محاسبه GPA در کانادا

محاسبه GPA در کانادا

درباره محاسبه GPA در کانادا

سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌های کانادا بسیار مهم است. برای ورود دانشجویان بین­‌المللی به دانشگاه­‌های کانادا شرایطی وجود دارد، که یکی از مهمترین آنها شرط معدل است. معدل دانشجو نقش مهمی در پذیرش از دانشگاه‌­های کانادا دارد. اهمیت موضوع در این است که، استاندارد مورد استفاده در معدل­‌گیری دانشگاه­‌های کانادا، با استاندارد معدل­‌گیری سایر کشورها متفاوت است. یعنی کشورهای مختلف سیستم نمره‌­گذاری متفاوتی دارند.

با این حال، با وجود تفاوت سیستم‌های رتبه‌­بندی تحصیلی در کشور مبدا در مقایسه با مقصد، ارزیابی صلاحیت دانشجو اغلب دشوار است. برای درک چگونگی معدل دانشجویان در دانشگاه‌های کانادا، در ادامه مطلب با تراست همراه باشید.

لینک های مفید

محاسبه GPA در کانادا در چند قدم!

می توانید به راحتی و فقط با دسترسی به فایل اکسل زیر، معدل خود را براساس GPA محاسبه کنید.

کافی‌ست تعداد واحد هر درس را وارد ستون واحد درسی کرده، سپس نمره خود را در ستون مربوط به نمره وارد نمایید؛ در نهایت، به راحتی GPA شما محاسبه خواهد شد!

محاسبه GPA در کانادا چیست

GPA که مخفف Grade Point Average است، نشان می دهد که در دوره‌های تحصیلی خود چه عملکردی داشتید یا چه نمره‌هایی گرفته‌اید. منظور از نمره، مقیاس معدل است که معمولاً بین 1.0 تا 4.0 است. که نشان می‌دهد آیا نمرات کلی شما بالا بوده یا پایین. در واقع GPA، میانگین تمام نمرات کسب شده در طول دوره تحصیلتان است.

نحوه محاسبه GPA در کانادا

در محاسبه معدل GPA، تعداد ساعات اعتباری یا امتیازی که به هر دوره داده می‌­شود، مسئله بسیار مهمی است. برای مثال، معمولاً یک دوره 4 ماهه یا 8 ماهه است. اگر 4 ماه باشد، این دوره معمولاً 3 ساعت اعتبار و اگر 8 ماه باشد، دوره 6 ساعت اعتبار دارد.

برای محاسبه معدل خود در هنگام مراجعه به دانشگاه کانادا، باید کارنامه یا درجه سطح خود را (برای مثال “B” یا 3.0) و ساعت اعتبار (به عنوان مثال 3 ساعت اعتباری) را بررسی کنید. سپس باید نمره را با ساعت اعتبار هر دوره ضرب و بر کل ساعت اعتبار تقسیم کنید.

نحوه محاسبه GPA در کانادا

به جدول زیر توجه کنید؛ در این جدول نشان داده شده است در صورتیکه دانشجویی 1 سال از دوره دانشگاهی را گذرانده باشد، چگونه GPA او محاسبه می شود.

دروسدرجه (نمره)طول یا ساعاتGPA مقدار
ریاضیB (3)39
فیزیکA (4)312
زیست شناسیC+ (2.33)613.98
زبانC (2)36
جامعه شناسیB (3)618
ارتباطاتB- (2.67)38.01
شیمیA (4)312
آمارA (4)312
جمع3090.99

همانطور که مشخص است، دانشجو در طی دو ترم یعنی به مدت 8 ماه، 30 ساعت زمان صرف کرده است، که این میزان، زمان معمول برای یک واحد درسی است. تعداد معدل کل 90.99 است. برای بدست آوردن معدل GPA باید این تعداد را به تعداد ساعت اعتبار تقسیم کنید.

یعنی 90.99/30=3.033.

دانشجو معدل 3.033 دارد. به عبارت دیگر، با محاسبه GPA در کانادا، این دانشجو، یک دانشجوی “B” است.

تاثیر دانشگاه در محاسبه GPA در کانادا

درجه­‌بندی تحصیلی در کانادا بسته به ایالتی که در آن تحصیل می­‌کنید، یا سطح تحصیلات (به عنوان مثال مقدماتی، متوسطه و عالی)، و یا بر اساس موسسه و دانشکده متفاوت است. معمولاً به جای استفاده از نمرات درصدی از نمرات حروفی استفاده می‌شود. اما به طور کلی برای تعیین نمرات درصدی، برنامه واحدی وجود ندارد.

میانگین معدل برخی کشورها از 5.0 است، در حالی که در برخی دیگر از 20. اما اکثر دانشگاه ها برای محاسبه GPA در کانادا معدل 4.0 را در نظر می‌گیرند، ولی با این وجود برخی نیز معدل GPA، 9.0 را مدنظر قرار می‌دهند.

مقیاس 1:

درجهدرصدنمره GPA
A+92-1004.33
A88-914
A-85-873.67
B+82-843.33
B78-813
B-75-772.67
C+72-742.33
C68-712
C-65-671.67
D55-641
F0-540

مقیاس 2:

درجهدرصدGPA نمره
A+90-1009.0
A80-898
B+75-797
B70-746
B-65-695
C+60-644
C55-593
C-50-542
D40-491
F0-390

آنچه در این جداول نشان داده شده است، تفاوت بین این دو مقیاس در درصد درجه را نشان می‌­دهد. (برای مثال “B” برای مقیاس 4.0 به 78٪ نیاز دارد، اما “B” برای مقیاس 9.0 به 70٪ نیاز دارد). درصد بدست آمده، بسته به هر دانشگاه کانادا متفاوت است. با این وجود، مقیاس 4.0 در محاسبه GPA در کانادا رایج‌ترین است.

تاثیر دانشگاه در محاسبه GPA در کانادا

محاسبه GPA در کانادا در دانشگاه والدن

با توجه به استانداردهای دانشگاه والدن، درصورت دانستن اطلاعات زیر می‌توانید، به راحتی GPA خود را محاسبه کنید:

 1. تعداد کل اعتبارات دوره هایی که در والدن گذرانده‌اید.
 2. نمرات نهایی کسب شده
 3. مقادیر امتیاز برای آن نمرات

به هر نمره یک مقدار امتیاز اختصاص داده می‌شود. برای تعیین مقادیر برای نمرات خود از نمودار زیر استفاده کنید.

درجهامتیاز برای نمرات
A4.00
B3.00
C2.00
D1.00
F0.00

محاسبه GPA در کانادا در دانشگاه والدن، از تقسیم کل امتیازات بدست آمده در یک دوره تحصیلی بر تعداد کل دروس گذرانده شده بدست می‌آید.

برای مثال، در نمونه پایین، کارنامه دانشجویی با ساعت اعتبار، نمره کسب شده و امتیازات آورده شده است:

محاسبه GPA در کانادا در دانشگاه والدن

در این مثال، دانشجو در کل 16 واحد را پاس و 33 امتیاز را کسب کرده است.

با مراجعه به فرمول استفاده شده در دانشگاه والدن، GPA از تقسیم کل امتیازات دانشجویی بر واحدهای کل، یعنی 33 بر 16  بدست می‌آید که این مقدار برابر 2.06 است.

اگر دانشجویی در درسی بیافتد، هیچ امتیازی برای آن دوره کسب نمی‌کند. با این حال، اعتبارات تلاش شده قبلی همچنان در کل اعتبارات برای دوره گنجانده می‌شود. به همین دلیل است که وقتی دانشجویی در درسی می‌افتد، معدل او کم می‌شود. اما با وجود اینکه دانشجو باید آن درس را دوباره بگذراند، نمره قبلی در محاسبه معدل لحاظ نمی‌شود و فقط نمره اصلی او باقی می‌ماند و نمره قبولی در محاسبه معدل لحاظ می‌شود.

بالاترین درجه محاسبه GPA در کانادا در دانشگاه والدن

بالاترین GPA در دانشگاه‌های مختلف کانادا متفاوت است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه والدن، باید حداقل معدل، 3.0 را داشته باشند. در حالی که، دانشجویان در مقطع کارشناسی باید حداقل معدل 2.0 را داشته باشند. اگر معدل شما زیر 2.0 باشد، با شرایط دانشگاه انطباق داده نمی‌شوید. در این حالت به عنوان هشدار علمی، با معدل پایین در نظر گرفته می‌شوید.

دانشجو میانگین نمره (GPA) در دانشگاه والدن را از کجا بدست بیاورد

همانطور که در عکس زیر نشان داده می‌­شود دانشجو می‌تواند به پورتال myWalden مراجعه کرده و در قسمت مشخص شده GPA خود را مشاهده کند.

دانشجو میانگین نمره (GPA) در دانشگاه والدن را از کجا بدست بیاورد

محاسبه GPA در کانادا در دانشگاه فِنشا

برای فارغ­‌التحصیلی از کالج فِنشا، میانگین معدل 2.0 (GPA) لازم است. به استثنای برنامه‌های کاربردی که در آن معدل 2.5 (GPA) مورد نیاز است.

سیستم درجه حرف در کالج فِنشا در انتاریو در جدول زیر آورده شده است:

درجهدامنهپیامGrade Point
A+90-100برجسته4.2
A80-894.0
B+75-793.5
B70-743.0
C+65-692.5
C60-642.0
D+55-591.5
D50-54مرز1.0
F0-49نامطلوب0.0
Pبزرگتر از 50قبولn/a
In/aناتمامn/a
Nn/aواحدی کسب نشده استn/a
Wn/aدوباره گرفته شدهn/a
Xn/aممیزیn/a

محاسبه GPA در کانادا در دانشگاه منونیت کانادایی

GAPدرجه
4.5A+
4.0A
3.5B+
3.0B
2.5C+
2.0C
1.0D
0.0F
محاسبه GPA در کانادا در دانشگاه منونیت کانادایی

محاسبه GPA در کانادا در استان های مختلف

تقریباً شرایط تحصیل در کانادا، زیر نظر صلاحیت استانی است. یعنی هیچ اداره یا آژانس دولت فدرال در تشکیل یا تجزیه و تحلیل سیاست مربوط به آموزش و پرورش مشارکت ندارد. بودجه مدارس و دانشگاه‌­های دولتی توسط استان تامین می‌شود و بودجه فقط بخشی از مدارس و دانشگاه‌­های غیردولتی از طرف دولت فدرال کانادا تامین می‌­شود. با توجه به تفاوت در شرایط تحصیل در کانادا، در زیر تفاوت GPA در استان‌های مختلف نشان داده می‌شود:

محاسبه GPA در کانادا در استان آلبرتا

آلبرتا دارای سیستم آموزشی کاملاً پیشرفته و مشهور است. همچنین با توجه به سابقه­‌ی خود، در آزمون‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، عملکرد خوبی داشته است.

در آلبرتا، در محاسبه GPA در کانادا، درجه‌بندی آکادمیک، از مقیاس نمرات حروف (A تا D) استفاده می‌شود. در واقع برای توصیف عملکرد افراد، با توجه به اینکه چطور وظایف درسی انجام شده، از مقیاس خاصی استفاده می­‌کند.

اما در مدارس francophone، از کودکستان تا کلاس 9 از سیستم درجه‌بندی اعداد برای جایگزین درصد و نمرات حروف استفاده می‌شود. برای مثال، از اعداد 1 تا 4 استفاده می‌شود؛ که در آن، 4 عالی، 3 خوب، 2 قابل قبول و 1 بد است.

درصدحرف
90% – 100%A+
89% – 85%A
80% – 84%A-
79% – 75%B+
70% – 74%B
65% – 69%B-
64% – 61%C+
56% – 60%C
50% – 55%C-
0% – 49%D

A: 80٪ – 100٪ (در محاسبه GPA در کانادا، عملکردی مثال‌زدنی را درباره نتایج یادگیری دانشجو نشان داده است)

B: 65٪ – 79٪ (عملکرد ماهرانه‌ای را در رابطه با نتایج یادگیری دانشجو نشان داده است)

C: 50٪ – 64٪ (عملکرد کافی مربوط به نتایج یادگیری دانشجو را نشان داده است)

D: 0٪ – 49٪ (عملکرد بسیار ضعیفی را در رابطه با نتایج یادگیری دانشجو نشان داده است)

IEA: نشان می‌دهد که مدرس دوره، مدارک کافی از یادگیری دانشجو را جمع‌آوری نکرده است و بنابراین نمی‌تواند به دانشجو نمره بدهد.

WDR: انصراف: دانشجو از یک دوره خاص انصراف داده است و به همین دلیل به او نمره نمی‌دهد.

AMP: قصور علمی: نشان می‌دهد دانشجو در کلاس نادرستی قرار گرفته است، خواه این امر به دلیل نداشتن پیش نیاز باشد خواه در کلاس ثبت نام نکرده باشد، در هر صورت، هیچ علامتی داده نمی‌شود.

Pass: نشان دهنده قبولی دانشجو است.

محاسبه GPA در کانادا در استان آلبرتا

محاسبه GPA در کانادا در استان بریتیش کلمبیا

این سیستم درجه‌بندی است که در مدارس ابتدایی و دبیرستان های بریتیش کلمبیا استفاده می‌شود. اما هر دانشگاه سیستم علامت‌گذاری خاص خود را دارد.

درصدحرف
86% – 100%A+
73% – 85%B
67% – 72%C+
60% – 66%C
50% – 59%C-
0% – 49%F (fail)
0% – 49%I (incomplete)
WithdrawnW
PassedP

I = نشان از ناقص بودن واحد درسی

F = ناموفق، نمره کمتر از 50٪ دریافت شده است.

W = دانشجو از این دوره انصراف داده است.

P = دانشجو این دوره را گذرانده است هرچند نمره‌ای در دسترس نباشد.

محاسبه GPA در کانادا در استان انتاریو

انتاریو دارای 20 دانشگاه دولتی، 24 کالج دولتی و بیش از 400 کالج خصوصی است.

استانداردهای درجه‌بندی مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی (از جمله مدارس سکولار و جداگانه؛ همچنین مدارس زبان انگلیسی و فرانسه) از طرف وزارت آموزش و پرورش انتاریو تنظیم شده و شامل نمرات و درصدهای حروفی است. وزارت آموزش و پرورش از سیستم سطح‌بندی برای دانش‌آموزان و دانشجویان استفاده می‌کند. در زیر سطوح مربوط به انتاریو، معنی آن و نمرات مربوط به حرف یا درصد آن آمده است:

سطح 4، فراتر از استانداردهای دولت (A؛ 80 درصد و بالاتر)

سطح 3، در استانداردهای دولتی (B؛ 70-79 درصد)

سطح 2، نزدیکی به استانداردهای دولت (C؛ 60-69 درصد)

سطح 1، بسیار کمتر از استانداردهای دولت (D؛ 50-59 درصد)

که استاندارد محاسبه GPA در کانادا، در جدول زیر نمایش داده می‌شود:

درصدسطححرف
95% – 100%  4A+
87% – 94%A
80% – 86%A-
77% – 79%  3B+
73% – 76%B
70% – 72%B-
67% – 69%  2C+
63% – 66%C
60% – 62%C-
57% – 59%  1D+
53% – 56%D
50% – 52%D-
0% – 49%N/AF/R
محاسبه GPA در کانادا در استان انتاریو

محاسبه GPA در کانادا در استان کبک

نمره قبولی کبک 60٪ است و مانند سایر استان‌ها 50٪ نیست. معمولاً دانش‌آموزان یا دانشجویان با نمراتی حدود 55٪ تا 59٪ قبول می‌شوند.

درصدحرف
100%A+
96%A
93%A-
91%B+
85%B
80%B-
77%C+
74%C
68%C-
61%D+
57%D
57%D-
0% – 53%F

محاسبه GPA در کانادا به صورت آنلاین

Gradescope به شما کمک می‌کند تا تمام ارزیابی‌های خود را، بصورت آنلاین، بصورت یکپارچه مدیریت و درجه‌بندی کنید.

نرم افزار محاسبه GPA در کانادا

می‌توانید GPA Calculator را در اکسل یا OpenOffice بارگیری کنید یا از Google Sheets استفاده کنید.

تصور می‌کنم، اکنون سیستم‌های رتبه‌بندی در دانشگاه‌های کانادا را درک کرده‌اید. امیدواریم اکنون بتوانید از از این مقاله برای محاسبه معدل خود استفاده کرده و از آن برای درخواست پذیرش خود استفاده کنید.

اگر در مورد نحوه محاسبه معدل خود سوالی دارید، برای راهنمایی می‌توانید با مشاوران ما در تراست ارتباط برقرار کنید. همین حالا می‌توانید با مشاوران و متخصصان ما در تراست تماس بگیرید.

خدمات موسسه تراست برای پذیرش و ویزای تحصیلی

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

 • ارائه چک لیست مدارک برای اخذ پذیرش
 • بررسی مدارک آماده شده توسط متقاضی
 • بررسی دانشگاه ها، کالج ها و مدارس
 • تعیین رشته موردعلاقه متقاضی
 • مکاتبه با دانشگاه ها، کالج ها و مدارس جهت اخذ پذیرش مشروط به ارائه مدرک زبان
 • آماده سازی CV و SOP
 • (در صورت داشتن همراه) ارائه چک لیست مدارک لازم برای ویزای همراه
 • انجام مکاتبات نهایی با دانشگاه ها، کالج ها و مدارس
 • ساخت پروفایل متقاضی در وب سایت دانشگاه، پرداخت شهریه و دریافت نامه پذیرش
 • تدوین استادی پلن
 • ارائه چک لیست مدارک لازم جهت اخذ ویزای متقاضی و ویزای همراه
 • ثبت نام بیومتریک
 • پیگیری پرونده متقاضی تا اخذ ویزا
 • راهنمایی درخصوص پیکاپ ویزا و لندینگ در کانادا

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

شرایط خود را بسنجید!

نمی دانید از کجا شروع کنید؟ مشاوران ما برای راهنمایی شما آماده هستند!

سوالات متداول

چرا باید معدل خود را محاسبه کنم؟

سوابق تحصیلی یکی از معیارهایی است که دفاتر پذیرش، در رتبه‌بندی متقاضیان استفاده می‌کنند. بنابراین، داشتن عملکرد عالی و ستاره‌ای در تحصیلات یا آموزش‌های قبلی، نسبت به سایر متقاضیان مزیت محسوب می­‌شود. با این حال، به خصوص به عنوان دانشجوی بین‌­المللی، ممکن است مجبور شوید GPA خود را به سیستم نمره‌­گذاری مورد استفاده در دانشگاه کانادا، تبدیل کنید. دلیل این امر این است که ما ده‌ها سیستم درجه‌بندی در سراسر جهان داریم. سیستم‌های درجه بندی شامل 4.0 ، 5.0 ، 7.0 ، 9.0 ، 10.0 ، 20.0 و غیره است.

بالاترین محاسبه GPA در کانادا چقدر است؟

بالاترین نمره معدل در دانشگاه‌های کانادا 4.0 است (بعضی اوقات 4.3 است اما نادرتر است). امتیاز 4.0، معادل A + است. برای کسب اطلاعات بیشتر، در بالا به بخش مربوطه مراجعه کنید.

معدل 3.7 به چه معناست؟

معدل 3.7 معدل بسیار خوبی است. بدان معنی است که شما در تمام کلاس‌ها و درس‌های خود بیشتر A کسب کرده اید. اگر در کلاس‌های سطح بالا شرکت کرده‌اید و 3.7 در محاسبه GPA در کانادا، کسب کرده‌اید، وضعیت خوبی دارید و انتظار می‌رود در بسیاری از کالج‌ها پذیرفته شوید.

نمره قبولی نگرفتن در کانادا چیست؟

درصد 50٪ –59٪ که با F مشخص می‌شود که شکست را نشان می‌دهد.
 0٪ –49٪ که با I مشخص می‌شود که ناقص بودن را نشان می‌دهد

معدل 3.5 در درصد چقدر است؟

معدل 3.5 معادل کارنامه B + در مقیاس 4.0 و نمره درصدی 87 تا 89 است.

دیدگاهتان را بنویسید