوریا متخصصان حقوق متعددی را تربیت کرده است که هم اکنون در بخش های دولتی یا در بخش های خصوصی مشغول به کار هستند.

دانشگاه دالهاوزی برای مهاجرت رشته حقوق

دانشگاه دالهاوزی در منطقه زیبا و بکر هالیفاکس واقع شده است و در این منطقه شما به زیبایی های طبیعی، بازار کار پر درآمد و فرصت های پیشرفت دسترسی خواهید داشت. می توان گفت که مدرسه شولیش این دانشگاه که رشته های حقوق را ارائه داده است جزو قدیمی ترین مدارس حقوق در کل کانادا به حساب می آید و به دلیل کمک ۲۰ میلیون دلاری سیمور شولیش به آن، مدرسه حقوق شولیش به یکی از بزرگ ترین مدارس حقوق در کانادا تبدیل شد.

البته، در صورتی که قصد تحصیل در این مدرسه حقوق را داشته باشید، دقت کنید که لازم است با رزومه قوی اقدام کنید چرا که اعتبار این موسسه منجر شده است تا نرخ پذیرش در آن کم باشد. در صورتی که بتوانید در این مدرسه حقوق در هالیفاکس ادامه تحصیل دهید، مطمئنا مسیر ورود شما به بازار کار تا حدود بالایی آسان تر خواهد شد.

دانشگاه مونترال برای مهاجرت رشته حقوق

در دانشگاه مونترال شما مزیت های متعددی را در اختیار خواهید داشت و در این مرکز علمی بهترین امکانات آموزشی ارائه شده است. بهتر است تا بدانید مونترال یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین شهرهای کانادا به حساب می آید و اگر قصد مهاجرت به یک منطقه مهم و پر قدرت را در کانادا دارید، مونترال از گزینه های مهم است. دانشگاه مونترال میزبان بسیاری از متخصصان حقوق است که در مقاطع مختلف تحصیل می کنند و سالانه بسیاری از متخصصان از آن فارغ التحصیل شده و در بخش های دولتی و خصوصی کانادا مشغول به کار می شوند.

شما در گرایش های مختلف حقوق می توانید در این دانشگاه مشغول به تحصیل شوید و در صورتی که از نظر تنوع گرایش ها این دانشگاه را بررسی کنیم، این مرکز آموزشی از بهترین ها در این کشور به شمار می رود. شما در این مرکز آموزشی به مرکز تحقیقاتی حقوق دسترسی دارید که برای آشنایی با تخصص ها و گرایش های مختلف حقوق بهترین مزیت برای دانشجویان است.

دانشگاه آلبرتا برای مهاجرت رشته حقوق

وجود مراکز علمی مانند دانشگاه آلبرتا است که این کشور را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق تبدیل کرده است. شما در دانشگاه آلبرتا می توانید شرایط تحصیلی خوبی را در اختیار داشته باشید و جالب است تا بدانید ۹۵ درصد از تحصیل کرده های حقوق در این مرکز آموزشی در موقعیت های شغلی مرتبط در بازار کار مشغول به کار می شوند. اهمیت این دانشگاه در محل قرارگیری آن است و این مرکز آموزشی در شهر ادمونتون کانادا یعنی یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین شهرهای کانادا واقع شده است.

شما در مقاطع مختلف و در گرایش های متنوع رشته حقوق می توانید در این مرکز آموزشی تحصیل کنید و با مدرک رسمی خود به راحتی وارد بازار کار شوید. بر اساس آمار، بسیاری از دانش آموختگان این دانشگاه در کمتر از دو سال می توانند وارد بازار کار شوند و به درآمد قابل قبولی دست پیدا کنند.

دانشگاه کوئینز برای مهاجرت رشته حقوق

دانشگاه کوئینز در یکی از بهترین مناطق این کشور واقع شده است و کینگستون انتاریو شهری است که میزبان دانشگاه معتبر کوئینز است. این دانشگاه در سال ۱۸۶۱ میلادی تاسیس شده است و دارای سابقه آموزشی بلند بالایی است. باید اشاره کرد که در دانشگاه کوئینز کانادا گرایش های مختلف رشته حقوق ارائه شده است و شما می توانید یک مدرک معتبر از این مرکز آموزشی به دست آورید. در این مرکز علمی شما فرصت این را به دست خواهید آورد تا در کنار متخصصان حقوق و وکلای با تجربه دانش بیاموزید و تجربه کافی را برای ورود به بازار کار این کشور به دست آورید.

امکان ورود به بازار کار پس از اتمام تحصیلات در دانشگاه کوئینز وجود دارد و شما در این مرکز علمی به امکانات خوبی دسترسی دارید که یکی از آن ها دسترسی به فناوری ها و امکانات رفاهی است. در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، می توانید در دانشگاه کوئینز به دنبال عملی کردن اهداف تان از مهاجرت باشید.

دانشگاه یورک برای مهاجرت رشته حقوق

دانشگاه معروف و محبوب یورک در یکی از مناطق مهم و زیبای کانادا واقع شده است و در این مرکز آموزشی شما بهترین شرایط را برای تحصیل در اختیار دارید. در دانشگاه یورک که در سال ۱۹۵۸ میلادی تاسیس شده است، یک مدرسه حقوق وجود دارد که به صورت عملی و علمی روی مباحث حقوق تمرکز دارد. شما در این مرکز آموزشی می توانید با اساتید و متخصصان حقوق ارتباط داشته باشید تا مسیر ورودتان به بازار کار بسیار هموار شود.

مزیت مهم دانشگاه یورک برای تحصیل و مهاجرت رشته حقوق این است که این مرکز علمی چند بار به عنوان برترین مدرسه حقوق در کانادا شناخته شده است و نظر سنجی های مختلف نشان دهنده اهمیت این دانشگاه از نظر تربیت نیروهای متخصص حقوق است. بسیاری از دانش آموختگان این مرکز آموزشی در کمتر از دو سال پس از پایان تحصیلات موفق می شوند تا وارد بازار کار شوند و در رشته و گرایش مورد علاقه شان به بهترین مزایای درآمدی دسترسی پیدا کنند.

دانشگاه تورنتو برای مهاجرت رشته حقوق

دانشگاه تورنتو در رده بندی های جهانی بین چند دانشگاه معروف و معتبر قرار گرفته است و در این مرکز آموزشی شما به امکانات نوین آموزشی و تحصیلی دسترسی خواهید داشت. اهمیت دانشگاه تورنتو از این نظر است که منطقه آن قدرت اقتصادی بالایی دارد و بیزینس ها در این شهر به توسعه بالایی دست پیدا کرده اند. این دانشگاه اعتبار علمی بالایی در کانادا و حتی در سطح جهان دارد و از نظر ارائه کیفیت آموزشی مرتبط با رشته حقوق نیز شما در دانشگاه تورنتو می توانید به بهترین امکانات دسترسی داشته باشید.

مرکز تحقیقات حقوق در این دانشگاه وجود دارد که آن را به یکی از اصلی ترین مقاصد برای متخصصان این رشته تبدیل کرده است. دو تن از بزرگ ترین دولت مردان کانادا و نخست وزیر این کشور یعنی پاول مارتین در این دانشگاه درس خوانده اند و در کنار آن ها، دو تن از شهرداران این کشور نیز افتخار تحصیل در دانشگاه تورنتو را در کارنامه خود دارند. در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، می توانید در دانشگاهی مانند دانشگاه تورنتو یک مدرک معتبر دریافت کنید و به راحتی وارد بازار کار این رشته شوید.

دانشگاه مک گیل برای مهاجرت رشته حقوق

دانشگاه مک گیل از جمله بهترین مراکز علمی آموزشی در این کشور به حساب می آید که اهمیت آن حضور در شهر مونترال و در یکی از بهترین مناطق کانادا است. کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به شمار می رود و شما در این کشور فرصت حضور در دانشگاه هایی مانند مک گیل را در اختیار خواهید داشت. دانشگاه مک گیل دارای یکی از بزرگ ترین کتابخانه های دانشگاهی در کشور کانادا است که در کل این کشور معروف است. این کتابخانه بیش از ۲۲۰ هزار اثر و کتاب را در خود جای داده است که برای تحقیق و ادامه تحصیل یکی از بهترین امکانات است.

دانشگاه مک گیل سالانه میزبان هزاران دانشجوی کانادایی و دانشجوی بین المللی است و شما در این مرکز علمی می توانید در گرایش مورد علاقه تان در رشته حقوق ادامه تحصیل دهید. در صورتی که قصد ادامه تحصیل با پروژه های تحقیقاتی را داشته باشید، این مرکز آموزشی دارای مراکز تحقیقاتی پیشرفته است که یکی از آن ها مرکز علوم انسانی و حقوق دانشگاه مک گیل است.

دانشگاه بریتیش کلمبیا برای مهاجرت رشته حقوق

در صورتی که بخواهیم مراکز علمی برتر کشور کانادا را فهرست کنیم، دانشگاه بریتیش کلمبیا در صدر این جدول قرار خواهد گرفت. اهمیت دانشگاه بریتیش کلمبیا از آن نظر است که رتبه علمی و تحقیقاتی این مرکز آموزشی در سطح کانادا و در جهان قابل توجه است و امکاناتی را که در دانشگاه بریتیش کلمبیا به آن دسترسی دارید را در هیچ مرکز دیگری در اختیار نخواهید داشت. دانشگاه بریتیش کلمبیا دارای قدمت بالایی است و این دانشگاه در یکی از بهترین مناطق کانادا یعنی شهر ونکوور قرار گرفته است.

در صورتی که علاقه به ادامه تحصیل در رشته های تحقیقاتی حقوق را داشته باشید، در دانشگاه بریتیش کلمبیا در بهترین شرایط خواهید توانست یک ادامه تحصیل خوب داشته باشید. مرکز تحقیقاتی حقوق در این دانشگاه و وجود کتابخانه بزرگ منجر شده است تا دانشگاه بریتیش کلمبیا به یکی از مهم ترین و بهترین مراکز علمی آموزشی در سطح جهان تبدیل شود.

بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت رشته حقوق

به دلیل وجود شهرهای پیشرفته و مدرن، کانادا به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق تبدیل شده است. شما در این کشور بیش از ده مرکز آموزش عالی برتر را در اختیار دارید که در حوزه حقوق و علوم انسانی فعالیت دارند و بهترین و جدیدترین امکانات آموزشی را در اختیارتان قرار می دهند. از جمله بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت رشته حقوق می توان به تورنتو، ونکوور، مونترال، هالیفاکس و شهر اتاوا اشاره کرد. در صورتی که قصد تحصیل در دوره های کوتاه مدت را داشته باشید نیز، شهرهای مهم این کشور دارای کالج های معتبر و سطح بالا هستند.

تورنتو برای مهاجرت رشته حقوق

تورنتو شهری است که جمعیت آن بر اساس آخرین آمار به بیش از ۴ میلیون نفر رسیده است. تورنتو میزبان یکی از مهم ترین و بهترین دانشگاه های حقوق در کل جهان است و شما می توانید با ارائه مدرک زبان انگلیسی در این دانشگاه تحصیل کنید. امکان تحصیل در مقاطع لیسانس تا دکتری در دانشگاه تورنتو وجود دارد و می توانید با حضور در پروژه های تحقیقاتی در این مرکز علمی فرصت جذابی برای ورود به حوزه حقوق در کانادا در اختیار داشته باشید. تورنتو شهری است که به عنوان قدرت اقتصادی برتر در کانادا به شمار می رود و از بهترین امکانات آن دسترسی به قابلیت های فناوری و علوم انسانی است.
در شهر تورنتو تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که در مقایسه با کل تولید ناخالص این کشور رقمی قابل توجه است. کل GDP کانادا رقمی بالغ بر ۲ تریلیارد دلار است که بیش از ۲۵ درصد آن را تورنتو در اختیار دارد. اگر تعداد موقعیت های شغلی برای شما اهمیت داشته باشد، تورنتو یکی از بهترین مناطق است که کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق تبدیل کرده است. شما در شهر تورنتو می توانید در بخش های دولتی مشغول به کار شوید یا حتی امکان این وجود دارد تا یک بیزینس شخصی را در آن راه اندازی کنید. در واقع، دولت این کشور دست شما را باز گذاشته است تا بتوانید در شرایطی منحصر به فرد یک پروژه شخصی یا بیزینس اختصاصی را در این شهر شروع کنید.
اگر قصد شما مهاجرت با روش بیزینس و سرمایه گذاری است، در کمتر از دو سال می توانید در این شهر به اقامت دائم دست پیدا کنید. در شهر تورنتو و ایالت انتاریو برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری ارائه شده اند و در یک شرایط بی نظیر می توانید با روش سرمایه گذاری در این شهر به اقامت دائم برسید. تورنتو از جمله شهرهایی است که امکان مهاجرت خانوادگی به آن نیز وجود دارد و به دلیل امنیت بالای این شهر و امکانات بی نظیر برای زندگی، تورنتو یکی از اصلی ترین مقاصد مهاجرت به کانادا به شمار می رود.

ونکوور برای مهاجرت رشته حقوق

ونکوور مهم ترین شهر ایالت بریتیش کلمبیا به شمار می رود که حضور این چنین شهرهایی منجر شده است تا کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به حساب آید. در شهر ونکوور شما می توانید فرصت حضور در دانشگاه بریتیش کلمبیا را در اختیار داشته باشید که یکی از بهترین و معتبرترین دانشگاه ها در رشته حقوق در سطح جهان است. اهمیت ونکوور برای مهاجرت رشته حقوق از آن نقطه نظر است که در این شهر می توانید قدرت اقتصادی بالایی را مشاهده کنید و این شهر امکانات نوین و منحصر به فردی را برای زندگی به شما پیشنهاد خواهد داد.
در شهر ونکوور برنامه های متنوعی برای مهاجرت ارائه شده است که یکی از بهترین آن ها مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی است. شما با این ویزای تحصیلی می توانید تا مقاطع دکتری در این کشور تحصیل کنید که ونکوور از بهترین مقاصد برای این کار است. البته، در صورتی که قصد مهاجرت با ویزای شغلی را داشته باشید، ونکوور این امکان را در اختیار شما قرار خواهد داد. شما با ثبت نام در سیستم اکسپرس انتری و ارائه مدارک تان به این سیستم به راحتی می توانید برای ویزای شغلی داوطلب شوید و به این منطقه مهاجرت کنید.
ونکوور از جمله شهرهایی به شمار می رود که قدرت اقتصادی آن بسیار بالا است و صنایع متنوعی در این شهر حضور دارند. اگر قصد مهاجرت سرمایه گذاری را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق دارید، ونکوور از گزینه های منحصر به فرد به شمار می رود. با استفاده از روش اختصاصی کارآفرینی در این ایالت، شما می توانید یک پروژه بیزینسی را در این کشور راه اندازی کنید و به مناطق مختلف بریتیش کلمبیا مهاجرت کنید. با این روش در کمتر از دو سال خواهید توانست برای اقامت دائم کانادا اقدام کنید. ونکوور دارای صنایع مهم و اساسی است که از مهم ترین آن ها می توان به تولید کارخانه ای، فناوری، علوم زیستی و صنایع خلاقانه اشاره کرد.

شهر مونترال برای مهاجرت رشته حقوق

شهر مونترال از جمله شهرهایی به حساب می آید که قدرت اقتصادی بالایی در این کشور دارد و تولید ناخالص داخلی آن در سال به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار می رسد. این شهر در حدود ده درصد از کل تولید ناخالص داخلی کانادا را در دست دارد. در شهر مونترال صنایع مهم و بی نظیری حضور دارند و وجود امکانات فناوری در این شهر منجر شده است تا بیزینس ها به راحتی در آن شروع به کار کنند و شرایط پیشرفت خوبی را در اختیار داشته باشند. در شهر مونترال شما می توانید به صورت ویزای تحصیلی مهاجرت کنید چرا که امکان تحصیل در این شهر تا مقطع دکتری وجود دارد.
شهر مونترال میزبان دانشگاه های معتبری است که از بهترین و مهم ترین آن ها باید به مک گیل اشاره کرد. این مرکز آموزشی شهرت جهانی دارد و قدرت آن از نظر وجود امکانات علمی آموزشی و اساتید با تجربه و حرفه ای است. در کنار ویزای تحصیلی، مونترال این امکان را به شما خواهد داد تا با ویزای شغلی نیز به این منطقه مهاجرت کنید. شما می توانید در تخصص خود یک ویزای شغلی دریافت کنید یا حتی امکان این وجود دارد تا با استفاده از روش های سرمایه گذاری و با ویزای آن به مونترال مهاجرت کنید.
امکان خرید یک ملک تجاری و تاسیس یک پروژه کارآفرینی در مونترال وجود دارد و این منجر خواهد شد تا شما پس از یک تا دو سال به اقامت دائم دست پیدا کنید. اگر امکانات زندگی و سطح دانشگاه ها برای مهاجرت برایتان اهمیت دارد، بهتر است مونترال را در فهرست شهرهای برتر قرار دهید. مونترال به دلیل وجود صنایع متنوع و زیبایی های طبیعی به عنوان یکی از بهترین شهرهای جهان به شمار می رود و از جمله مهم ترین صنایع این شهر باید به توریسم، مدیا، علوم زیستی، علوم انسانی، حمل و نقل و تولید محصولات غذایی اشاره کرد. در واقع، حضور این شهر در یک منطقه جغرافیایی منحصر به فرد در جنوب ایالت کبک منجر شده است تا این شهر به پیشرفت زیادی در سال های اخیر دست پیدا کند.  

شهر کبک برای مهاجرت رشته حقوق

شهر کبک در بخش جنوبی ایالت کبک واقع شده است و این شهر مزایای متعددی را به مهاجران پیشنهاد می دهد. وجود شهرهایی مانند کبک است که کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق تبدیل کرده است چرا که شما در این شهر روش های مهاجرتی متنوع و آینده داری را در اختیار خواهید داشت. در شهر کبک که مرکز استان کبک به حساب می آید، دانشگاه معتبر شهر قرار دارد که چندین شعبه دیگر آن در مناطق مختلف این استان فعالیت می کنند. در صورتی که قصد مهاجرت به یکی از شهرهای فرانسوی زبان کانادا را داشته باشید، شهر کبک یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود.
از نظر رشد و توسعه شهری، کبک یکی از بهترین مناطق کانادا به حساب می آید و این شهر در یک موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد در استان کبک واقع شده است. مزیت مهم این شهر قدرت اقتصادی آن و وجود صنایع مهمی است که از بهترین آن ها می توان به آموزش و پرورش، مدیریت عمومی، تولید کارخانه ای، فناوری، توریسم و حمل و نقل اشاره کرد. در حالت کلی، شهر کبک به عنوان یک شهر چند صنعتی به شمار می رود و از مقاصد مهم برای مهاجرت ایرانیان در این کشور به حساب می آید.
در شهر کبک شما مزایای متعددی را در دست دارید که از جمله آن ها دسترسی به روش های مهاجرتی با تحصیل، کار یا سرمایه گذاری است. در صورتی که قصد ادامه تحصیل را داشته باشید، این شهر دارای مراکز علمی آموزشی معتبری است. اخذ ویزای کار به مقصد کبک نیز امکان پذیر است و در کنار این موضوع، شما می توانید با روش کارآفرینی یا سرمایه گذاری نیز به این منطقه مهاجرت کنید.

شهر اتاوا برای مهاجرت رشته حقوق

شهر اتاوا به عنوان پایتخت کشور کانادا به شمار می رود و این شهر یکی از پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین مناطق کانادا به شمار می رود. کانادا به دلیل وجود شهرهای مدرنی مانند اتاوا است که به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق تبدیل شده است که شما در آن می توانید به درآمد بالا و مزیت های متنوعی برای زندگی دست پیدا کنید. در شهر اتاوا مسیرهای تبادل با مناطق مهم جهان برقرار است و این تبادل با استفاده از مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی وجود دارد. به همین دلیل است که اتاوا در سال های اخیر و پس از نام گذاری به عنوان پایتخت کشور به یکی از پیشرفته ترین شهرهای کانادا تبدیل شده است.
امکان استفاده از روش کارآفرینی یا استارتاپ برای مهاجرت به استان انتاریو وجود دارد و شما از نظر تاسیس یک استارتاپ در این کشور مشکلی را نخواهید داشت. در واقع، شما می توانید با تامین سرمایه های مورد نیاز بیزینس شخصی خود را در اتاوا شروع کنید و در این کشور با عنوان کارآفرین شناخته شوید. اتاوا از نظر حمایت از پروژه های کارآفرینی و بیزینس های شخصی یکی از بهترین شهرهای این کشور است که با این روش شما در کمتر از دو سال می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید.
اتاوا دارای صنعت پر قدرتی است و از نظر اقتصادی شما مشکلی را در این شهر مشاهده نخواهید کرد. باید اشاره کرد که در صورت نیاز به ادامه تحصیل یا اخذ یک مدرک رسمی از دانشگاه های کانادا، انتخاب اتاوا برای این کار یکی از بهترین گزینه های در دسترس است چرا که مدارک دانشگاه های این شهر اعتبار بالایی در سطح جهان دارند. شما با تحصیل در یکی از مراکز علمی این شهر می توانید فرصت ورود به بازار کار را در اختیار داشته باشید و پس از اتمام تحصیل یک ویزای کار دریافت کنید.

شهر ادمونتون برای مهاجرت رشته حقوق

شهر ادمونتون یکی از مهم ترین مناطق ایالت آلبرتا به حساب می آید که قدرت صنعتی منحصر به فردی دارد. رشد اقتصادی و صنعتی در این شهر منجر شده است تا بیزینس های مختلفی در آن شروع به کار کنند و در سال های اخیر به توسعه زیادی دست پیدا کنند. در این شهر نیاز به متخصصان حقوق و وکلای با تجربه وجود دارد و شما به عنوان یک متخصص حقوق می توانید در بسیاری از بخش های صنعتی و دولتی در این شهر مشغول به کار شوید. ادمونتون آلبرتا شهری است که درآمد متخصصان حقوق در آن به بیش از ۲۰۰ هزار دلار می رسد و این در صورتی است که شما با سوابق شغلی معمولی وارد بازار کار شوید.
در صورتی که قصد سرمایه گذاری در شهر ادمونتون را دارید، این شهر بهترین پیشنهادها را برای شما آماده کرده است. ادمونتون یک شهر صنعتی است که اقتصاد آن اتکای زیادی روی تولید انرژی و نفت و گاز دارد. با این شرایط، بیزینس هایی که مرتبط با این حوزه ها در این شهر شروع به کار می کنند دارای بهترین فرصت ها برای رشد و توسعه هستند. شما با تاسیس یک بیزینس مرتبط با حوزه های انرژی، نفت و گاز و حتی تولید کارخانه ای می توانید در یک تا دو سال به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنید.
شهر ادمونتون کانادا دارای برنامه های اختصاصی برای مهاجرت کارآفرینی و سرمایه گذاری است و در این شهر می توانید از حضور دانشگاه های سطح برتر برای ادامه تحصیل استفاده کنید. در صورتی که قصد ادامه تحصیل در سطح دانشگاهی را داشته باشید، ادمونتون کانادا دارای موسسه های آموزش عالی متنوعی است که با اخذ مدرک تحصیلی از آن ها می توانید به آسانی وارد بازار کار شوید. ادمونتون کانادا دارای برنامه مختص مهاجرت با ویزای کار است و شما با ثبت نام در برنامه ایالتی و ارائه مدارک کامل می توانید با ویزای شغلی به این شهر مهاجرت کنید.

شهر کیچنر برای مهاجرت رشته حقوق

در حال حاضر شهر کیچنر پیشنهادهای خوبی را به متخصصان حقوق ارائه داده است و به دلیل نیاز به متخصصان این حوزه شما می توانید در شرایطی ایده آل به درآمد بالایی در این شهر دست پیدا کنید. شهر کیچنر که منطقه واترلو کانادا را نیز در خود جای داده است، از پیشرفته ترین مناطق کانادا است که در بخش جنوبی ایالت انتاریو واقع شده است. در شهر کیچنر شما صنایع مهمی را مشاهده خواهید کرد که از آن جمله می توان به توریسم، حمل و نقل، تولید کارخانه ای و خودروسازی اشاره کرد. دانشگاه های معروف و معتبری در این منطقه حضور دارند که بهترین شرایط را برای تحصیل فراهم کرده اند.
در شهر کیچنر شما به عنوان یک متخصص حقوق یا وکیل رسمی می توانید به درآمدهای بالایی دست پیدا کنید که این درآمد تا بیش از ۲۰۰ هزار دلار نیز می رسد. دولت انتاریو دست شما را باز گذاشته است تا در این شهر یک پروژه کارآفرینی یا بیزینس شخصی را شروع کنید و از مزایای آن استفاده ببرید. پیشرفت شهری و توسعه بیزینس ها در شهر کیچنر قابل توجه است و در این شهر می توانید با هزینه شخصی یک شرکت را راه اندازی کنید و رهبری آن را بر عهده بگیرید.
از مزایایی که مهاجرت به کیچنر در اختیار شما قرار خواهد داد دسترسی به امکانات نوین زندگی است و شما در این منطقه مکان های توریستی و گردشگری متعددی را مشاهده خواهید کرد. تولیدات پیشرفته کارخانه ای در کیچنر و صادرات به کشورهای پیشرفته منجر شده است تا کیچنر دارای اقتصاد قدرتمندی باشد که مزایای آن برای تمامی رده های شغلی وجود دارد. در حال حاضر، نیاز به متخصصان حقوق و وکلای رسمی در این منطقه احساس می شود و شما می توانید با تحصیل در یکی از دانشگاه های معروف این کشور یا ویزای کار وارد بازار کار این منطقه شوید.

شهر لندن برای مهاجرت رشته حقوق

مناطق جنوبی ایالت انتاریو به پیشرفت بالایی دست پیدا کرده اند و یکی از بهترین این مناطق لندن انتاریو است. در این شهر صنایع مهمی حضور دارند و شما می توانید از وجود دانشگاه ها و موسسات آموزشی به نحو احسن استفاده ببرید. شهر لندن بیشتر با صنعت خود شناخته می شود و بسیاری از محصولات تولیدی آن به کشورهای مختلف صادر می شود. به همین دلیل است که لندن انتاریو در رده بندی تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شهرها به حساب می آید. شهر لندن انتاریو درآمد بالایی را به متخصصان حقوق و وکلا پیشنهاد می دهد و در این شهر به تمامی امکانات برای راه اندازی یک بیزینس شخصی دسترسی خواهید داشت.
در صورتی که قصد شروع یک پروژه کارآفرینی یا سرمایه گذاری را در این شهر داشته باشید، پیشنهادهای متعددی در اختیار شما است. شما می توانید با راه اندازی یک شرکت شخصی به این شهر مهاجرت کنید و در کمترین زمان ممکن به اقامت دائم دست پیدا کنید. صنایع شهر لندن شامل بسیاری از بخش ها است که می توان تولیدات کارخانه ای، تولید محصولات غذایی، حمل و نقل و توریسم را بیان کرد. شهر لندن از نظر توسعه فناوری نیز پیشرفت زیادی در سال های قبل به خود دیده است و در این شهر می توانید به جدیدترین امکانات روز دنیا دسترسی داشته باشید.
در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، می توانید در مراکز علمی معتبر مانند دانشگاه وسترن لندن تحصیل کنید. دانشکده حقوق دانشگاه وسترن یکی از معتبرترین مراکز آموزش عالی در این کشور به شمار می رود که سالانه طیف وسیعی از متخصصان و وکلا در آن تحصیل می کنند. شما می توانید در مقطع لیسانس یا تحصیلات تکمیلی در این مرکز‌ آموزشی درس بخوانید و در شرایط بهتری به ویزای کار در شهر لندن انتاریو دست پیدا کنید.

شهر کلگری برای مهاجرت رشته حقوق

شهر کلگری در یکی از بهترین مناطق ایالت آلبرتا واقع شده است و در این شهر قدرت صنعتی منحصر به فردی وجود دارد. اگر قصد سرمایه گذاری در یکی از بهترین مناطق کانادا را داشته باشید، کلگری از جمله گزینه هایی است که فرصت های منحصر به فردی را در اختیار شما قرار خواهد داد. در شهر کلگری آلبرتا شما می توانید در صنایعی مانند انرژی، نفت و گاز، تولید کارخانه ای، حمل و نقل و توریسم سرمایه گذاری کنید و در کمترین زمان ممکن به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنید.
اهمیت شهر کلگری از نظر موقعیت جغرافیایی آن است که در یکی از بهترین مناطق کانادا واقع شده است و همین امر منجر به پیشرفت و توسعه قابل توجه کلگری در سال های اخیر شده است. در شهر کلگری شما به موسسات آموزش عالی خوبی دسترسی دارید که دانشگاه مرکزی کلگری از جمله بهترین آن ها است. شما در این دانشگاه می توانید در مقاطع مختلف تحصیل کنید و در نهایت به یک مدرک معتبر دانشگاهی دسترسی خواهید داشت. دانشگاه کلگری از معتبرترین موسسات آموزش عالی در سطح جهان است که با ورود به آن مطمئنا فرصت های منحصر به فردی پیش روی شما قرار خواهد گرفت.
شهر کلگری به شما این امکان را خواهد داد تا با استفاده از روش های مهاجرت سرمایه گذاری یا استارتاپ نیز به این شهر مهاجرت کنید. در صورتی که در زمان کمتری قصد اخذ اقامت دائم و حضور در این کشور را داشته باشید، به راحتی و در کمترین زمان ممکن می توانید از روش های سرمایه گذاری استارتاپ یا کارآفرینی استفاده کنید و به اقامت دائم دست پیدا کنید. از نظر درآمد متخصصان حقوق، کلگری یکی از بهترین مناطق این کشور به حساب می آید که درآمد این رده شغلی با سابقه شغلی معمولی به بیش از ۱۰۰ هزار دلار و حتی تا ۲۰۰ هزار دلار در سال نیز می رسد.

شهر میسیساگا برای مهاجرت رشته حقوق

شهر میسیساگا از جمله شهرهای منطقه جنوبی ایالت انتاریو است که در چند سال اخیر به پیشرفت های بزرگی دست پیدا کرده است. اهمیت این شهر از نظر سرمایه گذاری و کارآفرینی است و شما در منطقه میسیساگا در بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق می توانید به درآمد بالایی از سرمایه گذاری دست پیدا کنید. مزیت مهم شهر میسیساگا از نظر نزدیک بودن به تورنتو است و این شهر فاصله کمی با مناطق حساس و راهبردی در کانادا دارد. به همین دلیل سرمایه گذاری در این شهر و شروع یک بیزینس می تواند مزایای متنوعی برایتان داشته باشد.
شهر میسیساگا از نظر صنایعی مانند ساخت و ساز، فناوری، تولید کارخانه ای و خدمات حقوقی یکی از بهترین مناطق کشور کانادا است و در این شهر شعبه دانشگاه تورنتو قرار دارد. شما برای تحصیل در مقاطع مختلف در این شعبه از دانشگاه تورنتو می توانید اقدام کنید و مدرک شما نیز پس از اتمام تحصیلات معتبر خواهد بود. از مزایایی که با تحصیل در این دانشگاه به دست خواهید آورد، امکان ورود مستقیم و بدون مشکل به بازار کار و امکان دسترسی به درآمد بالا در این کشور است.
شهر میسیساگا از نظر سطح زندگی و استانداردهای آن شرایط خوبی را به مهاجران پیشنهاد می دهد و شما در این شهر به مناطق و مکان های گردشگری و تفریحی متعددی دسترسی دارید. میسیساگا در یکی از موقعیت های جغرافیایی منحصر به فرد در جنوب انتاریو و در نزدیکی تورنتو واقع شده است و حضور در این منطقه می تواند فرصتی عالی برای پیشرفت شغلی و تحصیلی برایتان به حساب آید. امکان کسب درآمد در رشته حقوق تا بیش از ۲۰۰ هزار دلار در این شهر وجود دارد و شما برای افزایش درآمد می توانید یک بیزینس شخصی را نیز در این منطقه شروع کنید. استفاده از روش های کارآفرینی، استارتاپ، سرمایه گذاری یا خرید بیزینس آماده در میسیساگا برای متخصصان حقوق وجود دارد.

شهر همیلتون برای مهاجرت رشته حقوق

شهر همیلتون انتاریو از جمله مناطقی است که از نظر توسعه شهری و سطح زندگی به پیشرفت های زیادی دست پیدا کرده است. در شهر همیلتون که در منطقه ای بین تورنتو و اتاوا واقع شده است، شما یک شرایط اقتصادی قدرتمند را مشاهده خواهید کرد که حضور در آن می تواند فرصت های متنوعی را برای شما فراهم آورد. همیلتون انتاریو از نظر رشد و توسعه صنایع از بهترین مناطق این کشور است و موقعیت جغرافیایی این شهر منجر شده است تا مسیرهای تبادل آن با بهترین شهرهای کانادا برقرار باشد. همیلتون انتاریو با مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی با مناطق مهم انتاریو و سایر ایالت ها ارتباط دارد.
در شهر همیلتون انتاریو شما به مزایای سرمایه گذاری خوبی دسترسی خواهید داشت که با ارائه یک طرح تجاری در این شهر می توانید در شرایط بهتری وارد بازار کار شوید. همیلتون انتاریو امکان این را به شما می دهد تا با روش های سرمایه گذاری در صنایعی مانند توریسم، حمل و نقل، فناوری، تولید کارخانه ای و صنایع غذایی سرمایه گذاری کرده و به اقامت دائم دست پیدا کنید. در صورتی که به دنبال اخذ آسان اقامت دائم هستید، روش خرید بیزینس آماده بهترین مسیر برای مهاجرت رشته حقوق به این کشور است.
در همیلتون انتاریو شما می توانید در رشته حقوق به درآمد متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار در سال دست پیدا کنید و در صورت افزایش سوابق شغلی این میزان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در صورتی که کانادا را در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق قرار داده اید و قصد مهاجرت به این کشور را دارید، بهتر است در یک موسسه آموزش عالی معتبر در این کشور مدرک دریافت کنید تا در شرایط بهتر و رقابتی تری وارد بازار کار شوید. اخذ ویزای کار پس از تحصیل در یکی از موسسات آموزشی این کشور مزایای متعددی را برای شما به ارمغان خواهد آورد که یکی از آن ها امکان دریافت اقامت دائم با ادامه فعالیت شغلی در این کشور است.

شهر ویکتوریا برای مهاجرت رشته حقوق

شهر ویکتوریا یکی از زیباترین مناطق کانادا است که در ایالت بریتیش کلمبیا قرار دارد و یکی از موسسه های آموزشی معتبر حقوق را در خود جای داده است. شما در شهر ویکتوریا می توانید به شرایط زندگی و تجارت خوبی دسترسی داشته باشید و امکان مهاجرت با روش های متنوع به این منطقه فراهم است. در صورتی که به دنبال یک منطقه توریستی و زیبا در کانادا می گردید که در منطقه جغرافیایی منحصر به فردی واقع شده باشد، در شهر ویکتوریا می توانید به بهترین مزیت ها دسترسی داشته باشید. امکان استفاده از روش سرمایه گذاری در این شهر وجود دارد و شما می توانید با شروع بیزینس شخصی خود به این منطقه مهاجرت کنید.
شهر ویکتوریا منطقه ای است که مسیرهای تبادل آن با شهرهای مهمی مانند ونکوور و حتی شهرهای آمریکا از طریق آب، زمین و هوا برقرار است و همین امر منجر به پیشرفت و توسعه منحصر به فرد این شهر در سال های قبل شده است. شما می توانید با ویزای تحصیلی وارد این شهر شوید و مدرک خود را از دانشگاه معروف آن دریافت کنید. با این کار خیال شما از ورود به بازار کار راحت خواهد شد و می توانید با ویزای کار پس از تحصیل در کانادا به درآمد بالایی دست پیدا کنید.
صنایع مهم شهر ویکتوریا شامل توریسم، مدیریت عمومی و دولتی، حمل و نقل، تولید کارخانه ای و فناوری های نوین است و در صنایعی مانند امور مالی و محصولات غذایی نیز بهترین فرصت ها در شهر ویکتوریا برای شما وجود دارد. یکی از بهترین روش ها برای مهاجرت آسان به شهر ویکتوریا خرید بیزینس های آماده است که در صورت اقدام صحیح در کمتر از دو سال خواهید توانست به اقامت دائم این کشور دست پیدا کنید.

شهر هالیفاکس برای مهاجرت رشته حقوق

شهر هالیفاکس از جمله مناطقی است که حضور آن در این کشور منجر شده است تا کانادا به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق تبدیل شود. شهر هالیفاکس از نظر ارزان بودن هزینه ها یکی از بهترین مناطق کشور به شمار می رود و پیشرفت و توسعه شهری در هالیفاکس به صورتی است که در آن صنایع به راحتی رشد پیدا کرده و به درآمدهای بالایی می رسند. هالیفاکس در ایالت نوا اسکوشیا واقع شده است و شما برای مهاجرت به این منطقه شرایط رقابتی زیادی را نیز پیش روی خود مشاهده نخواهید کرد.
صنایعی مانند فناوری، تولید گوشت دریایی و حمل و نقل از مهم ترین بخش های اقتصادی در هالیفاکس به حساب می آیند و بیزینس های بین المللی در این شهر فعالیت دارند. شما می توانید در هالیفاکس از وجود دانشگاه معروف و معتبر آن استفاده کنید که رشته حقوق را ارائه داده است. امکان تحصیل تا مقاطع بالاتر از لیسانس نیز در این دانشگاه فراهم شده است و شما در آن می توانید به یک مرکز تحقیقاتی مدرن و به کتابخانه پیشرفته ای دسترسی داشته باشید.
شهر هالیفاکس یک شهر بندری است که به مسیرهای تبادل دریایی دسترسی دارد و با این مسیرها هالیفاکس با بیش از ۱۵۰ کشور دنیا در ارتباط است. این شرایط از مزیت های شهر هالیفاکس به حساب می آید که منجر شده است تا بیزینس های این شهر به سرعت پیشرفت کنند و در بهترین شرایط به درآمد بالایی دست پیدا کنند. هالیفاکس از نظر تنوع روش های مهاجرتی در شرایط خوبی قرار دارد و هم اکنون امکان مهاجرت به این شهر با ویزای تحصیلی، شغلی و سرمایه گذاری وجود دارد.

شهر وینیپگ برای مهاجرت رشته حقوق

شهر معروف وینیپگ سالانه میزبان طیف وسیعی از مهاجران و متخصصان رده های شغلی مختلف است چرا که شرایط زندگی و شغلی مناسبی در این شهر وجود دارد. شما در شهر وینیپگ می توانید به درآمد بالایی در رشته حقوق دست پیدا کنید که میزان آن تا بیش از ۱۵۰ هزار دلار در سال می رسد. در صورتی که بخواهید میزان درآمد گرایش های مختلف رشته حقوق و رده شغلی وکیل را در این شهر بررسی کنید، می توانید از این سایت اینترنتی استفاده کنید. شهر وینیپگ بین شهرهای کانادا یکی از بهترین مناطق برای مهاجرت رشته حقوق به حساب می آید و در آن تقاضای شغلی و درآمد متخصصان حقوق بالا است.
در شهر وینیپگ و در ایالت ساسکاچوان شما روش اختصاصی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی را در اختیار خواهید داشت و از جمله مزیت های این شهر ارائه اقامت دائم با روش خرید بیزینس آماده است. اگر قصد دریافت سریع اقامت دائم را داشته باشید، وینیپگ بهترین پیشنهادها را برای شما آماده کرده است تا در یک یا دو سال بتوانید به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنید.
 این شهر میزبان دانشگاه معروف و معتبری است که با همین نام شناخته می شود و رشته ها و گرایش های مختلف حقوق در آن ارائه شده است. تحصیل در این مرکز آموزش عالی مطمئنا فرصت های بی شماری را برای شما فراهم خواهد کرد و با مدرک آن می توانید به راحتی وارد بازار کار شوید. روش اختصاصی کشاورزی یکی از فرصت هایی است که در ایالت ساسکاچوان در اختیار خواهید داشت و در زمانی کوتاه با این روش می توانید به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنید.

شهر ساسکاتون برای مهاجرت رشته حقوق

شهر ساسکاتون برای مهاجرت رشته حقوق یکی از گزینه های خوب است که شما در این شهر می توانید از حضور دانشگاه معروف ساسکاچوان بهره ببرید که یکی از دانشگاه های معتبر در سطح جهان است. در این دانشگاه از مقطع لیسانس تا مقاطع فوق لیسانس و دکتری ارائه شده است و مزیت مهم این دانشگاه دسترسی به کتابخانه ای غنی و همکاری با اساتید و متخصصان حقوق برجسته است. شهر ساسکاتون در یکی از بهترین مناطق کشور واقع شده است و شما با تحصیل در این شهر می توانید مدرکی معتبر دریافت کنید که مسیر شما را برای ورود به بازار کار هموار خواهد کرد.
اگر به دنبال کیفیت بالای زندگی هستید و قصد حضور در یک منطقه زیبا از نظر طبیعی را دارید، ساسکاتون شهری است که می تواند در فهرست شما قرار داشته باشد. در این شهر صنعت توریسم و گردشگری توسعه زیادی پیدا کرده است و این به دلیل دسترسی متخصصان به فضای طبیعی و استفاده از آن برای جذب گردشگران است. در این شهر شما می توانید از ویزای تحصیلی یا شغلی برای مهاجرت استفاده کنید و امکان این وجود دارد تا با روش سرمایه گذاری نیز به سمت دریافت اقامت دائم حرکت کنید.
شهر ساسکاتون به شما این امکان را می دهد تا با روش های متنوع سرمایه گذاری مانند خرید بیزینس آماده، کارآفرینی و استارتاپ به این منطقه مهاجرت کنید و از مزایای اقامت دائم برای خود و خانواده تان بهره ببرید. ساسکاتون از جمله شهرهای صنعتی این کشور به شمار می رود و صنایع مهمی مانند توریسم، حمل و نقل، تولیدات پیشرفته کارخانه ای و محصولات غذایی در این شهر رشد بالایی کرده است. همچنین، ساسکاتون یکی از مراکز مهم از نظر تولیدات کشاورزی است که بخش بزرگی از محصولات تولیدی آن به کشورهای دیگر صادر می شوند.

شهر کینگستون برای مهاجرت رشته حقوق

در شهر کینگستون کانادا شما می توانید از دانشگاه معتبر شهر استفاده کنید و وجود این دانشگاه در شهر منجر شده است تا کینگستون به یکی از مناطق اصلی برای مهاجرت متخصصان حقوق تبدیل شود. در این دانشگاه مقاطع تحصیلی مختلف ارائه شده است و از مقطع لیسانس تا مقاطع فوق لیسانس و دکتری می توانید در این مرکز آموزش عالی تحصیل کنید. در صورتی که به دنبال یکی از پیشرفته ترین مناطق کانادا از نظر توسعه شهری می گردید، کینگستون کانادا یکی از آن ها به حساب می آید. شما در این شهر فرصت های سرمایه گذاری متنوعی را نیز در اختیار خواهید داشت.
برنامه اختصاصی مهاجرت سرمایه گذاری انتاریو به شما این امکان را خواهد داد تا به مناطق مختلف این استان مهاجرت کنید و مزیت شهر کینگستون امتیاز بالای آن در روش کارآفرینی است. شما با خرید یک بیزینس آماده نیز می توانید به این منطقه مهاجرت کنید و فرصت اخذ اقامت دائم کانادا را به دست آورید. در صورتی که از ابتدا قصد ورود به بازار کار رشته حقوق را داشته باشید، در این شهر می توانید از ویزای شغلی استفاده کنید و با دریافت یک پیشنهاد شغلی به درآمد مناسبی دست پیدا کنید.
از نظر امکانات زندگی، شهر کینگستون انتاریو یکی از بهترین شهرهای این کشور به حساب می آید که در بخش جنوبی ایالت انتاریو واقع شده است. اهمیت این شهر از نظر نزدیکی به بسیاری از مناطق مهم و پیشرفته کانادا است که شرایط ایده آلی را برای توسعه بیزینس ها و اقتصاد آن فراهم آورده است. شما در این شهر می توانید از فضای زیبای طبیعی و شرایط گردشگری استفاده کنید و در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انتخاب کرده باشید، کینگستون یکی از بهترین مناطق برای مهاجرت به این کشور است. 

شهر رجینا برای مهاجرت رشته حقوق

کانادا بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق است و شما در این کشور فرصت حضور در شهرهای زیبا و پیشرفته ای مانند رجینا را در اختیار خواهید داشت. در شهر رجینا امکانات متنوعی برای زندگی و گذران امور شغلی ارائه شده است و بیزینس های این شهر جزو موفق ترین کسب و کارها در کانادا هستند. شهر رجینا دارای برنامه های مهاجرتی مختلفی است که با ویزای تحصیلی، شغلی یا سرمایه گذاری می توانید به این شهر مهاجرت کنید. مزیت حضور در این شهر دسترسی به امکانات زندگی و درآمد بالا است که برای متخصصان حقوق ارائه شده است.
در صورتی که قصد سرمایه گذاری در یکی از بهترین شهرهای این کشور را داشته باشید، رجینا فرصت های خوبی را به شما پیشنهاد می دهد. در این شهر برنامه های اختصاصی کارآفرینی، خرید بیزینس آماده و استارتاپ ارائه شده است و با ارائه یک طرح تجاری قوی می توانید فرصت اخذ اقامت دائم را به دست آورید. رجینا شهری است که دست شما را برای راه اندازی یک بیزینس شخصی باز خواهد گذاشت و از مهم ترین مزایای این شهر باید به امکانات توریستی و گردشگری آن اشاره کرد.
امکان تحصیل در دانشگاه رجینا در رشته های حقوق وجود دارد و شما در شرایط ایده آل می توانید یک مدرک معتبر از مراکز علمی این شهر دریافت کنید. در صورتی که پس از تحصیل بتوانید با ویزای کار وارد بازار کار این کشور شوید، امکان رسیدن به درآمدهای بیش از ۱۵۰ هزار دلار نیز وجود دارد که با افزایش سوابق شغلی تان می توانید این میزان را افزایش دهید. از دیگر مزایای شهر رجینا توریستی بودن آن است و شما در این شهر به زیبایی های طبیعی منحصر به فردی دسترسی دارید. صنایع مهم شهر شامل حمل و نقل، توریسم، تولید محصولات کارخانه ای، تولید غذا و کشاورزی هستند.

شهر ویندزور برای مهاجرت رشته حقوق

دانشگاه ویندزور یکی از معتبرترین مراکز آموزشی در رابطه با حقوق و وکالت است و شما در این شهر به مزیت حضور در این دانشگاه دسترسی خواهید داشت. در دانشگاه ویندزور امکان این فراهم شده است تا در مقاطع مختلف تحصیلی درس بخوانید و مزیت مهم شهر ویندزور نزدیکی با کشور آمریکا و وجود شرایط اقتصادی خوب در آن است. در صورتی که قصد تاسیس یک بیزینس را در این شهر داشته باشید، مطمئنا در آینده خواهید توانست تا آن را به صورت بین المللی توسعه دهید و درآمد آن را افزایش دهید. شهر ویندزور در بخش جنوبی ایالت انتاریو واقع شده است و شما در این شهر می توانید از روش های متنوع مهاجرتی استفاده کنید.
یکی از مهم ترین این روش ها برای مهاجرت به شهر ویندزور استفاده از ویزای تحصیلی است که در شرایطی عالی شما را به اقامت دائم خواهد رساند. با تمام کردن تحصیل در این دانشگاه می توانید ویزای تحصیلی خود را به ویزای شغلی تبدیل کنید و در مدت زمان کوتاهی وارد بازار کار شوید. امکان تحصیل در مقاطع مختلف در دانشگاه این شهر وجود دارد و پس از اتمام تحصیل اجازه کار در این کشور برایتان وجود خواهد داشت.
ویندزور از جمله شهرهای صنعتی این کشور به حساب می آید و وجود چنین شهرهایی کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و سایر رشته های دانشگاهی تبدیل کرده است. اهمیت زیادی دارد که شما به یک کشور صنعتی و منطقه قدرتمند از نظر اقتصادی مهاجرت کنید که ویندزور یکی از آن ها است. از صنایع مهم و اساسی در این شهر می توان به تولید کارخانه ای، تولید محصولات غذایی، حمل و نقل، توریسم و صنعت فناوری اشاره کرد. بخش مدیریت دولتی و مدیریت عمومی نیز در این شهر جایگاه ویژه ای در تولید ناخالص داخلی دارد.

هزینه های زندگی پس از مهاجرت رشته حقوق به کانادا

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق شما نیاز خواهید داشت تا هزینه های کلی و جزئی را در این کشور برآورد کنید. به طور کلی هزینه های زندگی برای یک نفر در این شهر به صورت ماهانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار است که این هزینه ها بدون اجاره بها محاسبه شده است. برای اجاره منزل نیز شما نیاز خواهید داشت تا هزینه ای بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار کانادا در ماه در نظر داشته باشید.

در صورتی که به صورت خانوادگی به بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق می روید، هزینه های کلی در ماه بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار کانادا برای چهار نفر است. بر اساس جدول زیر می توانید هزینه های جزئی را نیز بر آورد کنید.

محل هزینهبه دلار کانادا
رستوران و غذا 
وعده غذایی برای یک نفر در رستوران ارزان۲۰
وعده غذایی برای دو نفر در رستوران های ارزان۸۰
مک میل و مک دونالد۱۲
کاپوچینو معمولی۴.۵
آب بطری ۳۰۰ میلی لیتری۱.۹
نوشابه ۳۰۰ میلی لیتر۲.۳
اجناس بازار 
شیر یک لیتری معمولی۲.۶
قرص نان ۵۰۰ گرمی۳
برنج یک کیلوگرم۳.۹
تخم مرغ ۱۲ عدد۱۴.۲
سیب یک کیلوگرم۴.۵
پرتقال یک کیلوگرم۴.۳
سیب زمینی یک کیلوگرمی۳
گوشت قرمز یک کیلوگرم۱۷.۳
فیله مرغ یک کیلوگرم۱۴
حمل و نقل 
بلیط یک طرفه محلی۳.۲
بلیط عبور و مرور ماهانه۱۰۰
هزینه شروع تاکسی۴
هزینه یک ساعت اضافی تاکسی۳۴
هزینه یک کیلومتر اضافی تاکسی۲
یک لیتر بنزین۱.۷
خرید یک خودرو معمولیبین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار
هزینه های منزل 
آب، برق، گرمایش و سرمایش۱۷۰
اینترنت پر سرعت نا محدود۸۰
باشگاه فیتنس برای یک نفر در ماه۵۳
باشگاه تنیس یک ساعت آخر هفته۲۱
بلیط سینما یک نفر۱۴
هزینه فرزندان 
پیش دبستان تمام وقت خصوصی ماهانه۱۱۰۰
دبستان بین المللی تمام وقت سالانه۱۷۵۰۰
لباس و پوشاک 
شلوار جین برند۶۵
یک دست لباس تابستانه در فروشگاه زنجیره ای۴۵
یک جفت کفش ورزشی برند۱۰۳
یک جفت کفش چرم مردانه۱۲۸
اجاره بها 
آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر۱۵۰۰
آپارتمان یک خوابه در خارج از مرکز شهر۱۳۰۰
آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر۲۵۰۰
آپارتمان سه خوابه در خارج از مرکز شهر۲۲۰۰
خرید هر متر آپارتمان در مرکز شهر۹۰۰۰
خرید هر متر آپارتمان در خارج از مرکز شهر۶۵۰۰
میزان درآمد میانگین شغل ها پس از کسر مالیات۴۵۰۰

با تراست همراه باشید

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق در حال حاضر کانادا است که طیف وسیعی از امکانات و مزایا را در اختیار شما قرار می دهد. در این کشور به راحتی و با خیال راحت می توانید به عنوان یک مهاجر درس بخوانید و با اتمام تحصیل تان با ویزای کار وارد بازار کار آن شوید.

کانادا کشوری است که روش های مهاجرتی متنوعی را در اختیار شما قرار خواهد داد و موفقیت شما در صورتی است که روش صحیح مهاجرتی را انتخاب کنید.

متخصصان مهاجرت تراست شما را راهنمایی خواهند کرد تا در این مسیر یک روش قابل اتکا و مطمئن را انتخاب کنید و از مزایای مهاجرت به این کشور استفاده کنید. متخصصان و وکلای تراست همه روزه آماده هستند تا مشاوره های مرتبط با مهاجرت رشته حقوق را در اختیار شما قرار دهند و شما با روش های ارتباطی مختلف می توانید با کارشناسان تراست تماس حاصل فرمایید.

وکیل مهاجرت چه کمکی در مسیر اخذ اقامت دائم کانادا خواهد کرد؟

وکیل مهاجرت در مرحله انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و برای اخذ اقامت دائم بهترین راهنمایی ها را در اختیار شما قرار خواهد داد. شما در مسیر مهاجرت با رشته حقوق نیاز دارید تا کشور مطمئنی را انتخاب کنید، روش مهاجرتی قابل اتکایی را بر گزینید و در مراحل مختلف مدارک کاملی را ارائه دهید. در تمامی این مراحل، یک وکیل مهاجرتی به شما کمک خواهد کرد تا به راحتی بتوانید مسیر اخذ اقامت دائم و ویزا را طی کنید.

در واقع، وکیل مهاجرت به عنوان رهبر پرونده شما تلقی خواهد شد و در هر مرحله که پرونده تان با مشکل روبرو شد، می توانید در کمترین زمان راه حلی مناسب برای آن ارائه دهید. شما می توانید صفر تا صد مسیر مهاجرت و اخذ اقامت دائم خود را به متخصصان و وکلای مهاجرت در تراست بسپارید و با خیال راحت تنها به فکر دریافت ویزای سفارت باشید.

نقش مشاور مهاجرت برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

مشاور مهاجرت نقشی مهم در مسیر مهاجرت است و شما برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق مطمئنا به راهنمایی های یک مشاور نیاز خواهید داشت. مشاوران مهاجرت و وکلای رسمی دو نقش مهم در این مسیر هستند که با همراهی هم می توانند شما را برای انتخاب بهترین و قابل اعتمادترین گزینه ها راهنمایی کنند و شما برای انتخاب کشور مورد نظر و انتخاب روش مهاجرتی می توانید از این خدمات استفاده کنید.

یک مشاور مهاجرت دارای تجربه بالایی در مورد پرونده ها است و شما در زمانی کوتاه و یک یا دو ساعته می توانید به این تجربه عظیم دسترسی داشته باشید. شاید شناسایی بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و دسترسی به بهترین روش زمان بر باشد و شما برای این کار نیاز به مطالعه طیف وسیعی از مطالب در اینترنت دارید. با این حال، پس از مشورت با یک

خدمات موسسه تراست برای پذیرش و ویزای تحصیلی

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

 • ارائه چک لیست مدارک برای اخذ پذیرش
 • بررسی مدارک آماده شده توسط متقاضی
 • بررسی دانشگاه ها، کالج ها و مدارس
 • تعیین رشته موردعلاقه متقاضی
 • مکاتبه با دانشگاه ها، کالج ها و مدارس جهت اخذ پذیرش مشروط به ارائه مدرک زبان
 • آماده سازی CV و SOP
 • (در صورت داشتن همراه) ارائه چک لیست مدارک لازم برای ویزای همراه
 • انجام مکاتبات نهایی با دانشگاه ها، کالج ها و مدارس
 • ساخت پروفایل متقاضی در وب سایت دانشگاه، پرداخت شهریه و دریافت نامه پذیرش
 • تدوین استادی پلن
 • ارائه چک لیست مدارک لازم جهت اخذ ویزای متقاضی و ویزای همراه
 • ثبت نام بیومتریک
 • پیگیری پرونده متقاضی تا اخذ ویزا
 • راهنمایی درخصوص پیکاپ ویزا و لندینگ در کانادا

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

شرایط خود را بسنجید!

نمی دانید از کجا شروع کنید؟ مشاوران ما برای راهنمایی شما آماده هستند!

سوالات متداول

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق کدام است؟

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق کشوری است که شما در آن به شرایط خوب زندگی و درآمد بالایی دسترسی داشته باشید. در حال حاضر و بر اساس رده بندی های جهانی، کشور کانادا در صدر کشورهای خوب برای مهاجرت رشته حقوق قرار گرفته است چرا که از بهترین شرایط و قوانین برخوردار است. شما در این کشور به راحتی می توانید به ادامه تحصیل بپردازید و از شرایط ایده آل زندگی در یک کشور پیشرفته استفاده کنید.

آیا مهاجرت با رشته حقوق روش مناسبی است؟

مطمئنا مهاجرت با استفاده از رشته حقوق از بهترین گزینه ها به شمار می رود و این در صورتی است که شما به ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار در این رشته علاقه داشته باشید. انتخاب رشته حقوق نشان دهنده علائق شما به این رشته است و در صورتی که قدم های محکم و درستی در ابتدای مسیر بردارید، در آینده می توانید در این رشته به درآمدهای بالایی دست پیدا کنید. از جمله کشورهایی که تقاضای بازار کار و شرایط شغلی مناسبی دارند می توان به کانادا اشاره کرد که در شهرهای بزرگ و کوچک آن می توانید در بازار کار آن ورود پیدا کنید.

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق درآمد در آن به چه صورتی است؟

درآمد در این رشته در بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق به حدی بالا است که شما در کنار تامین هزینه های زندگی می توانید به راحتی به پس انداز نیز فکر کنید. در کشوری مانند کانادا حقوق جزو زیر مجموعه های علوم انسانی قرار می گیرد و فارغ التحصیلان این رشته دارای درآمدی تا بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال نیز هستند. شما می توانید از طریق این آدرس اینترنتی بازار کار و میزان درآمد حقوق و وکیل رسمی را در این کشور بررسی کنید. در صورتی که به عنوان یک وکیل با تجربه در این کشور شناخته شوید، می توانید تا بیش از ۲۰۰ هزار دلار در سال نیز درآمد داشته باشید.

رنکینگ کانادا در رده بندی جهانی از نظر بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و رشته های دیگر چند است؟

در حال حاضر کانادا بر اساس رتبه بندی سیستم US News در رنکینگ ۱ جهانی قرار گرفته است و می توان در این کشور به بهترین امکانات زندگی و شرایط راه اندازی بیزینس دسترسی داشت. در صورتی که قصد ادامه تحصیل را در این کشور داشته باشید، دانشگاه های معتبری در این کشور حضور دارند. این در حالی است که امکان مهاجرت با روش هایی مانند سرمایه گذاری یا ویزای کار نیز در این کشور ارائه شده است. کانادا کشوری است که در سال های اخیر به بهترین مقصد برای مهاجران تبدیل شده است.

کدام شهرهای کانادا برای مهاجرت رشته حقوق بهترین هستند؟

بهترین مقصد مهاجرت در این کشور شهرهایی هستند که به عنوان مراکز استان شناخته می شوند یا در خط جنوبی کشور واقع شده اند. از جمله بهترین این شهرها می توان تورنتو، ونکوور، کبک، مونترال و اتاوا را بیان کرد که در کنار این مناطق، کلگری و ادمونتون نیز از بهترین ها در این کشور هستند. بهتر است شما منطقه ای را انتخاب کنید که توسعه زیادی پیدا کرده است و جمعیت بالایی دارد. در این کشور در شهرهای بزرگ نیاز به متخصصان حقوق وجود دارد و این رده شغلی جزو بهترین شغل ها از نظر درآمد است.

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق آیا مهاجرت شغلی بهتر است یا مهاجرت تحصیلی؟

انتخاب روش مهاجرتی کاملا وابسته به توانایی های خود فرد و اهداف وی است. شما می توانید روش تحصیلی را انتخاب کنید و مدرک خود را از یکی از مراکز آموزشی معتبر این کشور دریافت کنید. خوشبختانه، مراکز آموزش عالی سطح برتر در این کشور وجود دارند که رشته های مختلف را در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری ارائه داده اند. در صورتی که قصد شما ورود به بازار کار و انجام بیزینس در این کشور است، روش های متنوعی ارائه شده اند که در تمامی ایالت های کانادا در دسترس هستند.

آیا ادامه تحصیل در رشته حقوق برای مهاجرت ایده خوبی است؟

ادامه تحصیل در یک مقطع بالاتر در رشته حقوق می تواند از بهترین گزینه ها برای افرادی باشد که به تحصیل علاقه دارند. در این رشته اگر علاقه به تحصیل نداشته باشید، مشکلات بسیاری پیش روی شما خواهد بود. در واقع، تنها به دلیل درآمد شغلی نباید وارد این رشته شد و به موفقیت رسیدن در آن نیازمند تلاش بسیار است. ادامه تحصیل برای افرادی مناسب است که قصد دارند مدرک علمی خود را تبدیل به یک مدرک رسمی در کانادا کنند و مزیت این روش آسان شدن ورود به بازار کار پس از اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر است.

چه روش هایی برای مهاجرت به کانادا ارائه شده است؟

روش های متعددی در این کشور وجود دارد که در ایالت های آن ارائه شده است. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به ویزای تحصیلی اشاره کرد که شما برای اخذ این نوع ویزا باید به اعتبار مرکز علمی مورد نظر توجه داشته باشید. ویزای شغلی از دیگر روش ها برای مهاجرت رشته حقوق به این کشور به حساب می آید. البته، در صورتی که قصد سرمایه گذاری را در این کشور داشته باشید، به راحتی می توانید با روش های سرمایه گذاری اقامت دائم کانادا را دریافت کنید. برای نمونه، کارآفرینی در کانادا و تاسیس استارتاپ در آن از جمله روش های سرمایه گذاری در این کشور به شمار می رود.

چرا کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق شناخته می شود؟

کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق شناخته می شود و دلیل اصلی این امر امکانات نوین برای تاسیس کسب و کار و سطح مناسب زندگی است. شما با حضور در این کشور می توانید ایده های کسب و کار خود را در یک شرایط منحصر به فرد عملی کنید و اهمیت این کشور در حمایت از نیروی کار خارجی و حمایت از تاسیس بیزینس ها است. در صورتی که در آینده قصد ادامه تحصیل در این کشور یا ورود به بازار کار را داشته باشید، کانادا از نیروهای متخصص حمایت می کند تا به راحتی اهداف خود را در این کشور عملی کنند.

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق آیا سن ملاک مهمی به حساب می آید؟

سن تنها در صورتی مهم است که شما در کالج ها بخواهید در یک دوره تحصیلی شرکت کنید. در دیگر شرایط تقریبا سن اهمیت زیادی ندارد و شما در یک سن معقول می توانید در دانشگاه حضور پیدا کنید یا یک موقعیت شغلی را دریافت کنید. در روش هایی مانند سرمایه گذاری یا کارآفرینی امکان مهاجرت به کانادا تا سن ۵۵ سال نیز امکان پذیر است.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق از نظر امنیت کدام است؟

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق از نظر امنیت کانادا است چرا که بر اساس آخرین آمار نرخ جرم و جنایت در شهرهای این کشور بسیار پایین است. در این کشور شما با خیال آسوده می توانید به پیشرفت فکر کنید و اهمیت کانادا از نظر امنیت شغلی و امنیت اجتماعی است. به دلیل وجود قوانین شغلی عالی در این کشور، کانادا به عنوان یکی از ده کشور برتر از نظر تاسیس بیزینس ها و کسب و کارها شناخته شده است. به دلیل امنیت اجتماعی این کشور، کانادا به یکی از بهترین مقاصد برای مهاجرت خانوادگی تبدیل شده است.

از نظر تنوع موقعیت های شغلی بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق کدام است؟

از نظر تنوع موقعیت های شغلی، کشور کانادا یکی از بهترین گزینه ها است و در حال حاضر در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور می توان بهترین شرایط شغلی را مشاهده کرد. در صورتی که به دنبال شغل های پردرآمد و قابل اتکا در کشورهای خارجی هستید، کانادا این مزیت را به شما ارائه خواهد داد و می توان در آن به شغل هایی با درآمد بیش از ۲۰۰ هزار دلار نیز در رشته حقوق دسترسی داشت.

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق انطباق پذیری چقدر اهمیت دارد؟

انطباق پذیری یکی از مهم ترین نکات برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق است. شما در صورت انتخاب یک کشور که مهاجر پذیر نیست، نمی توانید به تمامی مزیت ها از مهاجرت دست پیدا کنید و این امر مطمئنا منجر خواهد شد تا تمرکزتان از زندگی و پیشرفت منحرف شود. از نظر انطباق پذیری و مهاجرپذیر بودن، کانادا و استرالیا دو منطقه مهم و بی نظیر هستند که به دلیل مزیت های بیشتر کشور کانادا بیشتر متقاضیان مهاجرت این کشور را برای اخذ اقامت دائم انتخاب می کنند.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق از نظر زبان کدام است؟

از نظر زبان کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، آمریکا و انگلیس جزو بهترین مناطق هستند. به گفته بسیاری از کارشناسان مهاجرت، بهتر است کشوری را انتخاب کنید که زبان آن انگلیسی است و در این صورت شما نیازی به آموزش یک زبان اضافی نخواهید داشت. در مورد مهاجرت رشته حقوق، موضوع زبان اهمیت بسیار زیادی دارد و شما الزاما نیاز دارید تا به یک کشور انگلیسی زبان مهاجرت کنید تا به راحتی بتوانید وارد بازار کار شوید و در کشور مقصد تحصیل کنید. البته، امکان آموزش زبان کشور مقصد نیز وجود دارد که در این صورت حداقل باید دو سال از زمان خود را صرف این کار کنید.

آیا پس از تحصیل در رشته حقوق می توان وارد بازار کار در کشورهای خارجی شد؟

در صورتی که بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق را انتخاب کرده باشید، به راحتی می توانید در یک موسسه آموزش عالی تحصیل کنید و با مدرک آن وارد بازار کار شوید. در بسیاری از موسسه های آموزشی این امکان وجود دارد تا افراد خارجی در آن تحصیل کنند و پس از اتمام تحصیل مجوز ورود به بازار کار را دریافت کنند. البته، بهترین کار این است تا شما محل آموزشی مورد نظر را بررسی کنید و محلی را انتخاب کنید که این امکان را فراهم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رزرو وقت مشاوره
تماس
تلفن ایران واتساپ کانادا پیج اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه مهاجرتی تراست می باشد. استفاده از مطالب برای موارد غیرتجاری بلامانع است.