بازار کار حسابدار در کانادا

بازار کار حسابداری در کانادا

بازار کار شغل حسابداری در کانادا شامل دو گروه حسابرسان و حسابداران می‌شود. حسابرسان مالی دفاتر مالی و حسابداری افراد و موسسات را بررسی و آنالیز می‌کنند تا از دقت و تطابق آنها با روال‌ها و استانداردهای حسابداری تعیین شده اطمینان حاصل کنند. حسابدارها سیستم‌های حسابداری را برای افراد و موسسات طراحی، سازماندهی و اداره می‌کنند. برای شغل حسابداری در کانادا موقعیت استخدام در ادارات یا شرکت‌های حسابداری و حسابرسی خصوصی و ادارات و واحدهای حسابداری و حسابرسی بخش دولتی وجود دارد. حسابدارها در کانادا می‌توانند به صورت خویش‌فرما نیز فعالیت کنند. دانشجویانی که دوره کارورزی حسابداری را می‌گذرانند نیز در این گروه قرار می‌گیرند. در ادامه با تراست همراه باشید.

وظایف شغلی حسابدار در کانادا

 • برنامه‌ریزی، تنظیم و اداره سیستم‌های حسابداری و آماده کردن اطلاعات مالی برای افراد، ادارات در سازمان‌ها، کسب و کارها و دیگر موسسات
 • بررسی دفاتر حسابداری و آماده کردن گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مالی
 • توسعه و نگهداری هزینه‌یابی، گزارش و کنترل داخلی
 • بررسی حساب‌ها و دفاتر مالی و آماده کردن گزارش مالیات بر درآمد
 • تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی و دادن مشاوره مالیاتی، کسب و کار و مالی
 • نظارت بر و آموزش دانشجویانی که دوره کارورزی خود را می‌گذرانند، دیگر حسابدارها یا متخصصان اداری
وظایف شغلی حسابدار در کانادا

عناوین شغلی حسابدار در کانادا

 • حسابرس داخلی
 • حسابدار
 • حسابدار حرفه‌ای خبره، حسابدار خبره (CPA، CA)
 • حسابدار حرفه‌ای خبره، حسابدار عمومی تایید شده (CPA، CGA)
 • حسابدار حرفه‌ای خبره، حسابدار مدیریتی تایید شده (CPA، CMA)
 • حسابرس مالی
 • متخصص مالیات بر درآمد
 • حسابدار صنعتی
 • سر حسابدار

میانگین درآمد حسابدار در استان‌ های کانادا

نام استانحداقل درآمدمیانگین درآمدحداکثر درآمد
آلبرتا22.05 دلار کانادا39.16 دلار کانادا61.44 دلار کانادا
بریتیش کلمبیا18.27 دلار کانادا30 دلار کانادا48.57 دلار کانادا
مانیتوبا18.27 دلار کانادا30 دلار کانادا52.88 دلار کانادا
نیو برونزویک17.05 دلار کانادا29.23 دلار کانادا50.48 دلار کانادا
نیوفاندلند و لابرادور18.46 دلار کانادا30.77 دلار کانادا48.08 دلار کانادا
سرزمین‌های شمال غربی27.43 دلار کانادا51.37 دلار کانادا90.98 دلار کانادا
نووا اسکاشیا19.23 دلار کانادا31.25 دلار کانادا52.50 دلار کانادا
انتاریو20.19 دلار کانادا35 دلار کانادا60 دلار کانادا
جزیره پرنس ادوارد15.87 دلار کانادا31.79 دلار کانادا46.15 دلار کانادا
کبک19.23 دلار کانادا32 دلار کانادا53.96 دلار کانادا
ساسکاچوان20.19 دلار کانادا34.62 دلار کانادا57.69 دلار کانادا

می‌توانید شرکت‌هایی که بیشترین پرداختی را برای شغل حسابدار در کانادا دارند، در این لینک مشاهده کنید.

میانگین درآمد حسابدار در استان‌ های کانادا

وضعیت بازار کار شغل حسابدار در کانادا در ده سال آینده

بازار کار شغل حسابدار در کانادا بستگی به این دارد که در کدام استان یا سرزمین مشغول فعالیت باشند. طبق آمار و بررسی‌ها، وضعیت شغل حسابدار در کانادا، در استان‌های نیو برونزویک، سرزمین‌های شمال غربی، نووا اسکاشیا و نوناووت خوب و در استان‌های آلبرتا، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، نیوفاندلند و لابرادور، انتاریو، جزیره پرنس ادوارد، کبک، ساسکاچوان و سرزمین یوکان متوسط است.

به طور خلاصه، طبق برآوردها احتمالاً عرضه و تقاضا برای شغل حسابدار در کانادا در ده سال آینده تا حد زیادی در یک سطح و متوازن خواهد بود. در سال 2018، تعداد شغل‌های موجود در حرفه حسابداری 194،400 شغل بود که متوسط سن افراد شاغل به کار، 44 سال و میانگین سن بازنشستگی، 63 سال برآورد شده است.

شرایط استخدام حسابدار در کانادا

برای استخدام در شغل حسابدار در کانادا معمولاً به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • حسابداران خبره باید مدرک دانشگاه داشته و برنامه آموزش حرفه‌ای مورد تایید موسسه استانی حسابداران خبره را بگذرانند و بسته به اینکه در کدام استان باشند، یا دو سال یا 30 ماه دوره آموزش ضمن خدمت و عضویت در موسسه استانی حسابداران خبره را بگذرانند و در ارزیابی یکپارچه (UFE) قبول شوند.
 • حسابداران عمومی تایید شده و حسابداران مدیریت تایید شده باید مدرک دانشگاهی داشته باشند و دوره آموزشی مورد تایید انجمن حسابداران عمومی تایید شده یا انجمن حسابداران مدیریتی را بگذرانند و چند سال آموزش ضمن خدمت و مدرک انجمن حسابداران عمومی تایید شده یا انجمن حسابداران مدیریتی را به دست آورند.
 • حسابرس‌ها باید آموزش‌هایی که برای حسابداران خبره، حسابداران عمومی تایید شده یا حسابداران مدیریتی تایید شده ذکر شد و نیز چند سال تجربه حسابداری داشته باشند.
 • ممکن است لازم باشد حسابرس‌ها در موسسه حسابرسان داخلی به رسمیت شناخته شوند.
 • مجوز از یک هیئت استانی یا سرزمینی معمولاً برای حسابدارها و حسابرس‌هایی که در شغل حسابداری دولتی مشغول فعالیت هستند، لازم است.
شرایط استخدام حسابدار در کانادا

مجوزهای لازم برای کار به عنوان حسابدار در کانادا

برای کار به عنوان حسابدار در کانادا ممکن است لازم باشد از مقام مربوط در استان یا سرزمین خود که در پایین ذکر شده است، مجوز بگیرید.

آلبرتا- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants of Alberta

بریتیش کلمبیا- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants of British Columbia

بریتیش کلمبیا- حسابرس (حسابدار دولتی): Auditor Certification Board, Government of British Columbia

مانیتوبا- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants Manitoba

نیو برونزویک- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants New Brunswick

نیوفاندلند و لابرادور- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants of Newfoundland and Labrador

سرزمین‌های شمال غربی- حسابدار حرفه‌ای خبره:
Chartered Professional Accountants – Northwest Territories / Nunavut

نووا اسکاشیا- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants of Nova Scotia

نووا اسکاشیا- حسابدار دولتی: Public Accountants Board of the Province of Nova Scotia

نوناووت- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants – Northwest Territories / Nunavut

انتاریو- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants of Ontario

انتاریو- حسابدار دولتی:
Public Accountants Council for the Province of Ontario

جزیره پرنس ادوارد- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants of Prince Edward Island

کبک- حسابدار حرفه‌ای خبره: Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

ساسکاچوان- حسابدار حرفه‌ای خبره: Institute of Chartered Professional Accountants of Saskatchewan

یوکان- حسابدار حرفه‌ای خبره: Chartered Professional Accountants of British Columbia

مجوزهای لازم برای کار به عنوان حسابدار در کانادا

مهارت‌ های مورد نیاز شغل حسابداری در کانادا

تخصص‌های لازم برای شغل حسابداری در کانادا به شرح زیر هستند:

 • بررسی دقت و تطابق با استانداردهای حسابداری و کنترل داخلی
 • آماده کردن گزارش‌ها و یافته‌های حسابرسی
 • توصیه اصلاحات برای بهبود سیستم‌های حسابداری و مدیریت
 • انجام حسابرسی میدانی کسب و کارها برای تضمین تطابق با پیش بینی‌ها و شرایط قانون مالیات بر درآمد، مصوبه شرکت‌ها و کسب و کارهای کانادا یا دیگر شرایط قانونی
 • بررسی دفاتر حسابداری
 • طراحی، تنظیم و اداره سیستم‌های حسابداری
 • آماده کردن طلاعات مالی برای افراد، ادارات یا شرکت‌ها
 • آماده کردن گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی
 • گرفتن گزارش مالیات بر درآمد از دفاتر حسابداری
 • تجزیه و تحلیل اسناد و گزارش‌های مالی
 • دادن مشاوره مالیاتی، مالی و کاری
 • بررسی دفاتر حسابداری

مهارت‌ها و دانش:

مهارت‌ها

 • مدیریت
  • نظارت
 • آنالیز
  • آنالیز اطلاعات
  • برنامه ریزی
  • برنامه ریزی و پیش بینی نتایج
  • تحقیق و بررسی
 • ارتباطات
  • مشاوره
  • ارتباط حرفه‌ای
  • آموزش
مهارت‌ های مورد نیاز شغل حسابداری در کانادا

دانش

 • کسب و کار، امور مالی و مدیریت
  • حسابداری
  • امور مالی
 • حقوق و امنیت عمومی
  • حقوق، صلاحیت قضایی و دولتی

کارآموزی به عنوان حسابدار در کانادا

اگر در شروع کار هستید و می‌خواهید از فرصت‌های کارآموزی استفاده کنید، می‌توانید در سایت‌های کاریابی مثل ca.indeed.com و www.glassdoor.ca به دنبال فرصت‌های کارآموزی باشد. دوره‌های کارآموزی به شما این امکان را می‌دهند که رزومه کاری خود را قوی‌تر کنید و آینده شغلی خود را بسازید. در دوره‌های کارآموزی حسابداری مهارت‌های کاری شما تحت نظر متخصصان این حرفه توسعه می‌یابد. به این ترتیب می‌توانید در مسیر آینده شغلی خود به موفقیت دست پیدا کنید.

دوره‌های کارآموزی شغل حسابداری در کانادا باعث خواهند شد، علاوه بر افزایش مهارت، با افراد تازه‌ای آشنا شوید و در نتیجه شبکه ارتباطی شما گسترش یابد و بتوانید با برای بعد از دوره کارآموزی برنامه‌ریزی کنید.

به علاوه، در دوره‌های کارآموزی، علاوه بر توسعه تخصص‌های خود، معمولاً امکان آشنایی با مهارت‌های جانبی و حتی متفاوت نیز برای شما فراهم خواهد شد.

کارآموزی به عنوان حسابدار در کانادا

مهاجرت حسابدار به کانادا

با توجه به رونق اقتصادی کانادا و نیاز این کشور به پذیرش بیش از پیش مهاجر از یک طرف و وجود موقعیت شغلی بسیار برای شغل حسابدار در کانادا، دولت این کشور روش‌های مختلفی را برای مهاجرت متخصصان حسابداری در نظر گرفته است. برای بهره بردن از این فرصت، می‌توانید به راحتی با مشاوران و وکلای تراست تماس بگیرید و از مشاورۀ رایگان آنها برای پیدا کردن و انتخاب بهترین روش مهاجرتی استفاده کنید.

امنیت شغلی حسابدار در کانادا

در کشور کانادا امنیت شغلی از اهمیتی بالایی برخوردار است طوری که طبق تحقیقات و نظرسنجی‌هایی انجام شده، اکثریت مردم این کشور در مشاغل خود از احساس امنیت شغلی می‌کنند. این کشور ضمن ارائه فرصت‌های شغلی بسیار در حوزه‌های مختلف، از جمله برای شغل حسابداری، اهمیت بسیاری نیز برای نیروی کار خود قائل است. شما می‌توانید برای شروع یا ادامه فعالیت در شغل حسابداری در کانادا، در شرکتی استخدام شوید که از هر لحاظ در آن احساس آرامش دارید و با توجه به حمایت‌های موجود، می‌توانید شغل خود را حفظ کنید.

نکته‌ای که در این بخش باید به آن اشاره کرد، بیمه بیکاری شغل حسابداری در کاناداست. همانطور که گفتیم، دولت کانادا اهمیت بسیاری برای نیروی کار خود قائل است. بنابراین، اگر به هر دلیلی شغل خود را از دست دادید، درآمد خود را از دست نخواهید داد. نرخ پایه برای محاسبه بیمه بیکاری، 55% میانگین درآمد هفتگی خواهد بود.

اگر می‌خواهید در کمترین زمان ممکن فرآیند مهاجرت خود را طی کنید، تراست بهترین انتخاب شماست. مشاوران و وکلای ما در تراست با سال‌ها تجربه در زمینۀ مهاجرت از ابتدا تا انتهای مسیر همراه‌تان خواهند بود.