درآمد در کانادا

درآمد در کانادا

حقوق در کانادا

میانگین درآمد ماهانه مشاغل مختلف در کانادا در جداول زیر آورده شده است.

درآمد ماهانه مشاغل حسابداری، مدیریتی و اجرایی در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد حسابدار در کانادا4873درآمد مسئول پذیرش در کانادا2763
درآمد مأمور رسیدگی (ممیز) در کانادا4724درآمد دستیار اجرایی در کانادا4551
درآمد دفتردار، منشی در کانادا3767درآمد دستیار دفتری / اداری در کانادا3599
درآمد حسابدار مالی در کانادا3495درآمد مدیر دفتر در کانادا4063
درآمد حسابدار دریافتی در کانادا3413درآمد کارمند دفتری در کانادا2763
درآمد حسابدار منابع انسانی در کانادا4375درآمد مدیر منابع انسانی در کانادا6875
درآمد مأمور رسیدگی مالیاتی در کانادا 4703درآمد ایمنی/ سلامت کار در کانادا5625

درآمد ماهانه مشاغل حوزه هنر در کانادا

عناوین شغلیدرآمد
درآمد طراح گرافیک در کانادا4063
درآمد هنرمند در کانادا2993
تصویری2600

درباره رشته هنر در کانادا، رشته گرافیک در کانادا و بازار کار هنر در کانادا در تراست بخوانید.

درآمد ماهانه مشاغل نگهداری از کودک و آموزش در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد مربی در کانادا3242درآمد استاد دانشگاه در کانادا8379
درآمد مربی کودک در کانادا2925درآمد آموزشیار/ مربی در کانادا4002
درآمد معلم در کانادا3559درآمد معلم مدرسه در کانادا3526

بیشتر بخوانید: مهاجرت معلمان به کانادا ، مهاجرت کاری به کانادا

درآمد ماهانه مشاغل ساخت و ساز و نگهداری در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد مکانیک در کانادا4912درآمد جوشکار در کانادا3656
درآمد برق کار در کانادا5525درآمد نصاب در کانادا4063
درآمد آسیاب در کانادا5525درآمد لوله کش در کانادا5201
درآمد اپراتور لیفتراک در کانادا2925درآمد تمیزکار در کانادا2534
درآمد برآوردگر در کانادا5680درآمد نجار در کانادا4388
درآمد سرپرست/ ناظر در کانادا8244درآمد تعمیرکار در کانادا3738
درآمد تکنسین نگهداشت در کانادا4197درآمد نقاش در کانادا3565

درباره مکانیک خودرو در کانادا و بازار کار برق کار در کانادا بخوانید.

درآمد ماهانه مشاغل مهندسی در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد مهندس طراح در کانادا6752درآمد مهندس مکانیک در کانادا5936
درآمد مهندس برق در کانادا6250درآمد مهندس پروژه در کانادا7120
درآمد مهندس محیط زیست در کانادا7209درآمد مهندس سیستم در کانادا7434

بیشتر بخوانید: رشته مهندسی برق در کانادا ، علوم و مهندسی محیط زیست در کانادا ، مهندسی مکانیک در کانادا ، بازار کار مهندسی مکانیک در کانادا

درآمد ماهانه مشاغل مالی در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد تحلیلگر مالی در کانادا6042درآمد خدمات مالی در کانادا5017
درآمد کنترل کننده در کانادا7500درآمد مدیر بخش در کانادا6458
درآمد مدیر مالی در کانادا8333درآمد بانکداری در کانادا3006

درباره رشته مدیریت مالی در کانادا و بازار کار مدیریت مالی در کانادا بخوانید.

درآمد ماهانه مشاغل خدمات تغذیه در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد سرآشپز در کانادا3088درآمد ظرف شور در کانادا2438
درآمد مدیر رستوران در کانادا3498درآمد میزبان در کانادا2438
درآمد آشپز سس در کانادا3244درآمد آشپزخانه در کانادا2600
درآمد متصدی بار در کانادا2364درآمد رستوران در کانادا2585

درآمد ماهانه مشاغل خدمات درمانی و اجتماعی در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد پرستار در کانادا6546درآمد سلامت دندان در کانادا5688
درآمد روان درمانگر در کانادا6252درآمد مراقب در کانادا2438
درآمد داروخانه در کانادا4277درآمد کارگر پشتیبانی شخصی در کانادا3169
درآمد اورژانس در کانادا6677درآمد مددکار جوانان در کانادا3656
درآمد دکتر متخصص در کانادا8450درآمد مددکار اجتماعی در کانادا6255
درآمد سلامت روانی در کانادا6485درآمد روان درمانگر شغلی در کانادا6401

همچنین بخوانید:

درآمد ماهانه مشاغل گردشگری در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد خدمات مهمانی در کانادا2506درآمد آژانس مسافرتی در کانادا2844
درآمد دربان در کانادا2763 – –

درباره مدیریت جهانگردی در کانادا و بازار کار مدیریت هتلداری در کانادا بخوانید.

درآمد ماهانه مشاغل فناوری اطلاعات در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد برنامه نویس/ توسعه دهنده در کانادا6250درآمد هوش مالی در کانادا6690
درآمد مهندس نرم افزار در کانادا8650درآمد شبکه در کانادا5969
درآمد توسعه دهنده وب (Front end) در کانادا7500درآمد تکنسین پشتیبان در کانادا4226
درآمد توسعه دهنده  وب (Back end) در کانادا9167درآمد داده در کانادا3979
درآمد توسعه دهنده پشته وب (Full stack) در کانادا9041درآمد مدیر سیستم در کانادا6380
درآمد تضمین کیفیت در کانادا7100 – –

همچنین درباره بازار کار برنامه نویس در کانادا و بازار کار طراح و توسعه دهنده وب در کانادا بخوانید.

درآمد ماهانه مشاغل حقوقی در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد دستیار حقوقی در کانادا4167درآمد دادخواهی در کانادا4792
درآمد دستیار وکیل دادگستری در کانادا5000درآمد مشاور حقوقی در کانادا10289
درآمد وکیل در کانادا8795 – –

درباره رشته حقوق در کانادا و بازار کار شغل حقوق در کانادا بخوانید.

درآمد ماهانه مشاغل خرده فروشی و خدمات مشتریان در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد نماینده خدمات مشتریان در کانادا 2843درآمد صندوقدار در کانادا2311
درآمد مدیر فروشگاه در کانادا4499درآمد پیشخدمت پیشخوان در کانادا2275
درآمد حمایت مشتریان در کانادا2551درآمد همکار خرده فروش در کانادا2763
درآمد خرید کننده در کانادا4583درآمد بازپرداز در کانادا2600

درآمد ماهانه مشاغل فروش و بازاریابی در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد نماینده فروش در کانادا3746درآمد مشاور املاک در کانادا5513
درآمد همکار فروش در کانادا3088درآمد نویسنده محتوا در کانادا4586
درآمد مدیر فروش در کانادا6250درآمد مدیر بازاریابی در کانادا4707
درآمد نماینده فروش داخلی در کانادا3933درآمد هماهنگ کننده بازاریابی در کانادا4063
درآمد مدیر حساب در کانادا6667درآمد متخصص بازاریابی در کانادا4503
درآمد مدیر توسعه در کانادا7083درآمد سفیر نام تجاری در کانادا2925
درآمد نماینده فروش خارجی در کانادا6667درآمد بازاریابی دیجیتال در کانادا4872
درآمد همکار فروش در کانادا3088درآمد مدیر محصول در کانادا6532

درآمد ماهانه مشاغل ارسال و تولید در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد تولید در کانادا 2407درآمد متصدی مواد در کانادا2777
درآمد مونتاژ کننده در کانادا2680درآمد بسته بندی کننده در کانادا2499
درآمد انبار در کانادا2641درآمد ثبت سفارش در کانادا2714
درآمد ارسال کننده / گیرنده در کانادا2925 – –

درآمد ماهانه مشاغل حمل و نقل در کانادا

عناوین شغلیدرآمدعناوین شغلیدرآمد
درآمد راننده کامیون در کانادا4065درآمد راننده اتوبوس در کانادا3303
درآمد توزیع کننده در کانادا3656درآمد هماهنگ کننده لجستیک در کانادا3575
درآمد راننده تحویل سفارش در کانادا3575 – –

میانگین درآمد در استان های کانادا

استاندرآمد
قلمروهای شمال غربی6970
نوناووت5726
یوکان5015
نیوفاندلند و لابرادور4185
نوا اسکوشیا3860
آلبرتا3840
ساسکاچوان3793
مانیتوبا3251
آنتاریو3250
نیوبرانزویک3210
بریتیش کلمبیا3047
کبک کانادا 2965
پرنس ادوارد آیلند2924

میانگین حقوق در کانادا

در سال 2020، متوسط دستمزد ساعتی کارمندان پاره‌وقت و تمام‌وقت 35/31 دلار و در سال 2010، 01/23 دلار بوده است.

متوسط درآمد ساعتی در کانادا

دستهمتوسط درآمد ساعتی سال 2020متوسط درآمد ساعتی سال 2018متوسط درآمد ساعتی سال 2016متوسط درآمد ساعتی سال 2014
آقایان47/3294/2877/2752/26
خانم‌ها90/2808/2505/2468/22
کارمندان تمام‌وقت63/3216/2924/2875/26
کارمندان پاره‌وقت42/2262/1984/1802/18

با نگاهی به جدول زیر می‌بینیم که بالاترین حقوق هفتگی مربوط به صنعت معدنکاری و استخراج نفت/گاز است و پس از آن کار در شرکت تأسیسات آب، برق و مخابرات بیشترین درآمد را دارند.

بخش خدمات اقامتی و مواد غذایی و پس از آن بخش خرده‌فروشی کمترین میزان میانگین درآمد هفتگی را دارند.

میانگین درآمد هفتگی در کانادا

حرفهمیانگین درآمد هفتگی در فوریه 2020 (دلار)میانگین درآمد هفتگی در فوریه 2018 (دلار)میانگین درآمد هفتگی در فوریه 2016 (دلار)
جنگلداری، قطع درختان و بخش حمایت1،2881،0931،152
معدنکاری و استخراج از معادن، استخراج نفت و گاز2،2052،1592،026
تأسیسات (آب، برق و …)2،0252،0881،670
ساخت‌وساز1،3051،2331،220
تولید1،1641،0911،082
تجارت عمده‌فروشی1،2621،2391،201
تجارت خرده‌فروشی612596557
حمل‌ونقل و انبارداری1،1221،0261،016
صنایع اطلاعاتی و فرهنگی1،4021،2851،320
بیمه و مالی1،3861،3661،225
املاک و مستغلات و اجاره و لیزینگ1،1261،040950
خدمات تکنیکی، علمی و حرفه‌ای1،4821،3721،306
مدیریت شرکت‌ها و پروژه‌ها1،6231،8011،462
خدمات اداری و پشتیبانی، مدیریت پسماند و زباله849739794
خدمات آموزشی1،0591،0491،009
مراقبت‌های بهداشتی و مددکاری اجتماعی954889864
هنر، سرگرمی و تفریح621598582
خدمات اقامتی و غذایی418399377
دیگر خدمات (به‌استثنای مدیریت دولتی)859820785
مدیریت دولتی1،3721،2901،240

میانگین دستمزد ساعتی در کانادا

با نگاهی به مشاغل موجود در کانادا، دستمزدها به شکل زیر است:

حرفهمیانگین دستمزد ساعتی (دلار)
درآمد خرده‌فروشی / متصدی فروش در کانادا14
درآمد کارمند مسئول ورود اطلاعات در کانادا18
درآمد کارمند حسابداری در کانادا21
درآمد دفتردار در کانادا24
درآمد راننده کامیون در کانادا24
درآمد نجار در کانادا25
درآمد دستیار امور اجرایی در کانادا29
درآمد برق‌کار در کانادا28
درآمد لوله‌کش در کانادا31
درآمد کارگر اجتماعی در کانادا34
درآمد معمار در کانادا34
درآمد پرستار در کانادا42
درآمد فیزیوتراپیست در کانادا42
درآمد مهندس کامپیوتر (به‌جز نرم‌افزار) در کانادا45
درآمد وکیل در کانادا65
درآمد مدیر سیستم کامپیوتری و اطلاعاتی در کانادا66
درآمد مدیریت مهندسی در کانادا70
درآمد دندان‌پزشک در کانادا75

میانگین درآمد در شهرهای مختلف کانادا

در عمل، دستمزدها شهر به شهر و استان به استان متفاوت است و گاهی این تفاوت‌ها بسیار زیاد است. در صفحات زیر، میانگین پرداختی حقوق و دستمزد در تورنتو، کلگری و وینیپگ آورده شده است.

و در اینجا اطلاعات دقیق‌تر در خصوص دستمزد مشاغل در تورنتو، کلگری، ادمونتون، ونکوور، فردریکتون، هالیفاکس، ویندزور-اسکس کانتی، کیچر، اتاوا، گوئلف، جزیرۀ پرنس ادوارد، ساسکاتون، مونترال و وینیپگ آورده شده است:

متوسط حقوق و دستمزد مشاغل در حیطۀ سلامت و درمان در کانادا

متوسط حقوق و دستمزد مشاغل حیطه مالی و تجارت در کانادا

متوسط حقوق و دستمزد مشاغل حیطه فروش و خدمات در کانادا

متوسط حقوق و دستمزد مشاغل علمی و مهندسی در کانادا

متوسط حقوق و دستمزد مشاغل اجتماعی و آموزشی در کانادا

متوسط حقوق و دستمزد تجارت و حمل ‌و نقل در کانادا

متوسط حقوق و دستمزد مشاغل هنری در کانادا

کتاب بازار کار کانادا

خدمات موسسه تراست برای مهاجرت کاری

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

 • ارائه چک لیست مدارک
 • انجام امور مربوط به انطباق مدارک
 • تهیه CV
 • بررسی بیزینس های موردنظر و شروع مکاتبات اولیه
 • انجام مکاتبات نهایی با کارفرمای کانادایی
 • اخذ تاییدیه LMIA
 • شروع مراحل اخذ ویزا
 • ثبت نام بیومتریک
 • پیگیری ویزای همراه
 • مشااوره متقاضی پس از ورود تا شروع پروسه اخذ PR

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی

مشاوره معتبر بگیرید!

قوانین مهاجرت بسیار پیچیده است، ولی اصلاً نگران نباشید؛ چراکه وکلای با تجربه و حرفه‌ای تراست با تمامی روش‌های قانونی مهاجرت آشنا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید