کالج هامبر

Humber College

کالج هامبر کانادا
 • سال تاسیس :1967
 • نوع موسسه :عمومی
 • تعداد دانشجویان :83000 (تمام وقت و پاره وقت)
 • رنکینگ کانادا :71
 • رنکینگ بین المللی :5367
 • شهر :تورنتو
 • استان :انتاریو
 • زبان :انگلیسی
 • سایت رسمی دانشگاه

لینک های مفید مهاجرت تحصیلی!

مرحله جمع آوری مدارک و برنامه ریزی

مرحله اقدام برای اپلای و پذیرش

مرحله ویزا و پس از آن

شرایط مورد نیاز دانشجویان ایرانی برای ثبت نام در کالج هامبر

شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی

 • مدرک دیپلم متوسط از یک دبیرستان معتبر ایرانی
 • نمرات بالای 14 در دروسی که با رشته انتخابی مرتبط است
 • یک نسخه رونوشت از تمامی واحد ‌هایی که در دوره تحصیلی خود گذارنده اید
 • مدرک زبان مورد نیاز برای پذیرش در این مقطع

شرایط پذیرش در مقطع دوره‌ متوسطه دوم (دیپلم)

 • مدرک دیپلم متوسطه از یکی از دبیرستان ‌های ایرانی
 • حداقل نمره 12 در دروسی که با رشته‌ انتخابی مرتبط است
 • مدرک زبان مورد نیاز برای پذیرش در این مقطع

شرایط پذیرش برای دوره‌ های دکتری

 • نسخه رونوشت و اصل مدرک کارشناسی
 • مدرک زبان مورد نیاز برای پذیرش

مدارک مورد نیاز زبان برای پذیرش در کالج هامبر

مدارک مورد نیاز زبان انگلیسی برای مقطع کارشناسی

 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون تافل کتبی 560 می‌ باشد.
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون تافل آنلاین 84 می باشد. ( حداقل نمره‌ در هر بخش  21)
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون آیلتس 6.5 می باشد.(حداقل نمره در هر بخش 6)
 • حداقل نمره آزمون CAEL (ارزیابی مهارت زبان انگلیسی سیستم آکادمیک کانادا) 60 می باشد(حداقل نمره در بخش رایتینگ 60)
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون تافل کتبی برای رشته پرستاری 600 می باشد.
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون آنلاین تافل برای رشته پرستاری 100 می باشد.
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون آیلتس برای رشته پرستاری 7 می باشد.(حداقل نمره در هر بخش 6.5)

مدارک مورد نیاز زبان انگلیسی برای  دوره‌ی متوسطه دوم (دیپلم)

 • حداقل نمره مورد نیاز در تافل کتبی 550 می باشد.
 • حداقل نمره‌ مورد نیاز در آزمون تافل آنلاین 80 می باشد.(حداقل نمره هر بخش 20)
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون آیلتس 6 می باشد.( حداقل نمره در هر بخش 5.5)
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون CAEL (آزمون ارزیابی زبان نظام آموزشی کانادا) 60 می باشد.

مدارک مورد نیاز زبان انگلیسی برای دوره‌ دکتری

 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون تافل کتبی 580 می باشد.
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون تافل آنلاین 88 می‌ باشد. (حداقل نمره هر بخش 22)
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون آیلتس 6.5 می باشد.(حداقل نمره در هر بخش 6)
 • حداقل نمره مورد نیاز در آزمون CAEL (آزمون ارزیابی زبان سیستم آکادمیک کانادا) 70 می باشد.

دسترسی به اطلاعات مهم دانشگاه ها و کالج های کانادا

دانشگاه/
وبسایت
برنامه هاددلاینتوضیحات
اپلیکیشن
الزاماتشهریهبورسیه‌ها
و جوایز
وبسایت دانشگاه تورنتوبرنامه های دانشگاه تورنتوددلاین دانشگاه تورنتوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه تورنتوالزامات دانشگاه تورنتوبورسیه ها و جوایز دانشگاه تورنتو
وبسایت دانشگاه بریتیش کلمبیابرنامه های دانشگاه بریتیش کلمبیاددلاین دانشگاه بریتیش کلمبیاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه بریتیش کلمبیاالزامات دانشگاه بریتیش کلمبیاشهریه دانشگاه بریتیش کلمبیابورسیه ها و جوایز دانشگاه بریتیش کلمبیا
وبسایت دانشگاه مک گیلبرنامه های دانشگاه مک گیلددلاین دانشگاه مک گیلتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مک گیلالزامات دانشگاه مک گیلشهریه دانشگاه مک گیلبورسیه ها و جوایز دانشگاه مک گیل
وبسایت دانشگاه مک مستربرنامه های دانشگاه مک مستر
وبسایت دانشگاه مونترالبرنامه های دانشگاه مونترالددلاین دانشگاه مونترالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونترالالزامات دانشگاه مونترالبورسیه ها و جوایز دانشگاه مونترال
وبسایت دانشگاه آلبرتابرنامه های دانشگاه آلبرتاددلاین دانشگاه آلبرتاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آلبرتاالزامات دانشگاه آلبرتاشهریه دانشگاه آلبرتابورسیه ها و جوایز دانشگاه آلبرتا
وبسایت دانشگاه اتاوابرنامه های دانشگاه اتاواددلاین دانشگاه اتاواتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه اتاواالزامات دانشگاه اتاواشهریه دانشگاه اتاوابورسیه ها و جوایز دانشگاه اتاوا
وبسایت دانشگاه سایمون فریزربرنامه های دانشگاه سایمون فریزرددلاین دانشگاه سایمون فریزرالزامات دانشگاه سایمون فریزر
وبسایت دانشگاه واترلوبرنامه های دانشگاه واترلوددلاین دانشگاه واترلوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه واترلوالزامات دانشگاه واترلوشهریه دانشگاه واترلوبورسیه ها و جوایز دانشگاه واترلو
وبسایت دانشگاه وسترن انتاریوددلاین دانشگاه وسترن انتاریوالزامات دانشگاه وسترن انتاریوشهریه دانشگاه وسترن انتاریوبورسیه ها و جوایز دانشگاه وسترن انتاریو
وبسایت دانشگاه دالهاوزیبرنامه های دانشگاه دالهاوزیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه دالهاوزیالزامات دانشگاه دالهاوزیبورسیه ها و جوایز دانشگاه دالهاوزی
وبسایت دانشگاه لاوالبرنامه های دانشگاه لاوالددلاین دانشگاه لاوالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لاوالالزامات دانشگاه لاوالشهریه دانشگاه لاوالبورسیه ها و جوایز دانشگاه لاوال
وبسایت دانشگاه کویینزبرنامه های دانشگاه کویینزددلاین دانشگاه کویینزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کویینزالزامات دانشگاه کویینزشهریه دانشگاه کویینزبورسیه ها و جوایز دانشگاه کویینز
وبسایت دانشگاه مانیتوبابرنامه های دانشگاه مانیتوباددلاین دانشگاه مانیتوباشهریه دانشگاه مانیتوبابورسیه ها و جوایز دانشگاه مانیتوبا
وبسایت دانشگاه ویکتوریابرنامه های دانشگاه ویکتوریاددلاین دانشگاه ویکتوریاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ویکتوریاالزامات دانشگاه ویکتوریاشهریه دانشگاه ویکتوریابورسیه ها و جوایز دانشگاه ویکتوریا
وبسایت دانشگاه یورکبرنامه های دانشگاه یورکددلاین دانشگاه یورکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه یورکالزامات دانشگاه یورکشهریه دانشگاه یورکبورسیه ها و جوایز دانشگاه یورک
وبسایت دانشگاه گوئلفبرنامه های دانشگاه گوئلفددلاین دانشگاه گوئلفتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه گوئلفالزامات دانشگاه گوئلفشهریه دانشگاه گوئلفبورسیه ها و جوایز دانشگاه گوئلف
وبسایت دانشگاه ساسکاچوانبرنامه های دانشگاه ساسکاچوانددلاین دانشگاه ساسکاچوانتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ساسکاچوانالزامات دانشگاه ساسکاچوانشهریه دانشگاه ساسکاچوانبورسیه ها و جوایز دانشگاه ساسکاچوان
وبسایت دانشگاه کارلتونبرنامه های دانشگاه کارلتونددلاین دانشگاه کارلتونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کارلتونشهریه دانشگاه کارلتونبورسیه ها و جوایز دانشگاه کارلتون
وبسایت دانشگاه کنکوردیابرنامه های دانشگاه کنکوردیاددلاین دانشگاه کنکوردیاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کنکوردیاالزامات دانشگاه کنکوردیاشهریه دانشگاه کنکوردیابورسیه ها و جوایز دانشگاه کنکوردیا
وبسایت دانشگاه مموریال نیوفاندلندبرنامه های دانشگاه مموریال نیوفاندلندددلاین دانشگاه مموریال نیوفاندلندتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مموریال نیوفاندلندالزامات دانشگاه مموریال نیوفاندلندشهریه دانشگاه مموریال نیوفاندلندبورسیه ها و جوایز دانشگاه مموریال نیوفاندلند
وبسایت دانشگاه تکنولوژی انتاریوبرنامه های دانشگاه تکنولوژی انتاریوددلاین دانشگاه تکنولوژی انتاریوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه تکنولوژی انتاریوالزامات دانشگاه تکنولوژی انتاریوشهریه دانشگاه تکنولوژی انتاریوبورسیه ها و جوایز دانشگاه تکنولوژی انتاریو
وبسایت دانشگاه کبک مونترالبرنامه های دانشگاه کبک مونترالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک مونترالالزامات دانشگاه کبک مونترالشهریه دانشگاه کبک مونترالبورسیه ها و جوایز دانشگاه کبک مونترال
وبسایت دانشگاه رجاینابرنامه های دانشگاه رجایناددلاین دانشگاه رجایناتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه رجایناالزامات دانشگاه رجایناشهریه دانشگاه رجاینابورسیه ها و جوایز دانشگاه رجاینا
وبسایت دانشگاه وینزوربرنامه های دانشگاه وینزورالزامات دانشگاه وینزورشهریه دانشگاه وینزوربورسیه ها و جوایز دانشگاه وینزور
وبسایت دانشگاه لیکهدبرنامه های دانشگاه لیکهدددلاین دانشگاه لیکهدتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لیکهدالزامات دانشگاه لیکهدشهریه دانشگاه لیکهدبورسیه ها و جوایز دانشگاه لیکهد
وبسایت دانشگاه رایرسونبرنامه های دانشگاه رایرسونددلاین دانشگاه رایرسونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه رایرسونالزامات دانشگاه رایرسونشهریه دانشگاه رایرسونبورسیه ها و جوایز دانشگاه رایرسون
وبسایت دانشگاه سنت فرانسیس خاویربرنامه های دانشگاه سنت فرانسیس خاویرددلاین دانشگاه سنت فرانسیس خاویرتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت فرانسیس خاویرالزامات دانشگاه سنت فرانسیس خاویرشهریه دانشگاه سنت فرانسیس خاویربورسیه ها و جوایز دانشگاه سنت فرانسیس خاویر
وبسایت دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیبرنامه های دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیددلاین دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیالزامات دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیشهریه دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیبورسیه ها و جوایز دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی
وبسایت دانشگاه شربروکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه شربروک
وبسایت دانشگاه کلگریبرنامه های دانشگاه کلگریددلاین دانشگاه کلگریتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کلگریالزامات دانشگاه کلگریشهریه دانشگاه کلگریبورسیه ها و جوایز دانشگاه کلگری
وبسایت دانشگاه براکبرنامه های دانشگاه براکددلاین دانشگاه براکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه براکالزامات دانشگاه براکشهریه دانشگاه براکبورسیه ها و جوایز دانشگاه براک
وبسایت دانشگاه آکادیابرنامه های دانشگاه آکادیاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آکادیاشهریه دانشگاه آکادیابورسیه ها و جوایز دانشگاه آکادیا
وبسایت دانشگاه آلگومابرنامه های دانشگاه آلگوماددلاین دانشگاه آلگوماتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آلگوماالزامات دانشگاه آلگوماشهریه دانشگاه آلگومابورسیه ها و جوایز دانشگاه آلگوما
وبسایت دانشگاه آتاباسکابرنامه های دانشگاه آتاباسکاددلاین دانشگاه آتاباسکاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آتاباسکاالزامات دانشگاه آتاباسکاشهریه دانشگاه آتاباسکابورسیه ها و جوایز دانشگاه آتاباسکا
وبسایت دانشگاه بوثبرنامه های دانشگاه بوثددلاین دانشگاه بوثتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه بوثالزامات دانشگاه بوثشهریه دانشگاه بوثبورسیه ها و جوایز دانشگاه بوث
وبسایت دانشگاه براندونبرنامه های دانشگاه براندونددلاین دانشگاه براندونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه براندونالزامات دانشگاه براندونشهریه دانشگاه براندونبورسیه ها و جوایز دانشگاه براندون
وبسایت دانشگاه منونایتبرنامه های دانشگاه منونایتددلاین دانشگاه منونایتتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه منونایتالزامات دانشگاه منونایتشهریه دانشگاه منونایتبورسیه ها و جوایز دانشگاه منونایت
وبسایت دانشگاه کیپ برتونبرنامه های دانشگاه کیپ برتونددلاین دانشگاه کیپ برتونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کیپ برتونالزامات دانشگاه کیپ برتونشهریه دانشگاه کیپ برتونبورسیه ها و جوایز دانشگاه کیپ برتون
وبسایت دانشگاه کپیلانوبرنامه های دانشگاه کپیلانوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کپیلانوالزامات دانشگاه کپیلانوشهریه دانشگاه کپیلانوبورسیه ها و جوایز دانشگاه کپیلانو
وبسایت دانشگاه کراندالبرنامه های دانشگاه کراندالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کراندالالزامات دانشگاه کراندالشهریه دانشگاه کراندالبورسیه ها و جوایز دانشگاه کراندال
وبسایت کالج دانشگاهی دومینیکنالزامات کالج دانشگاهی دومینیکنشهریه کالج دانشگاهی دومینیکنبورسیه ها و جوایز کالج دانشگاهی دومینیکن
وبسایت دانشگاه هنر و طراحی امیلی کاربرنامه های دانشگاه هنر و طراحی امیلی کارددلاین دانشگاه هنر و طراحی امیلی کارتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه هنر و طراحی امیلی کارشهریه دانشگاه هنر و طراحی امیلی کاربورسیه ها و جوایز دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار
وبسایت دانشگاه فرست نیشنزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه فرست نیشنزبورسیه ها و جوایز دانشگاه فرست نیشنز
وبسایت کالج دانشگاهی هورنبرنامه های کالج دانشگاهی هورنددلاین کالج دانشگاهی هورنتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی هورنالزامات کالج دانشگاهی هورنبورسیه ها و جوایز کالج دانشگاهی هورن
وبسایت دانشگاه کینگزوودبرنامه های دانشگاه کینگزوودتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کینگزوودالزامات دانشگاه کینگزوودشهریه دانشگاه کینگزوودبورسیه ها و جوایز دانشگاه کینگزوود
وبسایت دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنبرنامه های دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنددلاین دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنالزامات دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنشهریه دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنبورسیه ها و جوایز دانشگاه پلی تکنیک کوانتلن
وبسایت دانشگاه لارنتینبرنامه های دانشگاه لارنتینددلاین دانشگاه لارنتینتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لارنتینالزامات دانشگاه لارنتینشهریه دانشگاه لارنتینبورسیه ها و جوایز دانشگاه لارنتین
وبسایت دانشگاه مک ایوانبرنامه های دانشگاه مک ایوانددلاین دانشگاه مک ایوان
وبسایت دانشگاه مونت آلیسونبرنامه های دانشگاه مونت آلیسونددلاین دانشگاه مونت آلیسونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونت آلیسونالزامات دانشگاه مونت آلیسونشهریه دانشگاه مونت آلیسونبورسیه ها و جوایز دانشگاه مونت آلیسون
وبسایت دانشگاه مانت سنت وینسنتبرنامه های دانشگاه مانت سنت وینسنتددلاین دانشگاه مانت سنت وینسنتتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مانت سنت وینسنتشهریه دانشگاه مانت سنت وینسنتبورسیه ها و جوایز دانشگاه مانت سنت وینسنت
وبسایت دانشگاه مونت رویالبرنامه های دانشگاه مونت رویالددلاین دانشگاه مونت رویالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونت رویالالزامات دانشگاه مونت رویالشهریه دانشگاه مونت رویالبورسیه ها و جوایز دانشگاه مونت رویال
وبسایت موسسه تکنولوژی نیویورکبرنامه های موسسه تکنولوژی نیویورکددلاین موسسه تکنولوژی نیویورکتوضیحات اپلیکیشن موسسه تکنولوژی نیویورکالزامات موسسه تکنولوژی نیویورکشهریه موسسه تکنولوژی نیویورکبورسیه ها و جوایز موسسه تکنولوژی نیویورک
وبسایت دانشگاه نیپیسینگبرنامه های دانشگاه نیپیسینگددلاین دانشگاه نیپیسینگتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه نیپیسینگالزامات دانشگاه نیپیسینگشهریه دانشگاه نیپیسینگبورسیه ها و جوایز دانشگاه نیپیسینگ
وبسایت دانشگاه اکادبرنامه های دانشگاه اکادددلاین دانشگاه اکادتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه اکادالزامات دانشگاه اکادشهریه دانشگاه اکادبورسیه ها و جوایز دانشگاه اکاد
وبسایت دانشگاه ردیمربرنامه های دانشگاه ردیمرددلاین دانشگاه ردیمرتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ردیمرالزامات دانشگاه ردیمرشهریه دانشگاه ردیمربورسیه ها و جوایز دانشگاه ردیمر
وبسایت دانشگاه سنت پاولبرنامه های دانشگاه سنت پاولددلاین دانشگاه سنت پاولتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت پاولالزامات دانشگاه سنت پاولشهریه دانشگاه سنت پاولبورسیه ها و جوایز دانشگاه سنت پاول
وبسایت دانشگاه سنت ماریزبرنامه های دانشگاه سنت ماریزالزامات دانشگاه سنت ماریز
وبسایت دانشگاه سنت توماسددلاین دانشگاه سنت توماستوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت توماسالزامات دانشگاه سنت توماسشهریه دانشگاه سنت توماسبورسیه ها و جوایز دانشگاه سنت توماس
وبسایت دانشگاه سنت استفانزبرنامه های دانشگاه سنت استفانزددلاین دانشگاه سنت استفانزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت استفانزالزامات دانشگاه سنت استفانزشهریه دانشگاه سنت استفانزبورسیه ها و جوایز دانشگاه سنت استفانز
وبسایت کالج دانشگاهی کینگزبرنامه های کالج دانشگاهی کینگزددلاین کالج دانشگاهی کینگزتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی کینگزالزامات کالج دانشگاهی کینگزشهریه کالج دانشگاهی کینگزبورسیه ها و جوایز کالج دانشگاهی کینگز
وبسایت دانشگاه کالج کینگزبرنامه های دانشگاه کالج کینگزددلاین دانشگاه کالج کینگزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کالج کینگزالزامات دانشگاه کالج کینگزشهریه دانشگاه کالج کینگزبورسیه ها و جوایز دانشگاه کالج کینگز
وبسایت دانشگاه تامسون ریورزبرنامه های دانشگاه تامسون ریورزددلاین دانشگاه تامسون ریورزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه تامسون ریورزالزامات دانشگاه تامسون ریورزشهریه دانشگاه تامسون ریورزبورسیه ها و جوایز دانشگاه تامسون ریورز
وبسایت دانشگاه ترنتبرنامه های دانشگاه ترنتددلاین دانشگاه ترنتتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ترنتالزامات دانشگاه ترنتشهریه دانشگاه ترنتبورسیه ها و جوایز دانشگاه ترنت
وبسایت دانشگاه ترینیتی وسترنبرنامه های دانشگاه ترینیتی وسترنددلاین دانشگاه ترینیتی وسترنتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ترینیتی وسترنالزامات دانشگاه ترینیتی وسترنشهریه دانشگاه ترینیتی وسترنبورسیه ها و جوایز دانشگاه ترینیتی وسترن
وبسایت کالج دانشگاهی تیندالبرنامه های کالج دانشگاهی تیندالددلاین کالج دانشگاهی تیندالتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی تیندالالزامات کالج دانشگاهی تیندالشهریه کالج دانشگاهی تیندالبورسیه ها و جوایز کالج دانشگاهی تیندال
وبسایت دانشگاه مونکتونددلاین دانشگاه مونکتونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونکتونالزامات دانشگاه مونکتونشهریه دانشگاه مونکتونبورسیه ها و جوایز دانشگاه مونکتون
وبسایت دانشگاه کبک اوتاوایسبرنامه های دانشگاه کبک اوتاوایسددلاین دانشگاه کبک اوتاوایستوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک اوتاوایسالزامات دانشگاه کبک اوتاوایسشهریه دانشگاه کبک اوتاوایسبورسیه ها و جوایز دانشگاه کبک اوتاوایس
وبسایت دانشگاه سنت بونیفیسبرنامه های دانشگاه سنت بونیفیسددلاین دانشگاه سنت بونیفیستوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت بونیفیسالزامات دانشگاه سنت بونیفیسشهریه دانشگاه سنت بونیفیسبورسیه ها و جوایز دانشگاه سنت بونیفیس
وبسایت دانشگاه کبک تراویس ریورزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک تراویس ریورزشهریه دانشگاه کبک تراویس ریورزبورسیه ها و جوایز دانشگاه کبک تراویس ریورز
وبسایت دانشگاه کبک ریموسکیبرنامه های دانشگاه کبک ریموسکیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک ریموسکیالزامات دانشگاه کبک ریموسکیشهریه دانشگاه کبک ریموسکیبورسیه ها و جوایز دانشگاه کبک ریموسکی
وبسایت دانشگاه سنت آنبرنامه های دانشگاه سنت آنددلاین دانشگاه سنت آنتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت آنالزامات دانشگاه سنت آنشهریه دانشگاه سنت آنبورسیه ها و جوایز دانشگاه سنت آن
وبسایت دانشگاه کبک چیکوتیمیبرنامه های دانشگاه کبک چیکوتیمیددلاین دانشگاه کبک چیکوتیمیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک چیکوتیمیالزامات دانشگاه کبک چیکوتیمیشهریه دانشگاه کبک چیکوتیمی
وبسایت دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکبرنامه های دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکددلاین دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکالزامات دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکشهریه دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکبورسیه ها و جوایز دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبک
وبسایت دانشگاه کانادا وستبرنامه های دانشگاه کانادا وستبرای اطلاع از ددلاین، با دفتر دانشگاه تماس بگیرید: تماس با دانشگاه کانادا وستتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کانادا وستالزامات دانشگاه کانادا وستشهریه دانشگاه کانادا وستبورسیه ها و جوایز دانشگاه کانادا وست
وبسایت دانشگاه لتبریجبرنامه های دانشگاه لتبریجددلاین دانشگاه لتبریجتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لتبریجبورسیه ها و جوایز دانشگاه لتبریج
وبسایت دانشگاه پرنس ادواردبرنامه های دانشگاه پرنس ادواردددلاین دانشگاه پرنس ادواردتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه پرنس ادواردالزامات دانشگاه پرنس ادواردشهریه دانشگاه پرنس ادواردبورسیه ها و جوایز دانشگاه پرنس ادوارد
وبسایت دانشگاه وینیپگبرنامه های دانشگاه وینیپگددلاین دانشگاه وینیپگتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه وینیپگالزامات دانشگاه وینیپگشهریه دانشگاه وینیپگ
وبسایت کالج دانشگاهی شمالبرنامه های کالج دانشگاهی شمالددلاین کالج دانشگاهی شمالتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی شمالالزامات کالج دانشگاهی شمالشهریه کالج دانشگاهی شمال
وبسایت دانشگاه فریزر ولیبرنامه های دانشگاه فریزر ولیددلاین دانشگاه فریزر ولیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه فریزر ولیالزامات دانشگاه فریزر ولیشهریه دانشگاه فریزر ولیبورسیه ها و جوایز دانشگاه فریزر ولی
وبسایت دانشگاه ونکوور آیلندبرنامه های دانشگاه ونکوور آیلندددلاین دانشگاه ونکوور آیلندتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ونکوور آیلندالزامات دانشگاه ونکوور آیلندشهریه دانشگاه ونکوور آیلند
وبسایت دانشگاه ویلفرد لوریهبرنامه های دانشگاه ویلفرد لوریهددلاین دانشگاه ویلفرد لوریهتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ویلفرد لوریهالزامات دانشگاه ویلفرد لوریهشهریه دانشگاه ویلفرد لوریهبورسیه ها و جوایز دانشگاه ویلفرد لوریه

بورسیه ها و کمک هزینه های کالج هامبر

 • بورسیه های کالج هامبر

بورسیه های کالج هامبر به دانشجویانی تعلق می گیرد که در دوره دبیرستان خود دستاورد های تحصیلی داشته اند. از این دستاورد ها می توان به کسب حداقل 75 درصد نمره معدل کل دبیرستان اشاره کرد. اگر شما بیش از 80 درصد معدل دبیرستان را گرفته باشید، می توانید چندین بار از یک از بورسیه بهره مند شوید. جزئیات بورسیه های کالج هامبر کانادا در جدول زیر آورده شده است.

میزان معدل
بر حسب
درصد
مبلغ
بورسیه
95% به بالا4000 دلار (تجدید پذیر)
90% تا 94.9%3500 دلار (تجدید پذیر)
85% تا 89.9%3000 دلار (تجدید پذیر)
80% تا 84.9%2000 دلار (تجدید پذیر)
75% تا 79.9%1500 دلار (فقط برای یک بار)
 • بورسیه‌ های مربوط به شهریه

این دسته از بورسیه ها به دانشجویانی تعلق می گیرد که نیازمند کمک مالی برای پرداخت شهریه هستند. مبلغ این بورسیه ها به رشته تحصیلی شما بستگی دارد اما به طور کلی در حدود 500، 750 و 1000 دلار می باشد. دانشجویانی که برای اخذ بورسیه درخواست می دهند باید برای اثبات نیاز مالی اقدام کرده و دانشجوی تمام وقت باشند.

 • بورسیه نیاز های مالی

بورسیه کمک های مالی به افرادی تعلق می گیرد که نیازمندی مالی خود را اثبات کرده باشند. این افراد بر اساس وضعیت تحصیلی، درآمد ماهانه و وضعیت مالی خانواده خود مبلغی را  به عنوان بورسیه دریافت می کنند. اگر می خواهید مطمئن شوید این بورسیه به شما تعلق می گیرد بهتر است با مشاورین کالج هامبر تماس بگیرید.

 • بورسیه‌ اولین فرزند محصل در خانواده

این بورسیه به دانشجویانی تعلق می گیرد که علاوه بر اثبات نیاز مالی، به عنوان اولین فرزند در خانواده، مشغول به تحصیل در سطوح عالی هستند. در خواست برای این بورسیه معمولاً در فوریه هر سال انجام می شود.

 • بورسیه سفر کالج هامبر

مؤسسه ی فناوری و آموزش های پیشرفته در کالج هامبر مفتخر به ارائه بورسیه هایی است که تا حدود 2500 دلار از هزینه سفر های آموزشی دانشجویان را می پردازد. این بورسیه به دانشجویان تمام وقت مؤسسات فناوری و آموزش های پیشرفته تعلق می گیرد. دانشجویانی که از این بورسیه بهره مند می شوند علاوه بر اثبات نیاز مالی، باید نمرات مطلوبی داشته باشند. استفاده از این بورسیه تنها یک بار در سال امکان پذیر است.

 • بورسیه دانشجویان انتاریو

در سال 1996 کالج هامبر و مسئولین انتاریو با همکاری یکدیگر حدود 1 میلیون دلار برای بورسیه کردن دانشجویان فراهم کردند و هدف آن ها از این کار تحت پوشش قرار دادن دانشجویانی بود که به کمک مالی نیاز داشتند. این بورسیه به شهروندان و مقیمان دائمی انتاریو تعلق می گیرد.

چگونه بورسیه تحصیلی کانادا بگیرم؟
پردیس ‌های کالج هامبر

پردیس ‌های کالج هامبر

 • پردیس North

 پردیس North بزرگترین پردیس کالج هامبر است و حدود 19000 دانشجوی تمام وقت در آن مشغول به تحصیل هستند. این پردیس در شمال غرب شهر تورنتو واقع شده و انواع برنامه ‌های تحصیلی تمام وقت و پاره وقت را تحت پوشش قرار می ‌دهد. رشته ‌های تحصیلی این مرکز در حوزه ‌های علوم بازرگانی، علوم پزشکی و مطالعات رسانه‌ می ‌باشد. از مزایای تحصیل در پردیس North می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

 • برخورداری این پردیس از یک خوابگاه با ظرفیت 1000 دانشجو
 • دسترسی ساده به مرکز شهر از طریق این پردیس
 • دسترسی آسان به خطوط حمل و نقل عمومی  
 • وجود یک استخر سر پوشیده به همراه تجهیزات ورزشی کامل در پردیس North
 • برخورداری این پردیس از محیط بسیار زیبا که به دلیل ترکیب بافت شهری و جنگل ایجاد شده است
 • پردیس Lakeshore

پردیس Lakeshore در غرب شهر تورنتو و در نزدیکی سواحل دریاچه انتاریو واقع شده و بیش از 10600 دانشجوی تمام وقت را در خود جای داده است. رشته ‌های ارائه شده در این پردیس عموماً مربوط به علوم رسانه ‌ای و علوم انسانی می ‌باشند که از آن ‌ها می‌ توان به روابط عمومی، کارشناسی روزنامه نگاری و کارشناسی تولید فیلم و رسانه اشاره کرد.

مزایای تحصیل در پردیس Lakeshore عبارتند از:

 • برخورداری پردیس Lakeshore از یک خوابگاه 400 نفری
 • وجود یک کتابخانه‌ مجهز
 • برخورداری این مرکز از چندین رستوران و بوفه
 • نزدیکی به خطوط حمل و نقل عمومی مرکز شهر تورنتو
 • وجود مراکز کامپیوتری و گالری‌ های هنری
 • دسترسی به جاذبه ‌های طبیعی و تفریحی همچون کنسرت زنده و تئاتر
 • پردیس Orangevill

این پردیس در شهر اورنجویل انتاریو قرار دارد. و رشته‌ های آموزش خردسالان، مدیریت توریسم، خدمات اجتماعی و توسعه‌ سلامت را تحت پوشش قرار می ‌دهد. طبق آخرین اخبار، این مرکز تحصیلی در ژوان سال 2021 تعطیل خواهد شد. به همین دلیل دانشجوی جدید نمی پذیرد.

مشاهیر کالج هامبر

 • George Stroumboulopoulos

شخصیت رسانه ‌ای که بیشتر شهرت‌ او به دلیل اجرا در یک برنامه موسیقی در شبکه ‌های کانادایی است. علاوه بر آن، او به عنوان مجری در برنامه‌ تلوزیونی CBC (سال 2005 تا 2014) شناخته می‌شود.

 • Dina Pugliese

شخصیت تلوزیونی کانادا که اخیراً به عنوان دستیار مجری در برنامه‌‌ تلوزیونی فعالیت دارد. کار اصلی او در سال 2006 و پس از اتمام تحصیل در کالج هامبر و دانشگاه یورک آغاز شد.

 • Giacomo Gianniotti

بازیگر ایتالیایی ­­­­­­- کانادایی که در رشته تئاتر کالج هامبر فارغ‌ التحصیل شده و فعالیت خود را از سال 2010 در سریال ‌های تلوزیونی ایتالیا آغاز کرد. از آثار سینمایی و تلوزیونی که او در آن نقش داشته است می ‌توان به آناتومی گری، سریال ایستگاه 19 و فیلم نژاد در سال 2019 اشاره کرد.

 • Kevin McDonald

بازیگر و کمدین کانادایی که عضو مهمی از گروه تئاتری  “The Kids in the Hall” بود. افراد این گروه تئاتری در سال ‌های 1988 تا 1995 از برجسته ‌ترین کمدین ‌های تئاتر و تلوزیون بودند.

 • Andres Arango

بازیکن فوتبال کلمبیایی که فارغ ‌التحصیل کالج هامبر است. او در لیگ حرفه ‌ای فوتبال کانادا و آمریکای شمالی شرکت داشته و هم‌ اکنون با 37 سال سن، به عنوان یک سرمربی ماهر مشغول به کار است.

رشته ‌های تحصیلی دانشجویان بین ‌المللی در کالج هامبر

رشته ‌های مربوط به علوم بازرگانی

 • مدیریت حسابداری مالی
 • حسابداری بازرگانی
 • مدیریت تجارت
 • آمار و تجزیه‌ و تحلیل تجارت
 • کارشناسی امور مالی
 • کارشناسی خدمات مالی
 • مدیریت تجارت جهانی
 • مدیریت زنجیره تأمین
 • مدیریت منابع انسانی

رشته ‌های مربوط به علوم مهندسی و فناوری

 • فناوری معماری
 • مهندسی فناوری داخلی
 • مهندسی فناوری کامپیوتر
 • تکنسین مهندسی الکترونیک
 • مهندسی فناوری الکترومکانیک
 • تکنسین مهندسی مکانیک
 • مهندسی فناوری مکانیک
 • بیوتکنولوژی
 • تکنسین سیستم تنظیم دما و تهویه هوا

رشته ‌های مربوط به علوم رسانه ‌‌ای و ارتباطات

 • تبلیغات و طراحی گرافیک
 • فیلم برداری و پخش در تلوزیون
 • رسانه و ارتباطات
 • طراحی و توسعه‌ رسانه ‌های مولتی مدیا
 • تولیدات رادیویی و رسانه ای
 • فیلمنامه نویسی تلوزیونی
 • روزنامه نگاری
 • بازیگری در فیلم و تلوزیون

رشته‌ های مربوط به خدمات اجتماعی و حقوقی

 • مراقبت از کودک و نوجوان
 • دستیار وکیل
 • خدمات اجتماعی و حقوقی
 • کارمند حقوقی
 • بنیاد‌ های پلیس
 • روابط عمومی
 • مدیریت ورزش
 • آموزش خردسالان
 • آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

رشته ‌های مربوط به علوم سلامت

 • اعتیاد و سلامت روانی
 • مدیریت بهداشت
 • بهبود سلامت و تناسب اندام
 • تحقیقات درمانگاهی
 • مدیریت برنامه غذایی
 • مربیگری سلامت
 • ماساژ درمانی
 • پرستاری

رشته ‌های مربوط به فناوری اطلاعات

 • طراحی و توسعه‌ وب
 • استراتژی محتوا ‌( سایت و انواع رسانه)
 • برنامه نویسی
 • تکنسین سیستم کامپیوتر
 • ارتباطات بی ‌سیم

رشته ‌های مربوط به علوم و فنون کاربردی

 • تکنیک ‌های جوشکاری
 • تکنسین صنعت چوب
 • تکنیک ‌های جوشکاری
 • مدیریت پروژه
 • کار‌آموزی برق صنعتی
 • تکنسین مناظر
 • مدیریت صنعت مد

رشته ‌های مربوط به طراحی و هنر

 • مدلسازی سه بعدی و تولید جلوه ‌های ویژه
 • طراحی صنعتی
 • هنر مد و تجارت
 • مهارت ‌های آشپزی
 • مدیریت آشپزخانه
 • مبانی طراحی
 • طراحی گرافیک
 • هنر تئاتر
 • نویسندگی خلاقانه شعر و داستان
 • دکوراسیون داخلی
 • موسیقی و آهنگسازی

رشته‌ های مربوط به علوم گردشگری

 • مدیریت صنعت توریسم
 • مدیریت مهمانداری و هتل داری
 • مدیریت خدمات مسافرتی

 تاریخچه کالج هامبر

کالج هامبر در سال 1967 در شهر تورنتو کانادا تأسیس شد. این مرکز فعالیت خود را با ثبت نام 100 دانشجو آغاز کرد و تا سال 1970 به طور چشمگیری وسعت یافت. پس از آن رشته ‌های پزشکی، هنر‌ های‌ کاربردی، علوم انسانی و فناوری، به برنامه های تحصیلی کالج هامبر اضافه شدند.

روند بیشتر شدن رشته های تحصیلی کالج هامبر تا سال  1980 ادامه داشت. زیرا اقتصاد کانادا در حال تغییر بود و وسعت علم و دانش از نیاز های اساسی آن محسوب می شد. پس از یک دهه، کالج هامبر ارائه ی مدارک تحصیلات تکمیلی را در برنامه کاری خود قرار داد و در پی آن شروع به برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیاز‌های بازار‌ کار دنیایی کرد که علم مهم ترین عامل پیشرفت در آن بود.

کالج هامبر در سال2001 با دانشگاه نیوبرانزویک در ارائه‌ی مدرک کارشناسی پرستاری همکاری کرد و  نتیجه‌ی این همکاری، تأسیس بزرگترین مرکز آموزش‌های پرستاری در انتاریو بود. کالج هامبر امروزه نقش بسیار مهم تری را در تحصیلات عالی استان انتاریو ایفا می‌ کند به طوری که در سال های اخیر 24% از کل دانشجویان کالج های کانادایی در این مرکز مشغول به تحصیل بوده و یا از آن فارغ التحصیل شده اند.

مزایای تحصیل در کالج هامبر

 • برنامه تحصیلی بین المللی

در حال حاضر کالج هامبر از 80 کشور در سراسر جهان دانشجو می پذیرد که ایران نیز در این گروه قرار دارد.  این موضوع باعث بیشتر شدن امکانات تحصیل بین المللی در این کالج شده است به طوری که کالج هامبر همکاری های بسیاری با نهاد های تحصیلی بین المللی دارد.

 • رفاه در خوابگاه های دانشجویی

کالج هامبر تسهیلات فراوانی از جمله خوابگاه های استاندارد را در اختیار دانشجویان خود قرار می دهد تا با استفاده از آن ها دانشجویان به اهداف خود دست یابند. علاوه بر این ها وجود تیم های مختلف دانشجویی و امکانات پیشرفته به همراه خدمات و پشتیبانی، زندگی پر شور و نشاطی را برای دانشجویان فراهم می کند.

 • وجود یک دامنه گسترده از برنامه های تحصیلی

برنامه های تحصیلی کالج هامبر طوری طراحی شده اند که با علایق و استعداد های فردی دانشجویان همخوانی داشته و مسیر تحصیلی آن ها را هموارتر می کند.

 • هیئت علمی با تجربه و ماهر

تمام برنامه های تحصیلی کالج هامبر با همکاری افراد مجرب در صنعت و علوم طراحی شده اند تا دانشجویان از تجربیات این افراد بهره مند شوند. دانشجویان کالج هامبر همواره در حال داد و ستد علمی با اساتیدی هستند که افتخارات زیادی از جمله برنده شدن انواع جوایز علمی را در کارنامه خود دارند.

 • بهره مندی از انواع کمک های مالی و بورسیه ها

دانشجویان می توانند بسیار ساده و تنها با پر کردن یک فرم به صورت آنلاین برای دریافت کمک های مالی و بورسیه های مختلفی درخواست دهند و از این مبالغ برای پرداخت شهریه استفاده کنند. میزان این کمک های مالی از چند صد تا چند هزار دلار متغیر است. علاوه بر این ها بورسیه ها و فاند های گوناگونی برای تحصیل در کالج هامبر وجود دارد.

هزینه های تحصیل در کالج هامبر

 • شهریه های تحصیلی دانشجویان بین المللی در کالج هامبر

میزان شهریه در کالج هامبر به رشته و مقطع تحصیلی شما بستگی دارد اما به طور کلی میانگین شهریه این مرکز تحصیلی 14500 دلار در سال می باشد. دانشجویان بین المللی شهریه خود را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت می کنند و این مبلغ تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد اما قابل انتقال به سایر ترم های یک سال خواهند بود. دانشجویان کالج هامبر پس از اتمام ترم اول علاوه بر پرداخت شهریه، مستلزم پرداخت 1000 دلار در هر ترم هستند. در جدول زیر شهریه برخی از رشته های کالج هامبر آورده شده است.

نام
رشته
مجموع
شهریه
پرداختی
در دو ترم
مدل سازی سه بعدی و تولید جلوه ‌های ویژه10000 دلار کانادایی
بیوتکنولوژی15784 دلار کانادایی
مهندسی فناوری کامپیوتر15874 دلار کانادایی
طراحی صنعتی19807 دلار کانادایی
بازیگری در فیلم و تلوزیون15874 دلار کانادایی
 • هزینه ‌های جانبی دانشجویان در کالج هامبر
مواردهزینه
پرداختی
هزینه های جانبی اجباری330 دلار کانادایی
هزینه های اتحادیه دانشجویی64 دلار کانادایی
هزینه برنامه های سلامت104 دلار کانادایی
 • هزینه های زندگی دانشجویی در کالج هامبر

مجموع هزینه های زندگی یک دانشجو که در کالج هامبر اقامت دارد به طور میانگین بین 27000 تا 30000 دلار(با احتساب شهریه) در طی دو ترم خواهد بود. جدول زیر بیانگر جزئیات این هزینه ها می باشد.

مواردهزینه
در دو ترم
اقامت و تغذیه در کالج هامبر8130 تا 10500 دلار
کتاب و لوازم تحصیلیبه طور میانگین 1200 دلار
لباسبه طور میانگین 1100 دلار
حمل و نقل عمومیبه طور میانگین 800 دلار
هزینه های متفرقهبه طور میانگین 2000 دلار
 • هزینه زندگی دانشجویی خارج از کالج هامبر

مجموع هزینه های سالانه زندگی خارج از کالج هامبر به طور میانگین بین 27000 تا 36200 دلار (با احتساب شهریه) می باشد. جزئیات هزینه های تقریبی اسکان در خارج از کالج هامبر به شرح جدول زیر است.

مواردهزینه
سالانه
(دو ترم)
اجاره منزل و محل اسکان3600 تا 800 دلار کانادایی
خورد و خوراک2800 دلار کانادایی
کتاب و لوازم تحصیلی1200 دلار کانادایی
پوشاک1100 دلار کانادایی
هزینه رفت و آمد (وسایل نقلیه عمومی)حداکثر 800 دلار کانادایی
هزینه رفت و آمد (وسیله نقلیه ی شخصی)حداکثر 4500 دلار کانادایی
هزینه های متفرقه2400 دلار کانادایی
پرداخت قبوض400 دلار کانادایی
اینترنتحداکثر 500 دلار کانادایی
تلفن (بدون احتساب تلفن های بین المللی)حداکثر 500 دلار

در مورد شهری که کالج هامبر در آن واقع شده است

تورنتو مرکز استان انتاریو و پر جمعیت‌ ترین شهر در کانادا می ‌باشد. طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال 2016، جمعیت این شهر در حدود 2731000 نفر اعلام شد. فاصله نسبتاً کوتاه بین تورنتو و آبشار نیاگارا، اهمیت توریستی این شهر را چند برابر کرده است. اگر اهل گشت و گذار هستید شهر تورنتو در استان  انتاریو هرگز برای شما تکراری نخواهد شد.  برخی از جاذبه‌ های توریستی و اماکن تفریحی این شهر عبارتند از:

 • موزه سلطنتی انتاریو
 • آکواریوم ریپلی
 • مرکز تفریحی راجرز
 • گالری هنر انتاریو
 • تور‌ های روزانه نیاگارا
 • عمارت کاسا لوما
 • باغ وحش تورنتو
 • ایتون
 • پارک اصلی شهر
 • جزایر تورنتو
 • پارک علم و فناوری تورنتو
 • کوچه‌ های گرافیتی

ایستگاه تجربه تراست!

 • کالج معادل دوره فنی و حرفه ای در ایران است و سرفصل های این دوره منطبق بر بازار کار است و علاوه بر دانش، مهارت را نیز به دانش آموزان انتقال می دهد.
 • کالج ها نمره زبان کمتری نسبت به دانشگاه ها می خواهند و امکان پذیرش مشروط نیز وجود دارد.
 • هزینه پرداختی در کالج ها نسبت به دانشگاه ها کمتر است.
 • اگر زیر 1800 ساعت در کالج های کانادا تحصیل کرده باشید، برای گرفتن اقامت کانادا دچار مشکل خواهید شد.
 • حین تحصیل در کالج ها می توانید به صورت نیمه وقت 20 ساعت و در تعطیلات 40 ساعت در هفته به کار دانشجویی بپردازید.
 • متوسط حقوق برای یک کار دانشجویی جنرال تقریبا ساعتی 14-20 دلار است (بستگی به محل زندگی دارد).
 • در برخی از استان ها پس از تحصیل می توان به راحتی اقامت دائم گرفت اما در برخی دیگر، اخذ اقامت به اشتغال و اخذ ویزای کاری بستگی دارد.

لینک های مفید شرایط زندگی در کانادا

خدمات موسسه تراست برای پذیرش و ویزای تحصیلی

تمامی پرونده های مهاجرتی موسسه تراست تحت نظارت مستقیم شروین مدنی، وکیل ارشد موسسه انجام می شود.

 • ارائه چک لیست مدارک برای اخذ پذیرش
 • بررسی مدارک آماده شده توسط متقاضی
 • بررسی دانشگاه ها، کالج ها و مدارس
 • تعیین رشته موردعلاقه متقاضی
 • مکاتبه با دانشگاه ها، کالج ها و مدارس جهت اخذ پذیرش مشروط به ارائه مدرک زبان
 • آماده سازی CV و SOP
 • (در صورت داشتن همراه) ارائه چک لیست مدارک لازم برای ویزای همراه
 • انجام مکاتبات نهایی با دانشگاه ها، کالج ها و مدارس
 • ساخت پروفایل متقاضی در وب سایت دانشگاه، پرداخت شهریه و دریافت نامه پذیرش
 • تدوین استادی پلن
 • ارائه چک لیست مدارک لازم جهت اخذ ویزای متقاضی و ویزای همراه
 • ثبت نام بیومتریک
 • پیگیری پرونده متقاضی تا اخذ ویزا
 • راهنمایی درخصوص پیکاپ ویزا و لندینگ در کانادا

شروین مدنی وکیل ارشد موسسه تراست


 • وکیل رسمی اداره مهاجرت کانادا و دارای کد فعالیت در انجمن ICCRC
  (کد وکالت: RCIC# 506959)
 • عضو هیئت علمی کالج اشتون در رشته مهاجرت
 • سابقه فعالیت به عنوان آفیسر اداره مهاجرت
 • بیش از 10 سال سابقه وکالت امور مهاجرتی
شروین مدنی

همراه شما در تمام مراحل!

تراست بسیار مفتخر است که وکلای مجربی را در تیم خود دارد که در تمامی مراحل مهاجرت همراه شما هستند. همین حالا می‌توانید وقت مشاوره آنلاین یا تلفنی رزرو کنید.

سوالات متداول

کالج هامبر کانادا در کدام منطقه کشور قرار گرفته است و رشته های ارائه شده در آن کدام هستند؟

کالج هامبر در شهر تورنتو کانادا و در ایالت انتاریو قرار دارد. رشته های متنوع و دوره های محبوبی در این مرکز علمی ارائه شده است که می توان در حوزه های هنر، علوم انسانی و فناوری در آن پذیرش گرفت. از مهم ترین رشته های آن می توان حسابداری، تجارت، امور مالی، معماری، فناوری، الکترونیک، بیوفناوری، روابط عمومی و طراحی گرافیک را نام برد.

آیا رشته های مرتبط با علوم سلامت نیز در کالج هامبر ارائه شده است؟

بله. شما می توانید در این کالج در رشته هایی مانند مدیریت بهداشت، مدیریت برنامه غذایی، پرستاری و ماساژ درمانی پذیرش بگیرید. در کنار این موضوع، حوزه علوم و فنون کاربردی نیز در این مرکز علمی پیشرفت زیادی کرده است و رشته هایی مانند جوشکاری و صنعت چوب در آن محبوبیت خاصی دارد.

شرایط لازم برای پذیرش در کالج هامبر چیست؟

کالج هامبر کانادا مدارک گذرنامه معتبر، مدرک پایان تحصیلات و ریز نمرات در مقطع قبلی، مدرک زبان و حداقل معدل را درخواست خواهد کرد. مدارک مورد قبول در این کالج کانادا شامل تافل، آیلتس و CAEL است.

آیا امکانات خوابگاهی در کالج هامبر فراهم شده است؟

در این کالج که یکی از بهترین و معروف ترین کالج های کانادا به شمار می رود، شما می توانید از بهترین خدمات خوابگاهی استفاده کنید. باید اشاره کرد که امکانات تفریحی و برنامه غذایی نیز در این مرکز علمی برای دانشجویان وجود دارد.

بورسیه های این کالج در کانادا بر چه اساسی به دانشجویان تعلق می گیرد؟

معمولا شرط اصلی برای دریافت کمک هزینه های تحصیلی معدل و مدرک زبان است. همچنین، سایر سوابق علمی نیز در این مورد دخیل است. در کالج هامبر کانادا نیز، بورسیه ها بر اساس معدل و به معدلین بالاتر از ۷۵٪ تعلق می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره
تماس
تلفن ایران تلفن کانادا واتساپ کانادا پیج اینستاگرام
https://t.me/TrustImmigrationhttps://www.instagram.com/trustimms/https://www.youtube.com/c/Trustimm

تمامی حقوق مادی و معنوی مطالب متعلق به موسسه مهاجرتی تراست می باشد. استفاده از مطالب برای موارد غیرتجاری بلامانع است.