بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد کانادا است و در صورتی که بر اساس فاکتورهای مختلف این کشور را بررسی کنیم، کانادا در حال حاضر بهترین شرایط را دارد. البته، کشورهای دیگری نیز در سطح جهان حضور دارند که از مهم ترین آن ها می توان به استرالیا، آمریکا، آلمان و سوئیس اشاره کرد که شرایط مختلف آن ها در ادامه مطلب بررسی خواهد شد.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد در یک نگاه

فاکتوربهترین کشور
کیفیت زندگیکانادا، دانمارک، سوئیس
بازار کارکانادا، آلمان، آمریکا
کیفیت سیستم تحصیلاتآمریکا، کانادا، سوئیس
مهاجرت خانوادگیکانادا، سوئیس
کسب اقامت دائمکانادا، استرالیا
آب و هوااسترالیا، آلمان، سوئیس
مهاجرپذیر بودنکانادا، استرالیا
زبانکانادا، استرالیا، انگلیس، آمریکا
دانشگاه های برترآمریکا، کانادا، آلمان
بیزینس و سرمایه گذاریکانادا، استرالیا
راحتی رفت و آمدترکیه، کانادا (ویزای آسان)

لینک های مفید!

کانادا برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۱
 • شاخص GDP: بیش از ۲ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و بازار کار پر تقاضا
 • جمعیت: بیش از ۳۷.۶ میلیون نفر
 • مزایای مهم: روش های متنوع مهاجرتی، اقامت آسان، بازار کار پر تقاضا
 • معایب مهم: آب و هوا در بعضی از مناطق
 • روش های مهاجرتی: ویزای تحصیلی، ویزای کاری، سرمایه گذاری، استارتاپ
 • زمان لازم برای کسب اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا دو سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۱۰۰
شرایط کارآفرینی۸۳
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۱۰۰

آمریکا برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲۱.۴ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و بازار کار پر تقاضا
 • جمعیت: بیش از ۳۲۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: روش های مهاجرتی متنوع، بازار کار خوب، اقتصاد قدرتمند
 • معایب مهم: پروسه دشوار ویزا، هزینه های بالای زندگی
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی، سرمایه گذاری
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۴۶
شرایط کارآفرینی۹۷
شرایط بازار و بیزینس۴۸
پویایی۱۰۰
شاخص اجتماع۳۴

استرالیا برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۵
 • شاخص GDP: بیش از ۱.۳۹ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۲۵.۴ میلیون نفر
 • مزایای مهم: روش های مهاجرتی متنوع، ویزای شغلی، ویزای تحصیلی
 • معایب مهم: فاصله با ایران، نبود دانشگاه های زیاد
 • روش های مهاجرتی: سرمایه گذاری، ویزای شغلی، ویزای تحصیلی

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۸۹
شرایط کارآفرینی۶۹
شرایط بازار و بیزینس۷۱
پویایی۹۷
شاخص اجتماع۸۷

آلمان برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۳
 • شاخص GDP: بیش از ۳.۸ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۸۳ میلیون نفر
 • مزایای مهم: نزدیکی با ایران، نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • معایب مهم: نیاز به آموزش زبان اضافی، نبود روش های متنوع مهاجرتی
 • مدت زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۸۴
شرایط کارآفرینی۹۹
شرایط بازار و بیزینس۶۶
پویایی۹۴
شاخص اجتماع۷۳

دانمارک برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۲
 • شاخص GDP: بیش از ۳۴۸ میلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: متوسط و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۵.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: استانداردهای زندگی، جمعیت پایین
 • معایب مهم: نیاز به آموزش زبان اضافی، نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • روش های مهاجرتی: ویزای شغلی، ویزای تحصیلی
 • مدت زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز لازم بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۹۷
شرایط کارآفرینی۶۸
شرایط بازار و بیزینس۸۳
پویایی۸۱
شاخص اجتماع۹۶

نروژ برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۳
 • شاخص GDP: بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار
 • جمعیت: بیش از ۵.۳ میلیون نفر
 • مزایای مهم: استانداردهای زندگی
 • معایب مهم: نبود قدرت اقتصادی بالا، نیاز به آموزش زبان اضافی
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۹۲
شرایط کارآفرینی۶۱
شرایط بازار و بیزینس۸۲
پویایی۷۱
شاخص اجتماع۹۲

انگلستان برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۸
 • شاخص GDP: بیش از ۲.۸ تریلیارد دلار
 • شرایط اقتصادی و بازار کار: خوب و رو به رشد
 • جمعیت: بیش از ۶۶.۸ میلیون نفر
 • مزایای مهم: کشور انگلیسی زبان، اقتصاد قدرتمند
 • معایب مهم:‌ نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس شاخص US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۶۹
شرایط کارآفرینی۸۸
شرایط بازار و بیزینس۵۹
پویایی۸۰
شاخص اجتماع۶۷

ایتالیا برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • رنکینگ US News: رتبه ۱۶
 • شاخص GDP: بیش از ۲ تریلیارد دلار
 • جمعیت: بیش از ۵۹.۷ میلیون نفر
 • مزایای مهم: رقابت کم و هزینه تحصیل پایین
 • معایب مهم: نبود روش های مهاجرتی متنوع
 • روش های مهاجرتی: ویزای تحصیل، ویزای شغلی
 • زمان لازم برای رسیدن به اقامت دائم پس از اتمام تحصیل: بین یک تا پنج سال

امتیاز بعضی از شاخص های مهم بر اساس شاخص US News (امتیاز ها از 100 حساب شده اند):

فاکتورآمار Us News
کیفیت زندگی۴۳
شرایط کارآفرینی۵۰
شرایط بازار و بیزینس۵۳
پویایی۶۶
شاخص اجتماع۴۰

مراحل انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

مشاوره تخصصی

استفاده از خدمات مشاوره تخصصی به شما این امکان را خواهد داد تا در شرایط بهتری بتوانید بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد را انتخاب کنید.

مزیت مهم استفاده از مشاوره های مهاجرت این است که شما به تجربه چندین هزار پرونده در زمانی کوتاه دسترسی دارید و با یک بررسی دقیق از شرایط پرونده تان می توانید بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد را انتخاب کنید.

شاید روش های مختلف و کشورهای بسیاری وجود داشته باشند که در نگاه اول شما آن ها را مناسب مهاجرت بدانید. با این حال، پس از دریافت یک مشاوره کامل خواهد بود که می توانید گزینه قابل اتکا و مناسب خودتان را بر گزینید.

بررسی شرایط بازار کار

دقت در بازار کار و تعداد موقعیت های شغلی در کشور مورد نظر از اهمیت زیادی در انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد برخوردار است.

مطمئنا در بعضی از مناطق کشور مقصد شرایط بازار کار در مورد یک رشته خاص بهتر از سایر نقاط است و این نکته را در زمان انتخاب کشور و منطقه مورد نظر باید در نظر داشته باشید.

در حال حاضر، در مناطق شهری و مراکز ایالت کشور کانادا بهترین شرایط بازار کار در مورد رشته اقتصاد و گرایش های تخصصی آن وجود دارد.

شرایط اقامت دائم

در صورتی که شما پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به اقامت دائم دست پیدا نکنید، در عمل بسیاری از اهداف تان بدون نتیجه باقی خواهد ماند.

در انتخاب روش مهاجرتی و کشور مقصد باید دقت شود که آیا این روش شما را به اقامت دائم و سپس شهروندی کشور مقصد خواهد رساند یا خیر.

روش های مختلفی وجود دارند که شاید در عمل شما را به راحتی به اقامت دائم نرسانند.

با این حال، در کشوری مانند کانادا شما می توانید با روش های مهاجرتی متنوع به اقامت دائم برسید و از مزایای آن برای خانواده و فرزندان استفاده کنید.

درآمد

درآمد کافی از جمله نکاتی است که در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد باید آن را در نظر داشته باشید.

رسیدن به درآمد بالا اهمیت زیادی دارد و اگر یک منطقه خوب از نظر درآمد رشته اقتصاد انتخاب نشود، مشکلات بسیاری در هزینه های زندگی به وجود خواهد آمد.

از جمله کشورهایی که در آن ممکن است به مشکل هزینه ها برخورد کنید، هلند است که در شهرهای بزرگ آن هزینه های زندگی بسیار بالا است.

در کشور کانادا این هزینه ها متناسب با درآمد است و شما در کنار صرف هزینه ها می توانید پس انداز خوبی هم داشته باشید.

هزینه ها

هزینه ها در کشور مقصد شامل موارد متعددی است که می توان هزینه های زندگی، هزینه های تحصیل و هزینه های فرزندان را جزو مهم ترین آن ها به حساب آورد.

هزینه ها معمولا در شهرهای بزرگ دنیا بالاتر است اما دقت داشته باشید که میزان درآمد نیز در این شهرها بالاتر خواهد بود.

در شهری مانند تورنتو شما می توانید تا بیش از ۵۰۰۰ دلار در سال نیز درآمد داشته باشید که با صرف هزینه هایی بین ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار در آن می توانید زندگی خوبی را داشته باشید.

توجه داشته باشید که بسیاری از کشورها وجود دارند که زندگی در شهرهای آن هزینه بسیار بالایی دارد و از این شهرها می توان به لندن و آمستردام هلند اشاره کرد.

زبان کشور مقصد

زبان کشور مقصد از اهمیت بالایی در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد برخوردار است و شما باید این نکته را در نظر داشته باشید.

در صورتی که یک کشور انگلیسی زبان انتخاب کنید، شرایط بسیار آسان تر و ایده آل تر خواهد بود چرا که شما بدون اتلاف زمان برای یادگیری یک زبان اضافی می توانید به مهاجرت فکر کنید.

در کشورهایی مانند سوئیس، آلمان و هلند این مشکل وجود دارد و شما برای رسیدن به بهترین بازدهی از مهاجرت باید زبان رسمی آن را با تسلط کامل یاد بگیرید.

روش های مهاجرتی

روش های مهاجرتی متعددی در کشورها ارائه شده اند که در مورد کشور کانادا این تنوع بسیار بهتر از سایر کشورهای جهان است.

شما می توانید با انتخاب یک کشور خوب مانند کانادا به روش های زیادی مانند مهاجرت شغلی، مهاجرت تحصیلی و حتی مهاجرت سرمایه گذاری دسترسی داشته باشید که در یک مسیر مستقیم شما را به اقامت دائم خواهد رساند.

تنوع روش های مهاجرتی در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، سوئیس و حتی آلمان وجود ندارد و در عمل شما روش های کمی را برای رسیدن به اقامت دائم در اختیار خواهید داشت.

نکات مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

 • برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد بهتر است به درآمد، مهاجرپذیر بودن و پایین بودن هزینه ها در کشور مقصد توجه زیادی داشته باشید.
 • خوشبختانه، در صورتی که بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد را انتخاب کرده باشید، این مزیت ها برایتان وجود خواهد داشت و می توانید در آن به راحتی به اقامت دائم دست پیدا کنید.
 • این انتخاب می تواند کانادا باشد که سالانه هزاران نفر طی برنامه های مهاجرتی مختلف موفق به اخذ اقامت دائم در آن می شوند.
 • شما می توانید با روش های متنوع به کانادا مهاجرت کنید و فرصت حضور در یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا را در اختیار داشته باشید.
 • در هر مرحله از اخذ ویزا و اقامت دائم که باشید، کارشناسان تراست آماده هستند تا بهترین مشاوره های تخصصی را مرتبط با مهاجرت در اختیار شما قرار دهند.
 • شما در هر روز از هفته می توانید با مشاوران تراست تماس حاصل کرده و از خدمات منحصر به فرد مهاجرت استفاده کنید.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد کدام است؟

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد کشوری است که در آن به راحتی به اقامت دائم دست پیدا کنید و این مزیت در مورد کشور کانادا وجود دارد. شما در این کشور با روش های استانی و فدرال می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید و برای اعضای خانواده و فرزندان نیز از مزایای اقامت استفاده کنید.

بین تمامی کشورهای جهان، کانادا کشوری است که مهاجرپذیر است و زبان آن هم انگلیسی است. این دو مزیت در کمتر کشوری در جهان یافت می شود و در عمل شما در مورد زبان و مهاجرپذیر بودن کشور مقصد با مشکلات متعددی مواجه هستید.

اهمیت کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد در حمایت از نیروی متخصص است و مهاجران در این کشور بدون مشکل می توانند در رده های شغلی مختلف وارد بازار کار شوند. در صورتی که شما قصد اخذ ویزای شغلی را داشته باشید، سیستم اکسپرس انتری با مزایای منحصر به فرد در اختیار شما قرار دارد.

کشور کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد شناخته می شود و در این کشور بیزینس هایی که توسط مهاجران اداره می شوند دارای قدرت عالی هستند. در این کشور شما با نام خود می توانید یک پروژه کارآفرینی یا استارتاپ را شروع کنید و از این نظر برایتان محدودیتی وجود نخواهد داشت.

به خصوص در ایالت های مهم این کشور مانند انتاریو، امکان ورود سریع به بازار کار وجود دارد و در آن شرایط بهتری را برای کسب درآمد در اختیار خواهید داشت. شما با روش های مختلفی می توانید در این کشور به اقامت دائم دست پیدا کنید که از محبوب ترین آن ها می توان به ویزای تحصیلی و ویزای شغلی اشاره کرد.

سیستم جامع اکسپرس انتری در اختیار شما قرار دارد که در مدت زمان کوتاهی می توانید برای آن ثبت نام کنید و با ارائه مدارک کامل برای اخذ ویزای شغلی کانادا اقدام کنید. در صورتی که قصد ورود مستقیم به بازار کار این کشور را دارید، در رشته اقتصاد این مزیت در کشور کانادا وجود دارد.

البته، شما امکان این را نیز دارید تا با تحصیل در یک دانشگاه یا کالج در این کشور با اخذ یک مدرک معتبر وارد بازار کار شوید و از مزایای درآمد بالا و استانداردهای بالای زندگی در این کشور استفاده کنید. امکان تحصیل برای مهاجران در دانشگاه های کانادا وجود دارد و شما می توانید از مقاطع لیسانس و فوق لیسانس تا دکتری در این کشور تحصیل کنید.

بر اساس آمار رسمی در این آدرس اینترنتی، شاخص های زندگی در کشور کانادا به صورتی است که این کشور را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد و سایر رشته های دانشگاهی تبدیل کرده است. در کشور کانادا سطح زندگی به صورتی است که آمار US News نیز رتبه یک را در سطح جهانی به این کشور داده است.

کانادا از کشورهایی است که به عنوان یکی از بهترین مناطق برای تاسیس بیزینس ها در جهان شناخته می شود چرا که شرایط و امکانات در این کشور برای رسیدن به بازدهی بالا در بیزینس ها وجود دارد.

کشور آمریکا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور آمریکا از نظر رشد اقتصادی بهترین کشور دنیا به حساب می آید و شما شرایط تحصیل خوبی را در این کشور مشاهده خواهید کرد. رتبه جهانی دانشگاه های این کشور در شرایط خوبی قرار دارد و می توان اعتبار مراکز علمی آن را قابل توجه دانست.

آمریکا می تواند در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب آید اما بهتر است به نکات منفی این کشور نیز دقت داشته باشید که یکی از مهم ترین آن ها شرایط دشوار ویزا برای مهاجرت است. شما برای اخذ ویزای تحصیلی یا شغلی این کشور شرایط مشکلی را پیش روی خود خواهید داشت و باید دقت زیادی کنید تا با ریجکتی مواجه نشوید.

آمریکا کشوری است که در آن درآمد خوبی برای رشته های اقتصاد و گرایش های آن وجود دارد و در این کشور با همان زبان انگلیسی می توانید وارد بازار کار یا دانشگاه شوید. در صورتی که شرایط بازار کار برایتان اهمیت دارد، آمریکا شرایط خوبی را به شما پیشنهاد خواهد داد.

با این حال، نکته منفی برای ورود به بازار کار این کشور و کسب درآمد، بالا بودن هزینه های زندگی است و بخش بزرگی از درآمد حاصله در این کشور باید صرف هزینه های زندگی و حتی تحصیل شود.

اگر به دنبال شرایط آسان تر مهاجرت هستید و قصد حضور در یک منطقه ارزان تر را دارید، کشور کانادا پیشنهاد بهتری برایتان خواهد بود. در کانادا و مناطق بزرگ آن هزینه ها پایین است و می توانید با یک برنامه ریزی درست به درآمد بالای شغلی دست پیدا کنید. آمریکا موقعیت های شغلی متعددی را پیشنهاد می دهد و در صورتی که بتوانید در یک دانشگاه این کشور درس بخوانید در شرایط بهتری وارد بازار کار خواهید شد.

کشور استرالیا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور استرالیا در لیست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد قرار دارد و در این کشور شما شرایط مهاجرپذیر بودن خوبی را مشاهده خواهید کرد. شاید نکته مثبت و مهم استرالیا هم همین مورد باشد که در مقایسه با سایر کشورها مانند آلمان و سوئیس، کشور استرالیا دارای شرایط بهتری است.

در استرالیا شما می توانید از حضور دانشگاه های برتر استفاده کنید که تا مقطع دکتری را نیز ارائه داده اند. دقت داشته باشید که استرالیا دارای گزینه های متعددی برای تحصیل نیست و شما در این کشور معدود دانشگاه هایی را مشاهده خواهید کرد که در سطح جهان شناخته شده هستند.

باید اشاره کرد که زبان کشور استرالیا انگلیسی است و همین مزیت باعث شده است تا مهاجران در سال های قبل این کشور را در لیست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد قرار دهند. استفاده از روش های مهاجرتی مانند ویزای شغلی در این کشور امکان پذیر است و با این روش می توانید به اقامت دائم در این کشور دست پیدا کنید.

بهتر است قبل از ورود به بازار کار در این کشور در یک دوره تحصیلی در استرالیا شرکت کنید و مدرک خود را از این کشور دریافت کنید تا در شرایط بهتری وارد بازار کار شوید. البته، حضور در دوره های کوتاه مدت نیز در این کشور امکان پذیر است و پس از دریافت مدرک در این دوره ها، می توانید رزومه قوی تری برای گرفتن یک موقعیت شغلی ارائه دهید.

دقت داشته باشید که امکان استفاده از روش های سرمایه گذاری نیز در این کشور وجود دارد و در شرایط خوب می توانید یک بیزینس را خریداری کنید یا حتی در این کشور کارآفرینی داشته باشید. استرالیا این امکان را می دهد تا شما پروژه شخصی تان را شروع کنید و در آن مشغول به کار شوید.

با این حال، این کشور نیز روند ویزای دشواری دارد و گرفتن ویزا از سفارت استرالیا در مقایسه با کشورهایی مانند کانادا به مراتب سخت تر است. بنابراین، در صورتی که به دنبال بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد هستید، بهتر است به فکر گزینه دیگری در مقایسه با استرالیا باشید.

کشور سوئیس به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور سوئیس در سال های قبل تبدیل به یکی از مقاصد مهاجرت شده است و این امر دلایل مختلفی دارد. در کشور سوئیس شما با شرایط بازار کار خوبی مواجه هستید اما دقت کنید که بهترین کار برای ورود به بازار کار در این کشور تحصیل در یک دوره دانشگاهی است.

در واقع، شرایط کار در کشور سوئیس منجر شده است تا شما برای آشنایی با آن نیاز به گذراندن یک دوره تحصیلی در این کشور داشته باشید. در کشور سوئیس زبان های آلمانی و فرانسوی وجود دارند و در بسیاری از موقعیت های شغلی نیاز به تسلط به یکی از این دو زبان خواهید داشت.

دقت داشته باشید که بهتر است شهرهای بزرگ این کشور را انتخاب کنید چرا که دانشگاه های معروف و معتبر سوئیس در این شهرها حضور دارند. دانشگاه های سوئیس شرایط خوبی را برای ادامه تحصیل در این کشور پیشنهاد می دهند و شما می توانید تا مقاطع بالاتر از لیسانس در آن ها تحصیل کنید.

با این حال، تعداد موقعیت های دانشگاهی در این کشور در مقایسه با کانادا بسیار کمتر است و شما شرایط رقابتی بیشتری را نیز برای ورود به دوره های دانشگاهی در کشور سوئیس مشاهده خواهید کرد.

از نظر بازار کار رشته اقتصاد، کشور سوئیس می تواند در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب آید و تنوع موقعیت های شغلی در آن در حال حاضر خوب است. اگر قصد پیشرفت را در این کشور دارید و به دنبال فرصت های خوب و پر درآمد می گردید، بهترین کار این است که روی آموزش زبان این کشور تمرکز داشته باشید که بر اساس منطقه مورد نظر می تواند زبان آلمانی یا فرانسوی باشد.

البته، اگر قصد حضور در یک مقصد نهایی را داشته باشید، بهتر است به گزینه هایی مانند کانادا یا آمریکا فکر کنید چرا که در حال حاضر بهترین شرایط را برای تاسیس بیزینس و استارتاپ در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.

کشور آلمان به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور آلمان از جمله گزینه هایی است که می تواند در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد قرار داشته باشد و این به دلیل رشد صنعتی و اقتصادی این کشور است. با این حال، نمی توان آلمان را در مقایسه با کشورهایی مانند کانادا یا حتی آمریکا دارای مزیت های ویژه ای به حساب آورد.

مزیت کشورهایی مانند کانادا یا آمریکا دسترسی به امکانات متنوع است و باید اشاره کرد که شما در کمترین زمان ممکن در کانادا می توانید به تمامی امکانات مورد نیاز برای راه اندازی بیزینس شخصی تان دسترسی داشته باشید. در صورتی که علاقه به زبان آلمانی داشته باشید و بتوانید به سطح مناسبی در این زبان دسترسی داشته باشید، این کشور شرایط خوبی را برای شما پیشنهاد خواهد داد.

در بسیاری از موارد آلمان به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب می آید و می توان در این کشور وارد بازار کار شد و در یکی از دانشگاه های معروف ادامه تحصیل داد. دانشگاه های خوبی در آلمان وجود دارند که در سطح جهانی هستند اما تعداد آن ها در هر شهری تنها یک یا دو عدد است.

با تسلط به زبان آلمانی که ممکن است بیش از دو سال از زمان شما را بگیرد، شما می توانید برای موقعیت های شغلی این کشور اقدام کنید. در صورتی که قصد پیشرفت تحصیلی و شغلی را در این کشور داشته باشید، بهتر است از قبل از مهاجرت این زبان را بیاموزید.

در حال حاضر، امکان مهاجرت با ویزای شغلی و ویزای تحصیلی به کشور آلمان وجود دارد و در بعضی از شرایط می توانید با ویزای سرمایه گذاری نیز فرصت هایی را برای مهاجرت رشته اقتصاد به این کشور در اختیار داشته باشید.

کشور دانمارک به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

اگر به دنبال بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد می گردید، بهتر است در مورد کشور دانمارک نیز اطلاعاتی را به دست آورید. این کشور در بخش شمال غربی اروپا قرار گرفته است و مزیت اصلی آن سطح زندگی مناسب و استانداردهایی است که شما برای ادامه شغل و تحصیل در اختیار دارید. یکی از معایب دانمارک نبود قدرت اقتصادی مناسب آن است و در صورتی که این کشور را از نظر تولید ناخالص داخلی بررسی کنیم، مطمئنا کشورهای قدرتمندتری نسبت به آن وجود دارند.
دانمارک تنها چند دانشگاه خوب انگشت شمار دارد که شما بهتر است در آن ها ادامه تحصیل دهید و مدرک تان را از آن اخذ کنید. در صورتی که به دنبال بهترین فرصت ها در این کشور هستید، تسلط به زبان آن نیز یکی از مشکلاتی است که مطمئنا در آینده گریبان گیرتان خواهد شد. برای رسیدن به بهترین سطح در این زبان بر اساس تجربه بیش از ۲ سال زمان نیاز خواهد بود و شما مطمئنا در مسیر ورود به موقعیت های شغلی و تحصیلی در آینده و رسیدن به پیشرفت به این زبان نیاز خواهید داشت.
دقت داشته باشید که دانمارک کشوری است که از نظر آب و هوایی نیز در بعضی از فصل ها می تواند شرایط خوبی نداشته باشد و در زمستان ها با سرمای زیاد مواجه خواهید شد. در کنار این موارد، مزیت کشور دانمارک دسترسی به درآمد بالا و داشتن آینده شغلی است و در صورت اخذ یک مدرک از این کشور مطمئنا خواهید توانست تا شرایط خوبی را در آینده به دست آورید.

کشور هلند به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور هلند به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد شناخته می شود و در این کشور مزیت مهمی را در اختیار خواهید داشت. هلند شرایط زندگی خوبی را پیشنهاد می دهد و در نظر سنجی های مختلف، هلند به عنوان یکی از بهترین و شادترین کشورها در جهان شناخته شده است.

هلند از این نظر بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب می آید که اقتصاد پایداری دارد و شرایط شغلی خوبی را برای مهاجرت رشته اقتصاد پیشنهاد می دهد.

در صورتی که به دنبال رسیدن به موقعیت های شغلی متنوع می گردید، گزینه های بهتری نسبت به هلند نیز وجود دارند و در کشورهایی مانند آمریکا یا کانادا شما شرایط اقتصادی و بازار کار بهتری را مشاهده خواهید کرد.

یکی از معایب بزرگ کشور هلند گران بودن هزینه ها در شهرهای اصلی آن است و شهری مانند آمستردام به گرانی و هزینه های بالای زندگی در جهان معروف است. در صورتی که هدف شما حضور در یک منطقه با هزینه های زندگی پایین است، مطمئنا شهرهای بزرگ هلند نمی توانند بهترین گزینه باشند.

تسلط به زبان این کشور برای پیشرفت شغلی و حتی تحصیلی در رشته اقتصاد الزامی است و شما برای تسلط به آن بهتر است از قبل از مهاجرت به فکر آموزش این زبان باشید. بهتر است در مورد مناطق مختلف این کشور از نظر رشد اقتصادی و هزینه های زندگی خوب تحقیق کنید تا پس از مهاجرت به بهترین بازدهی دست پیدا کنید. در کشور هلند هم مانند بسیاری از کشورهای اروپایی تنها چند شهر مهم وجود دارند و از نظر تعدد دانشگاه ها و موقعیت های شغلی در آن شرایط بسیار ایده آلی را مشاهده نخواهید کرد.

کشور انگلستان به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور انگلستان یکی از کشورهایی است که در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد قرار دارد و دلیل اصلی این امر زبان این کشور است. شما بدون اتلاف زمان برای آموزش یک زبان اضافی می توانید در کشور انگلستان به یک موقعیت شغلی وارد شوید و حتی در دانشگاه های مطرح آن به زبان انگلیسی تحصیل کنید. انگلستان این مزیت را در اختیار شما قرار خواهد داد تا در شهرهای بزرگ آن به موقعیت های شغلی خوبی دسترسی داشته باشید و از درآمد بالا استفاده کنید.

البته، از نظر تنوع شغلی و سطح زندگی، این کشور نمی تواند در فهرست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد قرار داشته باشد و شما تنها در شهرهای بزرگ این کشور می توانید به مزایای مختلف دسترسی داشته باشید. بر اساس بررسی های US News، انگلستان از نظر کیفیت زندگی یکی از کشورهای نا مناسب برای مهاجرت است و در صورتی که بخواهید به کیفیت زندگی بالایی دسترسی داشته باشید، بهتر است به فکر مهاجرت به کشورهایی مانند کانادا یا کشورهای پیشرفته اروپایی باشید.

از نظر قدرت اقتصادی، انگلستان یکی از کشورهای مهم در اروپا است که به عنوان یک کشور صنعتی شناخته شده است. این کشور صادرات زیادی به کشورهای مختلف دارد و از راه صادرات محصولات صنعتی به پیشرفت اقتصادی بالایی دست پیدا کرده است. در کشورهایی مانند انگلستان شما بهتر است تا قبل از مهاجرت تحقیق دقیقی در مورد منطقه مورد نظر داشته باشید تا پس از مهاجرت به بهترین بازدهی دست پیدا کنید.

کشورهایی مانند انگلستان تنها چند منطقه مهم دارند و شما تنها با چند روش مهاجرتی کلی می توانید به این کشور مهاجرت کنید. در حال حاضر، بهترین روش ها برای مهاجرت به این کشور استفاده از روش ویزای تحصیلی یا ویزای شغلی است.

کشور ترکیه به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور ترکیه از نظر مهاجرت سرمایه گذاری می تواند به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب آید و در این کشور خواهید توانست تا با استفاده از خرید یک ملک به اقامت دائم دست پیدا کنید.

در سال های اخیر این کشور به یکی از مقاصد مهم برای مهاجرت تبدیل شده است و باید اشاره کرد که در ترکیه شما نمی توانید بدون آموزش زبان به پیشرفت های شغلی و حتی تحصیلی دست پیدا کنید. این نقص در مورد مهاجرت به کشور ترکیه همواره وجود دارد و شما با یک بررسی کلی می توانید مشاهده کنید که تسلط به زبان ترکی استانبولی از الزامات موفقیت در این کشور به شمار می رود.

ترکیه از نظر اقتصادی قدرت بالایی در مقابل کشورهای پیشرفته تر و حتی ایران ندارد و شما نباید به این کشور به عنوان یک مقصد نهایی نگاه کنید. این کشور روش های مختلف مهاجرتی را در اختیار شما قرار خواهد داد که می توان ویزای شغلی و ویزای تحصیلی را بیان کرد.

از طریق تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان این کشور می توانید در شرایط بهتری وارد بازار کار شوید اما باز هم در رشته اقتصاد نیاز خواهید داشت تا زبان ترکی استانبولی را بیاموزید تا در محل کار یا جامعه دانشگاهی به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید.

اگر قدرت اقتصادی و ارزان بودن هزینه ها برایتان اهمیت دارد و قصد دسترسی به کیفیت بالای زندگی را دارید، گزینه های بهتری نسبت به ترکیه هم وجود دارند. در سال های اخیر نرخ گرانی ها نیز در این کشور افزایش پیدا کرده اند و در شهرهای بزرگی مانند استانبول شما نیاز به صرف هزینه های زیادی برای دسترسی به کیفیت بالای زندگی خواهید داشت.

کشور ایتالیا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور ایتالیا همواره به عنوان یکی از بهترین کشورها از نظر مهاجرت رشته های دانشگاهی تلقی شده است. این کشور دارای اقتصاد قدرتمندی است و در بخش جنوبی اروپا واقع شده است.

البته،‌ ایتالیا در مقایسه با کشورهایی مانند هلند و آلمان دارای کیفیت پایین زندگی است و شما مطمئنا در ایتالیا تعداد موقعیت های شغلی متنوعی را در اختیار نخواهید داشت. ایتالیا کشوری است که با صنعت خود شناخته می شود و در این کشور شما تنها چند شهر انگشت شمار خوب را در اختیار خواهید داشت.

اگر ایتالیا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد انتخاب کرده باشید، بهتر است از دو یا حتی سه سال قبل از مهاجرت به این کشور زبان آن را بیاموزید. تسلط به زبان رسمی این کشور مسیر را برای پیشرفت شغلی و تحصیلی شما هموارتر خواهد کرد و در شرایطی ایده آل می توانید برای موقعیت های شغلی و تحصیلی اقدام کنید.

ایتالیا از نظر تنوع موقعیت های شغلی فرصت های خوبی را پیشنهاد نمی دهد و بهتر است برای مهاجرت به این کشور تنها شهرهای بزرگ آن و دانشگاه های مهم را در نظر داشته باشید.

در صورتی که هدف شما مهاجرت با روش تحصیلی است، ایتالیا دارای چند دانشگاه مهم است که پذیرش در آن ها می تواند مسیر را برای ورود شما به بازار کار هموارتر کند. بهتر است تا بدانید در این کشور نیز دانشگاه های متنوعی حضور ندارند اما برای تحصیل مقاطع تحصیلات تکمیلی در آن شما فرصت های خوبی را در اختیار خواهید داشت.

کشور اتریش به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشور اتریش در سال های قبل به عنوان یکی از مقاصد اصلی مهاجرت تلقی شده است و این کشور را می توان در لیست بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد قرار داد. کشور اتریش یکی از مناطقی به شمار می رود که در یکی از بهترین مکان های اروپا قرار دارد و شما در آن وضعیت آب و هوایی خوبی را تجربه خواهید کرد.

اتریش از نظر تنوع جوامع علمی مطمئنا در مقابل کانادا یا آمریکا حرف هایی برای گفتن ندارد و شما تنها در شهرهای مهم آن می توانید دانشگاه های برتر را مشاهده کنید. بهتر است قبل از ورود به این کشور در مورد روش های مهاجرتی موجود خوب تحقیق کنید چرا که در اتریش تنها چند روش اختصاصی برای مهاجرت ارائه شده است.

اتریش از جمله کشورهایی به شمار می رود که در آن می توانید با ویزای شغلی وارد بازار کار شوید اما بهتر است قبل از ورود به موقعیت های شغلی یک مدرک رسمی از دانشگاه های این کشور دریافت کنید.

امکان حضور یک فرد خارجی در دانشگاه های اتریش فراهم است و شما می توانید در رشته اقتصاد در مقاطع مختلف لیسانس، فوق لیسانس و دکتری تحصیل کنید. مزیت مهمی است تا شما بتوانید مدرک خود را در رشته اقتصاد از این کشور دریافت کنید که در آن صورت در شرایط بسیار ایده آل خواهید توانست یک ویزای کاری را پس از تحصیل اخذ کنید.

البته، در کنار مزایایی که اتریش در اختیار شما قرار خواهد داد، بهتر است به این نکته هم توجه کنید که زبان در این کشور انگلیسی نیست و برای رسیدن به موفقیت شغلی در آن مطمئنا نیاز خواهید داشت تا یک پروسه طولانی مدت را برای آموزش زبان طی کنید. در این کشور امکان این وجود دارد تا با مدرک زبان سطح بی ۲ کار خود را شروع کنید که در شرایط مختلف مدت زمان حداقل دو ساله برای رسیدن به این سطح مورد نیاز خواهد بود.

فاکتورهای مهم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

فاکتورهای مهمی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد وجود دارند که با توجه کردن به آن ها می توانید انتخاب خوبی داشته باشید. در حال حاضر و در شرایط کنونی جهان، کانادا از هر نظر برای مهاجرت یک مقصد خوب به حساب می آید و در این کشور می توانید تمامی مزایا را با هم در اختیار داشته باشید. بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد باید از نظر فاکتورهای درآمد، امنیت شغلی، قوانین شغلی و مهاجر پذیر بودن در شرایط خوبی قرار داشته باشد و این مزایا در مورد کانادا ارائه شده است.

فاکتور مهاجرپذیر بودن برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

مهاجر پذیر بودن نکته مهمی در مسیر انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد است و شما در جهان تنها چند کشور را مشاهده خواهید کرد که از این نظر دارای مزیت باشند. کشور کانادا از این نظر بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب می آید و مهاجران بسیاری از سراسر جهان در این کشور حضور دارند.

شما در شهرهای بزرگ این کشور و در مناطق کم جمعیت تر می توانید خیل عظیمی از مهاجران را مشاهده کنید که بدون مشکل در موقعیت های شغلی فعالیت دارند.

در صورتی که نگاهی به دانشگاه های این کشور بیاندازید، مشاهده خواهید کرد که کانادا از نظر پذیرش دانشجویان خارجی یکی از بهترین مناطق جهان به شمار می رود. استفاده از سیستم اکسپرس انتری و وجود قوانین مناسب برای مهاجران منجر شده است تا بسیاری از متخصصان این کشور را برای مهاجرت انتخاب کنند و شما در این کشور در یک محیط بدون دغدغه خواهید توانست تا به پیشرفت شغلی و تحصیلی فکر کنید.

فاکتور درآمد برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

فاکتور درآمد امر مهمی در مهاجرت است و شما در کشورهای پیشرفته می توانید به بهترین درآمدها در رشته اقتصاد دست پیدا کنید. با این حال در زمان انتخاب منطقه مورد نظر نیز بهتر است به نکات مختلف توجه داشته باشید چرا که مناطق شهری بزرگ دارای فرصت های بیشتری برای ورود به بازار کار هستند.

در کشورهایی مانند کانادا و بر اساس آمار این آدرس اینترنتی، شما می توانید به درآمدهای بیش از ۸۰ هزار دلار در سال نیز دست پیدا کنید و درآمد میانگین بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار برآورد شده است.

در مورد درآمد بهتر است هزینه های زندگی را نیز در منطقه مورد نظر در نظر داشته باشید و این هزینه ها در شهرهای بزرگی مانند آمستردام، لندن و شهرهای بزرگ آمریکا بالا است. کانادا دارای شهرهای پیشرفته ای است که از نظر درآمد و هزینه های زندگی پیشنهادهای منحصر به فردی را در اختیار متقاضیان مهاجرت قرار می دهد.

در صورتی که میزان درآمد را در کشورهایی مانند کانادا با دیگر مناطق جهان مقایسه کنید، این میزان از میانگین های بین المللی بسیار بالاتر است.

فاکتور تمکن مالی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

فاکتور تمکن مالی اصل مهمی در انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد است و در این مورد شما بهتر است کشوری را انتخاب کنید که برای ویزا و روش های مهاجرتی تمکن مالی کمتری نیاز باشد.

تمکن مالی همان میزان موجودی نقدی و غیر نقدی است که در مرحله ویزا از طرف سفارت درخواست خواهد شد و شما برای اخذ ویزا نیاز دارید تا این تمکن مالی را ارائه دهید. در مورد کشوری مانند آمریکا یا حتی کشورهای اسکاندیناوی این میزان بالا است و برای اخذ ویزای آمریکا مطمئنا به تمکن مالی بالایی نیاز است.

کشور کانادا برای ارائه ویزاهای تحصیلی بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار تمکن مالی درخواست می کند و شما برای اخذ ویزای شغلی این کشور به مقدار میانگین ۱۵ هزار دلار نیاز خواهید داشت. در صورتی که از نظر تمکن مالی کشورهای مختلف را بررسی کنیم، کانادا در حال حاضر از بهترین شرایط برخوردار است که در مرحله ویزا با دغدغه کمتر می توانید به ویزا برسید.

فاکتور زبان برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

فاکتور زبان برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد اصل مهمی است و اهمیت این موضوع به خصوص در رشته هایی مانند اقتصاد و گرایش های آن بالاتر است.

شما برای رسیدن به موفقیت در این رشته و موفقیت تحصیلی نیاز دارید تا به زبان رسمی کشور مورد نظر تسلط داشته باشید و بدون آن نخواهید توانست به درآمد دست پیدا کنید. بهتر است کشوری انتخاب شود که زبان انگلیسی دارد و از این نظر کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان دارای مزیت هستند.

شما در صورت تصمیم به مهاجرت زمان کوتاهی نیاز دارید تا مدرک زبان انگلیسی را اخذ کنید و پس از دریافت یک مدرک در سطح بی ۲ می توانید با خیال راحت مسیر مهاجرت را شروع کنید. در حالت کلی، زبان های رسمی در کشورهای مختلف به صورت زیر است که در مورد کشورهای اروپایی این نقطه ضعف وجود دارد که برای مهاجرت نیاز به مدرک زبان آن خواهید داشت.

شما برای تسلط نسبی به زبان کشور مقصد نیاز خواهید داشت تا حداقل دو سال زمان صرف کنید که همین امر ممکن است وقفه طولانی مدتی در روند ویزای شما به وجود آورد.

فاکتور زبان برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد اصل مهمی است و اهمیت این موضوع به خصوص در رشته هایی مانند اقتصاد و گرایش های آن بالاتر است.

شما برای رسیدن به موفقیت در این رشته و موفقیت تحصیلی نیاز دارید تا به زبان رسمی کشور مورد نظر تسلط داشته باشید و بدون آن نخواهید توانست به درآمد دست پیدا کنید. بهتر است کشوری انتخاب شود که زبان انگلیسی دارد و از این نظر کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان دارای مزیت هستند.

شما در صورت تصمیم به مهاجرت زمان کوتاهی نیاز دارید تا مدرک زبان انگلیسی را اخذ کنید و پس از دریافت یک مدرک در سطح بی ۲ می توانید با خیال راحت مسیر مهاجرت را شروع کنید. در حالت کلی، زبان های رسمی در کشورهای مختلف به صورت زیر است که در مورد کشورهای اروپایی این نقطه ضعف وجود دارد که برای مهاجرت نیاز به مدرک زبان آن خواهید داشت.

شما برای تسلط نسبی به زبان کشور مقصد نیاز خواهید داشت تا حداقل دو سال زمان صرف کنید که همین امر ممکن است وقفه طولانی مدتی در روند ویزای شما به وجود آورد.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کشورزبان رسمی
کانادادر ۹۰ درصد موارد انگلیسی
آمریکازبان رسمی انگلیسی
استرالیازبان رسمی انگلیسی
آلمانزبان رسمی آلمانی
سوئیسزبان رسمی آلمانی و فرانسوی
فرانسویزبان رسمی فرانسوی
ترکیهزبان رسمی ترکی استانبولی
دانمارکزبان رسمی دانمارکی
هلندزبان رسمی هلندی

فاکتور مهاجرپذیر بودن برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

مهاجر پذیر بودن نکته مهمی در مسیر انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد است و شما در جهان تنها چند کشور را مشاهده خواهید کرد که از این نظر دارای مزیت باشند. کشور کانادا از این نظر بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب می آید و مهاجران بسیاری از سراسر جهان در این کشور حضور دارند.

شما در شهرهای بزرگ این کشور و در مناطق کم جمعیت تر می توانید خیل عظیمی از مهاجران را مشاهده کنید که بدون مشکل در موقعیت های شغلی فعالیت دارند.

در صورتی که نگاهی به دانشگاه های این کشور بیاندازید، مشاهده خواهید کرد که کانادا از نظر پذیرش دانشجویان خارجی یکی از بهترین مناطق جهان به شمار می رود. استفاده از سیستم اکسپرس انتری و وجود قوانین مناسب برای مهاجران منجر شده است تا بسیاری از متخصصان این کشور را برای مهاجرت انتخاب کنند و شما در این کشور در یک محیط بدون دغدغه خواهید توانست تا به پیشرفت شغلی و تحصیلی فکر کنید.

فاکتور ثبات سیاسی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

فاکتور ثبات سیاسی از مهم ترین نکاتی است که باید آن را در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد در نظر داشته باشید. در بسیاری از کشورهای اروپایی این مزیت وجود ندارد و شما در عمل نمی توانید شرایط پیشرفت خوبی را در آن در اختیار داشته باشید.

در صورتی که به دنبال یک مقصد نهایی می گردید که از نظر اقتصادی و سیاسی در شرایط خوبی قرار داشته باشد، کانادا از بهترین گزینه ها به حساب می آید. در این کشور ثبات سیاسی منجر شده است تا بیزینس ها به پیشرفت های خوبی دست پیدا کنند و بسیاری از آن ها به صورت بین المللی پیشرفت کنند.

دوستی نزدیک کشور کانادا با آمریکا و روابط اقتصادی و سیاسی نزدیک منجر شده است تا میزان واردات و صادرات این دو کشور بسیار بالا رود و در سال های اخیر آمریکا به عنوان بزرگ ترین شریک اقتصادی کانادا شناخته شده است. مزیت مهم کانادا روابط خوب دوستانه با بسیاری از کشورهای جهان مانند آلمان و فرانسه است که شرایط را برای رشد و پیشرفت بیزینس ها و بین المللی شدن آن ها فراهم کرده است.

فاکتور امنیت برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

امنیت نکته اساسی در زمان انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد است و این نکته به خصوص در زمان مهاجرت خانوادگی نیز اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

در صورتی که کشورهای امن جهان را در یک جدول رده بندی کنیم، کانادا بین ۱۰ کشور امن قرار خواهد گرفت و حتی در بسیاری از سال ها این کشور به عنوان بهترین کشور امن جهان شناخته شده است. از طریق این آدرس اینترنتی می توانید فهرست چند کشور امن جهان را مشاهده کنید که کانادا بین آن ها قرار گرفته است.

از نظر امنیت و پایین بودن جرم و جنایت، شما حتی در کشور آمریکا و کشورهای اروپایی مانند انگلستان نیز شرایط خوبی را مشاهده نخواهید کرد. بهتر است بدانید آمریکا از نظر بالا بودن جرم یکی از کشورهای نا امن است و بررسی های مختلف این موضوع را نشان می دهد.

البته، در صورتی که امنیت اجتماعی برایتان اهمیت داشته باشد، در کشورهای اسکاندیناوی نیز می توانید شرایط خوبی را مشاهده کنید.

فاکتور تنوع شغلی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

فاکتور تنوع شغلی از اهمیت بالایی برخوردار است و بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد کشوری است که فرصت های شغلی زیادی را به شما پیشنهاد دهد. این مزیت در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا وجود دارد و شما در آن به راحتی می توانید در فرصت های شغلی مختلف حضور پیدا کنید.

به جرات می توان گفت تقاضای شغلی که در کشور کانادا وجود دارد در هیچ کشور دیگری نظیر ندارد و در شهرهای بزرگ این کشور شما تقاضای زیادی در مورد رشته اقتصاد و تخصص های مرتبط آن مشاهده خواهید کرد.

از نظر تنوع شغلی شما بهتر است روی مناطق پر جمعیت و شهرهای بزرگی مانند تورنتو، مونترال، ونکوور و کبک تمرکز کنید چرا که در این مناطق خواهید توانست به راحتی به درآمد بالایی نیز دست پیدا کنید. با مراجعه به این آدرس اینترنتی می توانید فهرستی از آگهی های شغلی را مشاهده کنید که در رابطه با رشته اقتصاد در شهرهای مختلف این کشور ارائه شده اند.

فاکتور قوانین شغلی برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

قوانین شغلی در کشور مقصد اساس پیشرفت بیزینس ها است و این موضوع در مورد مهاجران اهمیت بیشتری پیدا می کند. در بسیاری از کشورها شما در عمل مشکلات مختلف و تبعیض را در مورد نیروی کار خارجی مشاهده خواهید کرد و این موضوع در کشورهایی مانند ترکیه و حتی کشورهای اروپایی وجود دارد.

از مهم ترین مشکلات مربوط به این موضوع باید به پایین بودن پرداختی ها اشاره کرد و از دیگر موارد عدم پرداخت به موقع حقوق نیروی کار خارجی است.

کشور کانادا در نظر سنجی ها و بررسی های مختلف به عنوان بهترین کشور از نظر قوانین شغلی شناخته شده است و به همین دلیل است که سالانه بیش از ۳۵۰ هزار متخصص و نیروی کار خارجی پروفایل اکسپرس انتری خود را تکمیل می کنند. این نشان دهنده اعتماد مهاجران به شرایط این کشور است که در مناطق مختلف آن مشکلی از نظر پیشرفت شغلی و تحصیلی برای مهاجران وجود ندارد.

فاکتور پیشرفت و توسعه برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

زمانی که شما قصد راه اندازی یک بیزینس را داشته باشید، اهمیت زیادی دارد تا به امکانات خوب و به روز دسترسی داشته باشید. در کشوری مانند ترکیه یا در کشورهای اروپایی شما باید زمان زیادی را منتظر بمانید تا لوازم مورد نیاز را تهیه شود.

اگر قصد شما دسترسی آسان و سریع به امکانات شغلی است، بهتر است به مقاصد نهایی فکر کنید که کانادا، آمریکا و استرالیا هستند. در این کشورها استارتاپ ها مشکلی از نظر تامین تجهیزات ندارند چرا که خودشان میزبان فناوری هستند و تولید کننده های بزرگ کارخانه ای و صنعتی در آن ها حضور دارند.

برای دسترسی به بهترین امکانات بهتر است در شهرهایی مانند تورنتو، کبک، مونترال و ونکوور به دنبال فرصت ها باشید چرا که هزاران استارتاپ مرتبط با رده های شغلی مختلف در این مناطق فعالیت دارند. شما با استفاده از روش های استارتاپ و سرمایه گذاری می توانید به این مناطق مهاجرت کنید و با روش های مهاجرت سرمایه گذاری در کانادا به اقامت دائم دست پیدا کنید.

اقامت دائم برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

در صورتی که نتوانید به اقامت دائم برسید، تمامی تلاش های شما بدون نتیجه خواهد ماند. ارائه اقامت دائم یکی از مهم ترین مزایای کشورهایی مانند کانادا است و شما در این کشور می توانید از بیش از صد روش مهاجرتی استفاده کنید تا به اقامت دائم دست پیدا کنید.

تقریبا تمامی روش های مهاجرتی این کشور با هدف ارائه اقامت دائم در اختیار متقاضیان مهاجرت قرار گرفته اند و شما با استفاده از مهاجرت تحصیلی یا شغلی می توانید به اقامت در این کشور دست پیدا کنید.

در بسیاری از کشورها مانند آمریکا یا حتی استرالیا روش های معدودی برای دست یابی به اقامت دائم ارائه شده است و شما در عمل نخواهید توانست با خیال راحت به اقامت برسید. کانادا در سال های قبل تمرکز زیادی روی جذب نخبگان و متخصصان شغلی داشته است و به همین دلیل است که روش های متنوع را از طریق دولت فدرال و دولت های استانی ارائه کرده است.

شما در همان ابتدا می توانید روش مختص مهاجرتی را انتخاب کنید و برای مهاجرت به یک منطقه خاص از طریق روش های استانی شروع به کار کنید.

بهترین دانشگاه ها و کالج های کانادا برای مهاجرت رشته اقتصاد

دانشگاه های بسیار زیادی در کشور کانادا حضور دارند که رشته اقتصاد و گرایش های مختلف آن را ارائه کرده اند. شما از طریق این آدرس اینترنتی می توانید فهرست دانشگاه های برتر این کشور را بیابید که حضور آن ها کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد تبدیل کرده است.

فهرست زیر شامل چند مورد مراکز آموزش عالی این کشور است اما شما با کمی جستجو می توانید دانشگاه های بیشتری را نیز در این کشور برای ادامه تحصیل بیابید.

دانشگاه تورنتو برای مهاجرت رشته اقتصاد

دانشگاه تورنتو یکی از بهترین مراکز علمی در سطح جهان است که در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد واقع شده است.

بر اساس بررسی های مختلف US News، این مرکز علمی آموزشی بین ۲۵ دانشگاه برتر در سطح جهان در رشته اقتصاد قرار گرفته است و تحصیل در آن مطمئنا افق های روشنی را پیش روی شما خواهد گشود.

در این مرکز علمی می توانید در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری تحصیل کنید و امکانات ارائه شده آن کمتر نظیری در سطح جهان دارد.

در صورتی که به دنبال یک محیط حرفه ای و دسترسی به اساتید برجسته جهانی هستید، در دانشگاه تورنتو بهترین شرایط در اختیار شما خواهد بود. این مرکز علمی در حال حاضر دوره های کوتاه مدت را نیز ارائه کرده است و شما با ارائه مدارک کلی مانند مدرک زبان و ترجمه مدارک مقطع قبلی می توانید از آن پذیرش دریافت کنید.

دانشگاه بریتیش کلمبیا برای مهاجرت رشته اقتصاد

دانشگاه بریتیش کلمبیا یکی از بهترین مدارس اقتصاد را دارد و این مدرسه بین ۲۵ مرکز آموزشی اقتصاد در کشور کانادا قرار گرفته است. در حالت کلی، دانشگاه بریتیش کلمبیا دارای سطح علمی بسیار بالایی است و شما می توانید در مقاطع مختلف در این مرکز علمی تحصیل کنید.

مطمئنا اخذ یک مدرک دانشگاهی از این مرکز آموزشی مسیر شما را برای زندگی در این کشور و ورود به بازار کار هموار خواهد کرد و می توانید با رزومه ایده آل برای موقعیت های شغلی درخواست دهید.

شما با مدرک زبان تافل یا حتی آیلتس می توانید برای این دانشگاه اقدام کنید و حتی امکان این وجود دارد تا قبل از حضور در کلاس ها در دوره های انگلیسی نیز شرکت کنید. این مرکز علمی دارای یکی از کتابخانه‌های مدرن در سطح جهان است که شامل هزاران هزار جلد کتاب و منبع آموزشی برای رشته های اقتصاد و سایر رشته های دانشگاهی است.

دانشگاه یورک برای مهاجرت رشته اقتصاد

دپارتمان اقتصاد دانشگاه یورک یکی از معروف ترین مراکز آموزشی در سطح کانادا است که شما در آن به صورت اختصاصی می توانید در گرایش های مختلف رشته اقتصاد درس بخوانید و سابقه تحقیقاتی داشته باشید.

شرایط خوب این مرکز آموزش عالی منجر شده است تا بتوان در کنار آموزش به کارهای تحقیقاتی نیز پرداخت و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در آن به بهترین امکانات دسترسی خواهید داشت.

در صورتی که به دنبال پذیرش بدون دردسر می گردید و پس از اتمام تحصیل قصد اخذ مدرک از یک مرکز آموزش عالی معتبر را دارید، دانشگاه یورک از بهترین مراکز علمی به حساب می آید.

این دانشگاه دارای هیئت علمی معتبری است که اساتید آن در جوامع علمی جهان شناخته شده هستند. از نظر اعتبار مدرک PGWP نیز دانشگاه یورک امکان این را خواهد داد تا پس از اتمام تحصیل در یک موقعیت شغلی در این کشور شروع به کار کنید.

دانشگاه مک گیل برای مهاجرت رشته اقتصاد

رتبه علمی دانشگاه مک گیل در جوامع علمی جهان اثبات شده است و این مرکز علمی در یکی از خوش آب و هواترین مناطق کشور واقع شده است. دپارتمان اقتصاد این مرکز آموزشی دارای بهترین امکانات است که در سطح عالی می توانید در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در آن تحصیل کنید. این مرکز علمی دارای مزایای بسیاری است و شما می توانید با مدارک آیلتس یا تافل در آن پذیرش بگیرید.

شرایط سختی برای پذیرش در دانشگاه مک گیل ارائه نشده است و با داشتن حداقل ۷۵ درصد از معدل در مقطع قبلی می توانید برای پذیرش در رشته اقتصاد در این مرکز آموزشی اقدام کنید.

بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت رشته اقتصاد

مناطق مختلفی در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد وجود دارند که شما می توانید در آن ها به استانداردهای بالا و شرایط بی نظیر زندگی دست پیدا کنید. اکثر شهرها و مناطق خوب این کشور در خط جنوبی آن واقع شده اند که از مهم ترین آن ها می توان به تورنتو، کبک، مونترال، ونکوور و اتاوا اشاره کرد.

در صورتی که به دنبال مناطق خوش آب و هوا و قدرتمند از نظر اقتصادی می گردید، بهتر است روی شهرهای بخش جنوبی در ایالت ها تمرکز داشته باشید. فهرست زیر بهترین شهرهای کشور کانادا را شامل می شود که وجود آن ها منجر شده است تا کانادا به بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد تبدیل شود.

تورنتو برای مهاجرت رشته اقتصاد

تورنتو برای مهاجرت رشته اقتصاد از گزینه های ایده آل است و شما در این منطقه خواهید توانست به شرایط زندگی خوب و استانداردهای بالایی دست پیدا کنید. اهمیت تورنتو از نظر قدرت اقتصادی آن است و شما در این شهر می توانید موقعیت های شغلی متنوعی را مشاهده کنید.

به خصوص در رشته اقتصاد و زیر شاخه های آن می توان موقعیت های شغلی متنوعی را در این شهر مشاهده کرد و در آن به درآمد بالایی رسید.

در شهر تورنتو نرخ تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که در حدود ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص کل کانادا است. با این شرایط، تورنتو را می توان اقتصاد برتر در این کشور به حساب آورد که شرایط بسیار عالی برای متخصصان اقتصاد در آن وجود دارد.

شما می توانید با روش های مهاجرتی متنوعی به این شهر مهاجرت کنید که از جمله آن ها تاسیس پروژه کارآفرینی، استارتاپ، ویزای تحصیلی یا ویزای شغلی است. دانشگاه های متنوعی در این شهر حضور دارند و در کنار آن شما می توانید در دوره های کوتاه مدت کالج نیز در تورنتو تحصیل کنید.

در صورتی که به دنبال ایجاد یک پروژه شخصی و کسب و کار انفرادی در این کشور هستید، تورنتو از بهترین شرایط برای این کار برخوردار است. شما می توانید با برنامه اختصاصی کارآفرینی در این کشور در کمتر از یک تا دو سال به اقامت دائم دست پیدا کنید و بیزینس خودتان را در شهر بزرگی مانند تورنتو شروع کنید. تورنتو به شما این امکان را می دهد تا به عنوان یک فرد مهاجر بیزینس شخصی داشته باشید و از مزایای تاسیس آن برای خانواده نیز استفاده کنید.

ونکوور برای مهاجرت رشته اقتصاد

کانادا بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد است و شما در این کشور مزیت حضور در شهرهایی مانند ونکوور را در اختیار خواهید داشت. حضور در شهر ونکوور می تواند بهترین مزایا را برای شما داشته باشد که یکی از آن ها دسترسی به روش های مهاجرتی متنوع است.

در شهر ونکوور امکان این وجود دارد تا شما با برنامه اختصاصی کارآفرینی بریتیش کلمبیا به این منطقه مهاجرت کنید و در آن به اقامت دائم دست پیدا کنید. البته، در صورتی که به دنبال راه اندازی یک استارتاپ در این کشور هستید، ونکوور از این نظر پیشنهادهای خوبی برایتان دارد. شما با برنامه استارتاپ این شهر می توانید با سرمایه شرکت های سرمایه گذاری مهاجرت کنید و در این کشور یک بیزینس تاسیس کنید.

در شهر ونکوور نیز مانند تورنتو شما خواهید توانست تا ادامه تحصیل دهید و دانشگاه های معتبری در این منطقه حضور دارند. در صورتی که قصد ادامه تحصیل به صورت تحقیق و حضور در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری را دارید، در این شهر مقاطع تحصیلی مختلف ارائه شده است.

ونکوور از نظر قدرت اقتصادی یک از ده شهر مهم این کشور به حساب می آید و به اذعان بسیاری از کارشناسان این شهر یکی از زیباترین و مدرن ترین شهرهای جهان است.

شرایط بازار کار در مورد رشته اقتصاد در ونکوور خوب است و با اخذ یک مدرک تحصیلی از دانشگاه های معروف این شهر می توانید در شرایط بهتری وارد بازار کار شوید. از روش های مناسب برای مهاجرت به این شهر باید به ویزای تحصیلی یا ویزای کار اشاره کرد که در صورت اخذ ویزای کار شما فرصت حضور در این شهر و کسب تجربه برای زندگی در آن را به دست خواهید آورد.

شهر ونکوور با استفاده از مسیرهای تبادل متنوع با سایر نقاط جهان ارتباط دارد و همین امر منجر شده است تا نرخ توسعه شهری در آن بسیار بالا باشد.

شهر مونترال برای مهاجرت رشته اقتصاد

وجود شهرهایی مانند مونترال منجر شده است تا بسیاری از مهاجران و متخصصان این کشور را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب آورند. از مزایایی که در شهر مونترال به دست خواهید آورد، می توان به امکانات منحصر به فرد برای زندگی و قدرت اقتصادی بالا اشاره کرد.

در این شهر هزاران بیزینس و کسب و کار فعالیت دارند که شرایط برای توسعه آن ها فراهم است. مونترال از جمله شهرهای توسعه یافته و فناوری محور در جهان به شمار می رود و دانشگاه های آن در سطح جهان شهرت بالایی دارند.

این منطقه دارای صنایع متنوعی است و مونترال را می توان یک شهر چند صنعتی مهم در کانادا به حساب آورد. در صورتی که بخواهیم مونترال را از نظر نرخ تولید ناخالص داخلی بررسی کنیم، این شهر دارای بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار تولید ناخالص است.

شما در این شهر فرصت حضور در موقعیت های شغلی متنوع را در اختیار خواهید داشت و از مزایایی که مونترال برای شما پیشنهاد می دهد، دسترسی به استانداردهای بالای زندگی و کیفیت منحصر به فرد آن است. در شهر مونترال شما می توانید در مقاطع مختلف مانند فوق لیسانس و دکتری تحصیل کنید و از این نظر محدودیتی برایتان وجود نخواهد داشت.

از روش های بی نظیری که متخصصان رشته اقتصاد می توانند از آن برای اخذ اقامت دائم استفاده کنند، می توان کارآفرینی در این منطقه یا خرید یک بیزینس آماده را بیان کرد. در حال حاضر امکان این وجود دارد تا شما با ارائه یک طرح تجاری بتوانید به اقامت دائم در این کشور دست پیدا کنید و در این مسیر فاصله شما با اقامت دائم تنها یک یا دو سال خواهد بود.

صنایع متنوعی در شهر مونترال فعالیت دارند که از مهم ترین آن ها می توان به فناوری، حمل و نقل، توریسم، مدیریت عمومی و تولید کارخانه ای اشاره کرد. در هر یک از این صنایع فرصت های خوبی برای ارائه یک طرح تجاری و دریافت اقامت دائم از کشور کانادا وجود دارد.

شهر کبک برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر کبک از جمله پیشرفته ترین مناطق این کشور به حساب می آید که نرخ رشد اقتصاد در آن قابل توجه است. اگر به دنبال یک شهر فرانسوی زبان برای مهاجرت به کانادا هستید و به دنبال یک منطقه زیبا در این کشور می گردید، شهر کبک از بهترین شرایط برخوردار است.

در این شهر شما می توانید از موقعیت های شغلی متنوع استفاده کنید که در مورد رشته اقتصاد نرخ تقاضای شغلی بسیار بالا است. با مراجعه به این لینک می توانید میزان درآمد متخصصان اقتصاد را در این شهر مشاهده کنید که به بیش از ۱۵۰ هزار دلار در سال نیز می رسد.

نکته مهم در مورد میزان درآمد رده های شغلی اقتصاد سابقه شغلی و ارائه مهارت های شغلی است و شما مطمئنا با افزایش این سابقه شغلی می توانید انتظار درآمدی بالاتری را داشته باشید.

مزیت مهم شهر کبک زیبایی شهری و توریستی بودن آن است که قدرت بالای اقتصادی آن نیز به دلیل حضور توریست ها و رشد تولیدی ها در شهر است. در هر نقطه از شهر کبک شما می توانید مکان های دیدنی را مشاهده کنید که شرایط خوبی را برای زندگی در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد فراهم کرده است.

روش اختصاصی کارآفرینی در ایالت کبک ارائه شده است که شما با استفاده از آن می توانید در یک مسیر مشخص به اقامت دائم دست پیدا کنید. کانادا به دلیل وجود روش های متنوع مهاجرتی بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب می آید و شما در این کشور مزیت استفاده از برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری را در اختیار خواهید داشت.

دقت داشته باشید که در برنامه مهاجرت کارآفرینی کبک شما می توانید با ارائه یک طرح تجاری قدرتمند سرمایه مورد نیاز را توسط شرکت های سرمایه گذاری تامین کنید.

کبک شهری است که در آن دانشگاه معتبر و معروفی وجود دارد و شما در این شهر فرصت تحصیل در دانشگاه کبک را در اختیار خواهید داشت. دانشگاه کبک یکی از بزرگ ترین مجموعه های تحصیلی در کل کانادا به حساب می آید که دارای یکی از مجهزترین کتابخانه ها در سطح جهان است.

از جمله امکاناتی که شما در این ایالت در اختیار خواهید داشت، دسترسی به ویزای کار است و در صورت ثبت نام در سیستم اکسپرس انتری و ارائه مدارک کامل می توانید با ویزای کار نیز وارد بازار کار این ایالت شوید.

شهر اتاوا برای مهاجرت رشته اقتصاد

در صورتی که به دنبال بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد می گردید و مدرن بودن منطقه انتخاب شده برایتان اهمیت دارد، بهتر است در مورد اتاوا بیشتر بخوانید. شهر اتاوا از بهترین مناطق برای مهاجرت رشته اقتصاد در کانادا است و شما در آن شرایط توسعه شهری و پیشرفت منحصر به فردی را مشاهده خواهید کرد.

اتاوا دارای فضایی پیشرفته و بی نظیر است که فرصت رشد بیزینس ها و شرکت های تجاری در آن فراهم است. شما در شهر اتاوا می توانید به امکانات متنوع برای راه اندازی یک بیزینس دسترسی داشته باشید و این امکانات را در هیچ نقطه ای از جهان نخواهید یافت.

شهر اتاوا دارای دانشگاه معروفی است و در کنار آن کالج های حاضر در این شهر نیز به شما بهترین شرایط را برای ادامه تحصیل پیشنهاد می دهند. شما با حضور در دوره های کوتاه مدت کالج ها در شهر اتاوا می توانید در شرایط بهتر و مطمئن تری وارد بازار کار رشته اقتصاد شوید.

با اتمام تحصیل در یک کالج و در یک دوره کوتاه مدت ورود به بازار کار نیز در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد آسان تر است و در شرایط برابر و بدون رقابت بالا می توانید به درآمد بالایی در بازار کار این کشور برسید.

در شهر اتاوا روش های مهاجرتی متنوعی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها ویزای تحصیلی یا ویزای شغلی است. ثبت نام اکسپرس انتری به مقصد اتاوا می تواند یکی از بهترین فرصت ها برای شما باشد تا فرصت حضور در شهرهای مدرنی مانند اتاوا را به دست آورید.

خوشبختانه، در مورد رشته اقتصاد امکان این وجود دارد تا شما یک ویزای شغلی از کشور دریافت کنید و با خیال راحت به سمت اقامت دائم در کانادا حرکت کنید. البته، در صورتی که هدف شما کارآفرینی در این شهر و راه اندازی یک پروژه بیزینسی باشد، دولت ایالت انتاریو به شما این امکان را خواهد داد. وجود شرایط منحصر به فرد در شهرهایی مانند اتاوا منجر شده است تا کانادا به بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد تبدیل شود.

شهر ادمونتون برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر ادمونتون کانادا یکی از بهترین گزینه ها برای مهاجرت رشته اقتصاد در کانادا به حساب می آید. شما در این شهر فرصت های بی نظیری را دارید که از جمله آن ها باید به امکان تحصیل در دانشگاه معروف و معتبر شهر را بیان کرد.

شهر ادمونتون کانادا یکی از قدرتمندترین مناطق این کشور از نظر رشد صنعتی به حساب می آید که صنایعی مانند نفت و گاز و انرژی در آن از بهترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. در شهر ادمونتون کانادا شرایط برای ورود به بازار کار رشته اقتصاد و رده های شغلی مرتبط فراهم است و در آن می توانید به درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار در سال دست پیدا کنید.

ادمونتون در ایالت آلبرتا واقع شده است و به همین دلیل شما امکان این را دارید تا با استفاده از روش های اختصاصی کارآفرینی یا سرمایه گذاری به این شهر مهاجرت کنید. یکی از این روش ها مهاجرت با کارآفرینی کشاورزی است که در کمتر از دو سال شما را به اقامت دائم این کشور خواهد رساند.

در صورتی که قصد ورود مستقیم به بازار کار را داشته باشید، این مزیت در ادمونتون وجود دارد. شما با ثبت نام در سیستم اکسپرس اینتری و انتخاب ایالت آلبرتا می توانید مدارک خود را کامل کرده و با ویزای شغلی کانادا به ادمونتون مهاجرت کنید.

ادمونتون آلبرتا از جمله شهرهای صنعتی به حساب می آید که صنایعی قدرتمند در آن فعالیت دارند. از بهترین این صنایع باید به حمل و نقل، کشاورزی، فناوری و تولیدات کارخانه ای و شیمیایی اشاره کرد که وجود آن ها منجر به رشد اقتصادی عظیم ادمونتون شده است.

امکان تحصیل در کالج های ادمونتون کانادا در رشته های مرتبط با اقتصاد وجود دارد و شما با این کار می توانید یک مدرک رسمی از این کشور دریافت کنید. تحصیل در کالج یک فرصت عالی است که شما پس از گذراندن یک دوره کوتاه مدت و کم هزینه می توانید مدرک رسمی را دریافت کرده و با آن وارد بازار کار در این کشور شوید.

شهر کیچنر برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر کیچنر از مهم ترین مناطق کانادا به حساب می آید که در آن قدرت اقتصادی قابل توجهی وجود دارد. در این شهر که در یکی از مناطق خوب ایالت انتاریو واقع شده است، نیاز به متخصصان اقتصاد احساس می شود و شهر کیچنر از نظر درآمد در رده شغلی اقتصاد در شرایط خوبی قرار دارد.

در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد انتخاب کرده باشید، کیچنر یکی از مناطق خوب برای مهاجرت است. شما می توانید در این شهر در رده های شغلی و گرایش های مختلف اقتصاد وارد بازار کار شوید و تعداد موقعیت های شغلی در آن بیان گر اهمیت بالای این شغل در کیچنر است.

در حالت کلی، ایالت انتاریو از بهترین مناطق این کشور به حساب می آید که با مراجعه به این آدرس اینترنتی می توانید تنوع شغل ها را در مورد رشته اقتصاد مشاهده کنید. کیچنر از مناطقی است که دانشگاه مهم واترلو را در خود جای داده است که یکی از مهم ترین مراکز علمی در کانادا و حتی در سطح جهان به حساب می آید.

اگر هدف شما حضور در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد با روش ویزای تحصیلی باشد، کیچنر بهترین پیشنهادها را برای شما آماده کرده است. البته، برای مهاجرت با ویزای شغلی نیز به راحتی می توانید در سیستم اکسپرس انتری ثبت نام کرده و منطقه مورد نظر را انتاریو انتخاب کنید.

شهر کیچنر از مناطقی به حساب می آید که در آن امکان سرمایه گذاری وجود دارد و این روش یکی از آسان ترین روش ها برای مهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا به حساب می آید. در شهر کیچنر شما رشد صنعتی و قدرت اقتصادی قابل قبولی را مشاهده خواهید کرد و به دلیل ارتباط نزدیک این شهر با مناطق مهم کانادا، کیچنر در شرایط خوبی از نظر پیشرفت قرار دارد.

شهر لندن برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر لندن انتاریو از جمله مناطقی است که در یک موقعیت جغرافیایی خوب در کانادا واقع شده است و اهمیت این شهر نزدیکی به کشور آمریکا و شرایط صادراتی و وارداتی خوب آن است. شهر لندن انتاریو به شما این امکان را خواهد داد تا با روش های متنوع مهاجرتی به یکی از بهترین مناطق کانادا مهاجرت کنید و اهمیت این شهر از نظر دسترسی به امکانات مختلف برای راه اندازی بیزینس ها است.

به خصوص در رشته اقتصاد، امکان این وجود دارد تا شما یک بیزینس شخصی را در لندن انتاریو شروع کنید و در مدت زمان کوتاهی خواهید توانست با این روش به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنید.

در لندن انتاریو امکان این را خواهید داشت تا با روش تحصیلی نیز مهاجرت کنید و این روش بهترین راه حل برای ورود مطمئن به بازار کار کانادا خواهد بود. با اخذ یک مدرک از دانشگاه های این کشور یا شرکت در دوره های کوتاه مدت کالج، شما خواهید توانست به راحتی در یک موقعیت شغلی وارد بازار کار شوید.

در حالت کلی، درآمد متخصصان اقتصاد و بیزینس در لندن انتاریو بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال برآورد شده است و این درآمد با افزایش سوابق کاری مطمئنا رو به افزایش خواهد رفت. امکان این وجود دارد تا شما در لندن انتاریو یک ویزای شغلی دریافت کنید و این موضوع در رشته اقتصاد یکی از مزیت ها به حساب می آید.

شما در رشته اقتصاد تنها با داشتن مدرک دانشگاهی و محقق کردن چند شرط می توانید به ویزای شغلی کانادا دست پیدا کنید.

البته، اگر به دنبال استانداردهای بالای زندگی در یک منطقه قدرتمند اقتصادی هستید، در لندن انتاریو به این مزایا دسترسی خواهید داشت. جالب است تا بدانید لندن یکی از شهرهایی است که قدرت توریستی عالی دارد و سالانه خیل عظیمی از گردشگران از مکان های گردشگری آن دیدن می کنند.

تاسیس یک بیزینس یا راه اندازی یک شرکت مرتبط با رشته تان در لندن انتاریو منجر خواهد شد تا امتیازتان در سیستم اکسپرس انتری افزایش پیدا کند و با این کار در زمان کوتاه تری ویزای شغلی و اقامت دائم را دریافت خواهید کرد.

شهر کلگری برای مهاجرت رشته اقتصاد

کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب می آید و این به دلیل وجود شهرهای قدرتمندی مانند کلگری است. این شهر در استان آلبرتا واقع شده است و یکی از دو شهر مهم و صنعتی آن است.

کلگری در کنار ادمونتون به عنوان دو تولید کننده مهم انرژی و نفت و گاز در این کشور به حساب می آیند و از نظر صنعتی و وفور کارخانه های تولیدی این شهر یک منطقه مهم به شمار می رود. اگر قصد استفاده از روش های سرمایه گذاری را داشته باشید، کلگری شهری است که پیشنهادهای منحصر به فردی را در اختیار شما قرار خواهد داد.

کلگری در مقایسه با شهرهای بزرگی مانند تورنتو دارای جمعیت زیادی نیست اما این شهر منبع عظیم اقتصادی و تولید نفت و گاز در کانادا است. البته، در کنار این صنایع، صنایع دیگری نیز در این شهر رونق دارند که می توان توریسم، تولید کارخانه ای، حمل و نقل و فناوری را بیان کرد.

کلگری یکی از شهرهای خوب برای مهاجرت رشته اقتصاد است چرا که در آن به روش های متنوعی دسترسی خواهید داشت. برنامه اختصاصی کشاورزی در این شهر ارائه شده است که در یک مسیر مستقیم و مشخص شما را به اقامت دائم خواهد رساند.

البته، اگر قصد ادامه تحصیل و انجام پروژه های تحقیقاتی را داشته باشید، در شهر کلگری بهترین شرایط در اختیار شما قرار خواهد داشت. در این شهر دانشگاه معروف کلگری حضور دارد که در آن می توانید در رشته اقتصاد تحصیل کنید.

دانشگاه کلگری یکی از موسسات آموزش عالی مطرح در جهان است که سالانه متخصصان بسیاری از این مرکز علمی فارغ التحصیل شده و وارد بازار کار کانادا می شوند. در کنار روش مهاجرت تحصیلی، شما می توانید با خرید بیزینس های آماده یا حتی روش استارتاپ نیز از مزیت اقامت دائم این کشور استفاده کنید.

با خرید یک بیزینس آماده و ارائه طرح تجاری، در مدت کمتر از دو سال خواهید توانست به اقامت دائم دست پیدا کنید.

شهر میسیساگا برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر میسیساگا یکی از مناطقی است که تمرکز بالایی روی بیزینس ها و شرکت های تجاری دارد. در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد شما می توانید شانس حضور در شهرهایی مانند میسیساگا را داشته باشید که از مهم ترین مناطق از نظر اقتصاد است.

شهر میسیساگا در نزدیکی تورنتو واقع شده است و این منطقه در مسیر تبادل شهرهای بزرگ این کشور قرار دارد. شهر میسیساگا در ایالت انتاریو قرار دارد و به همین دلیل شما می توانید از برنامه های استانی انتاریو استفاده کرده و به این شهر مهاجرت کنید.

در صورتی که مهاجرت تحصیلی هدف شما است، این شهر امکانات مورد نظر را در اختیار شما قرار خواهد داد. در میسیساگا شما می توانید فرصت حضور در دانشگاه معروف تورنتو را در اختیار داشته باشید که یکی از شعبه های این شهر در میسیساگا قرار دارد.

امکان تحصیل از مقطع لیسانس تا مقطع دکتری در این دانشگاه برای رشته اقتصاد وجود دارد. درآمد رشته اقتصاد در این منطقه به بیش از ۸۰ هزار دلار در سال می رسد و در صورتی که شما به عنوان یک متخصص ارشد وارد بازار کار این کشور شوید، مطمئنا انتظار درآمد تا بیش از ۱۰۰ هزار دلار نیز وجود دارد.

میسیساگا از شهرهایی است که استفاده از روش های سرمایه گذاری در آن از بهترین گزینه ها برای مهاجرت است. در این شهر ایده های استارتاپی می توانند شما را در یک مسیر مشخص و مستقیم به اقامت دائم برسانند.

در صورتی که هدف شما اخذ اقامت دائم از بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد است، در میسیساگا این امکان برایتان وجود خواهد داشت. استفاده از روش خرید بیزینس آماده در یک زمان کوتاه و کمتر از دو سال می تواند شما را به اقامت دائم در این شهر برساند.

شهر همیلتون برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر همیلتون انتاریو از جمله مناطقی است که برای مهاجرت رشته اقتصاد گزینه ای خوب است. این شهر در موقعیت جغرافیایی بین اتاوا و تورنتو واقع شده است و اهمیت آن از نظر پیشرفت شهری و دسترسی به امکانات نوین جهانی است.

شهر همیلتون با روش های تبادل متعدد با دیگر مناطق این کشور و شهرهای بزرگ جهان ارتباط دارد و در آن می توانید بهترین شرایط را برای ورود به بازار کار در اختیار داشته باشید. در شهر همیلتون انتاریو درآمد مانند سایر شهرهای پیشرفته بالا است و شما در این منطقه با ارائه یک رزومه خوب می توانید تا بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال درآمد کسب کنید.

در صورتی که به دنبال ورود بدون دردسر به بازار کار بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد هستید، پیشنهاد می شود در یک دانشگاه یا موسسه آموزشی مدرک رسمی دریافت کنید. با دریافت این مدرک از یک موسسه کانادایی در شرایط بهتری خواهید توانست به سمت کسب درآمد حرکت کنید و مسیر ورود شما به بازار کار نیز آسان تر خواهد شد.

همیلتون انتاریو از نظر تنوع روش های مهاجرتی یکی از بهترین مناطق کانادا به شمار می رود و شما در این شهر می توانید با روش ویزای شغلی، ویزای تحصیلی یا ویزای سرمایه گذاری به سمت اخذ اقامت دائم کانادا حرکت کنید.


رشته اقتصاد و تخصص های مرتبط با آن از بهترین رده های شغلی در شهرهای پیشرفته کانادا به حساب می آیند که در حال حاضر میزان تقاضای شغلی نیز برای این رشته در کانادا بسیار زیاد است.

در این شهر صنایع متنوعی حضور دارند و می توان همیلتون انتاریو را از نظر قدرت اقتصادی و صنعتی یکی از مهم ترین مناطق در ایالت انتاریو به حساب آورد. اگر قصد راه اندازی یک بیزینس را داشته باشید، در این شهر امکانات به صورت کامل در اختیار شما قرار دارد.

البته، خرید یک بیزینس آماده در حوزه هایی مانند رستوران می تواند در شرایطی آسان شما را به اقامت دائم این کشور برساند.

شهر ویکتوریا برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر ویکتوریا از بهترین مناطق و زیباترین شهرهای این کشور به حساب می آید که جمعیت زیادی ندارد. این شهر در ایالت بریتیش کلمبیا واقع شده است و ویکتوریا یکی از شهرهای مهم از نظر توریسم و گردشگری است. در صورتی که کانادا را به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد انتخاب کرده باشید، ویکتوریا برای مهاجرت بهترین گزینه است.

در این شهر شرایط رشد و توسعه بیزینس ها فراهم است و به دلیل نزدیکی با شهر ونکوور، ویکتوریا یکی از بهترین مناطق برای راه اندازی پروژه های بیزینسی به حساب می آید.

در شهر ویکتوریا امکان تحصیل در رشته اقتصاد و حضور در موسسات آموزشی وجود دارد. در این شهر دانشگاه آن و کالج های معتبری وجود دارند که اخذ یک مدرک از آن ها می تواند شما را در یک مسیر مستقیم به ویزای شغلی برساند.

در شهر ویکتوریا تقاضا برای رشته های اقتصاد وجود دارد و شما می توانید با ویزای شغلی نیز به این شهر مهاجرت کنید. از جمله بهترین صنایع شهر باید به مدیریت عمومی، توریسم، حمل و نقل و فناوری اشاره کرد. در کنار این صنایع، امور مالی نیز از بهترین بخش های اقتصادی در ویکتوریا هستند.

استفاده از برنامه های کارآفرینی یا مهاجرت بیزینسی برای مهاجرت به ویکتوریا امکان پذیر است و شما با برنامه های ایالتی بریتیش کلمبیا می توانید در کمتر از دو سال به اقامت دائم دست پیدا کنید. از روش های خوب برای مهاجرت به ایالت بریتیش کلمبیا و شهرهایی مانند ویکتوریا استارتاپ است که در آن شما در یک مسیر مشخص و با تامین سرمایه از طرف شرکت های سرمایه گذار می توانید به اقامت دائم در این شهر دست پیدا کنید.

مزیت مهم شهر ویکتوریا زیبایی شهری آن و امنیت منحصر به فرد شهر است که آن را به یکی از گزینه های خوب برای مهاجرت خانوادگی تبدیل کرده است.

شهر هالیفاکس برای مهاجرت رشته اقتصاد

اگر هدف شما انتخاب کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد است، بهتر است روی شهر هالیفاکس تمرکز داشته باشید. هالیفاکس شهر مهم ایالت نوا اسکوشیا در بخش شرقی کشور است که قدرت اقتصادی و صنعتی آن در کل کانادا شناخته شده است.

شما در شهر هالیفاکس شرایط رقابتی کمتری را نیز مشاهده خواهید کرد و با ارائه یک رزومه خوب می توانید از روش های مهاجرتی متنوع استفاده کنید. هالیفاکس از نظر توسعه شهری یکی از مناطق مهم کانادا به حساب می آید و شما در این شهر به روش مهاجرت سرمایه گذاری دسترسی دارید.

این روش می تواند شما را در یک مسیر مشخص و بدون دردسر به اقامت دائم کانادا برساند و اهمیت آن مزایایی است که برای اعضای خانواده به دست خواهید آورد. خرید بیزینس های آماده در هالیفاکس یا استفاده از روش استارتاپ نیز در این شهر جزو محبوب ترین روش ها به حساب می آید که در این موارد در کمتر از دو سال به اقامت دائم دست پیدا خواهید کرد.

هالیفاکس از نظر تنوع صنایع یکی از مهم ترین نقاط این کشور به شمار می رود و تمرکز زیادی در این شهر روی صنایع اقیانوس و فناوری های مرتبط با آن وجود دارد.

در صورتی که قصد حضور در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد را دارید، هالیفاکس می تواند گزینه خوبی برای اخذ اقامت دائم باشد. بازار کار رشته اقتصاد در این شهر خوب است و امکان دریافت ویزای شغلی از طریق سیستم اکسپرس انتری نیز به مقصد هالیفاکس وجود دارد.

شما در هالیفاکس به فضایی توریستی و زیبا دسترسی دارید و اقتصاد توریسم در این منطقه رشد زیادی پیدا کرده است. سالانه طیف وسیعی از گردشگران از خود کانادا و از کشورهای دیگر جهان به هالیفاکس سفر می کنند تا با زیبایی های آن از نزدیک آشنا شوند.

شهر ساسکاتون برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر ساسکاتون مهم ترین شهر در کشور کانادا از نظر کشاورزی و محصولات غذایی به حساب می آید. در این شهر شما به روش مختص مهاجرت کشاورزی دسترسی دارید که در کمتر از یک یا دو سال شما را به اقامت دائم خواهد رساند.

با دریافت اقامت دائم در این روش، شما خواهید توانست تا از مزایای آن برای خانواده تان نیز استفاده کنید. در شهر ساسکاتون شرایط برای رشد بیزینس ها فراهم است و همین امر منجر شده است تا بیزینس هایی مانند حمل و نقل، توریسم، تولید کارخانه ای و فناوری به بهترین بخش های اقتصادی در این منطقه تبدیل شوند.

اگر به دنبال انتخاب بهترین شهر در کانادا برای ادامه تحصیل هستید، دانشگاه معروف شهر ساسکاتون پیشنهادهای منحصر به فردی را در اختیار شما قرار خواهد داد. در این شهر می توانید تا مقاطع بالاتر از لیسانس در رشته های مرتبط با اقتصاد تحصیل کنید و با اخذ یک مدرک تحصیلی به شرایط خوبی در بازار کار دسترسی داشته باشید.

شهر ساسکاتون امکان این را می دهد تا با روش های سرمایه گذاری مانند خرید بیزینس آماده و تاسیس استارتاپ به دنبال اخذ اقامت دائم باشید و یک پروژه شخصی بیزینسی در این شهر تاسیس کنید.

صنایع مهمی در ساسکاتون حضور دارند که در آن می توانید اقدام به راه اندازی یک پروژه کارآفرینی کنید. از جمله این صنایع باید به تولید مدیا، تولید محصولات غذایی و خدمات مدیریت عمومی و حتی خدمات فرهنگی هنری اشاره کرد.

در صورتی که بتوانید در این شهر وارد بازار کار صنایعی مانند غذا یا حمل و نقل شوید، بهترین روش کسب درآمد را در اختیار خواهید داشت. ساسکاتون در یک مسیر جغرافیایی منحصر به فرد و با اهمیت واقع شده است و ارتباط آن با شهرهای مهم این کشور برقرار است.

شهر وینیپگ برای مهاجرت رشته اقتصاد

ایالت منیتوبا تقریبا در بخش میانی کشور کانادا واقع شده است و شهر مرکزی آن وینیپگ است. این شهر دارای جمعیت زیادی نیست اما قدرت اقتصادی آن از نظر تولید کارخانه ای و صنایع پیشرفته قابل توجه است. در شهر وینیپگ صنایع مهمی حضور دارند که می توان صنعت مدیا، تولید محصولات کشاورزی و تولید قطعات صنعتی را بیان کرد.

به دلیل حضور شرکت های قدرتمند صنعتی در این شهر، وینیپگ یکی از پایگاه های اصلی برای تولید محصولات صنعتی و ماشین آلات در کانادا به شمار می رود. برنامه مختص مهاجرت کشاورزی در این شهر نیز ارائه شده است و شما می توانید با استفاده از این روش به راحتی به یک منطقه منحصر به فرد مهاجرت کنید.

وینیپگ امکان این را فراهم خواهد کرد تا شما به ادامه تحصیل در یک رشته تحصیلی در این شهر بپردازید و پس از پایان تحصیلات به راحتی وارد بازار کار شوید. در صورتی که اهمیت زیادی به امکانات تحصیلی یا زندگی می دهید، وینیپگ این قابلیت ها را در اختیار شما خواهد گذاشت.

اخذ ویزای شغلی به مقصد وینیپگ از طریق سیستم اکسپرس انتری امکان پذیر است و شما می توانید با ارائه یک رزومه خوب و نه چندان قوی از این شهر ویزای شغلی دریافت کنید.

بسیاری از مهاجران سالانه با روش خرید بیزینس به این شهر مهاجرت می کنند و از بخش های اقتصادی مهم این شهر برای خرید یک بیزینس آماده می توان به رستوران، کافی شاپ، شرکت نرم افزاری، شرکت تولیدی و فرآوری محصولات غذایی اشاره کرد.

صنایع خدماتی که طیف وسیعی از شغل ها را در بر می گیرد، از بهترین گزینه ها برای اخذ اقامت دائم کانادا و مهاجرت به شهر وینیپگ هستند.

شهر کینگستون برای مهاجرت رشته اقتصاد

اگر هدف شما مهاجرت به یک شهر صنعتی و قدرتمند از نظر اقتصاد است، کینگستون کانادا پیشنهادهای بسیاری را برای شما آماده کرده است. وجود شهرهای صنعتی و قدرتمند مانند کینگستون است که کانادا را به بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد تبدیل کرده است.

در این شهر می توانید از فضای توریستی با استانداردهای بالا لذت ببرید و مهاجرت خانوادگی به کینگستون از جمله روش های مناسب به حساب می آید. تولیدی های متعددی در این شهر حضور دارند و به همین دلیل است که کینگستون کانادا به یکی از قطب های صنعتی در انتاریو و کل کشور تبدیل شده است.

در این شهر که در بخش جنوبی انتاریو واقع شده است، شرایط پیشرفت صنایع برقرار است و می توان کینگستون کانادا را از نظر وفور صنایع و تجارت ها یکی از بهترین مناطق کانادا به شمار آورد.

کینگستون کانادا به شما این امکان را خواهد داد تا در یک فضای قدرتمند اقتصادی یک شرکت تجاری را تاسیس کنید و با امکانات موجود به فکر پیشرفت و توسعه بین المللی آن باشید.

در این شهر مسیرهای ارتباطی با شهرهای مهم جهان برقرار است و این شرایط جغرافیایی منجر شده است تا کینگستون به یکی از پیشرفته ترین شهرهای کانادا تبدیل شود.

کینگستون کانادا شهری است که رشته اقتصاد در آن اهمیت بالایی در جامعه دانشگاهی و در صنعت دارد و نیاز بالایی به متخصصان این رشته در این شهر وجود دارد. شما با اخذ ویزای شغلی به مقصد کینگستون کانادا می‌توانید فرصت حضور در بازار کار قدرتمند این شهر را در اختیار داشته باشید و از مزایای درآمدی و سطح بالای زندگی استفاده کنید.

در حال حاضر، درآمد متخصصان این رشته در شهر کینگستون بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال است و در صورتی که شما یک بیزینس شخصی را در این شهر احداث کنید، این میزان درآمد رو به افزایش خواهد رفت.

شهر رجینا برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر رجینا از جمله مناطق با اهمیت در این کشور است و این شهر در ایالت ساسکاچوان واقع شده است. با این شرایط، شما خواهید توانست تا در این شهر از برنامه های اختصاصی کشاورزی استفاده کنید و با این روش در کمتر از دو سال به اقامت دائم دست پیدا کنید.

در این شهر امکان این را خواهید داشت تا از روش مهاجرت تحصیلی نیز استفاده کنید و حضور در دانشگاه های رجینا از بهترین فرصت ها برای شما در مسیر مهاجرت خواهد بود. رجینا یک شهر پیشرفته است و جمعیت متوسطی در این شهر وجود دارد که شرایط را برای زندگی خوب و آرام مهیا کرده است.

در صورتی که هدف شما حضور در یک منطقه صنعتی و قدرتمند از نظر اقتصادی است، رجینا می تواند پیشنهاد خوبی باشد. از جمله صنایع مهم این شهر می توان به فناوری، تولید کارخانه ای، صنایع خلاقانه و حمل و نقل و توریسم اشاره کرد.

در صورتی که قصد راه اندازی یک بیزینس شخصی را در رجینا دارید، بهترین فرصت در اختیار شما است تا در بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به درآمد مناسبی از این روش دست پیدا کنید.

رجینا این امکان را فراهم می کند تا متقاضیان مهاجرت با ویزای تحصیلی یا سرمایه گذاری به این شهر مهاجرت کنند و به اقامت دائم دست پیدا کنند.

در حالتی که دارای شرایط ویزای شغلی هستید، بهتر است مدارک کامل خود را از طریق سیستم اکسپرس انتری ثبت کنید و با ثبت این مدارک خواهید توانست تا در برنامه های استانی این کشور به ساسکاچوان مهاجرت کنید.

ساسکاچوان به مهاجران این اجازه را می دهد تا در یک مسیر مشخص به ویزای شغلی دست پیدا کرده و پس از مدت زمان یک تا دو ساله آن را به اقامت دائم تبدیل کنند.

شهر ویندزور برای مهاجرت رشته اقتصاد

شهر ویندزور یکی از بهترین گزینه ها برای مهاجرت رشته اقتصاد به حساب می آید و حضور در این شهر از بهترین فرصت ها برای تاسیس یک بیزینس قدرتمند و با درآمد بالا است. ویندزور در یکی از بهترین مناطق کانادا واقع شده است و اهمیت این شهر دسترسی آسان به شرایط صادرات و واردات از کشورهایی مانند آمریکا است.

در صورتی که قصد انتخاب کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد را داشته باشید، حضور در شهر ویندزور می تواند فرصتی ایده آل باشد تا از روش های مهاجرت شغلی و حتی تحصیلی استفاده کنید. مهاجرت تحصیلی در این شهر به شما امکان کسب تجربه قبل از ورود به بازار کار را خواهد داد و در شرایط بهتری می توانید به ویزای شغلی دست پیدا کنید.

ویندزور در بخش جنوبی ایالت انتاریو و در نزدیکی آمریکا واقع شده است و می توان در آن یک بیزینس پر بازده و قدرتمند را شروع کرد. دقت داشته باشید که ویزای سرمایه گذاری برای شهر ویندزور نیز وجود دارد و با خرید یک بیزینس آماده یا احداث یک پروژه کارآفرینی می توانید از مزیت های ویزای سرمایه گذاری استفاده کنید.

شرکت های موفق بسیاری در حوزه های مواد غذایی، فناوری، حمل و نقل، توریسم و صنایع دیگر خدماتی در این شهر حضور دارند که بسیاری از آن ها به صورت بین المللی فعالیت می کنند.

ویندزور شهری است که امکانات احداث بیزینس در آن فراهم است و با انتخاب این شهر در برنامه کارآفرینی انتاریو می توانید امتیاز بیشتری در جدول امتیازبندی این برنامه به دست آورید. به دلیل حمایت های دولتی از پیشرفت مناطق کم جمعیت، شما در شهر ویندزور مزیت های زیادی را در اختیار خواهید داشت و در یک شرایط بدون دردسر می توانید بیزینس شخصی تان را احداث کنید.

هزینه های زندگی پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد

هزینه های زندگی پس از مهاجرت رشته اقتصاد از نکات مهم به حساب می آیند که شما باید آن ها را برای رسیدن به بهترین بازدهی پس از مهاجرت در نظر داشته باشید.

دقت داشته باشید که این هزینه ها در کشور کانادا بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار در ماه برای یک نفر است و شما برای اجاره بها نیز برای آپارتمان یک خوابه باید بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در نظر بگیرید.

در صورتی که به صورت خانوادگی به بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد می روید، هزینه های زندگی ماهانه برای خانواده چهار نفره بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است. بر اساس جدول زیر می توانید این هزینه ها را به صورت جزئی نیز برآورد کنید.

رستوران و غذامیزان هزینه به دلار کانادا
وعده غذایی برای یک نفر در رستوران ارزان۲۰
وعده غذایی برای دو نفر در رستوران های معمولی۸۰
مک میل یا مک دونالد۱۲
کاپوچینو معمولی۴.۵
آب بطری ۳۰۰ میلی لیتری۱.۹
نوشابه ۳۰۰ میلی لیتر۲.۳
اجناس بازار میزان هزینه به دلار کانادا
شیر یک لیتری معمولی۲.۶
قرص نان ۵۰۰ گرمی۳
برنج یک کیلوگرمی۳.۹
تخم مرغ ۱۲ عدد۱۴.۲
سیب یک کیلوگرم۴.۵
پرتقال یک کیلوگرم۴.۳
سیب زمینی یک کیلوگرم۳
گوشت قرمز یک کیلوگرم۱۷.۳
فیله مرغ یک کیلوگرم۱۴
حمل و نقل  میزان هزینه به دلار کانادا
بلیط یک طرفه محلی۳.۲
بلیط عبور و مرور ماهانه۱۰۰
هزینه شروع تاکسی۴
هزینه یک ساعت انتظار تاکسی۳۴
هزینه یک کیلومتر اضافی تاکسی۲
یک لیتر بنزین۱.۷
خرید خودرو معمولیبین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار
هزینه های منزل     میزان هزینه به دلار کانادا
آب، برق، گرمایش، سرمایش۱۷۰
اینترنت پر سرعت نا محدود۸۰
ورزش و سرگرمی    میزان هزینه به دلار کانادا
باشگاه فیتنس برای یک نفر ماهانه۵۳
باشگاه تنیس یک ساعت آخر هفته۲۱
بلیط سینما یک صندلی۱۴
هزینه فرزندان     میزان هزینه به دلار کانادا
پیش دبستان تمام وقت خصوصی ماهانه۱۱۰۰
دبستان بین المللی تمام وقت سالانه۱۷۵۰۰
لباس و پوشاک      میزان هزینه به دلار کانادا
شلوار جین برند۶۵
یک دست لباس تابستانه در فروشگاه زنجیره ای۴۵
یک جفت کفش ورزشی برند۱۰۳
یک جفت کفش چرم مردانه۱۲۸
اجاره بها       میزان هزینه به دلار کانادا
آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر۱۵۰۰
آپارتمان یک خوابه در خارج از مرکز شهر۱۳۰۰
آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر۲۵۰۰
آپارتمان سه خوابه در خارج از مرکز شهر۲۲۰۰
خرید هر متر آپارتمان در مرکز شهر۹۰۰۰
خرید هر متر آپارتمان در خارج از مرکز شهر۶۵۰۰
میزان درآمد میانگین در شغل ها پس از کسر مالیات۴۵۰۰

با تراست همراه باشید

بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق در حال حاضر کانادا است که طیف وسیعی از امکانات و مزایا را در اختیار شما قرار می دهد. در این کشور به راحتی و با خیال راحت می توانید به عنوان یک مهاجر درس بخوانید و با اتمام تحصیل تان با ویزای کار وارد بازار کار آن شوید.

کانادا کشوری است که روش های مهاجرتی متنوعی را در اختیار شما قرار خواهد داد و موفقیت شما در صورتی است که روش صحیح مهاجرتی را انتخاب کنید.

متخصصان مهاجرت تراست شما را راهنمایی خواهند کرد تا در این مسیر یک روش قابل اتکا و مطمئن را انتخاب کنید و از مزایای مهاجرت به این کشور استفاده کنید. متخصصان و وکلای تراست همه روزه آماده هستند تا مشاوره های مرتبط با مهاجرت رشته حقوق را در اختیار شما قرار دهند و شما با روش های ارتباطی مختلف می توانید با کارشناسان تراست تماس حاصل فرمایید.

وکیل مهاجرت چه کمکی در مسیر اخذ اقامت دائم کانادا خواهد کرد؟

وکیل مهاجرت در مرحله انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و برای اخذ اقامت دائم بهترین راهنمایی ها را در اختیار شما قرار خواهد داد. شما در مسیر مهاجرت با رشته حقوق نیاز دارید تا کشور مطمئنی را انتخاب کنید، روش مهاجرتی قابل اتکایی را بر گزینید و در مراحل مختلف مدارک کاملی را ارائه دهید. در تمامی این مراحل، یک وکیل مهاجرتی به شما کمک خواهد کرد تا به راحتی بتوانید مسیر اخذ اقامت دائم و ویزا را طی کنید.

در واقع، وکیل مهاجرت به عنوان رهبر پرونده شما تلقی خواهد شد و در هر مرحله که پرونده تان با مشکل روبرو شد، می توانید در کمترین زمان راه حلی مناسب برای آن ارائه دهید. شما می توانید صفر تا صد مسیر مهاجرت و اخذ اقامت دائم خود را به متخصصان و وکلای مهاجرت در تراست بسپارید و با خیال راحت تنها به فکر دریافت ویزای سفارت باشید.

نقش مشاور مهاجرت برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق

مشاور مهاجرت نقشی مهم در مسیر مهاجرت است و شما برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق مطمئنا به راهنمایی های یک مشاور نیاز خواهید داشت. مشاوران مهاجرت و وکلای رسمی دو نقش مهم در این مسیر هستند که با همراهی هم می توانند شما را برای انتخاب بهترین و قابل اعتمادترین گزینه ها راهنمایی کنند و شما برای انتخاب کشور مورد نظر و انتخاب روش مهاجرتی می توانید از این خدمات استفاده کنید.

یک مشاور مهاجرت دارای تجربه بالایی در مورد پرونده ها است و شما در زمانی کوتاه و یک یا دو ساعته می توانید به این تجربه عظیم دسترسی داشته باشید. شاید شناسایی بهترین کشور برای مهاجرت رشته حقوق و دسترسی به بهترین روش زمان بر باشد و شما برای این کار نیاز به مطالعه طیف وسیعی از مطالب در اینترنت دارید. با این حال، پس از مشورت با یک

فعالیت موسسه مهاجرتی تراست، اختصاصا در حوزه مهاجرت به کانادا، شامل روش های تحصیلی، کاری و سرمایه گذاری می باشد.

خدمات موسسه مهاجرتی تراست برای مهاجرت

 • صفر تا صد اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از مدارس، کالج و دانشگاه های کانادا
 • کاریابی، اخذ مجوز LMIA و ویزای کاری
 • استارت آپ
 • ثبت شرکت
 • اسپانسرشیپ و سوپر ویزا
 • ویزای همراه و توریستی
 • اکسپرس اینتری و برنامه های استانی (PNP)
 • کارآفرینی، راه اندازی و خرید بیزینس
 • ویزای خوداشتغالی
 • تمدید PR و اخذ شهروندی

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

شرایط خود را بسنجید!

نمی دانید از کجا شروع کنید؟ مشاوران ما برای راهنمایی شما آماده هستند!

سوالات متداول

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد کدام است؟

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد در حال حاضر کانادا است چرا که این کشور مزایای متنوعی را در اختیار متقاضیان مهاجرت قرار داده است. در این کشور به راحتی می توانید به اقامت دائم دست پیدا کنید و روش های رسیدن به اقامت دائم در کانادا بسیار متنوع هستند. در رشته اقتصاد، کانادا این امکان را در اختیار شما قرار داده است تا با برنامه های استانی در مدت زمانی کوتاه به اقامت دائم دست پیدا کنید و مزیت این کشور اجازه اقامت با روش های تحصیلی، شغلی و حتی سرمایه گذاری است.

آیا مهاجرت با رشته اقتصاد روشی مناسب برای اخذ اقامت دائم است؟

مهاجرت با رشته اقتصاد یکی از روش های خوب به شمار می رود در صورتی که شما علاقه کافی برای ورود به بازار کار را در این رشته داشته باشید. اگر قصد ادامه تحصیل را داشته باشید، مطمئنا شما باید علاقه داشته باشید و در این صورت خواهد بود که در کشورهایی مانند کانادا یا آمریکا می توانید به موفقیت دست پیدا کنید. به دلیل نیاز شدید به این رشته در کشورهای پیشرفته، در صورتی که بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد را انتخاب کرده باشید، مطمئن باشید که به تمامی اهداف تان خواهید رسید. درآمد این رشته در کشورهایی مانند کانادا بالا است و نیاز به متخصصان آن در شهرهای بزرگ این کشور احساس می شود.

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد درآمد به چه صورتی است؟

متخصصان اقتصاد در کشورهای پیشرفته می توانند در موقعیت های شغلی متنوعی وارد بازار کار شوند و حتی این امکان وجود دارد تا با ادامه تحصیل در این رشته وارد جامعه دانشگاهی شوند. در صورتی که علاقه به ورود به دانشگاه و هیئت علمی شدن را داشته باشید، درآمد شما به بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال خواهد رسید و در دانشگاه های متنوع کانادایی می توانید فرصت های خوبی را در اختیار داشته باشید. اگر قصد شما ورود مستقیم به بازار کار در کشور مقصد باشد، بهتر است بدانید که درآمد رشته اقتصاد از حداقل ۷۰ و ۸۰ هزار دلار در سال شروع می شود و تا بیش از ۱۵۰ هزار دلار نیز در موقعیت های شغلی مختلف قابل افزایش است.

رنکینگ کانادا در رده بندی های جهانی برای مهاجرت رشته اقتصاد چند است؟

رنکینگ کانادا در رده بندی های جهانی ۱ است و این کشور از نظر فاکتورهای زندگی، امنیت و راه اندازی بیزینس بهترین کشور در جهان به حساب می آید. به همین دلیل است که این کشور را می توان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد و سایر رشته های دانشگاهی به حساب آورد. در صورتی که قصد شما حضور در یک کشور مطمئن و آینده دار است که بتوان به راحتی ویزای آن را دریافت کرد، کانادا از بهترین گزینه ها به حساب می آید.

کدام شهرهای کانادا برای مهاجرت رشته اقتصاد خوب هستند؟

پس از انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد بهتر است روی مناطق آن نیز کاملا تحقیق کنید. این کشور دارای مناطق مهمی است که شهرهای مرکز ایالت از بهترین مناطق برای مهاجرت هستند. البته، شهرهای بزرگی مانند تورنتو نیز برای مهاجرت و شروع یک موقعیت شغلی بهترین پیشنهادها را در اختیار متقاضیان قرار می دهند. کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد به شمار می آید چرا که در آن شهرهای مهمی مانند اتاوا، تورنتو، ونکوور، مونترال و کبک حضور دارند و شما می توانید در هر یک از این شهرها از روش های متنوع مهاجرتی استفاده کنید.

با انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد آیا مهاجرت شغلی بهتر است یا مهاجرت با روش تحصیلی؟

هر کدام از این روش ها دارای مزایای اختصاصی هستند و شما با مهاجرت شغلی می توانید از همان ابتدا در یک موقعیت خوب شغلی وارد بازار کار شوید. مهاجرت با روش تحصیلی نیز از بهترین گزینه ها برای افرادی است که قصد اخذ مدرک خود از یک دانشگاه معتبر را دارند. با مهاجرت شغلی شما در ابتدا به درآمد خواهید رسید و با استفاده از روش تحصیلی می توانید مدرک معتبری دریافت کنید و با آن مدرک با شرایط بهتری برای موقعیت های شغلی اقدام کنید.

آیا ادامه تحصیل در رشته اقتصاد ایده خوبی برای مهاجرت است؟

به دلیل احساس نیاز در کشورهای پیشرفته به متخصصان اقتصاد، شما می توانید این فرصت را در اختیار داشته باشید تا به راحتی مدرک خود را دریافت کنید و با رزومه بهتری در کشور مقصد مشغول به کار شوید. ادامه تحصیل در رشته اقتصاد از آن نظر خوب است که شما در مدت زمان تحصیل خواهید توانست با شرایط زندگی در کشور مقصد و شرایط ورود به بازار کار آن آشنا شوید. در این مدت می توانید به صورت پاره وقت نیز کار کنید تا این سابقه کار مجوز رسیدن به موقعیت های شغلی بهتری در کشور مقصد شود.

چه روش هایی برای مهاجرت به بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد وجود دارد؟

با انتخاب کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد شما مزیت این را در اختیار خواهید داشت تا از روش های متنوع مهاجرتی استفاده کنید که شاید تعداد آن ها بیش از صد عدد نیز باشد. در این کشور روش های مهاجرت استانی و فدرال ارائه شده اند و می توان با این روش ها در مدت زمان بین یک تا سه ساله به راحتی به اقامت دائم دست پیدا کرد. روش مهاجرت تحصیلی در دانشگاه های این کشور وجود دارد و شما می توانید با ثبت نام در سیستم اکسپرس انتری وارد بازار کار پر تقاضای این کشور در رشته اقتصاد شوید. در صورتی که هدف شما سرمایه گذاری در یک کشور پیشرفته باشد، کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد این امکان را در اختیار شما قرار داده است.

برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد آیا سن ملاک مهمی است؟

در بعضی از کشورها سن ملاک مهمی به شمار می رود و در این مورد شما باید به روش مهاجرتی مورد نظر توجه داشته باشید. برای نمونه، برای ورود به کالج ها معمولا سن پایینی نیاز است و در سنین بالاتر از سی سال مشکلاتی برای ویزا به وجود می آید. در کشور کانادا شما مشکلی را از نظر سن مشاهده نخواهید کرد و با روش اختصاصی خود می توانید در سنین مختلف از روش های مهاجرتی استفاده کنید. امکان تحصیل در دانشگاه های این کشور در بازه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال وجود دارد و شما در بازه های سنی مختلف می توانید از ویزای شغلی یا ویزای سرمایه گذاری کانادا بدون مشکل استفاده کنید.

در مورد انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد تطبیق پذیری چقدر مهم است؟

تطبیق پذیری و شرایط زندگی در کشور مقصد بسیار مهم است و شما بهتر است کشوری را انتخاب کنید که از نظر نژاد پرست بودن مشکلاتی را برایتان به وجود نیاورد. در کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکا شما مشکلاتی را در این مورد مشاهده خواهید کرد. در مورد تطبیق پذیری و مهاجر پذیر بودن، کانادا بهترین کشور در سطح جهان است و به بیان دقیق تر، این کشور در رده بندی های مختلف از نظر مهاجر پذیر بودن در رده های برتر قرار دارد. کانادا توسط مهاجران ساخته شده است و شما بدون مشکلات نژادی در این کشور می توانید به پیشرفت شغلی و تحصیلی فکر کنید.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد از نظر امنیت کدام است؟

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد از نظر امنیت کانادا است که در کنار امنیت، در شهرهای مختلف آن شما به مزایای بسیار بیشتری نیز دسترسی دارید. در این کشور می توانید حتی در شهرهای بزرگ نیز به بهترین امنیت دسترسی داشته باشید و آمارهای بین المللی در مورد امنیت کانادا اثبات کننده این موضوع است. کانادا برای سالیان طولانی بین ۵ کشور امن جهانی قرار گرفته است و نرخ جرم در این کشور به قدری پایین است که می توان از آن صرف نظر کرد.

بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد از نظر زبان کدام است؟

از نظر زبان بسیاری از متخصصان مهاجرت توصیه می کنند کشوری را انتخاب کنید که زبان انگلیسی داشته باشد. از جمله بهترین این کشورها می توان به کانادا اشاره کرد که با بررسی مزایای متعدد آن می توان این کشور را در صدر جدول قرار داد. بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد کشوری است که شما با همان زبان انگلیسی بتوانید وارد بازار کار شوید و در دانشگاه های آن درس بخوانید که کانادا این مزیت را در اختیار شما قرار داده است.

آیا پس از تحصیل در کانادا می توان وارد بازار کار شد؟

شما می توانید پس از وارد شدن به یک دانشگاه معتبر در این کشور و اتمام تحصیل وارد بازار کار شوید. این کشور دارای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبری است و در صورتی که بخواهید پس از ویزای تحصیلی آن را به ویزای شغلی تبدیل کنید، بهتر است اعتبار موسسه مورد نظر را بررسی کنید. مجوز PGWP در بسیاری از موسسات آموزش عالی این کشور وجود دارد و شما با بررسی این موضوع می توانید یک موسسه آموزشی معتبر انتخاب کنید. کشور کانادا به دلیل داشتن بیش از ۲۰۰ موسسه آموزشی بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد و سایر رشته های دانشگاهی به شمار می رود.

محتوا: تراست

کیورد: بهترین کشور برای مهاجرت رشته اقتصاد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره
تماس
تلفن ایران تلفن کانادا واتساپ کانادا پیج اینستاگرام
https://t.me/TrustImmigrationhttps://www.instagram.com/trustimms/https://www.youtube.com/c/Trustimm

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه مهاجرتی تراست می باشد. استفاده از مطالب برای موارد غیرتجاری بلامانع است.